« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Podkladové mapy ČÚZK

Vlákno 7.8. - 17.8.2008, počet zpráv: 29


7.8.2008 01:48:14 (#1)
gravatar

Jiri Jakes

<jiri.jakes at gmail.com>
16
Zdrav?m! Ned?vno se tu ?e?ila mo?nost pou?it? dat ??ZK. Lid?, ?t?te: =============================================================================== Mnou odeslan? dotaz dnes v 8.37: Dobr? den, na str?nk?ch aplikace Nahl??en? do KN nejsou k nalezen? podm?nky pou?it? dat. Konkr?tn? by mne zaj?malo, zda je v souladu s ve?ker?mi licencemi odvozov?n? jin?ch kartografick?ch d?l na z?klad? map KN. Jednalo by se o podklady p?i tvorb? map, kter? sdru?uje projekt openstreetmap.org. Tento nekomer?n? projekt m? za c?l vytvo?en? svobodn?ch a licencemi nezat??en?ch map. V sou?asn? dob? to vypad? tak, ?e p?isp?vatel? bu? mapuj? ?zem? na z?klad? z?znam? sv?ch GPS za??zen?, nebo odvozuj? mapy ze zdroj?, kter? toto umo??uj?. Slu?ba WMS, kterou tak? Nahl??en? do KN nab?z?, a zvl??t? jej? vrstva "digit?ln? katastr?ln? mapa", by byla naprosto ide?ln? pro tvorbu s?t? ulic a vyzna?en? zastav?n?ch ploch. Bohu?el, z nevyjasn?n?ch licen?n?ch d?vod? nen? zat?m mo?n? tato data pou??vat. T?mto bych V?s r?d po??dal o informaci, zda je v souladu s licencemi ??ZK takov?to odvozov?n? jin?ch nekomer?n?ch kartografick?ch d?l na z?klad? map KN prost?ednictv?m WMS. P?edem d?kuji za odpov??. Ji?? Jake? ================================================================================== Odpov?? obdr?en? p?ed 7 minutami, v 13.40: V??en? pane Jake?i ! U?it? WMS pro katastr?ln? mapy nen? omezeno ??dnou licenc?, tj. je mo?n? na z?klad? tohoto podkladu vektorizovat nap?. sch?ma silni?n? s?t?. Vznikaj?c? data nejsou daty katastru nemovitost? (KN). Pro uveden? ??el lze bez probl?m? pou??t jak digit?ln? katastr?ln? mapu, tak i orienta?n? mapu parcel. Li?? se pouze ?itelnost? a geometrickou p?esnost?, kter? se stejn? pohybuje max. v ??du metr?. Datov? sady KN ve form? datov?ch soubor? naopak voln? ?i?iteln? nejsou, pouze se souhlasem ??ZK. Soubor popisn?ch informac? nav?c obsahuje osobn? ?daje vlastn?k? a jin?ch opr?vn?n?ch osob. S pozdravem Ing. Ji?? Pol??ek, CSc. ?editel sekce centr?ln? datab?ze KN ??ZK

7.8.2008 04:53:58 (#2)
gravatar

Jachym Cepicky

<jachym.cepicky at gmail.com>
407 93
Super, jeliko? pou??vaj? MapServer, tak by s p?evodem do WGS84 nem?l b?t probl?m (a? u? to jejich server podporuje a nebo by se to musel va?it p?es n?jakej jinej). j Dne 7. srpen 2008 13:48 Jiri Jakes <jiri.jakes at gmail.com> napsal(a): zobrazit citaci
> Zdrav?m! > Ned?vno se tu ?e?ila mo?nost pou?it? dat ??ZK. Lid?, ?t?te: > > =============================================================================== > > Mnou odeslan? dotaz dnes v 8.37: > > Dobr? den, > na str?nk?ch aplikace Nahl??en? do KN nejsou k nalezen? podm?nky pou?it? > dat. Konkr?tn? by mne zaj?malo, zda je v souladu s ve?ker?mi licencemi > odvozov?n? jin?ch kartografick?ch d?l na z?klad? map KN. > > Jednalo by se o podklady p?i tvorb? map, kter? sdru?uje projekt > openstreetmap.org. Tento nekomer?n? projekt m? za c?l vytvo?en? svobodn?ch a > licencemi nezat??en?ch map. V sou?asn? dob? to vypad? tak, ?e p?isp?vatel? > bu? mapuj? ?zem? na z?klad? z?znam? sv?ch GPS za??zen?, nebo odvozuj? mapy > ze zdroj?, kter? toto umo??uj?. Slu?ba WMS, kterou tak? Nahl??en? do KN > nab?z?, a zvl??t? jej? vrstva "digit?ln? katastr?ln? mapa", by byla naprosto > ide?ln? pro tvorbu s?t? ulic a vyzna?en? zastav?n?ch ploch. Bohu?el, z > nevyjasn?n?ch licen?n?ch d?vod? nen? zat?m mo?n? tato data pou??vat. > > T?mto bych V?s r?d po??dal o informaci, zda je v souladu s licencemi ??ZK > takov?to odvozov?n? jin?ch nekomer?n?ch kartografick?ch d?l na z?klad? map > KN prost?ednictv?m WMS. > > P?edem d?kuji za odpov??. > > Ji?? Jake? > > ================================================================================== > > Odpov?? obdr?en? p?ed 7 minutami, v 13.40: > > V??en? pane Jake?i ! > > U?it? WMS pro katastr?ln? mapy nen? omezeno ??dnou licenc?, tj. je mo?n? na > z?klad? tohoto podkladu vektorizovat nap?. sch?ma silni?n? s?t?. Vznikaj?c? > data nejsou daty katastru nemovitost? (KN). Pro uveden? ??el lze bez > probl?m? pou??t jak digit?ln? katastr?ln? mapu, tak i orienta?n? mapu > parcel. Li?? se pouze ?itelnost? a geometrickou p?esnost?, kter? se stejn? > pohybuje max. v ??du metr?. > Datov? sady KN ve form? datov?ch soubor? naopak voln? ?i?iteln? nejsou, > pouze se souhlasem ??ZK. Soubor popisn?ch informac? nav?c obsahuje osobn? > ?daje vlastn?k? a jin?ch opr?vn?n?ch osob. > > S pozdravem > > Ing. Ji?? Pol??ek, CSc. > ?editel sekce centr?ln? datab?ze KN > ??ZK > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- Jachym Cepicky e-mail: jachym.cepicky gmail com URL: http://les-ejk.cz GPG: http://www.les-ejk.cz/pgp/jachym_cepicky-gpg.pub

7.8.2008 05:01:36 (#3)
gravatar

<j.v.2 at seznam.cz>
57
... podporuje a dokonce u? m?me i spraven? zobrazov?n? v ne-JTSK. Tak?e s v?stupem v EPSG:4326 by nem?l b?t probl?m. Jirka Vesel? zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: Jachym Cepicky <jachym.cepicky at gmail.com> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Podkladov? mapy ??ZK > Datum: 07.8.2008 16:54:10 > ---------------------------------------- > Super, > jeliko? pou??vaj? MapServer, tak by s p?evodem do WGS84 nem?l b?t > probl?m (a? u? to jejich server podporuje a nebo by se to musel va?it > p?es n?jakej jinej). > > j > > Dne 7. srpen 2008 13:48 Jiri Jakes <jiri.jakes at gmail.com> napsal(a): > > Zdrav?m! > > Ned?vno se tu ?e?ila mo?nost pou?it? dat ??ZK. Lid?, ?t?te: > > > > > =============================================================================== > > > > Mnou odeslan? dotaz dnes v 8.37: > > > > Dobr? den, > > na str?nk?ch aplikace Nahl??en? do KN nejsou k nalezen? podm?nky pou?it? > > dat. Konkr?tn? by mne zaj?malo, zda je v souladu s ve?ker?mi licencemi > > odvozov?n? jin?ch kartografick?ch d?l na z?klad? map KN. > > > > Jednalo by se o podklady p?i tvorb? map, kter? sdru?uje projekt > > openstreetmap.org. Tento nekomer?n? projekt m? za c?l vytvo?en? svobodn?ch a > > licencemi nezat??en?ch map. V sou?asn? dob? to vypad? tak, ?e p?isp?vatel? > > bu? mapuj? ?zem? na z?klad? z?znam? sv?ch GPS za??zen?, nebo odvozuj? mapy > > ze zdroj?, kter? toto umo??uj?. Slu?ba WMS, kterou tak? Nahl??en? do KN > > nab?z?, a zvl??t? jej? vrstva "digit?ln? katastr?ln? mapa", by byla naprosto > > ide?ln? pro tvorbu s?t? ulic a vyzna?en? zastav?n?ch ploch. Bohu?el, z > > nevyjasn?n?ch licen?n?ch d?vod? nen? zat?m mo?n? tato data pou??vat. > > > > T?mto bych V?s r?d po??dal o informaci, zda je v souladu s licencemi ??ZK > > takov?to odvozov?n? jin?ch nekomer?n?ch kartografick?ch d?l na z?klad? map > > KN prost?ednictv?m WMS. > > > > P?edem d?kuji za odpov??. > > > > Ji?? Jake? > > > > > ================================================================================== > > > > Odpov?? obdr?en? p?ed 7 minutami, v 13.40: > > > > V??en? pane Jake?i ! > > > > U?it? WMS pro katastr?ln? mapy nen? omezeno ??dnou licenc?, tj. je mo?n? na > > z?klad? tohoto podkladu vektorizovat nap?. sch?ma silni?n? s?t?. Vznikaj?c? > > data nejsou daty katastru nemovitost? (KN). Pro uveden? ??el lze bez > > probl?m? pou??t jak digit?ln? katastr?ln? mapu, tak i orienta?n? mapu > > parcel. Li?? se pouze ?itelnost? a geometrickou p?esnost?, kter? se stejn? > > pohybuje max. v ??du metr?. > > Datov? sady KN ve form? datov?ch soubor? naopak voln? ?i?iteln? nejsou, > > pouze se souhlasem ??ZK. Soubor popisn?ch informac? nav?c obsahuje osobn? > > ?daje vlastn?k? a jin?ch opr?vn?n?ch osob. > > > > S pozdravem > > > > Ing. Ji?? Pol??ek, CSc. > > ?editel sekce centr?ln? datab?ze KN > > ??ZK > > > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > > > -- > Jachym Cepicky > e-mail: jachym.cepicky gmail com > URL: http://les-ejk.cz > GPG: http://www.les-ejk.cz/pgp/jachym_cepicky-gpg.pub > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > >

