« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] RFC: používání češtiny

Vlákno 30.8. - 15.9.2008, počet zpráv: 41


30.8.2008 03:07:00 (#1)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
Po diskusi zde jsem si dovolil p?ipravit n?vrh shrnut? doporu?en? pro pou??v?n? ?e?tiny pro wiki. Problematick?mi ??stmi jsou: b??n? zkratky, kde nen? jasn?, jak je ?e?it, vkl?d?n? obecn?ho jm?na. Pros?m up?esn?te mi chov?n? Potlachu na jin?ch platform?ch. Pou??v?n? ?e?tiny Diakritika Pou??vejte n?zvy s diakritikou. Je zn?mo, ?e Potlach chybn? zpracov?v? diakritiku, p?inejmen??m v Linuxu. Probl?m lze ?e?it naps?n?m n?zvu s diakritikou do editoru mimo webov? prohl??e?, a pak vlo?en? do vstupn?ho pole p?es schr?nku (bu? pomoc? kontextov?ho menu nebo Shift+Ctrl+v). Psan? velk?ch p?smen P?i psan? velk?ch p?smen se ?i?te posledn? reviz? pravidel pravopisu z roku 1993: http://prirucka.ujc.cas.cz/?action=view&id=186 Ve stru?nosti: V?echny ??sti jm?na krom? obecn?ho ozna?en? se p??? s velk?m p?smenem. Naproti tomu obecn? ozna?en? (n?m?st?, alej, n?b?e??) se p??e s mal?m p?smenem, a to i tehdy, stoj?-li na za??tku n?zvu. V?jimku tvo?? situace, kdy se tento obecn? n?zev stal sou??st? vlastn?ho jm?na (tedy nap?. "?n?m?st? Republiky" jako n?m?st?, ale "N?m?st? Republiky" jako stanice metra, nebo? zde ji? nejde o obecn? n?zev, ale o sou??st vlastn?ho jm?na). Velk? p?smena nep??eme, pokud vkl?d?me popisky, kter? nejsou n?zvy objekt?, ale pouze usnad?uj? orientaci (tedy. nap?. "l?vka pro p???", "plze?sk? v?padovka"). ?Vkl?d?n? obecn?ho jm?na U n?zv? ulic obecn? n?zev "ulice" nevkl?d?me. V?jimkou jsou p??pady, kdy je ned?lnou sou??st? n?zvu (nap?. "VII. ulice"). U ostatn?ch objekt? vkl?d?me obecn? n?zev, pokud je sou??st? n?zvu (nap?. "Jan??kovo n?b?e??", "Pra?sk? p?edm?st?") nebo je nutn? k identifikaci. Pokud obecn? n?zev nen? sou??st? jm?na a k identifikaci sta?? typ objektu, obecn? n?zev nevkl?d?me (tedy nap?. ?je mo?n? m?t rybn?k "Klec" pobl?? vesnice "Klec"). D?le vkl?d?me obecn? n?zev, pokud jeho vlastn?m jm?nem je p??davn? jm?no, a je tak je?t? vn?m?no (tedy. nap?. "Pra?sk? rybn?k", ale ji? pouze "Starom?stsk?" jako stanice metra). Ust?len? zkratky Nepou??v?me ust?len? zkratky "n?m.", "ryb.". Zp?sobuj? probl?my p?i vyhled?v?n? objektu. FIXME: Zkracov?n? by se dalo vy?e?it p?i renderov?n?, pokud nen? dostatek m?sta, nebo naopak by ?lo ust?len? zkracovat a pou?it o tom vyhled?va?. Anebo by ?lo pou??t alternativn? jm?na. ________________________________________________________________________ Stanislav Brabec http://www.penguin.cz/~utx

30.8.2008 06:23:16 (#2)
gravatar

Jiri Jakes

<jiri.jakes at gmail.com>
16
Dobr? n?pad. Dovoluji si tedy p?ipsat n?jak? vy??dan? koment??. Stanislav Brabec wrote: zobrazit citaci
> Po diskusi zde jsem si dovolil p?ipravit n?vrh shrnut? doporu?en? pro > pou??v?n? ?e?tiny pro wiki. > > Problematick?mi ??stmi jsou: b??n? zkratky, kde nen? jasn?, jak je > ?e?it, vkl?d?n? obecn?ho jm?na. > > Pros?m up?esn?te mi chov?n? Potlachu na jin?ch platform?ch. > > > Pou??v?n? ?e?tiny > > Diakritika > > Pou??vejte n?zvy s diakritikou. > > Je zn?mo, ?e Potlach chybn? zpracov?v? diakritiku, p?inejmen??m > v Linuxu. Probl?m lze ?e?it naps?n?m n?zvu s diakritikou do editoru mimo > webov? prohl??e?, a pak vlo?en? do vstupn?ho pole p?es schr?nku (bu? > pomoc? kontextov?ho menu nebo Shift+Ctrl+v). > > > Psan? velk?ch p?smen > > P?i psan? velk?ch p?smen se ?i?te posledn? reviz? pravidel pravopisu > z roku 1993: http://prirucka.ujc.cas.cz/?action=view&id=186 > > Ve stru?nosti: V?echny ??sti jm?na krom? obecn?ho ozna?en? se p??? > s velk?m p?smenem.
Zde bych doplnil, ?e takov? pravidla se t?kaj? jen n?zv? obc? (pokud se nem?l?m) a zd?raznil v?jimku u p?edlo?ek. N?zvy zem?, ulic, ?ek a podobn? maj? velk? jen po??te?n? p?smena, prvn? p?smeno po ?vodn? p?edlo?ce a vlo?en? vlastn? jm?na. ?Nov? M?sto na Morav??, ?Ka?persk? Hory?, ?Kru?n? hory?, ??ern? hora? (st?t i hora), ?Dukelsk?ch hrdin??. zobrazit citaci
> Naproti tomu obecn? ozna?en? (n?m?st?, alej, n?b?e??) > se p??e s mal?m p?smenem, a to i tehdy, stoj?-li na za??tku n?zvu. > V?jimku tvo?? situace, kdy se tento obecn? n?zev stal sou??st? vlastn?ho > jm?na (tedy nap?. "?n?m?st? Republiky" jako n?m?st?, ale "N?m?st? > Republiky" jako stanice metra, nebo? zde ji? nejde o obecn? n?zev, ale > o sou??st vlastn?ho jm?na). > > Velk? p?smena nep??eme, pokud vkl?d?me popisky, kter? nejsou n?zvy > objekt?, ale pouze usnad?uj? orientaci (tedy. nap?. "l?vka pro p???", > "plze?sk? v?padovka").
Mo?n? by st?lo za to doplnit je?t? stru?nou informaci o psan? velk?ho p?smene po p?edlo?ce, pokud j? n?zev za??n?. zobrazit citaci
> > ?Vkl?d?n? obecn?ho jm?na > > U n?zv? ulic obecn? n?zev "ulice" nevkl?d?me. V?jimkou jsou p??pady, kdy > je ned?lnou sou??st? n?zvu (nap?. "VII. ulice"). > > U ostatn?ch objekt? vkl?d?me obecn? n?zev, pokud je sou??st? n?zvu > (nap?. "Jan??kovo n?b?e??", "Pra?sk? p?edm?st?") nebo je nutn? > k identifikaci. Pokud obecn? n?zev nen? sou??st? jm?na a k identifikaci > sta?? typ objektu, obecn? n?zev nevkl?d?me (tedy nap?. ?je mo?n? m?t > rybn?k "Klec" pobl?? vesnice "Klec"). > > D?le vkl?d?me obecn? n?zev, pokud jeho vlastn?m jm?nem je p??davn? > jm?no, a je tak je?t? vn?m?no (tedy. nap?. "Pra?sk? rybn?k", ale ji? > pouze "Starom?stsk?" jako stanice metra). > > > Ust?len? zkratky > > Nepou??v?me ust?len? zkratky "n?m.", "ryb.". Zp?sobuj? probl?my p?i > vyhled?v?n? objektu. > > FIXME: Zkracov?n? by se dalo vy?e?it p?i renderov?n?, pokud nen? > dostatek m?sta, nebo naopak by ?lo ust?len? zkracovat a pou?it o tom > vyhled?va?. Anebo by ?lo pou??t alternativn? jm?na. > > > > ________________________________________________________________________ > Stanislav Brabec > http://www.penguin.cz/~utx >
Ji??

