« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Statistiky uživatelů

Vlákno 19.12. - 23.12.2009, počet zpráv: 15


19.12.2009 01:05:24 (#1)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
Zdrav?m, pr?v? jsem vyrobil str?nku, kter? na z?klad? historie OSM dat zobrazuje aktivitu jednotliv?ch ??astn?k? v OpenStreetMap v ?R. Tak je a bude p?kn? vid?t, kdo opravdu n?co d?l? :-) Je k nalezen? zde: http://osm.kyblsoft.cz/statistiky/aktivita-uzivatelu Jsou tam seznamy u?ivatel? OSM ?azen? podle aktivity za posledn? t?den, m?s?c, rok a celkov?. Tou ?aktivitou? m?m na mysli n?jakou zm?nu v datech, kter? je vid?t - p?id?n? nebo editace nodu, cesty nebo relace. Smaz?n? se nezaznamen?v? (bylo by to p??li? v?po?etn? n?ro?n?). Aktivita se pouze s??t?. Pak je zde uvedeno i aktu?ln? po?et vlastn?n?ch element? (tj. kter? ?lov?k editoval jako posledn?). Tam samoz?ejm? m??e doj?t i k ode??t?n?, pokud dojde ke smaz?n? nebo editaci n?k?m jin?m. Kdy? si rozkliknete n?jak? jm?no, zobraz? se graf historie jeho aktivity od po??tku a? dote?. Tam je chyba; graf aktivity u?ivatele m?sty zkresluje (kdy? je m?lo dat; n?kdy je sloupec ?ir??, ne? by m?l b?t). Aktualizuje se to v?dy r?no cca v 7 hodin, z dat z minul?ho dne do cca 20:30. Budu r?d za n?zor, n?vrh a tak podobn? :-) Na n?jak? v?t?? ?pravy ale te? nebudu m?t ?as, co? se nepochybn? projev? i na t?ch statistik?ch ;-) Nicm?n? v???m, ?e to bude k u?itku. Ale? Janda

19.12.2009 01:59:03 (#2)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Dne sobota 19 Prosinec 2009 13:05:24 Ale? Janda napsal(a): zobrazit citaci
> Zdrav?m, > > pr?v? jsem vyrobil str?nku, kter? na z?klad? historie OSM dat zobrazuje > aktivitu jednotliv?ch ??astn?k? v OpenStreetMap v ?R. Tak je a bude p?kn? > vid?t, kdo opravdu n?co d?l? :-) Je k nalezen? zde: > > http://osm.kyblsoft.cz/statistiky/aktivita-uzivatelu >
Fakt p?kn? a u?ite?n? v?c. D?ky. PS: To jsou jen skute?n? lid? nebo jsou v tom zahrnuti i boti a automatick? importy? -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

19.12.2009 02:14:30 (#3)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
D?ky. Jsou tam zahrnuty v?echny zm?ny, kter? jsou adresov?ny na n?jak?ho u?ivatele. M?m dojem, ?e anonymn? nic importovat nejde, tak?e ano, jsou zahrnuty i boti a automatick? importy. Nenapad? m? zp?sob, jak by se to dalo rozli?it. I kv?li tomuto lze u ka?d?ho u?ivatele rozkliknout historii - aby bylo vid?t, kolik z jeho pr?ce je n?co jednor?zov?ho a kolik je t? soustavn? mraven?? pr?ce :-) Ale? Janda On 19.12.2009 13:59, Radek Barto? napsal/a: zobrazit citaci
> Fakt p?kn? a u?ite?n? v?c. D?ky. > > PS: To jsou jen skute?n? lid? nebo jsou v tom zahrnuti i boti a automatick? > importy? >

19.12.2009 08:00:45 (#4)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
713
zobrazit citaci
>> PS: To jsou jen skute?n? lid? nebo jsou v tom zahrnuti i boti a automatick? >> importy?
*** OSM CR nejsou boti a importy delali skutecni lide. Coz celou statistiku trochu dela ponekud nepomeritelnou. Napr. uzivatele Radom?r ?ernoch uzce souvisi s importem a udrzbou UIR-ADR, Pavel s importem lesu a silnic HS-RS. Pro rozliseni by slo udelat nejvyse nejakou umelou hranici, kolik toho lze za den udelat... Data jsou asi na statistickem serveru skokova. PS: proc se nepouzivaji data vykousla primo z historie planet? hanoj

