« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Adresy, finale diskuse

Vlákno 23.5. - 5.6.2009, počet zpráv: 62


23.5.2009 04:55:36 (#1)
gravatar

Radomír Černoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
Hezk? sobotn? odpoledne, p?in???m zpr?vy ohledn? adres z talk at osm. Reakce na diskuzi o ??slech popisn?ch nebyla velk?. Z d?le?it?ch p?ipom?nek v?ak padlo, ?e 'addr:alternatenumber' je p??li? obecn? term?n a 'addr:ref' je na tom tedy je?t? h??e. Vznikl proto n?pad sjednotit ??slov?n? alespo? v t?ch zem?ch, kde se pou??v? obdoba na?ich ??sel popisn?ch. Tyto zem? jsou ?R, Slovensko, N?mecko, Rakousko a pravd?podobn? i Ma?arsko. Syst?m toti? vych?z? je?t? z doby Habsburk? a z?ejm? se pou??val na cel?m jejich ?zem?. Jako logick? jm?no tagu se tedy jev? p?vodn? ozna?en? toho syst?mu, tedy "konskriptionsnummer". Souhlas?te tedy s p?ejmenov?n? 'alternatenumber' na 'konskriptionsnummer'? Osobn? se mi toto ?e?en? zd? systemati?t?j??. Samotn? p?ejmenov?n? je ot?zka chv?le, nebo? 'alternatenumber' se tak jako tak pou??v? zat?m jen na ?zem? ?R. S pozdravem, Radek ?ernoch PS: Douf?m, ?e u? tuto v?c budeme m?t brzo z krku a nebudu V?s emaily o adres?ch d?le otravovat. -- Radomir Cernoch +44 750 708 8293 / +420 607 282 031 Email, Jabber: radomir.cernoch at gmail.com

23.5.2009 05:03:43 (#2)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Sat, 23 May 2009 16:55:36 +0200, Radom?r ?ernoch <radomir.cernoch at gmail.com> wrote: S p?ejmenov?n?m souhlas?m, proto?e z technick?ho hlediska je rozd?l prakticky nulov?, ale alespo? to bude sjednocen?. Nev?m tedy, pro? m? b?t n?zev n?mecky, ale to je asi jedno. P?ejmenov?n? je s XAPI ot?zka chv?le, ale kdy? jsem n?co podobn?ho naposledy zkou?el (asi p?ed ?trn?cti dny), tak to nefungovalo. Viz <http://trac.openstreetmap.org/ticket/1814>. zobrazit citaci
> Hezk? sobotn? odpoledne, > > p?in???m zpr?vy ohledn? adres z talk at osm. Reakce na diskuzi o ??slech > popisn?ch nebyla velk?. Z d?le?it?ch p?ipom?nek v?ak padlo, ?e > 'addr:alternatenumber' je p??li? obecn? term?n a 'addr:ref' je na tom > tedy je?t? h??e. > > Vznikl proto n?pad sjednotit ??slov?n? alespo? v t?ch zem?ch, kde se > pou??v? obdoba na?ich ??sel popisn?ch. Tyto zem? jsou ?R, Slovensko, > N?mecko, Rakousko a pravd?podobn? i Ma?arsko. Syst?m toti? vych?z? > je?t? z doby Habsburk? a z?ejm? se pou??val na cel?m jejich ?zem?. > Jako logick? jm?no tagu se tedy jev? p?vodn? ozna?en? toho syst?mu, > tedy "konskriptionsnummer". > > Souhlas?te tedy s p?ejmenov?n? 'alternatenumber' na > 'konskriptionsnummer'? Osobn? se mi toto ?e?en? zd? systemati?t?j??. > Samotn? p?ejmenov?n? je ot?zka chv?le, nebo? 'alternatenumber' se tak > jako tak pou??v? zat?m jen na ?zem? ?R. > > S pozdravem, > Radek ?ernoch > > PS: Douf?m, ?e u? tuto v?c budeme m?t brzo z krku a nebudu V?s emaily > o adres?ch d?le otravovat. >
-- Petr Dlouh?

23.5.2009 05:09:03 (#3)
gravatar

Pavel Kovář

<fox at vsetin.org>
56
No co ze zem? kter? se sjednocuj? anglicky nemluv? ani jedna ma?ar?tina je hrozn?, ?e?tina a sloven?ina by m?ly probl?m s diakritikou no a n?mecky mluv? hned dv? zem?, tak pro? ne n?mecky ?e jo ;) Jinak hodn? bych ocenil kdyby n?kdo na ?eskou wiki str?il vzorov? otagovan? bara?ek a panel?k s v?ce vchody. S pozdravem Pavel Kov?? =============================== Sat, 23 May 2009 17:03:43 +0200 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz> napsal: zobrazit citaci
> On Sat, 23 May 2009 16:55:36 +0200, Radom?r ?ernoch <radomir.cernoch at gmail.com> wrote: > > S p?ejmenov?n?m souhlas?m, proto?e z technick?ho hlediska je rozd?l prakticky nulov?, ale alespo? to bude sjednocen?. Nev?m tedy, pro? m? b?t n?zev n?mecky, ale to je asi jedno. > P?ejmenov?n? je s XAPI ot?zka chv?le, ale kdy? jsem n?co podobn?ho naposledy zkou?el (asi p?ed ?trn?cti dny), tak to nefungovalo. Viz <http://trac.openstreetmap.org/ticket/1814>. > > > Hezk? sobotn? odpoledne, > > > > p?in???m zpr?vy ohledn? adres z talk at osm. Reakce na diskuzi o ??slech > > popisn?ch nebyla velk?. Z d?le?it?ch p?ipom?nek v?ak padlo, ?e > > 'addr:alternatenumber' je p??li? obecn? term?n a 'addr:ref' je na tom > > tedy je?t? h??e. > > > > Vznikl proto n?pad sjednotit ??slov?n? alespo? v t?ch zem?ch, kde se > > pou??v? obdoba na?ich ??sel popisn?ch. Tyto zem? jsou ?R, Slovensko, > > N?mecko, Rakousko a pravd?podobn? i Ma?arsko. Syst?m toti? vych?z? > > je?t? z doby Habsburk? a z?ejm? se pou??val na cel?m jejich ?zem?. > > Jako logick? jm?no tagu se tedy jev? p?vodn? ozna?en? toho syst?mu, > > tedy "konskriptionsnummer". > > > > Souhlas?te tedy s p?ejmenov?n? 'alternatenumber' na > > 'konskriptionsnummer'? Osobn? se mi toto ?e?en? zd? systemati?t?j??. > > Samotn? p?ejmenov?n? je ot?zka chv?le, nebo? 'alternatenumber' se tak > > jako tak pou??v? zat?m jen na ?zem? ?R. > > > > S pozdravem, > > Radek ?ernoch > > > > PS: Douf?m, ?e u? tuto v?c budeme m?t brzo z krku a nebudu V?s emaily > > o adres?ch d?le otravovat. > > > > > > -- > Petr Dlouh? > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

23.5.2009 05:43:56 (#4)
gravatar

Radomír Černoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
2009/5/23 Pavel Kov?? <fox at vsetin.org>: zobrazit citaci
> No co ze zem? kter? se sjednocuj? anglicky nemluv? ani jedna ma?ar?tina je hrozn?, ?e?tina a sloven?ina by m?ly probl?m s diakritikou no a n?mecky mluv? hned dv? zem?, tak pro? ne n?mecky ?e jo ;)
:-D Trochu jsem se b?l d??maj?c?ch protin?meck?ch n?lad; jsem tedy r?d za Va?e reakce. zobrazit citaci
> Jinak hodn? bych ocenil kdyby n?kdo na ?eskou wiki str?il vzorov? otagovan? bara?ek a panel?k s v?ce vchody.
N?co o tagov?n? dom? jsem te? na wiki d?val (Cz:JOSM/Plugins/CzechAddress), je to ale zam??en? na plugin samotn?. N?jak? praktick? "HowTo" bych tak? r?d p?idal. Jen -- panel?k s v?ce vchody m? v?ce adres? Jak se to zna?? spr?vn??

23.5.2009 09:11:53 (#5)
gravatar

Petr Nejedlý

<petr at nejedli.cz>
26
Radom?r ?ernoch napsal(a): zobrazit citaci
>> Jinak hodn? bych ocenil kdyby n?kdo na ?eskou wiki str?il vzorov? otagovan? bara?ek a panel?k s v?ce vchody. >> > > N?co o tagov?n? dom? jsem te? na wiki d?val > (Cz:JOSM/Plugins/CzechAddress), je to ale zam??en? na plugin samotn?. > N?jak? praktick? "HowTo" bych tak? r?d p?idal. Jen -- panel?k s v?ce > vchody m? v?ce adres? Jak se to zna?? spr?vn?? >
?koda ?e je zavrhov?no tagov?n? ??sel eviden?n?ch. V jednom takov?m bydl?m a v??n? bych r?d, aby se ke m? dalo norm?ln? doroutovat a nemusel jsem ka?d?mu vysv?tlovat, ?e pak je?t? tam a tam. Ostatn?, pro? adresn? body v?bec do OSM ukl?d?me? Aby se podle nich dalo hledat a t?m p?dem i navigovat. A eviden?n? ??sla se nep?id?luj? objekt?m ani tak dle velikosti, jako sp??e dle ur?en?, tak?e ve fin?le m??e t?ch eviden?n?ch ??sel ke kter?m budete cht?t routovat (typicky rekrea?n? objekty) b?t vcelku dost... Nenik

23.5.2009 09:34:49 (#6)
gravatar

Radomír Černoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
Dobr? den, tak te? nev?m, jestli V?? mail m?m br?t jako apel, nebo postesknut?. ;-) Mapov?n? ??sel eviden?n?ch toti? nic nebr?n?. Klidn? navrhn?te jm?no tagu a m??ete za??t. Jde jen o to, ?e plugin CzechAddress V?m pr?ci nijak neusnadn?. Datab?ze sice obsahuje informaci, ?e v obci je d?m s ?.e. 20, ale nev? nic o jeho um?st?n?. Jedin?, co pro V?s mohu ud?lat, je vytv??en? ?pr?zdn?ch? adresn?ch bod?, kter? obsahuj? jen jm?no obce, st?t apod. Ke stejn?mu ??elu v?ak stejn? dob?e poslou?? Ctrl+C a Ctrl+V... Mapov?n? by ?lo vy?e?it jednor?zov?, kdy? by ?UZK poskytla datab?zi, ze kter? generuje sv? WMS. Zkou?el jsem se pt?t, ale ani na druh? pokus nikdo neodpov?d?l. M?te s t?m n?kdo lep?? zku?enosti? S pozdravem, Radek ?ernoch 2009/5/23 Petr Nejedl? <petr at nejedli.cz>: zobrazit citaci
> Radom?r ?ernoch napsal(a): >>> Jinak hodn? bych ocenil kdyby n?kdo na ?eskou wiki str?il vzorov? otagovan? bara?ek a panel?k s v?ce vchody. >>> >> >> N?co o tagov?n? dom? jsem te? na wiki d?val >> (Cz:JOSM/Plugins/CzechAddress), je to ale zam??en? na plugin samotn?. >> N?jak? praktick? "HowTo" bych tak? r?d p?idal. Jen -- panel?k s v?ce >> vchody m? v?ce adres? Jak se to zna?? spr?vn?? >> > ?koda ?e je zavrhov?no tagov?n? ??sel eviden?n?ch. V jednom takov?m > bydl?m a v??n? bych r?d, > aby se ke m? dalo norm?ln? doroutovat a nemusel jsem ka?d?mu > vysv?tlovat, ?e pak je?t? tam > a tam. > Ostatn?, pro? adresn? body v?bec do OSM ukl?d?me? Aby se podle nich dalo > hledat > a t?m p?dem i navigovat. A eviden?n? ??sla se nep?id?luj? objekt?m ani > tak dle velikosti, > jako sp??e dle ur?en?, tak?e ve fin?le m??e t?ch eviden?n?ch ??sel ke > kter?m budete cht?t > routovat (typicky rekrea?n? objekty) b?t vcelku dost... > > Nenik > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- Radomir Cernoch +44 750 708 8293 / +420 607 282 031 Email, Jabber: radomir.cernoch at gmail.com

4.6.2009 01:17:59 (#7)
gravatar

Radomir Cernoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
Dobr? den, v diskusi se neozval ??dn? siln? protin?zor a nic tedy nebr?n? samotn?mu p?ejmenov?n?. Berte pros?m na v?dom?, ?e: * Dnes v noci (ze 4.6 na 5.6) se v?echny tagy 'addr:alternatenumber' na ?zem? ?R zm?n? na 'addr:konskriptionsnummer'. * Ve stejnou chv?li bude uvoln?na nov? verze pluginu CzechAddress 0.2.0, kter? tuto zm?nu reflektuje. !--------------------------------------------------------------------! ! Jak? je z?v?r pro V?s? Pokud spou?t?te CzechAddress po ! ! 5.6.2009 v?etn?, ujist?te se, ?e ??slo verze nen? men?? ne? 0.2.0. ! !--------------------------------------------------------------------! P??padnou aktualizaci m??ete prov?st z menu Upravit->Nastaven? (F12), kter? zobraz? dialog "P?edvolby". Pod z?lo?kou s ikonou "Z?suvka a z?str?ka" pak sta?? kliknout postupn? na tla??tka "St?hnout seznam" a "Aktualizovat". S pozdravem, Radek ?ernoch p?ejmenov?n? 'alternate Pavel Kov?? p??e v So 23. 05. 2009 v 17:09 +0200: zobrazit citaci
> No co ze zem? kter? se sjednocuj? anglicky nemluv? ani jedna ma?ar?tina je hrozn?, ?e?tina a sloven?ina by m?ly probl?m s diakritikou no a n?mecky mluv? hned dv? zem?, tak pro? ne n?mecky ?e jo ;) > Jinak hodn? bych ocenil kdyby n?kdo na ?eskou wiki str?il vzorov? otagovan? bara?ek a panel?k s v?ce vchody. > > > S pozdravem > Pavel Kov?? > =============================== > Sat, 23 May 2009 17:03:43 +0200 > Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz> napsal: > > > On Sat, 23 May 2009 16:55:36 +0200, Radom?r ?ernoch <radomir.cernoch at gmail.com> wrote: > > > > S p?ejmenov?n?m souhlas?m, proto?e z technick?ho hlediska je rozd?l prakticky nulov?, ale alespo? to bude sjednocen?. Nev?m tedy, pro? m? b?t n?zev n?mecky, ale to je asi jedno. > > P?ejmenov?n? je s XAPI ot?zka chv?le, ale kdy? jsem n?co podobn?ho naposledy zkou?el (asi p?ed ?trn?cti dny), tak to nefungovalo. Viz <http://trac.openstreetmap.org/ticket/1814>. > > > > > Hezk? sobotn? odpoledne, > > > > > > p?in???m zpr?vy ohledn? adres z talk at osm. Reakce na diskuzi o ??slech > > > popisn?ch nebyla velk?. Z d?le?it?ch p?ipom?nek v?ak padlo, ?e > > > 'addr:alternatenumber' je p??li? obecn? term?n a 'addr:ref' je na tom > > > tedy je?t? h??e. > > > > > > Vznikl proto n?pad sjednotit ??slov?n? alespo? v t?ch zem?ch, kde se > > > pou??v? obdoba na?ich ??sel popisn?ch. Tyto zem? jsou ?R, Slovensko, > > > N?mecko, Rakousko a pravd?podobn? i Ma?arsko. Syst?m toti? vych?z? > > > je?t? z doby Habsburk? a z?ejm? se pou??val na cel?m jejich ?zem?. > > > Jako logick? jm?no tagu se tedy jev? p?vodn? ozna?en? toho syst?mu, > > > tedy "konskriptionsnummer". > > > > > > Souhlas?te tedy s p?ejmenov?n? 'alternatenumber' na > > > 'konskriptionsnummer'? Osobn? se mi toto ?e?en? zd? systemati?t?j??. > > > Samotn? p?ejmenov?n? je ot?zka chv?le, nebo? 'alternatenumber' se tak > > > jako tak pou??v? zat?m jen na ?zem? ?R. > > > > > > S pozdravem, > > > Radek ?ernoch > > > > > > PS: Douf?m, ?e u? tuto v?c budeme m?t brzo z krku a nebudu V?s emaily > > > o adres?ch d?le otravovat. > > > > -- > > Petr Dlouh?

4.6.2009 01:51:51 (#8)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1038 1226
On Thu 2009-06-04 12:17:59, Radomir Cernoch wrote: zobrazit citaci
> Dobr? den, > > v diskusi se neozval ??dn? siln? protin?zor a nic tedy nebr?n? samotn?mu > p?ejmenov?n?. Berte pros?m na v?dom?, ?e:
Myslim, ze jsem se vyjadroval docela jasne... zobrazit citaci
> * Dnes v noci (ze 4.6 na 5.6) se v?echny tagy 'addr:alternatenumber' > na ?zem? ?R zm?n? na 'addr:konskriptionsnummer'.
Proboha, proc?! 1) neni to srozumitelny Cechum (v tomhle udela typo snad kazdej) 2) Nemci to stejne nepouzivaji 3) anglicky mluvici lidi taky nemaj sanci. Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

4.6.2009 02:10:33 (#9)
gravatar

Tomas Kolda

<kolda at web2net.cz>
133
No mozna by bylo vhodnejsi na takto velkou a zasadni zmenu nechat trochu casu na reakce. Ja osobne nejsem pro. Nevidim zadne vyhody. T Radomir Cernoch napsal(a): zobrazit citaci
> Dobr? den, > > v diskusi se neozval ??dn? siln? protin?zor a nic tedy nebr?n? samotn?mu > p?ejmenov?n?. Berte pros?m na v?dom?, ?e: > > * Dnes v noci (ze 4.6 na 5.6) se v?echny tagy 'addr:alternatenumber' > na ?zem? ?R zm?n? na 'addr:konskriptionsnummer'. > > * Ve stejnou chv?li bude uvoln?na nov? verze pluginu CzechAddress 0.2.0, > kter? tuto zm?nu reflektuje. > > !--------------------------------------------------------------------! > ! Jak? je z?v?r pro V?s? Pokud spou?t?te CzechAddress po ! > ! 5.6.2009 v?etn?, ujist?te se, ?e ??slo verze nen? men?? ne? 0.2.0. ! > !--------------------------------------------------------------------! > > P??padnou aktualizaci m??ete prov?st z menu Upravit->Nastaven? (F12), > kter? zobraz? dialog "P?edvolby". Pod z?lo?kou s ikonou "Z?suvka a > z?str?ka" pak sta?? kliknout postupn? na tla??tka "St?hnout seznam" a > "Aktualizovat". > > S pozdravem, > Radek ?ernoch > > > > p?ejmenov?n? 'alternate > > Pavel Kov?? p??e v So 23. 05. 2009 v 17:09 +0200: > >> No co ze zem? kter? se sjednocuj? anglicky nemluv? ani jedna ma?ar?tina je hrozn?, ?e?tina a sloven?ina by m?ly probl?m s diakritikou no a n?mecky mluv? hned dv? zem?, tak pro? ne n?mecky ?e jo ;) >> Jinak hodn? bych ocenil kdyby n?kdo na ?eskou wiki str?il vzorov? otagovan? bara?ek a panel?k s v?ce vchody. >> >> >> S pozdravem >> Pavel Kov?? >> =============================== >> Sat, 23 May 2009 17:03:43 +0200 >> Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz> napsal: >> >> >>> On Sat, 23 May 2009 16:55:36 +0200, Radom?r ?ernoch <radomir.cernoch at gmail.com> wrote: >>> >>> S p?ejmenov?n?m souhlas?m, proto?e z technick?ho hlediska je rozd?l prakticky nulov?, ale alespo? to bude sjednocen?. Nev?m tedy, pro? m? b?t n?zev n?mecky, ale to je asi jedno. >>> P?ejmenov?n? je s XAPI ot?zka chv?le, ale kdy? jsem n?co podobn?ho naposledy zkou?el (asi p?ed ?trn?cti dny), tak to nefungovalo. Viz <http://trac.openstreetmap.org/ticket/1814>. >>> >>> >>>> Hezk? sobotn? odpoledne, >>>> >>>> p?in???m zpr?vy ohledn? adres z talk at osm. Reakce na diskuzi o ??slech >>>> popisn?ch nebyla velk?. Z d?le?it?ch p?ipom?nek v?ak padlo, ?e >>>> 'addr:alternatenumber' je p??li? obecn? term?n a 'addr:ref' je na tom >>>> tedy je?t? h??e. >>>> >>>> Vznikl proto n?pad sjednotit ??slov?n? alespo? v t?ch zem?ch, kde se >>>> pou??v? obdoba na?ich ??sel popisn?ch. Tyto zem? jsou ?R, Slovensko, >>>> N?mecko, Rakousko a pravd?podobn? i Ma?arsko. Syst?m toti? vych?z? >>>> je?t? z doby Habsburk? a z?ejm? se pou??val na cel?m jejich ?zem?. >>>> Jako logick? jm?no tagu se tedy jev? p?vodn? ozna?en? toho syst?mu, >>>> tedy "konskriptionsnummer". >>>> >>>> Souhlas?te tedy s p?ejmenov?n? 'alternatenumber' na >>>> 'konskriptionsnummer'? Osobn? se mi toto ?e?en? zd? systemati?t?j??. >>>> Samotn? p?ejmenov?n? je ot?zka chv?le, nebo? 'alternatenumber' se tak >>>> jako tak pou??v? zat?m jen na ?zem? ?R. >>>> >>>> S pozdravem, >>>> Radek ?ernoch >>>> >>>> PS: Douf?m, ?e u? tuto v?c budeme m?t brzo z krku a nebudu V?s emaily >>>> o adres?ch d?le otravovat. >>>> >>> -- >>> Petr Dlouh? >>> > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20090604/19e63de6/attachment.html>

