« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] další bug JOSM 1391

Vlákno 26.2. - 26.2.2009, počet zpráv: 2


26.2.2009 04:06:28 (#1)
gravatar

Zdeněk Pražák

<ZPrazak at seznam.cz>
784
Zkusil jsem tedy pou??t oby?ejnou my? m?sto tabletu a narazil jsem na dal?? probl?m: Pokud ukl?d?m cestu v bl?zkosti n?jak? jin? tak jsem byl zvykl? stisknout ctrl a kliknout tak, aby se vlo?en? body nep?ipojily do ji? zadan? cesty. Kdy? v?ak s my?? p?i stisknut?m ctrl klik?m lev?m tla??tkem my?i, tak se prvn? bod vlo??, druh? tak? a vytvo?? se cesta mezi nimi. P?i dal??m stisknut? lev?ho tla??tka se sice vytvo?? dal?? bod, aleji? jako sou??st nov? cesty, tj je nov? vytvo?en? cesta pouze mezi druh?m a t?et?m bodem. Toto chov?n? se projevuje a? je v preferenc?ch volba draw rubber-band helper line za?krtnuta ?i ne. Tablet mi toto ned?l? a nov? vytvo?en? cesty p?i stisknut?m spojuje spojuje i po v?ce ?sec?ch. Pra??k

26.2.2009 05:14:51 (#2)
gravatar

Zdeněk Pražák

<ZPrazak at seznam.cz>
784
toto beru zp?t uv?domil jsem si, ?e jsem ma?kal jin? tla??tko ne? ctrl Promi?te zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: Zden?k Pra??k <ZPrazak at seznam.cz> > P?edm?t: [Talk-cz] dal?? bug JOSM 1391 > Datum: 26.2.2009 16:07:27 > ---------------------------------------- > > Zkusil jsem tedy pou??t oby?ejnou my? m?sto tabletu a narazil jsem na dal?? > probl?m: > Pokud ukl?d?m cestu v bl?zkosti n?jak? jin? tak jsem byl zvykl? stisknout ctrl a > kliknout tak, aby se vlo?en? body nep?ipojily do ji? zadan? cesty. > Kdy? v?ak s my?? p?i stisknut?m ctrl klik?m lev?m tla??tkem my?i, tak se prvn? > bod vlo??, druh? tak? a vytvo?? se cesta mezi nimi. P?i dal??m stisknut? lev?ho > tla??tka se sice vytvo?? dal?? bod, aleji? jako sou??st nov? cesty, tj je nov? > vytvo?en? cesta pouze mezi druh?m a t?et?m bodem. > > Toto chov?n? se projevuje a? je v preferenc?ch volba draw rubber-band helper > line za?krtnuta ?i ne. > > Tablet mi toto ned?l? a nov? vytvo?en? cesty p?i stisknut?m spojuje spojuje i po > v?ce ?sec?ch. > Pra??k > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > >

« zpět na výpis měsíce