« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] OpenStreetMap komerční služba

Vlákno 7.1. - 11.1.2010, počet zpráv: 24


7.1.2010 12:15:25 (#1)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Zdrav?m. Tak m? napadla takov? ??len? my?lenka a i kdy? ji ani nechci zrealizovat, chci se o ni pod?lit a poslechnout si, co si o tom mysl?te. Co kdyby existovala komer?n? slu?ba v r?mci OSM, kter? by nab?zela firm?m, restaurac?m, hotel?m apod., ?e po odesl?n? mal?ho p??sp?vku OSM (nap?. 20 K? d?rcovskou SMS) by se jejich budova a n?zev firmy zavedly "p?ednostn?" do mapy? ??st z toho by mohla j?t pro ?lov?ka, co to bude d?lat a ??st na rozvoj OSM. D?kuji za koment??e. -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

7.1.2010 12:19:04 (#2)
gravatar

Frettie

<frettie at gmail.com>
102
N?pad to ?patn? nen?, ale d?rcovsk? sms jsou na prd (je t?eba m?t ?ivnos??k, pokud se nepletu) a taky jsou z nich minim?ln? ??stky pro koncov?ho u?ivatele. Ide?ln? by bylo n?co jako paypal, ale to je taky na prd. Pro firmy by bylo ide?ln? pos?l?n? na ??et, ale tam je to zas na prd v?ci poplatk?m. JS. 2010/1/7 Radek Barto? <blackhex at post.cz>: zobrazit citaci
> Zdrav?m. > > Tak m? napadla takov? ??len? my?lenka a i kdy? ji ani nechci zrealizovat, chci > se o ni pod?lit a poslechnout si, co si o tom mysl?te. > > Co kdyby existovala komer?n? slu?ba v r?mci OSM, kter? by nab?zela firm?m, > restaurac?m, hotel?m apod., ?e po odesl?n? mal?ho p??sp?vku OSM (nap?. 20 K? > d?rcovskou SMS) by se jejich budova a n?zev firmy zavedly "p?ednostn?" do mapy? > ??st z toho by mohla j?t pro ?lov?ka, co to bude d?lat a ??st na rozvoj OSM. > > D?kuji za koment??e. > > -- > Ing. Radek Barto? > > Faculty of Information Technology > Department of Computer Graphics and Multimedia > Brno University of Technology > > E-mail: blackhex at post.cz > Web: http://blackhex.no-ip.org > Jabber: blackhex at jabber.cz > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- S pozdravem, Jirka Sedl??ek --- jirisedlacek at gmail.com

7.1.2010 12:24:16 (#3)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
531
zdar a s?lu, zobrazit citaci
> Tak m? napadla takov? ??len? my?lenka a i kdy? ji ani nechci zrealizovat, > chci se o ni pod?lit a poslechnout si, co si o tom mysl?te. > > Co kdyby existovala komer?n? slu?ba v r?mci OSM, kter? by nab?zela firm?m, > restaurac?m, hotel?m apod., ?e po odesl?n? mal?ho p??sp?vku OSM (nap?. 20 > K? d?rcovskou SMS) by se jejich budova a n?zev firmy zavedly "p?ednostn?" > do mapy? ??st z toho by mohla j?t pro ?lov?ka, co to bude d?lat a ??st na > rozvoj OSM.
ot?zka prvn? zn?, jak by m?lo to "p?ednostn?" vypadat? ot?zka druh? zn?, vzhledem k tomu, ?e je OSM otev?en?, co br?n? firm?m, aby se tam zav?d?ly samy? ot?zka t?et?, a vad? v?bec, kdy? se tam n?kdo vlo?? s?m, nebyl by to zanedbateln? po?et proti t?m, co to prost? vezmou jako hotovou slu?bu, nam?sto aby tr?vili vlastn? ?as zji??ov?n?m, jak se do t? mapy p?idat? jinak co by m?, jako?to u?ivatele, pot??ilo, by bylo prov?z?n? mapy s dal??mi daty - tedy vyrobit klikac? mapu, kde by objekty nebyly zakresleny v z?kladn? map?, ale byly ve voliteln?ch overlay?ch, a ka?d? objekt by se dal rozkliknout na podrobn?j?? informace o n?m ... tu??m, ?e se to ji? ?e?ilo v souvislosti s n?jakou datab?z? POI, ale nic pou?iteln?ho z toho zat?m nevze?lo, nebo se m?l?m? K.

7.1.2010 12:28:41 (#4)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Dne ?tvrtek 07 Leden 2010 12:19:04 Frettie napsal(a): zobrazit citaci
> N?pad to ?patn? nen?, ale d?rcovsk? sms jsou na prd (je t?eba m?t > ?ivnos??k, pokud se nepletu) a taky jsou z nich minim?ln? ??stky pro > koncov?ho u?ivatele. Ide?ln? by bylo n?co jako paypal, ale to je taky > na prd. > > Pro firmy by bylo ide?ln? pos?l?n? na ??et, ale tam je to zas na prd > v?ci poplatk?m. >
Toho jsem si v?dom, ale i kdyby 50% ??stky "se?rali" poskytovatel? plateb, tak by se to mohlo vyplatit. Kdy? vemu, ?e jedna firma by se dala zmapovat p?ibli?n? za 5 min. (i m?n?), tak to m?me 12 firem za hodinu = 120 K? na hodinu (p?i 50% re?ii), co? je docela slu?n?, i kdy? ??st z toho p?jde do OSM. -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

