« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Spolupráce na OSM

Vlákno 23.6. - 26.6.2009, počet zpráv: 32


23.6.2009 01:41:51 (#1)
gravatar

Petr Schönmann

<pschonmann at gmail.com>
213 1740
Dobr? den, Ji? tu padla mo?nost spolupr?ce s Orienta?n?mi b??ci a tak m? napadlo, zda by se t?mto zp?sobem nedalo obr?tit na ?leny r?zn?ch spolk? vyr??ej?c? do p??rody ( K?T, Jun?k aj. ) Nikoliv v?ak p??mo jako n organizace, ale na jednotliv? ?leny. Zaslat let?k ( http://svn.openstreetmap.org/misc/pr_material/czech_poster_2008_10/poster.png ) P??padn? pokud by byl v?t?? z?jem ud?lat men?? p?edn??ku v klubovn? odd?lu "?itou na m?ru". 1, Propagace OSM na "spr?vn?ch m?stech" - Pravd?podobn? v?t?? ?sp??nost rekrutace maper? a z?rove? by se o tom mohli dozv?d?t dal?? odd?ly 2, mohly by se tak kompletovat turistick? cesty, zna?ky Napad? V?s n?jak? dal?? zp?sob jak prezentovat OSM ? N?jak? nov? data na import ? na jabber MUC openstreetmap at conf.netlab.cz se diskutovalo o importu energetick? s?t? ( ?eps, ?ez), bylo by to mo?no ?

23.6.2009 07:32:19 (#2)
gravatar

Frettie

<frettie at gmail.com>
103
Dobr? den, jako ?len Jun?ka si nemysl?m, ?e zrovna skauti by byli ti prav?, jsou asi i takov?, kte?? by do toho ?li, nicm?n? jich je velmi v?razn? men?ina. Ale pokud n?kdo vytvo?? n?jakou osnovu, tak by to ?lo. Dal??m pr??vihem je, ?e v?t?ina odd?l? m? svoje trasy, kter? n?kdy vedou po n?jak? zna?ce, ale dost ?asto i mimo n?, jde se na "tradi?n?" m?sta. Ale n?pad ?patn? to nen?, K?T by ?el, tak? by se mohlo zkusit se tro?ku v?ce se prezentovat mezi geocachery, co vy na to? (geocaching.cz). Tohle m? napad?, t?eba u n?s (T?eb??, Jihlava) m?me geocachera, kter? je z?rove? i velk?m ?lenem K?T a obnovuje i ty trasy, nicm?n? z n?j v?t?ina z n?s m? takov? respekt, ?e by se b?lo mu to po mejlu n?jak navrhnout a potkat se s n?m tak? nen? snadn?. J. 2009/6/23 Petr Sch?nmann <pschonmann at gmail.com>: zobrazit citaci
> Dobr? den, > > Ji? tu padla mo?nost spolupr?ce s Orienta?n?mi b??ci a tak m? napadlo, > zda by se t?mto zp?sobem nedalo obr?tit na ?leny r?zn?ch spolk? > vyr??ej?c? do p??rody ( K?T, Jun?k aj. ) Nikoliv v?ak p??mo jako n > organizace, ale na jednotliv? ?leny. Zaslat let?k ( > http://svn.openstreetmap.org/misc/pr_material/czech_poster_2008_10/poster.png > ) P??padn? pokud by byl v?t?? z?jem ud?lat men?? p?edn??ku v klubovn? > odd?lu "?itou na m?ru". > > 1, Propagace OSM na "spr?vn?ch m?stech" - Pravd?podobn? v?t?? > ?sp??nost rekrutace maper? a z?rove? by se o tom mohli dozv?d?t dal?? > odd?ly > 2, mohly by se tak kompletovat turistick? cesty, zna?ky > > Napad? V?s n?jak? dal?? zp?sob jak prezentovat OSM ? > N?jak? nov? data na import ? na jabber MUC > openstreetmap at conf.netlab.cz se diskutovalo o importu energetick? s?t? > ( ?eps, ?ez), bylo by to mo?no ? > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- S pozdravem, Jirka Sedl??ek --- jirisedlacek at gmail.com