7.8.2008 05:36:44 (#4)
gravatar

Jiri Jakes

<jiri.jakes at gmail.com>
16
Tak v JOSM p?i projekci EPSG:4326 to jde pom?rn? dob?e ( http://wms.cuzk.cz/wms.asp?service=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:4326&LAYERS=rst_dkm&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=FALSE ), d?lky sed?, ale te? zji??uju, ?e je to cel? kousek posunut?. Kdy? v?ak posunu WMS vrsvu, tak to sed? fakt perfektn?? D? se s t?m n?co d?lat? Jachym Cepicky wrote: zobrazit citaci
> Super, > jeliko? pou??vaj? MapServer, tak by s p?evodem do WGS84 nem?l b?t > probl?m (a? u? to jejich server podporuje a nebo by se to musel va?it > p?es n?jakej jinej). > > j > > Dne 7. srpen 2008 13:48 Jiri Jakes <jiri.jakes at gmail.com> napsal(a): >> Zdrav?m! >> Ned?vno se tu ?e?ila mo?nost pou?it? dat ??ZK. Lid?, ?t?te: >> >> =============================================================================== >> >> Mnou odeslan? dotaz dnes v 8.37: >> >> Dobr? den, >> na str?nk?ch aplikace Nahl??en? do KN nejsou k nalezen? podm?nky pou?it? >> dat. Konkr?tn? by mne zaj?malo, zda je v souladu s ve?ker?mi licencemi >> odvozov?n? jin?ch kartografick?ch d?l na z?klad? map KN. >> >> Jednalo by se o podklady p?i tvorb? map, kter? sdru?uje projekt >> openstreetmap.org. Tento nekomer?n? projekt m? za c?l vytvo?en? svobodn?ch a >> licencemi nezat??en?ch map. V sou?asn? dob? to vypad? tak, ?e p?isp?vatel? >> bu? mapuj? ?zem? na z?klad? z?znam? sv?ch GPS za??zen?, nebo odvozuj? mapy >> ze zdroj?, kter? toto umo??uj?. Slu?ba WMS, kterou tak? Nahl??en? do KN >> nab?z?, a zvl??t? jej? vrstva "digit?ln? katastr?ln? mapa", by byla naprosto >> ide?ln? pro tvorbu s?t? ulic a vyzna?en? zastav?n?ch ploch. Bohu?el, z >> nevyjasn?n?ch licen?n?ch d?vod? nen? zat?m mo?n? tato data pou??vat. >> >> T?mto bych V?s r?d po??dal o informaci, zda je v souladu s licencemi ??ZK >> takov?to odvozov?n? jin?ch nekomer?n?ch kartografick?ch d?l na z?klad? map >> KN prost?ednictv?m WMS. >> >> P?edem d?kuji za odpov??. >> >> Ji?? Jake? >> >> ================================================================================== >> >> Odpov?? obdr?en? p?ed 7 minutami, v 13.40: >> >> V??en? pane Jake?i ! >> >> U?it? WMS pro katastr?ln? mapy nen? omezeno ??dnou licenc?, tj. je mo?n? na >> z?klad? tohoto podkladu vektorizovat nap?. sch?ma silni?n? s?t?. Vznikaj?c? >> data nejsou daty katastru nemovitost? (KN). Pro uveden? ??el lze bez >> probl?m? pou??t jak digit?ln? katastr?ln? mapu, tak i orienta?n? mapu >> parcel. Li?? se pouze ?itelnost? a geometrickou p?esnost?, kter? se stejn? >> pohybuje max. v ??du metr?. >> Datov? sady KN ve form? datov?ch soubor? naopak voln? ?i?iteln? nejsou, >> pouze se souhlasem ??ZK. Soubor popisn?ch informac? nav?c obsahuje osobn? >> ?daje vlastn?k? a jin?ch opr?vn?n?ch osob. >> >> S pozdravem >> >> Ing. Ji?? Pol??ek, CSc. >> ?editel sekce centr?ln? datab?ze KN >> ??ZK >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > >

7.8.2008 11:22:15 (#5)
gravatar

Tomas Kolda

<kolda at web2net.cz>
133
Ja tam vubec nic nevidim (vsude bilo), co delam spatne? T Jiri Jakes writes: zobrazit citaci
> Tak v JOSM p?i projekci EPSG:4326 to jde pom?rn? dob?e ( > http://wms.cuzk.cz/wms.asp?service=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:4326&LAYERS=rst_dkm&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=FALSE > ), d?lky sed?, ale te? zji??uju, ?e je to cel? kousek posunut?. Kdy? > v?ak posunu WMS vrsvu, tak to sed? fakt perfektn?? D? se s t?m n?co d?lat? > > > Jachym Cepicky wrote: >> Super, >> jeliko? pou??vaj? MapServer, tak by s p?evodem do WGS84 nem?l b?t >> probl?m (a? u? to jejich server podporuje a nebo by se to musel va?it >> p?es n?jakej jinej). >> >> j >> >> Dne 7. srpen 2008 13:48 Jiri Jakes <jiri.jakes at gmail.com> napsal(a): >>> Zdrav?m! >>> Ned?vno se tu ?e?ila mo?nost pou?it? dat ??ZK. Lid?, ?t?te: >>> >>> =============================================================================== >>> >>> Mnou odeslan? dotaz dnes v 8.37: >>> >>> Dobr? den, >>> na str?nk?ch aplikace Nahl??en? do KN nejsou k nalezen? podm?nky pou?it? >>> dat. Konkr?tn? by mne zaj?malo, zda je v souladu s ve?ker?mi licencemi >>> odvozov?n? jin?ch kartografick?ch d?l na z?klad? map KN. >>> >>> Jednalo by se o podklady p?i tvorb? map, kter? sdru?uje projekt >>> openstreetmap.org. Tento nekomer?n? projekt m? za c?l vytvo?en? svobodn?ch a >>> licencemi nezat??en?ch map. V sou?asn? dob? to vypad? tak, ?e p?isp?vatel? >>> bu? mapuj? ?zem? na z?klad? z?znam? sv?ch GPS za??zen?, nebo odvozuj? mapy >>> ze zdroj?, kter? toto umo??uj?. Slu?ba WMS, kterou tak? Nahl??en? do KN >>> nab?z?, a zvl??t? jej? vrstva "digit?ln? katastr?ln? mapa", by byla naprosto >>> ide?ln? pro tvorbu s?t? ulic a vyzna?en? zastav?n?ch ploch. Bohu?el, z >>> nevyjasn?n?ch licen?n?ch d?vod? nen? zat?m mo?n? tato data pou??vat. >>> >>> T?mto bych V?s r?d po??dal o informaci, zda je v souladu s licencemi ??ZK >>> takov?to odvozov?n? jin?ch nekomer?n?ch kartografick?ch d?l na z?klad? map >>> KN prost?ednictv?m WMS. >>> >>> P?edem d?kuji za odpov??. >>> >>> Ji?? Jake? >>> >>> ================================================================================== >>> >>> Odpov?? obdr?en? p?ed 7 minutami, v 13.40: >>> >>> V??en? pane Jake?i ! >>> >>> U?it? WMS pro katastr?ln? mapy nen? omezeno ??dnou licenc?, tj. je mo?n? na >>> z?klad? tohoto podkladu vektorizovat nap?. sch?ma silni?n? s?t?. Vznikaj?c? >>> data nejsou daty katastru nemovitost? (KN). Pro uveden? ??el lze bez >>> probl?m? pou??t jak digit?ln? katastr?ln? mapu, tak i orienta?n? mapu >>> parcel. Li?? se pouze ?itelnost? a geometrickou p?esnost?, kter? se stejn? >>> pohybuje max. v ??du metr?. >>> Datov? sady KN ve form? datov?ch soubor? naopak voln? ?i?iteln? nejsou, >>> pouze se souhlasem ??ZK. Soubor popisn?ch informac? nav?c obsahuje osobn? >>> ?daje vlastn?k? a jin?ch opr?vn?n?ch osob. >>> >>> S pozdravem >>> >>> Ing. Ji?? Pol??ek, CSc. >>> ?editel sekce centr?ln? datab?ze KN >>> ??ZK >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >> >> >> > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

8.8.2008 07:10:40 (#6)
gravatar

Jiri Jakes

<jiri.jakes at gmail.com>
16
Zkus na??st WMS p?i n?jak?ch 20 m. Ty mapy jsou tam zhruba od 100 m, ale pou?iteln? jsou a? mnohem bl??? Tomas Kolda wrote: zobrazit citaci
> Ja tam vubec nic nevidim (vsude bilo), co delam spatne? > > T > > Jiri Jakes writes: > >> Tak v JOSM p?i projekci EPSG:4326 to jde pom?rn? dob?e ( >> http://wms.cuzk.cz/wms.asp?service=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:4326&LAYERS=rst_dkm&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=FALSE >> ), d?lky sed?, ale te? zji??uju, ?e je to cel? kousek posunut?. Kdy? >> v?ak posunu WMS vrsvu, tak to sed? fakt perfektn?? D? se s t?m n?co d?lat? >> >> >> Jachym Cepicky wrote: >>> Super, >>> jeliko? pou??vaj? MapServer, tak by s p?evodem do WGS84 nem?l b?t >>> probl?m (a? u? to jejich server podporuje a nebo by se to musel va?it >>> p?es n?jakej jinej). >>> >>> j >>> >>> Dne 7. srpen 2008 13:48 Jiri Jakes <jiri.jakes at gmail.com> napsal(a): >>>> Zdrav?m! >>>> Ned?vno se tu ?e?ila mo?nost pou?it? dat ??ZK. Lid?, ?t?te: >>>> >>>> =============================================================================== >>>> >>>> Mnou odeslan? dotaz dnes v 8.37: >>>> >>>> Dobr? den, >>>> na str?nk?ch aplikace Nahl??en? do KN nejsou k nalezen? podm?nky pou?it? >>>> dat. Konkr?tn? by mne zaj?malo, zda je v souladu s ve?ker?mi licencemi >>>> odvozov?n? jin?ch kartografick?ch d?l na z?klad? map KN. >>>> >>>> Jednalo by se o podklady p?i tvorb? map, kter? sdru?uje projekt >>>> openstreetmap.org. Tento nekomer?n? projekt m? za c?l vytvo?en? svobodn?ch a >>>> licencemi nezat??en?ch map. V sou?asn? dob? to vypad? tak, ?e p?isp?vatel? >>>> bu? mapuj? ?zem? na z?klad? z?znam? sv?ch GPS za??zen?, nebo odvozuj? mapy >>>> ze zdroj?, kter? toto umo??uj?. Slu?ba WMS, kterou tak? Nahl??en? do KN >>>> nab?z?, a zvl??t? jej? vrstva "digit?ln? katastr?ln? mapa", by byla naprosto >>>> ide?ln? pro tvorbu s?t? ulic a vyzna?en? zastav?n?ch ploch. Bohu?el, z >>>> nevyjasn?n?ch licen?n?ch d?vod? nen? zat?m mo?n? tato data pou??vat. >>>> >>>> T?mto bych V?s r?d po??dal o informaci, zda je v souladu s licencemi ??ZK >>>> takov?to odvozov?n? jin?ch nekomer?n?ch kartografick?ch d?l na z?klad? map >>>> KN prost?ednictv?m WMS. >>>> >>>> P?edem d?kuji za odpov??. >>>> >>>> Ji?? Jake? >>>> >>>> ================================================================================== >>>> >>>> Odpov?? obdr?en? p?ed 7 minutami, v 13.40: >>>> >>>> V??en? pane Jake?i ! >>>> >>>> U?it? WMS pro katastr?ln? mapy nen? omezeno ??dnou licenc?, tj. je mo?n? na >>>> z?klad? tohoto podkladu vektorizovat nap?. sch?ma silni?n? s?t?. Vznikaj?c? >>>> data nejsou daty katastru nemovitost? (KN). Pro uveden? ??el lze bez >>>> probl?m? pou??t jak digit?ln? katastr?ln? mapu, tak i orienta?n? mapu >>>> parcel. Li?? se pouze ?itelnost? a geometrickou p?esnost?, kter? se stejn? >>>> pohybuje max. v ??du metr?. >>>> Datov? sady KN ve form? datov?ch soubor? naopak voln? ?i?iteln? nejsou, >>>> pouze se souhlasem ??ZK. Soubor popisn?ch informac? nav?c obsahuje osobn? >>>> ?daje vlastn?k? a jin?ch opr?vn?n?ch osob. >>>> >>>> S pozdravem >>>> >>>> Ing. Ji?? Pol??ek, CSc. >>>> ?editel sekce centr?ln? datab?ze KN >>>> ??ZK >>>> >>>> _______________________________________________ >>>> Talk-cz mailing list >>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>> >>> >>> >>> >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

