« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Další překlady wiki

Vlákno 6.4. - 26.4.2017, počet zpráv: 11


6.4.2017 05:16:27 (#1)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
415 1552
Ahoj, ve spolupráci s Lukášem přinášíme další překlady wiki k počtení a případným opravám. Mějte se, Dalibor * Cs:Využití půdy a přírodní oblasti <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Vyu%C5%BEit%C3%AD_p%C5%AFdy_a_p%C5%9 9%C3%ADrodn%C3%AD_oblasti> - 4.3.2017 * Cs:Značte, jak chcete <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Zna%C4%8Dte,_jak_chcete> - 8.3.2017 * Cs:Historické <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Historick%C3%A9> - 13.3.2017 * Cs:Veřejná doprava <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Ve%C5%99ejn%C3%A1_doprava> - 21.3.2017 * Cs:Nápověda wiki <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:N%C3%A1pov%C4%9Bda_wiki> , Cs:Kde hledat pomoc <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Kde_hledat_pomoc> , Cs:Co je OpenStreetMap <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Co_je_OpenStreetMap> (aktualizace) - 22.3.2017 * Cs:Hlavní strana <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Hlavn%C3%AD_strana> , Cs:Jak přispívat <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Jak_p%C5%99isp%C3%ADvat> , Cs:Příspěvky <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky> - 23.3.2017 * Cs:Prohlížení <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Prohl%C3%AD%C5%BEen%C3%AD> - 24.3.2017 * Cs:Relation:superroute <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Relation:superroute> - 29.3.2017 * Cs:Zúčastnit se <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Z%C3%BA%C4%8Dastnit_se> , Cs:Přispějte mapovými daty <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:P%C5%99isp%C4%9Bjte_mapov%C3%BDmi_da ty> - 3.4.2017 * post_box:type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:post_box:type> =* - 7.3.2017 * assisted_trail <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:assisted_trail> =*, ladder <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:ladder> =*, rungs <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:rungs> =*, safety_rope <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:safety_rope> =*, priority_road <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:priority_road> =*, taxon <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:taxon> =*, social_facility <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:social_facility> =clothing_bank <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:social_facility%3Dclothing_bank> , resource <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:resource> =aggregate <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:resource%3Daggregate> , resource <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:resource> =gravel <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:resource%3Dgravel> , resource <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:resource> =sand <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:resource%3Dsand> , fortification_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:fortification_type> =* - 7.3.2017 * castle_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:castle_type> =kremlin <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:castle_type%3Dkremlin> , castle_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:castle_type> =shiro <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:castle_type%3Dshiro> , access <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:access> =exclusion_zone <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:access%3Dexclusion_zone> , military <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:military> =exclusion_zone <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:military%3Dexclusion_zone> - 8.3.2017 * historic <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:historic> =aqueduct <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:historic%3Daqueduct> , noref <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:noref> =* - 10.3.2017 * landuse <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:landuse> =winter_sports <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:landuse%3Dwinter_sports> - 11.3.2017 * site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type> =bigstone <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dbigstone> - 13.3.2017 * site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type> =petroglyph <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dpetroglyph> , site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type> =tumulus <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dtumulus> , site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type> =megalith <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dmegalith> , site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type> =necropolis <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dnecropolis> , site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type> =fortification <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dfortification> , site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type> =settlement <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dsettlement> , site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type> =roman_villa <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Droman_villa> , site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type> =roman_circus <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Droman_circus> , field <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:field> =*, moved <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:moved> =*, fortification_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:fortification_type> =hill_fort <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:fortification_type%3Dhill_fort> , fortification_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:fortification_type> =ringfort <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:fortification_type%3Dringfort> , fortification_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:fortification_type> =limes <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:fortification_type%3Dlimes> , fortification_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:fortification_type> =sconce <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:fortification_type%3Dsconce> , fortification_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:fortification_type> =ring_ditch <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:fortification_type%3Dring_ditch> , megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type> =dolmen <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Ddolmen> , megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type> =tholos <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dtholos> , megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type> =menhir <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dmenhir> , megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type> =alignment <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dalignment> , megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type> =stone_circle <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dstone_circle> , megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type> =passage_grave <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dpassage_grave> , megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type> =chamber <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dchamber> megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type> =nuraghe <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dnuraghe> - 14.3.2017 * source:geometry <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:source:geometry> =*, source:geometry <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:source:geometry> =Bing <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:source:geometry%3DBing> , monitoring:galileo <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:monitoring:galileo> =*, amenity <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:amenity> =smoking_area <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:amenity%3Dsmoking_area> , site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type> =hut_circle <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dhut_circle> - 15.3.2017 * building:architecture <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:building:architecture> =*, admin_level <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:admin_level> =2 <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:admin_level%3D2> , highway <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:highway> =unsurfaced <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:highway%3Dunsurfaced> - 16.3.2017 * religion <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion> =christian <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dchristian> , denomination <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:denomination> =reformed <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:denomination%3Dreformed> , denomination <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:denomination> =mormon <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:denomination%3Dmormon> , religion <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion> =buddhist <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dbuddhist> , religion <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion> =hindu <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dhindu> , religion <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion> =jain <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Djain> , religion <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion> =jewish <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Djewish> , religion <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion> =muslim <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dmuslim> , religion <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion> =pagan <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dpagan> , religion <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion> =sikh <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dsikh> , religion <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion> =shinto <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dshinto> , religion <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion> =zoroastrian <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dzoroastrian> - 17.3.2017 * megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type> =long_barrow <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dlong_barrow> - 19.3.2017 * bunker_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:bunker_type> =munitions <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:bunker_type%3Dmunitions> , bunker_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:bunker_type> =pillbox <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:bunker_type%3Dpillbox> , bunker_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:bunker_type> =hardened_aircraft_shelter <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:bunker_type%3Dhardened_aircraft_ shelter> , megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type> =stone_ship <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dstone_ship> - 20.3.2017 * lock_name <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:lock_name> =*, lock_ref <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:lock_ref> =*, megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type> =well <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dwell> , megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type> =cist <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dcist> , site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type> =city <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dcity> , water <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:water> =intermittent <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:water%3Dintermittent> - 24.2.2014 * network <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:network> =lwn <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:network%3Dlwn> , network <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:network> =rwn <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:network%3Drwn> , network <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:network> =nwn <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:network%3Dnwn> , network <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:network> =iwn <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:network%3Diwn> , stone_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:stone_type> =* - 28.3.2017 * zoo <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:zoo> =wildlife_park <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:zoo%3Dwildlife_park> , zoo <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:zoo> =enclosure <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:zoo%3Denclosure> , zoo <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:zoo> =falconry <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:zoo%3Dfalconry> , zoo <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:zoo> =aviary <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:zoo%3Daviary> , tower:type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:tower:type> =watchtower <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:tower:type%3Dwatchtower> , tower:type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:tower:type> =communication <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:tower:type%3Dcommunication> , tower:type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:tower:type> =cooling <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:tower:type%3Dcooling> , tower:type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:tower:type> =lighting <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:tower:type%3Dlighting> - 30.3.2017 ------------- další část --------------- HTML příloha byla odstraněna... URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20170406/9ae4fb8c/attachment.html>