4.6.2009 03:28:18 (#10)
gravatar

Pavel Kovář

<fox at vsetin.org>
56
=============================== Thu, 04 Jun 2009 14:10:33 +0200 Tomas Kolda <kolda at web2net.cz> napsal: zobrazit citaci
> No mozna by bylo vhodnejsi na takto velkou a zasadni zmenu nechat trochu > casu na reakce.
To je jak u blb?ch. ?e?? se to celkem dlouho a posledn? dobou se nikdo neoz?val. :D S pozdravem Pavel Kov?? zobrazit citaci
> > Ja osobne nejsem pro. Nevidim zadne vyhody. > > T > > Radomir Cernoch napsal(a): > > Dobr? den, > > > > v diskusi se neozval ??dn? siln? protin?zor a nic tedy nebr?n? samotn?mu > > p?ejmenov?n?. Berte pros?m na v?dom?, ?e: > > > > * Dnes v noci (ze 4.6 na 5.6) se v?echny tagy 'addr:alternatenumber' > > na ?zem? ?R zm?n? na 'addr:konskriptionsnummer'. > > > > * Ve stejnou chv?li bude uvoln?na nov? verze pluginu CzechAddress 0.2.0, > > kter? tuto zm?nu reflektuje. > > > > !--------------------------------------------------------------------! > > ! Jak? je z?v?r pro V?s? Pokud spou?t?te CzechAddress po ! > > ! 5.6.2009 v?etn?, ujist?te se, ?e ??slo verze nen? men?? ne? 0.2.0. ! > > !--------------------------------------------------------------------! > > > > P??padnou aktualizaci m??ete prov?st z menu Upravit->Nastaven? (F12), > > kter? zobraz? dialog "P?edvolby". Pod z?lo?kou s ikonou "Z?suvka a > > z?str?ka" pak sta?? kliknout postupn? na tla??tka "St?hnout seznam" a > > "Aktualizovat". > > > > S pozdravem, > > Radek ?ernoch > > > > > > > > p?ejmenov?n? 'alternate > > > > Pavel Kov?? p??e v So 23. 05. 2009 v 17:09 +0200: > > > >> No co ze zem? kter? se sjednocuj? anglicky nemluv? ani jedna ma?ar?tina je hrozn?, ?e?tina a sloven?ina by m?ly probl?m s diakritikou no a n?mecky mluv? hned dv? zem?, tak pro? ne n?mecky ?e jo ;) > >> Jinak hodn? bych ocenil kdyby n?kdo na ?eskou wiki str?il vzorov? otagovan? bara?ek a panel?k s v?ce vchody. > >> > >> > >> S pozdravem > >> Pavel Kov?? > >> =============================== > >> Sat, 23 May 2009 17:03:43 +0200 > >> Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz> napsal: > >> > >> > >>> On Sat, 23 May 2009 16:55:36 +0200, Radom?r ?ernoch <radomir.cernoch at gmail.com> wrote: > >>> > >>> S p?ejmenov?n?m souhlas?m, proto?e z technick?ho hlediska je rozd?l prakticky nulov?, ale alespo? to bude sjednocen?. Nev?m tedy, pro? m? b?t n?zev n?mecky, ale to je asi jedno. > >>> P?ejmenov?n? je s XAPI ot?zka chv?le, ale kdy? jsem n?co podobn?ho naposledy zkou?el (asi p?ed ?trn?cti dny), tak to nefungovalo. Viz <http://trac.openstreetmap.org/ticket/1814>. > >>> > >>> > >>>> Hezk? sobotn? odpoledne, > >>>> > >>>> p?in???m zpr?vy ohledn? adres z talk at osm. Reakce na diskuzi o ??slech > >>>> popisn?ch nebyla velk?. Z d?le?it?ch p?ipom?nek v?ak padlo, ?e > >>>> 'addr:alternatenumber' je p??li? obecn? term?n a 'addr:ref' je na tom > >>>> tedy je?t? h??e. > >>>> > >>>> Vznikl proto n?pad sjednotit ??slov?n? alespo? v t?ch zem?ch, kde se > >>>> pou??v? obdoba na?ich ??sel popisn?ch. Tyto zem? jsou ?R, Slovensko, > >>>> N?mecko, Rakousko a pravd?podobn? i Ma?arsko. Syst?m toti? vych?z? > >>>> je?t? z doby Habsburk? a z?ejm? se pou??val na cel?m jejich ?zem?. > >>>> Jako logick? jm?no tagu se tedy jev? p?vodn? ozna?en? toho syst?mu, > >>>> tedy "konskriptionsnummer". > >>>> > >>>> Souhlas?te tedy s p?ejmenov?n? 'alternatenumber' na > >>>> 'konskriptionsnummer'? Osobn? se mi toto ?e?en? zd? systemati?t?j??. > >>>> Samotn? p?ejmenov?n? je ot?zka chv?le, nebo? 'alternatenumber' se tak > >>>> jako tak pou??v? zat?m jen na ?zem? ?R. > >>>> > >>>> S pozdravem, > >>>> Radek ?ernoch > >>>> > >>>> PS: Douf?m, ?e u? tuto v?c budeme m?t brzo z krku a nebudu V?s emaily > >>>> o adres?ch d?le otravovat. > >>>> > >>> -- > >>> Petr Dlouh? > >>> > > > > > > > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > >

4.6.2009 03:33:10 (#11)
gravatar

Tomas Kolda

<kolda at web2net.cz>
133
Ja tim myslel spis ten prechod. Kdyz zmenu tak napsat napr. tyden predem, aby zareagovali i lide, ktere toto tema moc nezajima a proto se nevyjadrovali. Ja osobne nemam rad zadne prejmenovavani. Je to spise ze zkusenosti, ze to vzdy pridalo jen praci. T Pavel Kov?? napsal(a): zobrazit citaci
> =============================== > Thu, 04 Jun 2009 14:10:33 +0200 > Tomas Kolda <kolda at web2net.cz> napsal: > > >> No mozna by bylo vhodnejsi na takto velkou a zasadni zmenu nechat trochu >> casu na reakce. >> > > To je jak u blb?ch. ?e?? se to celkem dlouho a posledn? dobou se nikdo neoz?val. :D > > S pozdravem > Pavel Kov?? > > >> Ja osobne nejsem pro. Nevidim zadne vyhody. >> >> T >> >> Radomir Cernoch napsal(a): >> >>> Dobr? den, >>> >>> v diskusi se neozval ??dn? siln? protin?zor a nic tedy nebr?n? samotn?mu >>> p?ejmenov?n?. Berte pros?m na v?dom?, ?e: >>> >>> * Dnes v noci (ze 4.6 na 5.6) se v?echny tagy 'addr:alternatenumber' >>> na ?zem? ?R zm?n? na 'addr:konskriptionsnummer'. >>> >>> * Ve stejnou chv?li bude uvoln?na nov? verze pluginu CzechAddress 0.2.0, >>> kter? tuto zm?nu reflektuje. >>> >>> !--------------------------------------------------------------------! >>> ! Jak? je z?v?r pro V?s? Pokud spou?t?te CzechAddress po ! >>> ! 5.6.2009 v?etn?, ujist?te se, ?e ??slo verze nen? men?? ne? 0.2.0. ! >>> !--------------------------------------------------------------------! >>> >>> P??padnou aktualizaci m??ete prov?st z menu Upravit->Nastaven? (F12), >>> kter? zobraz? dialog "P?edvolby". Pod z?lo?kou s ikonou "Z?suvka a >>> z?str?ka" pak sta?? kliknout postupn? na tla??tka "St?hnout seznam" a >>> "Aktualizovat". >>> >>> S pozdravem, >>> Radek ?ernoch >>> >>> >>> >>> p?ejmenov?n? 'alternate >>> >>> Pavel Kov?? p??e v So 23. 05. 2009 v 17:09 +0200: >>> >>> >>>> No co ze zem? kter? se sjednocuj? anglicky nemluv? ani jedna ma?ar?tina je hrozn?, ?e?tina a sloven?ina by m?ly probl?m s diakritikou no a n?mecky mluv? hned dv? zem?, tak pro? ne n?mecky ?e jo ;) >>>> Jinak hodn? bych ocenil kdyby n?kdo na ?eskou wiki str?il vzorov? otagovan? bara?ek a panel?k s v?ce vchody. >>>> >>>> >>>> S pozdravem >>>> Pavel Kov?? >>>> =============================== >>>> Sat, 23 May 2009 17:03:43 +0200 >>>> Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz> napsal: >>>> >>>> >>>> >>>>> On Sat, 23 May 2009 16:55:36 +0200, Radom?r ?ernoch <radomir.cernoch at gmail.com> wrote: >>>>> >>>>> S p?ejmenov?n?m souhlas?m, proto?e z technick?ho hlediska je rozd?l prakticky nulov?, ale alespo? to bude sjednocen?. Nev?m tedy, pro? m? b?t n?zev n?mecky, ale to je asi jedno. >>>>> P?ejmenov?n? je s XAPI ot?zka chv?le, ale kdy? jsem n?co podobn?ho naposledy zkou?el (asi p?ed ?trn?cti dny), tak to nefungovalo. Viz <http://trac.openstreetmap.org/ticket/1814>. >>>>> >>>>> >>>>> >>>>>> Hezk? sobotn? odpoledne, >>>>>> >>>>>> p?in???m zpr?vy ohledn? adres z talk at osm. Reakce na diskuzi o ??slech >>>>>> popisn?ch nebyla velk?. Z d?le?it?ch p?ipom?nek v?ak padlo, ?e >>>>>> 'addr:alternatenumber' je p??li? obecn? term?n a 'addr:ref' je na tom >>>>>> tedy je?t? h??e. >>>>>> >>>>>> Vznikl proto n?pad sjednotit ??slov?n? alespo? v t?ch zem?ch, kde se >>>>>> pou??v? obdoba na?ich ??sel popisn?ch. Tyto zem? jsou ?R, Slovensko, >>>>>> N?mecko, Rakousko a pravd?podobn? i Ma?arsko. Syst?m toti? vych?z? >>>>>> je?t? z doby Habsburk? a z?ejm? se pou??val na cel?m jejich ?zem?. >>>>>> Jako logick? jm?no tagu se tedy jev? p?vodn? ozna?en? toho syst?mu, >>>>>> tedy "konskriptionsnummer". >>>>>> >>>>>> Souhlas?te tedy s p?ejmenov?n? 'alternatenumber' na >>>>>> 'konskriptionsnummer'? Osobn? se mi toto ?e?en? zd? systemati?t?j??. >>>>>> Samotn? p?ejmenov?n? je ot?zka chv?le, nebo? 'alternatenumber' se tak >>>>>> jako tak pou??v? zat?m jen na ?zem? ?R. >>>>>> >>>>>> S pozdravem, >>>>>> Radek ?ernoch >>>>>> >>>>>> PS: Douf?m, ?e u? tuto v?c budeme m?t brzo z krku a nebudu V?s emaily >>>>>> o adres?ch d?le otravovat. >>>>>> >>>>>> >>>>> -- >>>>> Petr Dlouh? >>>>> >>>>> >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >>> >> > > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20090604/88b65c90/attachment.html>

4.6.2009 03:53:20 (#12)
gravatar

Jan Dudík

<jan.dudik at gmail.com>
287 645
Asi pozd?, ale p?ijde mi divn? d?vat to hlavn? ??slo (kter? je jedin? v cca 6000 obc?ch) pod n?jak? slo?it? kl?? a jako hlavn? po??tat to oriena?n?, kter? je pouze v n?kolika (100? 200?) velk?ch m?stech . Nebo to nech?pu? J&D 2009/6/4 Tomas Kolda <kolda at web2net.cz>: zobrazit citaci
> Ja tim myslel spis ten prechod. Kdyz zmenu tak napsat napr. tyden predem, > aby zareagovali i lide, ktere toto tema moc nezajima a proto se > nevyjadrovali. > > Ja osobne nemam rad zadne prejmenovavani. Je to spise ze zkusenosti, ze to > vzdy pridalo jen praci. > > T > > Pavel Kov?? napsal(a): > > =============================== > Thu, 04 Jun 2009 14:10:33 +0200 > Tomas Kolda <kolda at web2net.cz> napsal: > > > > No mozna by bylo vhodnejsi na takto velkou a zasadni zmenu nechat trochu > casu na reakce. > > > To je jak u blb?ch. ?e?? se to celkem dlouho a posledn? dobou se nikdo > neoz?val. :D > > S pozdravem > Pavel Kov?? > > > > Ja osobne nejsem pro. Nevidim zadne vyhody. > > T > > Radomir Cernoch napsal(a): > > > Dobr? den, > > v diskusi se neozval ??dn? siln? protin?zor a nic tedy nebr?n? samotn?mu > p?ejmenov?n?. Berte pros?m na v?dom?, ?e: > > * Dnes v noci (ze 4.6 na 5.6) se v?echny tagy 'addr:alternatenumber' > na ?zem? ?R zm?n? na 'addr:konskriptionsnummer'. > > * Ve stejnou chv?li bude uvoln?na nov? verze pluginu CzechAddress 0.2.0, > kter? tuto zm?nu reflektuje. > > !--------------------------------------------------------------------! > ! Jak? je z?v?r pro V?s? Pokud spou?t?te CzechAddress po ! > ! 5.6.2009 v?etn?, ujist?te se, ?e ??slo verze nen? men?? ne? 0.2.0. ! > !--------------------------------------------------------------------! > > P??padnou aktualizaci m??ete prov?st z menu Upravit->Nastaven? (F12), > kter? zobraz? dialog "P?edvolby". Pod z?lo?kou s ikonou "Z?suvka a > z?str?ka" pak sta?? kliknout postupn? na tla??tka "St?hnout seznam" a > "Aktualizovat". > > S pozdravem, > Radek ?ernoch > > > > p?ejmenov?n? 'alternate > > Pavel Kov?? p??e v So 23. 05. 2009 v 17:09 +0200: > > > > No co ze zem? kter? se sjednocuj? anglicky nemluv? ani jedna ma?ar?tina je > hrozn?, ?e?tina a sloven?ina by m?ly probl?m s diakritikou no a n?mecky > mluv? hned dv? zem?, tak pro? ne n?mecky ?e jo ;) > Jinak hodn? bych ocenil kdyby n?kdo na ?eskou wiki str?il vzorov? otagovan? > bara?ek a panel?k s v?ce vchody. > > > S pozdravem > Pavel Kov?? > =============================== > Sat, 23 May 2009 17:03:43 +0200 > Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz> napsal: > > > > > On Sat, 23 May 2009 16:55:36 +0200, Radom?r ?ernoch > <radomir.cernoch at gmail.com> wrote: > > S p?ejmenov?n?m souhlas?m, proto?e z technick?ho hlediska je rozd?l > prakticky nulov?, ale alespo? to bude sjednocen?. Nev?m tedy, pro? m? b?t > n?zev n?mecky, ale to je asi jedno. > P?ejmenov?n? je s XAPI ot?zka chv?le, ale kdy? jsem n?co podobn?ho naposledy > zkou?el (asi p?ed ?trn?cti dny), tak to nefungovalo. Viz > <http://trac.openstreetmap.org/ticket/1814>. > > > > > Hezk? sobotn? odpoledne, > > p?in???m zpr?vy ohledn? adres z talk at osm. Reakce na diskuzi o ??slech > popisn?ch nebyla velk?. Z d?le?it?ch p?ipom?nek v?ak padlo, ?e > 'addr:alternatenumber' je p??li? obecn? term?n a 'addr:ref' je na tom > tedy je?t? h??e. > > Vznikl proto n?pad sjednotit ??slov?n? alespo? v t?ch zem?ch, kde se > pou??v? obdoba na?ich ??sel popisn?ch. Tyto zem? jsou ?R, Slovensko, > N?mecko, Rakousko a pravd?podobn? i Ma?arsko. Syst?m toti? vych?z? > je?t? z doby Habsburk? a z?ejm? se pou??val na cel?m jejich ?zem?. > Jako logick? jm?no tagu se tedy jev? p?vodn? ozna?en? toho syst?mu, > tedy "konskriptionsnummer". > > Souhlas?te tedy s p?ejmenov?n? 'alternatenumber' na > 'konskriptionsnummer'? Osobn? se mi toto ?e?en? zd? systemati?t?j??. > Samotn? p?ejmenov?n? je ot?zka chv?le, nebo? 'alternatenumber' se tak > jako tak pou??v? zat?m jen na ?zem? ?R. > > S pozdravem, > Radek ?ernoch > > PS: Douf?m, ?e u? tuto v?c budeme m?t brzo z krku a nebudu V?s emaily > o adres?ch d?le otravovat. > > > > -- > Petr Dlouh? > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >
-- -- Ing. Jan Dud?k