19.12.2009 08:19:03 (#5)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
713
jeste mne napada zpracovat pro tech 1000 uzivatelu v CR jejich changesety a podle pocetniho rozsahu changesetu vyhazet ty, ktere statisticky nedopovidaji rozsahu beznych editaci (napr. tisice nodu). Dle meho odhadu to bude tvorit male procento z celkoveho poctu changesetu. hanoj 2009/12/19 hanoj <ehanoj at gmail.com>: zobrazit citaci
>>> PS: To jsou jen skute?n? lid? nebo jsou v tom zahrnuti i boti a automatick? >>> importy? > *** OSM CR nejsou boti a importy delali skutecni lide. Coz celou > statistiku trochu dela ponekud nepomeritelnou. > > Napr. uzivatele Radom?r ?ernoch uzce souvisi s importem a udrzbou > UIR-ADR, Pavel s importem lesu a silnic HS-RS. > > Pro rozliseni by slo udelat nejvyse nejakou umelou hranici, kolik toho > lze za den udelat... Data jsou asi na statistickem serveru skokova. > > PS: proc se nepouzivaji data vykousla primo z historie planet? > > hanoj >

19.12.2009 08:32:36 (#6)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
zobrazit citaci
> Pro rozliseni by slo udelat nejvyse nejakou umelou hranici, kolik toho > lze za den udelat... Data jsou asi na statistickem serveru skokova.
To je dost dobr? n?pad, hned jsem zkusil omezit po?et zm?n za obdob? na 10.000 a tyhle importy se celkem p?kn? vyfiltrovaly: http://osm.kyblsoft.cz/statistiky/aktivita-uzivatelu?bezimportu Akor?t m?m je?t? nevychytan?, ?e n?kdy je obdob? t?eba jeden m?s?c - celkem zbyte?n?, to m??u je?t? vylep?it. zobrazit citaci
> PS: proc se nepouzivaji data vykousla primo z historie planet? > jeste mne napada zpracovat pro tech 1000 uzivatelu v CR jejich > changesety a podle pocetniho rozsahu changesetu vyhazet ty, ktere > statisticky nedopovidaji rozsahu beznych editaci (napr. tisice nodu).
Co m?te na mysli? Resp. kde st?hnu changesety jednotliv?ch u?ivatel? v n?jak?m p?kn?m tvaru? AJ

19.12.2009 09:06:01 (#7)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
713
zobrazit citaci
> http://osm.kyblsoft.cz/statistiky/aktivita-uzivatelu?bezimportu > Akor?t m?m je?t? nevychytan?, ?e n?kdy je obdob? t?eba jeden m?s?c - celkem > zbyte?n?, to m??u je?t? vylep?it.
*** slo by takto prizpusobit i vlastnene elementy? zobrazit citaci
> ?> PS: proc se nepouzivaji data vykousla primo z historie planet?
*** http://planet.openstreetmap.org/ zobrazit citaci
> ?> jeste mne napada zpracovat pro tech 1000 uzivatelu v CR jejich > ?> changesety a podle pocetniho rozsahu changesetu vyhazet ty, ktere > ?> statisticky nedopovidaji rozsahu beznych editaci (napr. tisice nodu). > > Co m?te na mysli? Resp. kde st?hnu changesety jednotliv?ch u?ivatel? v n?jak?m > p?kn?m tvaru?
*** napr. neco jako Read: GET /api/0.6/changeset/#id http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_v0.6 nemam to podrobne prostudovane, ale jeden ze zpusobu uziti je tady: http://www.openstreetmap.org/user/hanoj/edits?page=55 http://www.openstreetmap.org/browse/changeset/257060 hanoj

