« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Několik nástrojů

Vlákno 12.1. - 20.1.2009, počet zpráv: 20


12.1.2009 10:01:51 (#1)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj, r?d bych upozornil na n?kolik n?stroj?, kter? jsem v posledn? dob? ob?vil: Jednak je to OSM Inspector. Ukazuje n?kolik v?c? - krom? hranic a dal??ch v?c? umo??uje kontrolovat jestli adresy ulic odpov?daj? adresn?m bod?m. http://tools.geofabrik.de/osmi/ Dal?? je to mapa route relac?. Je d?lan? pro N?mecko, ale zahrnuje i v?t?inu na?eho ?zem?. http://www.%F6pnvkarte.de/ Potom je?t? OSM Relation Analyzer, kter? tak? analyzuje route relace. http://betaplace.emaitie.de/webapps.relation-analyzer/ -- Petr Dlouh?

13.1.2009 08:37:15 (#2)
gravatar

Martin Vidner

<martin.osm at vidner.net>
34
2009/1/12 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: zobrazit citaci
> Ahoj, > > r?d bych upozornil na n?kolik n?stroj?, kter? jsem v posledn? dob? ob?vil:
3x Wow! zobrazit citaci
> Dal?? je to mapa route relac?. Je d?lan? pro N?mecko, ale zahrnuje i v?t?inu na?eho ?zem?. > http://www.%F6pnvkarte.de/
Ten umlaut n?jak d?l? probl?my, tady jsou alternativn? odkazy s pohledem na Prahu: http://www.?pnvkarte.de/?lat=50.091&lon=14.4384&zoom=13 http://www.xn--pnvkarte-m4a.de/?lat=50.091&lon=14.4384&zoom=13 Martin

13.1.2009 01:26:11 (#3)
gravatar

Michal Grézl

<michal.grezl at gmail.com>
231
2009/1/13 Martin Vidner <martin.osm at vidner.net>: zobrazit citaci
> 2009/1/12 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >> Ahoj, >> >> r?d bych upozornil na n?kolik n?stroj?, kter? jsem v posledn? dob? ob?vil: > > 3x Wow! > >> Dal?? je to mapa route relac?. Je d?lan? pro N?mecko, ale zahrnuje i v?t?inu na?eho ?zem?. >> http://www.%F6pnvkarte.de/ > > Ten umlaut n?jak d?l? probl?my, tady jsou alternativn? odkazy s > pohledem na Prahu: > http://www.?pnvkarte.de/?lat=50.091&lon=14.4384&zoom=13 > http://www.xn--pnvkarte-m4a.de/?lat=50.091&lon=14.4384&zoom=13 >
hehe konci to u konice, k nicemu:) -- Michal Gr?zl http://walley.org

13.1.2009 04:54:04 (#4)
gravatar

Jan Dudík

<jan.dudik at gmail.com>
308 645
P?kn?. A mohl by n?kdo odk?zat nebo vysv?tlit, ?to taky relacje a k ?emu a jak se pou??vaj?? J&D 2009/1/13 Michal Gr?zl <michal.grezl at gmail.com>: zobrazit citaci
> 2009/1/13 Martin Vidner <martin.osm at vidner.net>: >> 2009/1/12 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >>> Ahoj, >>> >>> r?d bych upozornil na n?kolik n?stroj?, kter? jsem v posledn? dob? ob?vil: >> >> 3x Wow! >> >>> Dal?? je to mapa route relac?. Je d?lan? pro N?mecko, ale zahrnuje i v?t?inu na?eho ?zem?. >>> http://www.%F6pnvkarte.de/ >> >> Ten umlaut n?jak d?l? probl?my, tady jsou alternativn? odkazy s >> pohledem na Prahu: >> http://www.?pnvkarte.de/?lat=50.091&lon=14.4384&zoom=13 >> http://www.xn--pnvkarte-m4a.de/?lat=50.091&lon=14.4384&zoom=13 >> > hehe konci to u konice, k nicemu:) > > > -- > Michal Gr?zl > http://walley.org > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- -- Ing. Jan Dud?k

13.1.2009 05:10:12 (#5)
gravatar

Petr Kadlec

<petr.kadlec at gmail.com>
217 1012
2009/1/13 Jan Dud?k <jan.dudik at gmail.com>: zobrazit citaci
> P?kn?. A mohl by n?kdo odk?zat nebo vysv?tlit, ?to taky relacje a k > ?emu a jak se pou??vaj??
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relations? -- Petr Kadlec / Mormegil

