« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Tramvajové koleje mimo linie uliční sítě

Vlákno 26.6. - 11.7.2017, počet zpráv: 7


26.6.2017 05:40:17 (#1)
gravatar

Vratislav Filler

<vrataf at centrum.cz>
12
Chtěl bych se poradit, jak naložit provedenou s úpravou řešení tramvajových tratí v Praze, respektive s jejich napojením na stávající uliční síť a řešení cyklo potom, co byly Praze tramvajové trati zdvojkolejněny a odděleny od ostatních uličních linií. Jak jsem pochopil, doporučení je kreslit tramvaje metodou "každá kolej zvlášť" a zcela nezávisle na ostatní uliční síti ( https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Trams ). Za špatný postup se považuje 1) zdvojená linie nad stejnými body (způsobuje zmatky a hrozí chyby při editaci, naprosto souhlasím), 2) zdvojení funkce (tj. pro stejnou linii railway=tram + highway=něco , https://wiki.openstreetmap.org/wiki/One_feature,_one_OSM_element ) . Není mi ale jasné, jaký je správný postup provázání tramvajových kolejí s ostatními liniemi v mapě tam, kde tramvaj evidentně tvoří součást komunikace. Přístup, kdy se koleje považuji za něco na liniích komunikační sítě vlastně nezávislého, mi přijde docela nešťastný. Zejména narážím na to, že se nepovažuje za vhodné zdvojení funkce linie. Dřív, když byla ulice mapovaná jednou linií, to tak prostě bylo a bylo to vlastně správné, renderery i routing si s tím uměly poradit. Jízda v tramvajových kolejích je dost zásadní parametr pro komfort a bezpečnost jízdy na kole (viz mapy nehodovosti cyklo - http://prahounakole.cz/2017/02/nehody-cyklistu-praze-za-poslednich-deset-let/ , nehodová místa okolí Křižovnického nám. a ul. Hlubočepská ). Vyhledávací algoritmus na Prahou na kole také přítomnost railway=tram používal jako indikátor toho, že se má ulici částečně vyhýbat. Nejsem také evidentně první, koho tenhle problém trápí, viz https://help.openstreetmap.org/questions/27898/is-there-any-way-to-know-if-a-road-has-railway-tram-tracks-embedded-in-it . Chápu, že namapovat geometrickou polohu dvou kolejí na jednu highway nejde. Jsou ale situace, kdy je linie nekolejové dopravy geometricky v souběhu s jednou kolejí, nebo jiné problémy. Ptám se zejména proto, že provedené zdvojkolejnění jednak systémově dost zasáhlo routing (častá ztráta informace o souběhu s tramvaji, výjimečně i ztráta linie, po které se má routovat), jednak se leckde rozpadly relace doporučených cyklotras. Pro cyklomapu to potřebuji uvést do pořádku. Takže mám pár otázek, jak byste doporučili nakládat s následujícími věcmi: 1) Jak řešit křížení kolejí s liniemi vozovky a přechody pro chodce v rámci křižovatky? railway=level_crossing? railway=crossing? Obojí je totální overkill, přechod přes ulici s tramvajovou tratí přece nejsou šraňky. Nebo jen vytvořit křížení a nic v nich netagovat? Případně body vůbec nespojovat? (Ale topologie pláče, tramvaje fakt nejezdí ve vzduchu deset metrů nad ulicí). 1b) A co v situaci, kdy je vozovka řešena zjednodušeně jednou linií a křižné body jsou zcela fiktivní? Linii ale nelze rozdvojit, pokud je to jedna vozovka, nechceme-li mapovat jednotlivé jízdní pruhy a ulice řešit relací. K tomu sice proběhlé namapování tramvají už jaksi předem navádí, nepředpokládám ale, že to v Praze bude plošně na pořadu dne. 2) Nekolejová doprava vede jednosměrně v souběhu s jednou tramvajovou kolejí. Co s tím? V praxi zejména a) autobusy pojížděný tramvajový pás, b) koleje, na které je (v jednom směru) povolen vjezd dopravní obsluze, cyklistům, apod. Zvlášťě tam, kde je třeba vyvýšený tramvajový pás, nebo protisměr oddělený ostrůvkem, apod. Rád bych tam sloučil linii a přidal higway=residential/service + access=něco . Jenže je to v rozporu s pravidlem (2). Jsem to tedy už udělal při korekci cykloobsahu v Havlíčkově ulici v Praze (u Masarykova nádraží), omlouvám se, že jsem si to nepřečetl předem, postupoval jsem v analogii s dosavadní praxí. Moje otázka zní: je přípustné v tom pokračovat? Místa, kde byla ke kolejím dokreslená "oblužná" linie geometricky v jiné poloze než tramvajová kolej (Ječná směrem ke Karlovu náměstí), mi přijdou vyřešené dost špatně a rád bych je upravil do stavu, kdy bude na jedné linii highway i railway, aby byla jednak zachována alespoň zčásti informace o souběhu s tramvají, jednak aby se to i v detailních měřítkách renderovalo na sebe. Stejně tak bych na stejnou linii railway naložil rád vyhrazené pruhy bus tam, kde jezdí po tramvajovém pásu. Malovat linii, která je geometricky ve stejné poloze jako kolej, úmyslně o půl metru vedle, mi přijde jako strašlivá zhůvěřilost. 3) Pro místa, kde nejde spojit kolej a vozovka, případně všude, nebude-li komunita považovat za účelnou společnou linii: Jaký tag použít pro informaci, že ve vozovce leží tramvajové koleje? Domnívám se, že by se to mělo začít nějak značit (a naučit to vyhledávače). Díky za tipy, V.