20.12.2009 03:40:30 (#8)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
Tak jsem to ud?lal je?t? jinak. U ka?d?ho nodu lze zjistit posledn? editace, tj. m?m-li rozd?lov? soubor za n?jak? obdob? a nen?-li to obdob? p??li? dlouh?, lze podle data posledn? editace zjistit pr?b?h mapov?n?. Tak?e te? je granularita ?innosti p?esn? 1 den, nav?c data nejsou posunuta a grafy nezkresluj?. To omezen? max. po?tu zm?n se mi jev? jako rozumn?; standardn? hranici jsem dal 8.000 za den (jen z??dkakdy - cca 30x - je t?ch nod? v?c a tam u? podez?en? na import m?m), v?echno co je nad 8.000 se nepo??t?. Tento po?et lze zm?nit v pol??ku naho?e. T?mto gratuluji dv?ma nejaktivn?j??m Petr?m v tabulce aktivnosti - d?ky :-) On 19.12.2009 21:06, hanoj napsal/a: zobrazit citaci
>> http://osm.kyblsoft.cz/statistiky/aktivita-uzivatelu?bezimportu >> Akor?t m?m je?t? nevychytan?, ?e n?kdy je obdob? t?eba jeden m?s?c - celkem >> zbyte?n?, to m??u je?t? vylep?it. > *** slo by takto prizpusobit i vlastnene elementy?
P?idal jsem. zobrazit citaci
>> > PS: proc se nepouzivaji data vykousla primo z historie planet? > *** http://planet.openstreetmap.org/
Vida, tam je i historie. Zjist?m, jak moc to je pou?iteln?. Nyn? to parsuju z historie ?R vykousnut? geofabrikem. zobrazit citaci
>> > jeste mne napada zpracovat pro tech 1000 uzivatelu v CR jejich >> > changesety a podle pocetniho rozsahu changesetu vyhazet ty, ktere >> > statisticky nedopovidaji rozsahu beznych editaci (napr. tisice nodu). >> >> Co m?te na mysli? Resp. kde st?hnu changesety jednotliv?ch u?ivatel? v n?jak?m >> p?kn?m tvaru? > *** napr. neco jako Read: GET /api/0.6/changeset/#id > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_v0.6 > > nemam to podrobne prostudovane, ale jeden ze zpusobu uziti je tady: > http://www.openstreetmap.org/user/hanoj/edits?page=55 > http://www.openstreetmap.org/browse/changeset/257060
Zaj?mav? n?pad, ale narazil jsem na n?kolik nev?hod: - nev?m jak? changesety m?m stahovat - i kdy? se d? st?hnout seznam changeset?, ?patn? se to p?i?azuje k jednotliv?m oblastem - kdy? to budu t??dit podle u?ivatel?, ?patn? se odhaduje kter?ch a nav?c se tam m?chaj? ti, kte?? maj? prim?rn? p?sobi?t? mimo ?R S v?sledkem jsem celkem spokojen. Je?t? ?asem zkus?m dodat data, bude-li k dispozici podrobn?j?? historie, ale i te? je to docela dost p?esn?. Ale? Janda

