« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] hláška josm o nedostatku paměti

Vlákno 19.4. - 25.4.2019, počet zpráv: 21


19.4.2019 11:50:25 (#1)
gravatar

Zdeněk Pražák

<ZPrazak at seznam.cz>
832
aktualizoval jsem josm na poslední verzi a při práci se mi začala objevovat hláška o nedostatku paměti co mám dělat přikládím výpis z konzole: 2019-04-19 11:44:05.123 INFO: ┌rove˛ logovßnÝ je na INFO (INFO, 800) 2019-04-19 11:44:12.533 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'reverter' (verze 34977) 2019-04-19 11:44:12.595 WARNING: No configuration settings found.  Using hardcod ed default values for all pools. 2019-04-19 11:44:12.611 INFO: RemoteControl: adding command "revert_ changeset" ( handled by RevertChangesetHandler) 2019-04-19 11:44:12.626 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'jts' (verze 34908) 2019-04-19 11:44:12.626 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'ejml' (verze 34908) 2019-04-19 11:44:12.642 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'geotools' (verze 34908) 2019-04-19 11:44:13.718 INFO: Warp/affine reduction enabled: true 2019-04-19 11:44:15.013 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'pointInfo' (verze 34908) 2019-04-19 11:44:15.044 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'Tracer' (verze 34908) 2019-04-19 11:44:15.060 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'buildings_tools' (verze 34977) 2019-04-19 11:44:15.091 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'Tracer2' (verze 34976) 2019-04-19 11:44:15.107 INFO: Reassigning shortcut 'tools:tracer2' from null to 640 because of conflict with T 2019-04-19 11:44:15.107 INFO: Tichř konflikt klßvesovřch zkratek: 'tools: tracer2 ' posunuto vedle 'tools:tracer' na 'Ctrl+Alt+F1'. 2019-04-19 11:44:15.122 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'Tracer-testing' (verze 1537729551 ) 2019-04-19 11:44:15.122 INFO: Keystroke pressed T is already assigned to org.ope nstreetmap.josm.plugins.tracer.TracerAction na 1ef452c, will be overridden by org.o penstreetmap.josm.plugins.tracer.TracerAction na 8fe51d 2019-04-19 11:44:15.341 INFO: Akce nßstrojovÚ liÜty mapmode/tracer-sml p° epsanß:  org.openstreetmap.josm.plugins.tracer.TracerAction bude org.openstreetmap. josm. plugins.tracer.TracerAction 2019-04-19 11:44:15.668 INFO: RemoteControl::Accepting remote connections on /12 7.0.0.1:8111 2019-04-19 11:44:15.668 INFO: RemoteControl::Accepting remote connections on /0: 0:0:0:0:0:0:1:8111 2019-04-19 11:44:15.965 INFO: RemoteControl::Accepting secure remote connections  on /127.0.0.1:8112 2019-04-19 11:44:16.043 INFO: RemoteControl::Accepting secure remote connections  on /0:0:0:0:0:0:0:1:8112 2019-04-19 11:44:16.339 INFO: GET https://api.openstreetmap.org/api/0.6/ user/det ails -> 200 (445 B) 2019-04-19 11:44:16.386 INFO: Message notifier active (checks every 5 minutes) 2019-04-19 11:44:16.386 INFO: Changeset updater active (checks every 60 minutes if open changesets have been closed) 2019-04-19 11:44:16.495 INFO: GET https://api.openstreetmap.org/api/0.6/ user/det ails (zÝskat poŔet nep°eŔtenřch zprßv) -> 200 (445 B) 2019-04-19 11:44:19.521 INFO: Open file: C:\Users\Zdenýk Pra×ßk\AppData\ Roaming\ JOSM\autosave\Datovß vrstva 1_20190419_113606718.osm (81664250 bytes) 2019-04-19 11:44:23.671 SEVERE: Thread main-worker-0 raised java.lang. OutOfMemor yError: Java heap space 2019-04-19 11:44:23.687 SEVERE: java.util.concurrent.ExecutionException: java.la ng.OutOfMemoryError: Java heap space. P°iŔina: java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space java.util.concurrent.ExecutionException: java.lang.OutOfMemoryError: Java heap s pace         at java.util.concurrent.FutureTask.report(Unknown Source)         at java.util.concurrent.FutureTask.get(Unknown Source)         at org.openstreetmap.josm.gui.layer.AutosaveTask.lambda$ recoverUnsavedLa yers$2(AutosaveTask.java:439)         at org.openstreetmap.josm.gui.layer.AutosaveTask$$Lambda$272/ 13719129.ru n(Unknown Source)         at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Unknown Source)         at java.util.concurrent.FutureTask.run(Unknown Source)         at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)         at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)         at java.lang.Thread.run(Unknown Source) Caused by: java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space         at java.util.Arrays.copyOfRange(Unknown Source)         at java.lang.String.<init>(Unknown Source)         at com.sun.org.apache.xerces.internal.xni.XMLString.toString(Unknown Sou rce)         at com.sun.org.apache.xerces.internal.util.XMLAttributesImpl. getValue(Un known Source)         at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLStreamReaderImpl. getAttrib uteValue(Unknown Source)         at org.openstreetmap.josm.io.OsmReader.readCommon(OsmReader.java: 391)         at org.openstreetmap.josm.io.OsmReader$$Lambda$143/18888940.accept (Unkno wn Source)         at org.openstreetmap.josm.io.AbstractReader.parseNode (AbstractReader.jav a:665)         at org.openstreetmap.josm.io.OsmReader.parseNode(OsmReader.java:180)         at org.openstreetmap.josm.io.OsmReader.parseOsm(OsmReader.java:119)         at org.openstreetmap.josm.io.OsmReader.parseRoot(OsmReader.java:85)         at org.openstreetmap.josm.io.OsmReader.parse(OsmReader.java:71)         at org.openstreetmap.josm.io.OsmReader.lambda$doParseDataSet$0 (OsmReader .java:430)         at org.openstreetmap.josm.io.OsmReader$$Lambda$139/8973147.accept (Unknow n Source)         at org.openstreetmap.josm.io.AbstractReader.doParseDataSet (AbstractReade r.java:297)         at org.openstreetmap.josm.io.OsmReader.doParseDataSet(OsmReader. java:427 )         at org.openstreetmap.josm.io.OsmReader.parseDataSet(OsmReader.java: 460)         at org.openstreetmap.josm.gui.io.importexport.OsmImporter. parseDataSet(O smImporter.java:130)         at org.openstreetmap.josm.gui.io.importexport.OsmImporter.loadLayer (OsmI mporter.java:120)         at org.openstreetmap.josm.gui.io.importexport.OsmImporter.importData (Osm Importer.java:97)         at org.openstreetmap.josm.gui.io.importexport.OsmImporter.importData (Osm Importer.java:82)         at org.openstreetmap.josm.gui.io.importexport.FileImporter. importDataHan dleExceptions(FileImporter.java:95)         at org.openstreetmap.josm.actions.OpenFileAction$OpenFileTask. importData (OpenFileAction.java:367)         at org.openstreetmap.josm.actions.OpenFileAction$OpenFileTask. realRun(Op enFileAction.java:319)         at org.openstreetmap.josm.gui.PleaseWaitRunnable.doRealRun (PleaseWaitRun nable.java:94)         at org.openstreetmap.josm.gui.PleaseWaitRunnable.run (PleaseWaitRunnable. java:142)         ... 