4.6.2009 04:33:29 (#13)
gravatar

Tomáš Tichý

<t.tichy at post.cz>
150 4809
zobrazit citaci
> To je jak u blb?ch
Moje ?e?. Nav?c kdy? se d?lal import, tak se taky na diskuzi v listu nebrat ohled a ud?lalo "provizorn?" ?e?en? s nesmysln?m "alternatenumber" a spoustou "None", kter? n?m te? d?laj? bordel v renderov?n?. Ka?d? zm?na k lep??mu je dobr?. K addr:konskriptionsnummer: - kdy? to n?komu je nesrozumiteln?, tak si to vygoogluje, p?eklad hned t?et? odkaz - alternatenumber bylo nesrozumiteln? nejen ?ech?m, ale i komukoli dal??mu Tak?e ze ?patn?ho ?e?en? se n?m stane p?ijateln? ?e?en? - j? jsem jedin? pro. Mimochodem ka?d? debat? o tom jak n?co otagovat se pou??v? jako argument "p?inejhor??m se to pak d? hromadn? zm?nit". Tak uka?me, jestli je to platn? argument :-) =TT= 2009/6/4 Pavel Kov?? <fox at vsetin.org>: zobrazit citaci
> =============================== > Thu, 04 Jun 2009 14:10:33 +0200 > Tomas Kolda <kolda at web2net.cz> napsal: > >> No mozna by bylo vhodnejsi na takto velkou a zasadni zmenu nechat trochu >> casu na reakce. > > To je jak u blb?ch. ?e?? se to celkem dlouho a posledn? dobou se nikdo neoz?val. :D > > S pozdravem > Pavel Kov?? > >> >> Ja osobne nejsem pro. Nevidim zadne vyhody. >> >> T >> >> Radomir Cernoch napsal(a): >> > Dobr? den, >> > >> > v diskusi se neozval ??dn? siln? protin?zor a nic tedy nebr?n? samotn?mu >> > p?ejmenov?n?. Berte pros?m na v?dom?, ?e: >> > >> > * Dnes v noci (ze 4.6 na 5.6) se v?echny tagy 'addr:alternatenumber' >> > ? na ?zem? ?R zm?n? na 'addr:konskriptionsnummer'. >> > >> > * Ve stejnou chv?li bude uvoln?na nov? verze pluginu CzechAddress 0.2.0, >> > ? kter? tuto zm?nu reflektuje. >> > >> > !--------------------------------------------------------------------! >> > ! Jak? je z?v?r pro V?s? Pokud spou?t?te CzechAddress po ? ? ? ? ? ? ! >> > ! 5.6.2009 v?etn?, ujist?te se, ?e ??slo verze nen? men?? ne? 0.2.0. ! >> > !--------------------------------------------------------------------! >> > >> > P??padnou aktualizaci m??ete prov?st z menu Upravit->Nastaven? (F12), >> > kter? zobraz? dialog "P?edvolby". Pod z?lo?kou s ikonou "Z?suvka a >> > z?str?ka" pak sta?? kliknout postupn? na tla??tka "St?hnout seznam" a >> > "Aktualizovat". >> > >> > S pozdravem, >> > Radek ?ernoch >> > >> > >> > >> > p?ejmenov?n? 'alternate >> > >> > Pavel Kov?? p??e v So 23. 05. 2009 v 17:09 +0200: >> > >> >> No co ze zem? kter? se sjednocuj? anglicky nemluv? ani jedna ma?ar?tina je hrozn?, ?e?tina a sloven?ina by m?ly probl?m s diakritikou no a n?mecky mluv? hned dv? zem?, tak pro? ne n?mecky ?e jo ;) >> >> Jinak hodn? bych ocenil kdyby n?kdo na ?eskou wiki str?il vzorov? otagovan? bara?ek a panel?k s v?ce vchody. >> >> >> >> >> >> S pozdravem >> >> Pavel Kov?? >> >> =============================== >> >> Sat, 23 May 2009 17:03:43 +0200 >> >> Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz> napsal: >> >> >> >> >> >>> On Sat, 23 May 2009 16:55:36 +0200, Radom?r ?ernoch <radomir.cernoch at gmail.com> wrote: >> >>> >> >>> S p?ejmenov?n?m souhlas?m, proto?e z technick?ho hlediska je rozd?l prakticky nulov?, ale alespo? to bude sjednocen?. Nev?m tedy, pro? m? b?t n?zev n?mecky, ale to je asi jedno. >> >>> P?ejmenov?n? je s XAPI ot?zka chv?le, ale kdy? jsem n?co podobn?ho naposledy zkou?el (asi p?ed ?trn?cti dny), tak to nefungovalo. Viz <http://trac.openstreetmap.org/ticket/1814>. >> >>> >> >>> >> >>>> Hezk? sobotn? odpoledne, >> >>>> >> >>>> p?in???m zpr?vy ohledn? adres z talk at osm. Reakce na diskuzi o ??slech >> >>>> popisn?ch nebyla velk?. Z d?le?it?ch p?ipom?nek v?ak padlo, ?e >> >>>> 'addr:alternatenumber' je p??li? obecn? term?n a 'addr:ref' je na tom >> >>>> tedy je?t? h??e. >> >>>> >> >>>> Vznikl proto n?pad sjednotit ??slov?n? alespo? v t?ch zem?ch, kde se >> >>>> pou??v? obdoba na?ich ??sel popisn?ch. Tyto zem? jsou ?R, Slovensko, >> >>>> N?mecko, Rakousko a pravd?podobn? i Ma?arsko. Syst?m toti? vych?z? >> >>>> je?t? z doby Habsburk? a z?ejm? se pou??val na cel?m jejich ?zem?. >> >>>> Jako logick? jm?no tagu se tedy jev? p?vodn? ozna?en? toho syst?mu, >> >>>> tedy "konskriptionsnummer". >> >>>> >> >>>> Souhlas?te tedy s p?ejmenov?n? 'alternatenumber' na >> >>>> 'konskriptionsnummer'? Osobn? se mi toto ?e?en? zd? systemati?t?j??. >> >>>> Samotn? p?ejmenov?n? je ot?zka chv?le, nebo? 'alternatenumber' se tak >> >>>> jako tak pou??v? zat?m jen na ?zem? ?R. >> >>>> >> >>>> S pozdravem, >> >>>> Radek ?ernoch >> >>>> >> >>>> PS: Douf?m, ?e u? tuto v?c budeme m?t brzo z krku a nebudu V?s emaily >> >>>> o adres?ch d?le otravovat. >> >>>> >> >>> -- >> >>> Petr Dlouh? >> >>> >> > >> > >> > >> > _______________________________________________ >> > Talk-cz mailing list >> > Talk-cz at openstreetmap.org >> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > >> >> > > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

4.6.2009 05:04:27 (#14)
gravatar

Tomas Kolda

<kolda at web2net.cz>
133
Jesli je mysleno UIR, tak na to jsem psal skript ja. Ze bych nebral ohled o tom nemuze byt rec. Naopak jsem prevzal sablonu nekde z mailing listu. Vsichni to chteli mit rychle a tam se mozna neprislo na to None, coz byl bug. Jestli uz tedy budete delat komplet konverzi, je mozne None v jednom vrzu odstranit. T Tom?? Tich? napsal(a): zobrazit citaci
>> To je jak u blb?ch >> > > Moje ?e?. Nav?c kdy? se d?lal import, tak se taky na diskuzi v listu > nebrat ohled a ud?lalo "provizorn?" ?e?en? s nesmysln?m > "alternatenumber" a spoustou "None", kter? n?m te? d?laj? bordel v > renderov?n?. > Ka?d? zm?na k lep??mu je dobr?. > > K addr:konskriptionsnummer: > - kdy? to n?komu je nesrozumiteln?, tak si to vygoogluje, p?eklad > hned t?et? odkaz > - alternatenumber bylo nesrozumiteln? nejen ?ech?m, ale i komukoli dal??mu > Tak?e ze ?patn?ho ?e?en? se n?m stane p?ijateln? ?e?en? - j? jsem jedin? pro. > > Mimochodem ka?d? debat? o tom jak n?co otagovat se pou??v? jako > argument "p?inejhor??m se to pak d? hromadn? zm?nit". > Tak uka?me, jestli je to platn? argument :-) > > =TT= > > > > > 2009/6/4 Pavel Kov?? <fox at vsetin.org>: > >> =============================== >> Thu, 04 Jun 2009 14:10:33 +0200 >> Tomas Kolda <kolda at web2net.cz> napsal: >> >> >>> No mozna by bylo vhodnejsi na takto velkou a zasadni zmenu nechat trochu >>> casu na reakce. >>> >> To je jak u blb?ch. ?e?? se to celkem dlouho a posledn? dobou se nikdo neoz?val. :D >> >> S pozdravem >> Pavel Kov?? >> >> >>> Ja osobne nejsem pro. Nevidim zadne vyhody. >>> >>> T >>> >>> Radomir Cernoch napsal(a): >>> >>>> Dobr? den, >>>> >>>> v diskusi se neozval ??dn? siln? protin?zor a nic tedy nebr?n? samotn?mu >>>> p?ejmenov?n?. Berte pros?m na v?dom?, ?e: >>>> >>>> * Dnes v noci (ze 4.6 na 5.6) se v?echny tagy 'addr:alternatenumber' >>>> na ?zem? ?R zm?n? na 'addr:konskriptionsnummer'. >>>> >>>> * Ve stejnou chv?li bude uvoln?na nov? verze pluginu CzechAddress 0.2.0, >>>> kter? tuto zm?nu reflektuje. >>>> >>>> !--------------------------------------------------------------------! >>>> ! Jak? je z?v?r pro V?s? Pokud spou?t?te CzechAddress po ! >>>> ! 5.6.2009 v?etn?, ujist?te se, ?e ??slo verze nen? men?? ne? 0.2.0. ! >>>> !--------------------------------------------------------------------! >>>> >>>> P??padnou aktualizaci m??ete prov?st z menu Upravit->Nastaven? (F12), >>>> kter? zobraz? dialog "P?edvolby". Pod z?lo?kou s ikonou "Z?suvka a >>>> z?str?ka" pak sta?? kliknout postupn? na tla??tka "St?hnout seznam" a >>>> "Aktualizovat". >>>> >>>> S pozdravem, >>>> Radek ?ernoch >>>> >>>> >>>> >>>> p?ejmenov?n? 'alternate >>>> >>>> Pavel Kov?? p??e v So 23. 05. 2009 v 17:09 +0200: >>>> >>>> >>>>> No co ze zem? kter? se sjednocuj? anglicky nemluv? ani jedna ma?ar?tina je hrozn?, ?e?tina a sloven?ina by m?ly probl?m s diakritikou no a n?mecky mluv? hned dv? zem?, tak pro? ne n?mecky ?e jo ;) >>>>> Jinak hodn? bych ocenil kdyby n?kdo na ?eskou wiki str?il vzorov? otagovan? bara?ek a panel?k s v?ce vchody. >>>>> >>>>> >>>>> S pozdravem >>>>> Pavel Kov?? >>>>> =============================== >>>>> Sat, 23 May 2009 17:03:43 +0200 >>>>> Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz> napsal: >>>>> >>>>> >>>>> >>>>>> On Sat, 23 May 2009 16:55:36 +0200, Radom?r ?ernoch <radomir.cernoch at gmail.com> wrote: >>>>>> >>>>>> S p?ejmenov?n?m souhlas?m, proto?e z technick?ho hlediska je rozd?l prakticky nulov?, ale alespo? to bude sjednocen?. Nev?m tedy, pro? m? b?t n?zev n?mecky, ale to je asi jedno. >>>>>> P?ejmenov?n? je s XAPI ot?zka chv?le, ale kdy? jsem n?co podobn?ho naposledy zkou?el (asi p?ed ?trn?cti dny), tak to nefungovalo. Viz <http://trac.openstreetmap.org/ticket/1814>. >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>>> Hezk? sobotn? odpoledne, >>>>>>> >>>>>>> p?in???m zpr?vy ohledn? adres z talk at osm. Reakce na diskuzi o ??slech >>>>>>> popisn?ch nebyla velk?. Z d?le?it?ch p?ipom?nek v?ak padlo, ?e >>>>>>> 'addr:alternatenumber' je p??li? obecn? term?n a 'addr:ref' je na tom >>>>>>> tedy je?t? h??e. >>>>>>> >>>>>>> Vznikl proto n?pad sjednotit ??slov?n? alespo? v t?ch zem?ch, kde se >>>>>>> pou??v? obdoba na?ich ??sel popisn?ch. Tyto zem? jsou ?R, Slovensko, >>>>>>> N?mecko, Rakousko a pravd?podobn? i Ma?arsko. Syst?m toti? vych?z? >>>>>>> je?t? z doby Habsburk? a z?ejm? se pou??val na cel?m jejich ?zem?. >>>>>>> Jako logick? jm?no tagu se tedy jev? p?vodn? ozna?en? toho syst?mu, >>>>>>> tedy "konskriptionsnummer". >>>>>>> >>>>>>> Souhlas?te tedy s p?ejmenov?n? 'alternatenumber' na >>>>>>> 'konskriptionsnummer'? Osobn? se mi toto ?e?en? zd? systemati?t?j??. >>>>>>> Samotn? p?ejmenov?n? je ot?zka chv?le, nebo? 'alternatenumber' se tak >>>>>>> jako tak pou??v? zat?m jen na ?zem? ?R. >>>>>>> >>>>>>> S pozdravem, >>>>>>> Radek ?ernoch >>>>>>> >>>>>>> PS: Douf?m, ?e u? tuto v?c budeme m?t brzo z krku a nebudu V?s emaily >>>>>>> o adres?ch d?le otravovat. >>>>>>> >>>>>>> >>>>>> -- >>>>>> Petr Dlouh? >>>>>> >>>>>> >>>> >>>> _______________________________________________ >>>> Talk-cz mailing list >>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>> >>>> >>> >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20090604/68173669/attachment.html>

4.6.2009 05:04:37 (#15)
gravatar

Martin Kokeš

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
Dne 4.6.2009 16:33, Tom?? Tich? napsal(a): zobrazit citaci
> Moje ?e?. Nav?c kdy? se d?lal import, tak se taky na diskuzi v listu > nebrat ohled a ud?lalo "provizorn?" ?e?en? s nesmysln?m > "alternatenumber" a spoustou "None", kter? n?m te? d?laj? bordel v > renderov?n?. > Ka?d? zm?na k lep??mu je dobr?. > > K addr:konskriptionsnummer: > - kdy? to n?komu je nesrozumiteln?, tak si to vygoogluje, p?eklad > hned t?et? odkaz > - alternatenumber bylo nesrozumiteln? nejen ?ech?m, ale i komukoli dal??mu > Tak?e ze ?patn?ho ?e?en? se n?m stane p?ijateln? ?e?en? - j? jsem jedin? pro. > > Mimochodem ka?d? debat? o tom jak n?co otagovat se pou??v? jako > argument "p?inejhor??m se to pak d? hromadn? zm?nit". > Tak uka?me, jestli je to platn? argument :-) > > =TT= >
Souhlas?m se zm?nou. Ad konskriptionsnummer, jako poz?statek n?meck?ho vlivu je to vhodn? a mysl?m i sv?tov? jednozna?n? pojmenov?n?. MK

4.6.2009 05:32:52 (#16)
gravatar

Tomáš Tichý

<t.tichy at post.cz>
150 4809
Tu debatu m?m v ?iv? pam?ti a rozhodn? se k ??dn?mu konsensu nedo?lo, ale nerad bych ji opakoval, tak na ni nebudu d?vat odkaz :-) ?e to bylo pot?eba ud?lat ryhle je pravda a za to rozhodn? d?ky, kdybys ?ekal na konec debaty, tak adresy nem?me je?t? dnes, nebo by to ud?lal n?kdo jin? podle sebe. Sp?? m? te? p?ekvapil odpor proti zm?n? (nav?c dlouho avizovan? a diskutovan? i anglick?m listu). Kdyby se poda?ilo se zm?nou zlikvidovat i none, t?m l?p. Ale pozor, ztrat? se t?m informace, ?e d?m ?.o. nem?, co? ale nen? takov? trag?die, proto?e je snadno dohledateln? z UIR. <flame> Stejn? za to m??e ten ne??astn? koncept rv?t do housenumber n?co, co v?t?ina dom? v?bec nem?. </flame> =TT= 2009/6/4 Tomas Kolda <kolda at web2net.cz>: zobrazit citaci
> Jesli je mysleno UIR, tak na to jsem psal skript ja. Ze bych nebral ohled o > tom nemuze byt rec. Naopak jsem prevzal sablonu nekde z mailing listu. > Vsichni to chteli mit rychle a tam se mozna neprislo na to None, coz byl > bug. > > Jestli uz tedy budete delat komplet konverzi, je mozne None v jednom vrzu > odstranit. > > T > > > Tom?? Tich? napsal(a): > > To je jak u blb?ch > > > Moje ?e?. Nav?c kdy? se d?lal import, tak se taky na diskuzi v listu > nebrat ohled a ud?lalo "provizorn?" ?e?en? s nesmysln?m > "alternatenumber" a spoustou "None", kter? n?m te? d?laj? bordel v > renderov?n?. > Ka?d? zm?na k lep??mu je dobr?. > > K addr:konskriptionsnummer: > - kdy? to n?komu je nesrozumiteln?, tak si to vygoogluje, p?eklad > hned t?et? odkaz > - alternatenumber bylo nesrozumiteln? nejen ?ech?m, ale i komukoli dal??mu > Tak?e ze ?patn?ho ?e?en? se n?m stane p?ijateln? ?e?en? - j? jsem jedin? > pro. > > Mimochodem ka?d? debat? o tom jak n?co otagovat se pou??v? jako > argument "p?inejhor??m se to pak d? hromadn? zm?nit". > Tak uka?me, jestli je to platn? argument :-) > > =TT= > > > > > 2009/6/4 Pavel Kov?? <fox at vsetin.org>: > > > =============================== > Thu, 04 Jun 2009 14:10:33 +0200 > Tomas Kolda <kolda at web2net.cz> napsal: > > > > No mozna by bylo vhodnejsi na takto velkou a zasadni zmenu nechat trochu > casu na reakce. > > > To je jak u blb?ch. ?e?? se to celkem dlouho a posledn? dobou se nikdo > neoz?val. :D > > S pozdravem > Pavel Kov?? > > > > Ja osobne nejsem pro. Nevidim zadne vyhody. > > T > > Radomir Cernoch napsal(a): > > > Dobr? den, > > v diskusi se neozval ??dn? siln? protin?zor a nic tedy nebr?n? samotn?mu > p?ejmenov?n?. Berte pros?m na v?dom?, ?e: > > * Dnes v noci (ze 4.6 na 5.6) se v?echny tagy 'addr:alternatenumber' > ? na ?zem? ?R zm?n? na 'addr:konskriptionsnummer'. > > * Ve stejnou chv?li bude uvoln?na nov? verze pluginu CzechAddress 0.2.0, > ? kter? tuto zm?nu reflektuje. > > !--------------------------------------------------------------------! > ! Jak? je z?v?r pro V?s? Pokud spou?t?te CzechAddress po ? ? ? ? ? ? ! > ! 5.6.2009 v?etn?, ujist?te se, ?e ??slo verze nen? men?? ne? 0.2.0. ! > !--------------------------------------------------------------------! > > P??padnou aktualizaci m??ete prov?st z menu Upravit->Nastaven? (F12), > kter? zobraz? dialog "P?edvolby". Pod z?lo?kou s ikonou "Z?suvka a > z?str?ka" pak sta?? kliknout postupn? na tla??tka "St?hnout seznam" a > "Aktualizovat". > > S pozdravem, > Radek ?ernoch > > > > p?ejmenov?n? 'alternate > > Pavel Kov?? p??e v So 23. 05. 2009 v 17:09 +0200: > > > > No co ze zem? kter? se sjednocuj? anglicky nemluv? ani jedna ma?ar?tina je > hrozn?, ?e?tina a sloven?ina by m?ly probl?m s diakritikou no a n?mecky > mluv? hned dv? zem?, tak pro? ne n?mecky ?e jo ;) > Jinak hodn? bych ocenil kdyby n?kdo na ?eskou wiki str?il vzorov? otagovan? > bara?ek a panel?k s v?ce vchody. > > > S pozdravem > Pavel Kov?? > =============================== > Sat, 23 May 2009 17:03:43 +0200 > Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz> napsal: > > > > > On Sat, 23 May 2009 16:55:36 +0200, Radom?r ?ernoch > <radomir.cernoch at gmail.com> wrote: > > S p?ejmenov?n?m souhlas?m, proto?e z technick?ho hlediska je rozd?l > prakticky nulov?, ale alespo? to bude sjednocen?. Nev?m tedy, pro? m? b?t > n?zev n?mecky, ale to je asi jedno. > P?ejmenov?n? je s XAPI ot?zka chv?le, ale kdy? jsem n?co podobn?ho naposledy > zkou?el (asi p?ed ?trn?cti dny), tak to nefungovalo. Viz > <http://trac.openstreetmap.org/ticket/1814>. > > > > > Hezk? sobotn? odpoledne, > > p?in???m zpr?vy ohledn? adres z talk at osm. Reakce na diskuzi o ??slech > popisn?ch nebyla velk?. Z d?le?it?ch p?ipom?nek v?ak padlo, ?e > 'addr:alternatenumber' je p??li? obecn? term?n a 'addr:ref' je na tom > tedy je?t? h??e. > > Vznikl proto n?pad sjednotit ??slov?n? alespo? v t?ch zem?ch, kde se > pou??v? obdoba na?ich ??sel popisn?ch. Tyto zem? jsou ?R, Slovensko, > N?mecko, Rakousko a pravd?podobn? i Ma?arsko. Syst?m toti? vych?z? > je?t? z doby Habsburk? a z?ejm? se pou??val na cel?m jejich ?zem?. > Jako logick? jm?no tagu se tedy jev? p?vodn? ozna?en? toho syst?mu, > tedy "konskriptionsnummer". > > Souhlas?te tedy s p?ejmenov?n? 'alternatenumber' na > 'konskriptionsnummer'? Osobn? se mi toto ?e?en? zd? systemati?t?j??. > Samotn? p?ejmenov?n? je ot?zka chv?le, nebo? 'alternatenumber' se tak > jako tak pou??v? zat?m jen na ?zem? ?R. > > S pozdravem, > Radek ?ernoch > > PS: Douf?m, ?e u? tuto v?c budeme m?t brzo z krku a nebudu V?s emaily > o adres?ch d?le otravovat. > > > > -- > Petr Dlouh? > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >

4.6.2009 05:52:30 (#17)
gravatar

Tomas Kolda

<kolda at web2net.cz>
133
Ja nejsem proti zmene (problematika adres me moc nezajima a tudiz o tom nic nevim), jen ve me hrklo, ze zmena ma byt dnes a oznameno to bylo take dnes.... Proto jsem psal, at se da sance reagovat tem, co diskuzi predtim neresili. To je vse. To byl muj posledni nesmyslny komentar, slibuju ;-) T Tom?? Tich? napsal(a): zobrazit citaci
> Tu debatu m?m v ?iv? pam?ti a rozhodn? se k ??dn?mu konsensu nedo?lo, > ale nerad bych ji opakoval, tak na ni nebudu d?vat odkaz :-) > > ?e to bylo pot?eba ud?lat ryhle je pravda a za to rozhodn? d?ky, > kdybys ?ekal na konec debaty, tak adresy nem?me je?t? dnes, nebo by to > ud?lal n?kdo jin? podle sebe. > Sp?? m? te? p?ekvapil odpor proti zm?n? (nav?c dlouho avizovan? a > diskutovan? i anglick?m listu). > > Kdyby se poda?ilo se zm?nou zlikvidovat i none, t?m l?p. > Ale pozor, ztrat? se t?m informace, ?e d?m ?.o. nem?, co? ale nen? > takov? trag?die, proto?e je snadno dohledateln? z UIR. > <flame> > Stejn? za to m??e ten ne??astn? koncept rv?t do housenumber n?co, co > v?t?ina dom? v?bec nem?. > </flame> > > =TT= > > 2009/6/4 Tomas Kolda <kolda at web2net.cz>: > >> Jesli je mysleno UIR, tak na to jsem psal skript ja. Ze bych nebral ohled o >> tom nemuze byt rec. Naopak jsem prevzal sablonu nekde z mailing listu. >> Vsichni to chteli mit rychle a tam se mozna neprislo na to None, coz byl >> bug. >> >> Jestli uz tedy budete delat komplet konverzi, je mozne None v jednom vrzu >> odstranit. >> >> T >> >> >> Tom?? Tich? napsal(a): >> >> To je jak u blb?ch >> >> >> Moje ?e?. Nav?c kdy? se d?lal import, tak se taky na diskuzi v listu >> nebrat ohled a ud?lalo "provizorn?" ?e?en? s nesmysln?m >> "alternatenumber" a spoustou "None", kter? n?m te? d?laj? bordel v >> renderov?n?. >> Ka?d? zm?na k lep??mu je dobr?. >> >> K addr:konskriptionsnummer: >> - kdy? to n?komu je nesrozumiteln?, tak si to vygoogluje, p?eklad >> hned t?et? odkaz >> - alternatenumber bylo nesrozumiteln? nejen ?ech?m, ale i komukoli dal??mu >> Tak?e ze ?patn?ho ?e?en? se n?m stane p?ijateln? ?e?en? - j? jsem jedin? >> pro. >> >> Mimochodem ka?d? debat? o tom jak n?co otagovat se pou??v? jako >> argument "p?inejhor??m se to pak d? hromadn? zm?nit". >> Tak uka?me, jestli je to platn? argument :-) >> >> =TT= >> >> >> >> >> 2009/6/4 Pavel Kov?? <fox at vsetin.org>: >> >> >> =============================== >> Thu, 04 Jun 2009 14:10:33 +0200 >> Tomas Kolda <kolda at web2net.cz> napsal: >> >> >> >> No mozna by bylo vhodnejsi na takto velkou a zasadni zmenu nechat trochu >> casu na reakce. >> >> >> To je jak u blb?ch. ?e?? se to celkem dlouho a posledn? dobou se nikdo >> neoz?val. :D >> >> S pozdravem >> Pavel Kov?? >> >> >> >> Ja osobne nejsem pro. Nevidim zadne vyhody. >> >> T >> >> Radomir Cernoch napsal(a): >> >> >> Dobr? den, >> >> v diskusi se neozval ??dn? siln? protin?zor a nic tedy nebr?n? samotn?mu >> p?ejmenov?n?. Berte pros?m na v?dom?, ?e: >> >> * Dnes v noci (ze 4.6 na 5.6) se v?echny tagy 'addr:alternatenumber' >> na ?zem? ?R zm?n? na 'addr:konskriptionsnummer'. >> >> * Ve stejnou chv?li bude uvoln?na nov? verze pluginu CzechAddress 0.2.0, >> kter? tuto zm?nu reflektuje. >> >> !--------------------------------------------------------------------! >> ! Jak? je z?v?r pro V?s? Pokud spou?t?te CzechAddress po ! >> ! 5.6.2009 v?etn?, ujist?te se, ?e ??slo verze nen? men?? ne? 0.2.0. ! >> !--------------------------------------------------------------------! >> >> P??padnou aktualizaci m??ete prov?st z menu Upravit->Nastaven? (F12), >> kter? zobraz? dialog "P?edvolby". Pod z?lo?kou s ikonou "Z?suvka a >> z?str?ka" pak sta?? kliknout postupn? na tla??tka "St?hnout seznam" a >> "Aktualizovat". >> >> S pozdravem, >> Radek ?ernoch >> >> >> >> p?ejmenov?n? 'alternate >> >> Pavel Kov?? p??e v So 23. 05. 2009 v 17:09 +0200: >> >> >> >> No co ze zem? kter? se sjednocuj? anglicky nemluv? ani jedna ma?ar?tina je >> hrozn?, ?e?tina a sloven?ina by m?ly probl?m s diakritikou no a n?mecky >> mluv? hned dv? zem?, tak pro? ne n?mecky ?e jo ;) >> Jinak hodn? bych ocenil kdyby n?kdo na ?eskou wiki str?il vzorov? otagovan? >> bara?ek a panel?k s v?ce vchody. >> >> >> S pozdravem >> Pavel Kov?? >> =============================== >> Sat, 23 May 2009 17:03:43 +0200 >> Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz> napsal: >> >> >> >> >> On Sat, 23 May 2009 16:55:36 +0200, Radom?r ?ernoch >> <radomir.cernoch at gmail.com> wrote: >> >> S p?ejmenov?n?m souhlas?m, proto?e z technick?ho hlediska je rozd?l >> prakticky nulov?, ale alespo? to bude sjednocen?. Nev?m tedy, pro? m? b?t >> n?zev n?mecky, ale to je asi jedno. >> P?ejmenov?n? je s XAPI ot?zka chv?le, ale kdy? jsem n?co podobn?ho naposledy >> zkou?el (asi p?ed ?trn?cti dny), tak to nefungovalo. Viz >> <http://trac.openstreetmap.org/ticket/1814>. >> >> >> >> >> Hezk? sobotn? odpoledne, >> >> p?in???m zpr?vy ohledn? adres z talk at osm. Reakce na diskuzi o ??slech >> popisn?ch nebyla velk?. Z d?le?it?ch p?ipom?nek v?ak padlo, ?e >> 'addr:alternatenumber' je p??li? obecn? term?n a 'addr:ref' je na tom >> tedy je?t? h??e. >> >> Vznikl proto n?pad sjednotit ??slov?n? alespo? v t?ch zem?ch, kde se >> pou??v? obdoba na?ich ??sel popisn?ch. Tyto zem? jsou ?R, Slovensko, >> N?mecko, Rakousko a pravd?podobn? i Ma?arsko. Syst?m toti? vych?z? >> je?t? z doby Habsburk? a z?ejm? se pou??val na cel?m jejich ?zem?. >> Jako logick? jm?no tagu se tedy jev? p?vodn? ozna?en? toho syst?mu, >> tedy "konskriptionsnummer". >> >> Souhlas?te tedy s p?ejmenov?n? 'alternatenumber' na >> 'konskriptionsnummer'? Osobn? se mi toto ?e?en? zd? systemati?t?j??. >> Samotn? p?ejmenov?n? je ot?zka chv?le, nebo? 'alternatenumber' se tak >> jako tak pou??v? zat?m jen na ?zem? ?R. >> >> S pozdravem, >> Radek ?ernoch >> >> PS: Douf?m, ?e u? tuto v?c budeme m?t brzo z krku a nebudu V?s emaily >> o adres?ch d?le otravovat. >> >> >> >> -- >> Petr Dlouh? >> >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> >> >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20090604/df76141c/attachment.html>

4.6.2009 06:10:38 (#18)
gravatar

Radomir Cernoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
Pavel Machek p??e v ?t 04. 06. 2009 v 13:51 +0200: zobrazit citaci
> On Thu 2009-06-04 12:17:59, Radomir Cernoch wrote: > > Dobr? den, > > > > v diskusi se neozval ??dn? siln? protin?zor a nic tedy nebr?n? samotn?mu > > p?ejmenov?n?. Berte pros?m na v?dom?, ?e: > > Myslim, ze jsem se vyjadroval docela jasne...
Zdrav?m, omlouv?m se, ale v mailov?m klientovi jsem dote? opravdu nem?l ani jednu z?pornou reakci v tomto vl?kn?. A nezaznamenal jsem, ?e by se o 'konskriptionsnummer' mluvilo jinde. Mohl bych poprosit o p?eposl?n? mailu s n?mitkami (nebo odkazu), pros?m? zobrazit citaci
> > * Dnes v noci (ze 4.6 na 5.6) se v?echny tagy 'addr:alternatenumber' > > na ?zem? ?R zm?n? na 'addr:konskriptionsnummer'. > > Proboha, proc?! > > 1) neni to srozumitelny Cechum (v tomhle udela typo snad kazdej)
Cel? je to zalo?en? na my?lence, ?e pou??t obecnou ?katulku 'alternatenumber' pro v?emo?n? syst?my v r?zn?ch st?tech nen? nejlep??. Syst?m '??sel popisn?ch' (aka 'konskriptionsnummer') se pou??v? v zem?ch, z nich? 2 maj? n?m?inu jako ??edn? jazyk. Viz mail: http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/2009-May/036975.html K v?beru jazyka: http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2009-May/002963.html Ohledn? p?eklep?: P?i pou?it? CzechAddress p?eklep nehroz?. Nechci ten plugin nutit ka?d?mu, funguje nav?c jen v JOSM, ale p?ece jenom -- Vypl?uje dnes v ?R je?t? n?kdo v?echny adresn? pol??ka ru?n?? K p?eklep?m (pokud se chcete pobavit na m?j ??et): http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/2009-May/036957.html zobrazit citaci
> 2) Nemci to stejne nepouzivaji
Ano, ale oni nepou??vaj? ani 'alternatenumber'. To je pra?? jako uho?. D?le?it? je, ?e ve v?ech zem?ch se vych?z? ze stejn?ho syst?mu, tedy unik?tn? ??slo pro obec / m?stskou ?tvr?. zobrazit citaci
> 3) anglicky mluvici lidi taky nemaj sanci.
Toho se t?k? m?j p?vodn? mail. Ve stru?nosti se d? shrnout, ?e v anglicky mluv?c?ch zem?ch se tento syst?m nepou??v?. Viz p?vodn? n?vrh: http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2009-May/002961.html zobrazit citaci
> Pavel
S pozdravem, Radek ?ernoch -- Radomir Cernoch +44 750 708 8293 / +420 607 282 031 Email, Jabber: radomir.cernoch at gmail.com

4.6.2009 06:13:46 (#19)
gravatar

Radomir Cernoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
Tomas Kolda p??e v ?t 04. 06. 2009 v 14:10 +0200: zobrazit citaci
> No mozna by bylo vhodnejsi na takto velkou a zasadni zmenu nechat > trochu casu na reakce.
Dobr? den, zm?nu m??u odlo?it, koneckonc? diskuze o p?ejmenov?n? u? prob?h? d?le ne? m?s?c. zobrazit citaci
> Ja osobne nejsem pro. Nevidim zadne vyhody.
J? v?hody vid?m (viz reakce na mail Pavla Machka). Pokud nevid?te ??dn? v?hody, vid?te n?jak? nev?hody? S pozdravem, Radek ?ernoch

4.6.2009 06:18:05 (#20)
gravatar

Radomir Cernoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
Dobr? den, tohle je jin? ot?zka, nav?c zcela nez?visl? na p?ejmenov?n?. Pokud chcete ?e?it zm?nu syst?mu 'housenumber', doporu?uji tyto dv? t?mata odd?lit. S pozdravem, Radek ?ernoch Jan Dud?k p??e v ?t 04. 06. 2009 v 15:53 +0200: zobrazit citaci
> Asi pozd?, ale p?ijde mi divn? d?vat to hlavn? ??slo (kter? je jedin? > v cca 6000 obc?ch) pod n?jak? slo?it? kl?? a jako hlavn? po??tat to > oriena?n?, kter? je pouze v n?kolika (100? 200?) velk?ch m?stech . > Nebo to nech?pu?

4.6.2009 08:41:42 (#21)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1038 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> > > v diskusi se neozval ??dn? siln? protin?zor a nic tedy nebr?n? samotn?mu > > > p?ejmenov?n?. Berte pros?m na v?dom?, ?e: > > > > Myslim, ze jsem se vyjadroval docela jasne... > > omlouv?m se, ale v mailov?m klientovi jsem dote? opravdu nem?l ani jednu > z?pornou reakci v tomto vl?kn?. A nezaznamenal jsem, ?e by se o > 'konskriptionsnummer' mluvilo jinde. > > Mohl bych poprosit o p?eposl?n? mailu s n?mitkami (nebo odkazu), > pros?m?
No... snazil jsem se projit odchozi postu a nemuzu to najit.... tak nevim. zobrazit citaci
> > > * Dnes v noci (ze 4.6 na 5.6) se v?echny tagy 'addr:alternatenumber' > > > na ?zem? ?R zm?n? na 'addr:konskriptionsnummer'. > > > > Proboha, proc?! > > > > 1) neni to srozumitelny Cechum (v tomhle udela typo snad kazdej) > > Cel? je to zalo?en? na my?lence, ?e pou??t obecnou ?katulku > 'alternatenumber' pro v?emo?n? syst?my v r?zn?ch st?tech nen? > nejlep??.
Proc to vadi? Na uzemi ceske republiky je to jednoznacne... a pokud nekdo bude zobrazovat alternatenumber v rendereru, bude to jedine dobre. zobrazit citaci
> Syst?m '??sel popisn?ch' (aka 'konskriptionsnummer') se pou??v? v > zem?ch, z nich? 2 maj? n?m?inu jako ??edn? jazyk.
Ja jsem cetl oduvodneni, ty zeme jsou asi 4.. Nemyslim ze je to dost dobry duvod pro zavedeni tyhle hruzy. zobrazit citaci
> Ohledn? p?eklep?: P?i pou?it? CzechAddress p?eklep nehroz?. > Nechci ten plugin nutit ka?d?mu, funguje nav?c jen v JOSM, ale p?ece > jenom -- Vypl?uje dnes v ?R je?t? n?kdo v?echny adresn? pol??ka > ru?n??
Ono to hrozi nejen pri zadavani (a ne, CzechAddress neni jedina metoda jak to zadavat), ale taky pri dalsim pouzivani etc. zobrazit citaci
> > 2) Nemci to stejne nepouzivaji > > Ano, ale oni nepou??vaj? ani 'alternatenumber'. To je pra?? jako uho?. > D?le?it? je, ?e ve v?ech zem?ch se vych?z? ze stejn?ho syst?mu, tedy > unik?tn? ??slo pro obec / m?stskou ?tvr?.
Takze jedinej komu se to jmeno muze aspon trochu libit to nepouziva. To nevypada jako uplne skvely duvod pro zmenu. zobrazit citaci
> > 3) anglicky mluvici lidi taky nemaj sanci. > > Toho se t?k? m?j p?vodn? mail. Ve stru?nosti se d? shrnout, ?e v > anglicky mluv?c?ch zem?ch se tento syst?m nepou??v?.
Coz ale neznamena ze se nekdo anglicky mluvici nebude snazit pochopit/pouzivat nebo editovat ceskou openstreetmap. Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

4.6.2009 08:45:24 (#22)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1038 1226
On Thu 2009-06-04 16:33:29, Tom?? Tich? wrote: zobrazit citaci
> > To je jak u blb?ch > > Moje ?e?. Nav?c kdy? se d?lal import, tak se taky na diskuzi v listu > nebrat ohled a ud?lalo "provizorn?" ?e?en? s nesmysln?m > "alternatenumber" a spoustou "None", kter? n?m te? d?laj? bordel v > renderov?n?. > Ka?d? zm?na k lep??mu je dobr?. > > K addr:konskriptionsnummer: > - kdy? to n?komu je nesrozumiteln?, tak si to vygoogluje, p?eklad > hned t?et? odkaz
Takze misto highway zavedeme adshfla, a bude to hned prvni odkaz? Nerad bych kazdy heslo googloval. zobrazit citaci
> - alternatenumber bylo nesrozumiteln? nejen ?ech?m, ale i komukoli dal??mu > Tak?e ze ?patn?ho ?e?en? se n?m stane p?ijateln? ?e?en? - j? jsem > jedin? pro.
Ja nevim, myslim ze je pomerne jasny ze je "nejaky" cislo domu. Coz toho rika docela dost. A udelat aby to slo vygooglovat ... by nemuselo byt tak tezky, ne? Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

4.6.2009 08:51:28 (#23)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1038 1226
On Thu 2009-06-04 17:13:46, Radomir Cernoch wrote: zobrazit citaci
> Tomas Kolda p??e v ?t 04. 06. 2009 v 14:10 +0200: > > No mozna by bylo vhodnejsi na takto velkou a zasadni zmenu nechat > > trochu casu na reakce. > > Dobr? den, > > zm?nu m??u odlo?it, koneckonc? diskuze o p?ejmenov?n? u? prob?h? d?le > ne? m?s?c. > > > Ja osobne nejsem pro. Nevidim zadne vyhody. > > J? v?hody vid?m (viz reakce na mail Pavla Machka). > Pokud nevid?te ??dn? v?hody, vid?te n?jak? nev?hody?
a) spatna srozumitelnost pro anglicky mluvici lidi (nutnost googlovat) (hodne cechu mluvi anglicky) b) vetsi sance na preklepy. Jako vyhodu chapu ze je to jednoznacny v ramci sveta. Podle me nevyhody prevazujou. (Alternativa by byla pouzit neco jako "houseref". Bude to taky jednoznacny, ale kratsi... a to cislo je jakasi reference...) Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