8.8.2008 08:26:39 (#7)
gravatar

Michal Kovar

<megabordel at seznam.cz>
90
I pri 5m mam jen bilou plochu s napisem CUZK On Fri, 08 Aug 2008 07:10:40 +0200, Jiri Jakes <jiri.jakes at gmail.com> wrote: zobrazit citaci
> Zkus na??st WMS p?i n?jak?ch 20 m. Ty mapy jsou tam zhruba od 100 m, ale > pou?iteln? jsou a? mnohem bl??? > > > Tomas Kolda wrote: >> Ja tam vubec nic nevidim (vsude bilo), co delam spatne? >> >> T >> >> Jiri Jakes writes: >> >>> Tak v JOSM p?i projekci EPSG:4326 to jde pom?rn? dob?e ( >>> http://wms.cuzk.cz/wms.asp?service=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:4326&LAYERS=rst_dkm&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=FALSE >>> ), d?lky sed?, ale te? zji??uju, ?e je to cel? kousek posunut?. Kdy? >>> v?ak posunu WMS vrsvu, tak to sed? fakt perfektn?? D? se s t?m n?co >>> d?lat? >>> >>> >>> Jachym Cepicky wrote: >>>> Super, >>>> jeliko? pou??vaj? MapServer, tak by s p?evodem do WGS84 nem?l b?t >>>> probl?m (a? u? to jejich server podporuje a nebo by se to musel va?it >>>> p?es n?jakej jinej). >>>> >>>> j >>>> >>>> Dne 7. srpen 2008 13:48 Jiri Jakes <jiri.jakes at gmail.com> napsal(a): >>>>> Zdrav?m! >>>>> Ned?vno se tu ?e?ila mo?nost pou?it? dat ??ZK. Lid?, ?t?te: >>>>> >>>>> =============================================================================== >>>>> >>>>> Mnou odeslan? dotaz dnes v 8.37: >>>>> >>>>> Dobr? den, >>>>> na str?nk?ch aplikace Nahl??en? do KN nejsou k nalezen? podm?nky >>>>> pou?it? >>>>> dat. Konkr?tn? by mne zaj?malo, zda je v souladu s ve?ker?mi >>>>> licencemi >>>>> odvozov?n? jin?ch kartografick?ch d?l na z?klad? map KN. >>>>> >>>>> Jednalo by se o podklady p?i tvorb? map, kter? sdru?uje projekt >>>>> openstreetmap.org. Tento nekomer?n? projekt m? za c?l vytvo?en? >>>>> svobodn?ch a >>>>> licencemi nezat??en?ch map. V sou?asn? dob? to vypad? tak, ?e >>>>> p?isp?vatel? >>>>> bu? mapuj? ?zem? na z?klad? z?znam? sv?ch GPS za??zen?, nebo >>>>> odvozuj? mapy >>>>> ze zdroj?, kter? toto umo??uj?. Slu?ba WMS, kterou tak? Nahl??en? do >>>>> KN >>>>> nab?z?, a zvl??t? jej? vrstva "digit?ln? katastr?ln? mapa", by byla >>>>> naprosto >>>>> ide?ln? pro tvorbu s?t? ulic a vyzna?en? zastav?n?ch ploch. Bohu?el, >>>>> z >>>>> nevyjasn?n?ch licen?n?ch d?vod? nen? zat?m mo?n? tato data pou??vat. >>>>> >>>>> T?mto bych V?s r?d po??dal o informaci, zda je v souladu s licencemi >>>>> ??ZK >>>>> takov?to odvozov?n? jin?ch nekomer?n?ch kartografick?ch d?l na >>>>> z?klad? map >>>>> KN prost?ednictv?m WMS. >>>>> >>>>> P?edem d?kuji za odpov??. >>>>> >>>>> Ji?? Jake? >>>>> >>>>> ================================================================================== >>>>> >>>>> Odpov?? obdr?en? p?ed 7 minutami, v 13.40: >>>>> >>>>> V??en? pane Jake?i ! >>>>> >>>>> U?it? WMS pro katastr?ln? mapy nen? omezeno ??dnou licenc?, tj. je >>>>> mo?n? na >>>>> z?klad? tohoto podkladu vektorizovat nap?. sch?ma silni?n? s?t?. >>>>> Vznikaj?c? >>>>> data nejsou daty katastru nemovitost? (KN). Pro uveden? ??el lze bez >>>>> probl?m? pou??t jak digit?ln? katastr?ln? mapu, tak i orienta?n? mapu >>>>> parcel. Li?? se pouze ?itelnost? a geometrickou p?esnost?, kter? se >>>>> stejn? >>>>> pohybuje max. v ??du metr?. >>>>> Datov? sady KN ve form? datov?ch soubor? naopak voln? ?i?iteln? >>>>> nejsou, >>>>> pouze se souhlasem ??ZK. Soubor popisn?ch informac? nav?c obsahuje >>>>> osobn? >>>>> ?daje vlastn?k? a jin?ch opr?vn?n?ch osob. >>>>> >>>>> S pozdravem >>>>> >>>>> Ing. Ji?? Pol??ek, CSc. >>>>> ?editel sekce centr?ln? datab?ze KN >>>>> ??ZK >>>>> >>>>> _______________________________________________ >>>>> Talk-cz mailing list >>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>> >>>> >>>> >>>> >>> >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Using Opera's revolutionary e-mail client: http://www.opera.com/mail/

8.8.2008 08:51:19 (#8)
gravatar

<j.v.2 at seznam.cz>
57
Zdravim, pouzivate SRS=EPSG:4326? Mate zapnute skupiny vrstev "KN" a "prehledky"? Ten priklad dole muze byt trochu matouci, protoze pouziva vrstvu pro digitalni katastralni mapu (rst_dkm) a ta je na min nez 20% uzemi. Plne pokryti CR souvislym zobrazenim ziskate pomoci layers=KN,prehledky Prehledky jsou hranice kraju, pracovist a katastralnich uzemi, mapy se zobrazuji cca od meritka 1:5000. V uzemich mimo DKM se vetsinou jedna o skenovane mapy a nasledne transformovane rastry - takze tam muze byt pomerne velky posun. Do rozboru presnosti zobrazovani orientacni mapy parcel se radeji poustet nebudu :-) J.Vesely zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: Michal Kovar <megabordel at seznam.cz> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Podkladov? mapy ??ZK > Datum: 08.8.2008 08:27:13 > ---------------------------------------- > I pri 5m mam jen bilou plochu s napisem CUZK > > On Fri, 08 Aug 2008 07:10:40 +0200, Jiri Jakes <jiri.jakes at gmail.com> > wrote: > > > Zkus na??st WMS p?i n?jak?ch 20 m. Ty mapy jsou tam zhruba od 100 m, ale > > pou?iteln? jsou a? mnohem bl??? > > > > > > Tomas Kolda wrote: > >> Ja tam vubec nic nevidim (vsude bilo), co delam spatne? > >> > >> T > >> > >> Jiri Jakes writes: > >> > >>> Tak v JOSM p?i projekci EPSG:4326 to jde pom?rn? dob?e ( > >>> > http://wms.cuzk.cz/wms.asp?service=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:4326&LAYERS=rst_dkm&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=FALSE > >>> ), d?lky sed?, ale te? zji??uju, ?e je to cel? kousek posunut?. Kdy? > >>> v?ak posunu WMS vrsvu, tak to sed? fakt perfektn?? D? se s t?m n?co > >>> d?lat? > >>> > >>> > >>> Jachym Cepicky wrote: > >>>> Super, > >>>> jeliko? pou??vaj? MapServer, tak by s p?evodem do WGS84 nem?l b?t > >>>> probl?m (a? u? to jejich server podporuje a nebo by se to musel va?it > >>>> p?es n?jakej jinej). > >>>> > >>>> j > >>>> > >>>> Dne 7. srpen 2008 13:48 Jiri Jakes <jiri.jakes at gmail.com> napsal(a): > >>>>> Zdrav?m! > >>>>> Ned?vno se tu ?e?ila mo?nost pou?it? dat ??ZK. Lid?, ?t?te: > >>>>> > >>>>> > =============================================================================== > >>>>> > >>>>> Mnou odeslan? dotaz dnes v 8.37: > >>>>> > >>>>> Dobr? den, > >>>>> na str?nk?ch aplikace Nahl??en? do KN nejsou k nalezen? podm?nky > >>>>> pou?it? > >>>>> dat. Konkr?tn? by mne zaj?malo, zda je v souladu s ve?ker?mi > >>>>> licencemi > >>>>> odvozov?n? jin?ch kartografick?ch d?l na z?klad? map KN. > >>>>> > >>>>> Jednalo by se o podklady p?i tvorb? map, kter? sdru?uje projekt > >>>>> openstreetmap.org. Tento nekomer?n? projekt m? za c?l vytvo?en? > >>>>> svobodn?ch a > >>>>> licencemi nezat??en?ch map. V sou?asn? dob? to vypad? tak, ?e > >>>>> p?isp?vatel? > >>>>> bu? mapuj? ?zem? na z?klad? z?znam? sv?ch GPS za??zen?, nebo > >>>>> odvozuj? mapy > >>>>> ze zdroj?, kter? toto umo??uj?. Slu?ba WMS, kterou tak? Nahl??en? do > >>>>> KN > >>>>> nab?z?, a zvl??t? jej? vrstva "digit?ln? katastr?ln? mapa", by byla > >>>>> naprosto > >>>>> ide?ln? pro tvorbu s?t? ulic a vyzna?en? zastav?n?ch ploch. Bohu?el, > >>>>> z > >>>>> nevyjasn?n?ch licen?n?ch d?vod? nen? zat?m mo?n? tato data pou??vat. > >>>>> > >>>>> T?mto bych V?s r?d po??dal o informaci, zda je v souladu s licencemi > >>>>> ??ZK > >>>>> takov?to odvozov?n? jin?ch nekomer?n?ch kartografick?ch d?l na > >>>>> z?klad? map > >>>>> KN prost?ednictv?m WMS. > >>>>> > >>>>> P?edem d?kuji za odpov??. > >>>>> > >>>>> Ji?? Jake? > >>>>> > >>>>> > ================================================================================== > >>>>> > >>>>> Odpov?? obdr?en? p?ed 7 minutami, v 13.40: > >>>>> > >>>>> V??en? pane Jake?i ! > >>>>> > >>>>> U?it? WMS pro katastr?ln? mapy nen? omezeno ??dnou licenc?, tj. je > >>>>> mo?n? na > >>>>> z?klad? tohoto podkladu vektorizovat nap?. sch?ma silni?n? s?t?. > >>>>> Vznikaj?c? > >>>>> data nejsou daty katastru nemovitost? (KN). Pro uveden? ??el lze bez > >>>>> probl?m? pou??t jak digit?ln? katastr?ln? mapu, tak i orienta?n? mapu > >>>>> parcel. Li?? se pouze ?itelnost? a geometrickou p?esnost?, kter? se > >>>>> stejn? > >>>>> pohybuje max. v ??du metr?. > >>>>> Datov? sady KN ve form? datov?ch soubor? naopak voln? ?i?iteln? > >>>>> nejsou, > >>>>> pouze se souhlasem ??ZK. Soubor popisn?ch informac? nav?c obsahuje > >>>>> osobn? > >>>>> ?daje vlastn?k? a jin?ch opr?vn?n?ch osob. > >>>>> > >>>>> S pozdravem > >>>>> > >>>>> Ing. Ji?? Pol??ek, CSc. > >>>>> ?editel sekce centr?ln? datab?ze KN > >>>>> ??ZK > >>>>> > >>>>> _______________________________________________ > >>>>> Talk-cz mailing list > >>>>> Talk-cz at openstreetmap.org > >>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >>>>> > >>>> > >>>> > >>>> > >>> > >>> > >>> _______________________________________________ > >>> Talk-cz mailing list > >>> Talk-cz at openstreetmap.org > >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >> > >> > >> > >> _______________________________________________ > >> Talk-cz mailing list > >> Talk-cz at openstreetmap.org > >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > -- > Using Opera's revolutionary e-mail client: http://www.opera.com/mail/ > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > >

