« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] uhul ortofotomapy

Vlákno 10.4. - 10.4.2009, počet zpráv: 1


10.4.2009 12:36:48 (#1)
gravatar

Zdeněk Pražák

<ZPrazak at seznam.cz>
784
Zaslal jsem na uhul tuto odpov?? a od spr?vce s?t? jsem obdr?el n?sleduj?c?: Dobr? den, dnes r?no jsme je?t? za?ali u poskytovatele pro jistotu d?lat translaci adres ze star?ch adres na nov?, proto?e na n?kter?ch velk?ch dns ke??ch z?staly p?vodn? adresy s dobou platnosti 1 t?den. To odstranilo posledn? probl?my, opravdu v?m to je?t? te? nejde ? Z jak? adresy, pros?m, p?istupujete ? Pod?v?m se na v?? konkr?tn? p??pad. D?kuji Michal Vostr? [Vostry.Michal at uhul.cz] spr?va s?t? Mohl by se n?kdo pod?vat, zda wms plugin v JOSM funguje a p??padn? jim poslat up?esn?n?

« zpět na výpis měsíce