« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] OpenTrackMap, hillshading a vrstevnice

Vlákno 15.12. - 17.12.2009, počet zpráv: 8


15.12.2009 05:17:57 (#1)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
531
zdrav?m, kone?n? (...) jsem se dostal k rozb?hnut? OTM, ale m?m takov? probl?mek, a to s hillshading a s vrstevnicemi v prv?m p??pad? se dostanu p?es vygenerov?n? dla?dic, ty je?t? vypadaj? celkem dob?e, ale .tif z toho generovan? v dal??ch kroc?ch jsou ?erno?ern? ... co se t??e vrstevnic, ty vypadaj? dob?e, akor?t jsou posunut? ... v?sledky viz http://otm.hajnet.cz/ sna?il jsem se postupovat co nejp?esn?ji podle http://geoinformatics.fsv.cvut.cz/gwiki/Custom_OpenStreetMap_Rendering_- _OpenTrackMap_Experience v??ez SRTM dat pro ?R jsem z?skal od Pavla Zbytovsk?ho (kdy?tak dopl?, nev?m, jestli m??u d?t link do konference, aby ti stahova?i nep?et??ili server :-)) - nicm?n? prvn? probl?m se projevuje i s jin?my SRTM daty, pro kter? se mi ov?em nepoda?ilo dokon?it import do datab?ze m? n?kdo n?jak? n?pad, kde by mohl b?t zakop?n pes, na co se zam??it p?i lad?n?? K.

16.12.2009 10:07:55 (#2)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Dne ?ter? 15 Prosinec 2009 17:17:57 Karel Voln? napsal(a): zobrazit citaci
> v prv?m p??pad? se dostanu p?es vygenerov?n? dla?dic, ty je?t? vypadaj? > celkem dob?e, ale .tif z toho generovan? v dal??ch kroc?ch jsou ?erno?ern?
A jak se na n? d?v?te? Pokud pou??v?te QGIS s v?choz?m nastaven?m, tak se TIFFy kv?li rozsahu hodnot zobrazuj? jako ?ern?. Zkuste v nastaven? vrstvy ru?n? nastavit rozsah hodnot nap?. od 0 do 2000 nebo zkuste inspektorem hodnot zjistit, jak? hodnoty jsou na jednotliv?ch pixelech. -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

16.12.2009 04:10:06 (#3)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
531
Dne St 16. prosince 2009 Radek Barto? napsal(a): zobrazit citaci
> Dne ?ter? 15 Prosinec 2009 17:17:57 Karel Voln? napsal(a): > > v prv?m p??pad? se dostanu p?es vygenerov?n? dla?dic, ty je?t? vypadaj? > > celkem dob?e, ale .tif z toho generovan? v dal??ch kroc?ch jsou > > ?erno?ern? > > A jak se na n? d?v?te? Pokud pou??v?te QGIS s v?choz?m nastaven?m, tak se > TIFFy kv?li rozsahu hodnot zobrazuj? jako ?ern?. Zkuste v nastaven? vrstvy > ru?n? nastavit rozsah hodnot nap?. od 0 do 2000 nebo zkuste inspektorem > hodnot zjistit, jak? hodnoty jsou na jednotliv?ch pixelech.
no, zat?m jsem zkou?el jen oby?ejn? grafick? prohl??e?e, nicm?n? na dla?dic?ch z mapniku se to jev? jako uniformn? ?ed? pozad? ... tak?e QGIS (1.3.0) je na tom p?esn? naopak, zobraz? mi to jako b?lou - tedy hillshade.tif a warped.tif, dla?dice NxxE0yy.tif zobrazuje naopak ?ern?, a n?jakou ?edou mapu zobraz? jen v srtm.tif kdy? d?m Vlastnosti, tak v min/max mi to dovol? zadat jen 0-255, a kdy? tam d?m Na??st hodnoty, tak tam vkl?d? n?jak? ??len? hausnumera e+-308 K.