21.12.2009 11:19:32 (#9)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
713
zobrazit citaci
> Tak jsem to ud?lal je?t? jinak. U ka?d?ho nodu lze zjistit posledn? editace, tj. > m?m-li rozd?lov? soubor za n?jak? obdob? a nen?-li to obdob? p??li? dlouh?, lze > podle data posledn? editace zjistit pr?b?h mapov?n?. Tak?e te? je granularita > ?innosti p?esn? 1 den, nav?c data nejsou posunuta a grafy nezkresluj?. > > To omezen? max. po?tu zm?n se mi jev? jako rozumn?; standardn? hranici jsem dal > 8.000 za den (jen z??dkakdy - cca 30x - je t?ch nod? v?c a tam u? podez?en? na > import m?m), v?echno co je nad 8.000 se nepo??t?. Tento po?et lze zm?nit v > pol??ku naho?e.
*** perfektni. Jeste je otazka, zda nevyhazet cely den, kdyz prekroci magickou hranici. Pri praci s importem je spojena spousta cinnosti a tezko se clovek zabyva jeste necim jinym. I kdyby tak to nebude hrat v celku vyznam. Napr. 28/7-30/7 oprava importu UIR-ADR http://www.openstreetmap.org/user/Radom%C3%ADr%20%C4%8Cernoch/edits?page=2 Jako priklad velkeho mnozstvi rucne vkladanych nodu by mohl slouzit napr. Petr Dlouhy. Ten systematicky vynasel silnice III. trid a importu se tusim neucastnil... Vzdycky je to presna hra s nepresnymi cisly. Pravdou je, ze tech importu zas az tak moc nebylo a lze je casove vymezit: * UIR-ADR 2x (tj. import, oprava) * lesy CR * silnice I a II. trid HS-RS * nazvy obci, geonames zobrazit citaci
>>> ? > ?jeste mne napada zpracovat pro tech 1000 uzivatelu v CR jejich >>> ? > ?changesety a podle pocetniho rozsahu changesetu vyhazet ty, ktere >>> ? > ?statisticky nedopovidaji rozsahu beznych editaci (napr. tisice nodu). >>> >>> Co m?te na mysli? Resp. kde st?hnu changesety jednotliv?ch u?ivatel? v n?jak?m >>> p?kn?m tvaru? >> *** napr. neco jako Read: GET /api/0.6/changeset/#id >> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_v0.6 >> >> nemam to podrobne prostudovane, ale jeden ze zpusobu uziti je tady: >> http://www.openstreetmap.org/user/hanoj/edits?page=55 >> http://www.openstreetmap.org/browse/changeset/257060 > > Zaj?mav? n?pad, ale narazil jsem na n?kolik nev?hod: > ?- nev?m jak? changesety m?m stahovat
*** mame seznam uzivatelu v CR, podle orezane planet, cca 1000 dle tvych statistik, ti jiz maji sve changesety zobrazit citaci
> ?- i kdy? se d? st?hnout seznam changeset?, ?patn? se to p?i?azuje k > jednotliv?m oblastem
*** to je pravda... zobrazit citaci
> ?- kdy? to budu t??dit podle u?ivatel?, ?patn? se odhaduje kter?ch a nav?c se > tam m?chaj? ti, kte?? maj? prim?rn? p?sobi?t? mimo ?R
*** ale muzu najit dny, kdy frekvence changesetu a mnozstvi zmen neodpovida realne fyzicke praci a tyto cele dny vyhazet. Ale asi to je prace bez vyrazneho zlepseni vysledku. diky hanoj

23.12.2009 12:32:24 (#10)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
zobrazit citaci
> *** perfektni. Jeste je otazka, zda nevyhazet cely den, kdyz prekroci > magickou hranici. Pri praci s importem je spojena spousta cinnosti a > tezko se clovek zabyva jeste necim jinym. I kdyby tak to nebude hrat v > celku vyznam.
Nev?m jestli si ?pln? rozum?me. To omezen? 8.000 zm?n je za den, nikoli za jeden changesety. Changesety se neberou v?bec v ?vahu, v ?vahu se bere v?dy jen to, kdy to bylo posl?no. Tak?e tady by to nem?lo vadit. Krom? toho bych necht?l hromadn? importy ?pln? eliminovat. Ono ud?lat hromadn? import vy?aduje spoustu p??pravy, korespondence a hlavn? pr?ce. ?est v?em, kte?? se do n?jak?ho u?ite?n?ho importu pustili. Jde jen o to tuto ?pr?ci? adekv?tn? prom?tnout ve statistik?ch. Asi to, co p?esn? statistiky ukazuj?, n?jak na t?ch str?nk?ch p?esn?ji pop??u? D?ky za reakci. Ale? Janda

