« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] kvalita vs kvantita

Vlákno 30.10. - 1.11.2009, počet zpráv: 22


30.10.2009 02:06:49 (#1)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
531
zdrav??ko, lidi, ch?pu, ?e velk?m probl?mem OSM je mno?stv? (nedostatek) dat, a ?e chcete republiku zmapovat co nejv?ce, aby byla mapa co nejobs?hlej??, a t?m bylo jej? pou?it? p?ijateln? pro dal?? lidi, kte?? se mohou st?t p?isp?vateli ale pros?m, nep?eh?n?jte to, nevkl?dejte data za ka?dou cenu - mapujte jenom to, co osobn? zn?te, nebo co poch?z? z d?v?ryhodn?ho zdroje kdy? budou v map? nesmysly, tak to spoustu lid? zase otr?v? a odrad? - nehled? na to, ?e mapa, na kterou se nelze v rozumn? m??e spolehnout, je obecn? k ni?emu ... rad?ji m?t "b?l? m?sta" ne?li je zapl?ovat v?mysly; kdybych to dohnal k extr?mn?mu p??kladu, mysl?m?e ??astn?ci ned?vn? diskuse o map? pro l?t?n? mi daj? za pravdu v tom, ?e je lep?? dostat informaci "nev?m, jestli jsou v tomto m?st? dr?ty" ne? "v tomto m?st? dr?ty nejsou" (i kdy? tam mohou b?t, pokud se autor mapy spolehl na ?patn? zdroj), viz t?ebas incident u Sk?ipsk?ho ml?na p?ed p?ti lety *** co m? p?im?lo v??e uveden? napsat? - na?el jsem vyzna?enou cestu v T?eb??i od autobusov? smy?ky sm?rem k zahr?dk??sk? osad? Libu?e kdyby autor mapy v tomto m?st? n?kdy osobn? byl, anebo si to ov??il proti katastru ?i jin? map?, tak by v?d?l, ?e v m?st? t? jeho cesty je pouze pole (parcely 820/1 a 889/2 = orn? p?da) - a?koliv to z leteck?ch sn?mk? m??e tak vypadat, ?e tam je cesta, obvykle je tam vydupan? pruh jak od st?da slon?, tento pruh by rozhodn? v map? nem?l b?t zna?en jako cesta ... m?stn? zem?d?lci by n?m jist? p?kn? pod?kovali ... pova?uju za velmi neslu?n? takov?mto zp?sobem "posv?tit" ni?en? plodin, kter? se tam ka?doro?n? pokou?? p?stovat K.

30.10.2009 02:31:01 (#2)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
> lidi, ch?pu, ?e velk?m probl?mem OSM je mno?stv? (nedostatek) dat, a ?e chcete > republiku zmapovat co nejv?ce, aby byla mapa co nejobs?hlej??, a t?m bylo jej? > pou?it? p?ijateln? pro dal?? lidi, kte?? se mohou st?t p?isp?vateli > > ale pros?m, nep?eh?n?jte to, nevkl?dejte data za ka?dou cenu - mapujte jenom > to, co osobn? zn?te, nebo co poch?z? z d?v?ryhodn?ho zdroje > > kdy? budou v map? nesmysly, tak to spoustu lid? zase otr?v? a odrad? - nehled? > na to, ?e mapa, na kterou se nelze v rozumn? m??e spolehnout, je obecn? k > ni?emu ... rad?ji m?t "b?l? m?sta" ne?li je zapl?ovat v?mysly; kdybych to > dohnal k extr?mn?mu p??kladu, mysl?m?e ??astn?ci ned?vn? diskuse o map? pro > l?t?n? mi daj? za pravdu v tom, ?e je lep?? dostat informaci "nev?m, jestli > jsou v tomto m?st? dr?ty" ne? "v tomto m?st? dr?ty nejsou" (i kdy? tam mohou > b?t, pokud se autor mapy spolehl na ?patn? zdroj), viz t?ebas incident u > Sk?ipsk?ho ml?na p?ed p?ti lety
*** ackoliv souhlasim, je treba brat v patrnost i jine pohledy. Trebas na wikipedii maji: # Delecionismus # Eventualismus # Inkrementalismus # Imediatismus # Exkluzionismus zobrazit citaci
> co m? p?im?lo v??e uveden? napsat? > - na?el jsem vyzna?enou cestu v T?eb??i od autobusov? smy?ky sm?rem k > zahr?dk??sk? osad? Libu?e > > kdyby autor mapy v tomto m?st? n?kdy osobn? byl, anebo si to ov??il proti > katastru ?i jin? map?, tak by v?d?l, ?e v m?st? t? jeho cesty je pouze pole > (parcely 820/1 a 889/2 = orn? p?da) - a?koliv to z leteck?ch sn?mk? m??e tak > vypadat, ?e tam je cesta, obvykle je tam vydupan? pruh jak od st?da slon?, > tento pruh by rozhodn? v map? nem?l b?t zna?en jako cesta ... m?stn? zem?d?lci > by n?m jist? p?kn? pod?kovali ... pova?uju za velmi neslu?n? takov?mto > zp?sobem "posv?tit" ni?en? plodin, kter? se tam ka?doro?n? pokou?? p?stovat
*** To jdete prilis daleko, my pouze mapujeme stavajici stav, nedelame majetkopravni analyzu komu patri silnice a komu pozemek pod ni a zda je to katastru vedeno jako "komunikace", "ostatni plochy", nebo "pastviny". To byste na Vysocine nemohl vubec vyjit z domu (napr. obec Stranecka Zhor). Vnimam a preferuji mapovat to co znam, znalost mistnich pomeru je nenahraditelna. Ale kdyby Petr Dlouhy nezmapoval skrz ortofoto silnice 3. tridy tak je nemame kompletni doted. PS: jedna lahudka z jihu moravy (vyslapane cesty v poli sever-jih, pripadne na zapad) http://www.mapy.cz/#mm=FP at x=138750144 at y=131281312 at z=15 ha hanoj