26.6.2017 09:01:30 (#2)
gravatar

Jan Macura

<macurajan at gmail.com>
712 2731
Ahoj, Pravidlo "One feature, one OSM element" říká, že na jedné cestě (way, tj. elementu OSM) nemají být navěšeny tagy zároveň popisující tramvajové koleje a vydlážděnou silnici. Každý z těchto objektů reálného světa by měl být reprezentován vlastní cestou (way). A pokud se fyzicky překrývají, pak je rozumné nasnapovat lomové body obou cest na sebe. Nemám tušení, jak fungují routovací enginy nad OSM, jestli si s takto zadanou informací dokáží poradit, ale v GIS je to řešitelný problém. H. ------------- další část --------------- HTML příloha byla odstraněna... URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20170626/e22a8780/attachment.html>

27.6.2017 10:40:47 (#3)
gravatar

Ha Noj

<ehanoj at gmail.com>
718
Když jsem toto diskutoval před 2 roky s Mar4s, při překreslování tramvajových tratí vedených jako součást ulice do zvláštních way, tak jsme došli k závěru, že: a) odtržení tramvajové tratě jedoucí v rámci ulice od uličního modelu OSM je skutečnost, aby se mohly pouštět vláčky přímo nad daty OSM. b) informace o přítomnosti tramvaje v rámci highway lze stručně doplnit pomocí např. "lane:tram=2", což ale nikdy neproběhlo :( c) Při křížení highway s dvoukolejnou tratí vznikají prapodivné situace, které lze asi řešit jen "se s tim smiř". Tedy nebude to dokonalé, ale model skutečnosti nemá být dokonalý, ale tak omezeně složitý a komplexní, aby plnil svůj účel. ha hanoj Dne 26. června 2017 17:40 Vratislav Filler <vrataf na centrum.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> Chtěl bych se poradit, jak naložit provedenou s úpravou řešení > tramvajových tratí v Praze, respektive s jejich napojením na stávající > uliční síť a řešení cyklo potom, co byly Praze tramvajové trati > zdvojkolejněny a odděleny od ostatních uličních linií. > > Jak jsem pochopil, doporučení je kreslit tramvaje metodou "každá kolej > zvlášť" a zcela nezávisle na ostatní uliční síti ( > https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Trams ). Za špatný postup se považuje > 1) zdvojená linie nad stejnými body (způsobuje zmatky a hrozí chyby při > editaci, naprosto souhlasím), 2) zdvojení funkce (tj. pro stejnou linii > railway=tram + highway=něco , https://wiki.openstreetmap. > org/wiki/One_feature,_one_OSM_element ) . > > Není mi ale jasné, jaký je správný postup provázání tramvajových kolejí s > ostatními liniemi v mapě tam, kde tramvaj evidentně tvoří součást > komunikace. Přístup, kdy se koleje považuji za něco na liniích komunikační > sítě vlastně nezávislého, mi přijde docela nešťastný. Zejména narážím na > to, že se nepovažuje za vhodné zdvojení funkce linie. Dřív, když byla ulice > mapovaná jednou linií, to tak prostě bylo a bylo to vlastně správné, > renderery i routing si s tím uměly poradit. Jízda v tramvajových kolejích > je dost zásadní parametr pro komfort a bezpečnost jízdy na kole (viz mapy > nehodovosti cyklo - http://prahounakole.cz/2017/ > 02/nehody-cyklistu-praze-za-poslednich-deset-let/ , nehodová místa okolí > Křižovnického nám. a ul. Hlubočepská ). Vyhledávací algoritmus na Prahou na > kole také přítomnost railway=tram používal jako indikátor toho, že se má > ulici částečně vyhýbat. Nejsem také evidentně první, > koho tenhle problém trápí, viz