« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Použití ÚIR-ZSJ

Vlákno 19.11. - 19.11.2008, počet zpráv: 4


19.11.2008 02:14:23 (#1)
gravatar

Martin Kokeš

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
Abychom to n?jak nezdazili, padl tu dotaz na zm?n?n? ??seln?ky: http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/prohlizec_uir_zsj Vzhledem k tomu, co je uvedeno na: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/zasady_cenove_strategie_v_csu_ --- *2.1. Poskytnut? statistick?ch informac? zdarma* ?S? postupn? zve?ej?uje na sv?ch internetov?ch str?nk?ch maximum informac? z?skan?ch statistick?m zji??ov?n?m. Jsou k dispozici pro ka?d?ho, kdo je pot?ebuje a um? je pou??t. Jde nap?. o Rychl? informace, publikace v elektronick? form?, ve?ejnou datab?zi a dal?? odv?tvov? dotazovac? aplikace. Nav?c v r?mci b??n?ho re?imu informa?n?ch slu?eb ?S? poskytuje (zdarma) technickou i metodickou podporu ka?d?mu, kdo o ni po??d?. Ve?ker? ?daje na internetov?ch str?nk?ch ?S? si m??e kdokoliv p?evz?t pro sv? ??ely bezplatn?, pouze s podm?nkou, ?e uvede jako zdroj ?S?. Je doporu?ov?no uv?d?t i datum, kdy ?daje byly p?evzaty. --- Bych se s t?m nijak nep?ral, uvedl u toho source a data vyu?il (p??padn? si schoval screenshot uveden? str?nky). Co na to ??k? konfera? MK

19.11.2008 02:49:20 (#2)
gravatar

Ondrej Novy

<onovy at nomi.cz>
81
Ahoj, On Wed, Nov 19, 2008 at 02:14:23PM +0100, Martin Koke? wrote: zobrazit citaci
> Abychom to n?jak nezdazili, padl tu dotaz na zm?n?n? ??seln?ky: > > http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/prohlizec_uir_zsj > ... > --- > Bych se s t?m nijak nep?ral, uvedl u toho source a data vyu?il (p??padn? > si schoval screenshot uveden? str?nky). Co na to ??k? konfera?
souhlasim, akorat co z toho chceme pouzit? :) -- S pozdravem/Best regards Ondrej Novy Email: onovy at nomi.cz Jabber: onovy at njs.netlab.cz ICQ: 115-674-713 Tel/Cell: +420 777 963 207

19.11.2008 04:08:25 (#3)
gravatar

Martin Kokeš

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
Ondrej Novy napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > On Wed, Nov 19, 2008 at 02:14:23PM +0100, Martin Koke? wrote: > >> Abychom to n?jak nezdazili, padl tu dotaz na zm?n?n? ??seln?ky: >> >> http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/prohlizec_uir_zsj >> ... >> --- >> Bych se s t?m nijak nep?ral, uvedl u toho source a data vyu?il (p??padn? >> si schoval screenshot uveden? str?nky). Co na to ??k? konfera? >> > > souhlasim, akorat co z toho chceme pouzit? :) >
Cit. "Ze by to byl tygl." ;) No j? nev?m, ?e? byla o t?chto ??seln?c?ch a dal??ch v?cech z http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/ke_stazeni_rso v souvislosti s ??sly popisn?mi. MK

19.11.2008 05:38:59 (#4)
gravatar

BH

<singularita at gmail.com>
306
Tak koukam na http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/prohlizec_budov_budinfo --- citace --- Kontakty pro dal?? informace a data: Sou??st? zve?ejn?n?ch dat na webov?ch str?nk?ch nejsou sou?adnice budov a adresn?ch m?st. Soubory v?etn? t?chto dat jsou k dispozici na vy??d?n? na ?st?ed? ?S? Praha, odboru elektronick?ch prezentac?. --- konec citace --- Mozna by stalo za to se tam zastavit a rovnou se i optat na podminky pouziti ... treba bychom mohli nakonec mit adresni body a mozna i budovy v cele CR :) Martin 2008/11/19 Martin Koke? <shr3k at typo3-hosting.com>: zobrazit citaci
> Ondrej Novy napsal(a): >> Ahoj, >> >> On Wed, Nov 19, 2008 at 02:14:23PM +0100, Martin Koke? wrote: >> >>> Abychom to n?jak nezdazili, padl tu dotaz na zm?n?n? ??seln?ky: >>> >>> http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/prohlizec_uir_zsj >>> ... >>> --- >>> Bych se s t?m nijak nep?ral, uvedl u toho source a data vyu?il (p??padn? >>> si schoval screenshot uveden? str?nky). Co na to ??k? konfera? >>> >> >> souhlasim, akorat co z toho chceme pouzit? :) >> > Cit. "Ze by to byl tygl." ;) > > No j? nev?m, ?e? byla o t?chto ??seln?c?ch a dal??ch v?cech z > http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/ke_stazeni_rso v souvislosti s ??sly > popisn?mi. > > MK > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

« zpět na výpis měsíce