30.10.2009 02:58:19 (#3)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
531
Dne P? 30. ??jna 2009 hanoj napsal(a): zobrazit citaci
> > lidi, ch?pu, ?e velk?m probl?mem OSM je mno?stv? (nedostatek) dat, a ?e > > chcete republiku zmapovat co nejv?ce, aby byla mapa co nejobs?hlej??, a > > t?m bylo jej? pou?it? p?ijateln? pro dal?? lidi, kte?? se mohou st?t > > p?isp?vateli > > > > ale pros?m, nep?eh?n?jte to, nevkl?dejte data za ka?dou cenu - mapujte > > jenom to, co osobn? zn?te, nebo co poch?z? z d?v?ryhodn?ho zdroje > > > > kdy? budou v map? nesmysly, tak to spoustu lid? zase otr?v? a odrad? - > > nehled? na to, ?e mapa, na kterou se nelze v rozumn? m??e spolehnout, je > > obecn? k ni?emu ... rad?ji m?t "b?l? m?sta" ne?li je zapl?ovat v?mysly; > > kdybych to dohnal k extr?mn?mu p??kladu, mysl?m?e ??astn?ci ned?vn? > > diskuse o map? pro l?t?n? mi daj? za pravdu v tom, ?e je lep?? dostat > > informaci "nev?m, jestli jsou v tomto m?st? dr?ty" ne? "v tomto m?st? > > dr?ty nejsou" (i kdy? tam mohou b?t, pokud se autor mapy spolehl na > > ?patn? zdroj), viz t?ebas incident u Sk?ipsk?ho ml?na p?ed p?ti lety > > *** ackoliv souhlasim, je treba brat v patrnost i jine pohledy. Trebas > na wikipedii maji: > # Delecionismus > # Eventualismus > # Inkrementalismus > # Imediatismus > # Exkluzionismus
ehm, nejsem si ?pln? jist, co v?echna ta sprost? slova znamenaj?, le? ne?lo by j?t n?jakou zlatou st?edn? cestou? ne??k?m nevz?t n?jak? import, kdy? v?me, ?e data nejsou ?pln? p?esn? (nap?. na Moheln? sah? les do n?dr?e - sakry?, ani nev?m, jestli u? jsem to opravil, p??u si ...), ale nezad?vat nesmysly zobrazit citaci
> > co m? p?im?lo v??e uveden? napsat? > > - na?el jsem vyzna?enou cestu v T?eb??i od autobusov? smy?ky sm?rem k > > zahr?dk??sk? osad? Libu?e > > > > kdyby autor mapy v tomto m?st? n?kdy osobn? byl, anebo si to ov??il proti > > katastru ?i jin? map?, tak by v?d?l, ?e v m?st? t? jeho cesty je pouze > > pole (parcely 820/1 a 889/2 = orn? p?da) - a?koliv to z leteck?ch sn?mk? > > m??e tak vypadat, ?e tam je cesta, obvykle je tam vydupan? pruh jak od > > st?da slon?, tento pruh by rozhodn? v map? nem?l b?t zna?en jako cesta > > ... m?stn? zem?d?lci by n?m jist? p?kn? pod?kovali ... pova?uju za velmi > > neslu?n? takov?mto zp?sobem "posv?tit" ni?en? plodin, kter? se tam > > ka?doro?n? pokou?? p?stovat > > *** To jdete prilis daleko, my pouze mapujeme stavajici stav, nedelame > majetkopravni analyzu komu patri silnice a komu pozemek pod ni a zda > je to katastru vedeno jako "komunikace", "ostatni plochy", nebo > "pastviny". To byste na Vysocine nemohl vubec vyjit z domu (napr. obec > Stranecka Zhor).
st?vaj?c? stav je v tomto p??pad? jasn?, nen? t?eba d?lat majetkopr?vn? anal?zu - klasy obil?, i ty pol?man?, jsou mysl?m celkem z?ejm?m dokladem, ?e jde o pole naopak kdyby byl pozemek veden t?eba jako ta pastvina, a bude p?es n?j asfaltov? pruh, tak ten mysl?m zase bude celkem jasn? dokazovat, ?e skute?n? jde o cestu mimochodem, tak jak existuje ob?asn? vodn? koryto (v?d?), m?me i n?jak? zp?sob z?znamu ob?asn? cesty? - toti?, kdy? je to pole zoran? nahluboko, nikdo tamtudy samoz?ejm? nechod? ... K.

