« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Trasy KCT - Prosle GPX

Vlákno 26.7. - 29.7.2009, počet zpráv: 9


26.7.2009 09:05:28 (#1)
gravatar

Petr Schönmann

<pschonmann at gmail.com>
198 1598
Zdrav?m, Narazil jsem na p?r pro?l?ch tras KCT, snad n?komu pom??ou. Kvalita nen? nicmoc p?esn?, ale n?co aspo? k editov?n?. http://www.gpsbase.cz/ Z?rove? mi vyvstala ot?zka, zda by mohlo b?t t?eba na openstreetmap.cz ?i n?kde jinde pr?v? ono ud?l?tko kter?m si m??ete zobrazit GPX na map? OSM. S t?m, ?e dan? soubor co nahraju by se pak mohl pou??vat ke zpracov?n? v OSM

26.7.2009 11:50:50 (#2)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
Petr Sch?nmann p??e v Ne 26. 07. 2009 v 09:05 +0200: zobrazit citaci
> Z > Z?rove? mi vyvstala ot?zka, zda by mohlo b?t t?eba na openstreetmap.cz > ?i n?kde jinde pr?v? ono ud?l?tko kter?m si m??ete zobrazit GPX na > map? OSM. S t?m, ?e dan? soubor co nahraju by se pak mohl pou??vat ke > zpracov?n? v OSM
BT747[1] um? takov? soubor vygenerovat, bohu?el ne z GPX, ale z MTK souboru. Je v Jav?, tak?e by nebylo slo?it? doty?n? k?d vyt?hnout a d?t n?kam jako Java servlet. [1] http://bt747.free.fr/ ________________________________________________________________________ Stanislav Brabec http://www.penguin.cz/~utx

27.7.2009 12:03:09 (#3)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
713
2009/7/26 Stanislav Brabec <utx at penguin.cz>: zobrazit citaci
> Petr Sch?nmann p??e v Ne 26. 07. 2009 v 09:05 +0200: >> Z >> Z?rove? mi vyvstala ot?zka, zda by mohlo b?t t?eba na openstreetmap.cz >> ?i n?kde jinde pr?v? ono ud?l?tko kter?m si m??ete zobrazit GPX na >> map? OSM. S t?m, ?e dan? soubor co nahraju by se pak mohl pou??vat ke >> zpracov?n? v OSM > > BT747[1] um? takov? soubor vygenerovat, bohu?el ne z GPX, ale z MTK > souboru. Je v Jav?, tak?e by nebylo slo?it? doty?n? k?d vyt?hnout a d?t > n?kam jako Java servlet.
*** taky by se to chtelo zeptat, zda se jim to nep????. P?eci jenom m?me ka?d? jin? p?edstavy o licenci... hanoj

27.7.2009 06:49:19 (#4)
gravatar

Jachym Cepicky

<jachym.cepicky at gmail.com>
407 93
ahoj On Sun, Jul 26, 2009 at 09:05:28AM +0200, Petr Sch?nmann wrote: zobrazit citaci
> Zdrav?m, > > Narazil jsem na p?r pro?l?ch tras KCT, snad n?komu pom??ou. Kvalita > nen? nicmoc p?esn?, ale n?co aspo? k editov?n?. > http://www.gpsbase.cz/ > > Z?rove? mi vyvstala ot?zka, zda by mohlo b?t t?eba na openstreetmap.cz > ?i n?kde jinde pr?v? ono ud?l?tko kter?m si m??ete zobrazit GPX na > map? OSM. S t?m, ?e dan? soubor co nahraju by se pak mohl pou??vat ke > zpracov?n? v OSM >
No, tohle um? nap?. JOSM, ale jestli chcete webovou aplikaci, m??u pomoct s jej?m v?vojem. J -- Jachym Cepicky e-mail: jachym.cepicky gmail com URL: http://les-ejk.cz GPG: http://www.les-ejk.cz/pgp/JachymCepicky.pgp Key fingerprint: 0C6D 0EAE 76BD 506C F299 ED8A C8AB 74B8 08D4 E08F -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 197 bytes Desc: Digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20090727/fa714ad7/attachment.pgp>

