« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Grafické zobrazení stavu mapy v minulosti

Vlákno 3.1. - 3.1.2010, počet zpráv: 2


3.1.2010 12:44:37 (#1)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
Zdrav?m, ud?lal jsem slu?bu, kter? umo??uje zobrazit mapu tak, jak byla zad?na k n?jak?mu datu. Lze tak i vizu?ln? porovnat stav mapy p?ed a po editaci, a podobn?. Slu?ba je na http://osm.kyblsoft.cz/historie/ Pou?it? je jednoduch?: 1) na www.openstreetmap.org (nebo i jinde) najedu zhruba na oblast, kter? m? zaj?m?. Na zoomu nez?le?? 2) vpravo dole kliknu na ?Trval? odkaz? a zkop?ruju adresu do formul??e 3) vyberu po?adovan? datum, ke kter?mu chci stav mapy zobrazit. Jsou dostupn? data od ??jna 2007, s r?znou frekvenc? (st?le plat?, ?e m?te-li n?kde schov?na star? OSM data ?R, sem s nimi ;-)) 4) zad?m svoje jm?no/p?ezd?vku a voliteln? i popisek oblasti. Toto se zad?v? proto, abyste si po?adavek v seznamu dokon?en?ch sn?ze poznali 5) ode?lete Cca do minuty (podle po?tu po?adavk?) se v seznamu dokon?en?ch objev? Osmarendererem vygenerovan? mapa zvolen? oblasti, rozlohou cca 1x1 km. Je?t? n?kolik pozn?mek: - ve front? m??ete v jednu chv?li m?t i v?ce po?adavk? - stav mapy u okraj? nemus? b?t v?dy p?esn? - pokud tam vede cesta, kter? m? dal?? bod p??li? daleko od oblasti, zobraz? se to jako uzav?en? cesta. - slu?ba ukazuje pouze zm?ny v datech, ne zm?ny v rendereru - pokud se mezit?m zm?nilo zna?en? i renderer, nov? renderer nemus? star? data zobrazovat spr?vn? - zat?m to zobrazuje pouze zoom 17 Ka?dop?dn? se mi to jev? jako celkem u?ite?n? slu?ba, tak?e ji v klidu vyu??vejte. Nev?m o ??dn? podobn?. P??padn? n?zory, koment??e, chyby atd. hlaste :-) Ale? Janda

3.1.2010 12:50:40 (#2)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj Vypad? to zaj?mav?. Hodilo by se tak? zobrazovat historii pro jednotliv? prvky (nody, waye a p?edev??m relace). Zn? n?kdo n?jakou slu?bu, kter? by u prvk? z historie relace je krom? vyps?n? i vykreslila? On Sun, 03 Jan 2010 12:44:37 +0100, Ale? Janda <openstreetmap at kyblsoft.cz> wrote: zobrazit citaci
> Zdrav?m, > > ud?lal jsem slu?bu, kter? umo??uje zobrazit mapu tak, jak byla zad?na k > n?jak?mu > datu. Lze tak i vizu?ln? porovnat stav mapy p?ed a po editaci, a podobn?. > > Slu?ba je na http://osm.kyblsoft.cz/historie/ > > Pou?it? je jednoduch?: > > 1) na www.openstreetmap.org (nebo i jinde) najedu zhruba na oblast, > kter? m? > zaj?m?. Na zoomu nez?le?? > 2) vpravo dole kliknu na ?Trval? odkaz? a zkop?ruju adresu do formul??e > 3) vyberu po?adovan? datum, ke kter?mu chci stav mapy zobrazit. Jsou > dostupn? > data od ??jna 2007, s r?znou frekvenc? (st?le plat?, ?e m?te-li n?kde > schov?na > star? OSM data ?R, sem s nimi ;-)) > 4) zad?m svoje jm?no/p?ezd?vku a voliteln? i popisek oblasti. Toto se > zad?v? > proto, abyste si po?adavek v seznamu dokon?en?ch sn?ze poznali > 5) ode?lete > > Cca do minuty (podle po?tu po?adavk?) se v seznamu dokon?en?ch objev? > Osmarendererem vygenerovan? mapa zvolen? oblasti, rozlohou cca 1x1 km. > > Je?t? n?kolik pozn?mek: > - ve front? m??ete v jednu chv?li m?t i v?ce po?adavk? > - stav mapy u okraj? nemus? b?t v?dy p?esn? - pokud tam vede cesta, > kter? m? > dal?? bod p??li? daleko od oblasti, zobraz? se to jako uzav?en? cesta. > - slu?ba ukazuje pouze zm?ny v datech, ne zm?ny v rendereru - pokud se > mezit?m > zm?nilo zna?en? i renderer, nov? renderer nemus? star? data zobrazovat > spr?vn? > - zat?m to zobrazuje pouze zoom 17 > > Ka?dop?dn? se mi to jev? jako celkem u?ite?n? slu?ba, tak?e ji v klidu > vyu??vejte. Nev?m o ??dn? podobn?. > P??padn? n?zory, koment??e, chyby atd. hlaste :-) > > Ale? Janda > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Petr Dlouh?

« zpět na výpis měsíce