5 more 2019-04-19 11:45:09.800 INFO: GET https://api.openstreetmap.org/api/0.6/map? bbox =15.4836845,49.8705212,15.5750084,49.9003844 -> 200 2019-04-19 11:45:41.094 SEVERE: Handled by bug report queue: java.lang. OutOfMemo ryError: Java heap space java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space         at java.awt.image.DataBufferInt.<init>(Unknown Source)         at java.awt.image.Raster.createPackedRaster(Unknown Source)         at java.awt.image.DirectColorModel.createCompatibleWritableRaster (Unknow n Source)         at java.awt.image.BufferedImage.<init>(Unknown Source)         at com.sun.java.swing.plaf.windows.XPStyle$SkinPainter.createImage (Unkno wn Source)         at sun.swing.CachedPainter.paint0(Unknown Source)         at sun.swing.CachedPainter.paint(Unknown Source)         at com.sun.java.swing.plaf.windows.XPStyle$Skin.paintSkinRaw(Unknown Sou rce)         at com.sun.java.swing.plaf.windows.AnimationController$ AnimationState.pa intSkin(Unknown Source)         at com.sun.java.swing.plaf.windows.AnimationController.paintSkin (Unknown  Source)         at com.sun.java.swing.plaf.windows.XPStyle$Skin.paintSkin(Unknown Source )         at com.sun.java.swing.plaf.windows.WindowsButtonUI. paintXPButtonBackgrou nd(Unknown Source)         at com.sun.java.swing.plaf.windows.WindowsButtonUI.paint(Unknown Source)         at javax.swing.plaf.ComponentUI.update(Unknown Source)         at javax.swing.JComponent.paintComponent(Unknown Source)         at javax.swing.JComponent.paint(Unknown Source)         at javax.swing.JComponent.paintToOffscreen(Unknown Source)         at javax.swing.RepaintManager$PaintManager.paintDoubleBuffered (Unknown S ource)         at javax.swing.RepaintManager$PaintManager.paint(Unknown Source)         at javax.swing.RepaintManager.paint(Unknown Source)         at javax.swing.JComponent._paintImmediately(Unknown Source)         at javax.swing.JComponent.paintImmediately(Unknown Source)         at javax.swing.RepaintManager$4.run(Unknown Source)         at javax.swing.RepaintManager$4.run(Unknown Source)         at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)         at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(Unknown Sour ce)         at javax.swing.RepaintManager.paintDirtyRegions(Unknown Source)         at javax.swing.RepaintManager.paintDirtyRegions(Unknown Source)         at javax.swing.RepaintManager.prePaintDirtyRegions(Unknown Source)         at javax.swing.RepaintManager.access$1300(Unknown Source)         at javax.swing.RepaintManager$ProcessingRunnable.run(Unknown Source)         at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(Unknown Source) 2019-04-19 11:45:41.562 SEVERE: Thread main-worker-0 raised java.lang. OutOfMemor yError: Java heap space 2019-04-19 11:45:41.562 SEVERE: java.util.concurrent.ExecutionException: java.la ng.OutOfMemoryError: Java heap space. P°iŔina: java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space java.util.concurrent.ExecutionException: java.lang.OutOfMemoryError: Java heap s pace         at java.util.concurrent.FutureTask.report(Unknown Source)         at java.util.concurrent.FutureTask.get(Unknown Source)         at org.openstreetmap.josm.actions.downloadtasks.PostDownloadHandler. run( PostDownloadHandler.java:63)         at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Unknown Source)         at java.util.concurrent.FutureTask.run(Unknown Source)         at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)         at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)         at java.lang.Thread.run(Unknown Source) Caused by: java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space         at java.util.LinkedHashMap.newNode(Unknown Source)         at java.util.HashMap.putVal(Unknown Source)         at java.util.HashMap.put(Unknown Source)         at java.util.HashSet.add(Unknown Source)         at java.util.AbstractCollection.addAll(Unknown Source)         at java.util.LinkedHashSet.<init>(Unknown Source)         at org.openstreetmap.josm.data.osm.User.setPreferredName(User.java: 181)         at org.openstreetmap.josm.data.osm.User.createOsmUser(User.java:73)         at org.openstreetmap.josm.io.AbstractReader.createUser (AbstractReader.ja va:430)         at org.openstreetmap.josm.io.AbstractReader.parseUser (AbstractReader.jav a:441)         at org.openstreetmap.josm.io.OsmReader.readCommon(OsmReader.java: 391)         at org.openstreetmap.josm.io.OsmReader$$Lambda$143/18888940.accept (Unkno wn Source)         at org.openstreetmap.josm.io.AbstractReader.parseNode (AbstractReader.jav a:665)         at org.openstreetmap.josm.io.OsmReader.parseNode(OsmReader.java:180)         at org.openstreetmap.josm.io.OsmReader.parseOsm(OsmReader.java:119)         at org.openstreetmap.josm.io.OsmReader.parseRoot(OsmReader.java:85)         at org.openstreetmap.josm.io.OsmReader.parse(OsmReader.java:71)         at org.openstreetmap.josm.io.OsmReader.lambda$doParseDataSet$0 (OsmReader .java:430)         at org.openstreetmap.josm.io.OsmReader$$Lambda$139/8973147.accept (Unknow n Source)         at org.openstreetmap.josm.io.AbstractReader.doParseDataSet (AbstractReade r.java:297)         at org.openstreetmap.josm.io.OsmReader.doParseDataSet(OsmReader. java:427 )         at org.openstreetmap.josm.io.OsmReader.parseDataSet(OsmReader.java: 460)         at org.openstreetmap.josm.io.BoundingBoxDownloader.parseDataSet (Bounding BoxDownloader.java:162)         at org.openstreetmap.josm.io.BoundingBoxDownloader.parseOsm (BoundingBoxD ownloader.java:198)         at org.openstreetmap.josm.actions.downloadtasks.DownloadOsmTask$ Download Task.parseDataSet(DownloadOsmTask.java:432)         at org.openstreetmap.josm.actions.downloadtasks.DownloadOsmTask$ Download Task.realRun(DownloadOsmTask.java:440)         at org.openstreetmap.josm.gui.PleaseWaitRunnable.doRealRun (PleaseWaitRun nable.java:94)         at org.openstreetmap.josm.gui.PleaseWaitRunnable.run (PleaseWaitRunnable. java:142)         at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Unknown Source)         at java.util.concurrent.FutureTask.run(Unknown Source)         at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)         at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source) 2019-04-19 11:49:17.046 INFO: GET https://api.openstreetmap.org/api/0.6/ user/det ails (zÝskat poŔet nep°eŔtenřch zprßv) -> 200 (445 B) ------------- další část --------------- HTML příloha byla odstraněna... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20190419/e1d0577c/attachment-0001.html>