13.1.2009 05:11:09 (#6)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Tue, 13 Jan 2009 16:54:04 +0100, Jan Dud?k <jan.dudik at gmail.com> wrote: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relation Jsou to skupiny objekt? (nod?, way? i dal??ch relac?), kter?m jdou p?i?adit tagy (jako obvykle libovoln?). Nap??klad na zna?en? turistick?ch (cyklistick?ch, autobusov?ch a dal??ch) se hod? v?razn? v?c, ne? p?i?azovat tagy samotn?m way?m - m? to spoustu v?hod: Je mo?n? p?i?adit trase n?jak? dal?? informace (a to na jednom m?st? pro celou cestu) Je mo?n? si nechat st?hnout celou trasu. Neplete se to mezi ostatn? tagy. Je mo?n? jednodu?e odli?it dv? cesty stejn?ho typu vedouc? po stejn? silnice. A mnoho dal??ho. Taky se pomoc? nich d?laj? objekty (lesy, budovy) "s d?rou". Nejsem si ale jist, ?e funguj? v Potlachu. Mimochodem, d?j? se n?jak zna?it turistick? trasy K?T pomoc? relac? (aby se to zobrazilo na openstreetmap.cz)? P?kn?. A mohl by n?kdo odk?zat nebo vysv?tlit, ?to taky relacje a k ?emu a jak se pou??vaj?? J&D -- Petr Dlouh?

13.1.2009 05:32:25 (#7)
gravatar

Martin Vidner

<martin.osm at vidner.net>
34
2009/1/13 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: zobrazit citaci
> Nejsem si ale jist, ?e funguj? v Potlachu.
Funguj?. Do existuj?c? relace se cesta p?id? snadno, nab?z? to relace z okoln?ch cest. Ale vytv??en? nov?ch relac? je opruz kv?li tomu, ?e to nem? p?eddefinovan? jm?na. Zkuste si ps?t (a po t?dnu vzpomenout) type=route route=bicycle network=ncn ref=3. Martin

13.1.2009 05:55:59 (#8)
gravatar

Tomáš Tichý

<t.tichy at post.cz>
150 4809
2009/1/13 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: zobrazit citaci
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relation > > Jsou to skupiny objekt? (nod?, way? i dal??ch relac?), kter?m jdou > p?i?adit tagy (jako obvykle libovoln?). > Nap??klad na zna?en? turistick?ch (cyklistick?ch, autobusov?ch a dal??ch) > se hod? v?razn? v?c, ne? p?i?azovat tagy samotn?m way?m - m? to spoustu > v?hod: > Je mo?n? p?i?adit trase n?jak? dal?? informace (a to na jednom m?st? pro > celou cestu) > Je mo?n? si nechat st?hnout celou trasu. > Neplete se to mezi ostatn? tagy. > Je mo?n? jednodu?e odli?it dv? cesty stejn?ho typu vedouc? po stejn? > silnice. > A mnoho dal??ho. > Taky se pomoc? nich d?laj? objekty (lesy, budovy) "s d?rou". > > Nejsem si ale jist, ?e funguj? v Potlachu. >
Funguj?. zobrazit citaci
> > Mimochodem, d?j? se n?jak zna?it turistick? trasy K?T pomoc? relac? (aby > se to zobrazilo na openstreetmap.cz)? >
Zat?m asi ne. J? jsem zat?m na t?ch p?r zna?ek co jsem zna?il pou?il zhruba takovou relaci: type=route route=foot network=kct symbol=green stripe between white stripes kct_green=major Jen m?m po??d dilema, jestli pou??vat route=foot nebo route=hiking, ve sv?t? se pou??v? oboj?. M?li bysme to n?jak sjednotit a d?t na wiki. =TT=