8.8.2008 08:59:48 (#9)
gravatar

Michal Kovar

<megabordel at seznam.cz>
90
Ano potvrzuju - po prepsani "rst_dkm" na "kn" z toho vylejzaj super mapy! On Fri, 08 Aug 2008 08:51:19 +0200, <j.v.2 at seznam.cz> wrote: zobrazit citaci
> Zdravim, > pouzivate SRS=EPSG:4326? Mate zapnute skupiny vrstev "KN" a "prehledky"? > Ten priklad dole muze byt trochu matouci, protoze pouziva vrstvu pro > digitalni katastralni mapu (rst_dkm) a ta je na min nez 20% uzemi. Plne > pokryti CR souvislym zobrazenim ziskate pomoci > layers=KN,prehledky > Prehledky jsou hranice kraju, pracovist a katastralnich uzemi, mapy se > zobrazuji cca od meritka 1:5000. V uzemich mimo DKM se vetsinou jedna o > skenovane mapy a nasledne transformovane rastry - takze tam muze byt > pomerne velky posun. Do rozboru presnosti zobrazovani orientacni mapy > parcel se radeji poustet nebudu :-) > > J.Vesely > > > >> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ >> Od: Michal Kovar <megabordel at seznam.cz> >> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Podkladov? mapy ??ZK >> Datum: 08.8.2008 08:27:13 >> ---------------------------------------- >> I pri 5m mam jen bilou plochu s napisem CUZK >> >> On Fri, 08 Aug 2008 07:10:40 +0200, Jiri Jakes <jiri.jakes at gmail.com> >> wrote: >> >> > Zkus na??st WMS p?i n?jak?ch 20 m. Ty mapy jsou tam zhruba od 100 m, >> ale >> > pou?iteln? jsou a? mnohem bl??? >> > >> > >> > Tomas Kolda wrote: >> >> Ja tam vubec nic nevidim (vsude bilo), co delam spatne? >> >> >> >> T >> >> >> >> Jiri Jakes writes: >> >> >> >>> Tak v JOSM p?i projekci EPSG:4326 to jde pom?rn? dob?e ( >> >>> >> http://wms.cuzk.cz/wms.asp?service=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:4326&LAYERS=rst_dkm&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=FALSE >> >>> ), d?lky sed?, ale te? zji??uju, ?e je to cel? kousek posunut?. Kdy? >> >>> v?ak posunu WMS vrsvu, tak to sed? fakt perfektn?? D? se s t?m n?co >> >>> d?lat? >> >>> >> >>> >> >>> Jachym Cepicky wrote: >> >>>> Super, >> >>>> jeliko? pou??vaj? MapServer, tak by s p?evodem do WGS84 nem?l b?t >> >>>> probl?m (a? u? to jejich server podporuje a nebo by se to musel >> va?it >> >>>> p?es n?jakej jinej). >> >>>> >> >>>> j >> >>>> >> >>>> Dne 7. srpen 2008 13:48 Jiri Jakes <jiri.jakes at gmail.com> >> napsal(a): >> >>>>> Zdrav?m! >> >>>>> Ned?vno se tu ?e?ila mo?nost pou?it? dat ??ZK. Lid?, ?t?te: >> >>>>> >> >>>>> >> =============================================================================== >> >>>>> >> >>>>> Mnou odeslan? dotaz dnes v 8.37: >> >>>>> >> >>>>> Dobr? den, >> >>>>> na str?nk?ch aplikace Nahl??en? do KN nejsou k nalezen? podm?nky >> >>>>> pou?it? >> >>>>> dat. Konkr?tn? by mne zaj?malo, zda je v souladu s ve?ker?mi >> >>>>> licencemi >> >>>>> odvozov?n? jin?ch kartografick?ch d?l na z?klad? map KN. >> >>>>> >> >>>>> Jednalo by se o podklady p?i tvorb? map, kter? sdru?uje projekt >> >>>>> openstreetmap.org. Tento nekomer?n? projekt m? za c?l vytvo?en? >> >>>>> svobodn?ch a >> >>>>> licencemi nezat??en?ch map. V sou?asn? dob? to vypad? tak, ?e >> >>>>> p?isp?vatel? >> >>>>> bu? mapuj? ?zem? na z?klad? z?znam? sv?ch GPS za??zen?, nebo >> >>>>> odvozuj? mapy >> >>>>> ze zdroj?, kter? toto umo??uj?. Slu?ba WMS, kterou tak? Nahl??en? >> do >> >>>>> KN >> >>>>> nab?z?, a zvl??t? jej? vrstva "digit?ln? katastr?ln? mapa", by >> byla >> >>>>> naprosto >> >>>>> ide?ln? pro tvorbu s?t? ulic a vyzna?en? zastav?n?ch ploch. >> Bohu?el, >> >>>>> z >> >>>>> nevyjasn?n?ch licen?n?ch d?vod? nen? zat?m mo?n? tato data >> pou??vat. >> >>>>> >> >>>>> T?mto bych V?s r?d po??dal o informaci, zda je v souladu s >> licencemi >> >>>>> ??ZK >> >>>>> takov?to odvozov?n? jin?ch nekomer?n?ch kartografick?ch d?l na >> >>>>> z?klad? map >> >>>>> KN prost?ednictv?m WMS. >> >>>>> >> >>>>> P?edem d?kuji za odpov??. >> >>>>> >> >>>>> Ji?? Jake? >> >>>>> >> >>>>> >> ================================================================================== >> >>>>> >> >>>>> Odpov?? obdr?en? p?ed 7 minutami, v 13.40: >> >>>>> >> >>>>> V??en? pane Jake?i ! >> >>>>> >> >>>>> U?it? WMS pro katastr?ln? mapy nen? omezeno ??dnou licenc?, tj. je >> >>>>> mo?n? na >> >>>>> z?klad? tohoto podkladu vektorizovat nap?. sch?ma silni?n? s?t?. >> >>>>> Vznikaj?c? >> >>>>> data nejsou daty katastru nemovitost? (KN). Pro uveden? ??el lze >> bez >> >>>>> probl?m? pou??t jak digit?ln? katastr?ln? mapu, tak i orienta?n? >> mapu >> >>>>> parcel. Li?? se pouze ?itelnost? a geometrickou p?esnost?, kter? >> se >> >>>>> stejn? >> >>>>> pohybuje max. v ??du metr?. >> >>>>> Datov? sady KN ve form? datov?ch soubor? naopak voln? ?i?iteln? >> >>>>> nejsou, >> >>>>> pouze se souhlasem ??ZK. Soubor popisn?ch informac? nav?c obsahuje >> >>>>> osobn? >> >>>>> ?daje vlastn?k? a jin?ch opr?vn?n?ch osob. >> >>>>> >> >>>>> S pozdravem >> >>>>> >> >>>>> Ing. Ji?? Pol??ek, CSc. >> >>>>> ?editel sekce centr?ln? datab?ze KN >> >>>>> ??ZK >> >>>>> >> >>>>> _______________________________________________ >> >>>>> Talk-cz mailing list >> >>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >> >>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >>>>> >> >>>> >> >>>> >> >>>> >> >>> >> >>> >> >>> _______________________________________________ >> >>> Talk-cz mailing list >> >>> Talk-cz at openstreetmap.org >> >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> >> >> >> >> >> >> _______________________________________________ >> >> Talk-cz mailing list >> >> Talk-cz at openstreetmap.org >> >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > >> > >> > _______________________________________________ >> > Talk-cz mailing list >> > Talk-cz at openstreetmap.org >> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> >> >> -- >> Using Opera's revolutionary e-mail client: http://www.opera.com/mail/ >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Using Opera's revolutionary e-mail client: http://www.opera.com/mail/

11.8.2008 06:40:57 (#10)
gravatar

BH

<singularita at gmail.com>
306
Vypada to dobre. Jen mne napadaji dve veci: Zkousel jsme to a fungovalo to i s mercatorovou projekci (na wiki se pise ze ta nefunguje)... jediny problem je, ze je to posunute, systematicky cca 100-200 metru na jihozapad v cele CR - s nejnovejsim josm a wmspluginem (dnesnim releasem). Asi nekde neco spatne prepocitava souradnice. Tusi nekdo, kde by mohla byt chyba? josm? wmsplugin? WMS CUZK? Presouvat kazdy ctverec na "spravne" misto neni to prave orechove :) Dalsi je, ze na wiki neni napsano jaky source by se mel u takhle odvozenych dat psat Muzu to tam dopsat, co takhle source=wms_cuzk ? Martin 2008/8/8 Michal Kovar <megabordel at seznam.cz>: zobrazit citaci
> Ano potvrzuju - po prepsani "rst_dkm" na "kn" z toho vylejzaj super mapy! > > On Fri, 08 Aug 2008 08:51:19 +0200, <j.v.2 at seznam.cz> wrote: > >> Zdravim, >> pouzivate SRS=EPSG:4326? Mate zapnute skupiny vrstev "KN" a "prehledky"? >> Ten priklad dole muze byt trochu matouci, protoze pouziva vrstvu pro >> digitalni katastralni mapu (rst_dkm) a ta je na min nez 20% uzemi. Plne >> pokryti CR souvislym zobrazenim ziskate pomoci >> layers=KN,prehledky >> Prehledky jsou hranice kraju, pracovist a katastralnich uzemi, mapy se >> zobrazuji cca od meritka 1:5000. V uzemich mimo DKM se vetsinou jedna o >> skenovane mapy a nasledne transformovane rastry - takze tam muze byt >> pomerne velky posun. Do rozboru presnosti zobrazovani orientacni mapy >> parcel se radeji poustet nebudu :-) >> >> J.Vesely >> >> >> >>> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ >>> Od: Michal Kovar <megabordel at seznam.cz> >>> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Podkladov? mapy ??ZK >>> Datum: 08.8.2008 08:27:13 >>> ---------------------------------------- >>> I pri 5m mam jen bilou plochu s napisem CUZK >>> >>> On Fri, 08 Aug 2008 07:10:40 +0200, Jiri Jakes <jiri.jakes at gmail.com> >>> wrote: >>> >>> > Zkus na??st WMS p?i n?jak?ch 20 m. Ty mapy jsou tam zhruba od 100 m, >>> ale >>> > pou?iteln? jsou a? mnohem bl??? >>> > >>> > >>> > Tomas Kolda wrote: >>> >> Ja tam vubec nic nevidim (vsude bilo), co delam spatne? >>> >> >>> >> T >>> >> >>> >> Jiri Jakes writes: >>> >> >>> >>> Tak v JOSM p?i projekci EPSG:4326 to jde pom?rn? dob?e ( >>> >>> >>> http://wms.cuzk.cz/wms.asp?service=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:4326&LAYERS=rst_dkm&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=FALSE >>> >>> ), d?lky sed?, ale te? zji??uju, ?e je to cel? kousek posunut?. Kdy? >>> >>> v?ak posunu WMS vrsvu, tak to sed? fakt perfektn?? D? se s t?m n?co >>> >>> d?lat? >>> >>> >>> >>> >>> >>> Jachym Cepicky wrote: >>> >>>> Super, >>> >>>> jeliko? pou??vaj? MapServer, tak by s p?evodem do WGS84 nem?l b?t >>> >>>> probl?m (a? u? to jejich server podporuje a nebo by se to musel >>> va?it >>> >>>> p?es n?jakej jinej). >>> >>>> >>> >>>> j >>> >>>> >>> >>>> Dne 7. srpen 2008 13:48 Jiri Jakes <jiri.jakes at gmail.com> >>> napsal(a): >>> >>>>> Zdrav?m! >>> >>>>> Ned?vno se tu ?e?ila mo?nost pou?it? dat ??ZK. Lid?, ?t?te: >>> >>>>> >>> >>>>> >>> =============================================================================== >>> >>>>> >>> >>>>> Mnou odeslan? dotaz dnes v 8.37: >>> >>>>> >>> >>>>> Dobr? den, >>> >>>>> na str?nk?ch aplikace Nahl??en? do KN nejsou k nalezen? podm?nky >>> >>>>> pou?it? >>> >>>>> dat. Konkr?tn? by mne zaj?malo, zda je v souladu s ve?ker?mi >>> >>>>> licencemi >>> >>>>> odvozov?n? jin?ch kartografick?ch d?l na z?klad? map KN. >>> >>>>> >>> >>>>> Jednalo by se o podklady p?i tvorb? map, kter? sdru?uje projekt >>> >>>>> openstreetmap.org. Tento nekomer?n? projekt m? za c?l vytvo?en? >>> >>>>> svobodn?ch a >>> >>>>> licencemi nezat??en?ch map. V sou?asn? dob? to vypad? tak, ?e >>> >>>>> p?isp?vatel? >>> >>>>> bu? mapuj? ?zem? na z?klad? z?znam? sv?ch GPS za??zen?, nebo >>> >>>>> odvozuj? mapy >>> >>>>> ze zdroj?, kter? toto umo??uj?. Slu?ba WMS, kterou tak? Nahl??en? >>> do >>> >>>>> KN >>> >>>>> nab?z?, a zvl??t? jej? vrstva "digit?ln? katastr?ln? mapa", by >>> byla >>> >>>>> naprosto >>> >>>>> ide?ln? pro tvorbu s?t? ulic a vyzna?en? zastav?n?ch ploch. >>> Bohu?el, >>> >>>>> z >>> >>>>> nevyjasn?n?ch licen?n?ch d?vod? nen? zat?m mo?n? tato data >>> pou??vat. >>> >>>>> >>> >>>>> T?mto bych V?s r?d po??dal o informaci, zda je v souladu s >>> licencemi >>> >>>>> ??ZK >>> >>>>> takov?to odvozov?n? jin?ch nekomer?n?ch kartografick?ch d?l na >>> >>>>> z?klad? map >>> >>>>> KN prost?ednictv?m WMS. >>> >>>>> >>> >>>>> P?edem d?kuji za odpov??. >>> >>>>> >>> >>>>> Ji?? Jake? >>> >>>>> >>> >>>>> >>> ================================================================================== >>> >>>>> >>> >>>>> Odpov?? obdr?en? p?ed 7 minutami, v 13.40: >>> >>>>> >>> >>>>> V??en? pane Jake?i ! >>> >>>>> >>> >>>>> U?it? WMS pro katastr?ln? mapy nen? omezeno ??dnou licenc?, tj. je >>> >>>>> mo?n? na >>> >>>>> z?klad? tohoto podkladu vektorizovat nap?. sch?ma silni?n? s?t?. >>> >>>>> Vznikaj?c? >>> >>>>> data nejsou daty katastru nemovitost? (KN). Pro uveden? ??el lze >>> bez >>> >>>>> probl?m? pou??t jak digit?ln? katastr?ln? mapu, tak i orienta?n? >>> mapu >>> >>>>> parcel. Li?? se pouze ?itelnost? a geometrickou p?esnost?, kter? >>> se >>> >>>>> stejn? >>> >>>>> pohybuje max. v ??du metr?. >>> >>>>> Datov? sady KN ve form? datov?ch soubor? naopak voln? ?i?iteln? >>> >>>>> nejsou, >>> >>>>> pouze se souhlasem ??ZK. Soubor popisn?ch informac? nav?c obsahuje >>> >>>>> osobn? >>> >>>>> ?daje vlastn?k? a jin?ch opr?vn?n?ch osob. >>> >>>>> >>> >>>>> S pozdravem >>> >>>>> >>> >>>>> Ing. Ji?? Pol??ek, CSc. >>> >>>>> ?editel sekce centr?ln? datab?ze KN >>> >>>>> ??ZK >>> >>>>> >>> >>>>> _______________________________________________ >>> >>>>> Talk-cz mailing list >>> >>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> >>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >>>>> >>> >>>> >>> >>>> >>> >>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> _______________________________________________ >>> >>> Talk-cz mailing list >>> >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >> >>> >> >>> >> >>> >> _______________________________________________ >>> >> Talk-cz mailing list >>> >> Talk-cz at openstreetmap.org >>> >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> > >>> > >>> > _______________________________________________ >>> > Talk-cz mailing list >>> > Talk-cz at openstreetmap.org >>> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >>> >>> >>> -- >>> Using Opera's revolutionary e-mail client: http://www.opera.com/mail/ >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >>> >>> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > -- > Using Opera's revolutionary e-mail client: http://www.opera.com/mail/ > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

