« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] uhul ortofoto

Vlákno 10.4. - 10.4.2009, počet zpráv: 2


10.4.2009 11:48:03 (#1)
gravatar

Zdeněk Pražák

<ZPrazak at seznam.cz>
784
napsal jsem na uhul dotaz, kdy budou zprovozn?ny mapy a obdr?el jsem n?sleduj?c? odpov??: Dobr? den, v minul?m t?dnu prob?hlo st?hov?n? mapov?ch server? do jin? lokality, p?i kter?m do?lo k n?kolika p?ibli?n? p?lhodinov?m v?padk?m, nicm?n? nyn? jsou v?echny servery v provozu a pod b??n?m zat??en?m. Na jakou URL adresu p?istupujete ? P??padn? jak? slu?ba v?m nefunguje ? S p??n?m p?kn?ho dne Ing. Lada MATOU?KOV? PRYLOV? vedouc? odd?len? vn?j??ch vztah? a poradenstv? ?stav pro hospod??skou ?pravu les? Brand?s nad Labem (?H?L) N?b?e?n? 1326 250 01 Brand?s nad Labem E-mail: Prylova.Lada at uhul.cz www.uhul.cz Co j? m?m odpov?d?t? Pra??k

10.4.2009 02:38:45 (#2)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
717
Mozno napsat toto: SLUZBA: WMS priklad 1 URL: http://geoportal2.uhul.cz/cgi-bin/oprl.asp?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities RESULT: msxml3.dll error '80072efd' A connection with the server could not be established /cgi-bin/oprl.asp, line 14 priklad 2 URL: http://geoportal2.uhul.cz/cgi-bin/oprl.asp?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:4326&LAYERS=Ortofoto_cb&STYLES=default&FORMAT=image/jpeg&TRANSPARENT=TRUE&BBOX=16,48,16.01,48.01&WIDTH=200&HEIGHT=200 RESULT: msxml3.dll error '80072efd' A connection with the server could not be established /cgi-bin/oprl.asp, line 14 2009/4/10 Zden?k Pra??k <ZPrazak at seznam.cz>: zobrazit citaci
> Co j? m?m odpov?d?t?

« zpět na výpis měsíce