13.1.2009 07:10:55 (#9)
gravatar

Zdeněk Pražák

<ZPrazak at seznam.cz>
784
Uveden? odkaz je u?ite?n? pouze pro znal? angli?tiny co? j? nejsem Mohl by n?kdo osv?tlit jak se relace vytvo?? v JOSM nap??klad na p??kladu turistick? trasy skl?daj?c? se z n?kolika ??st? Pra??k zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] N?kolik n?stroj? > Datum: 13.1.2009 17:13:19 > ---------------------------------------- > On Tue, 13 Jan 2009 16:54:04 +0100, Jan Dud?k <jan.dudik at gmail.com> wrote: > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relation > > Jsou to skupiny objekt? (nod?, way? i dal??ch relac?), kter?m jdou > p?i?adit tagy (jako obvykle libovoln?). > Nap??klad na zna?en? turistick?ch (cyklistick?ch, autobusov?ch a dal??ch) > se hod? v?razn? v?c, ne? p?i?azovat tagy samotn?m way?m - m? to spoustu > v?hod: > Je mo?n? p?i?adit trase n?jak? dal?? informace (a to na jednom m?st? pro > celou cestu) > Je mo?n? si nechat st?hnout celou trasu. > Neplete se to mezi ostatn? tagy. > Je mo?n? jednodu?e odli?it dv? cesty stejn?ho typu vedouc? po stejn? > silnice. > A mnoho dal??ho. > Taky se pomoc? nich d?laj? objekty (lesy, budovy) "s d?rou". > > Nejsem si ale jist, ?e funguj? v Potlachu. > > > Mimochodem, d?j? se n?jak zna?it turistick? trasy K?T pomoc? relac? (aby > se to zobrazilo na openstreetmap.cz)? > > P?kn?. A mohl by n?kdo odk?zat nebo vysv?tlit, ?to taky relacje a k > ?emu a jak se pou??vaj?? > J&D > > > > -- > Petr Dlouh? > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > >

13.1.2009 09:02:17 (#10)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Tue, 13 Jan 2009 19:10:55 +0100, Zden?k Pra??k <ZPrazak at seznam.cz> wrote: Turistick? trasy asi zat?m nefunguj? (nezobrazuj? se na openstreetmap.cz), ale t?eba cyklistick? ano (ty se zobrazuj? ve vrstv? "cycle map" na openstreetmap.com). Otev?ete kartu relac? (v lev?m sloupci dole "otev??t seznam v?ech relac?"). Vyberete do bloku objekty, kter? maj? b?t v relaci, a kliknete na "nov?" na kart? relac?. Objev? se okno "vytvo?it novou relaci", a na n?m jsou tla??tka "p?idat" (p?id? ozna?en? objekty), "odebrat" (odebere je). P?id?te tagy, pro cyklotrasu by to bylo: type=route route=bicycle network=ncn, rcn, lcn (n?rodn?, region?ln?, lok?ln? trasa) source=... ref=??slo cesty ale na ty tagy se nel?p pod?vejte na ji? existuj?c? relace. Stavaj?c? relace se zobrazuj? bu? v karte relac?, a nebo dole pod tagy od objekt?, kter? je tvo??. zobrazit citaci
> Uveden? odkaz je u?ite?n? pouze pro znal? angli?tiny co? j? nejsem > Mohl by n?kdo osv?tlit jak se relace vytvo?? v JOSM > nap??klad na p??kladu turistick? trasy skl?daj?c? se z n?kolika ??st? > > Pra??k
-- Petr Dlouh?

13.1.2009 10:04:44 (#11)
gravatar

Michal Grézl

<michal.grezl at gmail.com>
231
2009/1/13 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: zobrazit citaci
> On Tue, 13 Jan 2009 16:54:04 +0100, Jan Dud?k <jan.dudik at gmail.com> wrote: > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relation > > Jsou to skupiny objekt? (nod?, way? i dal??ch relac?), kter?m jdou > p?i?adit tagy (jako obvykle libovoln?). > Nap??klad na zna?en? turistick?ch (cyklistick?ch, autobusov?ch a dal??ch) > se hod? v?razn? v?c, ne? p?i?azovat tagy samotn?m way?m - m? to spoustu > v?hod: > Je mo?n? p?i?adit trase n?jak? dal?? informace (a to na jednom m?st? pro > celou cestu) > Je mo?n? si nechat st?hnout celou trasu. > Neplete se to mezi ostatn? tagy. > Je mo?n? jednodu?e odli?it dv? cesty stejn?ho typu vedouc? po stejn? > silnice. > A mnoho dal??ho. > Taky se pomoc? nich d?laj? objekty (lesy, budovy) "s d?rou". > > Nejsem si ale jist, ?e funguj? v Potlachu.
funguji, objekty v relaci se obtahnou modre. Dokonce to tam funguje uz dlouho, narozdil od josm, kde to snad ma fungovat tak tyden zpatky (jeste jsem to nezkousel) zobrazit citaci
> > Mimochodem, d?j? se n?jak zna?it turistick? trasy K?T pomoc? relac? (aby > se to zobrazilo na openstreetmap.cz)?
Zcela urcite ano, pokud to podporuje kosmos, pomoci ktereho se to momentalne renderuje, vyzkousim to. -- Michal Gr?zl http://walley.org

13.1.2009 10:08:00 (#12)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
552
zobrazit citaci ... zobrazit citaci
> > Nejsem si ale jist, ?e funguj? v Potlachu. > > funguji, objekty v relaci se obtahnou modre. Dokonce to tam funguje uz > dlouho, narozdil od josm, kde to snad ma fungovat tak tyden zpatky > (jeste jsem to nezkousel)
a co Merkaartor? zobrazit citaci
> > Mimochodem, d?j? se n?jak zna?it turistick? trasy K?T pomoc? relac? (aby > > se to zobrazilo na openstreetmap.cz)? > > Zcela urcite ano, pokud to podporuje kosmos, pomoci ktereho se to > momentalne renderuje, vyzkousim to.
hm, n?jak? n?pov?da, jak to zapsat do stylu pro Mapnik, by pros?m nebyla? K.