24.6.2009 08:23:36 (#3)
gravatar

Jachym Cepicky

<jachym.cepicky at gmail.com>
407 93
Ahoj, On Tue, Jun 23, 2009 at 07:32:19PM +0200, Frettie wrote: zobrazit citaci
> Dobr? den, > jako ?len Jun?ka si nemysl?m, ?e zrovna skauti by byli ti prav?, jsou > asi i takov?, kte?? by do toho ?li, nicm?n? jich je velmi v?razn? > men?ina.
Scouti jsou stejn? dob?? jako kdokoliv jinej, ale na rozd?l od sou?asn? v?t?iny chod? alespo? ob?as ven a t?m jsou zaj?mav?. ?e nechod? po turistick?ch zna?k?ch p?ece nevad?, zmapovat pot?ebuj? v?echny cesty (i kdy? po??d douf?m v to WFS z UHULa). Dovedu si p?edstavit akci, ?e se jde na v?pravu a zmapuje se po??dn? okol? "tradi?n?ho m?sta". ??m? se zabij? dv? mouchy jednou ranou: D?v?ata a chlapci poznaj? kone?n? po??dn? okol? a z?rove? se sesb?raj? data. Zkr?tka n?co se vymyslet d?. Mmchdm v?imli jste si, ?e OSMappers jsou vlastn? ?pln? speci?ln? sociologick? skupina? Proto?e tvorba mapy je po??d je?t? netrivi?ln? a nezanedbateln? procento z n?s jsou aktivn? program?to?i, vych?z? mi z toho, ?e jsme aktivn? sportuj?c?/vandruj?c? hacke?i, ??m? bo??me m?ty o tradi?n?ch p?edstav?ch po??ta?ov?ch hacker? ... alespo? douf?m. zobrazit citaci
> Ale pokud n?kdo vytvo?? n?jakou osnovu, tak by to ?lo. Dal??m > pr??vihem je, ?e v?t?ina odd?l? m? svoje trasy, kter? n?kdy vedou po > n?jak? zna?ce, ale dost ?asto i mimo n?, jde se na "tradi?n?" m?sta. > Ale n?pad ?patn? to nen?, K?T by ?el, tak? by se mohlo zkusit se > tro?ku v?ce se prezentovat mezi geocachery, co vy na to? > (geocaching.cz).
Souhlas. Jsem pro marketingovou akci v duchu "OSM: vy??? level geocachingu". To jsou (a v???m ?e i mezi n?mi je p?r geocacher?) bl?zni, kte?? se dr?pou na ?pln? nezn?m? m?sta - pova?te - ?pln? zbyte?n?! Kdyby alespo? data, kter? cestou nasb?raj?, uploadli na server. No a ?ekl bych, ?e nezanedbateln? procento geocacher? bude i mezi scouty. zobrazit citaci
> > Tohle m? napad?, t?eba u n?s (T?eb??, Jihlava) m?me geocachera, kter? > je z?rove? i velk?m ?lenem K?T a obnovuje i ty trasy, nicm?n? z n?j > v?t?ina z n?s m? takov? respekt, ?e by se b?lo mu to po mejlu n?jak > navrhnout a potkat se s n?m tak? nen? snadn?.
Je ot?zka, do jak? m?ry by to K?T sv?m ?len?m toleroval.. Z posledn?ho e-mailu [1] my vy?lo, ?e veden? je proti podobn?m aktivit?m (aktivit?m sm??uj?c?m k potla?en? jejich monopolu) dost nabrou?eno. A?koliv co jin?ho by m?l b?t KCT, ne? organizace shroma??uj?c? ve?ejn? data poskytuj?c? je ve?ejnosti? Maj? za to snad lid?, co obnovuj? turistick? stezky n?jak? pen?ze nebo jsou to 'jenom' dobrovoln?ci, jako my? A co ??kaj? na to, ?e veden? tvrd? prod?v? jejich pr?ci? Hodn? ot?zek, ??st z nich bych mo?n? ozna?il za zav?d?j?c? a demagogick?, ale nic o tom nev?m. Vych?z? mi z toho, ?e pokud se n?co n?kde nezm?n?, bude s KCT t??k? domluva. J?chym [1] http://www.mail-archive.com/talk-cz at openstreetmap.org/msg01761.html -- Jachym Cepicky e-mail: jachym.cepicky gmail com URL: http://les-ejk.cz GPG: http://www.les-ejk.cz/pgp/JachymCepicky.pgp Key fingerprint: 0C6D 0EAE 76BD 506C F299 ED8A C8AB 74B8 08D4 E08F -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 197 bytes Desc: Digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20090624/32771977/attachment.pgp>

24.6.2009 10:37:19 (#4)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
Jachym Cepicky p??e v St 24. 06. 2009 v 08:23 +0200: zobrazit citaci
> [1] http://www.mail-archive.com/talk-cz at openstreetmap.org/msg01761.html
Kdy? to ?tu podruh?, napad? m?: Co kdy? to myslel jako souhlas? N?co jako: ?Tam to je, m??ete to pou??t.? ________________________________________________________________________ Stanislav Brabec http://www.penguin.cz/~utx

24.6.2009 11:44:35 (#5)
gravatar

MP

<singularita at gmail.com>
306
zobrazit citaci
> Je ot?zka, do jak? m?ry by to K?T sv?m ?len?m toleroval.. Z posledn?ho > e-mailu [1] my vy?lo, ?e veden? je proti podobn?m aktivit?m (aktivit?m > sm??uj?c?m k potla?en? jejich monopolu) dost nabrou?eno. A?koliv co > jin?ho by m?l b?t KCT, ne? organizace shroma??uj?c? ve?ejn? data > poskytuj?c? je ve?ejnosti? Maj? za to snad lid?, co obnovuj? turistick? > stezky n?jak? pen?ze nebo jsou to 'jenom' dobrovoln?ci, jako my? A co > ??kaj? na to, ?e veden? tvrd? prod?v? jejich pr?ci? Hodn? ot?zek, ??st z > nich bych mo?n? ozna?il za zav?d?j?c? a demagogick?, ale nic o tom > nev?m.
Jakou vlastne ma pravni subjektivitu KCT? Obcanske sdruzeni? zobrazit citaci
> Vych?z? mi z toho, ?e pokud se n?co n?kde nezm?n?, bude s KCT t??k? > domluva.
Jelikoz prodejem dat, kteri pak jini cpou do svych map jako turisticke znacky (pripadne prodejem vlastnich map) si nejspis vedeni KCT vydelava nejake netrivialni penize (a pokud znacky neprekresluji dobrovolnici, tak jejich obnovovani asi nebude zas tak lacine a nejakou cast penez to zas zhltne) tak se mozna boji, ze pokud by se do OSM dostaly turisticke znacky, ze by jim odbyt map a mapovych dat ponekud klesl. Pokud ty znacky obnovuji dopbrovolnici ve svem volnem case, tak by jim tezko mohl KCT zakazovat aby pri obnovovani trasy zaroven nedelali track,log a ten pak poskytli i s patricnym popisem (vocad pocad cervena s modrou, potom zelena) do OSM. Pokud na to maj ale placenou silu, tak ty by to mozna zakazovat mohli. Vedeni se sice muze rozhodnout nespolupracovat (data vam nikdy nedame, smula ....), protoze se jim OSM nehodi do kramu, ale zase klacky nam pod nohy (legalne) hazet nemuzou... Martin