19.4.2019 04:29:01 (#2)
gravatar

Zdeněk Pražák

<ZPrazak at seznam.cz>
832
nyní mi nejdou ani stáhnout osm data - josm začne stahovat data a stahuje čím dál pomaleji až se zastaví a přestane reagovat V hlášce o chybě bylo uvedeno, že mám josm spustit s nějakým parametrem a dále: Currently 989 MB are available to JOSM Jak mám spustit JOSM s uvedeným parametrem tak aby pamět byla dostatečná Mám operační sytém Windows7 a 4 GB operační paměti ------------- další část --------------- HTML příloha byla odstraněna... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20190419/b23ce47b/attachment.html>

19.4.2019 05:00:37 (#3)
gravatar

r00t

<r00t at r00t.cz>
149
Ahoj, zobrazit citaci
> Jak mám spustit JOSM s uvedeným parametrem tak aby pamět byla dostatečná
Muzes zkusit treba: java -jar -Xmx1400m josm-tested.jar (spustit z cmd v adresari JOSMu, pripadne si udelej BAT soubor nebo zastupce) Kde 1400m znamena 1400MB max. Je mozne pridat nebo ubrat, pokud je hodnota moc velka, java vyhodi chybu. Taky je mozne pouzit "javaw" misto "java", potom JOSM bezi bez konzoloveho okna. Ale asi opravdu jde o nejakou chybu (memoryleak) protoze neni duvod aby najednou JOSM potreboval o tolik pameti vice... r00tcz

19.4.2019 05:18:49 (#4)
gravatar

Zdeněk Pražák

<ZPrazak at seznam.cz>
832
(spustit z cmd v adresari JOSMu, pripadne si udelej BAT soubor nebo zastupce) to je na mne moc složité - jak se udělá bat soubor nebo zástupce Pražák
---------- Původní e-mail ---------- Od: r00t <r00t na r00t.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org> Datum: 19. 4. 2019 17:05:18 Předmět: Re: [talk-cz] hláška josm o nedostatku paměti "Ahoj, zobrazit citaci
> Jak mám spustit JOSM s uvedeným parametrem tak aby pamět byla dostatečná
Muzes zkusit treba: java -jar -Xmx1400m josm-tested.jar (spustit z cmd v adresari JOSMu, pripadne si udelej BAT soubor nebo zastupce) Kde 1400m znamena 1400MB max. Je mozne pridat nebo ubrat, pokud je hodnota moc velka, java vyhodi chybu. Taky je mozne pouzit "javaw" misto "java", potom JOSM bezi bez konzoloveho okna. Ale asi opravdu jde o nejakou chybu (memoryleak) protoze neni duvod aby najednou JOSM potreboval o tolik pameti vice... r00tcz _______________________________________________ talk-cz mailing list talk-cz na openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz https://openstreetmap.cz/talkcz " ------------- další část --------------- HTML příloha byla odstraněna... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20190419/4a371930/attachment.html>

19.4.2019 05:46:07 (#5)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2461 2837
A nebude lepší použít starší verzi JOSM? Já vždy, když nefunguje latest, přepnu dočasně na testing. Marián 19. dubna 2019 17:18:49 SELČ, "Zdeněk Pražák" <ZPrazak na seznam.cz> napsal: zobrazit citaci
>(spustit z cmd v adresari JOSMu, pripadne si udelej BAT soubor nebo >zastupce) >to je na mne moc složité - jak se udělá bat soubor nebo zástupce >Pražák >---------- Původní e-mail ---------- >Od: r00t <r00t na r00t.cz> >Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org> >Datum: 19. 4. 2019 17:05:18 >Předmět: Re: [talk-cz] hláška josm o nedostatku paměti >"Ahoj, > >> Jak mám spustit JOSM s uvedeným parametrem tak aby pamět byla >dostatečná >Muzes zkusit treba: >java -jar -Xmx1400m josm-tested.jar >(spustit z cmd v adresari JOSMu, pripadne si udelej BAT soubor nebo >zastupce) > >Kde 1400m znamena 1400MB max. Je mozne pridat nebo ubrat, pokud je >hodnota >moc >velka, java vyhodi chybu. > >Taky je mozne pouzit "javaw" misto "java", potom JOSM bezi bez >konzoloveho >okna. > >Ale asi opravdu jde o nejakou chybu (memoryleak) protoze neni duvod aby > >najednou >JOSM potreboval o tolik pameti vice... > > >r00tcz > > >_______________________________________________ >talk-cz mailing list >talk-cz na openstreetmap.org >https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >https://openstreetmap.cz/talkcz >"
-- Odesláno aplikací K-9 Mail ze systému Android. Omluvte prosím moji stručnost. ------------- další část --------------- HTML příloha byla odstraněna... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20190419/093a42c3/attachment.html>

19.4.2019 06:05:00 (#6)
gravatar

Zdeněk Pražák

<ZPrazak at seznam.cz>
832
stažení poslední testované verze 14945 nepomohlo, ono zpomalení načítání a až posléze zastavení josm se projevuje i zde Pražák
---------- Původní e-mail ---------- Od: Marián Kyral <mkyral na email.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org> Datum: 19. 4. 2019 17:52:53 Předmět: Re: [talk-cz] hláška josm o nedostatku paměti "A nebude lepší použít starší verzi JOSM? Já vždy, když nefunguje latest, přepnu dočasně na testing. Marián 19. dubna 2019 17:18:49 SELČ, "Zdeněk Pražák" <ZPrazak na seznam.cz> napsal:" (spustit z cmd v adresari JOSMu, pripadne si udelej BAT soubor nebo zastupce) to je na mne moc složité - jak se udělá bat soubor nebo zástupce Pražák ---------- Původní e-mail ---------- Od: r00t <r00t na r00t.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org> Datum: 19. 4. 2019 17:05:18 Předmět: Re: [talk-cz] hláška josm o nedostatku paměti "Ahoj, zobrazit citaci
> Jak mám spustit JOSM s uvedeným parametrem tak aby pamět byla dostatečná
Muzes zkusit treba: java -jar -Xmx1400m josm-tested.jar (spustit z cmd v adresari JOSMu, pripadne si udelej BAT soubor nebo zastupce) Kde 1400m znamena 1400MB max. Je mozne pridat nebo ubrat, pokud je hodnota moc velka, java vyhodi chybu. Taky je mozne pouzit "javaw" misto "java", potom JOSM bezi bez konzoloveho okna. Ale asi opravdu jde o nejakou chybu (memoryleak) protoze neni duvod aby najednou JOSM potreboval o tolik pameti vice... r00tcz _______________________________________________ talk-cz mailing list talk-cz na openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz https://openstreetmap.cz/talkcz "" -- Odesláno aplikací K-9 Mail ze systému Android. Omluvte prosím moji stručnost._______________________________________________ talk-cz mailing list talk-cz na openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz https://openstreetmap.cz/talkcz " ------------- další část --------------- HTML příloha byla odstraněna... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20190419/58249794/attachment.html>

