« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] CzechAddress ve verzi 0.0.2

Vlákno 10.5. - 11.5.2009, počet zpráv: 12


10.5.2009 08:51:51 (#1)
gravatar

Radomir Cernoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
Zdrav?m v?echny! p?ipravil jsem novou verzi pluginu CzechAddress pro spr?vu adres. Mezi novinkami je nov? algoritmus na sp?rov?n? objekt? na map? a v datab?zi, kter?mu u? lze kone?n? d?v??ovat (nad?le v?ak bu?te podez?el? k datab?zi samotn?, ob?as v n? n?jak? d?m chyb?). D?le je mo?n? editovat ji? existuj?c? adresn? body, i kdy? st?le jen podle ??sla popisn?ho. Plugin tak? p?id?v? tagy 'is_in', 'source' a 'addr:city|country'. Nejv?t?? novinkou pak je zhmotn?n? n?padu Petra Dlouh?ho, a to p?id?v?n? adresn?ch bodu jedn?m kliknut?m. Cel? dialog je zat?m lehce neintuitivn?, m?l by v?ak fungovat. Postup je n?sleduj?c?: 1) Otev?ete dialog "Tov?rna na adresy" ikonkou ob?lky s posuvn?kem. 2) Tla??tkem "Obnovit" pak vyberete m?sto, ve kter?m se mapuje. 3) Ulici vyberete bu? z rozbalovac?ho menu, nebo kliknut?m do mapy. 4) Pak u? sta?? jen vybrat prvn? d?m pro p?id?n? a aktivovat m?d "P?id?n? adresy jedn?m kliknut?m" pomoc? Shift+L. Stahujte z http://homepages.inf.ed.ac.uk/s0898853/ S pozdravem, Radek ?ernoch

11.5.2009 12:10:54 (#2)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Sun, 10 May 2009 20:51:51 +0200, Radomir Cernoch <radomir.cernoch at gmail.com> wrote: Ahoj, p?ijde mi to dost dobr?. Nejv?t?? probl?m vid?m v tom, ?e se u adres nezobrazuje ??slo popisn?, ale pouze ??slo sm?rovac?. Tedy pokud p?i?azuji adresy n?kde, kde nejsou sm?rovac? ??sla, tak nem?m dostate?nou vizu?ln? kontrolu, ?e jsem v?e p?i?adil spr?vn?. Jak? jsou n?vrhy? Protla?it alternumber do JOSM, nebo zm?nit syst?m? zobrazit citaci
> Zdrav?m v?echny! > > p?ipravil jsem novou verzi pluginu CzechAddress pro spr?vu adres. > Mezi novinkami je nov? algoritmus na sp?rov?n? objekt? na map? a > v datab?zi, kter?mu u? lze kone?n? d?v??ovat (nad?le v?ak bu?te > podez?el? k datab?zi samotn?, ob?as v n? n?jak? d?m chyb?). D?le > je mo?n? editovat ji? existuj?c? adresn? body, i kdy? st?le jen > podle ??sla popisn?ho. Plugin tak? p?id?v? tagy 'is_in', 'source' > a 'addr:city|country'. > > Nejv?t?? novinkou pak je zhmotn?n? n?padu Petra Dlouh?ho, a to > p?id?v?n? adresn?ch bodu jedn?m kliknut?m. Cel? dialog je zat?m > lehce neintuitivn?, m?l by v?ak fungovat. Postup je n?sleduj?c?: > > 1) Otev?ete dialog "Tov?rna na adresy" ikonkou ob?lky s posuvn?kem. > 2) Tla??tkem "Obnovit" pak vyberete m?sto, ve kter?m se mapuje. > 3) Ulici vyberete bu? z rozbalovac?ho menu, nebo kliknut?m do mapy. > 4) Pak u? sta?? jen vybrat prvn? d?m pro p?id?n? a aktivovat m?d > "P?id?n? adresy jedn?m kliknut?m" pomoc? Shift+L. > > Stahujte z http://homepages.inf.ed.ac.uk/s0898853/ > > S pozdravem, > Radek ?ernoch > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Petr Dlouh?