11.8.2008 07:00:36 (#11)
gravatar

Jiri Jakes

<jiri.jakes at gmail.com>
16
Pokud to tedy funguje i s mercatorem, tak to tam vymaz. Ta poznamka je jeste z drivejska, muze byt buhvijak stara. Co se tyce posunu, pise o tom v tomto vlakne J. Vesely. Mozna by slo upravit WMS plugin, zkusim se na to mrknout. Co se tyce source, co treba neco po vzoru "UHUL:ortofoto"? Jiri BH wrote: zobrazit citaci
> Vypada to dobre. Jen mne napadaji dve veci: > > Zkousel jsme to a fungovalo to i s mercatorovou projekci (na wiki se > pise ze ta nefunguje)... jediny problem je, ze je to posunute, > systematicky cca 100-200 metru na jihozapad v cele CR - s nejnovejsim > josm a wmspluginem (dnesnim releasem). Asi nekde neco spatne > prepocitava souradnice. Tusi nekdo, kde by mohla byt chyba? josm? > wmsplugin? WMS CUZK? Presouvat kazdy ctverec na "spravne" misto neni > to prave orechove :) > > Dalsi je, ze na wiki neni napsano jaky source by se mel u takhle > odvozenych dat psat > > Muzu to tam dopsat, co takhle source=wms_cuzk ? > > Martin > > 2008/8/8 Michal Kovar <megabordel at seznam.cz>: >> Ano potvrzuju - po prepsani "rst_dkm" na "kn" z toho vylejzaj super mapy! >> >> On Fri, 08 Aug 2008 08:51:19 +0200, <j.v.2 at seznam.cz> wrote: >> >>> Zdravim, >>> pouzivate SRS=EPSG:4326? Mate zapnute skupiny vrstev "KN" a "prehledky"? >>> Ten priklad dole muze byt trochu matouci, protoze pouziva vrstvu pro >>> digitalni katastralni mapu (rst_dkm) a ta je na min nez 20% uzemi. Plne >>> pokryti CR souvislym zobrazenim ziskate pomoci >>> layers=KN,prehledky >>> Prehledky jsou hranice kraju, pracovist a katastralnich uzemi, mapy se >>> zobrazuji cca od meritka 1:5000. V uzemich mimo DKM se vetsinou jedna o >>> skenovane mapy a nasledne transformovane rastry - takze tam muze byt >>> pomerne velky posun. Do rozboru presnosti zobrazovani orientacni mapy >>> parcel se radeji poustet nebudu :-) >>> >>> J.Vesely >>> >>> >>> >>>> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ >>>> Od: Michal Kovar <megabordel at seznam.cz> >>>> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Podkladov? mapy ??ZK >>>> Datum: 08.8.2008 08:27:13 >>>> ---------------------------------------- >>>> I pri 5m mam jen bilou plochu s napisem CUZK >>>> >>>> On Fri, 08 Aug 2008 07:10:40 +0200, Jiri Jakes <jiri.jakes at gmail.com> >>>> wrote: >>>> >>>>> Zkus na??st WMS p?i n?jak?ch 20 m. Ty mapy jsou tam zhruba od 100 m, >>>> ale >>>>> pou?iteln? jsou a? mnohem bl??? >>>>> >>>>> >>>>> Tomas Kolda wrote: >>>>>> Ja tam vubec nic nevidim (vsude bilo), co delam spatne? >>>>>> >>>>>> T >>>>>> >>>>>> Jiri Jakes writes: >>>>>> >>>>>>> Tak v JOSM p?i projekci EPSG:4326 to jde pom?rn? dob?e ( >>>>>>> >>>> http://wms.cuzk.cz/wms.asp?service=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:4326&LAYERS=rst_dkm&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=FALSE >>>>>>> ), d?lky sed?, ale te? zji??uju, ?e je to cel? kousek posunut?. Kdy? >>>>>>> v?ak posunu WMS vrsvu, tak to sed? fakt perfektn?? D? se s t?m n?co >>>>>>> d?lat? >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> Jachym Cepicky wrote: >>>>>>>> Super, >>>>>>>> jeliko? pou??vaj? MapServer, tak by s p?evodem do WGS84 nem?l b?t >>>>>>>> probl?m (a? u? to jejich server podporuje a nebo by se to musel >>>> va?it >>>>>>>> p?es n?jakej jinej). >>>>>>>> >>>>>>>> j >>>>>>>> >>>>>>>> Dne 7. srpen 2008 13:48 Jiri Jakes <jiri.jakes at gmail.com> >>>> napsal(a): >>>>>>>>> Zdrav?m! >>>>>>>>> Ned?vno se tu ?e?ila mo?nost pou?it? dat ??ZK. Lid?, ?t?te: >>>>>>>>> >>>>>>>>> >>>> =============================================================================== >>>>>>>>> Mnou odeslan? dotaz dnes v 8.37: >>>>>>>>> >>>>>>>>> Dobr? den, >>>>>>>>> na str?nk?ch aplikace Nahl??en? do KN nejsou k nalezen? podm?nky >>>>>>>>> pou?it? >>>>>>>>> dat. Konkr?tn? by mne zaj?malo, zda je v souladu s ve?ker?mi >>>>>>>>> licencemi >>>>>>>>> odvozov?n? jin?ch kartografick?ch d?l na z?klad? map KN. >>>>>>>>> >>>>>>>>> Jednalo by se o podklady p?i tvorb? map, kter? sdru?uje projekt >>>>>>>>> openstreetmap.org. Tento nekomer?n? projekt m? za c?l vytvo?en? >>>>>>>>> svobodn?ch a >>>>>>>>> licencemi nezat??en?ch map. V sou?asn? dob? to vypad? tak, ?e >>>>>>>>> p?isp?vatel? >>>>>>>>> bu? mapuj? ?zem? na z?klad? z?znam? sv?ch GPS za??zen?, nebo >>>>>>>>> odvozuj? mapy >>>>>>>>> ze zdroj?, kter? toto umo??uj?. Slu?ba WMS, kterou tak? Nahl??en? >>>> do >>>>>>>>> KN >>>>>>>>> nab?z?, a zvl??t? jej? vrstva "digit?ln? katastr?ln? mapa", by >>>> byla >>>>>>>>> naprosto >>>>>>>>> ide?ln? pro tvorbu s?t? ulic a vyzna?en? zastav?n?ch ploch. >>>> Bohu?el, >>>>>>>>> z >>>>>>>>> nevyjasn?n?ch licen?n?ch d?vod? nen? zat?m mo?n? tato data >>>> pou??vat. >>>>>>>>> T?mto bych V?s r?d po??dal o informaci, zda je v souladu s >>>> licencemi >>>>>>>>> ??ZK >>>>>>>>> takov?to odvozov?n? jin?ch nekomer?n?ch kartografick?ch d?l na >>>>>>>>> z?klad? map >>>>>>>>> KN prost?ednictv?m WMS. >>>>>>>>> >>>>>>>>> P?edem d?kuji za odpov??. >>>>>>>>> >>>>>>>>> Ji?? Jake? >>>>>>>>> >>>>>>>>> >>>> ================================================================================== >>>>>>>>> Odpov?? obdr?en? p?ed 7 minutami, v 13.40: >>>>>>>>> >>>>>>>>> V??en? pane Jake?i ! >>>>>>>>> >>>>>>>>> U?it? WMS pro katastr?ln? mapy nen? omezeno ??dnou licenc?, tj. je >>>>>>>>> mo?n? na >>>>>>>>> z?klad? tohoto podkladu vektorizovat nap?. sch?ma silni?n? s?t?. >>>>>>>>> Vznikaj?c? >>>>>>>>> data nejsou daty katastru nemovitost? (KN). Pro uveden? ??el lze >>>> bez >>>>>>>>> probl?m? pou??t jak digit?ln? katastr?ln? mapu, tak i orienta?n? >>>> mapu >>>>>>>>> parcel. Li?? se pouze ?itelnost? a geometrickou p?esnost?, kter? >>>> se >>>>>>>>> stejn? >>>>>>>>> pohybuje max. v ??du metr?. >>>>>>>>> Datov? sady KN ve form? datov?ch soubor? naopak voln? ?i?iteln? >>>>>>>>> nejsou, >>>>>>>>> pouze se souhlasem ??ZK. Soubor popisn?ch informac? nav?c obsahuje >>>>>>>>> osobn? >>>>>>>>> ?daje vlastn?k? a jin?ch opr?vn?n?ch osob. >>>>>>>>> >>>>>>>>> S pozdravem >>>>>>>>> >>>>>>>>> Ing. Ji?? Pol??ek, CSc. >>>>>>>>> ?editel sekce centr?ln? datab?ze KN >>>>>>>>> ??ZK >>>>>>>>>