23.12.2009 05:02:25 (#11)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
713
zobrazit citaci
>> *** perfektni. Jeste je otazka, zda nevyhazet cely den, kdyz prekroci >> magickou hranici. Pri praci s importem je spojena spousta cinnosti a >> tezko se clovek zabyva jeste necim jinym. I kdyby tak to nebude hrat v >> celku vyznam. > > Nev?m jestli si ?pln? rozum?me. To omezen? 8.000 zm?n je za den, nikoli za jeden > changesety. Changesety se neberou v?bec v ?vahu, v ?vahu se bere v?dy jen to, > kdy to bylo posl?no. Tak?e tady by to nem?lo vadit.
*** ano rozumim, moznosti changesetu jsem na jinem miste zminoval predevsim proto, ze na nem jde jednoduse poznat hromadny import od prace a jit tak pod granulitu jednoho dne: a) hromadny import 8.000/1hod b) manualni prace 8.000/24hod Dale se snazim rici, ze algoritmus by mel vyhazet cely den kdy dojde k prekroceni magicke hranice importu. 8.000 zmen je pro nekoho tyden, mesic manualni prace. zobrazit citaci
> Krom? toho bych necht?l hromadn? importy ?pln? eliminovat. Ono ud?lat hromadn? > import vy?aduje spoustu p??pravy, korespondence a hlavn? pr?ce. ?est v?em, kte?? > se do n?jak?ho u?ite?n?ho importu pustili. Jde jen o to tuto "pr?ci" adekv?tn? > prom?tnout ve statistik?ch.
*** Nikomu samozrejme nechci nic brat, jenom mi jde o to, aby moje jmeno bylo co nejvyse. *** Otazkou je, co chcete zobrazovat. V prvni tride ZS se rozdavali hvezdicky a slunicka jako odmenu za ruzne aktivity deti. Deti jsou odmenovane na zaklade snahy, nikoliv za meritelne dosahovane hodnoty vybrane veliciny. *** Jestlize rikate, ze se jedna o tabulky "aktivity uzivatelu", pak by tyto "aktivity" mely byti stejne pro vsechny (alespon elementarne). Chcete-li ocenovat praci na hromadnem importu, pridejte i chvalihodnou praci na SVN, OTM, JOSM, propagaci... zdravi hanoj

23.12.2009 05:45:33 (#12)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
zobrazit citaci
> *** Otazkou je, co chcete zobrazovat. V prvni tride ZS se rozdavali > hvezdicky a slunicka jako odmenu za ruzne aktivity deti. Deti jsou > odmenovane na zaklade snahy, nikoliv za meritelne dosahovane hodnoty > vybrane veliciny. > *** Jestlize rikate, ze se jedna o tabulky "aktivity uzivatelu", pak > by tyto "aktivity" mely byti stejne pro vsechny (alespon elementarne). > Chcete-li ocenovat praci na hromadnem importu, pridejte i chvalihodnou > praci na SVN, OTM, JOSM, propagaci...
Abych pravdu ?ekl, te? ?pln? p?esn? nev?m, kde je je?t? ironie a kde ne, tak?e n?sleduj?c? text bude mo?n? trochu mimo. Jak tedy mysl?te, ?e by to m?lo b?t? Hromadn? importy ze statistik ?pln? vyhodit? Omezit? Nebo je?t? jinak? Ano, z?kladn? ot?zkou je, co vlastn? ty statistiky maj? ??kat. M?j p?vodn? z?m?r byl ?pod?vat se, kdo m? na OSM nejv?t?? z?sluhy?. T?m mysl?m, kdo tam prost? vlo?il ty data, d?ky komu se v ter?nu neztrat?m, kdy? n?kam pojedu podle OSM. Nejde v?bec o n?jak? odm??ov?n? - OSM je svobodn? mapa, d?laj? ji dobrovoln?ci, proto?e prost? cht?j? a ka?d? s n? ud?l? co uzn? za vhodn?. Jen m? zaj?malo komu za tu kvalitu mapy vd???m a myslel jsem, ?e by to mohlo b?t zaj?mav? i pro ostatn? :-) Z m?ho pohledu zobrazovat i importy smysl m? - v?sledkem importu i ru?n?ho vlo?en? je prost? ?pln?j?? a kvalitn?j?? mapa, a o to jde p?edev??m. Na druhou stranu jsou importy r?zn? - n?kdo jednor?zov? naimportuje hromadu dat, kter? prost? zrovna n?kde spla?il a u? se nikdy neuk??e a jin? zase systematicky mapuje sv? okol? do nejmen??ch detail?. To mi p?ijde jako veli?ina hodna rozli?itelnosti. Pokud n?komu ne, p?ep??e to ??slo naho?e ozna?uj?c? max. po?et na n?co velk?ho, ode?le a m? to bez import?. Jednoduch?. Kdy? u? jsme u toho, kdy? jste mi prvn? psal, zda by ne?lo zbavit import? i vlastn?n? elementy, ??kal jsem si, k ?emu to m??e b?t. Vlastn?n? elementy jsem zam??lel prost? jako odraz st?vaj?c?ho stavu, nic v?c. Nyn? se to zobrazuje v posledn?m sloupci, ale v podstat? stejn? nev?m, jak ten sloupec interpretovat, co vlastn? ??k?, k ?emu je. Pora?te mi tedy, jak by to m?lo b?t :-) Z textu mi p?ijde, ?e chcete importy ?pln? eliminovat, akor?t mi pak tak? nen? jasn?, jak bych takov? data interpretoval. Co by to pak ??kalo? S omezen?m import? to znamen? ?z?sluhy?. S cel?mi importy ?st?vaj?c? stav?. Ale bez nich? J? se v?bec nebr?n?m n?jak? zm?n?, jenom mi prost? nen? jasn? ta motivace. D?ky za n?zor. Ale? Janda

