« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] praha-mesto.cz

Vlákno 11.9. - 15.9.2008, počet zpráv: 3


11.9.2008 10:13:42 (#1)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Dobr? den, cht?l bych se dot?zat pra?sk?ho magistr?tu na podm?nky vyu?it? map z jejich str?nek pro OSM. Zkou?el to ji? n?kdo? -- Petr Dlouh?

11.9.2008 01:42:06 (#2)
gravatar

Petr Nejedly

<Petr.Nejedly at Sun.COM>
111
Petr Dlouh? napsal(a): zobrazit citaci
> Dobr? den, > > cht?l bych se dot?zat pra?sk?ho magistr?tu na podm?nky vyu?it? map z > jejich str?nek pro OSM. Zkou?el to ji? n?kdo?
Asi nee, ale: Praha-mesto -> imip imip = dnes URM, viz: http://cs.wikipedia.org/wiki/Institut_m?stsk?_informatiky_Praha URM: http://www.urm.cz/uploads/assets/soubory/data/data_a_sluzby/pravidla.doc?phpMyAdmin=1d315120394f7ad66fc0c2aafbbcd247 Takze bych do toho moc nadeji nevkladal.... Alespon ten katastr by ale mohl byt OK. -- Petr "Nenik" Nejedly, NetBeans/Sun Microsystems, http://www.netbeans.org 355/113 -- Not the famous irrational number PI, but an incredible simulation!

15.9.2008 03:04:17 (#3)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Thu, 11 Sep 2008 13:42:06 +0200, Petr Nejedly <Petr.Nejedly at sun.com> wrote: zobrazit citaci
> Asi nee, ale: > Praha-mesto -> imip > > imip = dnes URM, viz: > http://cs.wikipedia.org/wiki/Institut_m?stsk?_informatiky_Praha > > URM: > http://www.urm.cz/uploads/assets/soubory/data/data_a_sluzby/pravidla.doc?phpMyAdmin=1d315120394f7ad66fc0c2aafbbcd247 > Takze bych do toho moc nadeji nevkladal.... > > Alespon ten katastr by ale mohl byt OK. > >
Tak jsem tam v p?tek poslal email, i kdyby to ne?lo, tak jsem to alespo? zkusil. Poslal jsem taky (ve ?tvrtek) email na Klub ?esk?ch turist? s ??dosti o n?jak? data o cyklostezk?ch. Dneska jsem do K?T dokonce volal, ale zat?m jedin? v?sledek byl, ?e mi zavolaj?, a? si to prostuduj?. S magistr?tem je?t? chv?li po?k?m, ne? tam budu volat. _______________________________________________________________________ Dobr? den, p??i v?m jako z?stupce projektu openstreetmap.org. Zaj?malo by n?s, kter? datov? zdroje ze str?nek magistr?tu je mo?n? pou??t jako datov? zdroje pro na?? mapu (v souladu s licenc? Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license). Na va?ich str?nk?ch jsem bohu?el ??dnou informaci ohledn? podm?nek vyu?it? datov?ch zdroj? nena?el. Projekt openstreetmap.org (http://www.openstreetmap.org) je svobodn? p??stupn? mapa a mapov? podklady, kter? tvo?? dobrovoln?ci po cel?m sv?t? bez n?roku na honor??. Mapa je vytv??ena pod licenc? "Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license" (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/). Datov? podklady n?m ji? byli poskytnuty od n?kter?ch ?esk?ch st?tn?ch instituc? i soukrom?ch spole?nost? (vizte http://wiki.openstreetmap.org/index.php/WikiProject_Czechia/free_map2osm). -- Petr Dlouh? _______________________________________________________________________ Dobr? den, p??u v?m za projekt openstreetmap.org. Zaj?malo by n?s, jestli by bylo mo?n? z?skat od Klubu ?esk?ch turist? podklady, kter? by bylo mo?n? pou??t pro zmapov?n? p???ch a cyklistick?ch turistick?ch tras v ?esk? Republice v r?mci projektu Openstreetmap. Obrac?m se na v?s, jeliko? na internetov?ch str?nk?ch K?T nejsou v tomto sm?ru ??dn? bli??? informace. Hodil by se n?m bu? seznam tras, nebo l?pe popis (bu? slovn?, nebo rad?ji sch?matick?) jejich veden? (p??padn? data v jak?koli jin? vyu?iteln? podob?). Zaj?maj? n?s i v?echna ostatn? data podobn?ho ra?en?, kter? by byla v na?em projektu vyu?iteln?. P?edem d?kuji za projevenou snahu. Projekt openstreetmap.org (http://www.openstreetmap.org) je svobodn? p??stupn? mapa a mapov? podklady, kter? tvo?? dobrovoln?ci po cel?m sv?t? bez n?roku na honor??. Mapa je vytv??ena pod licenc? "Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license" (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/). Datov? podklady n?m ji? byli poskytnuty od n?kter?ch ?esk?ch st?tn?ch instituc? i soukrom?ch spole?nost? (vizte http://wiki.openstreetmap.org/index.php/WikiProject_Czechia/free_map2osm). -- Petr Dlouh? _______________________________________________________________________ -- Petr Dlouh?

« zpět na výpis měsíce