« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] dlaždice s turistickými značkami - hotovo

Vlákno 8.10. - 8.10.2008, počet zpráv: 1


8.10.2008 12:57:35 (#1)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
515
'hoj, na http://osm.hajnet.cz/turist/ je v?sledek m?ho sna?en? vygenerovat mapu ?esk? republiky s turistick?mi zna?kami (resp. za chv?li bude, a? se v?echno uploadne) a? do zoomu 16, kdyby se to n?komu hodilo ... jako z?klad jsem pou?il defaultn? styl generovan? z osm-template.xml, p?idal jsem turistick? trasy a ... zapomn?l jsem na rozcestn?ky, ?asem se tamt?? objev? aktualizace i s nimi kdyby n?kdo v?d?l, jak napsat pravidla tak, aby soub?h tras vy?el v n?jak? "koukateln?" podob?, sem s t?m, pros?m vzhledem k tomu, ?e renderov?n? trvalo skoro t?den na stroji, kter? nen? je?t? ?pln? vykop?vka, budu se sna?it rozb?hat renderov?n? aktualizac? "on demand" - op?t, jak?koliv pomocn? ruka v?t?na K.

« zpět na výpis měsíce