20.4.2019 07:55:48 (#7)
gravatar

Zdeněk Pražák

<ZPrazak at seznam.cz>
832
tak nejnovější poznatky, ono zpomalení a následné zastavení nahrávání dat se mi projevuje pouze když stahuji data z okolí Seče u Chrudimi. Mohl by někdo zkusit si stáhnout data ohraničená Třemošnicí, Běstvinou, Sečí, Bojanovem a Hrbokovem, zda se mu to také projeví. Díky Pražák ------------- další část --------------- HTML příloha byla odstraněna... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20190420/976fadce/attachment.html>

23.4.2019 08:27:43 (#8)
gravatar

Zdeněk Pražák

<ZPrazak at seznam.cz>
832
Mohl bych poprosit o zkoušku

23.4.2019 01:13:21 (#9)
gravatar

Tom Ka

<tomas.kasparek at gmail.com>
1524 5619
Ahoj, zkusil jsem ale j to uz od pohledu prilis velke, server take vratil, ze si mam trhnout a zmensit oblast: viz. prilohy. Bye so 20. 4. 2019 v 7:56 odesílatel Zdeněk Pražák <ZPrazak na seznam.cz> napsal: zobrazit citaci
> > tak nejnovější poznatky, ono zpomalení a následné zastavení nahrávání dat se mi projevuje pouze když stahuji data z okolí Seče u Chrudimi. > > Mohl by někdo zkusit si stáhnout data ohraničená Třemošnicí, Běstvinou, Sečí, Bojanovem a Hrbokovem, zda se mu to také projeví. > > Díky Pražák > _______________________________________________ > talk-cz mailing list > talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > https://openstreetmap.cz/talkcz
------------- další část --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: mapa.png Type: image/png Size: 670583 bytes Desc: [žádný popis není k dispozici] URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20190423/b726171d/attachment-0002.png> ------------- další část --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: mapa2.png Type: image/png Size: 9595 bytes Desc: [žádný popis není k dispozici] URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20190423/b726171d/attachment-0003.png>

23.4.2019 01:19:55 (#10)
gravatar

Tomas Novotny

<tomas at novotny.cz>
63 432
Ahoj, nedari si mi ta oblast stahnout, ale JOSM verze 14945 nespadne. Vyhodi tuto chybovou hlasku: The OSM server 'api.openstreetmap.org' reported a bad request. The area you tried to download is too big or your request was too large. Either request a smaller area or use an export file provided by the OSM community. Zkousel jsem mensi casti (napr. jen tu Sec a dalsi vesnice v okoli) a tam problem nebyl. Muzu vyzkouset jeste neco. T. On Sat, 20 Apr 2019 07:55:48 +0200 (CEST) Zdeněk Pražák <ZPrazak na seznam.cz> wrote: zobrazit citaci
> tak nejnovější poznatky, ono zpomalení a následné zastavení nahrávání dat se > mi projevuje pouze když stahuji data z okolí Seče u Chrudimi. > > Mohl by někdo zkusit si stáhnout data ohraničená Třemošnicí, Běstvinou, > Sečí, Bojanovem a Hrbokovem, zda se mu to také projeví. > > Díky Pražák

23.4.2019 01:27:10 (#11)
gravatar

majka

<majka.zem+talk at gmail.com>
717 2573
Problém je velikost těch dat, ne JOSM. Ono jen ta tisícovka stromů v Seči tomu nepřidá. Překrývající se landuse a ty lesy tomu taky nepomůžou.... On Tue, 23 Apr 2019 at 13:20, Tomas Novotny <tomas na novotny.cz> wrote: zobrazit citaci
> Ahoj, > > nedari si mi ta oblast stahnout, ale JOSM verze 14945 nespadne. Vyhodi tuto > chybovou hlasku: > > The OSM server 'api.openstreetmap.org' reported a bad request. > > The area you tried to download is too big or your request was too large. > Either request a smaller area or use an export file provided by the OSM > community. > > Zkousel jsem mensi casti (napr. jen tu Sec a dalsi vesnice v okoli) a tam > problem nebyl. Muzu vyzkouset jeste neco. > > T. > > On Sat, 20 Apr 2019 07:55:48 +0200 (CEST) > Zdeněk Pražák <ZPrazak na seznam.cz> wrote: > > > tak nejnovější poznatky, ono zpomalení a následné zastavení nahrávání > dat se > > mi projevuje pouze když stahuji data z okolí Seče u Chrudimi. > > > > Mohl by někdo zkusit si stáhnout data ohraničená Třemošnicí, Běstvinou, > > Sečí, Bojanovem a Hrbokovem, zda se mu to také projeví. > > > > Díky Pražák > > _______________________________________________ > talk-cz mailing list > talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > https://openstreetmap.cz/talkcz >
------------- další část --------------- HTML příloha byla odstraněna... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20190423/3e39470d/attachment.html>

23.4.2019 10:10:38 (#12)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2461 2837
Máš nějakou oblast, která ti vždy spadne. Ideálně co nejmenší. Může to být jeden špatný (multi)polygon. Takhle by snad bylo možné jej identifikovat. Případně může být nějaký problém v profilu. Nemáš nějaké speciální doplňky (pluginy, styly)? Můžeš zkusit čistý profil. (Ale jen v případě, že najdeš malou oblast na které se to bude dát spolehlivě otestovat). Já třeba vůbec nijak paměť pro JOSM nenastavuji, takže je tam nějaká výchozí hodnota a aktuálně mi JOSM zabírá 4.5 ze 16 GB. A co si pamatuji, nikdy mi JOSM na nedostatek paměti nespadlo. Marián On 23. 04. 19 8:27, Zdeněk Pražák wrote: zobrazit citaci
> Mohl bych poprosit o zkoušku > > _______________________________________________ > talk-cz mailing list > talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > https://openstreetmap.cz/talkcz