7.1.2010 12:35:08 (#5)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Dne ?tvrtek 07 Leden 2010 12:24:16 Karel Voln? napsal(a): zobrazit citaci
> zdar a s?lu, > > ot?zka prvn? zn?, jak by m?lo to "p?ednostn?" vypadat?
Prost? aby m?sto toho, ?e bychom mapovali, co se n?m zl?b? (ulice, zna?ky, atp.), tak by ur?it? lid? mapovali prim?rn? tyto firmy. zobrazit citaci
> ot?zka druh? zn?, vzhledem k tomu, ?e je OSM otev?en?, co br?n? firm?m, aby > se tam zav?d?ly samy?
Nic, pouze technick? dovednosti. Pochybuji, ?e "b??n? podnikatel" (BFE :-)) je schopn? n?co do OSM p?idat. zobrazit citaci
> ot?zka t?et?, a vad? v?bec, kdy? se tam n?kdo vlo?? s?m, nebyl by to > zanedbateln? po?et proti t?m, co to prost? vezmou jako hotovou slu?bu, > nam?sto aby tr?vili vlastn? ?as zji??ov?n?m, jak se do t? mapy p?idat?
To podle m? nev? nikdo. Muselo by se to zkusit. zobrazit citaci
> jinak co by m?, jako?to u?ivatele, pot??ilo, by bylo prov?z?n? mapy s > dal??mi daty - tedy vyrobit klikac? mapu, kde by objekty nebyly zakresleny > v z?kladn? map?, ale byly ve voliteln?ch overlay?ch, a ka?d? objekt by se > dal rozkliknout na podrobn?j?? informace o n?m ... tu??m, ?e se to ji? > ?e?ilo v souvislosti s n?jakou datab?z? POI, ale nic pou?iteln?ho z toho > zat?m nevze?lo, nebo se m?l?m? >
Google a Seznam podobn? slu?by maj?, tak pro? by to nemohlo m?t OSM. -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

7.1.2010 12:43:19 (#6)
gravatar

Frettie

<frettie at gmail.com>
102
2010/1/7 Radek Barto? <blackhex at post.cz>: zobrazit citaci
> Dne ?tvrtek 07 Leden 2010 12:19:04 Frettie napsal(a): >> N?pad to ?patn? nen?, ale d?rcovsk? sms jsou na prd (je t?eba m?t >> ?ivnos??k, pokud se nepletu) a taky jsou z nich minim?ln? ??stky pro >> koncov?ho u?ivatele. Ide?ln? by bylo n?co jako paypal, ale to je taky >> na prd. >> >> Pro firmy by bylo ide?ln? pos?l?n? na ??et, ale tam je to zas na prd >> v?ci poplatk?m. >> > > Toho jsem si v?dom, ale i kdyby 50% ??stky "se?rali" poskytovatel? plateb, tak > by se to mohlo vyplatit. > > Kdy? vemu, ?e jedna firma by se dala zmapovat p?ibli?n? za 5 min. (i m?n?), tak > to m?me 12 firem za hodinu = 120 K? na hodinu (p?i 50% re?ii), co? je docela > slu?n?, i kdy? ??st z toho p?jde do OSM. >
No jo, ono to je super, ale kolik firem se ti nal?k?, ?e? Seznam to sice m?, ale my nejsme Seznam a nejsme nav?z?ni na katalog firem (zat?m), to je mo?nost dal??ho roz???en?, pak by to samoz?ejm? smysl m?lo. A To s t?m samotn?m mapov?n?m, ur?it? by nebyl probl?m, aby se po?adavky zapisovali do listu s t?m, ?e by si to ten dan? u?ivatel vzal pod sebe, naklikal a pak odklikl, ?e je hotovo. Motivace a v?kon. :.) zobrazit citaci
> -- > Ing. Radek Barto? > > Faculty of Information Technology > Department of Computer Graphics and Multimedia > Brno University of Technology > > E-mail: blackhex at post.cz > Web: http://blackhex.no-ip.org > Jabber: blackhex at jabber.cz > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- S pozdravem, Jirka Sedl??ek --- jirisedlacek at gmail.com

7.1.2010 12:45:13 (#7)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
531
zobrazit citaci
> N?pad to ?patn? nen?, ale d?rcovsk? sms jsou na prd (je t?eba m?t > ?ivnos??k, pokud se nepletu) a taky jsou z nich minim?ln? ??stky pro > koncov?ho u?ivatele.
a pokud j? se nepletu, tak u? si na to n?jakej ou?ada posv?til a zatrhl praktiku z 30K? DMS pouze 3 K? na p??jemce platby ... u n?kolika projekt? jsem v posledn? dob? vid?l pozn?mky pod ?arou typu "cena DMS 30 K?, z toho p??sp?vek na blabla 27 K?" zobrazit citaci
> Ide?ln? by bylo n?co jako paypal, ale to je taky > na prd.
kdy? je to naprd, tak pro? to firmy pou??vaj?? :-) tuhle jsem platil Aukru p?es mPen?ze, dal?? mo?nost tam maj? ePen?ze, Mojeplatba ... a bude toho v?c (mo?nosti jako PayPay apod. zanedb?v?m, z hlediska z?kazn?ka jdou zat?m mimo m?, vysta?il jsem si v?dy s norm?ln? platbou z ??tu nebo kartou) u t? mBanky jsou dv? varianty, u jedn? p??ou individu?ln? sazba, u druh? 50 K? m?s??n? poplatek a p??choz? platba zdarma ... zbyl? se mi nechce zkoumat, ale pro p?edstavu snad sta??, podle m?ho takov?to mo?nost rozhodn? na prd nen? zobrazit citaci
> Pro firmy by bylo ide?ln? pos?l?n? na ??et, ale tam je to zas na prd > v?ci poplatk?m.
existuje netrivi?ln? v?b?r kont (i obchodn?ch), kde se za p??choz? platbu nic neplat? - jak? poplatky plat? odes?laj?c?, to je jeho probl?m :-p zvl??t? pokud by se zalo?ila neziskovka za ??elem podpory OSM, pak t?ebas Fio nab?z? transparentn? ??et zcela zdarma K.