24.6.2009 12:15:50 (#6)
gravatar

Frettie

<frettie at gmail.com>
103
2009/6/24 Jachym Cepicky <jachym.cepicky at gmail.com>: zobrazit citaci
> Ahoj, > > On Tue, Jun 23, 2009 at 07:32:19PM +0200, Frettie wrote: >> Dobr? den, >> jako ?len Jun?ka si nemysl?m, ?e zrovna skauti by byli ti prav?, jsou >> asi i takov?, kte?? by do toho ?li, nicm?n? jich je velmi v?razn? >> men?ina. > > Scouti jsou stejn? dob?? jako kdokoliv jinej, ale na rozd?l od sou?asn? > v?t?iny chod? alespo? ob?as ven a t?m jsou zaj?mav?. ?e nechod? po > turistick?ch zna?k?ch p?ece nevad?, zmapovat pot?ebuj? v?echny cesty (i > kdy? po??d douf?m v to WFS z UHULa). Dovedu si p?edstavit akci, ?e se > jde na v?pravu a zmapuje se po??dn? okol? "tradi?n?ho m?sta". ??m? se > zabij? dv? mouchy jednou ranou: D?v?ata a chlapci poznaj? kone?n? > po??dn? okol? a z?rove? se sesb?raj? data. Zkr?tka n?co se vymyslet d?. > > Mmchdm v?imli jste si, ?e OSMappers jsou vlastn? ?pln? speci?ln? > sociologick? skupina? Proto?e tvorba mapy je po??d je?t? netrivi?ln? a > nezanedbateln? procento z n?s jsou aktivn? program?to?i, vych?z? mi z > toho, ?e jsme aktivn? sportuj?c?/vandruj?c? hacke?i, ??m? bo??me m?ty o > tradi?n?ch p?edstav?ch po??ta?ov?ch hacker? ... alespo? douf?m.
Jo, nicm?n? nejsme v?ichni takov?, i dost po??ta?ov?ch "hacker?" ?ije norm?ln? ?ivot. :) zobrazit citaci
> >> Ale pokud n?kdo vytvo?? n?jakou osnovu, tak by to ?lo. Dal??m >> pr??vihem je, ?e v?t?ina odd?l? m? svoje trasy, kter? n?kdy vedou po >> n?jak? zna?ce, ale dost ?asto i mimo n?, jde se na "tradi?n?" m?sta. >> Ale n?pad ?patn? to nen?, K?T by ?el, tak? by se mohlo zkusit se >> tro?ku v?ce se prezentovat mezi geocachery, co vy na to? >> (geocaching.cz). > > Souhlas. Jsem pro marketingovou akci v duchu "OSM: vy??? level > geocachingu". To jsou (a v???m ?e i mezi n?mi je p?r geocacher?) bl?zni, > kte?? se dr?pou na ?pln? nezn?m? m?sta - pova?te - ?pln? zbyte?n?! Kdyby > alespo? data, kter? cestou nasb?raj?, uploadli na server. No a ?ekl > bych, ?e nezanedbateln? procento geocacher? bude i mezi scouty.
Ju, to s t?m geocachingem klidn?, nicm?n? s t?m skautingem si nemysl?m, ?e to je dobr? n?pad. Kdy? jdeme s d?tmi, tak nen? ?as na koch?n? se p??rodou a u? tuplem ne na GPSkov?n?, v?m, ?e sta?? ji m?t v batohu, ale. Nejde se nikdy po p??m? cest? a kolikr?t jen tak lesem, by to bylo zmotan?. zobrazit citaci
> >> >> Tohle m? napad?, t?eba u n?s (T?eb??, Jihlava) m?me geocachera, kter? >> je z?rove? i velk?m ?lenem K?T a obnovuje i ty trasy, nicm?n? z n?j >> v?t?ina z n?s m? takov? respekt, ?e by se b?lo mu to po mejlu n?jak >> navrhnout a potkat se s n?m tak? nen? snadn?. > > Je ot?zka, do jak? m?ry by to K?T sv?m ?len?m toleroval.. Z posledn?ho > e-mailu [1] my vy?lo, ?e veden? je proti podobn?m aktivit?m (aktivit?m > sm??uj?c?m k potla?en? jejich monopolu) dost nabrou?eno. A?koliv co > jin?ho by m?l b?t KCT, ne? organizace shroma??uj?c? ve?ejn? data > poskytuj?c? je ve?ejnosti? Maj? za to snad lid?, co obnovuj? turistick? > stezky n?jak? pen?ze nebo jsou to 'jenom' dobrovoln?ci, jako my? A co > ??kaj? na to, ?e veden? tvrd? prod?v? jejich pr?ci? Hodn? ot?zek, ??st z > nich bych mo?n? ozna?il za zav?d?j?c? a demagogick?, ale nic o tom > nev?m.
Tolerov?n? by mohl b?t probl?m. Nicm?n?, asi bybylo t?eba po?e?it, z ?eho K?T z?sk?v? pen?ze. J? osobn? mysl?m, ?e jsou to dobrovoln?ci lehce podporov?n?. zobrazit citaci
> > Vych?z? mi z toho, ?e pokud se n?co n?kde nezm?n?, bude s KCT t??k? > domluva. > > J?chym > > [1] http://www.mail-archive.com/talk-cz at openstreetmap.org/msg01761.html > -- > Jachym Cepicky > e-mail: jachym.cepicky gmail com > URL: http://les-ejk.cz > GPG: http://www.les-ejk.cz/pgp/JachymCepicky.pgp > Key fingerprint: 0C6D 0EAE 76BD 506C F299 ?ED8A C8AB 74B8 08D4 E08F > > -----BEGIN PGP SIGNATURE----- > Version: GnuPG v1.4.9 (GNU/Linux) > > iEYEARECAAYFAkpBxmgACgkQyKt0uAjU4I/jEgCfTjZQaIGbKjTdL1/RZ1ZSxV+V > xQoAoIN08C2d+bGgVD0SBluhTWZJbdqF > =MbjM > -----END PGP SIGNATURE----- > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >
-- S pozdravem, Jirka Sedl??ek --- jirisedlacek at gmail.com

24.6.2009 06:59:23 (#7)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1050 1226
On Tue 2009-06-23 19:32:19, Frettie wrote: zobrazit citaci
> Dobr? den, > jako ?len Jun?ka si nemysl?m, ?e zrovna skauti by byli ti prav?, jsou > asi i takov?, kte?? by do toho ?li, nicm?n? jich je velmi v?razn? > men?ina. Ale pokud n?kdo vytvo?? n?jakou osnovu, tak by to ?lo. Dal??m > pr??vihem je, ?e v?t?ina odd?l? m? svoje trasy, kter? n?kdy vedou po > n?jak? zna?ce, ale dost ?asto i mimo n?, jde se na "tradi?n?" m?sta. > Ale n?pad ?patn? to nen?, K?T by ?el, tak? by se mohlo zkusit se > tro?ku v?ce se prezentovat mezi geocachery, co vy na to? > (geocaching.cz).
Uz jsem uvazoval vyrobit geocache s OSM tematikou, ale nakonec jsem nemel dostatecne dobry napad... Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