11.8.2008 08:57:08 (#12)
gravatar

Jiri Jakes

<jiri.jakes at gmail.com>
16
Velice nahrubo jsem upravil WMS Plugin do JOSMu, tak ho prosim vyzkousejte. Oproti puvodnimu si tento pamatuje posun WMS vrstvy a pri kazde aktualizaci z WMS posune novou dlazdici o stejny kus. Z toho vyplyva, ze nove ziskana dlazdice nebude presne pasovat na aktualni pohled, bude o neco posunuta, tak s tim pocitejte. Snad s tim neco jeste v tydnu provedu... Staci tedy stahnout jednu dlazdici, posunout na spravne misto a dalsi, ktere se stahnou, uz by mely pasovat... http://home.karneval.cz/10270115/josm/wmsplugin.jar Jiri BH wrote: zobrazit citaci
> Vypada to dobre. Jen mne napadaji dve veci: > > Zkousel jsme to a fungovalo to i s mercatorovou projekci (na wiki se > pise ze ta nefunguje)... jediny problem je, ze je to posunute, > systematicky cca 100-200 metru na jihozapad v cele CR - s nejnovejsim > josm a wmspluginem (dnesnim releasem). Asi nekde neco spatne > prepocitava souradnice. Tusi nekdo, kde by mohla byt chyba? josm? > wmsplugin? WMS CUZK? Presouvat kazdy ctverec na "spravne" misto neni > to prave orechove :) > > Dalsi je, ze na wiki neni napsano jaky source by se mel u takhle > odvozenych dat psat > > Muzu to tam dopsat, co takhle source=wms_cuzk ? > > Martin > > 2008/8/8 Michal Kovar <megabordel at seznam.cz>: >> Ano potvrzuju - po prepsani "rst_dkm" na "kn" z toho vylejzaj super mapy! >> >> On Fri, 08 Aug 2008 08:51:19 +0200, <j.v.2 at seznam.cz> wrote: >> >>> Zdravim, >>> pouzivate SRS=EPSG:4326? Mate zapnute skupiny vrstev "KN" a "prehledky"? >>> Ten priklad dole muze byt trochu matouci, protoze pouziva vrstvu pro >>> digitalni katastralni mapu (rst_dkm) a ta je na min nez 20% uzemi. Plne >>> pokryti CR souvislym zobrazenim ziskate pomoci >>> layers=KN,prehledky >>> Prehledky jsou hranice kraju, pracovist a katastralnich uzemi, mapy se >>> zobrazuji cca od meritka 1:5000. V uzemich mimo DKM se vetsinou jedna o >>> skenovane mapy a nasledne transformovane rastry - takze tam muze byt >>> pomerne velky posun. Do rozboru presnosti zobrazovani orientacni mapy >>> parcel se radeji poustet nebudu :-) >>> >>> J.Vesely >>> >>> >>> >>>> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ >>>> Od: Michal Kovar <megabordel at seznam.cz> >>>> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Podkladov? mapy ??ZK >>>> Datum: 08.8.2008 08:27:13 >>>> ---------------------------------------- >>>> I pri 5m mam jen bilou plochu s napisem CUZK >>>> >>>> On Fri, 08 Aug 2008 07:10:40 +0200, Jiri Jakes <jiri.jakes at gmail.com> >>>> wrote: >>>> >>>>> Zkus na??st WMS p?i n?jak?ch 20 m. Ty mapy jsou tam zhruba od 100 m, >>>> ale >>>>> pou?iteln? jsou a? mnohem bl??? >>>>> >>>>> >>>>> Tomas Kolda wrote: >>>>>> Ja tam vubec nic nevidim (vsude bilo), co delam spatne? >>>>>> >>>>>> T >>>>>> >>>>>> Jiri Jakes writes: >>>>>> >>>>>>> Tak v JOSM p?i projekci EPSG:4326 to jde pom?rn? dob?e ( >>>>>>> >>>> http://wms.cuzk.cz/wms.asp?service=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:4326&LAYERS=rst_dkm&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=FALSE >>>>>>> ), d?lky sed?, ale te? zji??uju, ?e je to cel? kousek posunut?. Kdy? >>>>>>> v?ak posunu WMS vrsvu, tak to sed? fakt perfektn?? D? se s t?m n?co >>>>>>> d?lat? >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> Jachym Cepicky wrote: >>>>>>>> Super, >>>>>>>> jeliko? pou??vaj? MapServer, tak by s p?evodem do WGS84 nem?l b?t >>>>>>>> probl?m (a? u? to jejich server podporuje a nebo by se to musel >>>> va?it >>>>>>>> p?es n?jakej jinej). >>>>>>>> >>>>>>>> j >>>>>>>> >>>>>>>> Dne 7. srpen 2008 13:48 Jiri Jakes <jiri.jakes at gmail.com> >>>> napsal(a): >>>>>>>>> Zdrav?m! >>>>>>>>> Ned?vno se tu ?e?ila mo?nost pou?it? dat ??ZK. Lid?, ?t?te: >>>>>>>>> >>>>>>>>> >>>> =============================================================================== >>>>>>>>> Mnou odeslan? dotaz dnes v 8.37: >>>>>>>>> >>>>>>>>> Dobr? den, >>>>>>>>> na str?nk?ch aplikace Nahl??en? do KN nejsou k nalezen? podm?nky >>>>>>>>> pou?it? >>>>>>>>> dat. Konkr?tn? by mne zaj?malo, zda je v souladu s ve?ker?mi >>>>>>>>> licencemi >>>>>>>>> odvozov?n? jin?ch kartografick?ch d?l na z?klad? map KN. >>>>>>>>> >>>>>>>>> Jednalo by se o podklady p?i tvorb? map, kter? sdru?uje projekt >>>>>>>>> openstreetmap.org. Tento nekomer?n? projekt m? za c?l vytvo?en? >>>>>>>>> svobodn?ch a >>>>>>>>> licencemi nezat??en?ch map. V sou?asn? dob? to vypad? tak, ?e >>>>>>>>> p?isp?vatel? >>>>>>>>> bu? mapuj? ?zem? na z?klad? z?znam? sv?ch GPS za??zen?, nebo >>>>>>>>> odvozuj? mapy >>>>>>>>> ze zdroj?, kter? toto umo??uj?. Slu?ba WMS, kterou tak? Nahl??en? >>>> do >>>>>>>>> KN >>>>>>>>> nab?z?, a zvl??t? jej? vrstva "digit?ln? katastr?ln? mapa", by >>>> byla >>>>>>>>> naprosto >>>>>>>>> ide?ln? pro tvorbu s?t? ulic a vyzna?en? zastav?n?ch ploch. >>>> Bohu?el, >>>>>>>>> z >>>>>>>>> nevyjasn?n?ch licen?n?ch d?vod? nen? zat?m mo?n? tato data >>>> pou??vat. >>>>>>>>> T?mto bych V?s r?d po??dal o informaci, zda je v souladu s >>>> licencemi >>>>>>>>> ??ZK >>>>>>>>> takov?to odvozov?n? jin?ch nekomer?n?ch kartografick?ch d?l na >>>>>>>>> z?klad? map >>>>>>>>> KN prost?ednictv?m WMS. >>>>>>>>> >>>>>>>>> P?edem d?kuji za odpov??. >>>>>>>>> >>>>>>>>> Ji?? Jake? >>>>>>>>> >>>>>>>>> >>>> ================================================================================== >>>>>>>>> Odpov?? obdr?en? p?ed 7 minutami, v 13.40: >>>>>>>>> >>>>>>>>> V??en? pane Jake?i ! >>>>>>>>> >>>>>>>>> U?it? WMS pro katastr?ln? mapy nen? omezeno ??dnou licenc?, tj. je >>>>>>>>> mo?n? na >>>>>>>>> z?klad? tohoto podkladu vektorizovat nap?. sch?ma silni?n? s?t?. >>>>>>>>> Vznikaj?c? >>>>>>>>> data nejsou daty katastru nemovitost? (KN). Pro uveden? ??el lze >>>> bez >>>>>>>>> probl?m? pou??t jak digit?ln? katastr?ln? mapu, tak i orienta?n? >>>> mapu >>>>>>>>> parcel. Li?? se pouze ?itelnost? a geometrickou p?esnost?, kter? >>>> se >>>>>>>>> stejn? >>>>>>>>> pohybuje max. v ??du metr?. >>>>>>>>> Datov? sady KN ve form? datov?ch soubor? naopak voln? ?i?iteln? >>>>>>>>> nejsou, >>>>>>>>> pouze se souhlasem ??ZK. Soubor popisn?ch informac? nav?c obsahuje >>>>>>>>> osobn? >>>>>>>>> ?daje vlastn?k? a jin?ch opr?vn?n?ch osob. >>>>>>>>> >>>>>>>>> S pozdravem >>>>>>>>> >>>>>>>>> Ing. Ji?? Pol??ek, CSc. >>>>>>>>> ?editel sekce centr?ln? datab?ze KN >>>>>>>>> ??ZK >>>>>>>>>