https://help.openstreetmap. > org/questions/27898/is-there-any-way-to-know-if-a-road-has- > railway-tram-tracks-embedded-in-it . > > Chápu, že namapovat geometrickou polohu dvou kolejí na jednu highway > nejde. Jsou ale situace, kdy je linie nekolejové dopravy geometricky v > souběhu s jednou kolejí, nebo jiné problémy. Ptám se zejména proto, že > provedené zdvojkolejnění jednak systémově dost zasáhlo routing (častá > ztráta informace o souběhu s tramvaji, výjimečně i ztráta linie, po které > se má routovat), jednak se leckde rozpadly relace doporučených cyklotras. > Pro cyklomapu to potřebuji uvést do pořádku. > > Takže mám pár otázek, jak byste doporučili nakládat s následujícími věcmi: > > 1) Jak řešit křížení kolejí s liniemi vozovky a přechody pro chodce v > rámci křižovatky? railway=level_crossing? railway=crossing? Obojí je > totální overkill, přechod přes ulici s tramvajovou tratí přece nejsou > šraňky. Nebo jen vytvořit křížení a nic v nich netagovat? Případně body > vůbec nespojovat? (Ale topologie pláče, tramvaje fakt nejezdí ve vzduchu > deset metrů nad ulicí). 1b) A co v situaci, kdy je vozovka řešena > zjednodušeně jednou linií a křižné body jsou zcela fiktivní? Linii ale > nelze rozdvojit, pokud je to jedna vozovka, nechceme-li mapovat jednotlivé > jízdní pruhy a ulice řešit relací. K tomu sice proběhlé namapování tramvají > už jaksi předem navádí, nepředpokládám ale, že to v Praze bude plošně na > pořadu dne. > > 2) Nekolejová doprava vede jednosměrně v souběhu s jednou tramvajovou > kolejí. Co s tím? V praxi zejména a) autobusy pojížděný tramvajový pás, b) > koleje, na které je (v jednom směru) povolen vjezd dopravní obsluze, > cyklistům, apod. Zvlášťě tam, kde je třeba vyvýšený tramvajový pás, nebo > protisměr oddělený ostrůvkem, apod. Rád bych tam sloučil linii a přidal > higway=residential/service + access=něco . Jenže je to v rozporu s > pravidlem (2). Jsem to tedy už udělal při korekci cykloobsahu v Havlíčkově > ulici v Praze (u Masarykova nádraží), omlouvám se, že jsem si to nepřečetl > předem, postupoval jsem v analogii s dosavadní praxí. > Moje otázka zní: je přípustné v tom pokračovat? Místa, kde byla ke kolejím > dokreslená "oblužná" linie geometricky v jiné poloze než tramvajová kolej > (Ječná směrem ke Karlovu náměstí), mi přijdou vyřešené dost špatně a rád > bych je upravil do stavu, kdy bude na jedné linii highway i railway, aby > byla jednak zachována alespoň zčásti informace o souběhu s tramvají, jednak > aby se to i v detailních měřítkách renderovalo na sebe. Stejně tak bych na > stejnou linii railway naložil rád vyhrazené pruhy bus tam, kde jezdí po > tramvajovém pásu. Malovat linii, která je geometricky ve stejné poloze jako > kolej, úmyslně o půl metru vedle, mi přijde jako strašlivá zhůvěřilost. > > 3) Pro místa, kde nejde spojit kolej a vozovka, případně všude, nebude-li > komunita považovat za účelnou společnou linii: Jaký tag použít pro > informaci, že ve vozovce leží tramvajové koleje? Domnívám se, že by se to > mělo začít nějak značit (a naučit to vyhledávače). > > Díky za tipy, > V. > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
------------- další část --------------- HTML příloha byla odstraněna... URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20170627/0d3caccc/attachment.html>

