« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Fwd: Re: turistické značky reloaded

Vlákno 7.10. - 7.10.2008, počet zpráv: 1


7.10.2008 09:38:36 (#1)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
523
chjo, pro? konfera nech?oupe tro?ku v?t?? maily? :-( tak m?sto p??loha viz http://fotky.hajnet.cz/klic.jpg ---------- P?edan? zpr?va ---------- P?edm?t: Re: [Talk-cz] turistick? zna?ky reloaded Datum: ned?le 05 ??jen 2008 Od: Karel Voln? <kavol at seznam.cz> Komu: talk-cz at openstreetmap.org zdar, ... zobrazit citaci
> > > krasnou znacku rozcestniku jsem videl tady > > > http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Proposed_features/Guidepost > > > > ha, vida, existence tohoto mi zcela unikla, d?k > > > > nicm?n? tato zna?ka jaksi moc neodpov?d? tomu, co se v map?ch K?T > > vyskytuje, a mysl?m?e by ne?kodilo zachovat jistou konsistenci ... > > podobn?j?? je toto: > > http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Image:Dav_signpost.png > > Tak to jsem zas nikdy nevidel ja. Znacit rozcestniky jako "+" se dela > minimalne na www.mapy.cz...
ov?em turistick? zdroje pro mapy.cz dod?v? Shocart, a o jejich kvalit? se nebudu vyjad?ovat, neb nechci b?t takhle nave?er po vyda?en?m vandru nechutn? sprost?, omez?m se jen na konstatov?n?, ?e Shocart je dob?e zn?m? t?m, ?e si m?sto zaveden?ch vym??l? vlastn? zna?ky konkr?tn? "+" koliduje se zna?kou pro kostel (resp. je j? nep??jemn? podobn?), nav?c hroz? z?m?na s nemocnic? ?i jin?m zdravotnick?m za??zen?m (pro to se dost ?asto pou??v? "+" v krou?ku) nevid?m d?vod hr?t si zase na vlastn?m p?se?ku a d?lat vlastn? zna?ky, aby jim cizinci nerozum?li, nam?sto toho pou??t to, co u? se n?kde ve sv?t? (u soused?) pou??v?, notabene kdy? to (resp. n?co velmi podobn?ho) pou??v? i m?stn? autorita pro zna?en? tras - viz p??loha K.
-------------------------------------------------------

« zpět na výpis měsíce