30.10.2009 03:33:30 (#4)
gravatar

Pavel Zbytovský

<zbytovsky at gmail.com>
230 458
Mysl?m, ?e by na to mohlo sta?it tracktype=grade5, to u? cesta skoro neznateln? a u?ivatel v?, ?e se na jej? existenci tak? nem??e spolehnout. Pavel Z. 2009/10/30 Karel Voln? <kavol at seznam.cz> zobrazit citaci
> Dne P? 30. ??jna 2009 hanoj napsal(a): > > > lidi, ch?pu, ?e velk?m probl?mem OSM je mno?stv? (nedostatek) dat, a ?e > > > chcete republiku zmapovat co nejv?ce, aby byla mapa co nejobs?hlej??, a > > > t?m bylo jej? pou?it? p?ijateln? pro dal?? lidi, kte?? se mohou st?t > > > p?isp?vateli > > > > > > ale pros?m, nep?eh?n?jte to, nevkl?dejte data za ka?dou cenu - mapujte > > > jenom to, co osobn? zn?te, nebo co poch?z? z d?v?ryhodn?ho zdroje > > > > > > kdy? budou v map? nesmysly, tak to spoustu lid? zase otr?v? a odrad? - > > > nehled? na to, ?e mapa, na kterou se nelze v rozumn? m??e spolehnout, > je > > > obecn? k ni?emu ... rad?ji m?t "b?l? m?sta" ne?li je zapl?ovat v?mysly; > > > kdybych to dohnal k extr?mn?mu p??kladu, mysl?m?e ??astn?ci ned?vn? > > > diskuse o map? pro l?t?n? mi daj? za pravdu v tom, ?e je lep?? dostat > > > informaci "nev?m, jestli jsou v tomto m?st? dr?ty" ne? "v tomto m?st? > > > dr?ty nejsou" (i kdy? tam mohou b?t, pokud se autor mapy spolehl na > > > ?patn? zdroj), viz t?ebas incident u Sk?ipsk?ho ml?na p?ed p?ti lety > > > > *** ackoliv souhlasim, je treba brat v patrnost i jine pohledy. Trebas > > na wikipedii maji: > > # Delecionismus > > # Eventualismus > > # Inkrementalismus > > # Imediatismus > > # Exkluzionismus > > ehm, nejsem si ?pln? jist, co v?echna ta sprost? slova znamenaj?, le? ne?lo > by > j?t n?jakou zlatou st?edn? cestou? > > ne??k?m nevz?t n?jak? import, kdy? v?me, ?e data nejsou ?pln? p?esn? (nap?. > na > Moheln? sah? les do n?dr?e - sakry?, ani nev?m, jestli u? jsem to opravil, > p??u si ...), ale nezad?vat nesmysly > > > > co m? p?im?lo v??e uveden? napsat? > > > - na?el jsem vyzna?enou cestu v T?eb??i od autobusov? smy?ky sm?rem k > > > zahr?dk??sk? osad? Libu?e > > > > > > kdyby autor mapy v tomto m?st? n?kdy osobn? byl, anebo si to ov??il > proti > > > katastru ?i jin? map?, tak by v?d?l, ?e v m?st? t? jeho cesty je pouze > > > pole (parcely 820/1 a 889/2 = orn? p?da) - a?koliv to z leteck?ch > sn?mk? > > > m??e tak vypadat, ?e tam je cesta, obvykle je tam vydupan? pruh jak od > > > st?da slon?, tento pruh by rozhodn? v map? nem?l b?t zna?en jako cesta > > > ... m?stn? zem?d?lci by n?m jist? p?kn? pod?kovali ... pova?uju za > velmi > > > neslu?n? takov?mto zp?sobem "posv?tit" ni?en? plodin, kter? se tam > > > ka?doro?n? pokou?? p?stovat > > > > *** To jdete prilis daleko, my pouze mapujeme stavajici stav, nedelame > > majetkopravni analyzu komu patri silnice a komu pozemek pod ni a zda > > je to katastru vedeno jako "komunikace", "ostatni plochy", nebo > > "pastviny". To byste na Vysocine nemohl vubec vyjit z domu (napr. obec > > Stranecka Zhor). > > st?vaj?c? stav je v tomto p??pad? jasn?, nen? t?eba d?lat majetkopr?vn? > anal?zu - klasy obil?, i ty pol?man?, jsou mysl?m celkem z?ejm?m dokladem, > ?e > jde o pole > > naopak kdyby byl pozemek veden t?eba jako ta pastvina, a bude p?es n?j > asfaltov? pruh, tak ten mysl?m zase bude celkem jasn? dokazovat, ?e > skute?n? > jde o cestu > > mimochodem, tak jak existuje ob?asn? vodn? koryto (v?d?), m?me i n?jak? > zp?sob > z?znamu ob?asn? cesty? - toti?, kdy? je to pole zoran? nahluboko, nikdo > tamtudy samoz?ejm? nechod? ... > > K. > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20091030/6381791e/attachment.html>

30.10.2009 03:43:52 (#5)
gravatar

Frettie

<frettie at gmail.com>
102
Ahoj, dobr? den, po t? cest? jsem ?el n?kolikr?t, opravdu je vy?lapan? aspo? polovinu roku, sp??e d?le. To, ?e na n? roste n?jak? zeleninka (nads?zka), to je sm?la, ale v?c ne? polovinu roku tam opravdu existuje. V T?eb??i ?iju a ?ekl bych, ?e jsem t?m autorem t? dan? cesty j?. J. 2009/10/30 Karel Voln? <kavol at seznam.cz>: zobrazit citaci
> > zdrav??ko, > > lidi, ch?pu, ?e velk?m probl?mem OSM je mno?stv? (nedostatek) dat, a ?e chcete > republiku zmapovat co nejv?ce, aby byla mapa co nejobs?hlej??, a t?m bylo jej? > pou?it? p?ijateln? pro dal?? lidi, kte?? se mohou st?t p?isp?vateli > > ale pros?m, nep?eh?n?jte to, nevkl?dejte data za ka?dou cenu - mapujte jenom > to, co osobn? zn?te, nebo co poch?z? z d?v?ryhodn?ho zdroje > > kdy? budou v map? nesmysly, tak to spoustu lid? zase otr?v? a odrad? - nehled? > na to, ?e mapa, na kterou se nelze v rozumn? m??e spolehnout, je obecn? k > ni?emu ... rad?ji m?t "b?l? m?sta" ne?li je zapl?ovat v?mysly; kdybych to > dohnal k extr?mn?mu p??kladu, mysl?m?e ??astn?ci ned?vn? diskuse o map? pro > l?t?n? mi daj? za pravdu v tom, ?e je lep?? dostat informaci "nev?m, jestli > jsou v tomto m?st? dr?ty" ne? "v tomto m?st? dr?ty nejsou" (i kdy? tam mohou > b?t, pokud se autor mapy spolehl na ?patn? zdroj), viz t?ebas incident u > Sk?ipsk?ho ml?na p?ed p?ti lety > > *** > co m? p?im?lo v??e uveden? napsat? > - na?el jsem vyzna?enou cestu v T?eb??i od autobusov? smy?ky sm?rem k > zahr?dk??sk? osad? Libu?e > > kdyby autor mapy v tomto m?st? n?kdy osobn? byl, anebo si to ov??il proti > katastru ?i jin? map?, tak by v?d?l, ?e v m?st? t? jeho cesty je pouze pole > (parcely 820/1 a 889/2 = orn? p?da) - a?koliv to z leteck?ch sn?mk? m??e tak > vypadat, ?e tam je cesta, obvykle je tam vydupan? pruh jak od st?da slon?, > tento pruh by rozhodn? v map? nem?l b?t zna?en jako cesta ... m?stn? zem?d?lci > by n?m jist? p?kn? pod?kovali ... pova?uju za velmi neslu?n? takov?mto > zp?sobem "posv?tit" ni?en? plodin, kter? se tam ka?doro?n? pokou?? p?stovat > > K. > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- S pozdravem, Jirka Sedl??ek --- jirisedlacek at gmail.com

30.10.2009 03:47:10 (#6)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
531
Dne P? 30. ??jna 2009 Pavel Zbytovsk? napsal(a): zobrazit citaci
> Mysl?m, ?e by na to mohlo sta?it tracktype=grade5, to u? cesta skoro > neznateln? a u?ivatel v?, ?e se na jej? existenci tak? nem??e spolehnout.
tady nejde o sch?dnost ter?nu ale o to, ?e chodec v tom m?st? prost? nem? co d?lat! (pokud to bylo na moji ironickou pozn?mku o v?d?, tu jsem myslel jen jako ?e?nickou ot?zku k zamy?len? ...) K.