24.4.2019 07:19:25 (#13)
gravatar

Zdeněk Pražák

<zprazak at seznam.cz>
832
tak zmenšená oblast je multipolygon zahrnující samotné nejbližší okolí Seče - stahování dat neproběhne do konce a objeví se hláška o nedostatku paměti Pražák út 23. 4. 2019 v 22:10 odesílatel Marián Kyral <mkyral na email.cz> napsal: zobrazit citaci
> Máš nějakou oblast, která ti vždy spadne. Ideálně co nejmenší. Může to > být jeden špatný (multi)polygon. Takhle by snad bylo možné jej > identifikovat. > Případně může být nějaký problém v profilu. Nemáš nějaké speciální > doplňky (pluginy, styly)? Můžeš zkusit čistý profil. (Ale jen v případě, > že najdeš malou oblast na které se to bude dát spolehlivě otestovat). > > Já třeba vůbec nijak paměť pro JOSM nenastavuji, takže je tam nějaká > výchozí hodnota a aktuálně mi JOSM zabírá 4.5 ze 16 GB. A co si > pamatuji, nikdy mi JOSM na nedostatek paměti nespadlo. > > Marián > > On 23. 04. 19 8:27, Zdeněk Pražák wrote: > > Mohl bych poprosit o zkoušku > > > > _______________________________________________ > > talk-cz mailing list > > talk-cz na openstreetmap.org > > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > https://openstreetmap.cz/talkcz > > _______________________________________________ > talk-cz mailing list > talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > https://openstreetmap.cz/talkcz >
------------- další část --------------- HTML příloha byla odstraněna... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20190424/790f5db0/attachment.html>

24.4.2019 07:26:35 (#14)
gravatar

Tom Ka

<tomas.kasparek at gmail.com>
1524 5619
Zkus kdyztak poslat screenshot vyberu oblasti jako jsem posilal ja, pak to muzeme zkusit velmi presne napodobit, takhle sice zkusim neco stahnout ale jestli je to stejne jako u tebe tezko rict. Kazdopadne to co je v priloze mi proslo v pohode. Mej se. st 24. 4. 2019 v 7:19 odesílatel Zdeněk Pražák <zprazak na seznam.cz> napsal: zobrazit citaci
> > tak zmenšená oblast je multipolygon zahrnující samotné nejbližší okolí Seče - > stahování dat neproběhne do konce a objeví se hláška o nedostatku paměti > Pražák > > út 23. 4. 2019 v 22:10 odesílatel Marián Kyral <mkyral na email.cz> napsal: >> >> Máš nějakou oblast, která ti vždy spadne. Ideálně co nejmenší. Může to >> být jeden špatný (multi)polygon. Takhle by snad bylo možné jej >> identifikovat. >> Případně může být nějaký problém v profilu. Nemáš nějaké speciální >> doplňky (pluginy, styly)? Můžeš zkusit čistý profil. (Ale jen v případě, >> že najdeš malou oblast na které se to bude dát spolehlivě otestovat). >> >> Já třeba vůbec nijak paměť pro JOSM nenastavuji, takže je tam nějaká >> výchozí hodnota a aktuálně mi JOSM zabírá 4.5 ze 16 GB. A co si >> pamatuji, nikdy mi JOSM na nedostatek paměti nespadlo. >> >> Marián >> >> On 23. 04. 19 8:27, Zdeněk Pražák wrote: >> > Mohl bych poprosit o zkoušku >> > >> > _______________________________________________ >> > talk-cz mailing list >> > talk-cz na openstreetmap.org >> > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > https://openstreetmap.cz/talkcz >> >> _______________________________________________ >> talk-cz mailing list >> talk-cz na openstreetmap.org >> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> https://openstreetmap.cz/talkcz > > _______________________________________________ > talk-cz mailing list > talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > https://openstreetmap.cz/talkcz
------------- další část --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: mapa.png Type: image/png Size: 294796 bytes Desc: [žádný popis není k dispozici] URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20190424/3ef09488/attachment-0001.png>

24.4.2019 07:44:54 (#15)
gravatar

Zdeněk Pražák

<ZPrazak at seznam.cz>
832
na tebou uváděném screenshotu se mi nedaří data stáhnout, poprvé mi josm ukončil stahování bez otevření dat a při iopětovném pokusu o stahování mi vyhodil hlášku: nepodařilo se stáhnoutdata, formát je buď nepodporovaný, chybný nebo nekonzistentní. Detaily Řádek 5104, sloupec 115 connection reset Pražák
---------- Původní e-mail ---------- Od: Tom Ka <tomas.kasparek na gmail.com> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org> Datum: 24. 4. 2019 7:31:17 Předmět: Re: [talk-cz] hláška josm o nedostatku paměti "Zkus kdyztak poslat screenshot vyberu oblasti jako jsem posilal ja, pak to muzeme zkusit velmi presne napodobit, takhle sice zkusim neco stahnout ale jestli je to stejne jako u tebe tezko rict. Kazdopadne to co je v priloze mi proslo v pohode. Mej se. st 24. 4. 2019 v 7:19 odesílatel Zdeněk Pražák <zprazak na seznam.cz> napsal: zobrazit citaci
> > tak zmenšená oblast je multipolygon zahrnující samotné nejbližší okolí
Seče - zobrazit citaci
> stahování dat neproběhne do konce a objeví se hláška o nedostatku paměti > Pražák > > út 23. 4. 2019 v 22:10 odesílatel Marián Kyral <mkyral na email.cz> napsal: >> >> Máš nějakou oblast, která ti vždy spadne. Ideálně co nejmenší. Může to >> být jeden špatný (multi)polygon. Takhle by snad bylo možné jej >> identifikovat. >> Případně může být nějaký problém v profilu. Nemáš nějaké speciální >> doplňky (pluginy, styly)? Můžeš zkusit čistý profil. (Ale jen v případě, >> že najdeš malou oblast na které se to bude dát spolehlivě otestovat). >> >> Já třeba vůbec nijak paměť pro JOSM nenastavuji, takže je tam nějaká >> výchozí hodnota a aktuálně mi JOSM zabírá 4.5 ze 16 GB. A co si >> pamatuji, nikdy mi JOSM na nedostatek paměti nespadlo. >> >> Marián >> >> On 23. 04. 19 8:27, Zdeněk Pražák wrote: >> > Mohl bych poprosit o zkoušku >> > >> > _______________________________________________ >> > talk-cz mailing list >> > talk-cz na openstreetmap.org >> > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > https://openstreetmap.cz/talkcz >> >> _______________________________________________ >> talk-cz mailing list >> talk-cz na openstreetmap.org >> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> https://openstreetmap.cz/talkcz > > _______________________________________________ > talk-cz mailing list > talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > https://openstreetmap.cz/talkcz
_______________________________________________ talk-cz mailing list talk-cz na openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz https://openstreetmap.cz/talkcz " ------------- další část --------------- HTML příloha byla odstraněna... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20190424/02970c14/attachment.html>