7.1.2010 12:56:43 (#8)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
531
zobrazit citaci
> > ot?zka prvn? zn?, jak by m?lo to "p?ednostn?" vypadat? > > Prost? aby m?sto toho, ?e bychom mapovali, co se n?m zl?b? (ulice, zna?ky, > atp.), tak by ur?it? lid? mapovali prim?rn? tyto firmy.
aha, tak?e pouh? zanesen? do mapy ... no nev?m, nakolik by to bylo pro bussinessmany p?esv?d?iv? :-/ zobrazit citaci
> > jinak co by m?, jako?to u?ivatele, pot??ilo, by bylo prov?z?n? mapy s > > dal??mi daty - tedy vyrobit klikac? mapu, kde by objekty nebyly > > zakresleny v z?kladn? map?, ale byly ve voliteln?ch overlay?ch, a ka?d? > > objekt by se dal rozkliknout na podrobn?j?? informace o n?m ... tu??m, ?e > > se to ji? ?e?ilo v souvislosti s n?jakou datab?z? POI, ale nic > > pou?iteln?ho z toho zat?m nevze?lo, nebo se m?l?m? > > Google a Seznam podobn? slu?by maj?, tak pro? by to nemohlo m?t OSM.
proto?e by to n?kdo musel zrealizovat, a na to zd? se nejsou lidi (po zku?enosti s m?m v?no?n?m pokusem s OTM je m?ra m? dobrovolnosti u? na ?pln? nule :-/ ... a to rad?i ani nemysl?m na tu kupu zat?m nezpracovan?ch tracklog? :-/) K.

7.1.2010 01:58:47 (#9)
gravatar

MP

<singularita at gmail.com>
306
zobrazit citaci
> >> N?pad to ?patn? nen?, ale d?rcovsk? sms jsou na prd (je t?eba m?t > >> ?ivnos??k, pokud se nepletu) a taky jsou z nich minim?ln? ??stky pro
Na jakekoliv podnikani je potreba mit zivnostak, at uz clovek prijima penize pres sms nebo jinak. Taky mne neco takoveho napadlo, moje idea byla, ze by pro technicky nedostatecne zdatne podnikatele (k tomu aby se tam zanesli sami) byl formular, kde by si clovek vybral co tam chce nacpat (hospodu, obchod, supermarket, ...), dopsal tam pak do kolonek dalsi udaje (oteviraci hodiny, atd ....), pak by se nasel v mape a umistil tam bod a ono by to pak vyrobilo node s patricnymi tagy a ten to pak po schvaleni "adminem systemu" uploadlo. Neco ve stylu kdyz se firma zapisuje treba do seznamu. K realizaci jsem se zatim ale nedostal (a vzhledem k mnozstvi jine prace asi ani jen tak nedostanu). S nejakym zpoplatnenim jsem nepocital, i kdyz mozna by nemuselo byt spatne tam dat moznost dobrovolneho financniho prispevku na domapovani okoli nebo tak neco. Vyhoda "meho" systemu je, ze admin jen omrkne jestli tam neni zadany nejaky nesmysl a schvali. Prace tak max. na 5 vterin/firmu. Martin

7.1.2010 02:18:27 (#10)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Dne ?tvrtek 07 Leden 2010 13:58:47 MP napsal(a): zobrazit citaci
> Taky mne neco takoveho napadlo, moje idea byla, ze by pro technicky > nedostatecne zdatne podnikatele (k tomu aby se tam zanesli sami) byl > formular, kde by si clovek vybral co tam chce nacpat (hospodu, obchod, > supermarket, ...), dopsal tam pak do kolonek dalsi udaje (oteviraci > hodiny, atd ....), pak by se nasel v mape a umistil tam bod a ono by > to pak vyrobilo node s patricnymi tagy a ten to pak po schvaleni > "adminem systemu" uploadlo. Neco ve stylu kdyz se firma zapisuje treba > do seznamu. K realizaci jsem se zatim ale nedostal (a vzhledem k > mnozstvi jine prace asi ani jen tak nedostanu). S nejakym zpoplatnenim > jsem nepocital, i kdyz mozna by nemuselo byt spatne tam dat moznost > dobrovolneho financniho prispevku na domapovani okoli nebo tak neco.
Taky dobr? n?pad. Jak by se ale ?e?ilo zad?v?n? polohy? Adresou nebo GPS sou?adnicemi. Ob?v?m se, ?e se najde spousta lid?, co by nebyli schopni GPS sou?adnice spr?vn? zadat. -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