23.12.2009 07:00:19 (#13)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.fdns.net>
180
Dne 23.12.2009 17:45, Ale? Janda napsal(a): zobrazit citaci
> > *** Otazkou je, co chcete zobrazovat. V prvni tride ZS se rozdavali > > hvezdicky a slunicka jako odmenu za ruzne aktivity deti. Deti jsou > > odmenovane na zaklade snahy, nikoliv za meritelne dosahovane hodnoty > > vybrane veliciny. > > *** Jestlize rikate, ze se jedna o tabulky "aktivity uzivatelu", pak > > by tyto "aktivity" mely byti stejne pro vsechny (alespon elementarne). > > Chcete-li ocenovat praci na hromadnem importu, pridejte i chvalihodnou > > praci na SVN, OTM, JOSM, propagaci... > > Abych pravdu ?ekl, te? ?pln? p?esn? nev?m, kde je je?t? ironie a kde ne, tak?e > n?sleduj?c? text bude mo?n? trochu mimo. Jak tedy mysl?te, ?e by to m?lo b?t? > Hromadn? importy ze statistik ?pln? vyhodit? Omezit? Nebo je?t? jinak? > > Ano, z?kladn? ot?zkou je, co vlastn? ty statistiky maj? ??kat. M?j p?vodn? z?m?r > byl ?pod?vat se, kdo m? na OSM nejv?t?? z?sluhy?. T?m mysl?m, kdo tam prost? > vlo?il ty data, d?ky komu se v ter?nu neztrat?m, kdy? n?kam pojedu podle OSM. > Nejde v?bec o n?jak? odm??ov?n? - OSM je svobodn? mapa, d?laj? ji dobrovoln?ci, > proto?e prost? cht?j? a ka?d? s n? ud?l? co uzn? za vhodn?. Jen m? zaj?malo komu > za tu kvalitu mapy vd???m a myslel jsem, ?e by to mohlo b?t zaj?mav? i pro > ostatn? :-) > > Z m?ho pohledu zobrazovat i importy smysl m? - v?sledkem importu i ru?n?ho > vlo?en? je prost? ?pln?j?? a kvalitn?j?? mapa, a o to jde p?edev??m. Na druhou > stranu jsou importy r?zn? - n?kdo jednor?zov? naimportuje hromadu dat, kter? > prost? zrovna n?kde spla?il a u? se nikdy neuk??e a jin? zase systematicky > mapuje sv? okol? do nejmen??ch detail?. To mi p?ijde jako veli?ina hodna > rozli?itelnosti. Pokud n?komu ne, p?ep??e to ??slo naho?e ozna?uj?c? max. po?et > na n?co velk?ho, ode?le a m? to bez import?. Jednoduch?. > > Kdy? u? jsme u toho, kdy? jste mi prvn? psal, zda by ne?lo zbavit import? i > vlastn?n? elementy, ??kal jsem si, k ?emu to m??e b?t. Vlastn?n? elementy jsem > zam??lel prost? jako odraz st?vaj?c?ho stavu, nic v?c. Nyn? se to zobrazuje v > posledn?m sloupci, ale v podstat? stejn? nev?m, jak ten sloupec interpretovat, > co vlastn? ??k?, k ?emu je. > > Pora?te mi tedy, jak by to m?lo b?t :-) Z textu mi p?ijde, ?e chcete importy > ?pln? eliminovat, akor?t mi pak tak? nen? jasn?, jak bych takov? data > interpretoval. Co by to pak ??kalo? S omezen?m import? to znamen? ?z?sluhy?. S > cel?mi importy ?st?vaj?c? stav?. Ale bez nich? > J? se v?bec nebr?n?m n?jak? zm?n?, jenom mi prost? nen? jasn? ta motivace. > > D?ky za n?zor. > > Ale? Janda >
Statistiky VZDY rikaji pouze a vyhradne to, co chce videt jejich uzivatel. Takze data bych nijak extra nefiltroval a nechal na kazdem at si to nejak prebere. Nevidim v tom zadny problem. Ostatne, jiste vsichni znate ze kdyz "nejde o zivot, tak jde o h..." ;D BTW: Vypadnete uz od tech pocitacu a uzijte si bohatou nadilku! zobrazit citaci
> _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