4.6.2009 09:08:09 (#24)
gravatar

Radomir Cernoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
Ahoj, zobrazit citaci
> > Mohl bych poprosit o p?eposl?n? mailu s n?mitkami (nebo odkazu), > > pros?m? > > No... snazil jsem se projit odchozi postu a nemuzu to najit.... tak nevim.
?koda, mohli jsme to vy?e?it u? p?ed dv?ma t?dny. No, ned? se nic d?lat. zobrazit citaci
> Proc to vadi? Na uzemi ceske republiky je to jednoznacne... a pokud > nekdo bude zobrazovat alternatenumber v rendereru, bude to jedine > dobre.
Viz odkaz, kter? jsem pos?lal v p?edchoz?m mailu http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/2009-May/036975.html zobrazit citaci
> Both addr:ref and addr:alternatenumber have the problem that they are > not really descriptive. There is a tendency in OSM to use keys like > "ref", "class", "id", "type", ... which don't really tell you much. > Chances are that somebody on the other side of the world uses the same > tags for something completely different. In my opinion ref is overused > already. Sure its some kind of "reference id", but what kind? > "alternatenumber" is also problematic for the same reason. Alternate > to what? Its not really an alternate number, its a number in a > completely different system. I would expect an "alternate number" to > refer to a different way of writing the same number, maybe in roman > numerals or whatever.
Zkr?tka 'alternatenumber' je p??li? obecn? term?n. 'konskriptionsnummer' jasn? zaru?uje unik?tnost uvnit? obce/?tvrti ani? by bylo pot?eba testovat, zda bod le?? v polygonu ?R (jen bych podotkl, ?e takov? test je bez GIS datab?ze zbyte?n? v?po?etn? z?t??). To nemus? platit v jin?ch zem?ch, kde si do 'alternatenumber' nacpou cokoli budou cht?t. zobrazit citaci
> > Syst?m '??sel popisn?ch' (aka 'konskriptionsnummer') se pou??v? v > > zem?ch, z nich? 2 maj? n?m?inu jako ??edn? jazyk. > > Ja jsem cetl oduvodneni, ty zeme jsou asi 4.. Nemyslim ze je to dost > dobry duvod pro zavedeni tyhle hruzy.
P??ete, ?e je to ?hr?za?. Konskription je b??n? n?meck? slovo, kter? se nav?c v angli?tin? p??e podobn? (conscription) bez zm?ny v?znamu. Nummer stejn? tak. Mimochodem zem? je nejsp?? 5. To ale snad nehraje takovou roli, ne? Zna?ky 'kct_*' maj? jenom 2 zem? a tak? se pou??vaj?. zobrazit citaci
> > > 2) Nemci to stejne nepouzivaji > > > > Ano, ale oni nepou??vaj? ani 'alternatenumber'. To je pra?? jako uho?. > > D?le?it? je, ?e ve v?ech zem?ch se vych?z? ze stejn?ho syst?mu, tedy > > unik?tn? ??slo pro obec / m?stskou ?tvr?. > > Takze jedinej komu se to jmeno muze aspon trochu libit to > nepouziva. To nevypada jako uplne skvely duvod pro zmenu.
Asi si nerozum?me. N?mci nepou??vaj? 'konskriptionsnummer', proto?e obdobu na?ich ??sel popisn?ch ned?vaj? do OSM zat?m v?bec. Pochybuji, ?e by siln? preferovali 'alternatenumber' p?ed 'konskriptionsnummer'. zobrazit citaci
> > > 3) anglicky mluvici lidi taky nemaj sanci. > > > > Toho se t?k? m?j p?vodn? mail. Ve stru?nosti se d? shrnout, ?e v > > anglicky mluv?c?ch zem?ch se tento syst?m nepou??v?. > > Coz ale neznamena ze se nekdo anglicky mluvici nebude snazit > pochopit/pouzivat nebo editovat ceskou openstreetmap.
Jasn?, ale od toho je tu OSM wiki, kter? obsahuje anglick? popis tag?. zobrazit citaci
> Pavel
Zdrav?m, Radek ?ernoch

4.6.2009 09:16:41 (#25)
gravatar

Radomir Cernoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
Pavel Machek p??e v ?t 04. 06. 2009 v 20:51 +0200: zobrazit citaci
> a) spatna srozumitelnost pro anglicky mluvici lidi (nutnost googlovat)
Viz p?edchoz? mail. Sta?? OSM wiki. zobrazit citaci
> (hodne cechu mluvi anglicky) > > b) vetsi sance na preklepy.
?eknu V?m, jak je to s p?eklepy. Kdy? jsem psal p?vodn? mail do talk@, kter? tehdy je?t? h?jil 'alternatenumber', napsal jsem 'nubmer'. Zkr?tka p?eklep?m se nevyhneme, vznikaj? i u mnohem jednodu???ch tag?. P?esto uzn?v?m, ?e toto je platn? argument, a?koli bych ho za?adil mezi ty m?n? d?le?it?. Systematick? datov? model m? m?t p?ednost. Nebo ne? zobrazit citaci
> Jako vyhodu chapu ze je to jednoznacny v ramci sveta. Podle me > nevyhody prevazujou. > > (Alternativa by byla pouzit neco jako "houseref". Bude to taky > jednoznacny, ale kratsi... a to cislo je jakasi reference...)
To u? tu bylo. Viz p?edchoz? mail s citac? z anglick? diskuze. S pozdravem, Radek ?ernoch PS: Jen na okraj a nap?l v??n?: V?imn?te si, ?e kdy? v p??pad? m? chyby s 'nubmer' by zrovna pou?it? 'nummer' p?eklep eliminovalo. ;-)

4.6.2009 09:17:31 (#26)
gravatar

Martin Kokeš

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
Dne 4.6.2009 20:51, Pavel Machek napsal(a): zobrazit citaci
> a) spatna srozumitelnost pro anglicky mluvici lidi (nutnost googlovat) > > (hodne cechu mluvi anglicky) >
Zaj?malo by m?, pro? ti anglicky mluv?c? lid? taky neprotestuj? proti amenity:biergarten, amenity:bureau_de_change... zobrazit citaci
> b) vetsi sance na preklepy. >
Pokud n?kdo nepou?ije czechaddress, nebo p?eddefinovan? tagy, tak je to mysl?m stejn? p?eklepoidn?, jako historic:archaeological_site, highway:emergency_access_point zobrazit citaci
> Jako vyhodu chapu ze je to jednoznacny v ramci sveta. Podle me > nevyhody prevazujou. >
Mysl?m, ?e tyhle diskuze jsou takov? hn?pan? se v detailech a p?ehl??en? prim?rn?ho c?le. Ten je, jasn? stanovit atribut m?stn? specifick? a historicky v?zan? jen na zem?, kter? v 18.-19. stolet? pou??valy jako ??edn? jazyk n?m?inu. Pro v?echny v?razy v ciz?ch jazyc?ch holt angli?tina nem? alternativy a tak jako ?e?tina i ona pou??v? ciz? slova. Dneska se taky nikdo nediv? n?zvu filmu "I Robot", p?esto?e robot jak v?te nen? nativn? anglick? v?raz... MK

4.6.2009 10:00:54 (#27)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
531
zobrazit citaci
> Asi pozd?, ale p?ijde mi divn? d?vat to hlavn? ??slo (kter? je jedin? > v cca 6000 obc?ch) pod n?jak? slo?it? kl?? a jako hlavn? po??tat to > oriena?n?, kter? je pouze v n?kolika (100? 200?) velk?ch m?stech . > Nebo to nech?pu?
uff, co?e? tak?e pl?n je nacpat do addr:housenumber, kter? se b??n? renderuje, ??slo orienta?n?, a do addr:konskriptionnummer (*), kter? se nerenderuje, o jeho? existenci skoro nikdo nev?, a kdo v?, tak nev?, co to je za sprost? slovo, ??slo popisn?? (*) schv?ln? jsem se nepod?val, jak je to spr?vn? - tak kolik tam m?m p?eklep?? - nezlobte se na m?, ale vy kdo to prosazujete, to jste asi a) spadli z jahody, b) u? l?ta ?ijete v n?jak? jin? zemi a na situaci v rodn? v?sce jste zapomn?li, c) v ?ivot? jste nevyt?hli paty z va?? velkovesnice, ve kter? se omylem d? n?co naj?t i podle ??sel orienta?n?ch, n?kam za humna, kde jsou pouze ??sla popisn? neb?t tohoto p??sp?vku, na kterej reaguju, tak si celou dobu mysl?m, ?e se jenom h?d?te, jestli m? b?t ??slo orienta?n? n?mecky nebo anglicky (co? mi p?ijde divn?, pou??vat n?m?inu pro n?co, co se pr? nyn? pou??v? jen v nen?mecky mluv?c?ch zem?ch, ale budi?), nicm?n? je-li to takhle ... tak co, a), b) nebo c)? K.

4.6.2009 10:32:29 (#28)
gravatar

Martin Kokeš

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
Dne 4.6.2009 22:00, Karel Voln? napsal(a): zobrazit citaci
> uff, co?e? > > tak?e pl?n je nacpat do addr:housenumber, kter? se b??n? renderuje, ??slo > orienta?n?, a do addr:konskriptionnummer (*), kter? se nerenderuje, o jeho? > existenci skoro nikdo nev?, a kdo v?, tak nev?, co to je za sprost? slovo, > ??slo popisn?? >
Ad rendering, viz dotaz a n?vrh na http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/2009-May/036901.html MK

4.6.2009 10:33:59 (#29)
gravatar

Radomir Cernoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
Karel Voln? p??e v ?t 04. 06. 2009 v 22:00 +0200: zobrazit citaci
> > Asi pozd?, ale p?ijde mi divn? d?vat to hlavn? ??slo (kter? je jedin? > > v cca 6000 obc?ch) pod n?jak? slo?it? kl?? a jako hlavn? po??tat to > > oriena?n?, kter? je pouze v n?kolika (100? 200?) velk?ch m?stech . > > Nebo to nech?pu? > > uff, co?e? > > tak?e pl?n je nacpat do addr:housenumber, kter? se b??n? renderuje, ??slo > orienta?n?, a do addr:konskriptionnummer (*), kter? se nerenderuje, o jeho? > existenci skoro nikdo nev?, a kdo v?, tak nev?, co to je za sprost? slovo, > ??slo popisn??
Zdrav?m, u? se opakuji, ale je to jin? ot?zka. Jestli housenumber=?.p. nebo housenumber=?.o. nez?vis? na jm?nu druh?ho tagu. Tyto dv? v?ci nem?chejme. zobrazit citaci
> - nezlobte se na m?, ale vy kdo to prosazujete, to jste asi a) spadli z > jahody, b) u? l?ta ?ijete v n?jak? jin? zemi a na situaci v rodn? v?sce jste > zapomn?li, c) v ?ivot? jste nevyt?hli paty z va?? velkovesnice, ve kter? se > omylem d? n?co naj?t i podle ??sel orienta?n?ch, n?kam za humna, kde jsou > pouze ??sla popisn?
Renderov?n? ?.p. s?m prosazuji. Viz archiv talk@ a talk-cz at . Ale nejd??ve se mus?me domluvit na jm?nu tagu. zobrazit citaci
> (*) schv?ln? jsem se nepod?val, jak je to spr?vn? - tak kolik tam m?m > p?eklep??
Tento argument u? tu tak? padl. Viz reakce v jin? ??sti vl?kna. zobrazit citaci
> neb?t tohoto p??sp?vku, na kterej reaguju, tak si celou dobu mysl?m, ?e se > jenom h?d?te, jestli m? b?t ??slo orienta?n? n?mecky nebo anglicky (co? mi > p?ijde divn?, pou??vat n?m?inu pro n?co, co se pr? nyn? pou??v? jen v > nen?mecky mluv?c?ch zem?ch, ale budi?), nicm?n? je-li to takhle ... tak co, > a), b) nebo c)?
Bohu?el vych?z?te z nepravdiv? informace (op?t se budu opakovat). Konskriptionsnummer se pou??v? mj. v Rakousku a N?mecku (i kdy? ne jako hlavn? syst?m ??slov?n?), zat?mco se nepou??v? z ??dn? anglofonn? zemi. N?zev vych?z? z doby, kdy tento syst?m vznikl a kdy se 'konskriptionsnummer' pou??valo ve v?ech zm?n?n?ch st?tech. Pokud si te? ??k?te, ?e je zbyte?n? vych?zet z d?vno nepou??van? terminologie, doporu?uji zd?vodn?n? z n?sleduj?c?ho p??sp?vku: http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/2009-May/036975.html Shrnut? mailu z odkazu u? tu tak? padlo, ale po dne?n?m dnu nem?m s?lu jej hledat. S pozdravem a p??n?m lep?? n?lady, Radek ?ernoch

5.6.2009 12:00:10 (#30)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1038 1226
zobrazit citaci
> > Proc to vadi? Na uzemi ceske republiky je to jednoznacne... a pokud > > nekdo bude zobrazovat alternatenumber v rendereru, bude to jedine > > dobre. > > Viz odkaz, kter? jsem pos?lal v p?edchoz?m mailu > http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/2009-May/036975.html
V tom odkazu neni nic relevantniho. zobrazit citaci
> > Both addr:ref and addr:alternatenumber have the problem that they are > > not really descriptive. There is a tendency in OSM to use keys like > > "ref", "class", "id", "type", ... which don't really tell you much. > > Chances are that somebody on the other side of the world uses the same > > tags for something completely different. In my opinion ref is overused > > already. Sure its some kind of "reference id", but what kind? > > "alternatenumber" is also problematic for the same reason. Alternate > > to what? Its not really an alternate number, its a number in a > > completely different system. I would expect an "alternate number" to > > refer to a different way of writing the same number, maybe in roman > > numerals or whatever. > > Zkr?tka 'alternatenumber' je p??li? obecn? term?n. 'konskriptionsnummer' > jasn? zaru?uje unik?tnost uvnit? obce/?tvrti ani? by bylo pot?eba > testovat, zda bod le?? v polygonu ?R (jen bych podotkl, ?e takov? test > je bez GIS datab?ze zbyte?n? v?po?etn? z?t??).
Kdezto ta konskriptionummer "vymozenost" je zalezitost ktera bude zatezovat & stvat _lidi_ pristich asi tak 100 let. Coz je o dost horsi nez trochu zateze nekde na serveru (ktera mimochodem zadna nebude, protoze server to nezajima). Trvam na tom ze addr:alternatenumber nicemu nevadi. Pochopil bych prejmenovani na addr:ref. Ale vyrobit nezapamatovatelny jmeno tagu ktery pri kazdym zadavani musim googlovat?! zobrazit citaci
> > Ja jsem cetl oduvodneni, ty zeme jsou asi 4.. Nemyslim ze je to dost > > dobry duvod pro zavedeni tyhle hruzy. > > P??ete, ?e je to ???hr?za???. Konskription je b??n? n?meck? slovo, kter? se > nav?c v angli?tin? p??e podobn? (conscription) bez zm?ny v?znamu. Nummer > stejn? tak.
Fajn, ale osm je cely v anglictine. zobrazit citaci
> > > > 3) anglicky mluvici lidi taky nemaj sanci. > > > > > > Toho se t?k? m?j p?vodn? mail. Ve stru?nosti se d? shrnout, ?e v > > > anglicky mluv?c?ch zem?ch se tento syst?m nepou??v?. > > > > Coz ale neznamena ze se nekdo anglicky mluvici nebude snazit > > pochopit/pouzivat nebo editovat ceskou openstreetmap. > > Jasn?, ale od toho je tu OSM wiki, kter? obsahuje anglick? popis tag?.
A od 4 ifu na rozpoznani ze je to v cechach tu zas mame procesory. Co je tohle za argumentaci? Chcem tu opravdu debatovat o tom jestli se vic vykonu usetri 4 mi porovnanimi, nebo jestli bude vypocetne narocnejsi jak budou zmateny lidi tahat google a osm wiki?! Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

5.6.2009 12:02:05 (#31)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1038 1226
On Thu 2009-06-04 20:16:41, Radomir Cernoch wrote: zobrazit citaci
> Pavel Machek p??e v ?t 04. 06. 2009 v 20:51 +0200: > > a) spatna srozumitelnost pro anglicky mluvici lidi (nutnost googlovat) > > Viz p?edchoz? mail. Sta?? OSM wiki. > > > (hodne cechu mluvi anglicky) > > > > b) vetsi sance na preklepy. > > ?eknu V?m, jak je to s p?eklepy. Kdy? jsem psal p?vodn? mail do talk@, > kter? tehdy je?t? h?jil 'alternatenumber', napsal jsem 'nubmer'. Zkr?tka > p?eklep?m se nevyhneme, vznikaj? i u mnohem jednodu???ch tag?. > > P?esto uzn?v?m, ?e toto je platn? argument, a?koli bych ho za?adil mezi > ty m?n? d?le?it?. Systematick? datov? model m? m?t p?ednost. Nebo ne?
Myslim ze nema. Podle me nevyhody navrhovaneho prejmenovani prevladaji nad vyhodami, a proto je navrhovana zmena zmenou k horsimu a nemela by se provest. Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

5.6.2009 12:03:29 (#32)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1038 1226
On Thu 2009-06-04 21:17:31, Martin Koke? wrote: zobrazit citaci
> Dne 4.6.2009 20:51, Pavel Machek napsal(a): > > a) spatna srozumitelnost pro anglicky mluvici lidi (nutnost googlovat) > > > > (hodne cechu mluvi anglicky) > > > Zaj?malo by m?, pro? ti anglicky mluv?c? lid? taky neprotestuj? proti > amenity:biergarten, amenity:bureau_de_change... > > b) vetsi sance na preklepy. > > > Pokud n?kdo nepou?ije czechaddress, nebo p?eddefinovan? tagy, tak je to > mysl?m stejn? p?eklepoidn?, jako historic:archaeological_site, > highway:emergency_access_point
No, tak nekdo vyrobil par mizernych jmen tagu. To neni duvod vyrobit jeden dalsi. Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

5.6.2009 01:12:06 (#33)
gravatar

Radomir Cernoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
Pavel Machek p??e v ?t 04. 06. 2009 v 20:45 +0200: zobrazit citaci
> On Thu 2009-06-04 16:33:29, Tom?? Tich? wrote: > > > To je jak u blb?ch > > > > Moje ?e?. Nav?c kdy? se d?lal import, tak se taky na diskuzi v listu > > nebrat ohled a ud?lalo "provizorn?" ?e?en? s nesmysln?m > > "alternatenumber" a spoustou "None", kter? n?m te? d?laj? bordel v > > renderov?n?. > > Ka?d? zm?na k lep??mu je dobr?. > > > > K addr:konskriptionsnummer: > > - kdy? to n?komu je nesrozumiteln?, tak si to vygoogluje, p?eklad > > hned t?et? odkaz > > Takze misto highway zavedeme adshfla, a bude to hned prvni odkaz? > Nerad bych kazdy heslo googloval.
Ale no tak, p?ece nebudeme argumentovat zjevn?mi blbostmi jako je 'asfla'. Na 'Konskriptionsnummer' vyhod? google spr?vn? odkaz hned jako prvn?. Nab?z?m V?m f?rovou dohodu: Pou??v?te-li JOSM, vyrob?m V?m p?edvolbu, abyste neud?lal chybu ani bez CzechAddress a bez Googlu. A podporuje-li p?edvolby i Merkaartor, ud?l?m ji i tam! Jen na flashov? Potlatch si netrouf?m. zobrazit citaci
> > - alternatenumber bylo nesrozumiteln? nejen ?ech?m, ale i komukoli dal??mu > > Tak?e ze ?patn?ho ?e?en? se n?m stane p?ijateln? ?e?en? - j? jsem > > jedin? pro. > > Ja nevim, myslim ze je pomerne jasny ze je "nejaky" cislo domu. Coz > toho rika docela dost. A udelat aby to slo vygooglovat ... by > nemuselo byt tak tezky, ne?
Souhlas, 'alternatenumber' ??k? ?e jde o _n?jak?_ ??slo domu. Nyn? v?ak m?me mo?nost definovat jak? _p?esn?_ to je ??slo. Dobrou noc, Radek ?ernoch zobrazit citaci
> Pavel
-- Radomir Cernoch +44 750 708 8293 / +420 607 282 031 Email, Jabber: radomir.cernoch at gmail.com