7.1.2010 02:49:01 (#11)
gravatar

Martin Kokeš

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
Dne 7.1.2010 13:58, MP napsal(a): zobrazit citaci
>> >> N?pad to ?patn? nen?, ale d?rcovsk? sms jsou na prd (je t?eba m?t >> >> ?ivnos??k, pokud se nepletu) a taky jsou z nich minim?ln? ??stky pro >> > Na jakekoliv podnikani je potreba mit zivnostak, at uz clovek prijima > penize pres sms nebo jinak. > > Taky mne neco takoveho napadlo, moje idea byla, ze by pro technicky > nedostatecne zdatne podnikatele (k tomu aby se tam zanesli sami) byl > formular, kde by si clovek vybral co tam chce nacpat (hospodu, obchod, > supermarket, ...), dopsal tam pak do kolonek dalsi udaje (oteviraci > hodiny, atd ....), pak by se nasel v mape a umistil tam bod a ono by > to pak vyrobilo node s patricnymi tagy a ten to pak po schvaleni > "adminem systemu" uploadlo. Neco ve stylu kdyz se firma zapisuje treba > do seznamu. K realizaci jsem se zatim ale nedostal (a vzhledem k > mnozstvi jine prace asi ani jen tak nedostanu). S nejakym zpoplatnenim > jsem nepocital, i kdyz mozna by nemuselo byt spatne tam dat moznost > dobrovolneho financniho prispevku na domapovani okoli nebo tak neco. > > Vyhoda "meho" systemu je, ze admin jen omrkne jestli tam neni zadany > nejaky nesmysl a schvali. Prace tak max. na 5 vterin/firmu. > > Martin > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
M??u nab?dnout vlastn? hosting i za?t?tit projekt vlastn?m ?L (+DPH registrac?), m?m i jeden z v?ce voln?ch spo??c?ch ??t? u mBank, kter? nepou??v?m a ze kter?ho mohu pravideln? poskytovat v?pisy. Platba p?es Pipay.cz, kde m?m mysl?m i registraci. Bohu?el nem?m p??li? ?asu na samotnou realizaci takov?ho projektu, ale d?m klidn? komukoliv "voln? p?skovi?t?" na hran?. S utr?en?mi provizemi nech? si (po jejich zdan?n?) d?l? ?esk? komunita, co je libo, v?nuji je na cokoliv, co uzn?te za vhodn?. Martin Koke? -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100107/2308aff2/attachment.html>

7.1.2010 03:00:53 (#12)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
Frettie p??e v ?t 07. 01. 2010 v 12:43 +0100: zobrazit citaci
> No jo, ono to je super, ale kolik firem se ti nal?k?, ?e? Seznam to > sice m?, ale my nejsme Seznam a nejsme nav?z?ni na katalog firem > (zat?m), to je mo?nost dal??ho roz???en?, pak by to samoz?ejm? smysl > m?lo. A To s t?m samotn?m mapov?n?m, ur?it? by nebyl probl?m, aby se > po?adavky zapisovali do listu s t?m, ?e by si to ten dan? u?ivatel > vzal pod sebe, naklikal a pak odklikl, ?e je hotovo. Motivace a v?kon. > :.)
Pokud chcete zvy?ovat pov?dom? o OSM, tak bych to vid?l na takovou slu?bu: - Zdarma se p?idejte do mapy. - Za m?rn? poplatek v?m zmapujeme okol?. - Za v?t?? poplatek v?m zmapujeme cokoliv (t?eba zaj?mavosti v okol?). Jako bonus z?sk?te: - Pr?vn? ?ist? tiskov? podklad do va?ich let?k?, aplet do www str?nek,... Podm?nky: - N?kdo mus? opravit Mapnik, aby si podle sv? libov?le nevyb?ral podniky, kter? nezobraz? (co? nyn? v m?st? hust? z?stavby d?l? i na zoomu 18). - Pokud by n?jak? www program?tor dok?zal v map? tyto podniky (a r?zn? jin? POI) um?stit do zvl??tn? klikac? vrstvy, kter? um? zobrazit jm?no podniku, otv?ra?ku, telefon, kuchyni, URL apod. (lze zadat do datab?ze), zv??ilo by to podstatn? komer?n? hodnotu OSM. Dodatek: Pokud oskenujete mapu od konkurence a d?te si ji do let?ku, m??e v?m jednoho dne p?ij?t faktura. Jeden z m?ch b?val?ch z?kazn?ku cht?l m?t svou mapu v knize pr?vn? ?istou, a tenkr?t po cht?li asi 1300K?, a to pouze za svolen? k oti?t?n?, bez dod?n? podklad?. Tak z toho se?lo. -- Best Regards / S pozdravem, Stanislav Brabec software developer --------------------------------------------------------------------- SUSE LINUX, s. r. o. e-mail: sbrabec at suse.cz Lihovarsk? 1060/12 tel: +420 284 028 966, +49 911 740538747 190 00 Praha 9 fax: +420 284 028 951 Czech Republic http://www.suse.cz/