11.5.2009 12:19:37 (#3)
gravatar

Radomir Cernoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
Ahoj, tak? jsem o tom p?em??lel. P?ijde mi, ?e sp?? pot?ebujeme protla?it ??sla popisn? do cel?ho OSM. Na jednu stranu lze vykreslov?n? v JOSM vy?e?it vytvo?en?m nov? vrstvy. Jen?e v mnoha obc?ch ??sla orienta?n? neexistuj? a bylo by proto dobr?, aby se ??sla popisn? objevily i na renderovan?ch map?ch (vizu?ln? odli?en? od 'housenumber'). Radek Petr Dlouh? p??e v Po 11. 05. 2009 v 00:10 +0200: zobrazit citaci
> On Sun, 10 May 2009 20:51:51 +0200, Radomir Cernoch <radomir.cernoch at gmail.com> wrote: > > Ahoj, > > p?ijde mi to dost dobr?. > Nejv?t?? probl?m vid?m v tom, ?e se u adres nezobrazuje ??slo popisn?, ale pouze ??slo sm?rovac?. Tedy pokud p?i?azuji adresy n?kde, kde nejsou sm?rovac? ??sla, tak nem?m dostate?nou vizu?ln? kontrolu, ?e jsem v?e p?i?adil spr?vn?. Jak? jsou n?vrhy? Protla?it alternumber do JOSM, nebo zm?nit syst?m? > > > Zdrav?m v?echny! > > > > p?ipravil jsem novou verzi pluginu CzechAddress pro spr?vu adres. > > Mezi novinkami je nov? algoritmus na sp?rov?n? objekt? na map? a > > v datab?zi, kter?mu u? lze kone?n? d?v??ovat (nad?le v?ak bu?te > > podez?el? k datab?zi samotn?, ob?as v n? n?jak? d?m chyb?). D?le > > je mo?n? editovat ji? existuj?c? adresn? body, i kdy? st?le jen > > podle ??sla popisn?ho. Plugin tak? p?id?v? tagy 'is_in', 'source' > > a 'addr:city|country'. > > > > Nejv?t?? novinkou pak je zhmotn?n? n?padu Petra Dlouh?ho, a to > > p?id?v?n? adresn?ch bodu jedn?m kliknut?m. Cel? dialog je zat?m > > lehce neintuitivn?, m?l by v?ak fungovat. Postup je n?sleduj?c?: > > > > 1) Otev?ete dialog "Tov?rna na adresy" ikonkou ob?lky s posuvn?kem. > > 2) Tla??tkem "Obnovit" pak vyberete m?sto, ve kter?m se mapuje. > > 3) Ulici vyberete bu? z rozbalovac?ho menu, nebo kliknut?m do mapy. > > 4) Pak u? sta?? jen vybrat prvn? d?m pro p?id?n? a aktivovat m?d > > "P?id?n? adresy jedn?m kliknut?m" pomoc? Shift+L. > > > > Stahujte z http://homepages.inf.ed.ac.uk/s0898853/ > > > > S pozdravem, > > Radek ?ernoch