16.12.2009 07:27:19 (#4)
gravatar

Kubajz

<kubajz at kbx.cz>
614
To je divny, protoze geotify jsou vice nez 8 bitove (logicky, aby se dala reprezentovat vyska alespon 0 az 10km). Vypada to, ze to prohlizite v necem, co neumi pracovat s tifem s vyssi hloubkou na pixel. Navic je potreba udelat tu korekci min-max a rozume to tak roztahnout na cele spektrum (pokud je 16bit, tak toho bude vetsina cerna, protoze na uzemi nasi republiky tam budou vsude intenzity 200-1600 z 65535). K Dne 16.12.2009 16:10, Karel Voln? napsal(a): zobrazit citaci
> Dne St 16. prosince 2009 Radek Barto? napsal(a): > >> Dne ?ter? 15 Prosinec 2009 17:17:57 Karel Voln? napsal(a): >> >>> v prv?m p??pad? se dostanu p?es vygenerov?n? dla?dic, ty je?t? vypadaj? >>> celkem dob?e, ale .tif z toho generovan? v dal??ch kroc?ch jsou >>> ?erno?ern? >>> >> A jak se na n? d?v?te? Pokud pou??v?te QGIS s v?choz?m nastaven?m, tak se >> TIFFy kv?li rozsahu hodnot zobrazuj? jako ?ern?. Zkuste v nastaven? vrstvy >> ru?n? nastavit rozsah hodnot nap?. od 0 do 2000 nebo zkuste inspektorem >> hodnot zjistit, jak? hodnoty jsou na jednotliv?ch pixelech. >> > no, zat?m jsem zkou?el jen oby?ejn? grafick? prohl??e?e, nicm?n? na dla?dic?ch > z mapniku se to jev? jako uniformn? ?ed? pozad? > > ... > tak?e QGIS (1.3.0) je na tom p?esn? naopak, zobraz? mi to jako b?lou - tedy > hillshade.tif a warped.tif, dla?dice NxxE0yy.tif zobrazuje naopak ?ern?, a > n?jakou ?edou mapu zobraz? jen v srtm.tif > > kdy? d?m Vlastnosti, tak v min/max mi to dovol? zadat jen 0-255, a kdy? tam > d?m Na??st hodnoty, tak tam vkl?d? n?jak? ??len? hausnumera e+-308 > > K. > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

17.12.2009 06:16:53 (#5)
gravatar

Jachym Cepicky

<jachym.cepicky at gmail.com>
407 93
On Wed, Dec 16, 2009 at 04:10:06PM +0100, Karel Voln? wrote: zobrazit citaci
> Dne St 16. prosince 2009 Radek Barto? napsal(a): > > Dne ?ter? 15 Prosinec 2009 17:17:57 Karel Voln? napsal(a): > > > v prv?m p??pad? se dostanu p?es vygenerov?n? dla?dic, ty je?t? vypadaj? > > > celkem dob?e, ale .tif z toho generovan? v dal??ch kroc?ch jsou > > > ?erno?ern? > > > > A jak se na n? d?v?te? Pokud pou??v?te QGIS s v?choz?m nastaven?m, tak se > > TIFFy kv?li rozsahu hodnot zobrazuj? jako ?ern?. Zkuste v nastaven? vrstvy > > ru?n? nastavit rozsah hodnot nap?. od 0 do 2000 nebo zkuste inspektorem > > hodnot zjistit, jak? hodnoty jsou na jednotliv?ch pixelech. > > no, zat?m jsem zkou?el jen oby?ejn? grafick? prohl??e?e, nicm?n? na dla?dic?ch > z mapniku se to jev? jako uniformn? ?ed? pozad? > > ... > tak?e QGIS (1.3.0) je na tom p?esn? naopak, zobraz? mi to jako b?lou - tedy > hillshade.tif a warped.tif, dla?dice NxxE0yy.tif zobrazuje naopak ?ern?, a > n?jakou ?edou mapu zobraz? jen v srtm.tif
zkusil jste jinou paletu? Pseudobarvy, freakout ? j zobrazit citaci
> > kdy? d?m Vlastnosti, tak v min/max mi to dovol? zadat jen 0-255, a kdy? tam > d?m Na??st hodnoty, tak tam vkl?d? n?jak? ??len? hausnumera e+-308 > > K. > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Jachym Cepicky e-mail: jachym.cepicky gmail com URL: http://les-ejk.cz GPG: http://www.les-ejk.cz/pgp/JachymCepicky.pgp Key fingerprint: 0C6D 0EAE 76BD 506C F299 ED8A C8AB 74B8 08D4 E08F -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 197 bytes Desc: Digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20091217/34f52c7c/attachment.pgp>