11.8.2008 10:10:50 (#13)
gravatar

Jiří Veselý

<j.v.2 at seznam.cz>
57
Dobr? ve?er v?em, WMS ??ZK b??? na serveru, kter? m? jako z?klad UMN Mapserver. Posun 100-200m nem??e b?t zp?soben t?m co jsem psal (tj. m?n? p?esn? transformace orienta?n? mapy parcel, zejm?na u map veden?ch v ne-S-JTSK syst?mech) - tam se daj? ?ekat hodnoty pod 10m. Kdy? jsem zkusil v EPSG:32633 zkombinovat na sebe katastr?lku a ortofoto z Cenie, tak to na sebe sed?lo. Mo?n? ale Cenie jede tak? na Mapserveru - p?i kombinaci KN a ortofot Z? (server Intergraph) je KN posunut? o cca 100m na ssv. Zkus?me zjistit kde je probl?m ... J.Vesel? Jiri Jakes napsal(a): zobrazit citaci
> Pokud to tedy funguje i s mercatorem, tak to tam vymaz. Ta poznamka je > jeste z drivejska, muze byt buhvijak stara. > > Co se tyce posunu, pise o tom v tomto vlakne J. Vesely. Mozna by slo > upravit WMS plugin, zkusim se na to mrknout. > > Co se tyce source, co treba neco po vzoru "UHUL:ortofoto"? > > Jiri > > BH wrote: > >> Vypada to dobre. Jen mne napadaji dve veci: >> >> Zkousel jsme to a fungovalo to i s mercatorovou projekci (na wiki se >> pise ze ta nefunguje)... jediny problem je, ze je to posunute, >> systematicky cca 100-200 metru na jihozapad v cele CR - s nejnovejsim >> josm a wmspluginem (dnesnim releasem). Asi nekde neco spatne >> prepocitava souradnice. Tusi nekdo, kde by mohla byt chyba? josm? >> wmsplugin? WMS CUZK? Presouvat kazdy ctverec na "spravne" misto neni >> to prave orechove :) >> >> Dalsi je, ze na wiki neni napsano jaky source by se mel u takhle >> odvozenych dat psat >> >> Muzu to tam dopsat, co takhle source=wms_cuzk ? >> >> Martin >> >> 2008/8/8 Michal Kovar <megabordel at seznam.cz>: >> >>> Ano potvrzuju - po prepsani "rst_dkm" na "kn" z toho vylejzaj super mapy! >>> >>> On Fri, 08 Aug 2008 08:51:19 +0200, <j.v.2 at seznam.cz> wrote: >>> >>> >>>> Zdravim, >>>> pouzivate SRS=EPSG:4326? Mate zapnute skupiny vrstev "KN" a "prehledky"? >>>> Ten priklad dole muze byt trochu matouci, protoze pouziva vrstvu pro >>>> digitalni katastralni mapu (rst_dkm) a ta je na min nez 20% uzemi. Plne >>>> pokryti CR souvislym zobrazenim ziskate pomoci >>>> layers=KN,prehledky >>>> Prehledky jsou hranice kraju, pracovist a katastralnich uzemi, mapy se >>>> zobrazuji cca od meritka 1:5000. V uzemich mimo DKM se vetsinou jedna o >>>> skenovane mapy a nasledne transformovane rastry - takze tam muze byt >>>> pomerne velky posun. Do rozboru presnosti zobrazovani orientacni mapy >>>> parcel se radeji poustet nebudu :-) >>>> >>>> J.Vesely >>>> >>>> >>>> >>>> >>>>> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ >>>>> Od: Michal Kovar <megabordel at seznam.cz> >>>>> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Podkladov? mapy ??ZK >>>>> Datum: 08.8.2008 08:27:13 >>>>> ---------------------------------------- >>>>> I pri 5m mam jen bilou plochu s napisem CUZK >>>>> >>>>> On Fri, 08 Aug 2008 07:10:40 +0200, Jiri Jakes <jiri.jakes at gmail.com> >>>>> wrote: >>>>> >>>>> >>>>>> Zkus na??st WMS p?i n?jak?ch 20 m. Ty mapy jsou tam zhruba od 100 m, >>>>>> >>>>> ale >>>>> >>>>>> pou?iteln? jsou a? mnohem bl??? >>>>>> >>>>>> >>>>>> Tomas Kolda wrote: >>>>>> >>>>>>> Ja tam vubec nic nevidim (vsude bilo), co delam spatne? >>>>>>> >>>>>>> T >>>>>>> >>>>>>> Jiri Jakes writes: >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>>> Tak v JOSM p?i projekci EPSG:4326 to jde pom?rn? dob?e ( >>>>>>>> >>>>>>>> >>>>> http://wms.cuzk.cz/wms.asp?service=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:4326&LAYERS=rst_dkm&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=FALSE >>>>> >>>>>>>> ), d?lky sed?, ale te? zji??uju, ?e je to cel? kousek posunut?. Kdy? >>>>>>>> v?ak posunu WMS vrsvu, tak to sed? fakt perfektn?? D? se s t?m n?co >>>>>>>> d?lat? >>>>>>>> >>>>>>>> >>>>>>>> Jachym Cepicky wrote: >>>>>>>> >>>>>>>>> Super, >>>>>>>>> jeliko? pou??vaj? MapServer, tak by s p?evodem do WGS84 nem?l b?t >>>>>>>>> probl?m (a? u? to jejich server podporuje a nebo by se to musel >>>>>>>>> >>>>> va?it >>>>> >>>>>>>>> p?es n?jakej jinej). >>>>>>>>> >>>>>>>>> j >>>>>>>>> >>>>>>>>> Dne 7. srpen 2008 13:48 Jiri Jakes <jiri.jakes at gmail.com> >>>>>>>>> >>>>> napsal(a): >>>>> >>>>>>>>>> Zdrav?m! >>>>>>>>>> Ned?vno se tu ?e?ila mo?nost pou?it? dat ??ZK. Lid?, ?t?te: >>>>>>>>>> >>>>>>>>>> >>>>>>>>>> >>>>> =============================================================================== >>>>> >>>>>>>>>> Mnou odeslan? dotaz dnes v 8.37: >>>>>>>>>> >>>>>>>>>> Dobr? den, >>>>>>>>>> na str?nk?ch aplikace Nahl??en? do KN nejsou k nalezen? podm?nky >>>>>>>>>> pou?it? >>>>>>>>>> dat. Konkr?tn? by mne zaj?malo, zda je v souladu s ve?ker?mi >>>>>>>>>> licencemi >>>>>>>>>> odvozov?n? jin?ch kartografick?ch d?l na z?klad? map KN. >>>>>>>>>> >>>>>>>>>> Jednalo by se o podklady p?i tvorb? map, kter? sdru?uje projekt >>>>>>>>>> openstreetmap.org. Tento nekomer?n? projekt m? za c?l vytvo?en? >>>>>>>>>> svobodn?ch a >>>>>>>>>> licencemi nezat??en?ch map. V sou?asn? dob? to vypad? tak, ?e >>>>>>>>>> p?isp?vatel? >>>>>>>>>> bu? mapuj? ?zem? na z?klad? z?znam? sv?ch GPS za??zen?, nebo >>>>>>>>>> odvozuj? mapy >>>>>>>>>> ze zdroj?, kter? toto umo??uj?. Slu?ba WMS, kterou tak? Nahl??en? >>>>>>>>>> >>>>> do >>>>> >>>>>>>>>> KN >>>>>>>>>> nab?z?, a zvl??t? jej? vrstva "digit?ln? katastr?ln? mapa", by >>>>>>>>>> >>>>> byla >>>>> >>>>>>>>>> naprosto >>>>>>>>>> ide?ln? pro tvorbu s?t? ulic a vyzna?en? zastav?n?ch ploch. >>>>>>>>>> >>>>> Bohu?el, >>>>> >>>>>>>>>> z >>>>>>>>>> nevyjasn?n?ch licen?n?ch d?vod? nen? zat?m mo?n? tato data >>>>>>>>>> >>>>> pou??vat. >>>>> >>>>>>>>>> T?mto bych V?s r?d po??dal o informaci, zda je v souladu s >>>>>>>>>> >>>>> licencemi >>>>> >>>>>>>>>> ??ZK >>>>>>>>>> takov?to odvozov?n? jin?ch nekomer?n?ch kartografick?ch d?l na >>>>>>>>>> z?klad? map >>>>>>>>>> KN prost?ednictv?m WMS. >>>>>>>>>> >>>>>>>>>> P?edem d?kuji za odpov??. >>>>>>>>>> >>>>>>>>>> Ji?? Jake? >>>>>>>>>> >>>>>>>>>> >>>>>>>>>> >>>>> ================================================================================== >>>>> >>>>>>>>>> Odpov?? obdr?en? p?ed 7 minutami, v 13.40: >>>>>>>>>> >>>>>>>>>> V??en? pane Jake?i ! >>>>>>>>>> >>>>>>>>>> U?it? WMS pro katastr?ln? mapy nen? omezeno ??dnou licenc?, tj. je >>>>>>>>>> mo?n? na >>>>>>>>>> z?klad? tohoto podkladu vektorizovat nap?. sch?ma silni?n? s?t?. >>>>>>>>>> Vznikaj?c? >>>>>>>>>> data nejsou daty katastru nemovitost? (KN). Pro uveden? ??el lze >>>>>>>>>> >>>>> bez >>>>> >>>>>>>>>> probl?m? pou??t jak digit?ln? katastr?ln? mapu, tak i orienta?n? >>>>>>>>>> >>>>> mapu >>>>> >>>>>>>>>> parcel. Li?? se pouze ?itelnost? a geometrickou p?esnost?, kter? >>>>>>>>>> >>>>> se >>>>> >>>>>>>>>> stejn? >>>>>>>>>> pohybuje max. v ??du metr?. >>>>>>>>>> Datov? sady KN ve form? datov?ch soubor? naopak voln? ?i?iteln? >>>>>>>>>> nejsou, >>>>>>>>>> pouze se souhlasem ??ZK. Soubor popisn?ch informac? nav?c obsahuje >>>>>>>>>> osobn? >>>>>>>>>> ?daje vlastn?k? a jin?ch opr?vn?n?ch osob. >>>>>>>>>> >>>>>>>>>> S pozdravem >>>>>>>>>> >>>>>>>>>> Ing. Ji?? Pol??ek, CSc. >>>>>>>>>> ?editel sekce centr?ln? datab?ze KN >>>>>>>>>> ??ZK >>>>>>>>>> >>>>>>>>>> > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

11.8.2008 10:55:40 (#14)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
716
zobrazit citaci
> Pokud to tedy funguje i s mercatorem, tak to tam vymaz. Ta poznamka je > jeste z drivejska, muze byt buhvijak stara.
*** jestli se to musi o 100m posouvat, tak to zjevne neni korektni vystup zobrazit citaci
> Co se tyce posunu, pise o tom v tomto vlakne J. Vesely. Mozna by slo > upravit WMS plugin, zkusim se na to mrknout. > > Co se tyce source, co treba neco po vzoru "UHUL:ortofoto"?
*** U UHULu byl princip: source: zdroj(puvodce):mapa navrhuji: source=cuzk:km hanoj

11.8.2008 10:56:25 (#15)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
716
zobrazit citaci
> WMS ??ZK b??? na serveru, kter? m? jako z?klad UMN Mapserver. Posun > 100-200m nem??e b?t zp?soben t?m co jsem psal (tj. m?n? p?esn? > transformace orienta?n? mapy parcel, zejm?na u map veden?ch v ne-S-JTSK > syst?mech) - tam se daj? ?ekat hodnoty pod 10m. Kdy? jsem zkusil v > EPSG:32633 zkombinovat na sebe katastr?lku a ortofoto z Cenie, tak to na > sebe sed?lo. Mo?n? ale Cenie jede tak? na Mapserveru - p?i kombinaci KN > a ortofot Z? (server Intergraph) je KN posunut? o cca 100m na ssv. > Zkus?me zjistit kde je probl?m ...
*** Cenia neumi spravnou transformaci z S-JTSK do WGS84, protoze ArcIMS... PS: Pri praci s katastralni mapou je treba mit na pameti, ze parcela s pozemni komunikaci znamena, ze nekde na ni vede nejaka komunikace podstatne uzsi nez je parcela sama. Malokdy vede v ose, nezridka vede nekde jinde. Pouze na rekonstruovanych nebo novych usecich jsou majetkopravni vztahy narovnany, tak ze teleso komunikace vede na parcele. Samozrejme casto to bude pod nepresnosti nasich GPS, ale me uz to minuly rok nekolikrat zamotalo hlavu. hanoj

12.8.2008 12:37:19 (#16)
gravatar

Petr Schonmann

<PSBOX at seznam.cz>
96
Jestli mate problem s WMS pluginem, zkuste toto http://gis.templ.net/wmsplugin.jar zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: hanoj <ehanoj at gmail.com> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Podkladov? mapy ??ZK > Datum: 11.8.2008 22:55:46 > ---------------------------------------- > > Pokud to tedy funguje i s mercatorem, tak to tam vymaz. Ta poznamka je > > jeste z drivejska, muze byt buhvijak stara. > *** jestli se to musi o 100m posouvat, tak to zjevne neni korektni vystup > > > Co se tyce posunu, pise o tom v tomto vlakne J. Vesely. Mozna by slo > > upravit WMS plugin, zkusim se na to mrknout. > > > > Co se tyce source, co treba neco po vzoru "UHUL:ortofoto"? > *** U UHULu byl princip: > source: zdroj(puvodce):mapa > > navrhuji: > > source=cuzk:km > > > hanoj > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > >
---- S pozdravem Mail: psbox at seznam.cz http://fatbozz.towerofglass.net

12.8.2008 12:52:09 (#17)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
716
2008/8/12 Petr Schonmann <PSBOX at seznam.cz>: zobrazit citaci
> Jestli mate problem s WMS pluginem, zkuste toto > > http://gis.templ.net/wmsplugin.jar
*** ja nemam problem s pluginem, ale se vystupy mapserveru PS: a hadejte, kdo to na templ.net dal;) ha hanoj