6.4.2017 05:42:42 (#2)
gravatar

Butrus Damaskus

<butrus.butrus at gmail.com>
31
Nechci Vám brát elán, ale nestačí anglická wiki? Dnes stejně všichni anglicky mluví... On Thu, Apr 6, 2017 at 5:16 PM, Dalibor Jelínek <dalibor na dalibor.cz> wrote: zobrazit citaci
> Ahoj, > > ve spolupráci s Lukášem přinášíme další překlady wiki k počtení a > případným opravám. > > > > Mějte se, > > Dalibor > > > > · Cs:Využití půdy a přírodní oblasti > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Vyu%C5%BEit%C3%AD_p%C5%AFdy_a_p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_oblasti> > - 4.3.2017 > > · Cs:Značte, jak chcete > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Zna%C4%8Dte,_jak_chcete> - > 8.3.2017 > > · Cs:Historické <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Historick%C3%A9> > - 13.3.2017 > > · Cs:Veřejná doprava > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Ve%C5%99ejn%C3%A1_doprava> - > 21.3.2017 > > · Cs:Nápověda wiki > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:N%C3%A1pov%C4%9Bda_wiki>, Cs:Kde > hledat pomoc <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Kde_hledat_pomoc>, Cs:Co > je OpenStreetMap > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Co_je_OpenStreetMap> > (aktualizace) - 22.3.2017 > > · Cs:Hlavní strana > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Hlavn%C3%AD_strana>, Cs:Jak > přispívat <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Jak_p%C5%99isp%C3%ADvat>, > Cs:Příspěvky > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky> - > 23.3.2017 > > · Cs:Prohlížení > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Prohl%C3%AD%C5%BEen%C3%AD> - > 24.3.2017 > > · Cs:Relation:superroute > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Relation:superroute> - 29.3.2017 > > · Cs:Zúčastnit se > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Z%C3%BA%C4%8Dastnit_se>, Cs:Přispějte > mapovými daty > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:P%C5%99isp%C4%9Bjte_mapov%C3%BDmi_daty> > - 3.4.2017 > > > > · post_box:type > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:post_box:type>=* - 7.3.2017 > > · assisted_trail > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:assisted_trail>=*, ladder > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:ladder>=*, rungs > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:rungs>=*, safety_rope > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:safety_rope>=*, priority_road > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:priority_road>=*, taxon > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:taxon>=*, social_facility > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:social_facility>=clothing_bank > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:social_facility%3Dclothing_bank>, > resource <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:resource>=aggregate > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:resource%3Daggregate>, > resource <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:resource>=gravel > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:resource%3Dgravel>, resource > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:resource>=sand > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:resource%3Dsand>, > fortification_type > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:fortification_type>=* - > 7.3.2017 > > · castle_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:castle_type>= > kremlin <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:castle_type%3Dkremlin>, > castle_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:castle_type>=shiro > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:castle_type%3Dshiro>, access > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:access>=exclusion_zone > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:access%3Dexclusion_zone>, > military <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:military>= > exclusion_zone > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:military%3Dexclusion_zone> - > 8.3.2017 > > · historic <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:historic>=aqueduct > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:historic%3Daqueduct>, noref > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:noref>=* - 10.3.2017 > > · landuse <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:landuse>= > winter_sports > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:landuse%3Dwinter_sports> - > 11.3.2017 > > · site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type>= > bigstone <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dbigstone> > - 13.3.2017 > > · site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type>= > petroglyph > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dpetroglyph>, > site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type>=tumulus > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dtumulus>, > site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type>=megalith > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dmegalith>, > site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type>= > necropolis > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dnecropolis>, > site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type>= > fortification > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dfortification>, > site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type>= > settlement > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dsettlement>, > site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type>= > roman_villa > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Droman_villa>, > site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type>= > roman_circus > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Droman_circus>, > field <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:field>=*, moved > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:moved>=*, fortification_type > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:fortification_type>=hill_fort > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:fortification_type%3Dhill_fort>, > fortification_type > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:fortification_type>=ringfort > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:fortification_type%3Dringfort>, > fortification_type > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:fortification_type>=limes > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:fortification_type%3Dlimes>, > fortification_type > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:fortification_type>=sconce > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:fortification_type%3Dsconce>, > fortification_type > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:fortification_type>=ring_ditch > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:fortification_type%3Dring_ditch>, > megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type>= > dolmen <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Ddolmen>, > megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type>= > tholos <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dtholos>, > megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type>= > menhir <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dmenhir>, > megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type>= > alignment > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dalignment>, > megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type>= > stone_circle > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dstone_circle>, > megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type>= > passage_grave > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dpassage_grave>, > megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type>= > chamber > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dchamber> > megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type>= > nuraghe > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dnuraghe> - > 14.3.2017 > > · source:geometry > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:source:geometry>=*, > source:geometry > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:source:geometry>=Bing > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:source:geometry%3DBing>, > monitoring:galileo > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:monitoring:galileo>=*, amenity > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:amenity>=smoking_area > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:amenity%3Dsmoking_area>, > site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type>= > hut_circle > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dhut_circle> - > 15.3.2017 > > · building:architecture > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:building:architecture>=*, > admin_level <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:admin_level>=2 > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:admin_level%3D2>, highway > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:highway>=unsurfaced > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:highway%3Dunsurfaced> - > 16.3.2017 > > · religion <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion>= > christian > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dchristian>, > denomination <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:denomination>= > reformed > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:denomination%3Dreformed>, > denomination <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:denomination>= > mormon <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:denomination%3Dmormon>, > religion <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion>=buddhist > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dbuddhist>, religion > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion>=hindu > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dhindu>, religion > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion>=jain > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Djain>, religion > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion>=jewish > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Djewish>, religion > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion>=muslim > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dmuslim>, religion > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion>=pagan > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dpagan>, religion > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion>=sikh > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dsikh>, religion > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion>=shinto > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dshinto>, religion > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion>=zoroastrian > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dzoroastrian> - > 17.3.2017 > > · megalith_type > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type>=long_barrow > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dlong_barrow> > - 19.3.2017 > > · bunker_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:bunker_type>= > munitions > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:bunker_type%3Dmunitions>, > bunker_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:bunker_type>= > pillbox <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:bunker_type%3Dpillbox>, > bunker_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:bunker_type>= > hardened_aircraft_shelter > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:bunker_type%3Dhardened_aircraft_shelter>, > megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type>= > stone_ship > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dstone_ship> - > 20.3.2017 > > · lock_name <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:lock_name>=*, > lock_ref <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:lock_ref>=*, > megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type>= > well <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dwell>, > megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type>= > cist <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dcist>, > site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type>=city > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dcity>, water > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:water>=intermittent > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:water%3Dintermittent> - > 24.2.2014 > > · network <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:network>=lwn > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:network%3Dlwn>, network > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:network>=rwn > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:network%3Drwn>, network > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:network>=nwn > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:network%3Dnwn>, network > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:network>=iwn > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:network%3Diwn>, stone_type > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:stone_type>=* - 28.3.2017 > > · zoo <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:zoo>=wildlife_park > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:zoo%3Dwildlife_park>, zoo > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:zoo>=enclosure > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:zoo%3Denclosure>, zoo > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:zoo>=falconry > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:zoo%3Dfalconry>, zoo > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:zoo>=aviary > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:zoo%3Daviary>, tower:type > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:tower:type>=watchtower > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:tower:type%3Dwatchtower>, > tower:type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:tower:type>= > communication > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:tower:type%3Dcommunication>, > tower:type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:tower:type>=cooling > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:tower:type%3Dcooling>, > tower:type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:tower:type>= > lighting > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:tower:type%3Dlighting> - > 30.3.2017 > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >
------------- další část --------------- HTML příloha byla odstraněna... URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20170406/674cd305/attachment.html>