24.4.2019 08:25:06 (#16)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2461 2837
A jakou máš konfiguraci počítače? Kolik paměti? Já většinou stáhnu menší oblast a pak postupně dle potřeby dotahuji chybějící. Marián
---------- Původní e-mail ---------- Od: Zdeněk Pražák <ZPrazak na seznam.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org> Datum: 24. 4. 2019 7:49:51 Předmět: Re: [talk-cz] hláška josm o nedostatku paměti " na tebou uváděném screenshotu se mi nedaří data stáhnout, poprvé mi josm ukončil stahování bez otevření dat a při iopětovném pokusu o stahování mi vyhodil hlášku: nepodařilo se stáhnoutdata, formát je buď nepodporovaný, chybný nebo nekonzistentní. Detaily Řádek 5104, sloupec 115 connection reset Pražák ---------- Původní e-mail ---------- Od: Tom Ka <tomas.kasparek na gmail.com> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org> Datum: 24. 4. 2019 7:31:17 Předmět: Re: [talk-cz] hláška josm o nedostatku paměti "Zkus kdyztak poslat screenshot vyberu oblasti jako jsem posilal ja, pak to muzeme zkusit velmi presne napodobit, takhle sice zkusim neco stahnout ale jestli je to stejne jako u tebe tezko rict. Kazdopadne to co je v priloze mi proslo v pohode. Mej se. st 24. 4. 2019 v 7:19 odesílatel Zdeněk Pražák <zprazak na seznam.cz> napsal: zobrazit citaci
> > tak zmenšená oblast je multipolygon zahrnující samotné nejbližší okolí
Seče - zobrazit citaci
> stahování dat neproběhne do konce a objeví se hláška o nedostatku paměti > Pražák > > út 23. 4. 2019 v 22:10 odesílatel Marián Kyral <mkyral na email.cz> napsal: >> >> Máš nějakou oblast, která ti vždy spadne. Ideálně co nejmenší. Může to >> být jeden špatný (multi)polygon. Takhle by snad bylo možné jej >> identifikovat. >> Případně může být nějaký problém v profilu. Nemáš nějaké speciální >> doplňky (pluginy, styly)? Můžeš zkusit čistý profil. (Ale jen v případě, >> že najdeš malou oblast na které se to bude dát spolehlivě otestovat). >> >> Já třeba vůbec nijak paměť pro JOSM nenastavuji, takže je tam nějaká >> výchozí hodnota a aktuálně mi JOSM zabírá 4.5 ze 16 GB. A co si >> pamatuji, nikdy mi JOSM na nedostatek paměti nespadlo. >> >> Marián >> >> On 23. 04. 19 8:27, Zdeněk Pražák wrote: >> > Mohl bych poprosit o zkoušku >> > >> > _______________________________________________ >> > talk-cz mailing list >> > talk-cz na openstreetmap.org >> > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > https://openstreetmap.cz/talkcz >> >> _______________________________________________ >> talk-cz mailing list >> talk-cz na openstreetmap.org >> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> https://openstreetmap.cz/talkcz > > _______________________________________________ > talk-cz mailing list > talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > https://openstreetmap.cz/talkcz
_______________________________________________ talk-cz mailing list talk-cz na openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz https://openstreetmap.cz/talkcz "_______________________________________________ talk-cz mailing list talk-cz na openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz https://openstreetmap.cz/talkcz " ------------- další část --------------- HTML příloha byla odstraněna... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20190424/90db20b2/attachment.html>

24.4.2019 08:36:06 (#17)
gravatar

Petr Schönmann

<pschonmann at gmail.com>
236 2370
Já si spouštím java -jar -server josm-tested.jar Java si pak alokuje paměti kolik potřebuje. Pokud chceš Zdenku pomoci s vytvořením baťáku, můžeme se domluvit mailem na vzálené ploše. st 24. 4. 2019 v 8:25 odesílatel Marián Kyral <mkyral na email.cz> napsal: zobrazit citaci
> A jakou máš konfiguraci počítače? Kolik paměti? > > Já většinou stáhnu menší oblast a pak postupně dle potřeby dotahuji > chybějící. > > Marián > > ---------- Původní e-mail ---------- > Od: Zdeněk Pražák <ZPrazak na seznam.cz> > Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org> > Datum: 24. 4. 2019 7:49:51 > Předmět: Re: [talk-cz] hláška josm o nedostatku paměti > > na tebou uváděném screenshotu se mi nedaří data stáhnout, poprvé mi josm > ukončil stahování bez otevření dat a při iopětovném pokusu o stahování mi > vyhodil hlášku: > nepodařilo se stáhnoutdata, formát je buď nepodporovaný, chybný nebo > nekonzistentní. Detaily Řádek 5104, sloupec 115 connection reset > > Pražák > > ---------- Původní e-mail ---------- > Od: Tom Ka <tomas.kasparek na gmail.com> > Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org> > Datum: 24. 4. 2019 7:31:17 > Předmět: Re: [talk-cz] hláška josm o nedostatku paměti > > Zkus kdyztak poslat screenshot vyberu oblasti jako jsem posilal ja, > pak to muzeme zkusit velmi presne napodobit, takhle sice zkusim neco > stahnout ale jestli je to stejne jako u tebe tezko rict. Kazdopadne to > co je v priloze mi proslo v pohode. > > Mej se. > > st 24. 4. 2019 v 7:19 odesílatel Zdeněk Pražák <zprazak na seznam.cz> > napsal: > > > > tak zmenšená oblast je multipolygon zahrnující samotné nejbližší okolí > Seče - > > stahování dat neproběhne do konce a objeví se hláška o nedostatku paměti > > Pražák > > > > út 23. 4. 2019 v 22:10 odesílatel Marián Kyral <mkyral na email.cz> > napsal: > >> > >> Máš nějakou oblast, která ti vždy spadne. Ideálně co nejmenší. Může to > >> být jeden špatný (multi)polygon. Takhle by snad bylo možné jej > >> identifikovat. > >> Případně může být nějaký problém v profilu. Nemáš nějaké speciální > >> doplňky (pluginy, styly)? Můžeš zkusit čistý profil. (Ale jen v > případě, > >> že najdeš malou oblast na které se to bude dát spolehlivě otestovat). > >> > >> Já třeba vůbec nijak paměť pro JOSM nenastavuji, takže je tam nějaká > >> výchozí hodnota a aktuálně mi JOSM zabírá 4.5 ze 16 GB. A co si > >> pamatuji, nikdy mi JOSM na nedostatek paměti nespadlo. > >> > >> Marián > >> > >> On 23. 04. 19 8:27, Zdeněk Pražák wrote: > >> > Mohl bych poprosit o zkoušku > >> > > >> > _______________________________________________ > >> > talk-cz mailing list > >> > talk-cz na openstreetmap.org > >> > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >> > https://openstreetmap.cz/talkcz > >> > >> _______________________________________________ > >> talk-cz mailing list > >> talk-cz na openstreetmap.org > >> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >> https://openstreetmap.cz/talkcz > > > > _______________________________________________ > > talk-cz mailing list > > talk-cz na openstreetmap.org > > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > https://openstreetmap.cz/talkcz > _______________________________________________ > talk-cz mailing list > talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > https://openstreetmap.cz/talkcz > > _______________________________________________ > talk-cz mailing list > talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > https://openstreetmap.cz/talkcz > > _______________________________________________ > talk-cz mailing list > talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > https://openstreetmap.cz/talkcz >
------------- další část --------------- HTML příloha byla odstraněna... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20190424/759c6c60/attachment-0001.html>

