« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Fwd:Jde vám nahrávat provedené změny?

Vlákno 6.5. - 6.5.2009, počet zpráv: 1


6.5.2009 07:37:52 (#1)
gravatar

Zdeněk Pražák

<ZPrazak at seznam.cz>
784
je?t? up?esn?n? - v?era jsem v JOSM upravoval mapu v okol? Ji??na a v?dy po cca 800 vytvo?en?ch bodech jsem poslal na server proveden? zm?ny. Dvakr?t se to povedlo a p?i t?et?m pokusu se v ok?nku cmd objev? po chv?li n?sleduj?c? text: PUT http://www.openstreetmap.org/api/0.6/changeset/create... OK POST http://www.openstreetmap.org/api/0.6/changeset/1089360/upload... conflict PUT http://www.openstreetmap.org/api/0.6/changeset/1089360//close... OK a proveden? zm?ny se nenahraj?. Co s t?m m?m d?lat? # ------------ P?vodn? zpr?va ------------ # Od: Zden?k Pra??k <ZPrazak at seznam.cz> # P?edm?t: Jde v?m nahr?vat proveden? zm?ny? # Datum: 05.5.2009 20:41:15 # ---------------------------------------- # # # M?m dotaz, jestli se V?m v t?chto chv?l?ch poda?ilo nahr?t proveden? zm?ny. # P?ed hodinou mi ?lo v?e v po??dku a nyn? mi JOSM p?i nahr?v?n? hl?s? konflikt # # PUT http://www.openstreetmap.org/api/0.6/changeset/create...OK # POST http://www.openstreetmap.org/api/0.6/changeset/1089360/upload...conflict # PUT http://www.openstreetmap.org/api/0.6/changeset/1089360//close... OK # # Pra??k #

« zpět na výpis měsíce