2.9.2008 01:18:38 (#3)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at suse.cz>
144
Ahoj! zobrazit citaci
> Psan? velk?ch p?smen > > P?i psan? velk?ch p?smen se ?i?te posledn? reviz? pravidel pravopisu > z roku 1993: http://prirucka.ujc.cas.cz/?action=view&id=186 > > Ve stru?nosti: V?echny ??sti jm?na krom? obecn?ho ozna?en? se p??? > s velk?m p?smenem. Naproti tomu obecn? ozna?en? (n?m?st?, alej, n?b?e??) > se p??e s mal?m p?smenem, a to i tehdy, stoj?-li na za??tku n?zvu. > V?jimku tvo?? situace, kdy se tento obecn? n?zev stal sou??st? vlastn?ho > jm?na (tedy nap?. "???n?m?st? Republiky" jako n?m?st?, ale "N?m?st? > Republiky" jako stanice metra, nebo? zde ji? nejde o obecn? n?zev, ale > o sou??st vlastn?ho jm?na).
Tady se bohuzel pravidla rozchazi z oficialni versi jmen: <tag k='addr:street' v='V pevnosti'></tag> <tag k='addr:street' v='Na slupi'></tag> <tag k='addr:street' v='Na vitoni'></tag> <tag k='addr:street' v='Na hrobci'></tag> <tag k='addr:street' v='U nemocnice'></tag> <tag k='addr:street' v='Na hradku'></tag> <tag k='addr:street' v='K rotunde'></tag> ...a mam pocit ze co se tyce jmen ulic je uir-adr registr vetsi autoritou nez pravidla pravopisu... Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

2.9.2008 07:14:57 (#4)
gravatar

Kubajz

<kubajz at kbx.cz>
615
Neni. Jen byl nekdo liny ta data aktualizovat v registru. S pravne jsou kazdopadne s velkym po predlozce. Kdybys byl od te lasky a dobroty, na webu mpsv je moznost jim poslat zadost o opraveni dat - myslim, ze budou radi. K Pavel Machek napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj! > > >> Psan? velk?ch p?smen >> >> P?i psan? velk?ch p?smen se ?i?te posledn? reviz? pravidel pravopisu >> z roku 1993: http://prirucka.ujc.cas.cz/?action=view&id=186 >> >> Ve stru?nosti: V?echny ??sti jm?na krom? obecn?ho ozna?en? se p??? >> s velk?m p?smenem. Naproti tomu obecn? ozna?en? (n?m?st?, alej, n?b?e??) >> se p??e s mal?m p?smenem, a to i tehdy, stoj?-li na za??tku n?zvu. >> V?jimku tvo?? situace, kdy se tento obecn? n?zev stal sou??st? vlastn?ho >> jm?na (tedy nap?. "???n?m?st? Republiky" jako n?m?st?, ale "N?m?st? >> Republiky" jako stanice metra, nebo? zde ji? nejde o obecn? n?zev, ale >> o sou??st vlastn?ho jm?na). >> > > Tady se bohuzel pravidla rozchazi z oficialni versi jmen: > > <tag k='addr:street' v='V pevnosti'></tag> > <tag k='addr:street' v='Na slupi'></tag> > <tag k='addr:street' v='Na vitoni'></tag> > <tag k='addr:street' v='Na hrobci'></tag> > <tag k='addr:street' v='U nemocnice'></tag> > <tag k='addr:street' v='Na hradku'></tag> > <tag k='addr:street' v='K rotunde'></tag> > > ...a mam pocit ze co se tyce jmen ulic je uir-adr registr vetsi > autoritou nez pravidla pravopisu... > Pavel >

2.9.2008 08:24:18 (#5)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
552
zobrazit citaci
> Neni. Jen byl nekdo liny ta data aktualizovat v registru. S pravne jsou > kazdopadne s velkym po predlozce. Kdybys byl od te lasky a dobroty, na > webu mpsv je moznost jim poslat zadost o opraveni dat - myslim, ze budou > radi.
hm, tak?e poka?d?, kdy? si ?J? vymysl? n?jakou blbinu, tak bude cel? st?t aktualizovat? kdo tu pr?ci zaplat?? opravdu je rozumn? tak slep? trvat na tom, ?e se bezv?hradn? mus? poslechnout n?jak? banda nud?c?ch se akademik? navzdory letit?m m?stn?m zvyklostem? ... pro? jen tenhle n?rod neum? nic jin?ho ne? chodit ode zdi ke zdi, kdy? padl re?im, tak nesta?ilo jen p?estat uct?vat SSSR, ale hned se muselo za??t l?zt do prdele USA, kdy? se zm?n? pravopis, tak nesta?? se j?m ??dit pro v?ci nov?, n?br? je pot?eba p?epsat v?e star?, a kdo z n?jak?ho d?vodu opomene (p?iznejte se, kdo z v?s zvl?d? usledovat v?echny p?edpisy, co vych?z??), tak je hned automaticky lenoch, achjo :-( K. zobrazit citaci
> Pavel Machek napsal(a): > > Ahoj! > > > >> Psan? velk?ch p?smen > >> > >> P?i psan? velk?ch p?smen se ?i?te posledn? reviz? pravidel pravopisu > >> z roku 1993: http://prirucka.ujc.cas.cz/?action=view&id=186 > >> > >> Ve stru?nosti: V?echny ??sti jm?na krom? obecn?ho ozna?en? se p??? > >> s velk?m p?smenem. Naproti tomu obecn? ozna?en? (n?m?st?, alej, n?b?e??) > >> se p??e s mal?m p?smenem, a to i tehdy, stoj?-li na za??tku n?zvu. > >> V?jimku tvo?? situace, kdy se tento obecn? n?zev stal sou??st? vlastn?ho > >> jm?na (tedy nap?. "???n?m?st? Republiky" jako n?m?st?, ale "N?m?st? > >> Republiky" jako stanice metra, nebo? zde ji? nejde o obecn? n?zev, ale > >> o sou??st vlastn?ho jm?na). > > > > Tady se bohuzel pravidla rozchazi z oficialni versi jmen: > > > > <tag k='addr:street' v='V pevnosti'></tag> > > <tag k='addr:street' v='Na slupi'></tag> > > <tag k='addr:street' v='Na vitoni'></tag> > > <tag k='addr:street' v='Na hrobci'></tag> > > <tag k='addr:street' v='U nemocnice'></tag> > > <tag k='addr:street' v='Na hradku'></tag> > > <tag k='addr:street' v='K rotunde'></tag> > > > > ...a mam pocit ze co se tyce jmen ulic je uir-adr registr vetsi > > autoritou nez pravidla pravopisu... > > Pavel > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

2.9.2008 08:29:44 (#6)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
552
zobrazit citaci
> Psan? velk?ch p?smen > > P?i psan? velk?ch p?smen se ?i?te posledn? reviz? pravidel pravopisu > z roku 1993: http://prirucka.ujc.cas.cz/?action=view&id=186
... asi nenutno opakovat, ?e s touto ??st? z?sadn? nesouhlas?m, preferuju na um?l? v?mysly ka?lat a ??dit se t?m, jak to m? zaps?na obec je snad n?kde, v n?jak?m z?kon? ?i vyhl??ce, explicitn? ?e?eno, ?e v?echny n?zvy mus? b?t aktualizov?ny dle zrovna platn?ch pravidel? K.

2.9.2008 08:48:14 (#7)
gravatar

Kubajz

<kubajz at kbx.cz>
615
Nechci flamovat, ale proti tomu jsi mel protestovat v devadesatych letech. Ted uz je pozde. Tu praci samozrejme zaplatili danovi poplatnici a z 99% se provedla. Je zajimave, ze kdyz je to takova hovadina, ze se proti tomu nezvedla obrovska vlna protestu a akademici nebyli ukamenovani. Spis mi rekni jediny duvod, proc opisovat chyby, kdyz se daji opravit? A proc zanaset chyby tam, kde nejsou? Jaky je k tomu racionalni duvod? Nebo navrhuji se na velka pismena vysrat uplne a psat vsechno malyma a bez hacku a carek. Pro zjednoduseni take navrhuji sjednotit 's' a 'z', 'y' a 'i', 'd' a 't'. Zrusme carky ve vetach, protoze je to take moc komplikovane. Proste na uroven materinky. Zaroven navrhuji, aby se v XML zavedla ignorace rozdilu malych a velkych pismen, nebot je to hovadina vymyslena akademiky. V HTML a SGML to bylo preci uplne jedno, tak proc ted zavadet neco jineho? Jeste bych Ti rad rekl, ze to neni jen nase ceske specifikum. Treba Svedi a Norove hromadne prestali psat velka pismena u podstatnych jmen po druhe svetove valce, aby svuj jazyk oddalili od nemciny. A zkus jim rict, ze je to zbytecne a ze budes nadale psat s velkymi - ti Te pozenou. K P.S.: Vice se nad ignorantstvim (nikoli lenosti) rozcilovat nebudu, leda bych dostal opet nejakou odpoved, ktera bude vylozene stat za to Karel Voln? napsal(a): zobrazit citaci
>> Neni. Jen byl nekdo liny ta data aktualizovat v registru. S pravne jsou >> kazdopadne s velkym po predlozce. Kdybys byl od te lasky a dobroty, na >> webu mpsv je moznost jim poslat zadost o opraveni dat - myslim, ze budou >> radi. >> > > hm, tak?e poka?d?, kdy? si ?J? vymysl? n?jakou blbinu, tak bude cel? st?t > aktualizovat? > > kdo tu pr?ci zaplat?? > > opravdu je rozumn? tak slep? trvat na tom, ?e se bezv?hradn? mus? poslechnout > n?jak? banda nud?c?ch se akademik? navzdory letit?m m?stn?m zvyklostem? > > ... pro? jen tenhle n?rod neum? nic jin?ho ne? chodit ode zdi ke zdi, kdy? > padl re?im, tak nesta?ilo jen p?estat uct?vat SSSR, ale hned se muselo za??t > l?zt do prdele USA, kdy? se zm?n? pravopis, tak nesta?? se j?m ??dit pro v?ci > nov?, n?br? je pot?eba p?epsat v?e star?, a kdo z n?jak?ho d?vodu opomene > (p?iznejte se, kdo z v?s zvl?d? usledovat v?echny p?edpisy, co vych?z??), tak > je hned automaticky lenoch, achjo :-( > > K. > > > > > >> Pavel Machek napsal(a): >> >>> Ahoj! >>> >>> >>>> Psan? velk?ch p?smen >>>> >>>> P?i psan? velk?ch p?smen se ?i?te posledn? reviz? pravidel pravopisu >>>> z roku 1993: http://prirucka.ujc.cas.cz/?action=view&id=186 >>>> >>>> Ve stru?nosti: V?echny ??sti jm?na krom? obecn?ho ozna?en? se p??? >>>> s velk?m p?smenem. Naproti tomu obecn? ozna?en? (n?m?st?, alej, n?b?e??) >>>> se p??e s mal?m p?smenem, a to i tehdy, stoj?-li na za??tku n?zvu. >>>> V?jimku tvo?? situace, kdy se tento obecn? n?zev stal sou??st? vlastn?ho >>>> jm?na (tedy nap?. "???n?m?st? Republiky" jako n?m?st?, ale "N?m?st? >>>> Republiky" jako stanice metra, nebo? zde ji? nejde o obecn? n?zev, ale >>>> o sou??st vlastn?ho jm?na). >>>> >>> Tady se bohuzel pravidla rozchazi z oficialni versi jmen: >>> >>> <tag k='addr:street' v='V pevnosti'></tag> >>> <tag k='addr:street' v='Na slupi'></tag> >>> <tag k='addr:street' v='Na vitoni'></tag> >>> <tag k='addr:street' v='Na hrobci'></tag> >>> <tag k='addr:street' v='U nemocnice'></tag> >>> <tag k='addr:street' v='Na hradku'></tag> >>> <tag k='addr:street' v='K rotunde'></tag> >>> >>> ...a mam pocit ze co se tyce jmen ulic je uir-adr registr vetsi >>> autoritou nez pravidla pravopisu... >>> Pavel >>> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