30.10.2009 03:53:04 (#7)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
531
Dne P? 30. ??jna 2009 Frettie napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, dobr? den, > po t? cest? jsem ?el n?kolikr?t, opravdu je vy?lapan? aspo? polovinu > roku, sp??e d?le. To, ?e na n? roste n?jak? zeleninka (nads?zka), to > je sm?la, ale v?c ne? polovinu roku tam opravdu existuje. V T?eb??i > ?iju a ?ekl bych, ?e jsem t?m autorem t? dan? cesty j?. > > J.
to opravdu NEN? cesta - ?e se po t? "zelenince" ?lape, to je sm?la, ale cel? rok tam opravdu existuje pole K.

30.10.2009 03:58:40 (#8)
gravatar

Frettie

<frettie at gmail.com>
102
Vztek?te se vy, j? v?s pouze uporo?uju, ?e reflektuju skute?n? stav. V katastru tu??m nejsem, ale nem?m r?d, kdy? ze m? n?kdo d?l? debila. Je mi to tzv. Voln?. Jinak, mysl?m, ?e OSM je dobr? jako kon??ek, ov?em jen do t? doby, ne? se stane p?edm?tem h?dek, pak je to nuda a stane se to bitvou revert? a bude to na prd. T?eb?? obkresluju dle katastr?ln?ch map s podporou ortofota, mysl?m, ?e to d?l?m spr?vn? a ur?it? to d?l?m podle sv? nejlep?? v?le. Nerad se vztek?m, z toho jsem u? vyrostl. J. 2009/10/30 Karel Voln? <kavol at seznam.cz>: zobrazit citaci
> Dne P? 30. ??jna 2009 Frettie napsal(a): >> Ahoj, dobr? den, >> po t? cest? jsem ?el n?kolikr?t, opravdu je vy?lapan? aspo? polovinu >> roku, sp??e d?le. To, ?e na n? roste n?jak? zeleninka (nads?zka), to >> je sm?la, ale v?c ne? polovinu roku tam opravdu existuje. V T?eb??i >> ?iju a ?ekl bych, ?e jsem t?m autorem t? dan? cesty j?. >> >> J. > > to opravdu NEN? cesta - ?e se po t? "zelenince" ?lape, to je sm?la, ale cel? > rok tam opravdu existuje pole > > K. > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- S pozdravem, Jirka Sedl??ek --- jirisedlacek at gmail.com

30.10.2009 04:04:49 (#9)
gravatar

Tomáš Tichý

<t.tichy at post.cz>
150 4809
Pokud ta cesta fyzicky existuje tak ji ur?it? zmapovat. Pokud prokazateln? v?te, ?e se po n? nesm? chodit, tak p?idat tag access=no. Vlk se na?ere a koza z?stane cel? (i kdy? pravda trochu po?lapan? ) Dne 30.10.2009 15:53 "Karel Voln?" <kavol at seznam.cz> napsal/a: Dne P? 30. ??jna 2009 Frettie napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, dobr? den, > po t? cest? jsem ?el n?kolikr?t, opravdu je vy?lapan?
aspo? polovinu > roku, sp... to opravdu NEN? cesta - ?e se po t? "zelenince" ?lape, to je sm?la, ale cel? rok tam opravdu existuje pole K. _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org ... -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20091030/12a7668d/attachment.html>

30.10.2009 05:10:45 (#10)
gravatar

Michal Grézl

<michal.grezl at openstreetmap.cz>
346 8449
2009/10/30 Frettie <frettie at gmail.com>: zobrazit citaci
> Ahoj, dobr? den, > po t? cest? jsem ?el n?kolikr?t, opravdu je vy?lapan? aspo? polovinu > roku, sp??e d?le. To, ?e na n? roste n?jak? zeleninka (nads?zka), to > je sm?la, ale v?c ne? polovinu roku tam opravdu existuje. V T?eb??i > ?iju a ?ekl bych, ?e jsem t?m autorem t? dan? cesty j?. > > J. >
Taky sem udelal cesty vyjezdenou v poli, ktera tam oficialne byt nema, ale nereknu kde hehe. Je hodne frekventovana, v lete na ni jezdi mraky aut, vyjezdena je 2 pruhy + misto pro cyklisty. A co s tim dela dzizidi? Nic. Po sezone rozora a zasadi. To ze cesta je nelegalni neznamena ze tam neni. Navrhuju tag illegal=yes! -- Michal Gr?zl http://walley.org

30.10.2009 05:11:17 (#11)
gravatar

Frettie

<frettie at gmail.com>
102
Tom??i, j? se r?d p?izp?sob?m, nem?m n?ladu a ani chu? se h?dat, mysl?m, ?e t?eb?? je zmapov?na t?m?? perfektn? (parky, budovy, silnice, p??? cesty, semafory v pl?nu po dokon?en? posledn?ch dom?, ...) a velkou v?t?inu jsem toho ud?lal j?. A to m? t???. 2009/10/30 Tom?? Tich? <t.tichy at post.cz>: zobrazit citaci
> Pokud ta cesta fyzicky existuje tak ji ur?it? zmapovat.? Pokud prokazateln? > v?te,? ?e se po n? nesm? chodit, tak p?idat tag access=no.? Vlk se na?ere a > koza z?stane cel? (i kdy? pravda trochu po?lapan? ) > > Dne 30.10.2009 15:53 "Karel Voln?" <kavol at seznam.cz> napsal/a: > > Dne P? 30. ??jna 2009 Frettie napsal(a): > >> Ahoj, dobr? den, > po t? cest? jsem ?el n?kolikr?t, opravdu je vy?lapan? >> aspo? polovinu > roku, sp... > > to opravdu NEN? cesta - ?e se po t? "zelenince" ?lape, to je sm?la, ale cel? > rok tam opravdu existuje pole > > K. _______________________________________________ Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org ... > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >
-- S pozdravem, Jirka Sedl??ek --- jirisedlacek at gmail.com