27.6.2017 01:35:25 (#4)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
573
Dne 26.6.2017 v 17:40 Vratislav Filler napsal(a): zobrazit citaci
> Chtěl bych se poradit, jak naložit provedenou s úpravou řešení tramvajových tratí v Praze, respektive s jejich napojením na stávající uliční síť a řešení cyklo potom, co byly Praze tramvajové trati zdvojkolejněny a odděleny od ostatních uličních linií. > > Jak jsem pochopil, doporučení je kreslit tramvaje metodou "každá kolej zvlášť" a zcela nezávisle na ostatní uliční síti ( https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Trams ). Za špatný postup se považuje 1) zdvojená linie nad stejnými body (způsobuje zmatky a hrozí chyby při editaci, naprosto souhlasím), 2) zdvojení funkce (tj. pro stejnou linii railway=tram + highway=něco , https://wiki.openstreetmap.org/wiki/One_feature,_one_OSM_element ) . > > Není mi ale jasné, jaký je správný postup provázání tramvajových kolejí s ostatními liniemi v mapě tam, kde tramvaj evidentně tvoří součást komunikace. Přístup, kdy se koleje považuji za něco na liniích komunikační sítě vlastně nezávislého, mi přijde docela nešťastný. Zejména narážím na to, že se nepovažuje za vhodné zdvojení funkce linie. Dřív, když byla ulice mapovaná jednou linií, to tak prostě bylo a bylo to vlastně správné, renderery i routing si s tím uměly poradit. Jízda v tramvajových kolejích je dost zásadní parametr pro komfort a bezpečnost jízdy na kole (viz mapy nehodovosti cyklo - http://prahounakole.cz/2017/02/nehody-cyklistu-praze-za-poslednich-deset-let/ , nehodová místa okolí Křižovnického nám. a ul. Hlubočepská ). Vyhledávací algoritmus na Prahou na kole také přítomnost railway=tram používal jako indikátor toho, že se má ulici částečně vyhýbat. Nejsem také evidentně první, > koho tenhle problém trápí, viz https://help.openstreetmap.org/questions/27898/is-there-any-way-to-know-if-a-road-has-railway-tram-tracks-embedded-in-it . > > Chápu, že namapovat geometrickou polohu dvou kolejí na jednu highway nejde. Jsou ale situace, kdy je linie nekolejové dopravy geometricky v souběhu s jednou kolejí, nebo jiné problémy. Ptám se zejména proto, že provedené zdvojkolejnění jednak systémově dost zasáhlo routing (častá ztráta informace o souběhu s tramvaji, výjimečně i ztráta linie, po které se má routovat), jednak se leckde rozpadly relace doporučených cyklotras. Pro cyklomapu to potřebuji uvést do pořádku. > > Takže mám pár otázek, jak byste doporučili nakládat s následujícími věcmi: > > 1) Jak řešit křížení kolejí s liniemi vozovky a přechody pro chodce v rámci křižovatky? railway=level_crossing? railway=crossing? Obojí je totální overkill, přechod přes ulici s tramvajovou tratí přece nejsou šraňky. Nebo jen vytvořit křížení a nic v nich netagovat? Případně body vůbec nespojovat? (Ale topologie pláče, tramvaje fakt nejezdí ve vzduchu deset metrů nad ulicí). 1b) A co v situaci, kdy je vozovka řešena zjednodušeně jednou linií a křižné body jsou zcela fiktivní? Linii ale nelze rozdvojit, pokud je to jedna vozovka, nechceme-li mapovat jednotlivé jízdní pruhy a ulice řešit relací. K tomu sice proběhlé namapování tramvají už jaksi předem navádí, nepředpokládám ale, že to v Praze bude plošně na pořadu dne.