24.4.2019 11:56:28 (#18)
gravatar

Zdeněk Pražák

<ZPrazak at seznam.cz>
832
mám windows 7, 4 GB perační paměti, procesor intel 2,93 GHz
---------- Původní e-mail ---------- Od: Marián Kyral <mkyral na email.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org> Datum: 24. 4. 2019 11:42:37 Předmět: Re: [talk-cz] hláška josm o nedostatku paměti " A jakou máš konfiguraci počítače? Kolik paměti? Já většinou stáhnu menší oblast a pak postupně dle potřeby dotahuji chybějící. Marián ---------- Původní e-mail ---------- Od: Zdeněk Pražák <ZPrazak na seznam.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org> Datum: 24. 4. 2019 7:49:51 Předmět: Re: [talk-cz] hláška josm o nedostatku paměti " na tebou uváděném screenshotu se mi nedaří data stáhnout, poprvé mi josm ukončil stahování bez otevření dat a při iopětovném pokusu o stahování mi vyhodil hlášku: nepodařilo se stáhnoutdata, formát je buď nepodporovaný, chybný nebo nekonzistentní. Detaily Řádek 5104, sloupec 115 connection reset Pražák ---------- Původní e-mail ---------- Od: Tom Ka <tomas.kasparek na gmail.com> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org> Datum: 24. 4. 2019 7:31:17 Předmět: Re: [talk-cz] hláška josm o nedostatku paměti "Zkus kdyztak poslat screenshot vyberu oblasti jako jsem posilal ja, pak to muzeme zkusit velmi presne napodobit, takhle sice zkusim neco stahnout ale jestli je to stejne jako u tebe tezko rict. Kazdopadne to co je v priloze mi proslo v pohode. Mej se. st 24. 4. 2019 v 7:19 odesílatel Zdeněk Pražák <zprazak na seznam.cz> napsal: zobrazit citaci
> > tak zmenšená oblast je multipolygon zahrnující samotné nejbližší okolí
Seče - zobrazit citaci
> stahování dat neproběhne do konce a objeví se hláška o nedostatku paměti > Pražák > > út 23. 4. 2019 v 22:10 odesílatel Marián Kyral <mkyral na email.cz> napsal: >> >> Máš nějakou oblast, která ti vždy spadne. Ideálně co nejmenší. Může to >> být jeden špatný (multi)polygon. Takhle by snad bylo možné jej >> identifikovat. >> Případně může být nějaký problém v profilu. Nemáš nějaké speciální >> doplňky (pluginy, styly)? Můžeš zkusit čistý profil. (Ale jen v případě, >> že najdeš malou oblast na které se to bude dát spolehlivě otestovat). >> >> Já třeba vůbec nijak paměť pro JOSM nenastavuji, takže je tam nějaká >> výchozí hodnota a aktuálně mi JOSM zabírá 4.5 ze 16 GB. A co si >> pamatuji, nikdy mi JOSM na nedostatek paměti nespadlo. >> >> Marián >> >> On 23. 04. 19 8:27, Zdeněk Pražák wrote: >> > Mohl bych poprosit o zkoušku >> > >> > _______________________________________________ >> > talk-cz mailing list >> > talk-cz na openstreetmap.org >> > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > https://openstreetmap.cz/talkcz >> >> _______________________________________________ >> talk-cz mailing list >> talk-cz na openstreetmap.org >> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> https://openstreetmap.cz/talkcz > > _______________________________________________ > talk-cz mailing list > talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > https://openstreetmap.cz/talkcz
_______________________________________________ talk-cz mailing list talk-cz na openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz https://openstreetmap.cz/talkcz "_______________________________________________ talk-cz mailing list talk-cz na openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz https://openstreetmap.cz/talkcz "_______________________________________________ talk-cz mailing list talk-cz na openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz https://openstreetmap.cz/talkcz " ------------- další část --------------- HTML příloha byla odstraněna... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20190424/f153bc9f/attachment-0001.html>

24.4.2019 12:23:44 (#19)
gravatar

Zdeněk Pražák

<ZPrazak at seznam.cz>
832
zatím nejmenší polygon stažených dat, kde se mi stahování zaseklo - viz přiložený soubor Pražák
---------- Původní e-mail ---------- Od: Zdeněk Pražák <ZPrazak na seznam.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org> Datum: 24. 4. 2019 12:02:13 Předmět: Re: [talk-cz] hláška josm o nedostatku paměti "mám windows 7, 4 GB perační paměti, procesor intel 2,93 GHz ---------- Původní e-mail ---------- Od: Marián Kyral <mkyral na email.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org> Datum: 24. 4. 2019 11:42:37 Předmět: Re: [talk-cz] hláška josm o nedostatku paměti " A jakou máš konfiguraci počítače? Kolik paměti? Já většinou stáhnu menší oblast a pak postupně dle potřeby dotahuji chybějící. Marián ---------- Původní e-mail ---------- Od: Zdeněk Pražák <ZPrazak na seznam.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org> Datum: 24. 4. 2019 7:49:51 Předmět: Re: [talk-cz] hláška josm o nedostatku paměti " na tebou uváděném screenshotu se mi nedaří data stáhnout, poprvé mi josm ukončil stahování bez otevření dat a při iopětovném pokusu o stahování mi vyhodil hlášku: nepodařilo se stáhnoutdata, formát je buď nepodporovaný, chybný nebo nekonzistentní. Detaily Řádek 5104, sloupec 115 connection reset Pražák ---------- Původní e-mail ---------- Od: Tom Ka <tomas.kasparek na gmail.com> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org> Datum: 24. 4. 2019 7:31:17 Předmět: Re: [talk-cz] hláška josm o nedostatku paměti "Zkus kdyztak poslat screenshot vyberu oblasti jako jsem posilal ja, pak to muzeme zkusit velmi presne napodobit, takhle sice zkusim neco stahnout ale jestli je to stejne jako u tebe tezko rict. Kazdopadne to co je v priloze mi proslo v pohode. Mej se. st 24. 4. 2019 v 7:19 odesílatel Zdeněk Pražák <zprazak na seznam.cz> napsal: zobrazit citaci
> > tak zmenšená oblast je multipolygon zahrnující samotné nejbližší okolí
Seče - zobrazit citaci
> stahování dat neproběhne do konce a objeví se hláška o nedostatku paměti > Pražák > > út 23. 4. 2019 v 22:10 odesílatel Marián Kyral <mkyral na email.cz> napsal: >> >> Máš nějakou oblast, která ti vždy spadne. Ideálně co nejmenší. Může to >> být jeden špatný (multi)polygon. Takhle by snad bylo možné jej >> identifikovat. >> Případně může být nějaký problém v profilu. Nemáš nějaké speciální >> doplňky (pluginy, styly)? Můžeš zkusit čistý profil. (Ale jen v případě, >> že najdeš malou oblast na které se to bude dát spolehlivě otestovat). >> >> Já třeba vůbec nijak paměť pro JOSM nenastavuji, takže je tam nějaká >> výchozí hodnota a aktuálně mi JOSM zabírá 4.5 ze 16 GB. A co si >> pamatuji, nikdy mi JOSM na nedostatek paměti nespadlo. >> >> Marián >> >> On 23. 04. 19 8:27, Zdeněk Pražák wrote: >> > Mohl bych poprosit o zkoušku >> > >> > _______________________________________________ >> > talk-cz mailing list >> > talk-cz na openstreetmap.org >> > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > https://openstreetmap.cz/talkcz >> >> _______________________________________________ >> talk-cz mailing list >> talk-cz na openstreetmap.org >> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> https://openstreetmap.cz/talkcz > > _______________________________________________ > talk-cz mailing list > talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > https://openstreetmap.cz/talkcz
_______________________________________________ talk-cz mailing list talk-cz na openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz https://openstreetmap.cz/talkcz "_______________________________________________ talk-cz mailing list talk-cz na openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz https://openstreetmap.cz/talkcz "_______________________________________________ talk-cz mailing list talk-cz na openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz https://openstreetmap.cz/talkcz "_______________________________________________ talk-cz mailing list talk-cz na openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz https://openstreetmap.cz/talkcz " ------------- další část --------------- HTML příloha byla odstraněna... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20190424/1c5feb3d/attachment-0001.html> ------------- další část --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: doc1.docx Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Size: 461685 bytes Desc: [žádný popis není k dispozici] URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20190424/1c5feb3d/attachment-0001.docx>