13.1.2009 10:12:45 (#13)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Tue, 13 Jan 2009 22:04:44 +0100, Michal Gr?zl <michal.grezl at gmail.com> wrote: zobrazit citaci
> 2009/1/13 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >
Potlach jsem pou?il cca 1x, tak?e o n?m nic nev?m. S t?m JOSM to ale ur?it? nen? pravda. Jsem si jist, ?e p?ed rokem to tam bylo a p?edt?m asi taky. V posledn?m t?dnu d?lali n?co s podporou multipolygon?, ale v?c o tom nev?m. zobrazit citaci
> funguji, objekty v relaci se obtahnou modre. Dokonce to tam funguje uz > dlouho, narozdil od josm, kde to snad ma fungovat tak tyden zpatky > (jeste jsem to nezkousel) > >> >> Mimochodem, d?j? se n?jak zna?it turistick? trasy K?T pomoc? relac? (aby >> se to zobrazilo na openstreetmap.cz)? > > Zcela urcite ano, pokud to podporuje kosmos, pomoci ktereho se to > momentalne renderuje, vyzkousim to. > >
J? jsem to pr?v? d?lal na ?umav? a v Krkono??ch pomoc? relac?, a zat?m se to nevykreslilo, tak?e se to bu? je?t? nevykreslilo, nebo se to v?bec nekresl? a nebo jsem to ?patn? otagoval. -- Petr Dlouh?

13.1.2009 10:16:22 (#14)
gravatar

Michal Grézl

<michal.grezl at gmail.com>
231
2009/1/13 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: zobrazit citaci
> Mimochodem, d?j? se n?jak zna?it turistick? trasy K?T pomoc? relac? (aby > se to zobrazilo na openstreetmap.cz)?
budou se zobrazovat relace: type=route kct_barva=cokoliv -- Michal Gr?zl http://walley.org

13.1.2009 10:23:37 (#15)
gravatar

Michal Grézl

<michal.grezl at gmail.com>
231
2009/1/13 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: zobrazit citaci
> On Tue, 13 Jan 2009 22:04:44 +0100, Michal Gr?zl <michal.grezl at gmail.com> wrote: > >> 2009/1/13 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >> > > Potlach jsem pou?il cca 1x, tak?e o n?m nic nev?m. S t?m JOSM to ale ur?it? nen? pravda. Jsem si jist, ?e p?ed rokem to tam bylo a p?edt?m asi taky. V posledn?m t?dnu d?lali n?co s podporou multipolygon?, ale v?c o tom nev?m.
Ted sem se dival, melo by to umet zobrazovat diry v polygonech (driv to diru zobrazilo vyplnenou), akorat mi to nefaka, podpora editace relaci tam je samozrejme uz dlouho. zobrazit citaci
> >> funguji, objekty v relaci se obtahnou modre. Dokonce to tam funguje uz >> dlouho, narozdil od josm, kde to snad ma fungovat tak tyden zpatky >> (jeste jsem to nezkousel) >> >>> >>> Mimochodem, d?j? se n?jak zna?it turistick? trasy K?T pomoc? relac? (aby >>> se to zobrazilo na openstreetmap.cz)? >> >> Zcela urcite ano, pokud to podporuje kosmos, pomoci ktereho se to >> momentalne renderuje, vyzkousim to. >> >> > > J? jsem to pr?v? d?lal na ?umav? a v Krkono??ch pomoc? relac?, a zat?m se to nevykreslilo, tak?e se to bu? je?t? nevykreslilo, nebo se to v?bec nekresl? a nebo jsem to ?patn? otagoval.
Zjistime, zaridime. -- Michal Gr?zl http://walley.org

13.1.2009 10:29:26 (#16)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Tue, 13 Jan 2009 22:23:37 +0100, Michal Gr?zl <michal.grezl at gmail.com> wrote: OK, d?ky zobrazit citaci
> Zjistime, zaridime.
-- Petr Dlouh?