30.10.2009 05:12:38 (#12)
gravatar

Frettie

<frettie at gmail.com>
102
Asi tak. Tak?e prost? cesta existuje, ale nen? v map?ch, kde by se dala ov??it, tak?e prost? neexistuje. :) Cesta existuje, jsem schopn? se na n? i vyfotit, zvl?dl bych to asi i s autem. :) To je nads?zka. :) J. 2009/10/30 Michal Gr?zl <michal.grezl at openstreetmap.cz>: zobrazit citaci
> 2009/10/30 Frettie <frettie at gmail.com>: >> Ahoj, dobr? den, >> po t? cest? jsem ?el n?kolikr?t, opravdu je vy?lapan? aspo? polovinu >> roku, sp??e d?le. To, ?e na n? roste n?jak? zeleninka (nads?zka), to >> je sm?la, ale v?c ne? polovinu roku tam opravdu existuje. V T?eb??i >> ?iju a ?ekl bych, ?e jsem t?m autorem t? dan? cesty j?. >> >> J. >> > > Taky sem udelal cesty vyjezdenou v poli, ktera tam oficialne byt nema, > ale nereknu kde hehe. > Je hodne frekventovana, v lete na ni jezdi mraky aut, vyjezdena je 2 > pruhy + misto pro cyklisty. A co s tim dela dzizidi? Nic. Po sezone > rozora a zasadi. To ze cesta je nelegalni neznamena ze tam neni. > Navrhuju tag illegal=yes! > > -- > Michal Gr?zl > http://walley.org > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- S pozdravem, Jirka Sedl??ek --- jirisedlacek at gmail.com

31.10.2009 11:54:26 (#13)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
531
Dne P? 30. ??jna 2009 Frettie napsal(a): zobrazit citaci
> Vztek?te se vy, j? v?s pouze uporo?uju, ?e reflektuju skute?n? stav. V > katastru tu??m nejsem, ale nem?m r?d, kdy? ze m? n?kdo d?l? debila. Je > mi to tzv. Voln?. Jinak, mysl?m, ?e OSM je dobr? jako kon??ek, ov?em > jen do t? doby, ne? se stane p?edm?tem h?dek, pak je to nuda a stane > se to bitvou revert? a bude to na prd. T?eb?? obkresluju dle > katastr?ln?ch map s podporou ortofota, mysl?m, ?e to d?l?m spr?vn? a > ur?it? to d?l?m podle sv? nejlep?? v?le. Nerad se vztek?m, z toho jsem > u? vyrostl. > > J.
LOL :-) ne?lo by to je?t? jednou, a bez t? osobn? om??ky? - n?jak se mi v t?ch kecech o vztek?n? ztratila pointa ... K.

31.10.2009 12:13:26 (#14)
gravatar

Frettie

<frettie at gmail.com>
102
Dob?e, zkus?m s tebou jednat na rovinu. Pokud neum?? ??st, tak to bude t??k?. OSM je super, jako kon??ek, mapov?n? to nen?, s mapov?n?m to opravdu nem? nic moc co spole?n?ho. Nicm?n?, pokud se za?ne n?kdo vztekat a ur??et se, tak to chce ledovou sprchu a prost? klid. to LOL o tob? sv?d?ilo z?ejm? dost. 2009/10/31 Karel Voln? <kavol at seznam.cz>: zobrazit citaci
> Dne P? 30. ??jna 2009 Frettie napsal(a): >> Vztek?te se vy, j? v?s pouze uporo?uju, ?e reflektuju skute?n? stav. V >> katastru tu??m nejsem, ale nem?m r?d, kdy? ze m? n?kdo d?l? debila. Je >> mi to tzv. Voln?. Jinak, mysl?m, ?e OSM je dobr? jako kon??ek, ov?em >> jen do t? doby, ne? se stane p?edm?tem h?dek, pak je to nuda a stane >> se to bitvou revert? a bude to na prd. T?eb?? obkresluju dle >> katastr?ln?ch map s podporou ortofota, mysl?m, ?e to d?l?m spr?vn? a >> ur?it? to d?l?m podle sv? nejlep?? v?le. Nerad se vztek?m, z toho jsem >> u? vyrostl. >> >> J. > > LOL :-) > > ne?lo by to je?t? jednou, a bez t? osobn? om??ky? - n?jak se mi v t?ch kecech > o vztek?n? ztratila pointa ... > > K. > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- S pozdravem, Jirka Sedl??ek --- jirisedlacek at gmail.com