11.5.2009 12:24:35 (#4)
gravatar

Radomír Černoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
Je?t? jeden n?pad: ??slo orienta?n? aktu?ln? vkl?dan? adresy by ?el vykreslit u kurzoru. Tedy tam, kde se nyn? zobrazuje ?ernob?l? ikonka po?tovn? ob?lky... Zd? se V?m to rozumn?? 2009/5/10 Radomir Cernoch <radomir.cernoch at gmail.com>: zobrazit citaci
> Ahoj, > > tak? jsem o tom p?em??lel. P?ijde mi, ?e sp?? pot?ebujeme protla?it > ??sla popisn? do cel?ho OSM. Na jednu stranu lze vykreslov?n? v JOSM > vy?e?it vytvo?en?m nov? vrstvy. Jen?e v mnoha obc?ch ??sla orienta?n? > neexistuj? a bylo by proto dobr?, aby se ??sla popisn? objevily i na > renderovan?ch map?ch (vizu?ln? odli?en? od 'housenumber'). > > Radek > > Petr Dlouh? p??e v Po 11. 05. 2009 v 00:10 +0200: >> On Sun, 10 May 2009 20:51:51 +0200, Radomir Cernoch <radomir.cernoch at gmail.com> wrote: >> >> Ahoj, >> >> p?ijde mi to dost dobr?. >> Nejv?t?? probl?m vid?m v tom, ?e se u adres nezobrazuje ??slo popisn?, ale pouze ??slo sm?rovac?. Tedy pokud p?i?azuji adresy n?kde, kde nejsou sm?rovac? ??sla, tak nem?m dostate?nou vizu?ln? kontrolu, ?e jsem v?e p?i?adil spr?vn?. Jak? jsou n?vrhy? Protla?it alternumber do JOSM, nebo zm?nit syst?m? >> >> > Zdrav?m v?echny! >> > >> > p?ipravil jsem novou verzi pluginu CzechAddress pro spr?vu adres. >> > Mezi novinkami je nov? algoritmus na sp?rov?n? objekt? na map? a >> > v datab?zi, kter?mu u? lze kone?n? d?v??ovat (nad?le v?ak bu?te >> > podez?el? k datab?zi samotn?, ob?as v n? n?jak? d?m chyb?). D?le >> > je mo?n? editovat ji? existuj?c? adresn? body, i kdy? st?le jen >> > podle ??sla popisn?ho. Plugin tak? p?id?v? tagy 'is_in', 'source' >> > a 'addr:city|country'. >> > >> > Nejv?t?? novinkou pak je zhmotn?n? n?padu Petra Dlouh?ho, a to >> > p?id?v?n? adresn?ch bodu jedn?m kliknut?m. Cel? dialog je zat?m >> > lehce neintuitivn?, m?l by v?ak fungovat. Postup je n?sleduj?c?: >> > >> > 1) Otev?ete dialog "Tov?rna na adresy" ikonkou ob?lky s posuvn?kem. >> > 2) Tla??tkem "Obnovit" pak vyberete m?sto, ve kter?m se mapuje. >> > 3) Ulici vyberete bu? z rozbalovac?ho menu, nebo kliknut?m do mapy. >> > 4) Pak u? sta?? jen vybrat prvn? d?m pro p?id?n? a aktivovat m?d >> > ? ?"P?id?n? adresy jedn?m kliknut?m" pomoc? Shift+L. >> > >> > Stahujte z http://homepages.inf.ed.ac.uk/s0898853/ >> > >> > S pozdravem, >> > Radek ?ernoch

11.5.2009 12:28:34 (#5)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Mon, 11 May 2009 00:24:35 +0200, Radom?r ?ernoch <radomir.cernoch at gmail.com> wrote: O tom jsem i p?em??lel. Jestli to jde ud?lat jednodu?e, tak to ur?it? pom??e p?i editaci, ale hromadn? pohled (pro kontrolu po editaci) na v?echny vytvo?en? adresy to nenahrad?. zobrazit citaci
> Je?t? jeden n?pad: ??slo orienta?n? aktu?ln? vkl?dan? adresy by ?el > vykreslit u kurzoru. Tedy tam, kde se nyn? zobrazuje ?ernob?l? ikonka > po?tovn? ob?lky... Zd? se V?m to rozumn?? >
-- Petr Dlouh?

11.5.2009 12:43:42 (#6)
gravatar

Radomír Černoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
Shrnul bych sv?j pohled na v?c: 1) ?P u kurzoru napov? je?t? p?ed kliknut?m. 2) ?P kreslen? v nov? vrstv? umo?n? kontrolu a? po kliknut?, ale zato p?in??? glob?ln? pohled. 3) V p??pad? vrchol?, kter? maj? jen 'alternatenumber', JOSM nevykresl? takov? ten modr? flek. Plugin by musel poznat, jestli flek chyb? a p??padn? ho dokreslit. Na implementaci by to nebylo by to t??k?, ale elegantn? tak? ne. 4) Nejlep?? je stejn? protla?it 'alternatenumber' do OSM... ;-) Radek 2009/5/10 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: zobrazit citaci
> On Mon, 11 May 2009 00:24:35 +0200, Radom?r ?ernoch <radomir.cernoch at gmail.com> wrote: > > O tom jsem i p?em??lel. Jestli to jde ud?lat jednodu?e, tak to ur?it? pom??e p?i editaci, ale hromadn? pohled (pro kontrolu po editaci) na v?echny vytvo?en? adresy to nenahrad?. > >> Je?t? jeden n?pad: ??slo orienta?n? aktu?ln? vkl?dan? adresy by ?el >> vykreslit u kurzoru. Tedy tam, kde se nyn? zobrazuje ?ernob?l? ikonka >> po?tovn? ob?lky... Zd? se V?m to rozumn??

