« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Jihočeská posila

Vlákno 12.8. - 12.8.2008, počet zpráv: 2


12.8.2008 03:58:36 (#1)
gravatar

Jan Dudík

<jan.dudik at gmail.com>
278 645
Ahoj lidi, asi p?ed m?s?cem jsem narazil na OSM a za?al je trochu editovat. St?le se u??m, pou??v?m Potlatch. Ale pro? p??u - b?hem m? dovolen? se n?kdo pustil do ?esk?ch Budjovic a nakrelil tam v?t?inu ulic. Bohu?el, p?i t?to p??le?itosti leckde p?epsal mnou vytvo?en? ulice ?i p?idal zp?t neexistuj?c?. Dalo by se n?jak zjistit kdo to byl, abychmom se mohli dohodnout? M??ulov?

12.8.2008 05:14:09 (#2)
gravatar

Tomáš Tichý

<t.tichy at post.cz>
150 4809
Jasn?, v potlatchu sta?? ozna?it p??slu?nou way a stisknout kl?vesu H a uk??e to historii editac?, v?etn? mo?nosti poslat dan?mu u?ivateli mail. =TT= 2008/8/12 Jan Dud?k <jan.dudik at gmail.com>: zobrazit citaci
> Ahoj lidi, > asi p?ed m?s?cem jsem narazil na OSM a za?al je trochu editovat. > St?le se u??m, pou??v?m Potlatch. > Ale pro? p??u - b?hem m? dovolen? se n?kdo pustil do ?esk?ch Budjovic > a nakrelil tam v?t?inu ulic. Bohu?el, p?i t?to p??le?itosti leckde > p?epsal mnou vytvo?en? ulice ?i p?idal zp?t neexistuj?c?. > Dalo by se n?jak zjistit kdo to byl, abychmom se mohli dohodnout? > > M??ulov? > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

« zpět na výpis měsíce