« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Podmínky využití dat

Vlákno 25.11. - 25.11.2008, počet zpráv: 1


25.11.2008 03:27:18 (#1)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Tue, 25 Nov 2008 15:08:09 +0100, Soukupov? Tereza <soukupovat at ceps.cz> wrote: Ahoj, m?m prvn? ?sp?ch p?i vyjedn?v?n?. Nen? to moc, ale pom??e to. M??eme vyu??vat data ze str?nek ?eps (tedy nap??klad sch?ma dr?t? VVN). zobrazit citaci
> Dobr? den pane Dlouh?, > > > Pro Va?i mapu m??ete pou??t data, kter? jsou ve?ejn? a voln? k dispozici > na na?ich str?nk?ch v map? s?t? (Sch?ma p?enosov? soustavy ?R). Ostatn? > detailn?j?? data, v?etn? n?zv? rozvoden a ozna?en? veden?, V?m, bohu?el, > z d?vodu bezpe?nosti neposkytneme. > > > S p??n?m p?kn?ho dne, > > > Tereza Soukupov? > > ?EPS, a.s. > Elektr?rensk? 774/2 > 101 52 Praha 10 > tel.: +420 211 044 807 > fax.: +420 211 044 244 > e-mail: soukupovat at ceps.cz > www.ceps.cz <http://www.ceps.cz/> > > > > -----Original Message----- > > From: Petr Dlouh? [mailto:petr.dlouhy at email.cz] > > Sent: Wednesday, November 19, 2008 7:43 AM > > To: CEPS, a.s. > > Subject: Podm?nky vyu?it? dat > > > Dobr? den, > > > ji? jsem se ptal ve ?tvrtek, ale nedostal jsem odpov??. Mo?n? email spadl > > do spam?, nebo n?co podobn?ho. > > Zept?m se tedy je?t? jinak. Je mo?n? p?ej?mat do projektu Openstreetmap > > data (n?zvy rozvoden, nap?t? a ??sla veden?, odkud kam veden? vede apod.) > > ze sch?matu p?enosov? soustavy ?R pod licenc? "Creative Commons > > Attribution-ShareAlike 2.0" > > (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/)? > > Pt?m se, proto?e jsem nikde na str?nk?ch nena?el podm?nky pou?it? dat, > > pokud tam n?kde jsou, tak se omlouv?m. > > > > On Thu, 13 Nov 2008 14:11:05 +0100, Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz> > > wrote: > > >> Dobr? den, > >> > >> p??u v?m za ?eskou komunitu sdru?enou okolo svobodn? mapy Openstreetmap > >> (http://www.openstreetmap.org). Zaj?malo by n?s, jestli bychom mohli > >> vyu??t data (p?edev??m mapov?), kter? jsou vystavena na str?nk?ch ?EPS, > >> tedy jestli (p??padn? kter?) m??eme data p?ej?mat do mapy pod licenc? > >> "Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0" > >> (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/). > >> V sou?asn? dob? mi jde p?edev??m o sch?ma p?enosov? soustavy, ale je > >> mo?n?, ?e by se na?li i dal?? u?ite?n? zdroje pro na?i mapu. > >> D?kuji za odpov??. > >> > >> > > > >
-- Petr Dlouh?

« zpět na výpis měsíce