24.6.2009 07:14:24 (#8)
gravatar

Petr Schönmann

<pschonmann at gmail.com>
213 1740
2009/6/24 Pavel Machek <pavel at ucw.cz>: zobrazit citaci
> > Uz jsem uvazoval vyrobit geocache s OSM tematikou, ale nakonec jsem > nemel dostatecne dobry napad...
Taky jsem o tom uva?oval a je to prost??, ne? si mysl?me :) Do listingu vysv?tlit primitiva jak a co editovat a ke? ?oupnout na n?jak? nezmapovan? m?sto :) zobrazit citaci
> ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Pavel > -- > (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek > (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

24.6.2009 09:57:23 (#9)
gravatar

Frettie

<frettie at gmail.com>
103
?patn? n?pad to nen?, nicm?n? (nev?m, kde se pohybujete vy), ale vzhledem k po?tu a n?m?t?m nov?ch ke?? v Brn? je to d?s a b?da, v?t?inou se je?t? n?kte?? vztekaj?. Nicm?n?, pokud by byla dob?e zpracovan?, tak by se jist? n?kte?? za?etli a zaujalo by je to. I mezi geocachery je spousta program?tor? a IT machr?. 2009/6/24 Petr Sch?nmann <pschonmann at gmail.com>: zobrazit citaci
> 2009/6/24 Pavel Machek <pavel at ucw.cz>: >> >> Uz jsem uvazoval vyrobit geocache s OSM tematikou, ale nakonec jsem >> nemel dostatecne dobry napad... > > Taky jsem o tom uva?oval a je to prost??, ne? si mysl?me :) Do > listingu vysv?tlit primitiva jak a co editovat a ke? ?oupnout na > n?jak? nezmapovan? m?sto :) > >> ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Pavel >> -- >> (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek >> (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- S pozdravem, Jirka Sedl??ek --- jirisedlacek at gmail.com

24.6.2009 10:11:18 (#10)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Dne st?eda 24 ?erven 2009 21:57:23 Frettie napsal(a): zobrazit citaci
> ?patn? n?pad to nen?, nicm?n? (nev?m, kde se pohybujete vy), ale > vzhledem k po?tu a n?m?t?m nov?ch ke?? v Brn? je to d?s a b?da, > v?t?inou se je?t? n?kte?? vztekaj?. Nicm?n?, pokud by byla dob?e > zpracovan?, tak by se jist? n?kte?? za?etli a zaujalo by je to. I mezi > geocachery je spousta program?tor? a IT machr?.
Bohu?el z vlastn? zku?enosti v?m, ?e takov? IT mach?i si rad?ji "se?enou" data z Garminu... -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

25.6.2009 09:34:03 (#11)
gravatar

Frettie

<frettie at gmail.com>
103
Sice se?enou, ale n?kte?? by t?eba r?di (z ?ad studentstva) p?isp?li. V?dy? i na FIT jsou geocache?i a to velice aktivn?. 2009/6/24 Radek Barto? <blackhex at post.cz>: zobrazit citaci
> Dne st?eda 24 ?erven 2009 21:57:23 Frettie napsal(a): >> ?patn? n?pad to nen?, nicm?n? (nev?m, kde se pohybujete vy), ale >> vzhledem k po?tu a n?m?t?m nov?ch ke?? v Brn? je to d?s a b?da, >> v?t?inou se je?t? n?kte?? vztekaj?. Nicm?n?, pokud by byla dob?e >> zpracovan?, tak by se jist? n?kte?? za?etli a zaujalo by je to. I mezi >> geocachery je spousta program?tor? a IT machr?. > > Bohu?el z vlastn? zku?enosti v?m, ?e takov? IT mach?i si rad?ji "se?enou" data > z Garminu... > > -- > Ing. Radek Barto? > > Faculty of Information Technology > Department of Computer Graphics and Multimedia > Brno University of Technology > > E-mail: blackhex at post.cz > Web: http://blackhex.no-ip.org > Jabber: blackhex at jabber.cz > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- S pozdravem, Jirka Sedl??ek --- jirisedlacek at gmail.com

25.6.2009 10:41:11 (#12)
gravatar

Michal Grézl

<michal.grezl at openstreetmap.cz>
346 8449
2009/6/24 Radek Barto? <blackhex at post.cz> zobrazit citaci
> Dne st?eda 24 ?erven 2009 21:57:23 Frettie napsal(a): > > ?patn? n?pad to nen?, nicm?n? (nev?m, kde se pohybujete vy), ale > > vzhledem k po?tu a n?m?t?m nov?ch ke?? v Brn? je to d?s a b?da, > > v?t?inou se je?t? n?kte?? vztekaj?. Nicm?n?, pokud by byla dob?e > > zpracovan?, tak by se jist? n?kte?? za?etli a zaujalo by je to. I mezi > > geocachery je spousta program?tor? a IT machr?. > >
v nemecku byla (na opencaching.de ma pocit), nebo mozna jeste je, mysterka kde bylo ukolem zjistit obsah tagu nodu s nejakym cislem, primitivni zalezitost, ale kdyz to chtel nekdo neznaly zalogovat, tak si aspon musel precist dokumentaci api k nodum. Asi udelam neco podobneho:), v nejhorsim pripade budu muset pozadat o vraceni nejakeho zlomyslneho changesetu. Taky nevim jestli to projde prez review. -- Michal Gr?zl http://walley.org -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20090625/dc8a1465/attachment.html>

25.6.2009 11:02:59 (#13)
gravatar

Petr Schönmann

<pschonmann at gmail.com>
213 1740
2009/6/25 Michal Gr?zl <michal.grezl at openstreetmap.cz>: zobrazit citaci
> > v nemecku byla (na opencaching.de ma pocit), nebo mozna jeste je, mysterka > kde bylo ukolem zjistit obsah tagu nodu s nejakym cislem, primitivni > zalezitost, ale kdyz to chtel nekdo neznaly zalogovat, tak si aspon musel > precist dokumentaci api k nodum. Asi udelam neco podobneho:), v nejhorsim > pripade budu muset pozadat o vraceni nejakeho zlomyslneho changesetu. Taky > nevim jestli to projde prez review.
Jeste bych doplnil podminku logace nahrani prosle trasy, lide co prijdou, tak muzou zmapovat ledajake cesty. :) zobrazit citaci
> -- > Michal Gr?zl > http://walley.org >