Cus, krizeni je defakto prejezd zcela vzdy, ale je otazka, jestli je nutny ho vzdy tagovat, protoze to jaksi plyne z kontextu toho nodu. Prave specielne u mestskych trati - coz tramvaje jsou. Spojit bys to mel v kazdym pripade, jde o urovnovy krizeni. Asi ma smysl otagovat takovy krizeni, kde je to zaroven prechod pro chodce. Pripadne kde je tramvajova trat mimo vozovku a jde o prejezd. zobrazit citaci
> > 2) Nekolejová doprava vede jednosměrně v souběhu s jednou tramvajovou kolejí. Co s tím? V praxi zejména a) autobusy pojížděný tramvajový pás, b) koleje, na které je (v jednom směru) povolen vjezd dopravní obsluze, cyklistům, apod. Zvlášťě tam, kde je třeba vyvýšený tramvajový pás, nebo protisměr oddělený ostrůvkem, apod. Rád bych tam sloučil linii a přidal higway=residential/service + access=něco . Jenže je to v rozporu s pravidlem (2). Jsem to tedy už udělal při korekci cykloobsahu v Havlíčkově ulici v Praze (u Masarykova nádraží), omlouvám se, že jsem si to nepřečetl předem, postupoval jsem v analogii s dosavadní praxí. > Moje otázka zní: je přípustné v tom pokračovat? Místa, kde byla ke kolejím dokreslená "oblužná" linie geometricky v jiné poloze než tramvajová kolej (Ječná směrem ke Karlovu náměstí), mi přijdou vyřešené dost špatně a rád bych je upravil do stavu, kdy bude na jedné linii highway i railway, aby byla jednak zachována alespoň zčásti informace o souběhu s tramvají, jednak aby se to i v detailních měřítkách renderovalo na sebe. Stejně tak bych na stejnou linii railway naložil rád vyhrazené pruhy bus tam, kde jezdí po tramvajovém pásu. Malovat linii, která je geometricky ve stejné poloze jako kolej, úmyslně o půl metru vedle, mi přijde jako strašlivá zhůvěřilost.
Podivej se na to z pohledu editaci. Kdyz udelas dve soubezny ways, tak te prijde zaskrtit i zkusenej editor v okamziku, kdy je kvuli nejaky zmene bude muset rozpojovat. Nejsem si vubec jistej, jestli s necim takovym umi pracovat cokoli krome josm a i v nem je to nehoraznej vopruz. Kdyz otagujes jednu way, tak zase zpusobis to, ze casem vznikne hromada kousku s tagovanim naprosto nesmyslnym. Co hur, vzhledem k tomu jak OSM funguje, ti pak zacnou vznikat zhuverilosti typu 10 ruznych vlastnosti jednoho tagu oddeleny strednikama/pajpama/... aniz bys byl schopen urcit, ktera vlastnost vlastne k cemu patri. To na co narazis je proste cim dal nedostatecnejsi datovy model OSM. Lepsi to nejspis nebude, spis naopak ;D. zobrazit citaci
> > 3) Pro místa, kde nejde spojit kolej a vozovka, případně všude, nebude-li komunita považovat za účelnou společnou linii: Jaký tag použít pro informaci, že ve vozovce leží tramvajové koleje? Domnívám se, že by se to mělo začít nějak značit (a naučit to vyhledávače).
Tohle by pravdepodobne slo vyresit relaci, kterou ale nikde krome dat nejspis neuvidis. BTW: Doufam ze nepouzivas bing ... sem zas v praze rovnal nejaky trate ktery byly "opraveny" pres chodniky a budovy, urcite sem nenasel zdaleka vsechny. zobrazit citaci
> > Díky za tipy, > V. > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