5.6.2009 01:17:33 (#34)
gravatar

Radomir Cernoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
Pavel Machek p??e v P? 05. 06. 2009 v 00:02 +0200: zobrazit citaci
> On Thu 2009-06-04 20:16:41, Radomir Cernoch wrote: > > Pavel Machek p??e v ?t 04. 06. 2009 v 20:51 +0200: > > > a) spatna srozumitelnost pro anglicky mluvici lidi (nutnost googlovat) > > > > Viz p?edchoz? mail. Sta?? OSM wiki. > > > > > (hodne cechu mluvi anglicky) > > > > > > b) vetsi sance na preklepy. > > > > ?eknu V?m, jak je to s p?eklepy. Kdy? jsem psal p?vodn? mail do talk@, > > kter? tehdy je?t? h?jil 'alternatenumber', napsal jsem 'nubmer'. Zkr?tka > > p?eklep?m se nevyhneme, vznikaj? i u mnohem jednodu???ch tag?. > > > > P?esto uzn?v?m, ?e toto je platn? argument, a?koli bych ho za?adil mezi > > ty m?n? d?le?it?. Systematick? datov? model m? m?t p?ednost. Nebo ne? > > Myslim ze nema. Podle me nevyhody navrhovaneho prejmenovani prevladaji > nad vyhodami, a proto je navrhovana zmena zmenou k horsimu a nemela by > se provest.
Tak?e z v?b?ru "jednozna?n? datov? model" a "odolnost v??i p?eklep?m" pova?ujete za d?le?it?j?? to druh?? Souhlas? s t?m v?ichni? Tentokr?t u? definitivn? dobrou noc, Radek ?ernoch zobrazit citaci
> Pavel
-- Radomir Cernoch +44 750 708 8293 / +420 607 282 031 Email, Jabber: radomir.cernoch at gmail.com

5.6.2009 01:18:37 (#35)
gravatar

Radomir Cernoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
Zdrav?m, Pavel Machek p??e v P? 05. 06. 2009 v 00:00 +0200: zobrazit citaci
> > Viz odkaz, kter? jsem pos?lal v p?edchoz?m mailu > > http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/2009-May/036975.html > > V tom odkazu neni nic relevantniho.
V tom odkazu je stru?n?, jasn? zformulovan? kus textu, kter? d?v? v??n? a rozumn? d?vod, pro? 'addr:*ref' je ?patn? tag a 'addr:alternatenumber' tak?. Argument je zalo?en? na p?edpokladu, ?e tag m? co nejp?esn?ji popisovat druh informace, kterou nese. D?ky tomu se v?znamn? omezuje nejednozna?nost p?i zad?v?n? a zpracov?n? dat v OSM. Radek ?ernoch

5.6.2009 08:00:58 (#36)
gravatar

Jan Dudík

<jan.dudik at gmail.com>
287 645
A co addr:housenumber = popisn? ??slo a addr:housestreetnumber=orienta?n? ??slo? J&D Dne Thu, 04 Jun 2009 22:00:54 +0200 Karel Voln? <kavol at seznam.cz> napsal/-a: zobrazit citaci
> tak?e pl?n je nacpat do addr:housenumber, kter? se b??n? renderuje, ??slo > orienta?n?, a do addr:konskriptionnummer (*), kter? se nerenderuje, o > jeho? > existenci skoro nikdo nev?, a kdo v?, tak nev?, co to je za sprost? > slovo, > ??slo popisn?? > >
-- Tato zpr?va byla vytvo?ena p?evratn?m po?tovn?m klientem Opery: http://www.opera.com/mail/

5.6.2009 09:07:18 (#37)
gravatar

Petr Nejedlý

<petr at nejedli.cz>
26
Zdar, Moje namitky proti konscriptionnummer: 1. Nikdy zadny globalni search engine nebude zohlednovat tuhle opicarnu. 2. Nikdy zadny globalni rendered nebude renderovat tuhle opicarnu. 3. (plyne z 1 a 2) AndNav2 me nikdy nedovede na takovou adresu. rationale(hodne nadnesene): Na Bali mani ricenumber (cislovani domu zavedene za ucelem zdaneni ryzove urody). V honolulu maji .... Mely by vsechny ty tooly tohle zohlednovat? Howgh, Nenik PS: Bezne s Pavlem nesouhlasim, ale zavadet tuhle specialitku na neco, co je ve zbytku sveta vcelku obecne.... PS2: uznavam, ze v soucasne dobe vsude renderovane None je jeste o trochu horsi nez to ze nekde v databazi bude semanticky irelevantni privesek jmenem konscriptionnummer, nicmene alt...->konscription... to neresi.

5.6.2009 09:15:03 (#38)
gravatar

Pavel Kovář

<fox at vsetin.org>
56
Dobr? den IMHO je v celku jedno jak se ten tag pojmenuje hlav? aby to ch?pal render. S pozdravem Pavel Kov?? Jan Dud?k napsal(a): zobrazit citaci
> A co addr:housenumber = popisn? ??slo > a addr:housestreetnumber=orienta?n? ??slo? > > J&D > > Dne Thu, 04 Jun 2009 22:00:54 +0200 Karel Voln? <kavol at seznam.cz> > napsal/-a: > >> tak?e pl?n je nacpat do addr:housenumber, kter? se b??n? renderuje, ??slo >> orienta?n?, a do addr:konskriptionnummer (*), kter? se nerenderuje, o >> jeho? >> existenci skoro nikdo nev?, a kdo v?, tak nev?, co to je za sprost? >> slovo, >> ??slo popisn?? >> >> > >

5.6.2009 09:33:01 (#39)
gravatar

Tomas Kolda

<kolda at web2net.cz>
133
Dost se tu zminuje to None. Mam to tedy odstranit? V zarodku to asi byla moje chyba.... T

5.6.2009 10:34:20 (#40)
gravatar

Martin Kokeš

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
Dne 5.6.2009 9:07, Petr Nejedl? napsal(a): zobrazit citaci
> Zdar, > > Moje namitky proti konscriptionnummer: > 1. Nikdy zadny globalni search engine nebude zohlednovat tuhle opicarnu. > 2. Nikdy zadny globalni rendered nebude renderovat tuhle opicarnu. > 3. (plyne z 1 a 2) AndNav2 me nikdy nedovede na takovou adresu. >
1. Ale ano, bude a zohled?uje. Zkuste si vyzkou?et v libovoln?ch webmap?ch v libovoln?m m?st? zadat adresu s ??slem popisn?m a ??slem orienta?n?m. Najde v?m oboj?. 2. Pokud nikdo nenavrhne a nepo??d? o za?len?n? p??slu?n?ho stylu, o co se, jak vidno, u? vynasna?il Radek ?ernoch, tak ne. 3. Pokud bude v?voj?? AndNav2 l?n? za?lenit do sv?ho SW funkci, kterou disponuje libovoln? TomTom Navcore, IGO, Garmin, tak nedovede. V opa?n?m p??pad? ano. Tato opi??rna u n?s je od C.K. R-U, st??ujte si u sv?ch samospr?v, pro? za ta l?ta, kdy jsou u vesel a nejsou ??zen? centr?ln?, je?t? nezavedli ??sla orienta?n? (housenumbers), jak je sou?asn?m standardem: http://en.wikipedia.org/wiki/House_numbering MK

5.6.2009 11:27:47 (#41)
gravatar

Tomáš Tichý

<t.tichy at post.cz>
150 4809
J? bych bych s t?m je?t? po?kal znovu prodiskutoval obsah tagu addr:housenumber, a? se to kdy?tak pak ud?l? najednou. =TT= On Fri, Jun 5, 2009 at 09:33, Tomas Kolda<kolda at web2net.cz> wrote: zobrazit citaci
> Dost se tu zminuje to None. Mam to tedy odstranit? V zarodku to asi byla > moje chyba.... > > T > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

5.6.2009 11:35:04 (#42)
gravatar

Tomáš Tichý

<t.tichy at post.cz>
150 4809
2009/6/5 Petr Nejedl? <petr at nejedli.cz>: zobrazit citaci
> Zdar, > > Moje namitky proti konscriptionnummer: > 1. Nikdy zadny globalni search engine nebude zohlednovat tuhle opicarnu.
Pro?? Komer?n? produkty to um?. Chceme b?t lep??. Stejn? argument lze pou??t proti alternatenumber. zobrazit citaci
> 2. Nikdy zadny globalni rendered nebude renderovat tuhle opicarnu.
Viz 1. Sou?asn? situci bych v?noval samostatn? vl?kno. zobrazit citaci
> 3. (plyne z 1 a 2) AndNav2 me nikdy nedovede na takovou adresu. >
Viz 1. Z?le?? to jen na autorovi programu, ale zrovna u AndNav2 si mysl?m, ?e pokud jim p?isp?je na v?voj dost lid? z ?ech s t?m a? to dod?laj?, tak to tam bude. Ale nejd??v se mus?me domluvit, co tam maj? dod?lat. zobrazit citaci
> rationale(hodne nadnesene): Na Bali mani ricenumber (cislovani domu > zavedene za ucelem zdaneni ryzove urody). V honolulu maji .... > Mely by vsechny ty tooly tohle zohlednovat? >
A jsou ty ricenumber norm?ln? sou??st? po?tovn? adresy a vis? na domech? Jestli ano, pak ano. Jestli ne, pak to nem? v?bec co d?lat v namespacu addr. zobrazit citaci
> Howgh, > ? Nenik > > PS: Bezne s Pavlem nesouhlasim, ale zavadet tuhle specialitku na neco, > co je ve zbytku sveta vcelku obecne.... > > PS2: uznavam, ze v soucasne dobe vsude renderovane None je jeste o trochu > horsi nez to ze nekde v databazi bude semanticky irelevantni privesek jmenem > konscriptionnummer, nicmene alt...->konscription... to neresi. > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

5.6.2009 12:28:46 (#43)
gravatar

Radomír Černoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
Zdrav?m, 2009/6/5 Petr Nejedl? <petr at nejedli.cz>: zobrazit citaci
> Zdar, > > Moje namitky proti konscriptionnummer: > 1. Nikdy zadny globalni search engine nebude zohlednovat tuhle opicarnu. > 2. Nikdy zadny globalni rendered nebude renderovat tuhle opicarnu.
D?ky, ?e jste tohle napsal. Je to toti? pr?v? naopak, ne? ??k?te! Probl?m s vykreslov?n?m 'alternatenumber' je v tom, ?e m??e obsahovat zcela libovoln? ??slo. Kolik m??e m?t cifer? 4? 6? 8? Od jak?ho zoomu ho tedy kreslit? Alternatenumber m? toti? velmi v?gn? definici, toti? ?jak?koli ??slo, co nen? housenumber.? Zat?mco 'konskriptionsnummer' m? krystalicky ?istou definici. Z n? tak? plyne, ?e v 99% m? toto ??slo 1-4 cifry. Kdy? pak p??ete styl pro renderer, tak v?te, ?e od zoomu 16 by nem?l nastat probl?m. [to ??slo zoomu je n?st?el, neberte ho z?vazn?]. zobrazit citaci
> 3. (plyne z 1 a 2) AndNav2 me nikdy nedovede na takovou adresu. > > rationale(hodne nadnesene): Na Bali mani ricenumber (cislovani domu > zavedene za ucelem zdaneni ryzove urody). V honolulu maji .... > Mely by vsechny ty tooly tohle zohlednovat?
Z?le?? na tom, jestli je to pro n? z?sadn? ?daj. V ?R to z?sadn? je, proto?e velk? ??st dom? jin? ??slo nem?. zobrazit citaci
> Howgh, > ? Nenik > > PS: Bezne s Pavlem nesouhlasim, ale zavadet tuhle specialitku na neco, > co je ve zbytku sveta vcelku obecne.... > > PS2: uznavam, ze v soucasne dobe vsude renderovane None je jeste o trochu > horsi nez to ze nekde v databazi bude semanticky irelevantni privesek jmenem > konscriptionnummer, nicmene alt...->konscription... to neresi.
Tomu nerozum?m. V ?em je 'konskriptionsnummer' v?t?? p??v?sek v datab?zi ne? 'alternatenumber'? V?gn?j?? v?znam m? p?ece 'alternatenumber', nebo ne? S pozdravem, Radek ?ernoch PS: J? se omlouv?m za svoji tvrdohlavost. Ale dobr? polovina argument? proti zm?n? je zalo?en? na tom, ?e se n?komu z estetick?ch d?vod? nel?b? jm?no tagu. Tak? bych byl r?d, aby se mi p?i vysloven? toho slova nezauzloval jazyk, poj?me se ale bavit o skute?n? praktick?ch dopadech p?ejmenov?n?. Na tuto stranu padly zat?m 2 argumenty, tedy p?eklepy a omezenost tagu na st?edn? Evropu. Druh? argument je pochybn? (z??astn?n? zem? tvo?? cca. 15% obyvatelstva Evropy), prvn? osobn? nepova?uji za tak z?sadn?. Proti tomu toti? stoj? p?esn?j?? datov? model, v n?m? kl?? tagu p?esn? ur?uje jeho hodnotu.

5.6.2009 12:56:45 (#44)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
531
Zdrav?m, zobrazit citaci
> u? se opakuji, ale je to jin? ot?zka. Jestli housenumber=?.p. nebo > housenumber=?.o. nez?vis? na jm?nu druh?ho tagu. Tyto dv? v?ci > nem?chejme.
tady mi n?co unik? ... jestli?e si n?kdo vymysl?, ?e ??slo popisn? bude cp?t do "konskriptionsnummer", tak to, zda ??slo popisn? budeme cp?t do "housenumber" je zcela jin? ot?zka? - tak?e to budeme diskutovat zcela nez?visle na sob? a m??eme skon?it s t?m, ?e ??slo popisn? bude duplicitn? v "konskriptionsnummer" a z?rove? v "housenumber"? zobrazit citaci
> > - nezlobte se na m?, ale vy kdo to prosazujete, to jste asi a) spadli z > > jahody, b) u? l?ta ?ijete v n?jak? jin? zemi a na situaci v rodn? v?sce > > jste zapomn?li, c) v ?ivot? jste nevyt?hli paty z va?? velkovesnice, ve > > kter? se omylem d? n?co naj?t i podle ??sel orienta?n?ch, n?kam za humna, > > kde jsou pouze ??sla popisn? > > Renderov?n? ?.p. s?m prosazuji. Viz archiv talk@ a talk-cz at .
ov?em v opa?n?m gardu ne? jak to v ?R funguje ... anebo v?bec neum?m anglicky, pokud je st?le ?e? o tomto postu: http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/2009-May/036901.html ... tak?e opakuju, a), b) nebo c)? zobrazit citaci
> > neb?t tohoto p??sp?vku, na kterej reaguju, tak si celou dobu mysl?m, ?e > > se jenom h?d?te, jestli m? b?t ??slo orienta?n? n?mecky nebo anglicky > > (co? mi p?ijde divn?, pou??vat n?m?inu pro n?co, co se pr? nyn? pou??v? > > jen v nen?mecky mluv?c?ch zem?ch, ale budi?), nicm?n? je-li to takhle ... > > tak co, a), b) nebo c)? > > Bohu?el vych?z?te z nepravdiv? informace (op?t se budu opakovat). > Konskriptionsnummer se pou??v? mj. v Rakousku a N?mecku (i kdy? ne jako > hlavn? syst?m ??slov?n?), ...
to opravdu nebylo t??i?t?m m?ho p??sp?vku, ale budi? - tak?e, kdy? se to pr? pou??v?, tak by ji?t? na podlo?en? tohoto tvrzen? byl n?jak? p??klad, kde je to v OSM pou?it?? K.

5.6.2009 01:23:15 (#45)
gravatar

Radomír Černoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
2009/6/5 Karel Voln? <kavol at seznam.cz>: zobrazit citaci
> > Zdrav?m, > >> u? se opakuji, ale je to jin? ot?zka. Jestli housenumber=?.p. nebo >> housenumber=?.o. nez?vis? na jm?nu druh?ho tagu. Tyto dv? v?ci >> nem?chejme. > > tady mi n?co unik? ... jestli?e si n?kdo vymysl?, ?e ??slo popisn? bude cp?t > do "konskriptionsnummer", tak to, zda ??slo popisn? budeme cp?t do > "housenumber" je zcela jin? ot?zka? - tak?e to budeme diskutovat zcela > nez?visle na sob? a m??eme skon?it s t?m, ?e ??slo popisn? bude duplicitn? v > "konskriptionsnummer" a z?rove? v "housenumber"?
Jasn?, omlouv?m se. Asi jsem byl v?era ve?er u? unaven?. Ka?dop?dn? zat?m nejkonstruktivn?j?? n?vrh (ve vedlej??m threadu) stejn? po??t? s "n?jak?m" samostatn?m tagem pro ??slo popisn?. M?m velk? strach, ?e tuto diskuzi bude pot?eba dokon?it. zobrazit citaci
>> > - nezlobte se na m?, ale vy kdo to prosazujete, to jste asi a) spadli z >> > jahody, b) u? l?ta ?ijete v n?jak? jin? zemi a na situaci v rodn? v?sce >> > jste zapomn?li, c) v ?ivot? jste nevyt?hli paty z va?? velkovesnice, ve >> > kter? se omylem d? n?co naj?t i podle ??sel orienta?n?ch, n?kam za humna, >> > kde jsou pouze ??sla popisn? >> >> Renderov?n? ?.p. s?m prosazuji. Viz archiv talk@ a talk-cz at . > > ov?em v opa?n?m gardu ne? jak to v ?R funguje ... anebo v?bec neum?m anglicky, > pokud je st?le ?e? o tomto postu: > http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/2009-May/036901.html ... tak?e > opakuju, a), b) nebo c)?
Narodil jsem se ve Slatin?, ?iji 3/4 roku v Edinburghu a chyst?m se n?jak? rok z?stat v Praze. Jak? to m? vliv na ??slov?n? dom?? Tady zase n?co unik? mn?. zobrazit citaci
>> > neb?t tohoto p??sp?vku, na kterej reaguju, tak si celou dobu mysl?m, ?e >> > se jenom h?d?te, jestli m? b?t ??slo orienta?n? n?mecky nebo anglicky >> > (co? mi p?ijde divn?, pou??vat n?m?inu pro n?co, co se pr? nyn? pou??v? >> > jen v nen?mecky mluv?c?ch zem?ch, ale budi?), nicm?n? je-li to takhle ... >> > tak co, a), b) nebo c)? >> >> Bohu?el vych?z?te z nepravdiv? informace (op?t se budu opakovat). >> Konskriptionsnummer se pou??v? mj. v Rakousku a N?mecku (i kdy? ne jako >> hlavn? syst?m ??slov?n?), ... > > to opravdu nebylo t??i?t?m m?ho p??sp?vku, ale budi? - tak?e, kdy? se to pr? > pou??v?, tak by ji?t? na podlo?en? tohoto tvrzen? byl n?jak? p??klad, kde je > to v OSM pou?it??
Dob?e, navrhujete tedy anglick? ekvivalent 'conscriptionnumber'? ?eknu V?m, jak jsme dosp?li ke 'konskriptionsnummer'. Tohle t?ma jsem otev?el 2x na talk@ a v talk-cz@ se te? ?e?? pot?et?. Ka?dou chv?li se objev? n?kdo, kdo minulou diskuzi (ve stejn?m mailing listu) nevid?l a navrhne n?co, co u? se d?vno zavrhno. Konskriptionsnummer vy?el vy?el jako z?v?r 2. kola diskuz? na talk@ i talk-cz at . P?itom je to jedin? n?vrh, proti kter?mu je nejv??n?j?? v?tka "n?chylnost na p?eklepy". M?te-li n?kdo jin? n?pad, jak tagovat ??sla popisn?, navrhn?te ho, ob?hn?te kole?ko na talk@ i talk-cz@ a sd?lte mi v?sledek. P?eji p?kn? dny ztr?ven? psan?m des?tek mail?. J? u? na to nem?m nervy a za??n? mi to b?t jedno. Jen upozor?uji, ?e 'addr:alternatenumber' ani 'addr:[cokoli]ref' v diskuz?ch nepro?lo z d?vod? v??n?j??ch ne? jsou "p?eklepy". S pozdravem, Radek ?ernoch