7.1.2010 03:04:17 (#13)
gravatar

Martin Kokeš

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
Dne 7.1.2010 14:49, Martin Koke? napsal(a): zobrazit citaci
> Dne 7.1.2010 13:58, MP napsal(a): >>> >> N?pad to ?patn? nen?, ale d?rcovsk? sms jsou na prd (je t?eba m?t >>> >> ?ivnos??k, pokud se nepletu) a taky jsou z nich minim?ln? ??stky pro >>> >> Na jakekoliv podnikani je potreba mit zivnostak, at uz clovek prijima >> penize pres sms nebo jinak. >> >> Taky mne neco takoveho napadlo, moje idea byla, ze by pro technicky >> nedostatecne zdatne podnikatele (k tomu aby se tam zanesli sami) byl >> formular, kde by si clovek vybral co tam chce nacpat (hospodu, obchod, >> supermarket, ...), dopsal tam pak do kolonek dalsi udaje (oteviraci >> hodiny, atd ....), pak by se nasel v mape a umistil tam bod a ono by >> to pak vyrobilo node s patricnymi tagy a ten to pak po schvaleni >> "adminem systemu" uploadlo. Neco ve stylu kdyz se firma zapisuje treba >> do seznamu. K realizaci jsem se zatim ale nedostal (a vzhledem k >> mnozstvi jine prace asi ani jen tak nedostanu). S nejakym zpoplatnenim >> jsem nepocital, i kdyz mozna by nemuselo byt spatne tam dat moznost >> dobrovolneho financniho prispevku na domapovani okoli nebo tak neco. >> >> Vyhoda "meho" systemu je, ze admin jen omrkne jestli tam neni zadany >> nejaky nesmysl a schvali. Prace tak max. na 5 vterin/firmu. >> >> Martin >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > M??u nab?dnout vlastn? hosting i za?t?tit projekt vlastn?m ?L (+DPH > registrac?), m?m i jeden z v?ce voln?ch spo??c?ch ??t? u mBank, kter? > nepou??v?m a ze kter?ho mohu pravideln? poskytovat v?pisy. Platba p?es > Pipay.cz, kde m?m mysl?m i registraci. Bohu?el nem?m p??li? ?asu na > samotnou realizaci takov?ho projektu, ale d?m klidn? komukoliv "voln? > p?skovi?t?" na hran?. S utr?en?mi provizemi nech? si (po jejich > zdan?n?) d?l? ?esk? komunita, co je libo, v?nuji je na cokoliv, co > uzn?te za vhodn?. > > Martin Koke?
Jinak je?t? co se t??e Pipay.cz resp. Mobiln?platby.cz, provize se li?? podle toho, od kter?ho oper?tora SMS p?ijde. D?v?m p??klad: SMS za 30 K? = na ??et O2 13,07; TMobile 13,07; Vodafone 9,37 MK

7.1.2010 04:47:54 (#14)
gravatar

MP

<singularita at gmail.com>
306
zobrazit citaci
> > Taky mne neco takoveho napadlo, moje idea byla, ze by pro technicky > > nedostatecne zdatne podnikatele (k tomu aby se tam zanesli sami) byl > > formular, kde by si clovek vybral co tam chce nacpat (hospodu, obchod, > > .... > > Taky dobr? n?pad. Jak by se ale ?e?ilo zad?v?n? polohy? Adresou nebo GPS > sou?adnicemi. Ob?v?m se, ?e se najde spousta lid?, co by nebyli schopni GPS > sou?adnice spr?vn? zadat.
Obdobn? jako se nap?. v ??tu na OSM zad?v? poloha bydli?t?, p?es slippy map ... chv?li ?lov?k scrolluje mapou a pak n?kam klikne a t?m definuje bod .... s t?m, ?e by u t? mapy mohlo fungovat i vyhled?v?n?, tak?e kdy? zadaj? ulici ve kter? je jejich podnik (nebo i GPS sou?adnice), tak se jim ta ulice zobraz? a oni pak u? tam jen najdou kde p?esn? jsou oni a p?chnou se tam. Martin

8.1.2010 12:04:08 (#15)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.fdns.net>
180
Dne 7.1.2010 12:15, Radek Barto? napsal(a): zobrazit citaci
> Zdrav?m. > > Tak m? napadla takov? ??len? my?lenka a i kdy? ji ani nechci zrealizovat, chci > se o ni pod?lit a poslechnout si, co si o tom mysl?te. > > Co kdyby existovala komer?n? slu?ba v r?mci OSM, kter? by nab?zela firm?m, > restaurac?m, hotel?m apod., ?e po odesl?n? mal?ho p??sp?vku OSM (nap?. 20 K? > d?rcovskou SMS) by se jejich budova a n?zev firmy zavedly "p?ednostn?" do mapy? > ??st z toho by mohla j?t pro ?lov?ka, co to bude d?lat a ??st na rozvoj OSM. > > D?kuji za koment??e. > >
Nechci brat iluze, ale ... a) zivit open projektem telco operatory je mi proti srsti b) kdyz si uz nekdo neco koupi, ocekava, ze za sve penize neco hmatatelneho dostane. Kdo bude garantovat zaplacenou sluzbu ? Zkus si predstavit, ze ti prijde 1k SMS, stihnes je zadat do tydne ? Protoze dyl nikdo cekat nebude. c) OSM neni stale jeste ve stavu, kdy by ji uzivalo rozumne mnoztvi lidi => pripadny kupec sluzby se zepta "a co to vubec je ?" a hned jako dalsi bude "nj, ale mapy sou na sezmamu nebo na googlu" To uz mi rozumnejsi prijde OSko jako neziskovka, pak se da i IMO lepe vyjednavat s pripadnymi zdroji dat.