27.7.2009 10:50:07 (#5)
gravatar

Tomas Novotny

<tomas at novotny.cz>
60 407
Ahoj, docela pekne se pro prohlizeni a trochu planovani GPX pouziva www.trekview.cz . Neco podobneho na webu osm by bylo moc pekne... TN On Mon, 27 Jul 2009 06:49:19 +0200 Jachym Cepicky <jachym.cepicky at gmail.com> wrote: zobrazit citaci
> No, tohle um? nap?. JOSM, ale jestli chcete webovou aplikaci, m??u > pomoct s jej?m v?vojem. > > J
-- jabber: tnovot at jabber.liberouter.org | icq: 83869157 tomas(zavinac)novotny.cz | xnovot88(zavinac)stud.fit.vutbr.cz

27.7.2009 11:53:18 (#6)
gravatar

Petr Schönmann

<pschonmann at gmail.com>
198 1598
zobrazit citaci
> *** taky by se to chtelo zeptat, zda se jim to nep????. > P?eci jenom m?me ka?d? jin? p?edstavy o licenci... > > hanoj
Z http://www.gpsbase.cz/index.php?p=13 GPS B?ze je otev?en? projekt. To znamen?, ?e kter?koliv u?ivatel internetu m??e z datab?ze ?daje nejen vyhled?vat a ??st, ale tak? je m??e do datab?ze p?id?vat nebo m?nit. K z?pisu do datab?ze je nutno se registrovat. P?i registraci nejsou vy?adov?ny ??dn? osobn? ?daje. Registrace pouze znamen?, ?e je u?ivateli p?id?lena identifikace, se kterou budou j?m zadan? ?daje ukl?d?ny. T?to indentifikace pak bude v budoucnu mo?no vyu??t nap?. pro hodnocen? spolehlivosti vybran?ch dat. GPS B?ze je nekomer?n? projekt. V?e se d?je na z?klad? dobrovolnosti a svobodn?ho rozhodnut? ka?d?ho z??astn?n?ho. Kdokoliv p?isp?je do datab?ze n?jak?mi ?daji, d?l? to r?d a dobrovoln? bez n?roku na jakoukoli hmotnou protislu?bu. Kdokoliv m??e pou??vat ?daje z GPS B?ze v neomezen? m??e libovoln?m zp?sobem, ov?em s v?dom?m, ?e za spr?vnost ulo?en?ch ?daj? nikdo neru??. zobrazit citaci
> > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

27.7.2009 12:12:27 (#7)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
hanoj p??e v Po 27. 07. 2009 v 00:03 +0200: zobrazit citaci
> 2009/7/26 Stanislav Brabec <utx at penguin.cz>: > > Petr Sch?nmann p??e v Ne 26. 07. 2009 v 09:05 +0200: > >> Z > >> Z?rove? mi vyvstala ot?zka, zda by mohlo b?t t?eba na openstreetmap.cz > >> ?i n?kde jinde pr?v? ono ud?l?tko kter?m si m??ete zobrazit GPX na > >> map? OSM. S t?m, ?e dan? soubor co nahraju by se pak mohl pou??vat ke > >> zpracov?n? v OSM > > > > BT747[1] um? takov? soubor vygenerovat, bohu?el ne z GPX, ale z MTK > > souboru. Je v Jav?, tak?e by nebylo slo?it? doty?n? k?d vyt?hnout a d?t > > n?kam jako Java servlet. > *** taky by se to chtelo zeptat, zda se jim to nep????. > P?eci jenom m?me ka?d? jin? p?edstavy o licenci...
BT747 je GNU GPL Version 3. Ot?zka ov?em je, nakolik je pr?vn? ?ist? i v?sledn? HTML: <script src="http://maps.google.com/maps?file=api&amp;v=2&amp" type="text/javascript"> ________________________________________________________________________ Stanislav Brabec http://www.penguin.cz/~utx