2.9.2008 10:03:36 (#8)
gravatar

Vojtěch Forejt

<forejt at fi.muni.cz>
9
zobrazit citaci
>> Psan? velk?ch p?smen >> >> P?i psan? velk?ch p?smen se ?i?te posledn? reviz? pravidel pravopisu >> z roku 1993: http://prirucka.ujc.cas.cz/?action=view&id=186 > ... > > asi nenutno opakovat, ?e s touto ??st? z?sadn? nesouhlas?m, preferuju na um?l? > v?mysly ka?lat a ??dit se t?m, jak to m? zaps?na obec
Dovolil bych si upozornit, ze vzhledem k historii cestiny by se za "umele vymysly" dalo v cestine oznacit takrka cokoli. zobrazit citaci
> je snad n?kde, v n?jak?m z?kon? ?i vyhl??ce, explicitn? ?e?eno, ?e v?echny > n?zvy mus? b?t aktualizov?ny dle zrovna platn?ch pravidel?
Ne, zakon (konkretne paragraf 29 zakona c. 128/2000 Sb. ) rika jen to, ze nazvy ulic musi byt v ceskem jazyce. To, ze UJC AV je autoritou, ktera jazyk kodifikuje, v zakone neni, ale dovolim si rict, ze je to obecne zname (koneckoncu to nejspise ani Vy to nepopirate, jen napadate tu jejich kodifikaci). Pokud chceme psat nazvy podle starsich pravidel, budeme to mit o dost tezsi. Viz text na odkazovane strance: "D?vodem zaveden? zp?sobu psan? v Pravidlech ?esk?ho pravopisu z r. 1993 Na Rybn??ku, V Z?ti??? bylo to, ?e ne v?dy byl pisatel schopen poznat, zda po p?edlo?ce n?sleduje p?vodem jm?no obecn?, nebo vlastn?. Podle Pravidel ?esk?ho pravopisu z r. 1957 se m?lo ps?t: Na Rybn??ku (podle zanikl? osady Rybn??ek), ale K rybn?ku (podle obecn?ho jm?na rybn?k), podobn? V Z?ti??, ale V z?les?." Takze tu mame 3 moznosti: - psat cesky podle novych pravidel, ktera jsou jednodussi - psat cesky podle starych pravidel, ktera jsou slozitejsi a vyzaduji mistni znalosti - psat podle urednich zaznamu, ktere muzou obsahovat chyby kolidujici s _jakymikoli_ pravidly cestiny a tedy nejsou v souladu se zakonem. Me osobne prijde treti moznost hodne kontroverzni, proc bychom meli opakovat chyby ostatnich? Druha moznost se mi nelibi, protoze casto nemam potuchy o tom, jak dany nazev vznikl. Takze mi zbyva uz jen prvni moznost, ktera je (nastesti) i nejjednoduseji implementovatelna, protoze pokud treba uvidim ceduli a na ni nazev psany velkymi pismeny, nemusim chodit na urad, abych se zeptal, jak se ulice jmenuje, ale proste pouziju jednoduche pravidlo.

2.9.2008 10:12:56 (#9)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at suse.cz>
144
Ahoj! zobrazit citaci
> Ne, zakon (konkretne paragraf 29 zakona c. 128/2000 Sb. ) rika jen to, > ze nazvy ulic musi byt v ceskem jazyce. To, ze UJC AV je autoritou, > ktera jazyk kodifikuje, v zakone neni, ale dovolim si rict, ze je to > obecne zname (koneckoncu to nejspise ani Vy to nepopirate, jen napadate > tu jejich kodifikaci).
Nemyslim ze autori zakona mysleli "jmena musi odpovidat UJC, cokoliv si vymysli". A ... ten zakon to nerika. zobrazit citaci
> Pokud chceme psat nazvy podle starsich pravidel, budeme to mit o dost > tezsi. Viz text na odkazovane strance: "D?vodem zaveden? zp?sobu psan? v > Pravidlech ?esk?ho pravopisu z r. 1993 Na Rybn??ku, V Z?ti????? bylo to, > ?e ne v?dy byl pisatel schopen poznat, zda po p?edlo?ce n?sleduje > p?vodem jm?no obecn?, nebo vlastn?. Podle Pravidel ?esk?ho pravopisu z > r. 1957 se m?lo ps?t: Na Rybn??ku (podle zanikl? osady Rybn??ek), ale K > rybn?ku (podle obecn?ho jm?na rybn?k), podobn? V Z?ti??, ale V z?les?." > > Takze tu mame 3 moznosti: > - psat cesky podle novych pravidel, ktera jsou jednodussi > - psat cesky podle starych pravidel, ktera jsou slozitejsi a vyzaduji > mistni znalosti > - psat podle urednich zaznamu, ktere muzou obsahovat chyby kolidujici s > _jakymikoli_ pravidly cestiny a tedy nejsou v souladu se zakonem.
To ze nejsou v souladu se zakonem je Tvuj vymysl. Anyway, posledni moznost je jedina spravna, a pokud se Ti uredni data nelibi, muzes je zkusit opravit. zobrazit citaci
> Me osobne prijde treti moznost hodne kontroverzni, proc bychom meli > opakovat chyby ostatnich? Druha moznost se mi nelibi, protoze casto
To nejsou chyby. To jsou _uredni_ data ;-). Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

2.9.2008 10:14:58 (#10)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at suse.cz>
144
On Tue 2008-09-02 07:14:57, Kubajz wrote: zobrazit citaci
> Neni. Jen byl nekdo liny ta data aktualizovat v registru. S pravne jsou > kazdopadne s velkym po predlozce. Kdybys byl od te lasky a dobroty, na > webu mpsv je moznost jim poslat zadost o opraveni dat - myslim, ze budou > radi.
Me to nezajima -- uredni data jsou uredni data. Pokud si myslis ze nejsou v souladu s pravidly pravopisu, muzes se skusit dohodnout s registrem at je opravi. Pokud budou souhlasit s Tvou interpretaci, a pokud opravdu meni jmena ulic retrospektivne podle pravidel pravopisu, data se objevi v novych datech od nich. Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

2.9.2008 10:48:37 (#11)
gravatar

Jakub Sykora

<kubajz at kbx.cz>
615
Dekuji za pdporu. Aspon nemam pocit, ze jsem bohapusty lhar a mystifikator... Vojt?ch Forejt wrote: zobrazit citaci
>>> Psan? velk?ch p?smen >>> >>> P?i psan? velk?ch p?smen se ?i?te posledn? reviz? pravidel pravopisu >>> z roku 1993: http://prirucka.ujc.cas.cz/?action=view&id=186 >> ... >> >> asi nenutno opakovat, ?e s touto ??st? z?sadn? nesouhlas?m, preferuju na um?l? >> v?mysly ka?lat a ??dit se t?m, jak to m? zaps?na obec > > Dovolil bych si upozornit, ze vzhledem k historii cestiny by se za > "umele vymysly" dalo v cestine oznacit takrka cokoli. > >> je snad n?kde, v n?jak?m z?kon? ?i vyhl??ce, explicitn? ?e?eno, ?e v?echny >> n?zvy mus? b?t aktualizov?ny dle zrovna platn?ch pravidel? > > Ne, zakon (konkretne paragraf 29 zakona c. 128/2000 Sb. ) rika jen to, > ze nazvy ulic musi byt v ceskem jazyce. To, ze UJC AV je autoritou, > ktera jazyk kodifikuje, v zakone neni, ale dovolim si rict, ze je to > obecne zname (koneckoncu to nejspise ani Vy to nepopirate, jen napadate > tu jejich kodifikaci). > > Pokud chceme psat nazvy podle starsich pravidel, budeme to mit o dost > tezsi. Viz text na odkazovane strance: "D?vodem zaveden? zp?sobu psan? v > Pravidlech ?esk?ho pravopisu z r. 1993 Na Rybn??ku, V Z?ti??? bylo to, > ?e ne v?dy byl pisatel schopen poznat, zda po p?edlo?ce n?sleduje > p?vodem jm?no obecn?, nebo vlastn?. Podle Pravidel ?esk?ho pravopisu z > r. 1957 se m?lo ps?t: Na Rybn??ku (podle zanikl? osady Rybn??ek), ale K > rybn?ku (podle obecn?ho jm?na rybn?k), podobn? V Z?ti??, ale V z?les?." > > Takze tu mame 3 moznosti: > - psat cesky podle novych pravidel, ktera jsou jednodussi > - psat cesky podle starych pravidel, ktera jsou slozitejsi a vyzaduji > mistni znalosti > - psat podle urednich zaznamu, ktere muzou obsahovat chyby kolidujici s > _jakymikoli_ pravidly cestiny a tedy nejsou v souladu se zakonem. > > Me osobne prijde treti moznost hodne kontroverzni, proc bychom meli > opakovat chyby ostatnich? Druha moznost se mi nelibi, protoze casto > nemam potuchy o tom, jak dany nazev vznikl. Takze mi zbyva uz jen prvni > moznost, ktera je (nastesti) i nejjednoduseji implementovatelna, protoze > pokud treba uvidim ceduli a na ni nazev psany velkymi pismeny, nemusim > chodit na urad, abych se zeptal, jak se ulice jmenuje, ale proste > pouziju jednoduche pravidlo. > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Jakub S?kora email: kubajz at kbx.cz <') ICQ: 68976632 ( =- mobil: +420 777 594 201 ''