24.4.2019 12:36:29 (#20)
gravatar

Miroslav Suchy

<miroslav at suchy.cz>
590
Dne 24. 04. 19 v 12:23 Zdeněk Pražák napsal(a): zobrazit citaci
> zatím nejmenší polygon stažených dat, kde se mi stahování zaseklo - viz přiložený soubor
docx ve kterem je vlozen obrazek - me oci a srce krvaci Priste prosim rovnou priloz ten obrazek. Mirek

25.4.2019 09:02:23 (#21)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2461 2837
To bych řekl, že je docela na hraně. Víc fyzické paměti by se ti určitě hodilo. Netuším, jak si java-vm alokuje paměť, jestli je to určité % z dostupné paměti. Nepřidal jsi v poslední době třeba nějakou novou podkladovou vrstvu? Ta taky nějakou paměť spotřebuje. Čím víc vrstev a čím větší stažená oblast, tím větší spotřeba paměti. Případně se mrknout, jestli se nějaký jiný program moc neroztahuje. Marián
---------- Původní e-mail ---------- Od: Zdeněk Pražák <ZPrazak na seznam.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org> Datum: 24. 4. 2019 12:02:23 Předmět: Re: [talk-cz] hláška josm o nedostatku paměti "mám windows 7, 4 GB perační paměti, procesor intel 2,93 GHz ---------- Původní e-mail ---------- Od: Marián Kyral <mkyral na email.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org> Datum: 24. 4. 2019 11:42:37 Předmět: Re: [talk-cz] hláška josm o nedostatku paměti " A jakou máš konfiguraci počítače? Kolik paměti? Já většinou stáhnu menší oblast a pak postupně dle potřeby dotahuji chybějící. Marián ---------- Původní e-mail ---------- Od: Zdeněk Pražák <ZPrazak na seznam.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org> Datum: 24. 4. 2019 7:49:51 Předmět: Re: [talk-cz] hláška josm o nedostatku paměti " na tebou uváděném screenshotu se mi nedaří data stáhnout, poprvé mi josm ukončil stahování bez otevření dat a při iopětovném pokusu o stahování mi vyhodil hlášku: nepodařilo se stáhnoutdata, formát je buď nepodporovaný, chybný nebo nekonzistentní. Detaily Řádek 5104, sloupec 115 connection reset Pražák ---------- Původní e-mail ---------- Od: Tom Ka <tomas.kasparek na gmail.com> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org> Datum: 24. 4. 2019 7:31:17 Předmět: Re: [talk-cz] hláška josm o nedostatku paměti "Zkus kdyztak poslat screenshot vyberu oblasti jako jsem posilal ja, pak to muzeme zkusit velmi presne napodobit, takhle sice zkusim neco stahnout ale jestli je to stejne jako u tebe tezko rict. Kazdopadne to co je v priloze mi proslo v pohode. Mej se. st 24. 4. 2019 v 7:19 odesílatel Zdeněk Pražák <zprazak na seznam.cz> napsal: zobrazit citaci
> > tak zmenšená oblast je multipolygon zahrnující samotné nejbližší okolí
Seče - zobrazit citaci
> stahování dat neproběhne do konce a objeví se hláška o nedostatku paměti > Pražák > > út 23. 4. 2019 v 22:10 odesílatel Marián Kyral <mkyral na email.cz> napsal: >> >> Máš nějakou oblast, která ti vždy spadne. Ideálně co nejmenší. Může to >> být jeden špatný (multi)polygon. Takhle by snad bylo možné jej >> identifikovat. >> Případně může být nějaký problém v profilu. Nemáš nějaké speciální >> doplňky (pluginy, styly)? Můžeš zkusit čistý profil. (Ale jen v případě, >> že najdeš malou oblast na které se to bude dát spolehlivě otestovat). >> >> Já třeba vůbec nijak paměť pro JOSM nenastavuji, takže je tam nějaká >> výchozí hodnota a aktuálně mi JOSM zabírá 4.5 ze 16 GB. A co si >> pamatuji, nikdy mi JOSM na nedostatek paměti nespadlo. >> >> Marián >> >> On 23. 04. 19 8:27, Zdeněk Pražák wrote: >> > Mohl bych poprosit o zkoušku >> > >> > _______________________________________________ >> > talk-cz mailing list >> > talk-cz na openstreetmap.org >> > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > https://openstreetmap.cz/talkcz >> >> _______________________________________________ >> talk-cz mailing list >> talk-cz na openstreetmap.org >> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> https://openstreetmap.cz/talkcz > > _______________________________________________ > talk-cz mailing list > talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > https://openstreetmap.cz/talkcz
_______________________________________________ talk-cz mailing list talk-cz na openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz https://openstreetmap.cz/talkcz "_______________________________________________ talk-cz mailing list talk-cz na openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz https://openstreetmap.cz/talkcz "_______________________________________________ talk-cz mailing list talk-cz na openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz https://openstreetmap.cz/talkcz "_______________________________________________ talk-cz mailing list talk-cz na openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz https://openstreetmap.cz/talkcz " ------------- další část --------------- HTML příloha byla odstraněna... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20190425/653d278c/attachment-0001.html>

« zpět na výpis měsíce