25.6.2009 11:15:43 (#14)
gravatar

Frettie

<frettie at gmail.com>
103
Ale podm?nky povinn? byly v nov?ch pravidlech zak?z?ny. Tud?? by to mohlo b?t pouze jako nepovinn? podm?nka a na tu se jak zn?mo vyka?le 99% lid?. 2009/6/25 Petr Sch?nmann <pschonmann at gmail.com>: zobrazit citaci
> 2009/6/25 Michal Gr?zl <michal.grezl at openstreetmap.cz>: >> >> v nemecku byla (na opencaching.de ma pocit), nebo mozna jeste je, mysterka >> kde bylo ukolem zjistit obsah tagu nodu s nejakym cislem, primitivni >> zalezitost, ale kdyz to chtel nekdo neznaly zalogovat, tak si aspon musel >> precist dokumentaci api k nodum. Asi udelam neco podobneho:), v nejhorsim >> pripade budu muset pozadat o vraceni nejakeho zlomyslneho changesetu. Taky >> nevim jestli to projde prez review. > > Jeste bych doplnil podminku logace nahrani prosle trasy, lide co > prijdou, tak muzou zmapovat ledajake cesty. :) > >> -- >> Michal Gr?zl >> http://walley.org >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- S pozdravem, Jirka Sedl??ek --- jirisedlacek at gmail.com

25.6.2009 11:25:02 (#15)
gravatar

Lukas Kabrt

<lukas at kabrt.cz>
92
zobrazit citaci
> Ale podm?nky povinn? byly v nov?ch pravidlech zak?z?ny. Tud?? by to > mohlo b?t pouze jako nepovinn? podm?nka a na tu se jak zn?mo vyka?le > 99% lid?.
Pokud vim, tak povinne podminky byly zakazany jen u tradicnich kesi. U mysterek je mozne i ted.

25.6.2009 11:28:15 (#16)
gravatar

Frettie

<frettie at gmail.com>
103
Pokud jsem to pochopil spr?vn? a mysl?m, ?e podiskuz?ch ano, ?e z mysterky s povinnou logovac? podm?nkou se m? st?t tradicion?lka s nepovinnou podm?nkou. 2009/6/25 Lukas Kabrt <lukas at kabrt.cz>: zobrazit citaci
>> Ale podm?nky povinn? byly v nov?ch pravidlech zak?z?ny. Tud?? by to >> mohlo b?t pouze jako nepovinn? podm?nka a na tu se jak zn?mo vyka?le >> 99% lid?. > > Pokud vim, tak povinne podminky byly zakazany jen u tradicnich kesi. U > mysterek je mozne i ted. > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- S pozdravem, Jirka Sedl??ek --- jirisedlacek at gmail.com

25.6.2009 11:28:57 (#17)
gravatar

Michal Grézl

<michal.grezl at openstreetmap.cz>
346 8449
2009/6/25 Frettie <frettie at gmail.com> zobrazit citaci
> Ale podm?nky povinn? byly v nov?ch pravidlech zak?z?ny. Tud?? by to > mohlo b?t pouze jako nepovinn? podm?nka a na tu se jak zn?mo vyka?le > 99% lid?. > > 2009/6/25 Petr Sch?nmann <pschonmann at gmail.com>: > > 2009/6/25 Michal Gr?zl <michal.grezl at openstreetmap.cz>: > >> > >> v nemecku byla (na opencaching.de ma pocit), nebo mozna jeste je, > mysterka > >> kde bylo ukolem zjistit obsah tagu nodu s nejakym cislem, primitivni > >> zalezitost, ale kdyz to chtel nekdo neznaly zalogovat, tak si aspon > musel > >> precist dokumentaci api k nodum. Asi udelam neco podobneho:), v > nejhorsim > >> pripade budu muset pozadat o vraceni nejakeho zlomyslneho changesetu. > Taky > >> nevim jestli to projde prez review. > > > > Jeste bych doplnil podminku logace nahrani prosle trasy, lide co > > prijdou, tak muzou zmapovat ledajake cesty. :) > > >
v mysterkach muzou byt podminky jaky chcou, zrusili (a opravnene) podminky v ostatnich typech kesi. -- Michal Gr?zl http://walley.org -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20090625/c80e098f/attachment.html>

25.6.2009 11:34:20 (#18)
gravatar

Zdeněk Pražák

<ZPrazak at seznam.cz>
781
Potvrzuji, je to tak, jak ??k? Frettie - z mysterky s povinnou logovac? podm?nkou se m? st?t tradicion?lka s nepovinnou podm?nkou. Pra??k zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: Frettie <frettie at gmail.com> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Spolupr?ce na OSM > Datum: 25.6.2009 11:28:32 > ---------------------------------------- > Pokud jsem to pochopil spr?vn? a mysl?m, ?e podiskuz?ch ano, ?e z > mysterky s povinnou logovac? podm?nkou se m? st?t tradicion?lka s > nepovinnou podm?nkou. > > 2009/6/25 Lukas Kabrt <lukas at kabrt.cz>: > >> Ale podm?nky povinn? byly v nov?ch pravidlech zak?z?ny. Tud?? by to > >> mohlo b?t pouze jako nepovinn? podm?nka a na tu se jak zn?mo vyka?le > >> 99% lid?. > > > > Pokud vim, tak povinne podminky byly zakazany jen u tradicnich kesi. U > > mysterek je mozne i ted. > > > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > > > -- > S pozdravem, > Jirka Sedl??ek > --- > jirisedlacek at gmail.com > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > >

25.6.2009 11:35:50 (#19)
gravatar

Michal Grézl

<michal.grezl at openstreetmap.cz>
346 8449
2009/6/25 Zden?k Pra??k <ZPrazak at seznam.cz> zobrazit citaci
> Potvrzuji, je to tak, jak ??k? Frettie - z mysterky s povinnou logovac? > podm?nkou se m? st?t tradicion?lka s nepovinnou podm?nkou. > Pra??k >
no to je uplne jedno, protoze ja zadnou logovaci podminku davat nebudu, bez pouziti osm proste nenajdes kes. -- Michal Gr?zl http://walley.org -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20090625/34c0128f/attachment.html>

