« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Odp.: Editace v Potlatchu

Vlákno 12.11. - 12.11.2008, počet zpráv: 1


12.11.2008 08:24:04 (#1)
gravatar

Jakub Sýkora

<kubajz at kbx.cz>
614
Kdy? je p?et??en? server, tak to v m?stech s velkou koncentrac? bod?, cest a relac? nezvl?d?. Nav?c i klient s t?m m? co d?lat, aby to v?bec zobrazil. Kubajz z mobilu -p?vodn? zpr?va- P?edm?t: [Talk-cz] Editace v Potlatchu Od: Jan Dud?k <jan.dudik at gmail.com> Datum: 12.11.2008 08:17 D?je se to jen m?, nebo opravdu nejde editovat OSM z prohl??e?e? Nahr?t trasa ?la, ale nezobraz? se okolo st?bvaj?c? cesty, jen ob?as body. Zkou?el jse to v r?zn?ch denn?ch i no?n?ch dob?ch, pouze jednou jsem doc?lil jak?hosi zobrazen?, ale v Brn? se mi nikdy nena?etly jin? v?ci, ne? adresn? body... J&D -- Tato zpr?va byla vytvo?ena p?evratn?m po?tovn?m klientem Opery: http://www.opera.com/mail/ _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

« zpět na výpis měsíce