2.9.2008 11:22:02 (#12)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
Pavel Machek p??e v ?t 02. 09. 2008 v 01:18 +0200: zobrazit citaci
> Tady se bohuzel pravidla rozchazi z oficialni versi jmen:
Tak tam asi maj? chyby. zobrazit citaci
> <tag k='addr:street' v='Na vitoni'></tag>
Toto m?sto se v?dy jmenovalo V?to?, nikdy Vito?. Pravda, je?t? d??ve to byla v?to? (m?sto, kde se od vora?? vyb?rala da? vyt?t?m kl?d z n?kladu d?eva). zobrazit citaci
> <tag k='addr:street' v='U nemocnice'></tag> > <tag k='addr:street' v='Na hradku'></tag>
Kdysi zde st?l hrad, kter?mu se ??kalo Hr?dek. Dnes tam stoj? nemocnice. zobrazit citaci
> <tag k='addr:street' v='K rotunde'></tag>
Ulice vedouc? k rotund?. Je?t? m??e? zkontrolovat ulici Na Rybn??ku. Kdysi d?vno tam st?la vesni?ka Rybn??ek. Pokud maj? v registru Na rybn??ku, jde o nesmysl i podle star?ch pravidel. -- Stanislav Brabec http://www.penguin.cz/~utx

2.9.2008 11:39:02 (#13)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at suse.cz>
144
Ahoj! zobrazit citaci
> > > Tady se bohuzel pravidla rozchazi z oficialni versi jmen: > > Tak tam asi maj? chyby. > > > <tag k='addr:street' v='Na vitoni'></tag> > > Toto m?sto se v?dy jmenovalo V?to?, nikdy Vito?.
Diakritiku jsem odstranil ja, kvuli mailu. zobrazit citaci
> Pravda, je?t? d??ve to byla v?to? (m?sto, kde se od vora?? vyb?rala da? > vyt?t?m kl?d z n?kladu d?eva). > > > <tag k='addr:street' v='U nemocnice'></tag> > > <tag k='addr:street' v='Na hradku'></tag> > > Kdysi zde st?l hrad, kter?mu se ??kalo Hr?dek. Dnes tam stoj? nemocnice. > > > <tag k='addr:street' v='K rotunde'></tag> > > Ulice vedouc? k rotund?. > > Je?t? m??e? zkontrolovat ulici Na Rybn??ku. Kdysi d?vno tam st?la > vesni?ka Rybn??ek. Pokud maj? v registru Na rybn??ku, jde o nesmysl > i podle star?ch pravidel.
No, vyber si ;-) ... 271497,566314,'Na Rybn??k??ch','Na Rybn??k??ch',1,,,, 277711,534935,'Na Rybn????k??ch','Na Rybn????k??ch',1,,,, 278904,534951,'Na Rybn??k??ch','Na Rybn??k??ch',1,,,, 302317,574121,'Na Rybn????ku','Na Rybn????ku',1,,,, 306096,574279,'Na Rybn??ku','Na Rybn??ku',1,,,, 317659,537454,'Na Rybn????ku','Na Rybn????ku',1,,,, 340898,512923,'Na Rybn??ku','Na Rybn??ku',1,,,, 359785,554821,'Na Rybn????k??ch','Na Rybn????k??ch',1,,,, 359793,554821,'Na Rybn??k??ch','Na Rybn??k??ch',1,,,, 373397,555134,'Na Rybn??ku','Na Rybn??ku',1,,,, 379051,547999,'Na Rybn????ku','Na Rybn????ku',1,,,, 379662,548111,'Na Rybn????ku','Na Rybn????ku',1,,,, 459127,554782,'Na Rybn????ku','Na Rybn????ku',1,,,, 533068,542121,'Na Rybn????ku','Na Rybn????ku',1,,,, 534455,541656,'Na Rybn????ku','Na Rybn????ku',1,,,, 541508,576301,'Na Rybn??k??ch','Na Rybn??k??ch',1,,,, 576808,552046,'Na Rybn????ku','Na Rybn????ku',1,,,, 607886,550744,'Na Rybn????ku','Na Rybn????ku',1,,,, 611026,592005,'Na Rybn??ku','Na Rybn??ku',1,,,, 618969,554804,'Na Rybn????ku','Na Rybn????ku',1,,,, 634549,541630,'Na Rybn??k??ch','Na Rybn??k??ch',1,,,, 665584,551660,'Na Rybn????ku','Na Rybn????ku',1,'1998-04-03',,, 666742,555134,'Na Rybn????k??ch','Na Rybn????k??ch',1,'1998-02-17',,, 703761,578193,'Na Rybn??ku','Na Rybn??ku',1,'2000-06-30',,, 725846,550744,'Na Rybn??ku','Na Rybn??ku',1,'2003-07-01',,, pavel at amd:~$ cat misc/streetmap/csv.uir-adr/ulice.csv | grep 'Na rybn' 42161,583677,'Na rybn??ku','Na rybn??ku',1,,,, 80314,544981,'Na rybn????ku','Na rybn????ku',1,,,, 118681,586161,'Na rybn????ku','Na rybn????ku',1,,,, 125539,586765,'Na rybn????ku','Na rybn????ku',1,,,, 180815,547336,'Na rybn????ku','Na rybn????ku',1,,,, 262897,564711,'Na rybn????ku','Na rybn????ku',1,,,, 314846,599930,'Na rybn??k??ch','Na rybn??k??ch',1,,,, 329797,500496,'Na rybn????ku','Na rybn????ku',1,,,, 345903,505927,'Na rybn????ku','Na rybn????ku',1,,,, 395871,554791,'Na rybn????ku','Na rybn????ku',1,,,, 409057,538094,'Na rybn????ku','Na rybn????ku',1,,,, 414476,538442,'Na rybn????ku','Na rybn????ku',1,,,, 609161,592463,'Na rybn????ku','Na rybn????ku',1,,,, 659843,584487,'Na rybn????ku','Na rybn????ku',1,'1997-10-03',,, 694681,565164,'Na rybn??ce','Na rybn??ce',1,'2000-03-15',,, pavel at amd:~$ -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

2.9.2008 11:58:24 (#14)
gravatar

Vojtěch Forejt

<forejt at fi.muni.cz>
9
zobrazit citaci
>> Me osobne prijde treti moznost hodne kontroverzni, proc bychom meli >> opakovat chyby ostatnich? Druha moznost se mi nelibi, protoze casto > > To nejsou chyby. To jsou _uredni_ data ;-).
Jsou to _uredni_ data _obsahujici chyby_. Ja bych to prirovnal k situaci, kdy mi z uradu prijde dopis plny hrubek. Pokud na nej chci odpovedet a citovat jeho casti, taky tam ty hrubky nebudu opisovat, ale opravim je. Krome toho my nevytvarime uredni mapu. Pokud se o nejake silnici doctete, ze je vyasfaltovana, ale na vlastni oci se presvedcite, ze je to polnacka, zanesete ji do mapy jako vyasfaltovanou, protoze to tak je z moci uredni? A kdyz si tak potrpite na uredni nazvy, nevadi vam, ze v OSM je na pozici naseho hlavniho mesta zaznacena nejaka "Praha", i kdyz kazdy urednik vi, ze v tech mistech lezi mesto s nazvem "Hlavn? m?sto Praha"? Nebylo by dobre to v OSM opravit, aby to bylo spravne podle _urednich_ dat?