25.6.2009 12:33:22 (#20)
gravatar

Frettie

<frettie at gmail.com>
103
J? to tak pochopil, nicm?n? jsem nar??el na to p?ihozen? logu z cesty. 2009/6/25 Michal Gr?zl <michal.grezl at openstreetmap.cz>: zobrazit citaci
> > > 2009/6/25 Zden?k Pra??k <ZPrazak at seznam.cz> >> >> Potvrzuji, je to tak, jak ??k? Frettie - ?z ?mysterky s povinnou logovac? >> podm?nkou se m? st?t tradicion?lka s nepovinnou podm?nkou. >> Pra??k > > no to je uplne jedno, protoze ja zadnou logovaci podminku davat nebudu, bez > pouziti osm proste nenajdes kes. > > -- > Michal Gr?zl > http://walley.org > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >
-- S pozdravem, Jirka Sedl??ek --- jirisedlacek at gmail.com

25.6.2009 12:58:37 (#21)
gravatar

Ondrej Novy

<onovy at nomi.cz>
81
Ahoj, On Thu, Jun 25, 2009 at 11:28:57AM +0200, Michal Gr?zl wrote: zobrazit citaci
> v mysterkach muzou byt podminky jaky chcou, zrusili (a opravnene) > podminky v ostatnich typech kesi.
nikoliv. Zrusil ALR - After Log Requirement, cili podminku po zalogovani do fyzicke schranky. Jakekoliv ALR mohli byt POUZE u mystery kesi (nikoliv tradicnich ci multin). -- S pozdravem/Best regards Bc. Ondrej Novy Email: onovy at nomi.cz Jabber: onovy at njs.netlab.cz ICQ: 115-674-713 Tel/Cell: +420 777 963 207

25.6.2009 02:01:29 (#22)
gravatar

Frettie

<frettie at gmail.com>
103
V?ak tak to mysl?m, nicm?n? jsme u? dost offtopic. To, pokud n?kdo zak?duje do n?jak?ho prvku OSM mapy sou?adnici nebo tak n?co (co? je pom?rn? velk? riziko, proto?e po??d to n?jak? frikul?n m??e zm?nit a st?t se tak vandalem), tak to bude v po??dku. Napadlo m? n?co podobn?ho i s wikipedi?, ale bohu?el, dost dob?e to nejde, leda jako n?jak? obr?zek, tam je mo?nos vandalismu pon?kud men??. 2009/6/25 Ondrej Novy <onovy at nomi.cz>: zobrazit citaci
> Ahoj, > > On Thu, Jun 25, 2009 at 11:28:57AM +0200, Michal Gr?zl wrote: >> ? ?v ?mysterkach ?muzou ?byt ?podminky ?jaky chcou, zrusili (a opravnene) >> ? ?podminky v ostatnich typech kesi. > > nikoliv. Zrusil ALR - After Log Requirement, cili podminku po zalogovani do > fyzicke schranky. Jakekoliv ALR mohli byt POUZE u mystery kesi (nikoliv > tradicnich ci multin). > > -- > S pozdravem/Best regards > ?Bc. Ondrej Novy > > Email: onovy at nomi.cz > Jabber: onovy at njs.netlab.cz > ICQ: 115-674-713 > Tel/Cell: +420 777 963 207 > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- S pozdravem, Jirka Sedl??ek --- jirisedlacek at gmail.com

26.6.2009 09:36:27 (#23)
gravatar

Pavel Kovář

<fox at vsetin.org>
56
U ka?d?ho prvku v map? je vid?t autor ne ?Sta?? aby si hledaj?c? uv??il ?e autorem je skute?n? ten autor kdo to m? b?t. S pozdravem Pavel Kov?? Frettie napsal(a): zobrazit citaci
> V?ak tak to mysl?m, nicm?n? jsme u? dost offtopic. To, pokud n?kdo > zak?duje do n?jak?ho prvku OSM mapy sou?adnici nebo tak n?co (co? je > pom?rn? velk? riziko, proto?e po??d to n?jak? frikul?n m??e zm?nit a > st?t se tak vandalem), tak to bude v po??dku. Napadlo m? n?co > podobn?ho i s wikipedi?, ale bohu?el, dost dob?e to nejde, leda jako > n?jak? obr?zek, tam je mo?nos vandalismu pon?kud men??. > > 2009/6/25 Ondrej Novy <onovy at nomi.cz>: >> Ahoj, >> >> On Thu, Jun 25, 2009 at 11:28:57AM +0200, Michal Gr?zl wrote: >>> v mysterkach muzou byt podminky jaky chcou, zrusili (a opravnene) >>> podminky v ostatnich typech kesi. >> nikoliv. Zrusil ALR - After Log Requirement, cili podminku po zalogovani do >> fyzicke schranky. Jakekoliv ALR mohli byt POUZE u mystery kesi (nikoliv >> tradicnich ci multin). >> >> -- >> S pozdravem/Best regards >> Bc. Ondrej Novy >> >> Email: onovy at nomi.cz >> Jabber: onovy at njs.netlab.cz >> ICQ: 115-674-713 >> Tel/Cell: +420 777 963 207 >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > >

26.6.2009 10:38:41 (#24)
gravatar

Frettie

<frettie at gmail.com>
103
Ano, nicm?n? to ne?e?? to, kdy? to n?kdo zm?n?, tak bude m?t ten ?lov?k probl?m s nalezen?m toho spr?vn?ho prvku s t?m spr?vn?m autorem. 2009/6/26 Pavel Kov?? <fox at vsetin.org>: zobrazit citaci
> U ka?d?ho prvku v map? je vid?t autor ne ?Sta?? aby si hledaj?c? uv??il > ?e autorem je skute?n? ten autor kdo to m? b?t. > > > S pozdravem > Pavel Kov?? > > Frettie napsal(a): >> V?ak tak to mysl?m, nicm?n? jsme u? dost offtopic. To, pokud n?kdo >> zak?duje do n?jak?ho prvku OSM mapy sou?adnici nebo tak n?co (co? je >> pom?rn? velk? riziko, proto?e po??d to n?jak? frikul?n m??e zm?nit a >> st?t se tak vandalem), tak to bude v po??dku. Napadlo m? n?co >> podobn?ho i s wikipedi?, ale bohu?el, dost dob?e to nejde, leda jako >> n?jak? obr?zek, tam je mo?nos vandalismu pon?kud men??. >> >> 2009/6/25 Ondrej Novy <onovy at nomi.cz>: >>> Ahoj, >>> >>> On Thu, Jun 25, 2009 at 11:28:57AM +0200, Michal Gr?zl wrote: >>>> ? ?v ?mysterkach ?muzou ?byt ?podminky ?jaky chcou, zrusili (a opravnene) >>>> ? ?podminky v ostatnich typech kesi. >>> nikoliv. Zrusil ALR - After Log Requirement, cili podminku po zalogovani do >>> fyzicke schranky. Jakekoliv ALR mohli byt POUZE u mystery kesi (nikoliv >>> tradicnich ci multin). >>> >>> -- >>> S pozdravem/Best regards >>> ?Bc. Ondrej Novy >>> >>> Email: onovy at nomi.cz >>> Jabber: onovy at njs.netlab.cz >>> ICQ: 115-674-713 >>> Tel/Cell: +420 777 963 207 >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >> >> >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- S pozdravem, Jirka Sedl??ek --- jirisedlacek at gmail.com