6.4.2017 05:48:05 (#3)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2473 2837
Neřekl bych. Navíc ne všichni umí anglicky natolik, aby znali veškeré termíny, které se tam vyskytují. Marián
---------- Původní e-mail ---------- Od: Butrus Damaskus <butrus.butrus na gmail.com> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org> Datum: 6. 4. 2017 17:44:00 Předmět: Re: [Talk-cz] Další překlady wiki " Nechci Vám brát elán, ale nestačí anglická wiki? Dnes stejně všichni anglicky mluví... On Thu, Apr 6, 2017 at 5:16 PM, Dalibor Jelínek <dalibor na dalibor.cz (mailto:dalibor na dalibor.cz)> wrote: " Ahoj, ve spolupráci s Lukášem přinášíme další překlady wiki k počtení a případným opravám.   Mějte se, Dalibor   ·  Cs:Využití půdy a přírodní oblasti (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Vyu%C5%BEit%C3%AD_p%C5%AFdy_a_p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_oblasti) - 4.3.2017 ·  Cs:Značte, jak chcete (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Zna%C4%8Dte,_jak_chcete) - 8.3.2017 ·  Cs:Historické(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Historick%C3%A9) - 13.3.2017 ·  Cs:Veřejná doprava (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Ve%C5%99ejn%C3%A1_doprava) - 21.3. 2017 ·  Cs:Nápověda wiki (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:N%C3%A1pov%C4%9Bda_wiki), Cs:Kde hledat pomoc(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Kde_hledat_pomoc), Cs:Co je OpenStreetMap(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Co_je_OpenStreetMap) (aktualizace) - 22.3.2017 ·  Cs:Hlavní strana (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Hlavn%C3%AD_strana), Cs:Jak přispívat(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Jak_p%C5%99isp%C3%ADvat), Cs:Příspěvky (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky) - 23.3. 2017 ·  Cs:Prohlížení (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Prohl%C3%AD%C5%BEen%C3%AD) - 24.3. 2017 ·  Cs:Relation:superroute (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Relation:superroute) - 29.3.2017 ·  Cs:Zúčastnit se (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Z%C3%BA%C4%8Dastnit_se), Cs: Přispějte mapovými daty (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:P%C5%99isp%C4%9Bjte_mapov%C3%BDmi_daty) - 3.4.2017   ·  post_box:type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:post_box:type)=* - 7.3.2017 ·  assisted_trail(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:assisted_trail) =*, ladder(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:ladder)=*, rungs (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:rungs)=*, safety_rope (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:safety_rope)=*, priority_road (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:priority_road)=*, taxon (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:taxon)=*, social_facility (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:social_facility)=clothing_bank (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:social_facility%3Dclothing_bank) , resource(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:resource)=aggregate (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:resource%3Daggregate), resource (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:resource)=gravel (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:resource%3Dgravel), resource (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:resource)=sand (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:resource%3Dsand), fortification_ type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:fortification_type)=* - 7.3. 2017 ·  castle_type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:castle_type)= kremlin(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:castle_type%3Dkremlin), castle_type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:castle_type)=shiro (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:castle_type%3Dshiro), access (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:access)=exclusion_zone (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:access%3Dexclusion_zone), military(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:military)=exclusion_zone (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:military%3Dexclusion_zone) - 8.3.2017 ·  historic(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:historic)=aqueduct (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:historic%3Daqueduct), noref (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:noref)=* - 10.3.2017 ·  landuse(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:landuse)=winter_sports (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:landuse%3Dwinter_sports) - 11.3. 2017 ·  site_type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type)=bigstone (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dbigstone) - 13.3. 2017 ·  site_type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type)= petroglyph (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dpetroglyph), site_ type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type)=tumulus (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dtumulus), site_type (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type)=megalith (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dmegalith), site_type (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type)=necropolis (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dnecropolis), site_ type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type)=fortification (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dfortification), site _type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type)=settlement (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dsettlement), site_ type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type)=roman_villa (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Droman_villa), site_ type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type)=roman_circus (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Droman_circus), field (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:field)=*, moved (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:moved)=*, fortification_type (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:fortification_type)=hill_fort (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:fortification_type%3Dhill_fort), fortification_type (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:fortification_type)=ringfort (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:fortification_type%3Dringfort), fortification_type (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:fortification_type)=limes (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:fortification_type%3Dlimes), fortification_type (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:fortification_type)=sconce (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:fortification_type%3Dsconce), fortification_type (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:fortification_type)=ring_ditch (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:fortification_type%3Dring_ditch) , megalith_type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type)= dolmen(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Ddolmen), megalith_type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type)= tholos(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dtholos), megalith_type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type)= menhir(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dmenhir), megalith_type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type)= alignment (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dalignment), megalith_type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type)= stone_circle (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dstone_circle), megalith_type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type)= passage_grave (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dpassage_grave), megalith_type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type)= chamber(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dchamber) megalith_type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type)= nuraghe(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dnuraghe) - 14.3.2017 ·  source:geometry (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:source:geometry)=*, source: geometry(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:source:geometry)=Bing (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:source:geometry%3DBing), monitoring:galileo (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:monitoring:galileo)=*, amenity (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:amenity)=smoking_area (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:amenity%3Dsmoking_area), site_ type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type)=hut_circle (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dhut_circle) - 15.3. 2017 ·  building:architecture (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:building:architecture)=*, admin_ level(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:admin_level)=2 (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:admin_level%3D2), highway (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:highway)=unsurfaced (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:highway%3Dunsurfaced) - 16.3. 2017 ·  religion(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion)=christian (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dchristian), denomination(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:denomination)= reformed(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:denomination%3Dreformed) , denomination(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:denomination)= mormon(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:denomination%3Dmormon), religion(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion)=buddhist (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dbuddhist), religion (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion)=hindu (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dhindu), religion (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion)=jain (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Djain), religion (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion)=jewish (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Djewish), religion (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion)=muslim (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dmuslim), religion (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion)=pagan (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dpagan), religion (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion)=sikh (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dsikh), religion (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion)=shinto (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dshinto), religion (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion)=zoroastrian (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dzoroastrian) - 17.3. 2017 ·  megalith_type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type)= long_barrow (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dlong_barrow) - 19.3.2017 ·  bunker_type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:bunker_type)= munitions (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:bunker_type%3Dmunitions), bunker _type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:bunker_type)=pillbox (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:bunker_type%3Dpillbox), bunker_ type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:bunker_type)=hardened_ aircraft_shelter (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:bunker_type%3Dhardened_aircraft_shelter) , megalith_type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type)= stone_ship (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dstone_ship) - 20.3.2017 ·  lock_name(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:lock_name)=*, lock_ ref(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:lock_ref)=*, megalith_type (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type)=well (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dwell), megalith_ type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type)=cist (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dcist), site_type (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type)=city (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dcity), water (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:water)=intermittent (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:water%3Dintermittent) - 24.2. 2014 ·  network(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:network)=lwn (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:network%3Dlwn), network (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:network)=rwn (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:network%3Drwn), network (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:network)=nwn (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:network%3Dnwn), network (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:network)=iwn (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:network%3Diwn), stone_type (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:stone_type)=* - 28.3.2017 ·  zoo(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:zoo)=wildlife_park (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:zoo%3Dwildlife_park), zoo (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:zoo)=enclosure (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:zoo%3Denclosure), zoo (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:zoo)=falconry (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:zoo%3Dfalconry), zoo (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:zoo)=aviary (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:zoo%3Daviary), tower:type (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:tower:type)=watchtower (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:tower:type%3Dwatchtower), tower: type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:tower:type)=communication (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:tower:type%3Dcommunication), tower:type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:tower:type)=cooling (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:tower:type%3Dcooling), tower: type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:tower:type)=lighting (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:tower:type%3Dlighting) - 30.3. 2017 _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz na openstreetmap.org(mailto:Talk-cz na openstreetmap.org) https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz (https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz) " _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz na openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz " ------------- další část --------------- HTML příloha byla odstraněna... URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20170406/9b1edc6e/attachment.html>