4.7.2017 11:41:50 (#5)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1066 1226
On Mon 2017-06-26 21:01:30, Jan Macura wrote: zobrazit citaci
> Ahoj, > > Pravidlo "One feature, one OSM element" říká, že na jedné cestě (way, tj. > elementu OSM) nemají být navěšeny tagy zároveň popisující tramvajové koleje > a vydlážděnou silnici. Každý z těchto objektů reálného světa by měl být > reprezentován vlastní cestou (way). A pokud se fyzicky překrývají, pak je > rozumné nasnapovat lomové body obou cest na sebe.
Ne, prosim. Dva body na stejnym miste, to je zhuverilost. On to je _jeden_ objekt realneho sveta -- jizdni pruh pro auta, dlazdeny a s kolejema. Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html ------------- další část --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 181 bytes Desc: Digital signature URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20170704/e564091d/attachment.sig>

10.7.2017 11:01:21 (#6)
gravatar

Vratislav Filler

<vrataf at centrum.cz>
12
______________________________________________________________ zobrazit citaci
> Od: jzvc <jzvc na tpfree.net> > Komu: talk-cz na openstreetmap.org > Datum: 27.06.2017 13:35 > Předmět: Re: [Talk-cz] > >Dne 26.6.2017 v 17:40 Vratislav Filler napsal(a): >> Chtěl bych se poradit, jak naložit provedenou s úpravou řešení tramvajových tratí v Praze, respektive s jejich napojením na stávající uliční síť a řešení cyklo potom, co byly Praze tramvajové trati zdvojkolejněny a odděleny od ostatních uličních linií. >> >> Jak jsem pochopil, doporučení je kreslit tramvaje metodou "každá kolej zvlášť" a zcela nezávisle na ostatní uliční síti ( https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Trams ). Za špatný postup se považuje 1) zdvojená linie nad stejnými body (způsobuje zmatky a hrozí chyby při editaci, naprosto souhlasím), 2) zdvojení funkce (tj. pro stejnou linii railway=tram + highway=něco , https://wiki.openstreetmap.org/wiki/One_feature,_one_OSM_element ) . >> >> Není mi ale jasné, jaký je správný postup provázání tramvajových kolejí s ostatními liniemi v mapě tam, kde tramvaj evidentně tvoří součást komunikace. Přístup, kdy se koleje považuji za něco na liniích komunikační sítě vlastně nezávislého, mi přijde docela nešťastný. Zejména narážím na to, že se nepovažuje za vhodné zdvojení funkce linie. Dřív, když byla ulice mapovaná jednou linií, to tak prostě bylo a bylo to vlastně správné, renderery i routing si s tím uměly poradit. Jízda v tramvajových kolejích je dost zásadní parametr pro komfort a bezpečnost jízdy na kole (viz mapy nehodovosti cyklo - http://prahounakole.cz/2017/02/nehody-cyklistu-praze-za-poslednich-deset-let/ , nehodová místa okolí Křižovnického nám. a ul. Hlubočepská ). Vyhledávací algoritmus na Prahou na kole také přítomnost railway=tram používal jako indikátor toho, že se má ulici částečně vyhýbat. Nejsem také evidentně prvn�
�, zobrazit citaci
