« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Korekce a návrhy otázek pro mapování bezbariérovosti v aplikaci Street Community zejména pro nevidomé v ČR

Vlákno 30.10. - 30.10.2023, počet zpráv: 1


30.10.2023 03:13:40 (#1)
gravatar

Miloš Šmíd

<smid.milos at gmail.com>
80
Ahoj, všem, prozkoumal jsem aplikaci na mapování Street Complete a připomínkoval jsem na GitHub autorům následující otázky, které slouží k doplnění editace. Dávám k posouzení i sem. Týká se mapování hlavně pro nevidomé, slabozraké, trochu i pro vozíčkáře a pak ještě něco málo. 1. Otázka: Má tato zastávka hmatovou dlažbu - nastavit nezobrazuje se v Česku. Odůvodnění - v ČR se taktilní dlažbou označují okraje chodníků a přechody, tzv. varovné a signální pásy. Naopak tuto otázku nahradit - přidat Má zastávka tzv. inteligentní mluvící odjezdovou tabuli?¨ To se ovšem dá zjistit jen pomocí aktivace speciální vysílačkou VPN, kterou jako sám slabozraký vlastním. Podobné tabule jsou i centrální na nádraží, odjezdové a příjezdové tabule - také na zvážení, zda by se jako tag neměl objevit - myslím si, že ano. 2. Závory - mohou být v ČR doplněny o tzv. doplňkovou zvukovou signalizaci pro nevidomé. Seznam těchto míst lze případně najít na stránkách organizace nevidomých www.sons.cz 3. Jaký je tzu povrch - např. cesty¨ Chybí mi cementobetonové dlaždice (netýká se nevidomých) 4. Schody - je otázka, zda mají nahoře a dole hmatovou dlažbu. Také by měla být otázka, zda jsou schody pro slabozraké označeny barvou, nejčastěji žlutou nebo bílou - první a poslední schod. Jde dokonce o daleko častější řešení bezbariérovosti, i když přístupné jen vidícím, seniorům ... pomáhá obecně. 5. Jaká je výška obrubníku - zde bych tuto otázku nahradil otázkou, zda je na chodník nájezd (pro vozíčkáře). Mimochodem je to kontraproduktivní řešení vůči nevidomým, a proto vznikly varovné a signální pásy, které nevidomé upozorní na konec chodníku. 6. Přechod - hmatová dlažba před a za přechodem, souvisí spíše s tím, co jsem napsal výše, upozornění na konec chodníku. Přechod má mít uprostřed taktilní vodící linii - má nebo nemá? 7. Má přechod signalizaci pro nevidomé? Pokud mapovatel nemá vysílačku VPN, která signalizaci aktivuje nebo pokud ji náhodou neslyší - aktivuje ji právě nevidomý s vysílačkou VPN, zaznamená, že nemá, ale ve skutečnosti může mít. Je to stále častější jev - novější semafory. Souvisí jen z části s tlačítkem u přechodu - tlačítko na děleném přechodu, s ostrůvkem může pomoci nevidomému vypnout zvukovou signalizaci na už prošlé trase. 8. Může také pomoci nejen nevidomým, resp. slabozrakým, kdyby bylo zmapováno, že přechod má semafor pro cyklisty - semafor ve výši očí, slabozraký na něj lépe vidí, cyklistům to pomáhá, chodci si musí dát pozor na cyklisty, koloběžkáře ... 9. Některé přechody mají posílemné osvětlení nebo dokonce svítí dole mezi pruhy zebry (Cíglerova, Praha 14, na mostě) , event. zebra má reflexní nátěr, je vidět i za tmy (experiment Praha-Dolní Počernice) 10. Zaznamenal bych též zvukové majáčky pro nevidomé, vyskytují se obvykle na budovách bank, úřadů (Magistrátů, soudů, bank ...), pošt, škol, případně na vstupech do metra nebo i uvnitř stanic metra nebo na dopravních uzlech - nádražích, vlakových i autobusových, slouží k orientaci. 11. Bankomaty - označil bych, že bankomaty jsou ozvučené, u nás zatím ČSOB a Česká spořitelna. 12. Jaký je druh průchodu. Nevím, zda je v doplňkových otázkách např. info, že je v průchodu snížený strop. 13. WC - označil bych WC na euroklíč - seznam lze najít na NRZP - web Národní rady zdravotně postižených - garant vydávání klíčů a správy. Důležité hlavně pro nevidomé, ale i vozíčkáře a např. pro stomiky. v iz otázka: Jsou toalety přístupné lidem na vozíku? Stačí doplnit o ten euroklíč - znamená i to, že za WC neplatí a že jde o samostatnou bezbariérově řešenou místnost. 14. jakým způsobem je na chodníku začleněna cyklostezka? Otázka v pořádku, ale prosím - jsou chodníky, kde je dovoleno (tolerováno) jezdit cyklistům ... prosím o označování i těchto cest jako potencionálních cyklostezek. Nejhorší pro nás zrakově postižené jsou však válející se koloběžky kdekoli - nebezpečí upadnutí přes tyto vehikly!!! 14. Má toto místo bezbariérový přístup? specifikoval bych - pro vozíčkáře nebo nevidomé, případně další postižení, např. neslyšící - sál v budově má indukční smyčku, která pomáhá slyšet nedoslýchavým, info tabule pro neslyšící ... lze se s tím seznámit v příslušných dokumentech o zpřístupňování prostor - exteriérů i interiérů. Děkuji za případné zapracování připomínek i do tagů na OSM.org. Miloš ------------- další část --------------- HTML příloha byla odstraněna... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20231030/082aae69/attachment-0001.htm>

« zpět na výpis měsíce