2.9.2008 12:11:45 (#15)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1054 1226
zobrazit citaci
> >> Me osobne prijde treti moznost hodne kontroverzni, proc bychom meli > >> opakovat chyby ostatnich? Druha moznost se mi nelibi, protoze casto > > > > To nejsou chyby. To jsou _uredni_ data ;-). > > Jsou to _uredni_ data _obsahujici chyby_. Ja bych to prirovnal k > situaci, kdy mi z uradu prijde dopis plny hrubek. Pokud na nej chci
Kdyz budes citovat uredni dopis, musis tam ty hrubky nechat. A tohle neni dopis plny hrubek. Tohle jsou oficialni nazvy ulic. Jestli si myslis ze odporuji pravidlum pravopisu, dohodni se s uradem at to opravi. zobrazit citaci
> Krome toho my nevytvarime uredni mapu. Pokud se o nejake silnici > doctete, ze je vyasfaltovana, ale na vlastni oci se presvedcite, ze je > to polnacka, zanesete ji do mapy jako vyasfaltovanou, protoze to tak je > z moci uredni?
Jenze tady jaksi neni konflikt mezi realitou a uradem, ale mezi uradem a uradem. At si to urady vyrikaj' mezi sebou. Prijde mi pomerne jasny ze vetsi autorita na nazvy ulic je registr adres nez akademie ved... Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

2.9.2008 12:25:22 (#16)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1054 1226
zobrazit citaci
> > Krome toho my nevytvarime uredni mapu. Pokud se o nejake silnici > > doctete, ze je vyasfaltovana, ale na vlastni oci se presvedcite, ze je > > to polnacka, zanesete ji do mapy jako vyasfaltovanou, protoze to tak je > > z moci uredni?
Jinak kdyz se urad zblazni a oznaci polnacku "prvni trida, E55", tak asi v mape bude muset byt jako "prvni trida, E55". Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

2.9.2008 12:25:43 (#17)
gravatar

Vojtěch Forejt

<forejt at fi.muni.cz>
9
zobrazit citaci
>> Krome toho my nevytvarime uredni mapu. Pokud se o nejake silnici >> doctete, ze je vyasfaltovana, ale na vlastni oci se presvedcite, ze je >> to polnacka, zanesete ji do mapy jako vyasfaltovanou, protoze to tak je >> z moci uredni? > > Jenze tady jaksi neni konflikt mezi realitou a uradem, ale mezi uradem > a uradem. At si to urady vyrikaj' mezi sebou.
Presne jak pisete. Tady je konflikt mezi uradem a uradem (byt AV neni urad v pravem slova smyslu). A my se ted dohadujeme, ktery urad budeme poslouchat, nez se dohodnou. zobrazit citaci
> Prijde mi pomerne jasny ze vetsi autorita na nazvy ulic je registr > adres nez akademie ved...
Me ne. Nazvy ulic maji byt (dokonce i ze zakona) cesky. A kdo je vetsi autoritou na cestinu, zamestnanci AV, kteri se cestinou cely zivot zabyvaji, nebo urednik, ktery s cestinou pravdepodobne skoncil nekdy u maturity?

2.9.2008 12:28:03 (#18)
gravatar

Vojtěch Forejt

<forejt at fi.muni.cz>
9
Pavel Machek wrote: zobrazit citaci
>>> Krome toho my nevytvarime uredni mapu. Pokud se o nejake silnici >>> doctete, ze je vyasfaltovana, ale na vlastni oci se presvedcite, ze je >>> to polnacka, zanesete ji do mapy jako vyasfaltovanou, protoze to tak je >>> z moci uredni? > > Jinak kdyz se urad zblazni a oznaci polnacku "prvni trida, E55", tak > asi v mape bude muset byt jako "prvni trida, E55".
A co s tim mestem, ktere se jmenuje Hlavni mesto Praha. Urad se asi zblaznil, tak bychom to meli zmenit, ne?

2.9.2008 12:34:22 (#19)
gravatar

Jakub Sykora

<kubajz at kbx.cz>
615
Dival jsem se na web a je tam moznost podavat reklamace. Klidne se toho ujmu. Pokud tedy narazite na chybu v UIR-ADR o ktere jste presvedceni, ze je chybou (preklepy, spatna mala a velka pismena), tak mi je, prosim, dejte k dispozici. V UIR-ADR by mel byt kontakt na pracovnika obce, ktery ma tuto agendu na starosti. Pokud neuspeju tam, mam moznost to poslat primo na MPSV pani Eliaskove. Proc nepomoci tedy i druhe strane vylepsit data, kdyz nam jich zadarmo poskytli tolik... K Pavel Machek wrote: zobrazit citaci
> On Tue 2008-09-02 07:14:57, Kubajz wrote: >> Neni. Jen byl nekdo liny ta data aktualizovat v registru. S pravne jsou >> kazdopadne s velkym po predlozce. Kdybys byl od te lasky a dobroty, na >> webu mpsv je moznost jim poslat zadost o opraveni dat - myslim, ze budou >> radi. > > Me to nezajima -- uredni data jsou uredni data. Pokud si myslis ze > nejsou v souladu s pravidly pravopisu, muzes se skusit dohodnout s > registrem at je opravi. Pokud budou souhlasit s Tvou interpretaci, a > pokud opravdu meni jmena ulic retrospektivne podle pravidel pravopisu, > data se objevi v novych datech od nich. > Pavel >
-- Jakub S?kora email: kubajz at kbx.cz <') ICQ: 68976632 ( =- mobil: +420 777 594 201 ''

2.9.2008 12:35:51 (#20)
gravatar

Jakub Sykora

<kubajz at kbx.cz>
615
Muzeme to uvest jako name:cs=Hlavn? m?sto Praha. To asi ni?emu neodporuje... Renderovat se bude i nadale to, co je v name. K Vojt?ch Forejt wrote: zobrazit citaci
> Pavel Machek wrote: >>>> Krome toho my nevytvarime uredni mapu. Pokud se o nejake silnici >>>> doctete, ze je vyasfaltovana, ale na vlastni oci se presvedcite, ze je >>>> to polnacka, zanesete ji do mapy jako vyasfaltovanou, protoze to tak je >>>> z moci uredni? >> Jinak kdyz se urad zblazni a oznaci polnacku "prvni trida, E55", tak >> asi v mape bude muset byt jako "prvni trida, E55". > > A co s tim mestem, ktere se jmenuje Hlavni mesto Praha. Urad se asi > zblaznil, tak bychom to meli zmenit, ne? > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Jakub S?kora email: kubajz at kbx.cz <') ICQ: 68976632 ( =- mobil: +420 777 594 201 ''

2.9.2008 12:38:41 (#21)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at suse.cz>
144
On Tue 2008-09-02 12:25:43, Vojt?ch Forejt wrote: zobrazit citaci
> >> Krome toho my nevytvarime uredni mapu. Pokud se o nejake silnici > >> doctete, ze je vyasfaltovana, ale na vlastni oci se presvedcite, ze je > >> to polnacka, zanesete ji do mapy jako vyasfaltovanou, protoze to tak je > >> z moci uredni? > > > > Jenze tady jaksi neni konflikt mezi realitou a uradem, ale mezi uradem > > a uradem. At si to urady vyrikaj' mezi sebou. > > Presne jak pisete. Tady je konflikt mezi uradem a uradem (byt AV neni > urad v pravem slova smyslu). A my se ted dohadujeme, ktery urad budeme > poslouchat, nez se dohodnou. > > > Prijde mi pomerne jasny ze vetsi autorita na nazvy ulic je registr > > adres nez akademie ved... > > Me ne. Nazvy ulic maji byt (dokonce i ze zakona) cesky. A kdo je vetsi > autoritou na cestinu, zamestnanci AV, kteri se cestinou cely zivot > zabyvaji, nebo urednik, ktery s cestinou pravdepodobne skoncil nekdy u > maturity?
Take kdyz bude na ulici cedulka "U samosky" tak ji otagulem jako "U Samoobsluhy"? Huh? Braindead. To ze neco je cesky neznamena ze je to dle pravidel ceskeho pravopisu. Sorry, ten zakon to nerika. "U samosky" je zcela zjevne cesky, jen to neni podle pravidel. (Nehlede na to ze prejmenovavat vsechny ulice kdyz nekdo kdo zmeni pravidla pravopisu je braindead). Jestli ti vadi ze nazvy ulic v katastru nejsou podle posledni verse pravidel, dohodni se s tema urednikama at to opravi. Pak to muze jit do mapy. Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

2.9.2008 12:41:32 (#22)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at suse.cz>
144
On Tue 2008-09-02 12:35:51, Jakub Sykora wrote: zobrazit citaci
> Muzeme to uvest jako name:cs=Hlavn? m?sto Praha. To asi ni?emu > neodporuje... Renderovat se bude i nadale to, co je v name.
Coz je asi spravny reseni... pripadne jako alternativni jmeno. Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

2.9.2008 12:55:16 (#23)
gravatar

Michal Grézl

<michal.grezl at gmail.com>
231
2008/9/2 Pavel Machek <pavel at ucw.cz>: zobrazit citaci
>> > Krome toho my nevytvarime uredni mapu. Pokud se o nejake silnici >> > doctete, ze je vyasfaltovana, ale na vlastni oci se presvedcite, ze je >> > to polnacka, zanesete ji do mapy jako vyasfaltovanou, protoze to tak je >> > z moci uredni? > > Jinak kdyz se urad zblazni a oznaci polnacku "prvni trida, E55", tak > asi v mape bude muset byt jako "prvni trida, E55". > Pavel
hehe tohle je spis realita nez for, vetsinou ale ty polnacky maji uprostred zbytky bilych car a podle nich se pozna silnice:) -- Michal Gr?zl http://walley.org