>> koho tenhle problém trápí, viz https://help.openstreetmap.org/questions/27898/is-there-any-way-to-know-if-a-road-has-railway-tram-tracks-embedded-in-it . >> >> Chápu, že namapovat geometrickou polohu dvou kolejí na jednu highway nejde. Jsou ale situace, kdy je linie nekolejové dopravy geometricky v souběhu s jednou kolejí, nebo jiné problémy. Ptám se zejména proto, že provedené zdvojkolejnění jednak systémově dost zasáhlo routing (častá ztráta informace o souběhu s tramvaji, výjimečně i ztráta linie, po které se má routovat), jednak se leckde rozpadly relace doporučených cyklotras. Pro cyklomapu to potřebuji uvést do pořádku. >> >> Takže mám pár otázek, jak byste doporučili nakládat s následujícími věcmi: >> >> 1) Jak řešit křížení kolejí s liniemi vozovky a přechody pro chodce v rámci křižovatky? railway=level_crossing? railway=crossing? Obojí je totální overkill, přechod přes ulici s tramvajovou tratí přece nejsou šraňky. Nebo jen vytvořit křížení a nic v nich netagovat? Případně body vůbec nespojovat? (Ale topologie pláče, tramvaje fakt nejezdí ve vzduchu deset metrů nad ulicí). 1b) A co v situaci, kdy je vozovka řešena zjednodušeně jednou linií a křižné body jsou zcela fiktivní? Linii ale nelze rozdvojit, pokud je to jedna vozovka, nechceme-li mapovat jednotlivé jízdní pruhy a ulice řešit relací. K tomu sice proběhlé namapování tramvají už jaksi předem navádí, nepředpokládám ale, že to v Praze bude plošně na pořadu dne. > >Cus, > >krizeni je defakto prejezd zcela vzdy, ale je otazka, jestli je nutny ho >vzdy tagovat, protoze to jaksi plyne z kontextu toho nodu. Prave >specielne u mestskych trati - coz tramvaje jsou. Spojit bys to mel v >kazdym pripade, jde o urovnovy krizeni. Asi ma smysl otagovat takovy >krizeni, kde je to zaroven prechod pro chodce. Pripadne kde je >tramvajova trat mimo vozovku a jde o prejezd.
Ahoj, OK, nějak si s tím poradím, zatím jsem raději skoro žádné změny nedělal. zobrazit citaci
> > > >> >> 2) Nekolejová doprava vede jednosměrně v souběhu s jednou tramvajovou kolejí. Co s tím? V praxi zejména a) autobusy pojížděný tramvajový pás, b) koleje, na které je (v jednom směru) povolen vjezd dopravní obsluze, cyklistům, apod. Zvlášťě tam, kde je třeba vyvýšený tramvajový pás, nebo protisměr oddělený ostrůvkem, apod. Rád bych tam sloučil linii a přidal higway=residential/service + access=něco . Jenže je to v rozporu s pravidlem (2). Jsem to tedy už udělal při korekci cykloobsahu v Havlíčkově ulici v Praze (u Masarykova nádraží), omlouvám se, že jsem si to nepřečetl předem, postupoval jsem v analogii s dosavadní praxí. >> Moje otázka zní: je přípustné v tom pokračovat? Místa, kde byla ke kolejím dokreslená "oblužná" linie geometricky v jiné poloze než tramvajová kolej (Ječná směrem ke Karlovu náměstí), mi přijdou vyřešené dost špatně a rád bych je upravil do stavu, kdy bude na jedné linii highway i railway, aby byla jednak zachována alespoň zčásti informace o souběhu s tramvají, jednak aby se to i v detailních měřítkách renderovalo na sebe. Stejně tak bych na stejnou linii railway naložil rád vyhrazené pruhy