8.1.2010 12:07:32 (#16)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.fdns.net>
180
Dne 7.1.2010 12:24, Karel Voln? napsal(a): zobrazit citaci
> zdar a s?lu, > > >> Tak m? napadla takov? ??len? my?lenka a i kdy? ji ani nechci zrealizovat, >> chci se o ni pod?lit a poslechnout si, co si o tom mysl?te. >> >> Co kdyby existovala komer?n? slu?ba v r?mci OSM, kter? by nab?zela firm?m, >> restaurac?m, hotel?m apod., ?e po odesl?n? mal?ho p??sp?vku OSM (nap?. 20 >> K? d?rcovskou SMS) by se jejich budova a n?zev firmy zavedly "p?ednostn?" >> do mapy? ??st z toho by mohla j?t pro ?lov?ka, co to bude d?lat a ??st na >> rozvoj OSM. >> > ot?zka prvn? zn?, jak by m?lo to "p?ednostn?" vypadat? > > ot?zka druh? zn?, vzhledem k tomu, ?e je OSM otev?en?, co br?n? firm?m, aby se > tam zav?d?ly samy? > > ot?zka t?et?, a vad? v?bec, kdy? se tam n?kdo vlo?? s?m, nebyl by to > zanedbateln? po?et proti t?m, co to prost? vezmou jako hotovou slu?bu, nam?sto > aby tr?vili vlastn? ?as zji??ov?n?m, jak se do t? mapy p?idat? > > jinak co by m?, jako?to u?ivatele, pot??ilo, by bylo prov?z?n? mapy s dal??mi > daty - tedy vyrobit klikac? mapu, kde by objekty nebyly zakresleny v z?kladn? > map?, ale byly ve voliteln?ch overlay?ch, a ka?d? objekt by se dal rozkliknout > na podrobn?j?? informace o n?m ... tu??m, ?e se to ji? ?e?ilo v souvislosti s > n?jakou datab?z? POI, ale nic pou?iteln?ho z toho zat?m nevze?lo, nebo se > m?l?m? > > K. >
Slovaci to maj, mozna by stacilo jim rict a podelili by se. Trebas tam maj klikaci hrady. A pokud chcete videt uzasny overlay, tak se mrknete na http://casper.frontier.nl/ . Neni na OSM, ale o ten podklad jde az v posledni rade. zobrazit citaci
> _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

8.1.2010 12:40:46 (#17)
gravatar

Frettie

<frettie at gmail.com>
102
No, neziskovka je t?eba wikimedia ?R, pokud se nem?l?m, mormegil by mohl ??ct v?ce. JS. 2010/1/8 jzvc <jzvc at tpfree.fdns.net>: zobrazit citaci
> Dne 7.1.2010 12:24, Karel Voln? napsal(a): >> zdar a s?lu, >> >> >>> Tak m? napadla takov? ??len? my?lenka a i kdy? ji ani nechci zrealizovat, >>> ?chci se o ni pod?lit a poslechnout si, co si o tom mysl?te. >>> >>> Co kdyby existovala komer?n? slu?ba v r?mci OSM, kter? by nab?zela firm?m, >>> restaurac?m, hotel?m apod., ?e po odesl?n? mal?ho p??sp?vku OSM (nap?. 20 >>> ?K? d?rcovskou SMS) by se jejich budova a n?zev firmy zavedly "p?ednostn?" >>> ?do mapy? ??st z toho by mohla j?t pro ?lov?ka, co to bude d?lat a ??st na >>> ?rozvoj OSM. >>> >> ot?zka prvn? zn?, jak by m?lo to "p?ednostn?" vypadat? >> >> ot?zka druh? zn?, vzhledem k tomu, ?e je OSM otev?en?, co br?n? firm?m, aby se >> tam zav?d?ly samy? >> >> ot?zka t?et?, a vad? v?bec, kdy? se tam n?kdo vlo?? s?m, nebyl by to >> zanedbateln? po?et proti t?m, co to prost? vezmou jako hotovou slu?bu, nam?sto >> aby tr?vili vlastn? ?as zji??ov?n?m, jak se do t? mapy p?idat? >> >> jinak co by m?, jako?to u?ivatele, pot??ilo, by bylo prov?z?n? mapy s dal??mi >> daty - tedy vyrobit klikac? mapu, kde by objekty nebyly zakresleny v z?kladn? >> map?, ale byly ve voliteln?ch overlay?ch, a ka?d? objekt by se dal rozkliknout >> na podrobn?j?? informace o n?m ... tu??m, ?e se to ji? ?e?ilo v souvislosti s >> n?jakou datab?z? POI, ale nic pou?iteln?ho z toho zat?m nevze?lo, nebo se >> m?l?m? >> >> K. >> > > Slovaci to maj, mozna by stacilo jim rict a podelili by se. Trebas tam > maj klikaci hrady. A pokud chcete videt uzasny overlay, tak se mrknete > na http://casper.frontier.nl/ . Neni na OSM, ale o ten podklad jde az v > posledni rade. > >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- S pozdravem, Jirka Sedl??ek --- jirisedlacek at gmail.com

9.1.2010 11:35:12 (#18)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1038 1226
On Thu 2010-01-07 13:58:47, MP wrote: zobrazit citaci
> > >> N?pad to ?patn? nen?, ale d?rcovsk? sms jsou na prd (je t?eba m?t > > >> ?ivnos??k, pokud se nepletu) a taky jsou z nich minim?ln? ??stky pro > > Na jakekoliv podnikani je potreba mit zivnostak, at uz clovek prijima > penize pres sms nebo jinak. > > Taky mne neco takoveho napadlo, moje idea byla, ze by pro technicky > nedostatecne zdatne podnikatele (k tomu aby se tam zanesli sami) byl > formular, kde by si clovek vybral co tam chce nacpat (hospodu, obchod, > supermarket, ...), dopsal tam pak do kolonek dalsi udaje (oteviraci > hodiny, atd ....), pak by se nasel v mape a umistil tam bod a ono by > to pak vyrobilo node s patricnymi tagy a ten to pak po schvaleni > "adminem systemu" uploadlo. Neco ve stylu kdyz se firma zapisuje treba > do seznamu. K realizaci jsem se zatim ale nedostal (a vzhledem k > mnozstvi jine prace asi ani jen tak nedostanu). S nejakym zpoplatnenim > jsem nepocital, i kdyz mozna by nemuselo byt spatne tam dat moznost > dobrovolneho financniho prispevku na domapovani okoli nebo tak neco. > > Vyhoda "meho" systemu je, ze admin jen omrkne jestli tam neni zadany > nejaky nesmysl a schvali. Prace tak max. na 5 vterin/firmu.
...dalsi vyhoda... mohlo by to byt globalni, ne jenom pro CR. Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