27.7.2009 05:42:26 (#8)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
713
Dne 27. ?ervenec 2009 11:53 Petr Sch?nmann <pschonmann at gmail.com> napsal(a): zobrazit citaci
>> *** taky by se to chtelo zeptat, zda se jim to nep????. >> P?eci jenom m?me ka?d? jin? p?edstavy o licenci... >> >> hanoj > Z http://www.gpsbase.cz/index.php?p=13 > > GPS B?ze je otev?en? projekt. > > GPS B?ze je nekomer?n? projekt.
*** podle aktualni korespondence s autorem projektu GPS Baze, vsechny pouzitelne trasy do OSM jiz sam pridal. Preposlu sem jeho podrobny vysvetlujici mail, az mi da svoleni. Mel vsak nekam na mesic odjizdet... ha hanoj

29.7.2009 12:09:13 (#9)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
713
vysv?tlen? autora GPS baze viz n??e... ha hanoj Dne 27. ?ervenec 2009 8:21 <admin at gpsbase.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj > > ... > > Mimochodem, ob?as sleduji diskuzi na > lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/. Dnes jsem si v?iml, ?e se tam > zmi?uj? trasy K?CT z gpsbase.cz. To byl takov? m?j pokus n?jak tyto trasy > evidovat, zobrazovat, vyhled?vat a umo?nit zapojen? kohokoli. Ale nepovedlo > se mi to ud?lat dostate?n? jednoduch? (hlavne zad?v?n?), tak?e se mi > nepoda?ilo zapojit do toho ani moje kamar?dy, nato? n?koho ciz?ho. V > sou?asn? dob? tam nic nep?id?v?m ani j?, pou??v?m rad?ji Openstreetmap. Ale > v?m, ?e jsou lid?, kte?? si sem chod? zobrazovat sv? gpx a plt soubory, tak > to nech?v?m b??et. Dokonce jsem u? za?al p?em?slet o tom ud?lat jako jednu z > variant podkladov?ch map OSM, ale nev?m, jestli se k tomu dostanu. Co se > vyu?it? tras z gpsbase t??e, tak ty jsem tam z 99% d?val j? a proti jejich > pou?it? jinde bych nic nem?l. Nemysl?m si ale, ?e jejich vyu?it? v > Openstreetmap je vhodn?. Bu? se jedn? o trasy velmi hrub? zadan? (body tvo?? > v podstat? jen rozcestn?ky) - ty jsou z doby, kdy jsem pou??val Garmin Geko > 101, kter? nem?l z?znam trasy, jen waypoint?, a nem?l propojen? do po??ta?e. > Tak?e jsem ?el, obcas jsme klikl waypoint a pak to ru?ne p?epsal. Jsou tam i > trasy, kter? jsou p?esn?j??, ty u? v Openstreetmap jsou. A d?le jsou tam > trasy, kter? jsem "sprost? oklikal" z www.mapy.cz. Jedn? se o trasy, kter? > jsem n?kdy d??v (a? na mal? ?seky) u? pro?el, tak?e jsem v?del, kudy vedou. > Vych?zel jsem z toho, ze gpsbase je nekomer?n? projekt (tj. j? z toho nem?m > ani korunu a pokud si to n?kdo st?hne, tak jen pro svoje pou?it?), tak?e > jsem to nijak ne?e?il. Cht?l jsem trochu zv??it po?et dat v gpsbasi, aby to > p?it?hlo v?c lid?. Kdy? to shrnu - j? bych proti pou?it? sice nebyl, ale > zdroj t?chto dat nen? v souladu s licen?n? politikou OSM. V opa?n?m p??pad? > bych je do openstreetmap u? s?m p?idal. > > Zdrav? > > Ivan Moravec

« zpět na výpis měsíce