bus tam, kde jezdí po tramvajovém pásu. Malovat linii, která je geometricky ve stejné poloze jako kolej, úmyslně o půl metru vedle, mi přijde jako strašlivá zhůvěřilost. > >Podivej se na to z pohledu editaci. Kdyz udelas dve soubezny ways, tak >te prijde zaskrtit i zkusenej editor v okamziku, kdy je kvuli nejaky >zmene bude muset rozpojovat. Nejsem si vubec jistej, jestli s necim >takovym umi pracovat cokoli krome josm a i v nem je to nehoraznej vopruz.
To jsem si myslel. Dvě linie přes sebe jsem právě kreslit nechtěl, ono stačí, když se někde kryjí třeba okraje budovy a hranice něčeho většího. zobrazit citaci
> >Kdyz otagujes jednu way, tak zase zpusobis to, ze casem vznikne hromada >kousku s tagovanim naprosto nesmyslnym. Co hur, vzhledem k tomu jak OSM >funguje, ti pak zacnou vznikat zhuverilosti typu 10 ruznych vlastnosti >jednoho tagu oddeleny strednikama/pajpama/... aniz bys byl schopen >urcit, ktera vlastnost vlastne k cemu patri.
Tomu úplně nerozumím. Asi se to teoreticky může stát, ale jsou jasné tagy, co se vztahují k silnici (highway, cycleway, motor-vehicle, apod.) a co se vztahují k trati (gague, voltage, etc.), nějak si nedovedu představit, že by z toho mohl vzniknout guláš, protože to skutečnost popisuje nejvěrněji. Ale co se dá dělat, přizpůsobím se nastavenému přístupu. Takže linie zcela mimo, v odsazené poloze, koneckonců, tak to teď je. zobrazit citaci
> >To na co narazis je proste cim dal nedostatecnejsi datovy model OSM. >Lepsi to nejspis nebude, spis naopak ;D.
To není pro budoucnost zrovna potěšující. zobrazit citaci
> >> >> 3) Pro místa, kde nejde spojit kolej a vozovka, případně všude, nebude-li komunita považovat za účelnou společnou linii: Jaký tag použít pro informaci, že ve vozovce leží tramvajové koleje? Domnívám se, že by se to mělo začít nějak značit (a naučit to vyhledávače). > >Tohle by pravdepodobne slo vyresit relaci, kterou ale nikde krome dat >nejspis neuvidis.
Spojit relací linii highway a railway, které jsou v souběhu? Jestli by to fungovalo, mi přijde jako otázka spíš na ty, kdo řeší routing. Jako primitivní řešení by mi fakt přišlo dobré použít jen něco jako lane:tram=2, pokud by s tím dovedli pracovat vyhledávače. Zjistím a případně jsem pro Prahu svolný to otagovat. zobrazit citaci
> >BTW: Doufam ze nepouzivas bing ... sem zas v praze rovnal nejaky trate >ktery byly "opraveny" pres chodniky a budovy, urcite sem nenasel zdaleka >vsechny.
Zatím jsem do toho prakticky nezasahoval, tramvaje jsem neměnil (kromě té Masaryčky). (a používám JOSM :) ) V. zobrazit citaci
> > >> >> Díky za tipy, >> V. >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz na openstreetmap.org >> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > >_______________________________________________ >Talk-cz mailing list >Talk-cz na openstreetmap.org >https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >

11.7.2017 06:39:49 (#7)
gravatar

Michal Pustějovský

<michal.pustejovsky at seznam.cz>
173 2646

« zpět na výpis měsíce