« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] OpenStreetMap accepted for Google Summer of Code 2009

Vlákno 19.3. - 19.3.2009, počet zpráv: 2


19.3.2009 09:29:20 (#1)
gravatar

Zdeněk Pražák

<ZPrazak at seznam.cz>
784
Na tituln? str?nce wiki se 18.3 objevila zpr?va OpenStreetMap accepted for Google Summer of Code 2009 M?m dotaz, zda by ?lo jednodu?e vysv?tlit, co plyne pro u?ivatele openstreetmap z uveden? zpr?vi?ky.

19.3.2009 10:33:56 (#2)
gravatar

Petr Kadlec

<petr.kadlec at gmail.com>
216 996
2009/3/19 Zden?k Pra??k <ZPrazak at seznam.cz>: zobrazit citaci
> Na tituln? str?nce wiki se 18.3 objevila zpr?va OpenStreetMap accepted for Google Summer of Code 2009 > > M?m dotaz, zda by ?lo jednodu?e vysv?tlit, co plyne ?pro u?ivatele openstreetmap z uveden? zpr?vi?ky.
Pro u?ivatele v?bec nic. Jde o to, ?e Google vypisuje jak?si ?stipendia? pro podporu v?voje vybran?ch open source projekt?. No a letos mezi tyto projekty pat?? i OSM, tak?e s pomoc? Google se do jeho v?voje m??e zapojit n?kolik student?. (?e?eno stru?n? a zjednodu?en?.) -- Petr Kadlec / Mormegil

« zpět na výpis měsíce