9.1.2010 01:18:49 (#19)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
Pavel Machek p??e v So 09. 01. 2010 v 11:35 +0100: zobrazit citaci
> > Vyhoda "meho" systemu je, ze admin jen omrkne jestli tam neni zadany > > nejaky nesmysl a schvali. Prace tak max. na 5 vterin/firmu. > > ...dalsi vyhoda... mohlo by to byt globalni, ne jenom pro CR.
V tom p??pad? by ov?em role admina postr?dala smysl. Zvl??? pokud by nev?d?l, jak se ve v?ech jazyc?ch sv?ta ?ekne "U Pra?iv?ho psa" (linuxov? distribuce o tom v?d? sv?). Ide?ln? by to bylo propojit s n?jakou formou Map shopu: Na jedn? stran? z?kazn?k ochotn? zaplatit za zmapov?n? p??jezdov?ch cest k hotelu Pohoda v Horn? Doln? a pam?tihodnost? v okol? pro sv?j web, nechat vyrobit tiskov? podklady do let?ku nebo dokonce vydat mapu "Turistick? mapa Horn? Doln?, Doln? Horn? a okol?"), na druh? stran? m?me mapery v dan? zemi, kte?? cht?j? mapovat. Pokud dostanou zaplaceno, mohou mapovat v?ce, ba dokonce si z toho ud?lat vedlej?? pracovn? ?innost. Map shop by byl jen propojen?m mezi t?mito dv?ma skupinami. Jeliko? takov? slu?ba neexistuje, z?kazn?k sv? pen?ze utr?c? jinde. Nap??klad v grafick?m studiu, kde mu n?co narychlo obkresl? z jin? mapy a p?idaj? to, co chce. Z?zem? takov?ho map shopu znamen? m?t kontakty na mapery (nejl?pe v dan? zemi a okol? m?sta), n?koho, kdo zvl?d? generov?n? OSM v?stup?, a n?koho, kdo je schopen zajistit tisk a v?ci kolem. ________________________________________________________________________ Stanislav Brabec http://www.penguin.cz/~utx

11.1.2010 03:10:31 (#20)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1038 1226
On Sat 2010-01-09 13:18:49, Stanislav Brabec wrote: zobrazit citaci
> Pavel Machek p??e v So 09. 01. 2010 v 11:35 +0100: > > > > Vyhoda "meho" systemu je, ze admin jen omrkne jestli tam neni zadany > > > nejaky nesmysl a schvali. Prace tak max. na 5 vterin/firmu. > > > > ...dalsi vyhoda... mohlo by to byt globalni, ne jenom pro CR. > > V tom p??pad? by ov?em role admina postr?dala smysl. Zvl??? pokud by > nev?d?l, jak se ve v?ech jazyc?ch sv?ta ?ekne "U Pra?iv?ho > psa" (linuxov? distribuce o tom v?d? sv?).
Pockej, tuhle historku neznam. Ale mohli bychom rozhodit po osm par (stovek) restauraci 'U Prasiveho psa' a pak brat prispevky za opravu mapy ;-). Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

11.1.2010 04:14:36 (#21)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
Pavel Machek p??e v Po 11. 01. 2010 v 15:10 +0100: zobrazit citaci
> On Sat 2010-01-09 13:18:49, Stanislav Brabec wrote: > > Pavel Machek p??e v So 09. 01. 2010 v 11:35 +0100: > > > > > > Vyhoda "meho" systemu je, ze admin jen omrkne jestli tam neni zadany > > > > nejaky nesmysl a schvali. Prace tak max. na 5 vterin/firmu. > > > > > > ...dalsi vyhoda... mohlo by to byt globalni, ne jenom pro CR. > > > > V tom p??pad? by ov?em role admina postr?dala smysl. Zvl??? pokud by > > nev?d?l, jak se ve v?ech jazyc?ch sv?ta ?ekne "U Pra?iv?ho > > psa" (linuxov? distribuce o tom v?d? sv?). > > Pockej, tuhle historku neznam.
Jeden z linuxov?ch t?m? tak? podlehl p?esv?d?en?, ?e kdy? admin odma?e o?ividn? nesmysly, p?eklad tvo?en? komunitou bude kvalitn? (u? si nevzpom?n?m, zdali to bylo KDE, GNOME, nebo vydavatel n?jak? distribuce). I stalo se, ?e v arabsk?m p?ekladu dialogu pro v?b?r zem? nest?l arabsk? p?epis n?zvu "Izrael", ale n?co jako "Zem? pra?iv?ch ps?". Odkaz se mi v?bec neda?? dohledat. Z toho plyne pou?en?, ?e admin, kter? ma?e o?ividn? nesmysly, je prakticky k ni?emu. K podobn?mu efektu v map? sta?? pouze neznat m?stn? situaci. Chce-li hypotetick? z??kodn?k po?kodit konkurenta, k budov? stoj?c? vedle hotelu Pohoda v Horn? Doln? p?id? prodejnu "Hn?j Nov?k", otev?eno denn? 5-9. -- Stanislav Brabec