31.10.2009 01:00:52 (#15)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
531
Dne P? 30. ??jna 2009 Tom?? Tich? napsal(a): zobrazit citaci
> Pokud ta cesta fyzicky existuje tak ji ur?it? zmapovat.
vid?m jist? rozd?l mezi cestou a vydupan?m polem - pro? teda nejsou zmapovan? v?echny ty p?etnut? ro?ky tr?vn?k? na s?dli?t?ch atp.? jinak, jak ji? bylo ?e?eno, tato "cesta" existuje pouze ob?as zobrazit citaci
> Pokud prokazateln? v?te, ?e se po n? nesm? chodit, tak p?idat tag > access=no.
"prokazateln? v?te" - ehm, to snad celkem jasn? vypl?v? ze z?kona, ciz? majetek se ni?it nesm? ... p?ed d?vn?mi a d?vn?mi lety se to dokonce ob?as n?kdo pokou?el hl?dat, taky se tam ob?as objevovaly cedule ve smyslu "vstup na pole zak?z?n pod pokutou" apod. zobrazit citaci
> Vlk se na?ere a > koza z?stane cel? (i kdy? pravda trochu po?lapan? )
s takov?m p??stupem rozhodn? nemohu souhlasit (nicm?n? je to alespo? n?jak? kompromis, pokud n?kte?? prost? trvaj? na tom, ?e v OSM mus? b?t v?e, co aspo? ob?as vyleze viditeln? na ortofoto) p?nov?, uva?ovali byste stejn?, kdyby se probl?m net?kal n?jak?ho "anonymn?ho" pole, ale va?? zahrady? Dne P? 30. ??jna 2009 Michal Gr?zl napsal(a): zobrazit citaci
> Taky sem udelal cesty vyjezdenou v poli, ktera tam oficialne byt nema, > ale nereknu kde hehe. > Je hodne frekventovana, v lete na ni jezdi mraky aut, vyjezdena je 2 > pruhy + misto pro cyklisty. A co s tim dela dzizidi? Nic. Po sezone > rozora a zasadi. To ze cesta je nelegalni neznamena ze tam neni. > Navrhuju tag illegal=yes!
t??ko ??ci, kde je hranice toho "mapov?n? reality" - rozhodn? netvrd?m, ?e co nen? v katastru, nem? b?t v OSM, ani nic podobn?ho ... nicm?n? zad?vat to, co charakteristiky cesty spl?uje jen z??sti, a je?t? nav?c je protipr?vn? to pou??vat jako cestu, to mi opravdu p?ijde p??li? - asi jako kdyby se n?kdo rozhodl u silnice se z?kazem vjezdu tento z?kaz neuv?st s od?vodn?n?m, ?e na to stejn? ka?d? ka?le a jezd? tam p?vodn? mail jsem napsal v domn?n?, ?e si n?kdo vzal ortofoto, vid?l pruh p?es pole, kter? za??nal u autobusov? zast?vky, tak do mapy ?vihnul cestu, bez znalosti re?li?, ?e ten pruh tam rozhodn? nen? vydupan? nonstop, a ?e n?jemce nebo majitel se pokou?el zabr?nit tomu, aby tam lidi chodili nav?c tato "cesta" z hlediska mapy nen? nijak v?znamn?, navigace po skute?n?ch cest?ch povede v nejhor??m p??pad? p?es v?choz? i koncov? bod zkratky trasou circa o sedmdes?t metr? del??, je to opravdu zhruba na ?rovni zan??et do mapy zkratky mezi chodn?ky na s?dli?ti na druhou stranu pokud ta tvoje cesta je v kvalit? grade5, vede tak, ?e se rozumn? nahradit ned?, a existuje s (by? tich?m) souhlasem majitele, vid?m jako u?ite?n? ji zna?it a nevid?m ??dn? d?vod proti K.

31.10.2009 01:30:03 (#16)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Sat, 31 Oct 2009 13:00:52 +0100, Karel Voln? <kavol at seznam.cz> wrote: zobrazit citaci
> Dne P? 30. ??jna 2009 Tom?? Tich? napsal(a): >> Pokud ta cesta fyzicky existuje tak ji ur?it? zmapovat. > > vid?m jist? rozd?l mezi cestou a vydupan?m polem - pro? teda nejsou > zmapovan? > v?echny ty p?etnut? ro?ky tr?vn?k? na s?dli?t?ch atp.?
Nevid?m d?vod, pro? by nebylo mo?n? mapovat vy?lapan? tr?vn?ky na s?dli?t?ch. Samoz?ejm? je nutn? tomu p?i?adit spr?vn? tag, tedy "path", nikoliv "footway" (chodn?k) ani "track". Danou cestu nezn?m, ale pokud po n? neprojede auto, tak by to asi m?la b?t "path". zobrazit citaci
> > jinak, jak ji? bylo ?e?eno, tato "cesta" existuje pouze ob?as > >> Pokud prokazateln? v?te, ?e se po n? nesm? chodit, tak p?idat tag >> access=no. > > "prokazateln? v?te" - ehm, to snad celkem jasn? vypl?v? ze z?kona, ciz? > majetek se ni?it nesm? ... p?ed d?vn?mi a d?vn?mi lety se to dokonce > ob?as > n?kdo pokou?el hl?dat, taky se tam ob?as objevovaly cedule ve smyslu > "vstup na > pole zak?z?n pod pokutou" apod. > >> Vlk se na?ere a >> koza z?stane cel? (i kdy? pravda trochu po?lapan? ) > > s takov?m p??stupem rozhodn? nemohu souhlasit (nicm?n? je to alespo? > n?jak? > kompromis, pokud n?kte?? prost? trvaj? na tom, ?e v OSM mus? b?t v?e, co > aspo? > ob?as vyleze viditeln? na ortofoto) > > p?nov?, uva?ovali byste stejn?, kdyby se probl?m net?kal n?jak?ho > "anonymn?ho" > pole, ale va?? zahrady?
Pokud na t? cest? chod? lidi, tak nevid?m d?vod, pro? ji v map? nem?t. N?kte?? ob?as mapuj? nap??klad cesty v uzav?en?m are?lu tov?rny, a podobn? - ty je potom samoz?ejm? nutn? spr?vn? otagovat, tedy "access=private". Nemysl?m si, ?e by mapa m?la n?jak hodnotit realitu. Samoz?ejm? v podobn? sporn?ch p??padech nen? mo?n? pou??t ortofoto, ale je nutn? dan? m?sto zn?t. zobrazit citaci
> > Dne P? 30. ??jna 2009 Michal Gr?zl napsal(a): >> Taky sem udelal cesty vyjezdenou v poli, ktera tam oficialne byt nema, >> ale nereknu kde hehe. >> Je hodne frekventovana, v lete na ni jezdi mraky aut, vyjezdena je 2 >> pruhy + misto pro cyklisty. A co s tim dela dzizidi? Nic. Po sezone >> rozora a zasadi. To ze cesta je nelegalni neznamena ze tam neni. >> Navrhuju tag illegal=yes! > > t??ko ??ci, kde je hranice toho "mapov?n? reality" - rozhodn? netvrd?m, > ?e co > nen? v katastru, nem? b?t v OSM, ani nic podobn?ho ... nicm?n? zad?vat > to, co > charakteristiky cesty spl?uje jen z??sti, a je?t? nav?c je protipr?vn? to > pou??vat jako cestu, to mi opravdu p?ijde p??li? - asi jako kdyby se > n?kdo > rozhodl u silnice se z?kazem vjezdu tento z?kaz neuv?st s od?vodn?n?m, > ?e na > to stejn? ka?d? ka?le a jezd? tam > > p?vodn? mail jsem napsal v domn?n?, ?e si n?kdo vzal ortofoto, vid?l > pruh p?es > pole, kter? za??nal u autobusov? zast?vky, tak do mapy ?vihnul cestu, bez > znalosti re?li?, ?e ten pruh tam rozhodn? nen? vydupan? nonstop, a ?e > n?jemce > nebo majitel se pokou?el zabr?nit tomu, aby tam lidi chodili > > nav?c tato "cesta" z hlediska mapy nen? nijak v?znamn?, navigace po > skute?n?ch > cest?ch povede v nejhor??m p??pad? p?es v?choz? i koncov? bod zkratky > trasou > circa o sedmdes?t metr? del??, je to opravdu zhruba na ?rovni zan??et do > mapy > zkratky mezi chodn?ky na s?dli?ti > > na druhou stranu pokud ta tvoje cesta je v kvalit? grade5, vede tak, ?e > se > rozumn? nahradit ned?, a existuje s (by? tich?m) souhlasem majitele, > vid?m > jako u?ite?n? ji zna?it a nevid?m ??dn? d?vod proti > > K. > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Petr Dlouh?