6.4.2017 06:15:46 (#4)
gravatar

Jan Martinec

<jan at martinec.name>
526 4332
Ahoj, myslím si, že to tak není. Ano, já anglicky mluvím, i většina mé sociální bubliny se nějak domluví, ale ani tam si nejsem jist, že by všichni porozuměli "odbornému" textu. Ani na mapathonech nepotkávám jen lidi plynně anglicky čtoucí. A to jsme pořád v horních pár percentilech populace, co do jazykových znalostí - nerad bych u přispívání do mapy držel ještě bariéru navíc, "nauč se anglicky nebo nevotravuj" mi připadá hodně málo přívětivý (ano, já vím, že takhle natvrdo to nikdo neříká). Jinými slovy, těch 30 lidí, co se častěji potkává tady na talk-cz, není celý OSM-cz, ani jeho reprezentativní vzorek. I proto jsem rád, že jsou lidi, kteří lokalizují wiki i programy. Zdar, Honza Piškvor Martinec Dne 6. 4. 2017 17:43 napsal uživatel "Butrus Damaskus" < butrus.butrus na gmail.com>: zobrazit citaci
> Nechci Vám brát elán, ale nestačí anglická wiki? Dnes stejně všichni > anglicky mluví... > > On Thu, Apr 6, 2017 at 5:16 PM, Dalibor Jelínek <dalibor na dalibor.cz> > wrote: > >> Ahoj, >> >> ve spolupráci s Lukášem přinášíme další překlady wiki k počtení a >> případným opravám. >> >> >> >> Mějte se, >> >> Dalibor >> >> >> >> · Cs:Využití půdy a přírodní oblasti >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Vyu%C5%BEit%C3%AD_p%C5%AFdy_a_p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_oblasti> >> - 4.3.2017 >> >> · Cs:Značte, jak chcete >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Zna%C4%8Dte,_jak_chcete> - >> 8.3.2017 >> >> · Cs:Historické <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Historick%C3%A9> >> - 13.3.2017 >> >> · Cs:Veřejná doprava >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Ve%C5%99ejn%C3%A1_doprava> - >> 21.3.2017 >> >> · Cs:Nápověda wiki >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:N%C3%A1pov%C4%9Bda_wiki>, Cs:Kde >> hledat pomoc <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Kde_hledat_pomoc>, Cs:Co >> je OpenStreetMap >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Co_je_OpenStreetMap> >> (aktualizace) - 22.3.2017 >> >> · Cs:Hlavní strana >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Hlavn%C3%AD_strana>, Cs:Jak >> přispívat >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Jak_p%C5%99isp%C3%ADvat>, >> Cs:Příspěvky >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky> - >> 23.3.2017 >> >> · Cs:Prohlížení >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Prohl%C3%AD%C5%BEen%C3%AD> - >> 24.3.2017 >> >> · Cs:Relation:superroute >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Relation:superroute> - 29.3.2017 >> >> · Cs:Zúčastnit se >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Z%C3%BA%C4%8Dastnit_se>, Cs:Přispějte >> mapovými daty >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:P%C5%99isp%C4%9Bjte_mapov%C3%BDmi_daty> >> - 3.4.2017 >> >> >> >> · post_box:type >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:post_box:type>=* - 7.3.2017 >> >> · assisted_trail >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:assisted_trail>=*, ladder >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:ladder>=*, rungs >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:rungs>=*, safety_rope >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:safety_rope>=*, priority_road >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:priority_road>=*, taxon >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:taxon>=*, social_facility >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:social_facility>= >> clothing_bank >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:social_facility%3Dclothing_bank>, >> resource <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:resource>=aggregate >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:resource%3Daggregate>, >> resource <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:resource>=gravel >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:resource%3Dgravel>, resource >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:resource>=sand >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:resource%3Dsand>, >> fortification_type >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:fortification_type>=* - >> 7.3.2017 >> >> · castle_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:castle_type>= >> kremlin >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:castle_type%3Dkremlin>, >> castle_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:castle_type>= >> shiro <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:castle_type%3Dshiro>, >> access <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:access>=exclusion_zone >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:access%3Dexclusion_zone>, >> military <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:military>= >> exclusion_zone >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:military%3Dexclusion_zone> - >> 8.3.2017 >> >> · historic <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:historic>= >> aqueduct <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:historic%3Daqueduct>, >> noref <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:noref>=* - 10.3.2017 >> >> · landuse <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:landuse>= >> winter_sports >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:landuse%3Dwinter_sports> - >> 11.3.2017 >> >> · site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type>= >> bigstone >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dbigstone> - >> 13.3.2017 >> >> · site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type>= >> petroglyph >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dpetroglyph>, >> site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type>=tumulus >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dtumulus>, >> site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type>=megalith >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dmegalith>, >> site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type>= >> necropolis >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dnecropolis>, >> site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type>= >> fortification >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dfortification>, >> site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type>= >> settlement >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dsettlement>, >> site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type>= >> roman_villa >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Droman_villa>, >> site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type>= >> roman_circus >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Droman_circus>, >> field <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:field>=*, moved >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:moved>=*, fortification_type >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:fortification_type>=hill_fort >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:fortification_type%3Dhill_fort>, >> fortification_type >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:fortification_type>=ringfort >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:fortification_type%3Dringfort>, >> fortification_type >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:fortification_type>=limes >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:fortification_type%3Dlimes>, >> fortification_type >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:fortification_type>=sconce >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:fortification_type%3Dsconce>, >> fortification_type >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:fortification_type>= >> ring_ditch >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:fortification_type%3Dring_ditch>, >> megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type>= >> dolmen >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Ddolmen>, >> megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type>= >> tholos >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dtholos>, >> megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type>= >> menhir >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dmenhir>, >> megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type>= >> alignment >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dalignment>, >> megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type>= >> stone_circle >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dstone_circle>, >> megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type>= >> passage_grave >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dpassage_grave>, >> megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type>= >> chamber >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dchamber> >> megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type>= >> nuraghe >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dnuraghe> - >> 14.3.2017 >> >> · source:geometry >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:source:geometry>=*, >> source:geometry >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:source:geometry>=Bing >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:source:geometry%3DBing>, >> monitoring:galileo >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:monitoring:galileo>=*, >> amenity <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:amenity>=smoking_area >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:amenity%3Dsmoking_area>, >> site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type>= >> hut_circle >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dhut_circle> - >> 15.3.2017 >> >> · building:architecture >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:building:architecture>=*, >> admin_level <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:admin_level>=2 >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:admin_level%3D2>, highway >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:highway>=unsurfaced >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:highway%3Dunsurfaced> - >> 16.3.2017 >> >> · religion <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion>= >> christian >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dchristian>, >> denomination <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:denomination>= >> reformed >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:denomination%3Dreformed>, >> denomination <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:denomination>= >> mormon <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:denomination%3Dmormon>, >> religion <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion>=buddhist >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dbuddhist>, >> religion <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion>=hindu >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dhindu>, religion >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion>=jain >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Djain>, religion >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion>=jewish >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Djewish>, religion >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion>=muslim >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dmuslim>, religion >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion>=pagan >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dpagan>, religion >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion>=sikh >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dsikh>, religion >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion>=shinto >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dshinto>, religion >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion>=zoroastrian >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dzoroastrian> - >> 17.3.2017 >> >> · megalith_type >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type>=long_barrow >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dlong_barrow> >> - 19.3.2017 >> >> · bunker_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:bunker_type>= >> munitions >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:bunker_type%3Dmunitions>, >> bunker_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:bunker_type>= >> pillbox >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:bunker_type%3Dpillbox>, >> bunker_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:bunker_type>= >> hardened_aircraft_shelter >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:bunker_type%3Dhardened_aircraft_shelter>, >> megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type>= >> stone_ship >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dstone_ship> >> - 20.3.2017 >> >> · lock_name <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:lock_name>=*, >> lock_ref <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:lock_ref>=*, >> megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type>= >> well <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dwell>, >> megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type>= >> cist <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dcist>, >> site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type>=city >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dcity>, water >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:water>=intermittent >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:water%3Dintermittent> - >> 24.2.2014 >> >> · network <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:network>=lwn >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:network%3Dlwn>, network >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:network>=rwn >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:network%3Drwn>, network >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:network>=nwn >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:network%3Dnwn>, network >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:network>=iwn >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:network%3Diwn>, stone_type >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:stone_type>=* - 28.3.2017 >> >> · zoo <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:zoo>=wildlife_park >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:zoo%3Dwildlife_park>, zoo >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:zoo>=enclosure >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:zoo%3Denclosure>, zoo >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:zoo>=falconry >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:zoo%3Dfalconry>, zoo >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:zoo>=aviary >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:zoo%3Daviary>, tower:type >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:tower:type>=watchtower >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:tower:type%3Dwatchtower>, >> tower:type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:tower:type>= >> communication >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:tower:type%3Dcommunication>, >> tower:type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:tower:type>= >> cooling <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:tower:type%3Dcooling>, >> tower:type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:tower:type>= >> lighting >> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:tower:type%3Dlighting> - >> 30.3.2017 >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz na openstreetmap.org >> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >
------------- další část --------------- HTML příloha byla odstraněna... URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20170406/7770d6a5/attachment.html>