5.6.2009 01:33:01 (#46)
gravatar

Martin Kokeš

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
Dne 5.6.2009 13:23, Radom?r ?ernoch napsal(a): zobrazit citaci
> Tohle t?ma jsem otev?el 2x na talk@ a v talk-cz@ se te? ?e?? pot?et?. > Ka?dou chv?li se objev? n?kdo, kdo minulou diskuzi (ve stejn?m mailing > listu) nevid?l a navrhne n?co, co u? se d?vno zavrhno. > > Konskriptionsnummer vy?el vy?el jako z?v?r 2. kola diskuz? na talk@ i > talk-cz at . P?itom je to jedin? n?vrh, proti kter?mu je nejv??n?j?? > v?tka "n?chylnost na p?eklepy". M?te-li n?kdo jin? n?pad, jak tagovat > ??sla popisn?, navrhn?te ho, ob?hn?te kole?ko na talk@ i talk-cz@ a > sd?lte mi v?sledek. P?eji p?kn? dny ztr?ven? psan?m des?tek mail?. J? > u? na to nem?m nervy a za??n? mi to b?t jedno. >
Ka?d? dobr? skutek mus? b?t po z?sluze potrest?n. Ka?d? iniciativa dosp?t k n?jak?mu ?ist?mu datab?zov?mu ?e?en? samoz?ejm? tak?. ;-) Jinak m? napad? m? d?vod, pro? nepsat do housenumber ??sla ve form?tu 452/34 resp. 452;34. Pokud k tomu nebude n?jak? n?stroj, ned?sledn? ?lov?k se lehce splete a nap??e 34/452. Dotazovat se do datab?ze na takto promixovan? ?.p. a ?.o. (t?eba za ??elem kontroly proti ??seln?k?m st?tn? spr?vy) mus? b?t opravdu vzru?uj?c?... MK a), b) i c)

5.6.2009 01:55:42 (#47)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1038 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> > Moje namitky proti konscriptionnummer: > > 1. Nikdy zadny globalni search engine nebude zohlednovat tuhle opicarnu. > > 2. Nikdy zadny globalni rendered nebude renderovat tuhle opicarnu. > > D?ky, ?e jste tohle napsal. Je to toti? pr?v? naopak, ne? ??k?te! > > Probl?m s vykreslov?n?m 'alternatenumber' je v tom, ?e m??e obsahovat > zcela libovoln? ??slo. Kolik m??e m?t cifer? 4? 6? 8? Od jak?ho zoomu > ho tedy kreslit? Alternatenumber m? toti? velmi v?gn? definici, toti? > ???jak?koli ??slo, co nen? housenumber.??? > > Zat?mco 'konskriptionsnummer' m? krystalicky ?istou definici. Z n? > tak? plyne, ?e v 99% m? toto ??slo 1-4 cifry. Kdy? pak p??ete styl pro > renderer, tak v?te, ?e od zoomu 16 by nem?l nastat probl?m. [to ??slo > zoomu je n?st?el, neberte ho z?vazn?].
Stale mam pocit ze alternatenumber kresleny od zoomu 16 bude vyhovovat nejen nam a okolnim zemim, ale taky mozna ricenumberum a podobnym. A andnav2 nebude muset vedet ze ricenumber a konskriptionnummer a alternatenumber jsou v podstate to same. zobrazit citaci
> > PS: Bezne s Pavlem nesouhlasim, ale zavadet tuhle specialitku na neco, > > co je ve zbytku sveta vcelku obecne....
Dik ;-). zobrazit citaci
> > PS2: uznavam, ze v soucasne dobe vsude renderovane None je jeste o trochu > > horsi nez to ze nekde v databazi bude semanticky irelevantni privesek jmenem > > konscriptionnummer, nicmene alt...->konscription... to neresi. > > Tomu nerozum?m. V ?em je 'konskriptionsnummer' v?t?? p??v?sek v > datab?zi ne? 'alternatenumber'? V?gn?j?? v?znam m? p?ece > 'alternatenumber', nebo ne?
Vagnejsi vyznam je nekdy vyhoda ('zobecneni'). Ten renderer nepotrebuje vedet ze alternatenumber je unikatni v ramci jakehosi samospravniho celku o kterym nema ani poneti. zobrazit citaci
> PS: J? se omlouv?m za svoji tvrdohlavost. Ale dobr? polovina argument? > proti zm?n? je zalo?en? na tom, ?e se n?komu z estetick?ch d?vod? > nel?b? jm?no tagu. Tak? bych byl r?d, aby se mi p?i vysloven? toho > slova nezauzloval jazyk, poj?me se ale bavit o skute?n? praktick?ch > dopadech p?ejmenov?n?.
Na jmenech zalezi, a nevidim duvod proc bych si mel nechat od osm delat uzle na jazyku. Co treba pohled ze 'alternatenumber' je taky jenom jmeno? Pouziva se vubec nekde krome CR? Jestli ano, neni to nahodou vyhoda? Jestli ne, zalezi na tom jmene opravdu tolik? [A jestli opravdu ano, neda se vymyslet nejake min zrudne pojmenovani? addr:localnumber? addr:csnumber? addr:ref?] zobrazit citaci
> Na tuto stranu padly zat?m 2 argumenty, tedy p?eklepy a omezenost tagu > na st?edn? Evropu. Druh? argument je pochybn? (z??astn?n? zem? tvo?? > cca. 15% obyvatelstva Evropy), prvn? osobn? nepova?uji za tak z?sadn?. > Proti tomu toti? stoj? p?esn?j?? datov? model, v n?m? kl?? tagu p?esn? > ur?uje jeho hodnotu.
Ja zase nepovazuju 'presnejsi' datovy model za tak zavaznou vyhodu aby vyvazila preklepy a omezenost. Ok? Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

5.6.2009 02:07:22 (#48)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1038 1226
On Fri 2009-06-05 00:12:06, Radomir Cernoch wrote: zobrazit citaci
> Pavel Machek p??e v ?t 04. 06. 2009 v 20:45 +0200: > > On Thu 2009-06-04 16:33:29, Tom?? Tich? wrote: > > > > To je jak u blb?ch > > > > > > Moje ?e?. Nav?c kdy? se d?lal import, tak se taky na diskuzi v listu > > > nebrat ohled a ud?lalo "provizorn?" ?e?en? s nesmysln?m > > > "alternatenumber" a spoustou "None", kter? n?m te? d?laj? bordel v > > > renderov?n?. > > > Ka?d? zm?na k lep??mu je dobr?. > > > > > > K addr:konskriptionsnummer: > > > - kdy? to n?komu je nesrozumiteln?, tak si to vygoogluje, p?eklad > > > hned t?et? odkaz > > > > Takze misto highway zavedeme adshfla, a bude to hned prvni odkaz? > > Nerad bych kazdy heslo googloval. > > Ale no tak, p?ece nebudeme argumentovat zjevn?mi blbostmi jako je > 'asfla'. Na 'Konskriptionsnummer' vyhod? google spr?vn? odkaz hned jako > prvn?.
Uprime si myslim ze asfla je uplne stejne mizernej navrh jako k17r (dle vzoru i8n). zobrazit citaci
> > > - alternatenumber bylo nesrozumiteln? nejen ?ech?m, ale i komukoli dal??mu > > > Tak?e ze ?patn?ho ?e?en? se n?m stane p?ijateln? ?e?en? - j? jsem > > > jedin? pro. > > > > Ja nevim, myslim ze je pomerne jasny ze je "nejaky" cislo domu. Coz > > toho rika docela dost. A udelat aby to slo vygooglovat ... by > > nemuselo byt tak tezky, ne? > > Souhlas, 'alternatenumber' ??k? ?e jde o _n?jak?_ ??slo domu. > Nyn? v?ak m?me mo?nost definovat jak? _p?esn?_ to je ??slo.
A procpak to vlastne chceme udelat? (protoze IMO nechceme). Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

5.6.2009 02:22:12 (#49)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1038 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> > Moje namitky proti konscriptionnummer: > > 1. Nikdy zadny globalni search engine nebude zohlednovat tuhle opicarnu. > > 2. Nikdy zadny globalni rendered nebude renderovat tuhle opicarnu. > > D?ky, ?e jste tohle napsal. Je to toti? pr?v? naopak, ne? ??k?te! > > Probl?m s vykreslov?n?m 'alternatenumber' je v tom, ?e m??e obsahovat > zcela libovoln? ??slo. Kolik m??e m?t cifer? 4? 6? 8? Od jak?ho zoomu > ho tedy kreslit? Alternatenumber m? toti? velmi v?gn? definici, toti? > ???jak?koli ??slo, co nen? housenumber.??? > > Zat?mco 'konskriptionsnummer' m? krystalicky ?istou definici. Z n? > tak? plyne, ?e v 99% m? toto ??slo 1-4 cifry. Kdy? pak p??ete styl pro > renderer, tak v?te, ?e od zoomu 16 by nem?l nastat probl?m. [to ??slo > zoomu je n?st?el, neberte ho z?vazn?].
...ma krystalicky cistou definici, ktera mi ale nerekla nic noveho. Proste je to cislo. A ted... highway=primary taky nema presnou definici. Definice silnice prvni tridy u nas zcela jiste _neodpovida_ tomu co povazuji za prvni tridu v Rusku. (Tam to taky muze byt sterkovka). Znamena to, ze by bylo rozumne z vagniho highway=primary udelat presne highway=prvni_trida_dle_zakona123456? Ne. A proc ne? Kvuli zobecneni. Mozna je rozumne pridat do wiki poznamku ze highway=primary v cechach znamena silnice prvni tridy. Stejne tak by se mozna na wiki hodila poznamka ze addr:alternatenumber v cechach znamena cislo popisne, zname tez jako k18n (ne, fakt tu hruzu nebudu pokazdy vypisovat). Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

5.6.2009 02:43:51 (#50)
gravatar

Radomír Černoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
2009/6/5 Pavel Machek <pavel at ucw.cz>: zobrazit citaci
> Ahoj! > >> > Moje namitky proti konscriptionnummer: >> > 1. Nikdy zadny globalni search engine nebude zohlednovat tuhle opicarnu. >> > 2. Nikdy zadny globalni rendered nebude renderovat tuhle opicarnu. >> >> D?ky, ?e jste tohle napsal. Je to toti? pr?v? naopak, ne? ??k?te! >> >> Probl?m s vykreslov?n?m 'alternatenumber' je v tom, ?e m??e obsahovat >> zcela libovoln? ??slo. Kolik m??e m?t cifer? 4? 6? 8? Od jak?ho zoomu >> ho tedy kreslit? Alternatenumber m? toti? velmi v?gn? definici, toti? >> ???jak?koli ??slo, co nen? housenumber.??? >> >> Zat?mco 'konskriptionsnummer' m? krystalicky ?istou definici. Z n? >> tak? plyne, ?e v 99% m? toto ??slo 1-4 cifry. Kdy? pak p??ete styl pro >> renderer, tak v?te, ?e od zoomu 16 by nem?l nastat probl?m. [to ??slo >> zoomu je n?st?el, neberte ho z?vazn?]. > > ...ma krystalicky cistou definici, ktera mi ale nerekla nic > noveho. Proste je to cislo. > > A ted... highway=primary taky nema presnou definici. Definice silnice > prvni tridy u nas zcela jiste _neodpovida_ tomu co povazuji za prvni > tridu v Rusku. (Tam to taky muze byt sterkovka). Znamena to, ze by > bylo rozumne z vagniho highway=primary udelat presne > highway=prvni_trida_dle_zakona123456? Ne. > > A proc ne? Kvuli zobecneni. > > Mozna je rozumne pridat do wiki poznamku ze highway=primary v cechach > ?znamena silnice prvni tridy. Stejne tak by se mozna na wiki hodila poznamka > ?ze addr:alternatenumber v cechach znamena cislo popisne, zname tez > ?jako k18n (ne, fakt tu hruzu nebudu pokazdy vypisovat). > > ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Pavel
To je dobr? p?ipom?nka. Srovnejme v?ak ob? definice: Silnice primary m? dle anglick? wiki "obvykle spojovat v?t?? m?sta". Zat?mco alternatenumber je "libovoln? dal?? ??slo domu, kter? nen? v 'housenumber'". J? tam c?t?m podstatn? rozd?l v m??e obecnosti -- u? t?m, ?e 'alternatenumber' pou??v? negativn? vymezen?, zat?mco 'primary' pozitivn?. Ale tady u? zach?z?me do pom?rn? subjektivn?ho rozhodov?n?. Bylo by dobr?, aby se vyj?d?ili i ostatn? (co? plat? i o dilematu p?eklep vs. datov? model). Douf?m, ?e jsme mezit?m v?echny ostatn? na?? dlouhou diskuz? definitivn? neodva?ili. ;-) S pozdravem, Radek ?ernoch

5.6.2009 03:16:02 (#51)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1038 1226
On Fri 2009-06-05 10:34:20, Martin Koke? wrote: zobrazit citaci
> Dne 5.6.2009 9:07, Petr Nejedl? napsal(a): > > Zdar, > > > > Moje namitky proti konscriptionnummer: > > 1. Nikdy zadny globalni search engine nebude zohlednovat tuhle opicarnu. > > 2. Nikdy zadny globalni rendered nebude renderovat tuhle opicarnu. > > 3. (plyne z 1 a 2) AndNav2 me nikdy nedovede na takovou adresu. > > > 1. Ale ano, bude a zohled?uje. Zkuste si vyzkou?et v libovoln?ch > webmap?ch v libovoln?m m?st? zadat adresu s ??slem popisn?m a ??slem > orienta?n?m. Najde v?m oboj?.
Ne, addr:konscriptionnummer opravdu nikdo nezohlednuje, a nejspis ani zohlednovat nebude. zobrazit citaci
> 2. Pokud nikdo nenavrhne a nepo??d? o za?len?n? p??slu?n?ho stylu, o co > se, jak vidno, u? vynasna?il Radek ?ernoch, tak ne. > 3. Pokud bude v?voj?? AndNav2 l?n? za?lenit do sv?ho SW funkci, kterou > disponuje libovoln? TomTom Navcore, IGO, Garmin, tak nedovede. V opa?n?m > p??pad? ano. > > Tato opi??rna u n?s je od C.K. R-U, st??ujte si u sv?ch samospr?v, pro? > za ta l?ta, kdy jsou u vesel a nejsou ??zen? centr?ln?, je?t? nezavedli > ??sla orienta?n? (housenumbers), jak je sou?asn?m standardem:
Nase samosprava nas nenuti delat (zbytecne!) prejmenovani v databazi. IMNSHO je soucasny stav lepsi nez ten po prejmenovani. Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

5.6.2009 03:16:23 (#52)
gravatar

Tomáš Tichý

<t.tichy at post.cz>
150 4809
zobrazit citaci
>> >> Mozna je rozumne pridat do wiki poznamku ze highway=primary v cechach >> ?znamena silnice prvni tridy. Stejne tak by se mozna na wiki hodila poznamka >> ?ze addr:alternatenumber v cechach znamena cislo popisne, zname tez >> ?jako k18n (ne, fakt tu hruzu nebudu pokazdy vypisovat). >> >> ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Pavel
Probl?m je v tom, ?e a13n je z hlediska ?.p. celkem nesmysl. Aby to ??slo mohlo b?t alternativn? tak by muselo b?t alternativn? k n??emu existuj?c?mu a ne k mnohdy neexistuj?c?mu ?.o. Cel? probl?m toti? tkv? v tom, ?e ?.p. nen? v ?R alternativn?, ale ani nen? prim?rn? proto?e m?me je?t? ?.ev. Navrhovan? zobecn?n? ?e a13n je prost? n?jak? druh? ??slo je tedy jednak nep?esn? (proto?e to prvn? ??slo mo?n? neexistuje) a taky p??li? generalizuj?c? - zp?tn? u? nikdy nikdo nepozn?, co za ??slo v tom tagu vlastn? je. Tak?e a13n m??e b?t u?ite?n? maxim?ln? jako hint po renderer, ale jeliko? ho ??dn? renderer nepodporuje, tak tu stejnou v?gn? informaci m??eme narvat do housenumber a co je to za ??slo rozpoznat podle up?es?uj?c?ch tag?, kde konskriptionsnumber vystihuje p?esn? v?znam. =TT= =TT=

5.6.2009 03:41:37 (#53)
gravatar

Tomas Kolda

<kolda at web2net.cz>
133
Jeste me napada, ze vyhledavani adres stejne jede fulltextove, takze rozlisovat kvuli vyhledavani smysl asi nema. Nikdo nebude delat kolonku pro cisla, ale spise se jede Vodickova 111, Praha apod. Jde tedy asi jen o grafickou reprezentaci. Z meho pohledu je efekltivnejsi (pro vykreslovani) pouzivat obecny zpusob. Mapnik totiz kazde pravidlo projizdi postupne a nezridka, kdyz se to da do jine vrstvy apod., poklada dalsi SQL dotaz. Udrzovat tato pravidla asi pak take nebude ono. Kdyz by mel kazdy stat sve specifika dopodrobna popsana ve stylech, byla by jejich definice asi nekolikanasobne vetsi a tim i delsi renderovani. Takze i kdyz adresam vubec nerozumim, tak na vyhledani staci napsat to kamkoliv. Mapy.cz apod asi take nemaji algoritmus na detekci cisla podle toho jak jste to napsal, proste vezmou vse orankuji a vypisou vysledek. T Radom?r ?ernoch napsal(a): zobrazit citaci
> 2009/6/5 Pavel Machek <pavel at ucw.cz>: > >> Ahoj! >> >> >>>> Moje namitky proti konscriptionnummer: >>>> 1. Nikdy zadny globalni search engine nebude zohlednovat tuhle opicarnu. >>>> 2. Nikdy zadny globalni rendered nebude renderovat tuhle opicarnu. >>>> >>> D?ky, ?e jste tohle napsal. Je to toti? pr?v? naopak, ne? ??k?te! >>> >>> Probl?m s vykreslov?n?m 'alternatenumber' je v tom, ?e m??e obsahovat >>> zcela libovoln? ??slo. Kolik m??e m?t cifer? 4? 6? 8? Od jak?ho zoomu >>> ho tedy kreslit? Alternatenumber m? toti? velmi v?gn? definici, toti? >>> ???jak?koli ??slo, co nen? housenumber.??? >>> >>> Zat?mco 'konskriptionsnummer' m? krystalicky ?istou definici. Z n? >>> tak? plyne, ?e v 99% m? toto ??slo 1-4 cifry. Kdy? pak p??ete styl pro >>> renderer, tak v?te, ?e od zoomu 16 by nem?l nastat probl?m. [to ??slo >>> zoomu je n?st?el, neberte ho z?vazn?]. >>> >> ...ma krystalicky cistou definici, ktera mi ale nerekla nic >> noveho. Proste je to cislo. >> >> A ted... highway=primary taky nema presnou definici. Definice silnice >> prvni tridy u nas zcela jiste _neodpovida_ tomu co povazuji za prvni >> tridu v Rusku. (Tam to taky muze byt sterkovka). Znamena to, ze by >> bylo rozumne z vagniho highway=primary udelat presne >> highway=prvni_trida_dle_zakona123456? Ne. >> >> A proc ne? Kvuli zobecneni. >> >> Mozna je rozumne pridat do wiki poznamku ze highway=primary v cechach >> znamena silnice prvni tridy. Stejne tak by se mozna na wiki hodila poznamka >> ze addr:alternatenumber v cechach znamena cislo popisne, zname tez >> jako k18n (ne, fakt tu hruzu nebudu pokazdy vypisovat). >> >> Pavel >> > > To je dobr? p?ipom?nka. Srovnejme v?ak ob? definice: Silnice primary > m? dle anglick? wiki "obvykle spojovat v?t?? m?sta". Zat?mco > alternatenumber je "libovoln? dal?? ??slo domu, kter? nen? v > 'housenumber'". J? tam c?t?m podstatn? rozd?l v m??e obecnosti -- u? > t?m, ?e 'alternatenumber' pou??v? negativn? vymezen?, zat?mco > 'primary' pozitivn?. > > Ale tady u? zach?z?me do pom?rn? subjektivn?ho rozhodov?n?. Bylo by > dobr?, aby se vyj?d?ili i ostatn? (co? plat? i o dilematu p?eklep vs. > datov? model). Douf?m, ?e jsme mezit?m v?echny ostatn? na?? dlouhou > diskuz? definitivn? neodva?ili. ;-) > > S pozdravem, > Radek ?ernoch > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20090605/6958b82e/attachment.html>