26.6.2009 11:16:23 (#25)
gravatar

Petr Nejedlý

<petr at nejedli.cz>
26
Frettie napsal(a): zobrazit citaci
> Ano, nicm?n? to ne?e?? to, kdy? to n?kdo zm?n?, tak bude m?t ten > ?lov?k probl?m s nalezen?m toho spr?vn?ho prvku s t?m spr?vn?m > autorem. >
Aspon se nauci OSM history API.... zobrazit citaci
> 2009/6/26 Pavel Kov?? <fox at vsetin.org>: > >> U ka?d?ho prvku v map? je vid?t autor ne ?Sta?? aby si hledaj?c? uv??il >> ?e autorem je skute?n? ten autor kdo to m? b?t. >> >> >> S pozdravem >> Pavel Kov?? >> >> >

26.6.2009 12:00:30 (#26)
gravatar

Frettie

<frettie at gmail.com>
103
Hm, to je zas n?zor. Pro? jim pom?hat, kdy? jim to jde zt??it, ?e? Ch?pu, ?e pro danou ke? to nen? probl?m, ale s t?mhle p??stupem moc nov??k? nenal?k?me. A ?e by se hodili, jist? jsou m?sta, kde nen? aktivn? nikdo z editor?, ne? 2009/6/26 Petr Nejedl? <petr at nejedli.cz>: zobrazit citaci
> Frettie napsal(a): >> Ano, nicm?n? to ne?e?? to, kdy? to n?kdo zm?n?, tak bude m?t ten >> ?lov?k probl?m s nalezen?m toho spr?vn?ho prvku s t?m spr?vn?m >> autorem. >> > Aspon se nauci OSM history API.... >> 2009/6/26 Pavel Kov?? <fox at vsetin.org>: >> >>> U ka?d?ho prvku v map? je vid?t autor ne ?Sta?? aby si hledaj?c? uv??il >>> ?e autorem je skute?n? ten autor kdo to m? b?t. >>> >>> >>> S pozdravem >>> Pavel Kov?? >>> >>> >> > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- S pozdravem, Jirka Sedl??ek --- jirisedlacek at gmail.com

26.6.2009 02:48:31 (#27)
gravatar

MP

<singularita at gmail.com>
306
Ono se muze stat to, ze to nekdo domapuje tak, ze vratit node se spravnym cislem na "spravne" misto muze byt obtizne. Obzvlaste pokud je umyslem poslat tam nekoho aby to zmapoval, tak je sance ze to tam nekdo driv nebo pozdeji "prekope" celkem znacna. Takze bud souradnice nejak odvozovat z historie nebo nejakeho changesetu, nebo definovat souradnice cache natolik robustne, aby to prezilo i editace (zalozit to na nodech, se kteryma asi nikdo nebude hybat) Martin On 26/06/2009, Frettie <frettie at gmail.com> wrote: zobrazit citaci
> Hm, to je zas n?zor. Pro? jim pom?hat, kdy? jim to jde zt??it, ?e? > Ch?pu, ?e pro danou ke? to nen? probl?m, ale s t?mhle p??stupem moc > nov??k? nenal?k?me. A ?e by se hodili, jist? jsou m?sta, kde nen? > aktivn? nikdo z editor?, ne? > > 2009/6/26 Petr Nejedl? <petr at nejedli.cz>: > > > Frettie napsal(a): > >> Ano, nicm?n? to ne?e?? to, kdy? to n?kdo zm?n?, tak bude m?t ten > >> ?lov?k probl?m s nalezen?m toho spr?vn?ho prvku s t?m spr?vn?m > >> autorem. > >> > > Aspon se nauci OSM history API.... > >> 2009/6/26 Pavel Kov?? <fox at vsetin.org>: > >> > >>> U ka?d?ho prvku v map? je vid?t autor ne ?Sta?? aby si hledaj?c? uv??il > >>> ?e autorem je skute?n? ten autor kdo to m? b?t. > >>> > >>> > >>> S pozdravem > >>> Pavel Kov?? > >>> > >>> > >> > > > > > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > > > > -- > S pozdravem, > Jirka Sedl??ek > --- > jirisedlacek at gmail.com > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

