« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Dotaz na značení zimní údržby silnic III. třídy

Vlákno 23.11. - 23.11.2008, počet zpráv: 1


23.11.2008 08:36:43 (#1)
gravatar

Zdeněk Pražák

<ZPrazak at seznam.cz>
784
Vzhledem k dne?n?mu za??tku zimy jsem se cht?l zeptat, zda se n?jak zna?? zimn? ?dr?ba silnic III. t??dy. Pokud jsem si v?iml dnes tak n?kter? silnice se v zim? v?bec neudr?uj? a jin? se udr?uj? pouze pluhov?n?m. Jsou na to n?jak? tagy? Dal?? dotaz se t?k? silnic se zna?kou C15a Povinn? zimn? v?bava - je na tak? n?jak? tag a budou tyto silnice ozna?eny hromadn? - seznam by m?l b?t na str?nk?ch kraj? a ?SD Pra??k

« zpět na výpis měsíce