5.6.2009 03:54:53 (#54)
gravatar

Radomír Černoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
2009/6/5 Tomas Kolda <kolda at web2net.cz>: zobrazit citaci
> Jeste me napada, ze vyhledavani adres stejne jede fulltextove, takze > rozlisovat kvuli vyhledavani smysl asi nema. Nikdo nebude delat kolonku pro > cisla, ale spise se jede Vodickova 111, Praha apod. > > Jde tedy asi jen o grafickou reprezentaci. Z meho pohledu je efekltivnejsi > (pro vykreslovani) pouzivat obecny zpusob. Mapnik totiz kazde pravidlo > projizdi postupne a nezridka, kdyz se to da do jine vrstvy apod., poklada > dalsi SQL dotaz. Udrzovat tato pravidla asi pak take nebude ono. Kdyz by mel > kazdy stat sve specifika dopodrobna popsana ve stylech, byla by jejich > definice asi nekolikanasobne vetsi a tim i delsi renderovani.
Viz vedlej?? vl?kno, ve kter?m se navrhuje pou??t: addr:street="Vodi?kova" addr:housenumber="4028/111" addr:[??slo popisn?]="4028" addr:[??slo orienta?n?]="111" Pokud se na tomto schematu shodneme, vyhled?va? zaj?m? jen "street" a "housenumber". A mapnik m??e v nejhor??m p??pad? z?stat tak, jak je. zobrazit citaci
> Takze i kdyz adresam vubec nerozumim, tak na vyhledani staci napsat to > kamkoliv. Mapy.cz apod asi take nemaji algoritmus na detekci cisla podle > toho jak jste to napsal, proste vezmou vse orankuji a vypisou vysledek. > > T > > Radom?r ?ernoch napsal(a): > > 2009/6/5 Pavel Machek <pavel at ucw.cz>: > > > Ahoj! > > > > Moje namitky proti konscriptionnummer: > 1. Nikdy zadny globalni search engine nebude zohlednovat tuhle opicarnu. > 2. Nikdy zadny globalni rendered nebude renderovat tuhle opicarnu. > > > D?ky, ?e jste tohle napsal. Je to toti? pr?v? naopak, ne? ??k?te! > > Probl?m s vykreslov?n?m 'alternatenumber' je v tom, ?e m??e obsahovat > zcela libovoln? ??slo. Kolik m??e m?t cifer? 4? 6? 8? Od jak?ho zoomu > ho tedy kreslit? Alternatenumber m? toti? velmi v?gn? definici, toti? > ???jak?koli ??slo, co nen? housenumber.??? > > Zat?mco 'konskriptionsnummer' m? krystalicky ?istou definici. Z n? > tak? plyne, ?e v 99% m? toto ??slo 1-4 cifry. Kdy? pak p??ete styl pro > renderer, tak v?te, ?e od zoomu 16 by nem?l nastat probl?m. [to ??slo > zoomu je n?st?el, neberte ho z?vazn?]. > > > ...ma krystalicky cistou definici, ktera mi ale nerekla nic > noveho. Proste je to cislo. > > A ted... highway=primary taky nema presnou definici. Definice silnice > prvni tridy u nas zcela jiste _neodpovida_ tomu co povazuji za prvni > tridu v Rusku. (Tam to taky muze byt sterkovka). Znamena to, ze by > bylo rozumne z vagniho highway=primary udelat presne > highway=prvni_trida_dle_zakona123456? Ne. > > A proc ne? Kvuli zobecneni. > > Mozna je rozumne pridat do wiki poznamku ze highway=primary v cechach > ?znamena silnice prvni tridy. Stejne tak by se mozna na wiki hodila poznamka > ?ze addr:alternatenumber v cechach znamena cislo popisne, zname tez > ?jako k18n (ne, fakt tu hruzu nebudu pokazdy vypisovat). > > ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Pavel > > > To je dobr? p?ipom?nka. Srovnejme v?ak ob? definice: Silnice primary > m? dle anglick? wiki "obvykle spojovat v?t?? m?sta". Zat?mco > alternatenumber je "libovoln? dal?? ??slo domu, kter? nen? v > 'housenumber'". J? tam c?t?m podstatn? rozd?l v m??e obecnosti -- u? > t?m, ?e 'alternatenumber' pou??v? negativn? vymezen?, zat?mco > 'primary' pozitivn?. > > Ale tady u? zach?z?me do pom?rn? subjektivn?ho rozhodov?n?. Bylo by > dobr?, aby se vyj?d?ili i ostatn? (co? plat? i o dilematu p?eklep vs. > datov? model). Douf?m, ?e jsme mezit?m v?echny ostatn? na?? dlouhou > diskuz? definitivn? neodva?ili. ;-) > > S pozdravem, > Radek ?ernoch > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >
-- Radomir Cernoch +44 750 708 8293 / +420 607 282 031 Email, Jabber: radomir.cernoch at gmail.com

5.6.2009 03:55:51 (#55)
gravatar

Tomáš Tichý

<t.tichy at post.cz>
150 4809
Mapy.cz jsou hloup? :-) Google um? naj?t Pod S?dli?t?m 1800/9, Pod S?dli?t?m 9/1800 <- tohle mapy.cz nenajdou , Pod S?dli?t?m 1800 i Pod S?dli?t?m 9, tak?e n?jak? to "rozlom?tkov?v?n?" asi d?l?. Nebo mo?n? naopak, Google to jede fulltextem a m? / jako odd?lova? slov, kde?to mapy.cz zkou?? identifikovat ??slo a to je zmate. =TT= zobrazit citaci
> > Takze i kdyz adresam vubec nerozumim, tak na vyhledani staci napsat to > kamkoliv. Mapy.cz apod asi take nemaji algoritmus na detekci cisla podle > toho jak jste to napsal, proste vezmou vse orankuji a vypisou vysledek. > > T > > Radom?r ?ernoch napsal(a): > > 2009/6/5 Pavel Machek <pavel at ucw.cz>: > > > Ahoj! > > > > Moje namitky proti konscriptionnummer: > 1. Nikdy zadny globalni search engine nebude zohlednovat tuhle opicarnu. > 2. Nikdy zadny globalni rendered nebude renderovat tuhle opicarnu. > > > D?ky, ?e jste tohle napsal. Je to toti? pr?v? naopak, ne? ??k?te! > > Probl?m s vykreslov?n?m 'alternatenumber' je v tom, ?e m??e obsahovat > zcela libovoln? ??slo. Kolik m??e m?t cifer? 4? 6? 8? Od jak?ho zoomu > ho tedy kreslit? Alternatenumber m? toti? velmi v?gn? definici, toti? > ???jak?koli ??slo, co nen? housenumber.??? > > Zat?mco 'konskriptionsnummer' m? krystalicky ?istou definici. Z n? > tak? plyne, ?e v 99% m? toto ??slo 1-4 cifry. Kdy? pak p??ete styl pro > renderer, tak v?te, ?e od zoomu 16 by nem?l nastat probl?m. [to ??slo > zoomu je n?st?el, neberte ho z?vazn?]. > > > ...ma krystalicky cistou definici, ktera mi ale nerekla nic > noveho. Proste je to cislo. > > A ted... highway=primary taky nema presnou definici. Definice silnice > prvni tridy u nas zcela jiste _neodpovida_ tomu co povazuji za prvni > tridu v Rusku. (Tam to taky muze byt sterkovka). Znamena to, ze by > bylo rozumne z vagniho highway=primary udelat presne > highway=prvni_trida_dle_zakona123456? Ne. > > A proc ne? Kvuli zobecneni. > > Mozna je rozumne pridat do wiki poznamku ze highway=primary v cechach > ?znamena silnice prvni tridy. Stejne tak by se mozna na wiki hodila poznamka > ?ze addr:alternatenumber v cechach znamena cislo popisne, zname tez > ?jako k18n (ne, fakt tu hruzu nebudu pokazdy vypisovat). > > ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Pavel > > > To je dobr? p?ipom?nka. Srovnejme v?ak ob? definice: Silnice primary > m? dle anglick? wiki "obvykle spojovat v?t?? m?sta". Zat?mco > alternatenumber je "libovoln? dal?? ??slo domu, kter? nen? v > 'housenumber'". J? tam c?t?m podstatn? rozd?l v m??e obecnosti -- u? > t?m, ?e 'alternatenumber' pou??v? negativn? vymezen?, zat?mco > 'primary' pozitivn?. > > Ale tady u? zach?z?me do pom?rn? subjektivn?ho rozhodov?n?. Bylo by > dobr?, aby se vyj?d?ili i ostatn? (co? plat? i o dilematu p?eklep vs. > datov? model). Douf?m, ?e jsme mezit?m v?echny ostatn? na?? dlouhou > diskuz? definitivn? neodva?ili. ;-) > > S pozdravem, > Radek ?ernoch > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >

5.6.2009 04:11:52 (#56)
gravatar

Tomas Kolda

<kolda at web2net.cz>
133
Tohle uz mi nevadi. Ale zase nevim zda se to bude dodrzovat :) Hodne lidi myslim totiz zajima graficka reprezentace... Nu coz, to uz neni na me. S timhle klidne souhlasim, jak se bude jmenovat to [*] je mi uz jedno... T Radom?r ?ernoch napsal(a): zobrazit citaci
> addr:street="Vodi?kova" > addr:housenumber="4028/111" > addr:[??slo popisn?]="4028" > addr:[??slo orienta?n?]="111" > >

5.6.2009 04:17:15 (#57)
gravatar

Tomáš Tichý

<t.tichy at post.cz>
150 4809
2009/6/5 Tomas Kolda <kolda at web2net.cz>: zobrazit citaci
> Tohle uz mi nevadi. Ale zase nevim zda se to bude dodrzovat :)
Dodr?ovat se to bude, proto?e se odv???m tvrdit, ?e 99% adresn?ch bod? poch?z? bu? z importu UIR nebo z Czechaddress, tak?e jsou strojov? p?eklopiteln? a v budoucnu budou u? p?ib?vat ve spr?vn?m form?tu. No a kdy? n?kdo p?id? bod ru?n?, tak se to snadno pozn?, proto?e se mu nebude cht?t ta dopl?kov? pole vypl?ovat :-), ale po??d to bude fungovat. =TT=

5.6.2009 06:31:30 (#58)
gravatar

MP

<singularita at gmail.com>
306
Mozna by sel udelat tag ve stylu: addr:alternate="rice:1234;konscription:2345;some_other_numbering_scheme:3456" Takhle kdyz se prida nejake nove cislovaci schema (da se cekat ze schemata budou pribyvat, jak se bude OSM v case zpresnovat a lidi zacnou mapovat adresy v zemich kde ted treba teprve resi aby tam meli aspon silnice), tak renderer sice nevi jake presne schema, ale muze aspon zkusit zobrazit to za dvojteckou, pripadne v tom hledat. Pokud vi o jaka cisla jde, muze zobrazovat nejak inteligentneji. addr:konskriptionsnummer tiohle neumoznuje (renderer nebude riskovat zobrazovat "nezname tagy" a ledat v neznamych tazich muze byt nekdy pro "koncoveho uzivatele" kontraproduktivni (ruzne "nesmysly" v note, fixme, ...)) BTW proc se nepouzil aspon preklad do anglictiny? Treba addr:conscription_number Martin

5.6.2009 08:31:50 (#59)
gravatar

Petr Nejedlý

<petr at nejedli.cz>
26
Martin Koke? napsal(a): zobrazit citaci
> Dne 5.6.2009 9:07, Petr Nejedl? napsal(a): > >> Zdar, >> >> Moje namitky proti konscriptionnummer: >> 1. Nikdy zadny globalni search engine nebude zohlednovat tuhle opicarnu. >> 2. Nikdy zadny globalni rendered nebude renderovat tuhle opicarnu. >> 3. (plyne z 1 a 2) AndNav2 me nikdy nedovede na takovou adresu. >> >> > 1. Ale ano, bude a zohled?uje. Zkuste si vyzkou?et v libovoln?ch > webmap?ch v libovoln?m m?st? zadat adresu s ??slem popisn?m a ??slem > orienta?n?m. Najde v?m oboj?. > 2. Pokud nikdo nenavrhne a nepo??d? o za?len?n? p??slu?n?ho stylu, o co > se, jak vidno, u? vynasna?il Radek ?ernoch, tak ne. > 3. Pokud bude v?voj?? AndNav2 l?n? za?lenit do sv?ho SW funkci, kterou > disponuje libovoln? TomTom Navcore, IGO, Garmin, tak nedovede. V opa?n?m > p??pad? ano. >
Nepochopili, takze na ujasneni: Mluvim o OSM, ne libovolnych web mapach. Ty to prave umi, nebot nemaji "tu opicarnu". "tou opicarnou" myslim, ze informaci, podle ktere chceme hledat a kterou chceme renderovat si na nasem pisecku hodlame dat jen(*) do nejakeho exotickeho tagu. Samozrejme jde jak do vyhledavace tak do rendereru dodelat podporu nasi lokalni anomalie, jenze jak by to vypadalo, kdyby si kazdy na svete pridal tu svoji lokalni a lokalnejsi ("/III" v jistem zminenem meste) anomalii do dalsiho tagu a chtel, aby mu nad tim osm.org (a jine globalni projekty, jako treba zmineny AndNav, ktery ostatne pro hledani pouziva dalsi, pologlobalni sluzbu) fungovaly vsechny takove ty normalni featury jako je renderovani a hledani. *) Zatimco jsem spal (SF, CA, USA), zacaly se veci pohybovat mnou preferovanym smerem. zobrazit citaci
> Tato opi??rna u n?s je od C.K. R-U, st??ujte si u sv?ch samospr?v, pro? > za ta l?ta, kdy jsou u vesel a nejsou ??zen? centr?ln?, je?t? nezavedli > ??sla orienta?n? (housenumbers), jak je sou?asn?m standardem: >
Tou opicarnou jsem nemyslel zpusob evidence adres, ale jeho navrhovanou reprezentaci v OSM. Nenik

5.6.2009 08:39:50 (#60)
gravatar

Petr Nejedlý

<petr at nejedli.cz>
26
Radom?r ?ernoch napsal(a): zobrazit citaci
>> 3. (plyne z 1 a 2) AndNav2 me nikdy nedovede na takovou adresu. >> >> rationale(hodne nadnesene): Na Bali mani ricenumber (cislovani domu >> zavedene za ucelem zdaneni ryzove urody). V honolulu maji .... >> Mely by vsechny ty tooly tohle zohlednovat? >> > > Z?le?? na tom, jestli je to pro n? z?sadn? ?daj. V ?R to z?sadn? je, > proto?e velk? ??st dom? jin? ??slo nem?. >
A prave proto, ze je zasadni, by mel byt v "zasadnim" tagu. zobrazit citaci
> Tomu nerozum?m. V ?em je 'konskriptionsnummer' v?t?? p??v?sek v > datab?zi ne? 'alternatenumber'? V?gn?j?? v?znam m? p?ece > 'alternatenumber', nebo ne? > > S pozdravem, > Radek ?ernoch > > PS: J? se omlouv?m za svoji tvrdohlavost. Ale dobr? polovina argument? > proti zm?n? je zalo?en? na tom, ?e se n?komu z estetick?ch d?vod? > nel?b? jm?no tagu. Tak? bych byl r?d, aby se mi p?i vysloven? toho > slova nezauzloval jazyk, poj?me se ale bavit o skute?n? praktick?ch > dopadech p?ejmenov?n?. >
Me osobne je jmeno pridavneho tagu ukradene, pro me je primarne dulezite, aby byla dostupna dostatecne dobra informace v tom tagu, ktery zna a pouziva cely svet, byt s mirnymi semantickymi odchylkami. zobrazit citaci
> Proti tomu toti? stoj? p?esn?j?? datov? model, v n?m? kl?? tagu p?esn? > ur?uje jeho hodnotu. >
Presnejsi, ale slozitejsi. At tam ta informace klidne je i presne, ale at tam je hlavne obecne. Nenik

5.6.2009 08:53:59 (#61)
gravatar

Radomír Černoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
Zdrav?m, co ??k?te na zm?nu, ve kter? 'housenumber' obsahuje ?p i ?o (podrobnosti ve vedlej??m vl?kn?)? Vyhled?va?i pak sta?? porovn?vat hledan? ??slo s ?et?zcem v 'housenumber' a na ostatn? tagy nehled?. Nav?c se tak ?e?? "probl?m Jind?ich?v Hradec". Je to ten syst?m ala Google, kter? tu n?kdo p?ed chv?l? pos?lal. Radek ?ernoch 2009/6/5 Petr Nejedl? <petr at nejedli.cz>: zobrazit citaci
> Radom?r ?ernoch napsal(a): >>> 3. (plyne z 1 a 2) AndNav2 me nikdy nedovede na takovou adresu. >>> >>> rationale(hodne nadnesene): Na Bali mani ricenumber (cislovani domu >>> zavedene za ucelem zdaneni ryzove urody). V honolulu maji .... >>> Mely by vsechny ty tooly tohle zohlednovat? >>> >> >> Z?le?? na tom, jestli je to pro n? z?sadn? ?daj. V ?R to z?sadn? je, >> proto?e velk? ??st dom? jin? ??slo nem?. >> > A prave proto, ze je zasadni, by mel byt v "zasadnim" tagu. >> Tomu nerozum?m. V ?em je 'konskriptionsnummer' v?t?? p??v?sek v >> datab?zi ne? 'alternatenumber'? V?gn?j?? v?znam m? p?ece >> 'alternatenumber', nebo ne? >> >> S pozdravem, >> Radek ?ernoch >> >> PS: J? se omlouv?m za svoji tvrdohlavost. Ale dobr? polovina argument? >> proti zm?n? je zalo?en? na tom, ?e se n?komu z estetick?ch d?vod? >> nel?b? jm?no tagu. Tak? bych byl r?d, aby se mi p?i vysloven? toho >> slova nezauzloval jazyk, poj?me se ale bavit o skute?n? praktick?ch >> dopadech p?ejmenov?n?. >> > Me osobne je jmeno pridavneho tagu ukradene, pro me je primarne > dulezite, aby byla > dostupna dostatecne dobra informace v tom tagu, ktery zna a pouziva cely > svet, > byt s mirnymi semantickymi odchylkami. >> Proti tomu toti? stoj? p?esn?j?? datov? model, v n?m? kl?? tagu p?esn? >> ur?uje jeho hodnotu. >> > Presnejsi, ale slozitejsi. At tam ta informace klidne je i presne, ale > at tam je hlavne obecne. > > Nenik > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- Radomir Cernoch +44 750 708 8293 / +420 607 282 031 Email, Jabber: radomir.cernoch at gmail.com

5.6.2009 09:16:19 (#62)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
Radom?r ?ernoch p??e v P? 05. 06. 2009 v 19:53 +0100: zobrazit citaci
> Zdrav?m, > > co ??k?te na zm?nu, ve kter? 'housenumber' obsahuje ?p i ?o > (podrobnosti ve vedlej??m vl?kn?)? Vyhled?va?i pak sta?? porovn?vat > hledan? ??slo s ?et?zcem v 'housenumber' a na ostatn? tagy nehled?. > Nav?c se tak ?e?? "probl?m Jind?ich?v Hradec". Je to ten syst?m ala > Google, kter? tu n?kdo p?ed chv?l? pos?lal.
J? jsem pro. Jak diskuse uk?zaly, zp?sob "jak se to p??e v ob?ance" je sice redundantn?, ale bez dal?? informace je dokonce ani nelze odvodit z ostatn?ch tag?. Dovedu si p?edstavit i tag housenumber_algorithm, kter? jeho vytvo?en? popisuje (zpravidla jednotn? pro cel? m?sto), a kter? by umo?nil housenumber vygenerovat. Nap?.: UL CO"/"CP UL CP UL CP"/"SUBURBID SUBURBID" "CP CP OR CE"E" Po?ad? ?. o. <-> ?. p. nen? ?pln? jasn?. Nap?. v Praze se ?ast?ji pou??van? verze ?Ulice ??. o./?. p. ??ady v?ak pou??vaj? adresu v m?n? logick? form? Ulice ?. p./?. o. (jm?no ulice tak le?? vedle ?. p., kter? se v?ak k ulici nevztahuje). Tak?e bychom m?li ?ty?i tagy: housenumber = tak, jak se to p??e v ob?ance ?. p. ?. o. ?. ev. ________________________________________________________________________ Stanislav Brabec http://www.penguin.cz/~utx

« zpět na výpis měsíce