6.4.2017 06:28:14 (#5)
gravatar

Matěj Cepl

<mcepl at cepl.eu>
171
On 2017-04-06, 16:15 GMT, Jan Martinec wrote: zobrazit citaci
> Ano, já anglicky mluvím, i většina mé sociální bubliny se > nějak domluví, ale ani tam si nejsem jist, že by všichni > porozuměli "odbornému" textu. Ani na mapathonech nepotkávám > jen lidi plynně anglicky čtoucí. A to jsme pořád v horních pár > percentilech populace, co do jazykových znalostí - nerad bych > u přispívání do mapy držel ještě bariéru navíc, "nauč se anglicky nebo > nevotravuj" mi připadá hodně málo přívětivý (ano, já vím, že takhle > natvrdo to nikdo neříká).
Přesně tak. Já sám sice pracuji pro americkou firmu, takže často musím přemýšlet jestli jsem něco četl, říkal nebo psal před půl hodinou anglicky nebo česky, ale jsem si jist, že to není úplně standard, a že pokud chceme přemluvit „normální“ lidi, aby nám pomáhali, tak bychom je neměli nutit k naučení se terminologie. Matěj -- https://matej.ceplovi.cz/blog/, Jabber: mcepl na ceplovi.cz GPG Finger: 3C76 A027 CA45 AD70 98B5 BC1D 7920 5802 880B C9D8 Of course I'm respectable. I'm old. Politicians, ugly buildings, and whores all get respectable if they last long enough. --John Huston in "Chinatown."

6.4.2017 08:59:48 (#6)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2473 2837
6. dubna 2017 18:28:14 SELČ, "Matěj Cepl" <mcepl na cepl.eu> napsal: zobrazit citaci
>On 2017-04-06, 16:15 GMT, Jan Martinec wrote: >> Ano, já anglicky mluvím, i většina mé sociální bubliny se >> nějak domluví, ale ani tam si nejsem jist, že by všichni >> porozuměli "odbornému" textu. Ani na mapathonech nepotkávám >> jen lidi plynně anglicky čtoucí. A to jsme pořád v horních pár >> percentilech populace, co do jazykových znalostí - nerad bych >> u přispívání do mapy držel ještě bariéru navíc, "nauč se anglicky >nebo >> nevotravuj" mi připadá hodně málo přívětivý (ano, já vím, že takhle >> natvrdo to nikdo neříká). > >Přesně tak. Já sám sice pracuji pro americkou firmu, takže často >musím přemýšlet jestli jsem něco četl, říkal nebo psal před půl >hodinou anglicky nebo česky, ale jsem si jist, že to není úplně >standard, a že pokud chceme přemluvit „normální“ lidi, aby nám >pomáhali, tak bychom je neměli nutit k naučení se terminologie.
Tak tak. Nemám problém v práci komunikovat anglicky, číst technickou angličtinu, školit anglicky support. Ale jak se řekne třeba talíř, si prostě nejsem schopen zapamatovat. A ještě je výhoda, že český překlad wiky může obsahovat upřesňující poznámky nebo odkazy na další české zdroje. Nedokážu si představit, že by to bylo součástí jediného, anglického článku. To by byl pěkný maglajz. Marián -- Odesláno aplikací K-9 Mail ze systému Android. Omluvte prosím moji stručnost.

6.4.2017 10:45:45 (#7)
gravatar

Matěj Cepl

<mcepl at cepl.eu>
171
On 2017-04-06, 18:59 GMT, Marián Kyral wrote: zobrazit citaci
> A ještě je výhoda, že český překlad wiky může obsahovat > upřesňující poznámky nebo odkazy na další české zdroje.
Navíc je potřeba, abychom si ujednotili českou terminologii, ne? Matěj -- https://matej.ceplovi.cz/blog/, Jabber: mcepl na ceplovi.cz GPG Finger: 3C76 A027 CA45 AD70 98B5 BC1D 7920 5802 880B C9D8 Of course I'm respectable. I'm old. Politicians, ugly buildings, and whores all get respectable if they last long enough. --John Huston in "Chinatown."

