« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] chyba v JOSM

Vlákno 14.8. - 14.8.2016, počet zpráv: 1


14.8.2016 05:42:47 (#1)
gravatar

Zdeněk Pražák

<ZPrazak at seznam.cz>
833
aktualizoval jsem JOSM na poslední verzi 10797. Při trasování polygonů LPIS mi JOSM napsal zprávu o chybě traceru přikládám výpis z konzole {{{ URL:http://josm.openstreetmap.de/svn/trunk Repository:UUID: 0c6e7542-c601-0410-84e7-c038aed88b3b Last:Changed Date: 2016-08-13 18:19:17 +0200 (Sat, 13 Aug 2016) Build-Date:2016-08-14 01:36:22 Revision:10797 Relative:URL: ^/trunk Identification: JOSM/1.5 (10797 cs) Windows 7 64-Bit Memory Usage: 400 MB / 989 MB (156 MB allocated, but free) Java version: 1.8.0_31-b13, Oracle Corporation, Java HotSpot(TM) Client VM Dataset consistency test: No problems found Plugins: + Tracer-testing (1457538387) + ejml (32680) + geotools (32699) + jts (32699) + pointInfo (32796) + reltoolbox (32796) + reverter (32796) Last errors/warnings: - W: Aktualizovat doplňky - org.openstreetmap.josm.plugins.PluginHandler$ UpdatePluginsMessagePanel[,0,0,0x0,invalid,layout=java.awt.GridBagLayout, alignmentX=0.0,alignmentY=0.0,border=,flags=9,maximumSize=,minimumSize=, preferredSize=] - W: Invalid jar file ''<josm.pref>\plugins\reltoolbox.jar.new'' (exists: false, canRead: false) - W: Invalid jar file ''<josm.pref>\plugins\pointInfo.jar.new'' (exists: false, canRead: false) - W: Invalid jar file ''<josm.pref>\plugins\reverter.jar.new'' (exists: false, canRead: false) - W: Invalid jar file ''<josm.pref>\plugins\ejml.jar.new'' (exists: false, canRead: false) - W: Invalid jar file ''<josm.pref>\plugins\jts.jar.new'' (exists: false, canRead: false) - W: Invalid jar file ''<josm.pref>\plugins\geotools.jar.new'' (exists: false, canRead: false) - E: java.lang.NoSuchMethodError: org.openstreetmap.josm.tools.Geometry. isNodeInsideMultiPolygon(Lorg/openstreetmap/josm/data/osm/Node;Lorg/ openstreetmap/josm/data/osm/Relation;Lorg/openstreetmap/josm/tools/ Predicate;)Z === REPORTED CRASH DATA === BugReportExceptionHandler$BugReporterThread#askForBugReport: No data collected. === STACK TRACE === Thread: AWT-EventQueue-0 (17) of main java.lang.NoSuchMethodError: org.openstreetmap.josm.tools.Geometry. isNodeInsideMultiPolygon(Lorg/openstreetmap/josm/data/osm/Node;Lorg/ openstreetmap/josm/data/osm/Relation;Lorg/openstreetmap/josm/tools/ Predicate;)Z     at org.openstreetmap.josm.plugins.tracer.connectways.WayEditor. useNonEditedAreasContainingPoint(WayEditor.java:559)     at org.openstreetmap.josm.plugins.tracer.modules.lpis.LpisModule$ LpisTracerTask.getObjectToRetrace(LpisModule.java:379)     at org.openstreetmap.josm.plugins.tracer.modules.lpis.LpisModule$ LpisTracerTask.createTracedPolygonImpl(LpisModule.java:215)     at org.openstreetmap.josm.plugins.tracer.TracerModule$AbstractTracerTask $6.run(TracerModule.java:347)     at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(Unknown Source)     at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(Unknown Source)     at java.awt.EventQueue.access$500(Unknown Source)     at java.awt.EventQueue$3.run(Unknown Source)     at java.awt.EventQueue$3.run(Unknown Source)     at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)     at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)     at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)     at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source)     at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source)     at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)     at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)     at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)     at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source) }}} ------------- další část --------------- HTML příloha byla odstraněna... URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20160814/e48e3b84/attachment.html>

« zpět na výpis měsíce