23.12.2009 07:45:57 (#14)
gravatar

Jan Dudík

<jan.dudik at gmail.com>
277 645
Dne Wed, 23 Dec 2009 17:02:25 +0100 hanoj <ehanoj at gmail.com> napsal/-a: No, m? se tedy povedlo pouze ru?n? dos?hnout za den v?ce ne? 6000 zm?n http://osm.kyblsoft.cz/statistiky/aktivita-uzivatelu?uzivatel=Medulove M??u jen h?dat, ?e to byl den, kdy jsem z katastr?lky naklikal n?kolik kilometr? ?eky Skalice a dall??. J&D zobrazit citaci
> > *** ano rozumim, moznosti changesetu jsem na jinem miste zminoval > predevsim proto, ze na nem jde jednoduse poznat hromadny import od > prace a jit tak pod granulitu jednoho dne: > a) hromadny import 8.000/1hod > b) manualni prace 8.000/24hod > > Dale se snazim rici, ze algoritmus by mel vyhazet cely den kdy dojde k > prekroceni magicke hranice importu. 8.000 zmen je pro nekoho tyden, > mesic manualni prace. > > zdravi > hanoj > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Tato zpr?va byla vytvo?ena p?evratn?m po?tovn?m klientem Opery: http://www.opera.com/mail/