7.4.2017 09:59:05 (#8)
gravatar

Petr Vozdecký

<vop at seznam.cz>
398 474
Zcela určitě nestačí! 1) jak již padlo, možná patříš mezi šťastnou skupinu těch, kteří dostatečně dobře (v odborném textu jako je tato problematika = "špičkově") mluví anglicky. Není to ale shodná skupina s těmi, kteří v CZ mapují 2) dtto ... kteří by mapovat chtěli 3) dtto ... které bychom rádi k mapování přivedli 4) česká wiki respektuje česká specifika - v řadě případů je potřeba uvádět specifické případy a v řadě případů jde daleko dál, než EN wiki... Velké díky Daliborovi a Lukášovi za tuto práci! vop
---------- Původní e-mail ---------- Od: Butrus Damaskus <butrus.butrus na gmail.com> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org> Datum: 6. 4. 2017 17:44:00 Předmět: Re: [Talk-cz] Další překlady wiki " Nechci Vám brát elán, ale nestačí anglická wiki? Dnes stejně všichni anglicky mluví... On Thu, Apr 6, 2017 at 5:16 PM, Dalibor Jelínek <dalibor na dalibor.cz (mailto:dalibor na dalibor.cz)> wrote: " Ahoj, ve spolupráci s Lukášem přinášíme další překlady wiki k počtení a případným opravám.   Mějte se, Dalibor   ·  Cs:Využití půdy a přírodní oblasti (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Vyu%C5%BEit%C3%AD_p%C5%AFdy_a_p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_oblasti) - 4.3.2017 ·  Cs:Značte, jak chcete (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Zna%C4%8Dte,_jak_chcete) - 8.3.2017 ·  Cs:Historické(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Historick%C3%A9) - 13.3.2017 ·  Cs:Veřejná doprava (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Ve%C5%99ejn%C3%A1_doprava) - 21.3. 2017 ·  Cs:Nápověda wiki (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:N%C3%A1pov%C4%9Bda_wiki), Cs:Kde hledat pomoc(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Kde_hledat_pomoc), Cs:Co je OpenStreetMap(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Co_je_OpenStreetMap) (aktualizace) - 22.3.2017 ·  Cs:Hlavní strana (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Hlavn%C3%AD_strana), Cs:Jak přispívat(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Jak_p%C5%99isp%C3%ADvat), Cs:Příspěvky (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky) - 23.3. 2017 ·  Cs:Prohlížení (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Prohl%C3%AD%C5%BEen%C3%AD) - 24.3. 2017 ·  Cs:Relation:superroute (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Relation:superroute) - 29.3.2017 ·  Cs:Zúčastnit se (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Z%C3%BA%C4%8Dastnit_se), Cs: Přispějte mapovými daty (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:P%C5%99isp%C4%9Bjte_mapov%C3%BDmi_daty) - 3.4.2017   ·  post_box:type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:post_box:type)=* - 7.3.2017 ·  assisted_trail(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:assisted_trail) =*, ladder(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:ladder)=*, rungs (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:rungs)=*, safety_rope (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:safety_rope)=*, priority_road (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:priority_road)=*, taxon (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:taxon)=*, social_facility (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:social_facility)=clothing_bank (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:social_facility%3Dclothing_bank) , resource(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:resource)=aggregate (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:resource%3Daggregate), resource (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:resource)=gravel (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:resource%3Dgravel), resource (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:resource)=sand (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:resource%3Dsand), fortification_ type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:fortification_type)=* - 7.3. 2017 ·  castle_type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:castle_type)= kremlin(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:castle_type%3Dkremlin), castle_type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:castle_type)=shiro (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:castle_type%3Dshiro), access (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:access)=exclusion_zone (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:access%3Dexclusion_zone), military(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:military)=exclusion_zone (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:military%3Dexclusion_zone) - 8.3.2017 ·  historic(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:historic)=aqueduct (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:historic%3Daqueduct), noref (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:noref)=* - 10.3.2017 ·  landuse(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:landuse)=winter_sports (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:landuse%3Dwinter_sports) - 11.3. 2017 ·  site_type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type)=bigstone (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dbigstone) - 13.3. 2017 ·  site_type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type)= petroglyph (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dpetroglyph), site_ type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type)=tumulus (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dtumulus), site_type (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type)=megalith (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dmegalith), site_type (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type)=necropolis (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dnecropolis), site_ type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type)=fortification (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dfortification), site _type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type)=settlement (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dsettlement), site_ type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type)=roman_villa (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Droman_villa), site_ type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type)=roman_circus (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Droman_circus), field (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:field)=*, moved (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:moved)=*, fortification_type (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:fortification_type)=hill_fort (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:fortification_type%3Dhill_fort), fortification_type (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:fortification_type)=ringfort (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:fortification_type%3Dringfort), fortification_type (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:fortification_type)=limes (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:fortification_type%3Dlimes), fortification_type (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:fortification_type)=sconce (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:fortification_type%3Dsconce), fortification_type (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:fortification_type)=ring_ditch (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:fortification_type%3Dring_ditch) , megalith_type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type)= dolmen(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Ddolmen), megalith_type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type)= tholos(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dtholos), megalith_type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type)= menhir(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dmenhir), megalith_type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type)= alignment (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dalignment), megalith_type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type)= stone_circle (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dstone_circle), megalith_type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type)= passage_grave (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dpassage_grave), megalith_type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type)= chamber(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dchamber) megalith_type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type)= nuraghe(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dnuraghe) - 14.3.2017 ·  source:geometry (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:source:geometry)=*, source: geometry(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:source:geometry)=Bing (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:source:geometry%3DBing), monitoring:galileo (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:monitoring:galileo)=*, amenity (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:amenity)=smoking_area (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:amenity%3Dsmoking_area), site_ type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type)=hut_circle (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dhut_circle) - 15.3. 2017 ·  building:architecture (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:building:architecture)=*, admin_ level(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:admin_level)=2 (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:admin_level%3D2), highway (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:highway)=unsurfaced (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:highway%3Dunsurfaced) - 16.3. 2017 ·  religion(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion)=christian (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dchristian), denomination(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:denomination)= reformed(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:denomination%3Dreformed) , denomination(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:denomination)= mormon(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:denomination%3Dmormon), religion(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion)=buddhist (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dbuddhist), religion (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion)=hindu (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dhindu), religion (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion)=jain (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Djain), religion (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion)=jewish (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Djewish), religion (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion)=muslim (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dmuslim), religion (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion)=pagan (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dpagan), religion (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion)=sikh (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dsikh), religion (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion)=shinto (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dshinto), religion (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion)=zoroastrian (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dzoroastrian) - 17.3. 2017 ·  megalith_type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type)= long_barrow (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dlong_barrow) - 19.3.2017 ·  bunker_type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:bunker_type)= munitions (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:bunker_type%3Dmunitions), bunker _type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:bunker_type)=pillbox (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:bunker_type%3Dpillbox), bunker_ type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:bunker_type)=hardened_ aircraft_shelter (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:bunker_type%3Dhardened_aircraft_shelter) , megalith_type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type)= stone_ship (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dstone_ship) - 20.3.2017 ·  lock_name(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:lock_name)=*, lock_ ref(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:lock_ref)=*, megalith_type (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type)=well (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dwell), megalith_ type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type)=cist (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dcist), site_type (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type)=city (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dcity), water (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:water)=intermittent (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:water%3Dintermittent) - 24.2. 2014 ·  network(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:network)=lwn (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:network%3Dlwn), network (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:network)=rwn (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:network%3Drwn), network (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:network)=nwn (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:network%3Dnwn), network (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:network)=iwn (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:network%3Diwn), stone_type (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:stone_type)=* - 28.3.2017 ·  zoo(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:zoo)=wildlife_park (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:zoo%3Dwildlife_park), zoo (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:zoo)=enclosure (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:zoo%3Denclosure), zoo (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:zoo)=falconry (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:zoo%3Dfalconry), zoo (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:zoo)=aviary (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:zoo%3Daviary), tower:type (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:tower:type)=watchtower (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:tower:type%3Dwatchtower), tower: type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:tower:type)=communication (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:tower:type%3Dcommunication), tower:type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:tower:type)=cooling (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:tower:type%3Dcooling), tower: type(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:tower:type)=lighting (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:tower:type%3Dlighting) - 30.3. 2017 _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz na openstreetmap.org(mailto:Talk-cz na openstreetmap.org) https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz (https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz) " _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz na openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz " ------------- další část --------------- HTML příloha byla odstraněna... URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20170407/3fd03447/attachment.html>