26.6.2009 03:14:31 (#28)
gravatar

Frettie

<frettie at gmail.com>
103
Ano, tohle zn? ka?dop?dn? l?pe. Nicm?n?, ??m by se "nehnulo", napad? v?s n?co? 2009/6/26 MP <singularita at gmail.com>: zobrazit citaci
> Ono se muze stat to, ze to nekdo domapuje tak, ze vratit node se > spravnym cislem na "spravne" misto muze byt obtizne. > > Obzvlaste pokud je umyslem poslat tam nekoho aby to zmapoval, tak je > sance ze to tam nekdo driv nebo pozdeji "prekope" celkem znacna. > > Takze bud souradnice nejak odvozovat z historie nebo nejakeho > changesetu, nebo definovat souradnice cache natolik robustne, aby to > prezilo i editace (zalozit to na nodech, se kteryma asi nikdo nebude > hybat) > > Martin > > On 26/06/2009, Frettie <frettie at gmail.com> wrote: >> Hm, to je zas n?zor. Pro? jim pom?hat, kdy? jim to jde zt??it, ?e? >> ?Ch?pu, ?e pro danou ke? to nen? probl?m, ale s t?mhle p??stupem moc >> ?nov??k? nenal?k?me. A ?e by se hodili, jist? jsou m?sta, kde nen? >> ?aktivn? nikdo z editor?, ne? >> >> ?2009/6/26 Petr Nejedl? <petr at nejedli.cz>: >> >> > Frettie napsal(a): >> ?>> Ano, nicm?n? to ne?e?? to, kdy? to n?kdo zm?n?, tak bude m?t ten >> ?>> ?lov?k probl?m s nalezen?m toho spr?vn?ho prvku s t?m spr?vn?m >> ?>> autorem. >> ?>> >> ?> Aspon se nauci OSM history API.... >> ?>> 2009/6/26 Pavel Kov?? <fox at vsetin.org>: >> ?>> >> ?>>> U ka?d?ho prvku v map? je vid?t autor ne ?Sta?? aby si hledaj?c? uv??il >> ?>>> ?e autorem je skute?n? ten autor kdo to m? b?t. >> ?>>> >> ?>>> >> ?>>> S pozdravem >> ?>>> Pavel Kov?? >> ?>>> >> ?>>> >> ?>> >> ?> >> ?> >> ?> _______________________________________________ >> ?> Talk-cz mailing list >> ?> Talk-cz at openstreetmap.org >> ?> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> ?> >> >> >> >> >> -- >> ?S pozdravem, >> ?Jirka Sedl??ek >> ?--- >> ?jirisedlacek at gmail.com >> >> ?_______________________________________________ >> >> Talk-cz mailing list >> ?Talk-cz at openstreetmap.org >> ?http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- S pozdravem, Jirka Sedl??ek --- jirisedlacek at gmail.com

26.6.2009 03:23:47 (#29)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Fri, 26 Jun 2009 15:14:31 +0200, Frettie <frettie at gmail.com> wrote: Nesta?? tam d?t node speci?ln? pro tu cache? Prost? to otagovat vlastn?m tagem. Nap?. "osm_geocache=yes", "note=nemazat,nehybat!". zobrazit citaci
> Ano, tohle zn? ka?dop?dn? l?pe. Nicm?n?, ??m by se "nehnulo", napad? v?s > n?co?
-- Petr Dlouh?

26.6.2009 03:31:53 (#30)
gravatar

Frettie

<frettie at gmail.com>
103
No, tohle by taky ?lo. A pokud to chcete koordinovat, tak jich m??eme sou?asn? otev??t v?ce a na v?ce m?stech. J? m?m pod palce T?eb?? a okol?, p??padn? bych mohl zkusit i Brno, ale nerad, nem?m jich tam tak moc odloven?ch. 2009/6/26 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: zobrazit citaci
> On Fri, 26 Jun 2009 15:14:31 +0200, Frettie <frettie at gmail.com> wrote: > > Nesta?? tam d?t node speci?ln? pro tu cache? Prost? to otagovat vlastn?m tagem. Nap?. "osm_geocache=yes", "note=nemazat,nehybat!". > >> Ano, tohle zn? ka?dop?dn? l?pe. Nicm?n?, ??m by se "nehnulo", napad? v?s >> n?co? > > > > -- > Petr Dlouh? > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- S pozdravem, Jirka Sedl??ek --- jirisedlacek at gmail.com

26.6.2009 04:57:22 (#31)
gravatar

Jiri Klement

<jiri.klement at gmail.com>
140
Me to cele pripadne moc komplikovane, cilem by melo byt seznamit lidi, ze existuje osm, ne naucit je pouzivat api. Predstavoval bych si to spise tak, ze by se okoli cache podrobne zmapovalo, a nasledne se uvedly instrukce typu cache lezi priblizne v teto oblasti, pobliz cesticky ve tvaru..., 50 metru od .... Okoli by melo byt opravdu podrobne zmapovano, aby se cache dala v rozumnem case najit pouze s pomoci OSM, aby nestacila dobra turisticka mapa. Podminky bych tam vubec zadny nedaval, jenom zminku o tom, ze podobne podrobne si muzou zmapovat i svoje okoli, pripadne zaznamenat a nakreslit svoje cesty za jinymi cachemi. 2009/6/26 Frettie <frettie at gmail.com>: zobrazit citaci
> No, tohle by taky ?lo. A pokud to chcete koordinovat, tak jich m??eme > sou?asn? otev??t v?ce a na v?ce m?stech. J? m?m pod palce T?eb?? a > okol?, p??padn? bych mohl zkusit i Brno, ale nerad, nem?m jich tam tak > moc odloven?ch. > > 2009/6/26 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >> On Fri, 26 Jun 2009 15:14:31 +0200, Frettie <frettie at gmail.com> wrote: >> >> Nesta?? tam d?t node speci?ln? pro tu cache? Prost? to otagovat vlastn?m tagem. Nap?. "osm_geocache=yes", "note=nemazat,nehybat!". >> >>> Ano, tohle zn? ka?dop?dn? l?pe. Nicm?n?, ??m by se "nehnulo", napad? v?s >>> n?co? >> >> >> >> -- >> Petr Dlouh? >> >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > > > -- > S pozdravem, > Jirka Sedl??ek > --- > jirisedlacek at gmail.com > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

26.6.2009 08:41:55 (#32)
gravatar

Petr Schönmann

<pschonmann at gmail.com>
213 1740
zobrazit citaci
> > Pokud ty znacky obnovuji dopbrovolnici ve svem volnem case, tak by jim > tezko mohl KCT zakazovat aby pri obnovovani trasy zaroven nedelali > track,log a ten pak poskytli i s patricnym popisem (vocad pocad > cervena s modrou, potom zelena) do OSM. Pokud na to maj ale placenou > silu, tak ty by to mozna zakazovat mohli. > > Vedeni se sice muze rozhodnout nespolupracovat (data vam nikdy nedame, > smula ....), protoze se jim OSM nehodi do kramu, ale zase klacky nam > pod nohy (legalne) hazet nemuzou... > > Martin
Zde je rozhovor s panem Markvartem, kter? m??e d?t p?r odpov?d? na na?e ot?zky. http://e15.cz/e15-v-pdf/e15-specialy-v-pdf/turistika-2562009-103002/

« zpět na výpis měsíce