11.5.2009 12:45:58 (#7)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Mon, 11 May 2009 00:43:42 +0200, Radom?r ?ernoch <radomir.cernoch at gmail.com> wrote: Souhlas?m. Napsal jsem dotaz do konference JOSM. zobrazit citaci
> 1) ?P u kurzoru napov? je?t? p?ed kliknut?m. > 2) ?P kreslen? v nov? vrstv? umo?n? kontrolu a? po kliknut?, ale zato > p?in??? glob?ln? pohled. > 3) V p??pad? vrchol?, kter? maj? jen 'alternatenumber', JOSM > nevykresl? takov? ten modr? flek. Plugin by musel poznat, jestli flek > chyb? a p??padn? ho dokreslit. Na implementaci by to nebylo by to > t??k?, ale elegantn? tak? ne. > 4) Nejlep?? je stejn? protla?it 'alternatenumber' do OSM...
-- Petr Dlouh?

11.5.2009 12:59:53 (#8)
gravatar

Radomir Cernoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
D?ky. Kdy? u? m?n?me syst?m adres, m?me v ?R je?t? ??sla eviden?n?... Osobn? v?ak nevid?m ??dn? velk? d?vod je do OSM zav?d?t. Napad? V?s n?koho d?vod, aby OSM obsahovala eviden?n? ??sla? Petr Dlouh? p??e v Po 11. 05. 2009 v 00:45 +0200: zobrazit citaci
> On Mon, 11 May 2009 00:43:42 +0200, Radom?r ?ernoch <radomir.cernoch at gmail.com> wrote: > > Souhlas?m. Napsal jsem dotaz do konference JOSM. > > > 1) ?P u kurzoru napov? je?t? p?ed kliknut?m. > > 2) ?P kreslen? v nov? vrstv? umo?n? kontrolu a? po kliknut?, ale zato > > p?in??? glob?ln? pohled. > > 3) V p??pad? vrchol?, kter? maj? jen 'alternatenumber', JOSM > > nevykresl? takov? ten modr? flek. Plugin by musel poznat, jestli flek > > chyb? a p??padn? ho dokreslit. Na implementaci by to nebylo by to > > t??k?, ale elegantn? tak? ne. > > 4) Nejlep?? je stejn? protla?it 'alternatenumber' do OSM...

11.5.2009 10:45:32 (#9)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Mon, 11 May 2009 00:45:58 +0200, Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz> wrote: zobrazit citaci
> Souhlas?m. Napsal jsem dotaz do konference JOSM.
P?i?la mi odpov?? od Frederika Ramma. Ot?zka je, jestli m? cenu to m?nit (zm?na by trvala 5 minut, kdyby spr?vn? fungovalo XAPI). zobrazit citaci
>> I wonder if is a Czech/Slovak speciality, in which case one should >> perhaps use the national language term? In Germany, if we have things >> that nobody else in the world uses, we tend to use the German term in >> the tag name as well. It makes not much sense to say "alternumber" when >> nobody understands it. If you put addr:??slo_orienta?n? then at least I >> have a change of googling for it ;-)
-- Petr Dlouh?