2.9.2008 01:16:18 (#24)
gravatar

Tomas Kolda

<kolda at web2net.cz>
133
Chran buh, abych se dostal do tohoto "flamu". Alespon mi tak toto vlakno pripada. Na pravopis nejsem ani trochu odbornik, jak jiste vite z mnou psanych emailu. Presto uznavam lidi, ktery znaji psany jazyk cesky. Pokud jsou nova pravidla jednodussi, urcite bych je pouzil. Ma pritelkyne je ucitelka cestiny a kdyz vypravi o nutnosti znalosti mistnich lokaci pri urcovani velkych/malych, jima me hruza. Misto tohoto flamu bych radeji udelal anketu, protoze je to jinak dost neplodne. At si zastanci napisou argumenty a ostatni pak muzou uvazit co je lepsi. Ja hlasuji pro maximalni jednoduchost a stavajici pravidla. Kdyz nekdo rika, ze se kvuli pismenku nedoruci dopis nebo nenalezne trasa, tak mu verit nebudu. Vsechny chytre vyhledavani se delaji case insensitive a dokonce jsou oholene o diakritiku. Pokud ji berou v potaz, tak jen s prioritou pri vyslednem sortovani vysledku. Krom toho mapu delame pro lidi a ty by meli videt spravne nazvy, aby je pak (pokud maji fotografickou pamet), psali automaticky spravne. Delat podle uredniku mne prijde zbytecne, protoze urad je jak jiste znamo extreme pomaly. Dozeneme je jednim importem a pak uz bude komunita uplne jinde. Jsem zvedav jak by se to mergovalo... Jinak jsem z vlastni zkusenosti proti naliti do OSM a pak opravovani. Udelal jsem to z cire netrpelosti u lesu a dopadlo to zbytecnou praci kolem 8 hodin. Pritom vygenerovat orientaci opacne by byl jeden radek... T [ISO-8859-1] Michal Gr?zl writes: zobrazit citaci
> 2008/9/2 Pavel Machek <pavel at ucw.cz>: >>> > Krome toho my nevytvarime uredni mapu. Pokud se o nejake silnici >>> > doctete, ze je vyasfaltovana, ale na vlastni oci se presvedcite, ze je >>> > to polnacka, zanesete ji do mapy jako vyasfaltovanou, protoze to tak je >>> > z moci uredni? >> >> Jinak kdyz se urad zblazni a oznaci polnacku "prvni trida, E55", tak >> asi v mape bude muset byt jako "prvni trida, E55". >> Pavel > hehe tohle je spis realita nez for, vetsinou ale ty polnacky maji > uprostred zbytky bilych car a podle nich se pozna silnice:) > > > -- > Michal Gr?zl > http://walley.org > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

2.9.2008 01:25:30 (#25)
gravatar

Vojtěch Forejt

<forejt at fi.muni.cz>
9
zobrazit citaci
> Take kdyz bude na ulici cedulka "U samosky" tak ji otagulem jako "U > Samoobsluhy"? Huh? Braindead.
Ja bych ji otagoval jako "U Samosky", slovo "samoska" je hovorove, a proto na nem neni nic spatneho. Hovorova cestina je spisovna.

2.9.2008 01:36:06 (#26)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at suse.cz>
144
On Tue 2008-09-02 13:25:30, Vojt?ch Forejt wrote: zobrazit citaci
> > Take kdyz bude na ulici cedulka "U samosky" tak ji otagulem jako "U > > Samoobsluhy"? Huh? Braindead. > > Ja bych ji otagoval jako "U Samosky", slovo "samoska" je hovorove, a > proto na nem neni nic spatneho. Hovorova cestina je spisovna.
No, tady si jen dovolim nesouhlasit. (Ne, hovorova cestina a spisovna cestina jsou opravdu rozdil, a samoska opravdu nebude v oficialnim slovniku spisovne cestiny). Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

2.9.2008 02:47:24 (#27)
gravatar

Jakub Sykora

<kubajz at kbx.cz>
615
Pokud nekde bude cedulka u samosky, tak to budu ignorovat, protoze to urcite neni oficialni nazev ulice. Pokud by se tak hovorove rikalo tomu mistu, tak bych tagoval place=locality a name=u samosky s tim, ze to neni ani tak nazev jako spis popisek obecneho faktu K Pavel Machek wrote: zobrazit citaci
> On Tue 2008-09-02 13:25:30, Vojt?ch Forejt wrote: >>> Take kdyz bude na ulici cedulka "U samosky" tak ji otagulem jako "U >>> Samoobsluhy"? Huh? Braindead. >> Ja bych ji otagoval jako "U Samosky", slovo "samoska" je hovorove, a >> proto na nem neni nic spatneho. Hovorova cestina je spisovna. > > No, tady si jen dovolim nesouhlasit. (Ne, hovorova cestina a spisovna > cestina jsou opravdu rozdil, a samoska opravdu nebude v oficialnim > slovniku spisovne cestiny). > Pavel
-- Jakub S?kora email: kubajz at kbx.cz <') ICQ: 68976632 ( =- mobil: +420 777 594 201 ''

3.9.2008 10:55:55 (#28)
gravatar

Jachym Cepicky

<jachym.cepicky at gmail.com>
407 93
" Ja hlasuji pro maximalni jednoduchost a stavajici pravidla. " +1 jachym -- Jachym Cepicky e-mail: jachym.cepicky gmail com URL: http://les-ejk.cz GPG: http://www.les-ejk.cz/pgp/jachym_cepicky-gpg.pub

3.9.2008 11:16:19 (#29)
gravatar

Jachym Cepicky

<jachym.cepicky at gmail.com>
407 93
Reaguji na cel? vl?kno, nikoliv pouze na tento mail: U? je to tady jak v ?esk? wikipedii :-( M?m ?e?tinu r?d a m?m probl?my s dodr?ov?n?m sou?asn?ho pravopisu - ne mor?ln?, ale prost? nejsem schopen n?kter? pravidla aktivn? pou??t (?e by to souviselo s dislexi? - to je jedno). P?esto si mysl?m, ?e sou?asn? pravopis je podstatn? zjednodu?en? oproti p?edchoz?m pravidl?m (kter? jsem byl nucen vst?eb?vat p?ed rokem 1995) a proto je tedy "dobr?" jej pou??vat. Krom? toho je to tak? spr?vn?, proto?e co je "?esky" definuje n?rodn? autorita (UJC), co? nikdo nezpochyb?uje. Pokud p??ete maturitn? p?semku nebo dikt?t na z?kladn? ?kole a budete ps?t podle star?ho pravopisu, pravd?podobn? dostanete opravdu ?patnou zn?mku, proto?e nep??ete podle aktu?ln?ch pravidel. Tam je jasn? naps?no, jak?m p?smenem se m??e ps?t co, v?echno ostatn? je ?patn?. Mapy by m?ly IMHO b?t tak dobr?, aby v nich "u?itel? ?e?tiny nenach?zeli chyby". Psan? velikosti p?smen podle m?stn? znalosti je cesta do pekel, proto?e je to tot?ln? chaos (pro m?sta neznal? lid) a krom? toho - co kdy? to m?stn? tenkr?t napsali ?patn?? Dodr?ujme pravidla ?esk?ho pravopisu, m? to smysl. J?chym Dne 30. srpen 2008 15:07 Stanislav Brabec <utx at penguin.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> Po diskusi zde jsem si dovolil p?ipravit n?vrh shrnut? doporu?en? pro > pou??v?n? ?e?tiny pro wiki. > > Problematick?mi ??stmi jsou: b??n? zkratky, kde nen? jasn?, jak je > ?e?it, vkl?d?n? obecn?ho jm?na. > > Pros?m up?esn?te mi chov?n? Potlachu na jin?ch platform?ch. > > > Pou??v?n? ?e?tiny > > Diakritika > > Pou??vejte n?zvy s diakritikou. > > Je zn?mo, ?e Potlach chybn? zpracov?v? diakritiku, p?inejmen??m > v Linuxu. Probl?m lze ?e?it naps?n?m n?zvu s diakritikou do editoru mimo > webov? prohl??e?, a pak vlo?en? do vstupn?ho pole p?es schr?nku (bu? > pomoc? kontextov?ho menu nebo Shift+Ctrl+v). > > > Psan? velk?ch p?smen > > P?i psan? velk?ch p?smen se ?i?te posledn? reviz? pravidel pravopisu > z roku 1993: http://prirucka.ujc.cas.cz/?action=view&id=186 > > Ve stru?nosti: V?echny ??sti jm?na krom? obecn?ho ozna?en? se p??? > s velk?m p?smenem. Naproti tomu obecn? ozna?en? (n?m?st?, alej, n?b?e??) > se p??e s mal?m p?smenem, a to i tehdy, stoj?-li na za??tku n?zvu. > V?jimku tvo?? situace, kdy se tento obecn? n?zev stal sou??st? vlastn?ho > jm?na (tedy nap?. "?n?m?st? Republiky" jako n?m?st?, ale "N?m?st? > Republiky" jako stanice metra, nebo? zde ji? nejde o obecn? n?zev, ale > o sou??st vlastn?ho jm?na). > > Velk? p?smena nep??eme, pokud vkl?d?me popisky, kter? nejsou n?zvy > objekt?, ale pouze usnad?uj? orientaci (tedy. nap?. "l?vka pro p???", > "plze?sk? v?padovka"). > > > ?Vkl?d?n? obecn?ho jm?na > > U n?zv? ulic obecn? n?zev "ulice" nevkl?d?me. V?jimkou jsou p??pady, kdy > je ned?lnou sou??st? n?zvu (nap?. "VII. ulice"). > > U ostatn?ch objekt? vkl?d?me obecn? n?zev, pokud je sou??st? n?zvu > (nap?. "Jan??kovo n?b?e??", "Pra?sk? p?edm?st?") nebo je nutn? > k identifikaci. Pokud obecn? n?zev nen? sou??st? jm?na a k identifikaci > sta?? typ objektu, obecn? n?zev nevkl?d?me (tedy nap?. ?je mo?n? m?t > rybn?k "Klec" pobl?? vesnice "Klec"). > > D?le vkl?d?me obecn? n?zev, pokud jeho vlastn?m jm?nem je p??davn? > jm?no, a je tak je?t? vn?m?no (tedy. nap?. "Pra?sk? rybn?k", ale ji? > pouze "Starom?stsk?" jako stanice metra). > > > Ust?len? zkratky > > Nepou??v?me ust?len? zkratky "n?m.", "ryb.". Zp?sobuj? probl?my p?i > vyhled?v?n? objektu. > > FIXME: Zkracov?n? by se dalo vy?e?it p?i renderov?n?, pokud nen? > dostatek m?sta, nebo naopak by ?lo ust?len? zkracovat a pou?it o tom > vyhled?va?. Anebo by ?lo pou??t alternativn? jm?na. > > > > ________________________________________________________________________ > Stanislav Brabec > http://www.penguin.cz/~utx > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- Jachym Cepicky e-mail: jachym.cepicky gmail com URL: http://les-ejk.cz GPG: http://www.les-ejk.cz/pgp/jachym_cepicky-gpg.pub