31.10.2009 01:42:49 (#17)
gravatar

Frettie

<frettie at gmail.com>
102
2009/10/31 Karel Voln? <kavol at seznam.cz>: zobrazit citaci
> Dne P? 30. ??jna 2009 Tom?? Tich? napsal(a): >> Pokud ta cesta fyzicky existuje tak ji ur?it? zmapovat. > > vid?m jist? rozd?l mezi cestou a vydupan?m polem - pro? teda nejsou zmapovan? > v?echny ty p?etnut? ro?ky tr?vn?k? na s?dli?t?ch atp.? > > jinak, jak ji? bylo ?e?eno, tato "cesta" existuje pouze ob?as
Proto?e generalizujeme. zobrazit citaci
> >> Pokud prokazateln? v?te, ??e se po n? nesm? chodit, tak p?idat tag >> access=no. > > "prokazateln? v?te" - ehm, to snad celkem jasn? vypl?v? ze z?kona, ciz? > majetek se ni?it nesm? ... p?ed d?vn?mi a d?vn?mi lety se to dokonce ob?as > n?kdo pokou?el hl?dat, taky se tam ob?as objevovaly cedule ve smyslu "vstup na > pole zak?z?n pod pokutou" apod.
Ob?as se tam objevovali - co? je mil?, ale dost bezp?edm?tn?. V podstat? nelze zak?zat vstup na soukrom? pozemek. zobrazit citaci
> >> Vlk se na?ere a >> koza z?stane cel? (i kdy? pravda trochu po?lapan? ) > > s takov?m p??stupem rozhodn? nemohu souhlasit (nicm?n? je to alespo? n?jak? > kompromis, pokud n?kte?? prost? trvaj? na tom, ?e v OSM mus? b?t v?e, co aspo? > ob?as vyleze viditeln? na ortofoto) > > p?nov?, uva?ovali byste stejn?, kdyby se probl?m net?kal n?jak?ho "anonymn?ho" > pole, ale va?? zahrady?
?ove?e, asi ano. Mapuju podle sv?ho nejlep??ho sv?dom? a i les, kterej n?m pat?? je p??stupn? a nesm?me s t?m m?t probl?m. zobrazit citaci
> > Dne P? 30. ??jna 2009 Michal Gr?zl napsal(a): >> Taky sem udelal cesty vyjezdenou v poli, ktera tam oficialne byt nema, >> ale nereknu kde hehe. >> Je hodne frekventovana, v lete na ni jezdi mraky aut, vyjezdena je 2 >> pruhy + misto pro cyklisty. A co s tim dela dzizidi? Nic. Po sezone >> rozora a zasadi. To ze cesta je nelegalni neznamena ze tam neni. >> Navrhuju tag illegal=yes! > > t??ko ??ci, kde je hranice toho "mapov?n? reality" - rozhodn? netvrd?m, ?e co > nen? v katastru, nem? b?t v OSM, ani nic podobn?ho ... nicm?n? zad?vat to, co > charakteristiky cesty spl?uje jen z??sti, a je?t? nav?c je protipr?vn? to > pou??vat jako cestu, to mi opravdu p?ijde p??li? - asi jako kdyby se n?kdo > rozhodl u silnice se z?kazem vjezdu tento z?kaz neuv?st s od?vodn?n?m, ?e na > to stejn? ka?d? ka?le a jezd? tam > > p?vodn? mail jsem napsal v domn?n?, ?e si n?kdo vzal ortofoto, vid?l pruh p?es > pole, kter? za??nal u autobusov? zast?vky, tak do mapy ?vihnul cestu, bez > znalosti re?li?, ?e ten pruh tam rozhodn? nen? vydupan? nonstop, a ?e n?jemce > nebo majitel se pokou?el zabr?nit tomu, aby tam lidi chodili > > nav?c tato "cesta" z hlediska mapy nen? nijak v?znamn?, navigace po skute?n?ch > cest?ch povede v nejhor??m p??pad? p?es v?choz? i koncov? bod zkratky trasou > circa o sedmdes?t metr? del??, je to opravdu zhruba na ?rovni zan??et do mapy > zkratky mezi chodn?ky na s?dli?ti > > na druhou stranu pokud ta tvoje cesta je v kvalit? grade5, vede tak, ?e se > rozumn? nahradit ned?, a existuje s (by? tich?m) souhlasem majitele, vid?m > jako u?ite?n? ji zna?it a nevid?m ??dn? d?vod proti
No vid??, v podstat? se shodujeme, ta cesta je tu??m zna?en? jako footway (mysl?m), tak?e je jasn?, ?e auto na n? nesm?. zobrazit citaci
> > K. > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- S pozdravem, Jirka Sedl??ek --- jirisedlacek at gmail.com