11.5.2009 12:37:28 (#10)
gravatar

Radomir Cernoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
P?epos?l?m mail, kter? jsem poslal na vysv?tlenou do josm-dev (viz ?pln? dole). Zd? se mi ale, ?e mail, na kter? jsem reagoval, je jin? ne? ten, kter? jsi p?eposlal... Za??n? v tom b?t zmatek a navrhuji p?esunout diskuzi do JOSM-dev. Petr Dlouh? p??e v Po 11. 05. 2009 v 10:45 +0200: zobrazit citaci
> On Mon, 11 May 2009 00:45:58 +0200, Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz> wrote: > > > Souhlas?m. Napsal jsem dotaz do konference JOSM. > > P?i?la mi odpov?? od Frederika Ramma. Ot?zka je, jestli m? cenu to m?nit (zm?na by trvala 5 minut, kdyby spr?vn? fungovalo XAPI). > > >> I wonder if is a Czech/Slovak speciality, in which case one should > >> perhaps use the national language term? In Germany, if we have things > >> that nobody else in the world uses, we tend to use the German term in > >> the tag name as well. It makes not much sense to say "alternumber" when > >> nobody understands it. If you put addr:??slo_orienta?n? then at least I > >> have a change of googling for it ;-)
-------- P?eposlan? zpr?va -------- Od: Radomir Cernoch <radomir.cernoch at gmail.com> Komu: OpenStreetMap-Josm MailConf <josm-dev at openstreetmap.org> P?edm?t: [josm-dev] Czech house numbers Datum: Mon, 11 May 2009 11:33:37 +0100 Hi, the system is following: We have the standard 'housenumber', which defines the order of houses on a street and therefore this number makes sense only in combination with the street name. This system is used by most people as it is easy to remember and hence this number is rendered on OSM maps. In Czech this number is called "??slo orienta?n?." The second system, which we currently store in 'alternatenumber' ("??slo popisn?") defines a unique number of a house within a village/town or suburb. Houses are ordered historically, the oldest has number 1, the newest might have 4029. Therefore houses 4028 and 4029 can be on opposite sides of the town. This system is used for administration and in small villages it serves as the primary system, since it is not crucial to adopt the 'housenumber' system if eg. the municipality consists only of one street. Lastly 'alternatenumber' is used on Czech land register maps and so we need it for finding position of individual houses. This is why we would appreciate if by looking at the map in JOSM, we could see both the 'alternatenumber' of a node together with the background register map (provided by WMS). I think we should currently resolve the following question: Is it better to use 'addr:alternatenumber' (or any other similar key) as the preferred way of storing secondary housing numbers for _most_ countries or is it better to adopt 'addr:some_czech_label' for Czech Republic and 'addr:some_german_label' for Germany, etc.? Personally I would set up 'addr:alternatenumber' wherever possible and switch to 'addr:some_local_label' if local system was too different. However this would probably require to push 'alternatenumber' into official list of attributes... Yours, Radek Cernoch

11.5.2009 02:14:11 (#11)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Mon, 11 May 2009 12:37:28 +0200, Radomir Cernoch <radomir.cernoch at gmail.com> wrote: Pro ty co ne?tou josm-dev, nebo neum? angilicky: Pokud si chcete nechat zobrazit addr:alternatenumber, tak sta?? v Einstein tabu v nastaven? nastavit parametr "mappaint.nameOrder" na hodnotu (nap??klad) "name:cz;name;int_name;ref;operator;brand;addr:housenumber;addr:alternatenumber". zobrazit citaci
> P?epos?l?m mail, kter? jsem poslal na vysv?tlenou do josm-dev (viz ?pln? > dole). > Zd? se mi ale, ?e mail, na kter? jsem reagoval, je jin? ne? ten, kter? > jsi p?eposlal... Za??n? v tom b?t zmatek a navrhuji p?esunout diskuzi do > JOSM-dev.
-- Petr Dlouh?

11.5.2009 02:43:35 (#12)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
M?m n?kolik dal??ch n?vrh? na zlep?en? CzechAdress, jsou to jen n?vrhy, nechci s t?m nikoho otravovat.. -Dialog "Adresn? bod" by se m?l zav??t po zm??knut? enteru, d?lat to my?? je otrava, a tabul?tor taky. -Tov?rna na adresy nezvl?d? adresn? body bez adresy. Hodilo by se, kdyby tam byla mo?nost "??dn? ulice", proto?e jinak se ned? pou??t na vesnice, ve kter?ch nejsou ulice pojmenovan?. -Do budoucna by se mohla hodit funkce "kop?rovat jm?no ulice", kterou bych si p?edstavoval tak, ?e vyberu adresn? bod, vyberu ulici, zm??knu "kop?rovat jm?no ulice" a jm?no se zkop?ruje z bodu na way. Jinak se to mus? d?lat ru?n?, a je to tak? docela otrava. -- Petr Dlouh?

« zpět na výpis měsíce