7.4.2017 11:54:15 (#9)
gravatar

Martin Ždila

<martin.zdila at freemap.sk>
187
On Fri, Apr 7, 2017 at 9:59 AM, Petr Vozdecký <vop na seznam.cz> wrote: zobrazit citaci
> 1) jak již padlo, možná patříš mezi šťastnou skupinu těch, kteří > dostatečně dobře (v odborném textu jako je tato problematika = "špičkově") > mluví anglicky. Není to ale shodná skupina s těmi, kteří v CZ mapují > 2) dtto ... kteří by mapovat chtěli > 3) dtto ... které bychom rádi k mapování přivedli > 4) česká wiki respektuje česká specifika - v řadě případů je potřeba > uvádět specifické případy a v řadě případů jde daleko dál, než EN wiki... >
5) plus je to podľa mňa nápomocne aj slovákom patriacim do skupiny 1 až 3 :-) -- Ing. Martin Ždila <http://www.openstreetmap.org/user/*Martin*> OZ Freemap Slovakia tel:+421-908-363-848 mailto:martin.zdila na freemap.sk http://www.freemap.sk/ ------------- další část --------------- HTML příloha byla odstraněna... URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20170407/a64c0827/attachment.html>

26.4.2017 04:20:25 (#10)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
415 1552
Ahoj, ve spolupráci s Lukášem a nově i s Majkou, naší odbornicí na němčinu, přinášíme další překlady wiki k počtení a případným opravám. Mějte se, Dalibor * Cs:Adresy <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Adresy> - 8.4.2017 * Cs:Jak mapujeme <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Jak_mapujeme> , Cs:Editory <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Editory> - 9.4.2017 * Cs:Vytvoření účtu <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Vytvo%C5%99en%C3%AD_%C3%BA%C4%8Dtu> - 10.4.2017 * kids_area <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:kids_area> =* - 4.4.2017 * zoo <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:zoo> =birds <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:zoo%3Dbirds> , boundary <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:boundary> =military district <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:boundary%3Dmilitary_district> , boundary <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:boundary> =economic <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:boundary%3Deconomic> , boundary <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:boundary> =timezone <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:boundary%3Dtimezone> - 5.4.2017 * cycleway <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:cycleway> =opposite <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:cycleway%3Dopposite> , cycleway <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:cycleway> =opposite_track <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:cycleway%3Dopposite_track> , cycleway <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:cycleway> =opposite_lane <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:cycleway%3Dopposite_lane> , cycleway <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:cycleway> =track <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:cycleway%3Dtrack> , cycleway <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:cycleway> =asl <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:cycleway%3Dasl> , cycleway <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:cycleway> =bike_box <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:cycleway%3Dbike_box> - 7.4.2017 * communication:bos <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:communication:bos> =*, communication:microwave <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:communication:microwave> =*, amenity <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:amenity> =stables <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:amenity%3Dstables> , bridge:movable <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:bridge:movable> =lift <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:bridge:movable%3Dlift> , historic <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:historic> =stone <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:historic%3Dstone> (Majkaz) - 7.4.2017 * tourism <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:tourism> =trail_riding_station <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:tourism%3Dtrail_riding_station> , opensource <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:opensource> =*, highway <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:highway> =speed_display <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:highway%3Dspeed_display> - 8.4.2017 * generator:source <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:generator:source> =biogas <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:generator:source%3Dbiogas> , generator:source <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:generator:source> =solar <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:generator:source%3Dsolar> (Majkaz) - 8.4.2017 * generator:place <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:generator:place> =* - 9.4.2017 * de:amtlicher_gemeindeschluessel <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:de:amtlicher_gemeindeschluessel> =*, de:regionalschluessel <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:de:regionalschluessel> =*, amenity <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:amenity> =prison_camp <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:amenity%3Dprison_camp> , asb <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:asb> =*, onkz <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:onkz> =*, highspeed <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:highspeed> =* (Majkaz) - 9.4.2017 * monitoring:radiation <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:monitoring:radiation> =*, tower:type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:tower:type> =defensive <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:tower:type%3Ddefensive> , man_made <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:man_made> =goods_conveyor <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:man_made%3Dgoods_conveyor> (Majkaz) - 10.4.2017 * waterway <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:waterway> =stream_end <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:waterway%3Dstream_end> - 11.4.2017 * network <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:network> =Flinkster <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:network%3DFlinkster> , operator <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:operator> =Cambio <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:operator%3DCambio> , operator <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:operator> =Drive Carsharing <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:operator%3DDrive_Carsharing> , osmc:status <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:osmc:status> =* (Majkaz) - 11.4.2017 * defensive <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:defensive> =bergfried <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:defensive%3Dbergfried> , defensive <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:defensive> =donjon <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:defensive%3Ddonjon> , defensive <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:defensive> =keep <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:defensive%3Dkeep> , highway <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:highway> =abandoned <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:highway%3Dabandoned> , highway <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:highway> =emergency_bay <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:highway%3Demergency_bay> , highway <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:highway> =razed <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:highway%3Drazed> , network <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:network> =call-a-bike <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:network%3Dcall-a-bike> , network <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:network> =cambio_stadtmobil <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:network%3Dcambio_stadtmobil> , operator <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:operator> =book-n-drive <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:operator%3Dbook-n-drive> , operator <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:operator> =Flinkster <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:operator%3DFlinkster> , operator <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:operator> =teilAuto <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:operator%3DteilAuto> (Majkaz) - 12.4.2017 * tower:type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:tower:type> =bell_tower <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:tower:type%3Dbell_tower> , tower:type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:tower:type> =hose <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:tower:type%3Dhose> , shop <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:shop> =haberdashery <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:shop%3Dhaberdashery> , shop <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:shop> =wool <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:shop%3Dwool> , level_crossing <https://wiki.openstreetmap.org/w/index.php?title=Cs:Key:level_crossing&acti on=edit&redlink=1> =traffic_signals <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:level_crossing%3Dtraffic_signals zobrazit citaci
> (Majkaz) - 13.4.2017
* shop <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:shop> =jewellery <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:shop%3Djewellery> - 14.4.2017 * zoo <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:zoo> =reptile <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:zoo%3Dreptile> - 16.4.2017 * public transport:version <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:public_transport:version> =*, cocktails <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:cocktails> =*, happy_hours <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:happy_hours> =*, atm <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:atm> =yes <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:atm%3Dyes> , exit <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:exit> =* - 17.4.2017 * zone:maxspeed <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:zone:maxspeed> =*, maxspeed:advisory <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:maxspeed:advisory> =*, maxspeed:type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:maxspeed:type> =* - 19.4.2017 * tower:type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:tower:type> =bridge <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:tower:type%3Dbridge> (Majkaz) - 19.4.2017 * tower:type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:tower:type> =siren <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:tower:type%3Dsiren> (Majkaz) - 20.4.2017 * building <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:building> =conservatory <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:building%3Dconservatory> - 24.4.2017 ------------- další část --------------- HTML příloha byla odstraněna... URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20170426/2205a43a/attachment.html>