31.10.2009 03:31:09 (#18)
gravatar

Martin Mares

<mj at ucw.cz>
18
Zdrav?m! zobrazit citaci
> pou??vat jako cestu, to mi opravdu p?ijde p??li? - asi jako kdyby se n?kdo > rozhodl u silnice se z?kazem vjezdu tento z?kaz neuv?st s od?vodn?n?m, ?e na > to stejn? ka?d? ka?le a jezd? tam
To nen? zrovna dobr? analogie -- Va?? ?vaze o cest? by naopak odpov?dalo tuto silnici v?bec nezakreslit do mapy, proto?e je na ni z?kaz vjezdu. Re?lie v tomto p??pad? nezn?m, ale obecn? mi p?ijde, ?e fakt, ?e si majitel nep?eje, aby lid? po n??em, co se chov? jako cesta, chodili, nen? d?vodem k nezakreslen? do mapy. Naopak sp?? d?vodem k zakreslen? s upozorn?n?m na z?kaz vstupu. Have a nice fortnight -- Martin `MJ' Mares <mj at ucw.cz> http://mj.ucw.cz/ Faculty of Math and Physics, Charles University, Prague, Czech Rep., Earth "I think it's a new feature. Don't tell anyone it was an accident. :-)" -- Larry Wall

31.10.2009 07:42:26 (#19)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1038 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> > > co m? p?im?lo v??e uveden? napsat? > > > - na?el jsem vyzna?enou cestu v T?eb??i od autobusov? smy?ky sm?rem k > > > zahr?dk??sk? osad? Libu?e > > > > > > kdyby autor mapy v tomto m?st? n?kdy osobn? byl, anebo si to ov??il proti > > > katastru ?i jin? map?, tak by v?d?l, ?e v m?st? t? jeho cesty je pouze > > > pole (parcely 820/1 a 889/2 = orn? p?da) - a?koliv to z leteck?ch sn?mk? > > > m??e tak vypadat, ?e tam je cesta, obvykle je tam vydupan? pruh jak od > > > st?da slon?, tento pruh by rozhodn? v map? nem?l b?t zna?en jako cesta > > > ... m?stn? zem?d?lci by n?m jist? p?kn? pod?kovali ... pova?uju za velmi > > > neslu?n? takov?mto zp?sobem "posv?tit" ni?en? plodin, kter? se tam > > > ka?doro?n? pokou?? p?stovat > > > > *** To jdete prilis daleko, my pouze mapujeme stavajici stav, nedelame > > majetkopravni analyzu komu patri silnice a komu pozemek pod ni a zda > > je to katastru vedeno jako "komunikace", "ostatni plochy", nebo > > "pastviny". To byste na Vysocine nemohl vubec vyjit z domu (napr. obec > > Stranecka Zhor). > > st?vaj?c? stav je v tomto p??pad? jasn?, nen? t?eba d?lat majetkopr?vn? > anal?zu - klasy obil?, i ty pol?man?, jsou mysl?m celkem z?ejm?m dokladem, ?e > jde o pole
No, pokud to je "vydupany jako od stada slonu" tak je to pomerne jasna cesta :-). zobrazit citaci
> mimochodem, tak jak existuje ob?asn? vodn? koryto (v?d?), m?me i n?jak? zp?sob > z?znamu ob?asn? cesty? - toti?, kdy? je to pole zoran? nahluboko, nikdo > tamtudy samoz?ejm? nechod? ...
Tady uznavam ze by se nejaky tag hodil. Lehce vzdalenejsi. Obcas se stane ze nekde je "trasa" ale neni tam "cesta". (Typicky turisticka znacka ktera vede pres louku). Zatim jsem to resil "footway" a dal se s tim neparal, ale ta cesta tam ve skutecnosti neni videt... Mate nejaky tip? Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

31.10.2009 10:10:16 (#20)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Sat, 31 Oct 2009 19:42:26 +0100, Pavel Machek <pavel at ucw.cz> wrote: Ano. Sta?? p?idat relaci (tag) na neotagovanou way. Pokud v?m, tak se v takov?m p??pad? trasa vykresl?. Nav?c pokud by to byla cesta v poli, a ne chodn?k, tak by bylo dobr? d?t tag "path" a ne "footway" (alespo? podle toho co jsme dohodli zde na f?ru). zobrazit citaci
> Tady uznavam ze by se nejaky tag hodil. > Lehce vzdalenejsi. Obcas se stane ze nekde je "trasa" ale neni > tam "cesta". (Typicky turisticka znacka ktera vede pres louku). Zatim > jsem to resil "footway" a dal se s tim neparal, ale ta cesta tam ve > skutecnosti neni videt... Mate nejaky tip?
-- Petr Dlouh?

1.11.2009 12:57:16 (#21)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.fdns.net>
180
Jen tak mimochodem, toto taky patri tematu kvalita vs kvantita :/ Prave sem narazil na adresni bod v centru Usti nad Labem, addr:street = Hradi?t? addr:housenumber = 96/8 Kdyz sem si nechal tutez adresu vygenerovat na polygon domu pomoci pluginu addr:housenumber = 96/6 Tak a ted babo rad co je spravne. Neslo by to nejako krizove proverit a rozdilny adresy oznacit ke kontrole ? Mimochodem, existuje nejaka jednoducha cesta jak prenest tagy z adresniho bodu na dum ? Plugin narozdil od importu neumi PSC.

1.11.2009 01:44:54 (#22)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
2009/11/1 jzvc <jzvc at tpfree.fdns.net>: zobrazit citaci
> Jen tak mimochodem, toto taky patri tematu kvalita vs kvantita :/ > > Prave sem narazil na adresni bod v centru Usti nad Labem, addr:street = > Hradi?t? > addr:housenumber = 96/8 > > Kdyz sem si nechal tutez adresu vygenerovat na polygon domu pomoci pluginu > addr:housenumber = 96/6
*** dohledat kde je, jestli jeste existuje, nebo jestli vubec existoval je problem. Neco vam muze napovedet CSU nebo Ceska posta, pripadne stara mapa. Jen nevim proc davate k polygonu "adresni bod", kdyz v jeho nazvu je uz je obsazeno slovo bod. Zpracovavat mimo OSM datovou vrstvou, ktera se jmenuje "adresni bod" a obsahuje linie, polygony a body je velmi neprakticke. Navic vime, ze POI a adresni body nemaji s polygonem bodu vazbu 1:1 ale spise 1:N. Zajistit vazbu adresich bodu k polygonu objektu, pokud se takovy bod nachazi uvnitr, je snadne pomoci SPATIAL JOIN. hanoj

« zpět na výpis měsíce