15.1.2009 09:12:32 (#17)
gravatar

Tomáš Mika

<mikatom at gmail.com>
10
V Merkaartoru jsou relace podporovan? od posledn? stable verze 0.12, kter? je dostupn? na www.merkaartor.org . Merkaartor m? ?eskou lokalizaci. Pokud n?kdo pot?ebuje poradit s Merkaartorem, m??e se na m? obr?tit. Tom. 2009/1/13 Karel Voln? <kavol at seznam.cz> zobrazit citaci
> > > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relation > ... > > > Nejsem si ale jist, ?e funguj? v Potlachu. > > > > funguji, objekty v relaci se obtahnou modre. Dokonce to tam funguje uz > > dlouho, narozdil od josm, kde to snad ma fungovat tak tyden zpatky > > (jeste jsem to nezkousel) > > a co Merkaartor? > > > > Mimochodem, d?j? se n?jak zna?it turistick? trasy K?T pomoc? relac? > (aby > > > se to zobrazilo na openstreetmap.cz)? > > > > Zcela urcite ano, pokud to podporuje kosmos, pomoci ktereho se to > > momentalne renderuje, vyzkousim to. > > hm, n?jak? n?pov?da, jak to zapsat do stylu pro Mapnik, by pros?m nebyla? > > K. > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20090115/67e23840/attachment.html>

16.1.2009 10:43:14 (#18)
gravatar

Michal Grézl

<michal.grezl at gmail.com>
231
2009/1/13 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: zobrazit citaci
> On Tue, 13 Jan 2009 22:23:37 +0100, Michal Gr?zl <michal.grezl at gmail.com> wrote: > > OK, d?ky > >> Zjistime, zaridime. > >
Podporovane relace jsou ty, ktere obsahuji tagy kct_neco=neco a jsou type=route. viz http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Czech_kct_kosmos_rules. (experimentalne jsem do kct vrstvy pridal hillshading, me se to moc libi) -- Michal Gr?zl http://walley.org

17.1.2009 08:39:21 (#19)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Fri, 16 Jan 2009 22:43:14 +0100, Michal Gr?zl <michal.grezl at gmail.com> wrote: St?le tam nic nen?. Mo?n? se to je?t? nevyrenderovalo, proto?e tam nejsou ani ty rozcestn?ky (nebo se kresl? jen ty co jsou na n?jak? cest??). Jde nap??klad o relaci <http://api.openstreetmap.org/api/0.5/relation/63889>, nebo plno dal??ch v oblasti kolem ?elezn? rudy <http://www.openstreetmap.org/index.html?mlat=49.140274430198446&mlon=13.282814025878906&zoom=11>. Jsou tam tak? n?kter? ly?a?sk? trasy, nap??klad <http://api.openstreetmap.org/api/0.5/relation/63964>, kter? jsem tagoval "kct_n?co=ski". zobrazit citaci
> 2009/1/13 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >> On Tue, 13 Jan 2009 22:23:37 +0100, Michal Gr?zl >> <michal.grezl at gmail.com> wrote: >> >> OK, d?ky >> >>> Zjistime, zaridime. >> >> > > Podporovane relace jsou ty, ktere obsahuji tagy kct_neco=neco a jsou > type=route. > viz http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Czech_kct_kosmos_rules. > (experimentalne jsem do kct vrstvy pridal hillshading, me se to moc > libi) >
-- Petr Dlouh?

20.1.2009 05:00:41 (#20)
gravatar

Michal Grézl

<michal.grezl at gmail.com>
231
2009/1/17 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: zobrazit citaci
> On Fri, 16 Jan 2009 22:43:14 +0100, Michal Gr?zl <michal.grezl at gmail.com> wrote: > > St?le tam nic nen?. Mo?n? se to je?t? nevyrenderovalo, proto?e tam nejsou ani ty rozcestn?ky (nebo se kresl? jen ty co jsou na n?jak? cest??). > Jde nap??klad o relaci <http://api.openstreetmap.org/api/0.5/relation/63889>, nebo plno dal??ch v oblasti kolem ?elezn? rudy <http://www.openstreetmap.org/index.html?mlat=49.140274430198446&mlon=13.282814025878906&zoom=11>. > Jsou tam tak? n?kter? ly?a?sk? trasy, nap??klad <http://api.openstreetmap.org/api/0.5/relation/63964>, kter? jsem tagoval "kct_n?co=ski". >
zmenil sem zpusob ziskavani dat, uz by to melo byt zobrazene (pouze do zoomu 12, ktery se zrovna ted nahrava, ostatni behem chvile, zoom 15 a 16 se renderuje), vypada to zajimave, musim ovsem neco udelat s popiskami, dost se prekryvaji:) -- Michal Gr?zl http://walley.org

« zpět na výpis měsíce