17.12.2009 02:14:53 (#6)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
531
Dne St 16. prosince 2009 Kubajz napsal(a): zobrazit citaci
> To je divny, protoze geotify jsou vice nez 8 bitove
to asi jsou, GIMP na m? ?ve n?co o tom, ?e um? pracovat jen s 8bit a ?e ulo?en?m ztrat?m kvalitu zobrazit citaci
> (logicky, aby se dala reprezentovat vyska alespon 0 az 10km).
mno, to z?le?? na p?esnosti - kdy? ?eknu, ?e krok je n?jak?ch 39,2... m, tak potom 255 = 10 km ale specifikace form?tu je to posledn?, co by se mi te? cht?lo studovat :-) zobrazit citaci
> Vypada to, ze to prohlizite > v necem, co neumi pracovat s tifem s vyssi hloubkou na pixel.
ten QGIS by to snad m?l um?t ... je mo?n?, ?e je cosi shnil?ho v knihovn?ch, co se pou??vaj?? - m?m tiff-3.9.2 a libgeotiff-1.2.4 (a gdal 1.6.2), m??e mi n?kdo ??ci, s jak?ma verzema to ?sp??n? rozb?hal? na http://otm.hajnet.cz/HS/ je sada dat a skripty, kter? jsem na to pustil (konkr?tn? hs.sh, m?rn? upraven? z http://geoinformatics.fsv.cvut.cz/gwiki/Custom_OpenStreetMap_Rendering_- _OpenTrackMap_Experience#Hill_Shading , kter? pak vol? srtm_generate_hdr.sh) p?i posledn?m pokusu jsem jako form?t explicitn? specifikoval Int16, aby tedy byl jasn? ten 16bit rozsah aktu?ln? mi to hl?s? WARNING, ?e nen? podporov?n BigTIFF (tiff to um? a? od verze 4, kter? je zat?m beta), ale to by nem?lo ni?emu vadit, v?stup nen? tak velk? (bez BigTIFF je maximum 4 GiB, ne?) a taky jsem si d??ve nev?iml, ?e p??e ERROR 1: CPLCreateThread() failed in ChunkAndWarpMulti() nicm?n? dle zb??n?ho googlen? soud?m, ?e by to na funkci nem?lo m?t vliv (prost? pojede jen v jednom vl?kn?) kdy? to otev?u v QGIS, tak nyn? u v?eho lze nastavit ten doporu?en? rozsah 0-2000, a dla?dice a srtm.tif mi to zobraz? celkem p?kn? (pozn?v?m ?R :-)), ale warped.tif a hillshade.tif jsou po??d jednobarevn? - kdy? si d?m spo??tat histogram, tak se tam neuk??e nic, zat?mco pro dla?dice a srtm.tif mi to n?jakou k?ivku zobraz? tak?e probl?m bude asi ve vol?n? gdalwarp ... viz v??e, ne? se pust?m do n?jak?ho dal??ho debugov?n?, mohl by pros?m n?kdo vz?t odkazovan? zdroje a skripty, a pokud mu budou fungovat, ??ci mi s jakou konkr?tn? verz? knihoven? K.

17.12.2009 02:24:03 (#7)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
531
zobrazit citaci
> > ... > > tak?e QGIS (1.3.0) je na tom p?esn? naopak, zobraz? mi to jako b?lou - > > tedy hillshade.tif a warped.tif, dla?dice NxxE0yy.tif zobrazuje naopak > > ?ern?, a n?jakou ?edou mapu zobraz? jen v srtm.tif > > zkusil jste jinou paletu? Pseudobarvy, freakout ?
viz p?edchoz? mail - po explicitn?m zad?n? Int16 to funguje asi jak by m?lo pro NxE0yy.tif i pro srtm.tif (btw, pseudobarvy a freakout mi u dla?dic d?vaj? prakticky jednolitou mod?/fialovou) ale warped.tif a hillshade.tif nic, a zkusil jsem proklikat snad v?echno co ?lo ... K.

17.12.2009 02:56:48 (#8)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
531
zobrazit citaci
> a taky jsem si d??ve nev?iml, ?e p??e > > ERROR 1: CPLCreateThread() failed in ChunkAndWarpMulti() > > nicm?n? dle zb??n?ho googlen? soud?m, ?e by to na funkci nem?lo m?t vliv > (prost? pojede jen v jednom vl?kn?)
ach jo ... tak?e vliv to m? a setsakramentsk? - po odstran?n? parametru "-multi" to v?echno funguje ... tedy skoro v?e, zb?v? ten probl?m s posunem, ale k tomu se vr?t?m tam, kde jsem s t?m za?al zat?m d?k v?em z??astn?n?m za tipy K.

« zpět na výpis měsíce