4.9.2008 11:10:02 (#30)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
Stanislav Brabec p??e v So 30. 08. 2008 v 15:07 +0200: zobrazit citaci
> Po diskusi zde jsem si dovolil p?ipravit n?vrh shrnut? doporu?en? pro > pou??v?n? ?e?tiny pro wiki.
Tak jsem to po oprav? psan? velk?ch p?smen dal na wiki. P?? zna?en? kostel? je?t? p?em??l?m, zdali ps?t kostel sv. V?clava kostel Sv. V?clava ?kostel svat?ho V?clava kostel Svat?ho V?clava Nehled? na to, ?e bude-li n?kdo v Praze hledat kostel kostel Panny Marie, sv. Jeron?ma a slovansk?ch patron?, tak asi bude hledat dlouho, nebo? pro v?t?inu Pra??k? jsou to Emauzy. Snad ten dlouh? n?zev pou??t pro place_of_worship, a ten kr?tk? pro building (a? ho tam n?kdo nakresl?). A krom? toho nev?m, jak u tagu denomination ozna?it c?rkev husitskou. ?eskobratrsk? place_of_worskip by snad ?lo ozna?it jako denomination=evangelic. ________________________________________________________________________ Stanislav Brabec http://www.penguin.cz/~utx

5.9.2008 07:51:45 (#31)
gravatar

Michal Grézl

<michal.grezl at gmail.com>
231
2008/9/4 Stanislav Brabec <utx at penguin.cz>: zobrazit citaci
> Stanislav Brabec p??e v So 30. 08. 2008 v 15:07 +0200: >> Po diskusi zde jsem si dovolil p?ipravit n?vrh shrnut? doporu?en? pro >> pou??v?n? ?e?tiny pro wiki. > > Tak jsem to po oprav? psan? velk?ch p?smen dal na wiki. > > P?? zna?en? kostel? je?t? p?em??l?m, zdali ps?t > kostel sv. V?clava > kostel Sv. V?clava > ?kostel svat?ho V?clava > kostel Svat?ho V?clava > > Nehled? na to, ?e bude-li n?kdo v Praze hledat kostel kostel Panny > Marie, sv. Jeron?ma a slovansk?ch patron?, tak asi bude hledat dlouho, > nebo? pro v?t?inu Pra??k? jsou to Emauzy. Snad ten dlouh? n?zev pou??t > pro place_of_worship, a ten kr?tk? pro building (a? ho tam n?kdo > nakresl?).
na tohle je name_loc zobrazit citaci
> A krom? toho nev?m, jak u tagu denomination ozna?it c?rkev husitskou. > > ?eskobratrsk? place_of_worskip by snad ?lo ozna?it jako > denomination=evangelic. > > >
-- Michal Gr?zl http://walley.org

5.9.2008 08:21:16 (#32)
gravatar

Jakub Sykora

<kubajz at kbx.cz>
615
Stanislav Brabec wrote: zobrazit citaci
> Stanislav Brabec p??e v So 30. 08. 2008 v 15:07 +0200: >> Po diskusi zde jsem si dovolil p?ipravit n?vrh shrnut? doporu?en? pro >> pou??v?n? ?e?tiny pro wiki. > > Tak jsem to po oprav? psan? velk?ch p?smen dal na wiki. > > P?? zna?en? kostel? je?t? p?em??l?m, zdali ps?t > kostel sv. V?clava > kostel Sv. V?clava > ?kostel svat?ho V?clava > kostel Svat?ho V?clava
kostel svat?ho V?clava. Zkratka se zp?tn? ud?lat d? automaticky, kde?to obr?cen? je to t??k?. Svat? je IMO ozna?en? toho, ?e byl svato?e?en a nen? to sou??st? jeho jm?na, nebo? ofici?ln? to byl kn??e V?clav I. zobrazit citaci
> > Nehled? na to, ?e bude-li n?kdo v Praze hledat kostel kostel Panny > Marie, sv. Jeron?ma a slovansk?ch patron?, tak asi bude hledat dlouho, > nebo? pro v?t?inu Pra??k? jsou to Emauzy. Snad ten dlouh? n?zev pou??t > pro place_of_worship, a ten kr?tk? pro building (a? ho tam n?kdo > nakresl?).
souhlas - chr?m je jim zasv?cen (sice kl??ter taky, ale to je jedno :]). Soubor staveb v bezprost?edn?m okol? jsou v?ak naz?v?ny i kl??ter Emauzy neboli Emauzsk? kl??ter. zobrazit citaci
> > A krom? toho nev?m, jak u tagu denomination ozna?it c?rkev husitskou.
klidn? bych zalo?il denomination:husit. Evangelici v pravem slova smyslu to nejsou. Sice se oddelili spolecn?, ale ka?d? ta c?rkev m? asi trochu jinou podstatu. Nav?c ob? maj? siln? zastoupen?, proto bych byl pro jejich odd?len?. zobrazit citaci
> > ?eskobratrsk? place_of_worskip by snad ?lo ozna?it jako > denomination=evangelic. > > > ________________________________________________________________________ > Stanislav Brabec > http://www.penguin.cz/~utx > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Jakub S?kora email: kubajz at kbx.cz <') ICQ: 68976632 ( =- mobil: +420 777 594 201 ''

5.9.2008 09:20:35 (#33)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
717
zobrazit citaci
>>> Po diskusi zde jsem si dovolil p?ipravit n?vrh shrnut? doporu?en? pro >>> pou??v?n? ?e?tiny pro wiki. >> >> Tak jsem to po oprav? psan? velk?ch p?smen dal na wiki. >> >> P?? zna?en? kostel? je?t? p?em??l?m, zdali ps?t >> kostel sv. V?clava >> kostel Sv. V?clava >> ?kostel svat?ho V?clava >> kostel Svat?ho V?clava > > kostel svat?ho V?clava. Zkratka se zp?tn? ud?lat d? automaticky, kde?to > obr?cen? je to t??k?. Svat? je IMO ozna?en? toho, ?e byl svato?e?en a > nen? to sou??st? jeho jm?na, nebo? ofici?ln? to byl kn??e V?clav I.
*** znovu jsem se nad tim zamyslel (a srovnaval jak to delaji jinde) a slovo kostel bych odstranil uplne a vyznam uvadel jen pokud bude jiny (kaple?, basilika, katedrala). Zkratku "sv." bych pouzival, jak je to zvykem v OSM i neOSM na zapad od nasich hranic. katolici to delaji takhle (predpokladam v souladu s pravopisem): http://www.biskupstvi.cz/katalog/zasveceni.php a respektuji se i mistni nazvy: http://www.biskupstvi.cz/farnosti/bohbrno.html zobrazit citaci
>> Nehled? na to, ?e bude-li n?kdo v Praze hledat kostel kostel Panny >> Marie, sv. Jeron?ma a slovansk?ch patron?, tak asi bude hledat dlouho, >> nebo? pro v?t?inu Pra??k? jsou to Emauzy. Snad ten dlouh? n?zev pou??t >> pro place_of_worship, a ten kr?tk? pro building (a? ho tam n?kdo >> nakresl?). > > souhlas - chr?m je jim zasv?cen (sice kl??ter taky, ale to je jedno :]). > Soubor staveb v bezprost?edn?m okol? jsou v?ak naz?v?ny i kl??ter Emauzy > neboli Emauzsk? kl??ter.
*** nejsem si vedom, ze by klastery mely nejake zasveceni... *** Emauzy je m?stn? n?zev kl??tern?ho komplexu, p??padn? m?stn? n?zev kostela hanoj

5.9.2008 09:32:36 (#34)
gravatar

Jakub Sykora

<kubajz at kbx.cz>
615
hanoj wrote: zobrazit citaci
> *** nejsem si vedom, ze by klastery mely nejake zasveceni...
cerpal jsem z wikipedie. Tam je psano, ze ano... -- Jakub S?kora email: kubajz at kbx.cz <') ICQ: 68976632 ( =- mobil: +420 777 594 201 ''