26.4.2017 01:55:29 (#11)
gravatar

Vladimír Slávik

<slavik.vladimir at seznam.cz>
79 669
Ahoj, díky! konečně vím jak tagovat radar, například... Velmi mi pomáhá, když dojde shrnutí překladů. Je to vlastně seznam různých tagů o přijatelném rozsahu, takže si je může člověk projít a přečíst. Číst celou wiki by asi moc nešlo :-) Možná je to námět na nějakou iniciativu, až dojde materiál k překladům? Vláďa Dne 26.4.2017 v 4:20 Dalibor Jelínek napsal(a): zobrazit citaci
> > Ahoj, > > ve spolupráci s Lukášem a nově i s Majkou, naší odbornicí na němčinu, > přinášíme další překlady wiki k počtení a případným opravám. > > Mějte se, > > Dalibor > > · Cs:Adresy <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Adresy> - 8.4.2017 > > · Cs:Jak mapujeme > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Jak_mapujeme>, Cs:Editory > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Editory> - 9.4.2017 > > · Cs:Vytvoření účtu > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Vytvo%C5%99en%C3%AD_%C3%BA%C4%8Dtu> > - 10.4.2017 > > · kids_area <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:kids_area>=* - > 4.4.2017 > > · zoo <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:zoo>=birds > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:zoo%3Dbirds>, boundary > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:boundary>=military > district > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:boundary%3Dmilitary_district>, > boundary > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:boundary>=economic > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:boundary%3Deconomic>, > boundary > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:boundary>=timezone > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:boundary%3Dtimezone> - > 5.4.2017 > > · cycleway > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:cycleway>=opposite > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:cycleway%3Dopposite>, > cycleway > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:cycleway>=opposite_track > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:cycleway%3Dopposite_track>, > cycleway > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:cycleway>=opposite_lane > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:cycleway%3Dopposite_lane>, > cycleway <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:cycleway>=track > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:cycleway%3Dtrack>, > cycleway <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:cycleway>=asl > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:cycleway%3Dasl>, cycleway > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:cycleway>=bike_box > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:cycleway%3Dbike_box> - > 7.4.2017 > > · communication:bos > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:communication:bos>=*, > communication:microwave > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:communication:microwave>=*, > amenity <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:amenity>=stables > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:amenity%3Dstables>, > bridge:movable > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:bridge:movable>=lift > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:bridge:movable%3Dlift>, > historic <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:historic>=stone > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:historic%3Dstone> (Majkaz) > - 7.4.2017 > > · tourism > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:tourism>=trail_riding_station > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:tourism%3Dtrail_riding_station>, > opensource <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:opensource>=*, > highway > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:highway>=speed_display > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:highway%3Dspeed_display> - > 8.4.2017 > > · generator:source > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:generator:source>=biogas > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:generator:source%3Dbiogas>, > generator:source > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:generator:source>=solar > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:generator:source%3Dsolar> > (Majkaz) - 8.4.2017 > > · generator:place > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:generator:place>=* - 9.4.2017 > > · de:amtlicher_gemeindeschluessel > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:de:amtlicher_gemeindeschluessel>=*, > de:regionalschluessel > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:de:regionalschluessel>=*, > amenity > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:amenity>=prison_camp > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:amenity%3Dprison_camp>, > asb <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:asb>=*, onkz > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:onkz>=*, highspeed > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:highspeed>=* (Majkaz) - > 9.4.2017 > > · monitoring:radiation > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:monitoring:radiation>=*, > tower:type > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:tower:type>=defensive > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:tower:type%3Ddefensive>, > man_made > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:man_made>=goods_conveyor > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:man_made%3Dgoods_conveyor> > (Majkaz) - 10.4.2017 > > · waterway > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:waterway>=stream_end > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:waterway%3Dstream_end> - > 11.4.2017 > > · network > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:network>=Flinkster > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:network%3DFlinkster>, > operator <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:operator>=Cambio > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:operator%3DCambio>, > operator <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:operator>=Drive > Carsharing > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:operator%3DDrive_Carsharing>, > osmc:status <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:osmc:status>=* > (Majkaz) - 11.4.2017 > > · defensive > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:defensive>=bergfried > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:defensive%3Dbergfried>, > defensive > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:defensive>=donjon > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:defensive%3Ddonjon>, > defensive <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:defensive>=keep > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:defensive%3Dkeep>, highway > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:highway>=abandoned > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:highway%3Dabandoned>, > highway > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:highway>=emergency_bay > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:highway%3Demergency_bay>, > highway <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:highway>=razed > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:highway%3Drazed>, network > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:network>=call-a-bike > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:network%3Dcall-a-bike>, > network > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:network>=cambio_stadtmobil > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:network%3Dcambio_stadtmobil>, > operator > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:operator>=book-n-drive > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:operator%3Dbook-n-drive>, > operator > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:operator>=Flinkster > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:operator%3DFlinkster>, > operator > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:operator>=teilAuto > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:operator%3DteilAuto> > (Majkaz) - 12.4.2017 > > · tower:type > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:tower:type>=bell_tower > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:tower:type%3Dbell_tower>, > tower:type > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:tower:type>=hose > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:tower:type%3Dhose>, shop > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:shop>=haberdashery > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:shop%3Dhaberdashery>, shop > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:shop>=wool > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:shop%3Dwool>, > level_crossing > <https://wiki.openstreetmap.org/w/index.php?title=Cs:Key:level_crossing&action=edit&redlink=1>=traffic_signals > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:level_crossing%3Dtraffic_signals> > (Majkaz) - 13.4.2017 > > · shop <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:shop>=jewellery > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:shop%3Djewellery> - 14.4.2017 > > · zoo <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:zoo>=reptile > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:zoo%3Dreptile> - 16.4.2017 > > · public transport:version > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:public_transport:version>=*, > cocktails <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:cocktails>=*, > happy_hours > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:happy_hours>=*, atm > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:atm>=yes > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:atm%3Dyes>, exit > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:exit>=* - 17.4.2017 > > · zone:maxspeed > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:zone:maxspeed>=*, > maxspeed:advisory > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:maxspeed:advisory>=*, > maxspeed:type > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:maxspeed:type>=* - 19.4.2017 > > · tower:type > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:tower:type>=bridge > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:tower:type%3Dbridge> > (Majkaz) - 19.4.2017 > > · tower:type > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:tower:type>=siren > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:tower:type%3Dsiren> > (Majkaz) - 20.4.2017 > > · building > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:building>=conservatory > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:building%3Dconservatory> - > 24.4.2017 > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
------------- další část --------------- HTML příloha byla odstraněna... URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20170426/08729f81/attachment.html>

« zpět na výpis měsíce