23.12.2009 09:05:41 (#15)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
713
Dne 23. prosince 2009 17:45 Ale? Janda <openstreetmap at kyblsoft.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> > *** Otazkou je, co chcete zobrazovat. V prvni tride ZS se rozdavali > > hvezdicky a slunicka jako odmenu za ruzne aktivity deti. Deti jsou > > odmenovane na zaklade snahy, nikoliv za meritelne dosahovane hodnoty > > vybrane veliciny. > > *** Jestlize rikate, ze se jedna o tabulky "aktivity uzivatelu", pak > > by tyto "aktivity" mely byti stejne pro vsechny (alespon elementarne). > > Chcete-li ocenovat praci na hromadnem importu, pridejte i chvalihodnou > > praci na SVN, OTM, JOSM, propagaci... > > Abych pravdu ?ekl, te? ?pln? p?esn? nev?m, kde je je?t? ironie a kde ne, tak?e > n?sleduj?c? text bude mo?n? trochu mimo. Jak tedy mysl?te, ?e by to m?lo b?t? > Hromadn? importy ze statistik ?pln? vyhodit? Omezit? Nebo je?t? jinak? > > Ano, z?kladn? ot?zkou je, co vlastn? ty statistiky maj? ??kat. M?j p?vodn? z?m?r > byl "pod?vat se, kdo m? na OSM nejv?t?? z?sluhy". T?m mysl?m, kdo tam prost? > vlo?il ty data, d?ky komu se v ter?nu neztrat?m, kdy? n?kam pojedu podle OSM. > Nejde v?bec o n?jak? odm??ov?n? - OSM je svobodn? mapa, d?laj? ji dobrovoln?ci, > proto?e prost? cht?j? a ka?d? s n? ud?l? co uzn? za vhodn?. Jen m? zaj?malo komu > za tu kvalitu mapy vd???m a myslel jsem, ?e by to mohlo b?t zaj?mav? i pro > ostatn? :-) > > Z m?ho pohledu zobrazovat i importy smysl m? - v?sledkem importu i ru?n?ho > vlo?en? je prost? ?pln?j?? a kvalitn?j?? mapa, a o to jde p?edev??m. Na druhou > stranu jsou importy r?zn? - n?kdo jednor?zov? naimportuje hromadu dat, kter? > prost? zrovna n?kde spla?il a u? se nikdy neuk??e a jin? zase systematicky > mapuje sv? okol? do nejmen??ch detail?. To mi p?ijde jako veli?ina hodna > rozli?itelnosti. Pokud n?komu ne, p?ep??e to ??slo naho?e ozna?uj?c? max. po?et > na n?co velk?ho, ode?le a m? to bez import?. Jednoduch?. > > Kdy? u? jsme u toho, kdy? jste mi prvn? psal, zda by ne?lo zbavit import? i > vlastn?n? elementy, ??kal jsem si, k ?emu to m??e b?t. Vlastn?n? elementy jsem > zam??lel prost? jako odraz st?vaj?c?ho stavu, nic v?c. Nyn? se to zobrazuje v > posledn?m sloupci, ale v podstat? stejn? nev?m, jak ten sloupec interpretovat, > co vlastn? ??k?, k ?emu je. > > Pora?te mi tedy, jak by to m?lo b?t :-) Z textu mi p?ijde, ?e chcete importy > ?pln? eliminovat, akor?t mi pak tak? nen? jasn?, jak bych takov? data > interpretoval. Co by to pak ??kalo? S omezen?m import? to znamen? "z?sluhy". S > cel?mi importy "st?vaj?c? stav". Ale bez nich? > J? se v?bec nebr?n?m n?jak? zm?n?, jenom mi prost? nen? jasn? ta motivace.
*** Ac ve vyse citovanem uz neni ironie, pokusim se vysvetlit prehledneji, coz se mi asi nepodarilo... Vnimam to jako uhel pohledu, ne jako principialni vec. Navic jsem krom plkani pro to neudelal nic. Myslim si ze by mela exitovat _statistika uzivatelu_ by mela odrazet predevsim manualni praci. Je to zakladni cinnost, na ktere je OSM postavena. Je zrejme jakou namahu predstavuje, byt pristup nemusi byt stejny (napr. kvalita, validace z ruznych zdroju). Proc ne i importy? Prvni co si predstavim s OSM je tato manualni prace. Pokud to smicham s importama spocitatelnych na prstech, mel bych ctenari rict, co jsou to importy jak probihaji jaky maji rozsah, jak deformuji takovou statistiku. Importy jsou prace treti strany, zpracovane zpravidla clovekem X do formatu OSM a uploadovane lidmy X,Y,Z,A,B. Zde by bylo zajimave vedet kolik dat je z celku CR puvodem z importu (tag source). Kolik silnic bylo a stale je od HSRS, kolik lesu bylo a je stale UHUL, kolik adres atd... Na to mi jeste napada co je nejcastejsim zdrojem dat vkladanych do OSM. zdravi hanoj

« zpět na výpis měsíce