5.9.2008 11:32:25 (#35)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
hanoj p??e v P? 05. 09. 2008 v 09:20 +0200: zobrazit citaci
> > kostel svat?ho V?clava. Zkratka se zp?tn? ud?lat d? automaticky, kde?to > > obr?cen? je to t??k?. Svat? je IMO ozna?en? toho, ?e byl svato?e?en a > > nen? to sou??st? jeho jm?na, nebo? ofici?ln? to byl kn??e V?clav I. > *** znovu jsem se nad tim zamyslel (a srovnaval jak to delaji jinde) a > slovo kostel bych odstranil uplne a vyznam uvadel jen pokud bude jiny > (kaple?, basilika, katedrala).
To sice d?v? smysl, vytv??? to v?ak o???ek pro vyhled?va?: sv. Marek kapli?ka sv. Marka Pokud n?kdo zad? do vyhled?va?e "sv. Marek" najde se jen jedno z toho. Asi by to m?lo smysl ?e?it glob?ln? pro jazyky se sklo?ov?n?m, bu? nov?mi tagy, nebo inteligenc? vyhled?va?e, kter? by um?l sklo?ovat jm?na. ?name=kaple sv. Marka nominative=?sv. Marek Tady jsem se to pokusil nast?nit, ale skoro si mysl?m, ?e by to byla docela nep??jemn? pr?ce. Neexistuje n?kde k?d, kter? by to ji? um?l a dal by se zapracovat do vyhled?va?e? Pravideln? mi po?tou chod? automaticky generovan? dopisy nadepsan? "V??en? pane Brab?e", tak?e rozhodn? takov? software existuje, a nen? ?pln? blb?. Proposed tags: nominative genitive Languages with inflexion can use a different form of the name in the name, depending of form of writing. In case, that inflexion can block the search engine, tags nominative or genitive can be used for alternate forms of the name. Both tags can use all forms, that use name tag, e. g.: nominative_old, genitive:cs etc. Examples: chapel of st. Marc: name=kaple sv. Marka nominative=sv. Marek church of st. Marc (omitting the "church" as it is the default): ?name=sv. Marek genitive=sv. Marka -- Stanislav Brabec http://www.penguin.cz/~utx

5.9.2008 12:35:09 (#36)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at suse.cz>
144
Ahoj! zobrazit citaci
> > > kostel svat?ho V?clava. Zkratka se zp?tn? ud?lat d? automaticky, kde?to > > > obr?cen? je to t??k?. Svat? je IMO ozna?en? toho, ?e byl svato?e?en a > > > nen? to sou??st? jeho jm?na, nebo? ofici?ln? to byl kn??e V?clav I. > > *** znovu jsem se nad tim zamyslel (a srovnaval jak to delaji jinde) a > > slovo kostel bych odstranil uplne a vyznam uvadel jen pokud bude jiny > > (kaple?, basilika, katedrala). > > To sice d?v? smysl, vytv??? to v?ak o???ek pro vyhled?va?: > sv. Marek > kapli?ka sv. Marka > > Pokud n?kdo zad? do vyhled?va?e "sv. Marek" najde se jen jedno z toho. > > Asi by to m?lo smysl ?e?it glob?ln? pro jazyky se sklo?ov?n?m, bu? > nov?mi tagy, nebo inteligenc? vyhled?va?e, kter? by um?l sklo?ovat > jm?na. > > ???name=kaple sv. Marka > nominative=???sv. Marek > > > Tady jsem se to pokusil nast?nit, ale skoro si mysl?m, ?e by to byla > docela nep??jemn? pr?ce. Neexistuje n?kde k?d, kter? by to ji? um?l > > > a
Hodne neprijemna. zobrazit citaci
> dal by se zapracovat do vyhled?va?e? Pravideln? mi po?tou chod? > automaticky generovan? dopisy nadepsan? "V??en? pane Brab?e", tak?e > rozhodn? takov? software existuje, a nen? ?pln? blb?.
Tenhle kod existuje, jmenuje se morfologie, a ceska verse (GPL) je treba na nltools.sf.net. zobrazit citaci
> Proposed tags: > > nominative > genitive
Nene, tohle at opravdu dela vyhledavac. -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

5.9.2008 02:47:21 (#37)
gravatar

Martin Vidner

<martin.osm at vidner.net>
34
zobrazit citaci
> Tenhle kod existuje, jmenuje se morfologie, a ceska verse (GPL) je > treba na nltools.sf.net.
Jisty admin projektu pavel by tam mel dat presmerovani na ten skutecny obsah: http://sourceforge.net/projects/nltools Uz mu to trva pres 4 roky ;-) http://usenet.jyxo.cz/cz.comp.linux/0401/announce-automaticke-doplneni-hacku-a-carek-a-dalsi.html Martin

5.9.2008 11:58:28 (#38)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
717
zobrazit citaci
>> *** znovu jsem se nad tim zamyslel (a srovnaval jak to delaji jinde) a >> slovo kostel bych odstranil uplne a vyznam uvadel jen pokud bude jiny >> (kaple?, basilika, katedrala). > > To sice d?v? smysl, vytv??? to v?ak o???ek pro vyhled?va?: > sv. Marek > kapli?ka sv. Marka > > Pokud n?kdo zad? do vyhled?va?e "sv. Marek" najde se jen jedno z toho. > > Asi by to m?lo smysl ?e?it glob?ln? pro jazyky se sklo?ov?n?m, bu? > nov?mi tagy, nebo inteligenc? vyhled?va?e, kter? by um?l sklo?ovat > jm?na. > > ?name=kaple sv. Marka > nominative=?sv. Marek
*** na to jsem nepomyslel, v tom pripade podle zvyku wikipedie: kaple: sv. Marek (kaple) kostel: sv. Tadeas basilika: Srdce Pane (basilika) stejne si myslim ze z typu chramu bude jednou dalsi tag... udelat to pak skriptem konverzi nebude uz problem ps: at sklonuje stroj... hanoj

7.9.2008 02:12:31 (#39)
gravatar

Jan Dudík

<jan.dudik at gmail.com>
306 645
Tady dotaz - ulice se n?kdy uv?d? jako Smetanova, jindy jako B. Smetany jindy jako Bed?icha Smetany. rozepisovat zkratky? J&D Dne Sat, 30 Aug 2008 18:23:16 +0200 Jiri Jakes <jiri.jakes at gmail.com> napsal/-a: zobrazit citaci
>> >> Ust?len? zkratky >> >> Nepou??v?me ust?len? zkratky "n?m.", "ryb.". Zp?sobuj? probl?my p?i >> vyhled?v?n? objektu. >> >> FIXME: Zkracov?n? by se dalo vy?e?it p?i renderov?n?, pokud nen? >> dostatek m?sta, nebo naopak by ?lo ust?len? zkracovat a pou?it o tom >> vyhled?va?. Anebo by ?lo pou??t alternativn? jm?na. >> >> >> >> ________________________________________________________________________ >> Stanislav Brabec >> http://www.penguin.cz/~utx >> > > Ji?? > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Tato zpr?va byla vytvo?ena p?evratn?m po?tovn?m klientem Opery: http://www.opera.com/mail/

7.9.2008 04:46:46 (#40)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Zkratky se z?sadn? nepou??vaj?, a v?echny se rozepisuj?. Automaticky je rozvinovat, kdyby to n?kdo pot?eboval, by bylo dost slo?it? (svat?, svat?ho...), kde?to automaticky vytv??et je pom?rn? trivi?ln?. Jestli Smetanova, nebo Bed?icha Smetany by m?lo rozhodnout jak je uvedena na ceduli, p??padn? v UIR-ADR (pokud se li??, tak je to probl?m). On Sun, 07 Sep 2008 14:12:31 +0200, Jan Dud?k <jan.dudik at gmail.com> wrote: zobrazit citaci
> Tady dotaz - ulice se n?kdy uv?d? jako Smetanova, jindy jako B. Smetany > jindy jako Bed?icha Smetany. rozepisovat zkratky? > > J&D > > Dne Sat, 30 Aug 2008 18:23:16 +0200 Jiri Jakes <jiri.jakes at gmail.com> > napsal/-a: > >>> >>> Ust?len? zkratky >>> >>> Nepou??v?me ust?len? zkratky "n?m.", "ryb.". Zp?sobuj? probl?my p?i >>> vyhled?v?n? objektu. >>> >>> FIXME: Zkracov?n? by se dalo vy?e?it p?i renderov?n?, pokud nen? >>> dostatek m?sta, nebo naopak by ?lo ust?len? zkracovat a pou?it o tom >>> vyhled?va?. Anebo by ?lo pou??t alternativn? jm?na. >>> >>> >>> >>> ________________________________________________________________________ >>> Stanislav Brabec >>> http://www.penguin.cz/~utx >>> >> >> Ji?? >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > >
-- Petr Dlouh?

15.9.2008 01:05:48 (#41)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at suse.cz>
144
On Fri 2008-09-05 14:47:21, Martin Vidner wrote: zobrazit citaci
> > Tenhle kod existuje, jmenuje se morfologie, a ceska verse (GPL) je > > treba na nltools.sf.net. > > Jisty admin projektu pavel by tam mel dat presmerovani na ten skutecny obsah: > http://sourceforge.net/projects/nltools
Jisty admin je prilis liny ;-). zobrazit citaci
> Uz mu to trva pres 4 roky ;-) > http://usenet.jyxo.cz/cz.comp.linux/0401/announce-automaticke-doplneni-hacku-a-carek-a-dalsi.html > > Martin > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

« zpět na výpis měsíce