« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Členská schůze OpenStreetMap Česká republika z.s.

Vlákno 27.9. - 27.9.2019, počet zpráv: 1


27.9.2019 01:03:09 (#1)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2434 2837
---------- Původní e-mail ---------- Od: Tom Ka <tomas.kasparek na gmail.com> Komu: Marián Kyral <mkyral na email.cz>, Jakub Těšínský <j na kub.cz> Datum: 27. 9. 2019 12:39:36 Předmět: Členská schůze OpenStreetMap Česká republika z.s. "Dobrý den, rada spolku OpenStreetMap Česká republika z.s., IČO: 07716389 se sídlem Údolní 567/33, 602 00 Brno, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka L25599, dále jen Spolek tímto v souladu se stanovami svolává členskou schůzi Spolku, která se bude konat během konference OpenAlt (https://openalt.cz/2019/) dne: 2.listopadu.2019 od 15:00 na adrese: Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v Brně Božetěchova 1/2, 61266 Brno program schůze: - zahájení a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze - volba orgánů členské schůze - zpráva o činnosti Spolku - různé Prosím členy Spolku o potvrzení účasti (mimo konferenci), případně informaci, že budete hlasovat elektronicky vzdáleně (viz. GPG klíč v přihlášce) Tomáš Kašpárek člen rady spolku " ------------- další část --------------- HTML příloha byla odstraněna... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20190927/0dea2a61/attachment.html>

« zpět na výpis měsíce