11.1.2010 10:24:02 (#22)
gravatar

Mike Crash

<mike at mikecrash.com>
196
Dobr? n?pad, ale jste si jisti, ?e zad?vat firmy p??mo do OSM je dobr? n?pad? Co kdy? takov? firma skon??? Bude to n?kdo kontrolovat? Asi t??ko a samotn? majitel asi nebude m?t chu? si je?t? vzpomenout, ?e se kdysi p?idal do OSM. Kdy? u? seznam firem, tak n?kde zvl???. N?co jin?ho jsou t?eba restaurace, kter? jsou tam v?t?inou trvale, jen se ?asto m?n? majitel. A typ prostor (commercial, industrial) tak? v?t?inou z?st?v?. T?eba u n?s se kr?mky m?n? jak houby po de?ti, ka?d? rok je zde otev?en minim?ln? jeden nov? na m?st?, kde bylo d??ve n?co jin?ho. Tak?e rad?ji n?kde vedle a zav?st t?eba ro?n? obnovu v datab?zi - po posl?n? upozor?ovac?ho mailu. Pak by mohla b?t polo?ka i placen?, t?eba symbolickou hodnotou 10K? na rok jako dotaci na provoz serveru. Ot?zka je, jestli m? n?co takov?ho smysl, proto?e takov? server m? ka?d? v?t?? provozovatel webov?ch port?l? - seznam, atlas, centrum, .... co? je p??li? velk? konkurence. Radek Barto? wrote: zobrazit citaci
> Zdrav?m. > > Tak m? napadla takov? ??len? my?lenka a i kdy? ji ani nechci zrealizovat, chci > se o ni pod?lit a poslechnout si, co si o tom mysl?te. > > Co kdyby existovala komer?n? slu?ba v r?mci OSM, kter? by nab?zela firm?m, > restaurac?m, hotel?m apod., ?e po odesl?n? mal?ho p??sp?vku OSM (nap?. 20 K? > d?rcovskou SMS) by se jejich budova a n?zev firmy zavedly "p?ednostn?" do mapy? > ??st z toho by mohla j?t pro ?lov?ka, co to bude d?lat a ??st na rozvoj OSM. > > D?kuji za koment??e. >

11.1.2010 10:36:17 (#23)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.fdns.net>
180
Dne 11.1.2010 22:24, Mike Crash napsal(a): zobrazit citaci
> Dobr? n?pad, ale jste si jisti, ?e zad?vat firmy p??mo do OSM je dobr? > n?pad? Co kdy? takov? firma skon??? Bude to n?kdo kontrolovat? Asi t??ko > a samotn? majitel asi nebude m?t chu? si je?t? vzpomenout, ?e se kdysi > p?idal do OSM. > > Kdy? u? seznam firem, tak n?kde zvl???. N?co jin?ho jsou t?eba > restaurace, kter? jsou tam v?t?inou trvale, jen se ?asto m?n? majitel. A > typ prostor (commercial, industrial) tak? v?t?inou z?st?v?. T?eba u n?s > se kr?mky m?n? jak houby po de?ti, ka?d? rok je zde otev?en minim?ln? > jeden nov? na m?st?, kde bylo d??ve n?co jin?ho. > > Tak?e rad?ji n?kde vedle a zav?st t?eba ro?n? obnovu v datab?zi - po > posl?n? upozor?ovac?ho mailu. Pak by mohla b?t polo?ka i placen?, t?eba > symbolickou hodnotou 10K? na rok jako dotaci na provoz serveru. > > Ot?zka je, jestli m? n?co takov?ho smysl, proto?e takov? server m? ka?d? > v?t?? provozovatel webov?ch port?l? - seznam, atlas, centrum, .... co? > je p??li? velk? konkurence. >
Seznam rozhodne zadna konkurence neni, protoze napr adresu jednoho meho zakaznika za posledni 3 roky a nekolik (mozna desitek) zadosti stale posilaji na druhy konec obce. S takovou rychlosti upravy ... Takovy to "opravit polohu" == zbytecna ztrata casu. Nikdo na to nereaguje a samo se to evidentne neudela. Podotykam, ze budova stoji na miste s danou adresou min 15let. zobrazit citaci
> > Radek Barto? wrote: > >> Zdrav?m. >> >> Tak m? napadla takov? ??len? my?lenka a i kdy? ji ani nechci zrealizovat, chci >> se o ni pod?lit a poslechnout si, co si o tom mysl?te. >> >> Co kdyby existovala komer?n? slu?ba v r?mci OSM, kter? by nab?zela firm?m, >> restaurac?m, hotel?m apod., ?e po odesl?n? mal?ho p??sp?vku OSM (nap?. 20 K? >> d?rcovskou SMS) by se jejich budova a n?zev firmy zavedly "p?ednostn?" do mapy? >> ??st z toho by mohla j?t pro ?lov?ka, co to bude d?lat a ??st na rozvoj OSM. >> >> D?kuji za koment??e. >> >> > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

11.1.2010 10:50:00 (#24)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1038 1226
On Mon 2010-01-11 22:24:02, Mike Crash wrote: zobrazit citaci
> Dobr? n?pad, ale jste si jisti, ?e zad?vat firmy p??mo do OSM je dobr? > n?pad? Co kdy? takov? firma skon??? Bude to n?kdo kontrolovat? Asi > t??ko
Co kdyz se na silnici objevi zakaz vjezdu? Bude to nekdo kontrolovat? IMO to funguje uplne stejne: kontroluje to kdo jde kolem. Urcite dava smysl mapovat ruzne obchody / restaurace / hotely / bazeny / kina etc... Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

« zpět na výpis měsíce