12.8.2008 06:50:45 (#18)
gravatar

Jachym Cepicky

<jachym.cepicky at gmail.com>
407 93
Posun 100-200m v?t?inou indikuje probl?m s proj.4 knihovnou, resp. ?patnou definic? S-JTSK (parametr +towgs84). V konzoli by se to m?lo chovat asi takhle: echo "12d48'25.15992 49d27'8.14571"|cs2cs +init=epsg:4326 +to +init=epsg:102067 -868208.45 -1095793.49 -42.82 Jak u? n?kdo psal n??e, Cenia nen? reference, proto?e ArcIMS ?patn? p?ev?d? mezi S-JTSK a WGS84. V???m, ?e za referenci lze vz?t n?? server http://www.bnhelp.cz/ows/crtopo2?service=wms&request=getcapabiligies. J?chym Dne 11. srpen 2008 22:10 Ji?? Vesel? <j.v.2 at seznam.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> Dobr? ve?er v?em, > WMS ??ZK b??? na serveru, kter? m? jako z?klad UMN Mapserver. Posun > 100-200m nem??e b?t zp?soben t?m co jsem psal (tj. m?n? p?esn? > transformace orienta?n? mapy parcel, zejm?na u map veden?ch v ne-S-JTSK > syst?mech) - tam se daj? ?ekat hodnoty pod 10m. Kdy? jsem zkusil v > EPSG:32633 zkombinovat na sebe katastr?lku a ortofoto z Cenie, tak to na > sebe sed?lo. Mo?n? ale Cenie jede tak? na Mapserveru - p?i kombinaci KN > a ortofot Z? (server Intergraph) je KN posunut? o cca 100m na ssv. > Zkus?me zjistit kde je probl?m ... > > J.Vesel? > > Jiri Jakes napsal(a): >> Pokud to tedy funguje i s mercatorem, tak to tam vymaz. Ta poznamka je >> jeste z drivejska, muze byt buhvijak stara. >> >> Co se tyce posunu, pise o tom v tomto vlakne J. Vesely. Mozna by slo >> upravit WMS plugin, zkusim se na to mrknout. >> >> Co se tyce source, co treba neco po vzoru "UHUL:ortofoto"? >> >> Jiri >> >> BH wrote: >> >>> Vypada to dobre. Jen mne napadaji dve veci: >>> >>> Zkousel jsme to a fungovalo to i s mercatorovou projekci (na wiki se >>> pise ze ta nefunguje)... jediny problem je, ze je to posunute, >>> systematicky cca 100-200 metru na jihozapad v cele CR - s nejnovejsim >>> josm a wmspluginem (dnesnim releasem). Asi nekde neco spatne >>> prepocitava souradnice. Tusi nekdo, kde by mohla byt chyba? josm? >>> wmsplugin? WMS CUZK? Presouvat kazdy ctverec na "spravne" misto neni >>> to prave orechove :) >>> >>> Dalsi je, ze na wiki neni napsano jaky source by se mel u takhle >>> odvozenych dat psat >>> >>> Muzu to tam dopsat, co takhle source=wms_cuzk ? >>> >>> Martin >>> >>> 2008/8/8 Michal Kovar <megabordel at seznam.cz>: >>> >>>> Ano potvrzuju - po prepsani "rst_dkm" na "kn" z toho vylejzaj super mapy! >>>> >>>> On Fri, 08 Aug 2008 08:51:19 +0200, <j.v.2 at seznam.cz> wrote: >>>> >>>> >>>>> Zdravim, >>>>> pouzivate SRS=EPSG:4326? Mate zapnute skupiny vrstev "KN" a "prehledky"? >>>>> Ten priklad dole muze byt trochu matouci, protoze pouziva vrstvu pro >>>>> digitalni katastralni mapu (rst_dkm) a ta je na min nez 20% uzemi. Plne >>>>> pokryti CR souvislym zobrazenim ziskate pomoci >>>>> layers=KN,prehledky >>>>> Prehledky jsou hranice kraju, pracovist a katastralnich uzemi, mapy se >>>>> zobrazuji cca od meritka 1:5000. V uzemich mimo DKM se vetsinou jedna o >>>>> skenovane mapy a nasledne transformovane rastry - takze tam muze byt >>>>> pomerne velky posun. Do rozboru presnosti zobrazovani orientacni mapy >>>>> parcel se radeji poustet nebudu :-) >>>>> >>>>> J.Vesely >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> >>>>>> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ >>>>>> Od: Michal Kovar <megabordel at seznam.cz> >>>>>> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Podkladov? mapy ??ZK >>>>>> Datum: 08.8.2008 08:27:13 >>>>>> ---------------------------------------- >>>>>> I pri 5m mam jen bilou plochu s napisem CUZK >>>>>> >>>>>> On Fri, 08 Aug 2008 07:10:40 +0200, Jiri Jakes <jiri.jakes at gmail.com> >>>>>> wrote: >>>>>> >>>>>> >>>>>>> Zkus na??st WMS p?i n?jak?ch 20 m. Ty mapy jsou tam zhruba od 100 m, >>>>>>> >>>>>> ale >>>>>> >>>>>>> pou?iteln? jsou a? mnohem bl??? >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> Tomas Kolda wrote: >>>>>>> >>>>>>>> Ja tam vubec nic nevidim (vsude bilo), co delam spatne? >>>>>>>> >>>>>>>> T >>>>>>>> >>>>>>>> Jiri Jakes writes: >>>>>>>> >>>>>>>> >>>>>>>>> Tak v JOSM p?i projekci EPSG:4326 to jde pom?rn? dob?e ( >>>>>>>>> >>>>>>>>> >>>>>> http://wms.cuzk.cz/wms.asp?service=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:4326&LAYERS=rst_dkm&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=FALSE >>>>>> >>>>>>>>> ), d?lky sed?, ale te? zji??uju, ?e je to cel? kousek posunut?. Kdy? >>>>>>>>> v?ak posunu WMS vrsvu, tak to sed? fakt perfektn?? D? se s t?m n?co >>>>>>>>> d?lat? >>>>>>>>> >>>>>>>>> >>>>>>>>> Jachym Cepicky wrote: >>>>>>>>> >>>>>>>>>> Super, >>>>>>>>>> jeliko? pou??vaj? MapServer, tak by s p?evodem do WGS84 nem?l b?t >>>>>>>>>> probl?m (a? u? to jejich server podporuje a nebo by se to musel >>>>>>>>>> >>>>>> va?it >>>>>> >>>>>>>>>> p?es n?jakej jinej). >>>>>>>>>> >>>>>>>>>> j >>>>>>>>>> >>>>>>>>>> Dne 7. srpen 2008 13:48 Jiri Jakes <jiri.jakes at gmail.com> >>>>>>>>>> >>>>>> napsal(a): >>>>>> >>>>>>>>>>> Zdrav?m! >>>>>>>>>>> Ned?vno se tu ?e?ila mo?nost pou?it? dat ??ZK. Lid?, ?t?te: >>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>> >>>>>> =============================================================================== >>>>>> >>>>>>>>>>> Mnou odeslan? dotaz dnes v 8.37: >>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>> Dobr? den, >>>>>>>>>>> na str?nk?ch aplikace Nahl??en? do KN nejsou k nalezen? podm?nky >>>>>>>>>>> pou?it? >>>>>>>>>>> dat. Konkr?tn? by mne zaj?malo, zda je v souladu s ve?ker?mi >>>>>>>>>>> licencemi >>>>>>>>>>> odvozov?n? jin?ch kartografick?ch d?l na z?klad? map KN. >>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>> Jednalo by se o podklady p?i tvorb? map, kter? sdru?uje projekt >>>>>>>>>>> openstreetmap.org. Tento nekomer?n? projekt m? za c?l vytvo?en? >>>>>>>>>>> svobodn?ch a >>>>>>>>>>> licencemi nezat??en?ch map. V sou?asn? dob? to vypad? tak, ?e >>>>>>>>>>> p?isp?vatel? >>>>>>>>>>> bu? mapuj? ?zem? na z?klad? z?znam? sv?ch GPS za??zen?, nebo >>>>>>>>>>> odvozuj? mapy >>>>>>>>>>> ze zdroj?, kter? toto umo??uj?. Slu?ba WMS, kterou tak? Nahl??en? >>>>>>>>>>> >>>>>> do >>>>>> >>>>>>>>>>> KN >>>>>>>>>>> nab?z?, a zvl??t? jej? vrstva "digit?ln? katastr?ln? mapa", by >>>>>>>>>>> >>>>>> byla >>>>>> >>>>>>>>>>> naprosto >>>>>>>>>>> ide?ln? pro tvorbu s?t? ulic a vyzna?en? zastav?n?ch ploch. >>>>>>>>>>> >>>>>> Bohu?el, >>>>>> >>>>>>>>>>> z >>>>>>>>>>> nevyjasn?n?ch licen?n?ch d?vod? nen? zat?m mo?n? tato data >>>>>>>>>>> >>>>>> pou??vat. >>>>>> >>>>>>>>>>> T?mto bych V?s r?d po??dal o informaci, zda je v souladu s >>>>>>>>>>> >>>>>> licencemi >>>>>> >>>>>>>>>>> ??ZK >>>>>>>>>>> takov?to odvozov?n? jin?ch nekomer?n?ch kartografick?ch d?l na >>>>>>>>>>> z?klad? map >>>>>>>>>>> KN prost?ednictv?m WMS. >>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>> P?edem d?kuji za odpov??. >>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>> Ji?? Jake? >>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>> >>>>>> ================================================================================== >>>>>> >>>>>>>>>>> Odpov?? obdr?en? p?ed 7 minutami, v 13.40: >>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>> V??en? pane Jake?i ! >>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>> U?it? WMS pro katastr?ln? mapy nen? omezeno ??dnou licenc?, tj. je >>>>>>>>>>> mo?n? na >>>>>>>>>>> z?klad? tohoto podkladu vektorizovat nap?. sch?ma silni?n? s?t?. >>>>>>>>>>> Vznikaj?c? >>>>>>>>>>> data nejsou daty katastru nemovitost? (KN). Pro uveden? ??el lze >>>>>>>>>>> >>>>>> bez >>>>>> >>>>>>>>>>> probl?m? pou??t jak digit?ln? katastr?ln? mapu, tak i orienta?n? >>>>>>>>>>> >>>>>> mapu >>>>>> >>>>>>>>>>> parcel. Li?? se pouze ?itelnost? a geometrickou p?esnost?, kter? >>>>>>>>>>> >>>>>> se >>>>>> >>>>>>>>>>> stejn? >>>>>>>>>>> pohybuje max. v ??du metr?. >>>>>>>>>>> Datov? sady KN ve form? datov?ch soubor? naopak voln? ?i?iteln? >>>>>>>>>>> nejsou, >>>>>>>>>>> pouze se souhlasem ??ZK. Soubor popisn?ch informac? nav?c obsahuje >>>>>>>>>>> osobn? >>>>>>>>>>> ?daje vlastn?k? a jin?ch opr?vn?n?ch osob. >>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>> S pozdravem >>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>> Ing. Ji?? Pol??ek, CSc. >>>>>>>>>>> ?editel sekce centr?ln? datab?ze KN >>>>>>>>>>> ??ZK >>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>> >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- Jachym Cepicky e-mail: jachym.cepicky gmail com URL: http://les-ejk.cz GPG: http://www.les-ejk.cz/pgp/jachym_cepicky-gpg.pub

14.8.2008 10:45:16 (#19)
gravatar

BH

<singularita at gmail.com>
306
Hmmm ... a ted ktery z nich je ten "lepsi"? .... kde jsou k temhle dvoum k dispozici zdrojaky, ze bych to porovnal s verzi z svnka JOSMu a pripadne sloucil/poupravil? Martin 2008/8/12 Petr Schonmann <PSBOX at seznam.cz>: zobrazit citaci
> Jestli mate problem s WMS pluginem, zkuste toto > > http://gis.templ.net/wmsplugin.jar
zobrazit citaci
> Staci tedy stahnout jednu dlazdici, posunout na spravne misto a dalsi, > ktere se stahnou, uz by mely pasovat... > > http://home.karneval.cz/10270115/josm/wmsplugin.jar > > Jiri

14.8.2008 01:57:38 (#20)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
716
zobrazit citaci
> Hmmm ... a ted ktery z nich je ten "lepsi"? .... kde jsou k temhle > dvoum k dispozici zdrojaky, ze bych to porovnal s verzi z svnka JOSMu > a pripadne sloucil/poupravil? >> Staci tedy stahnout jednu dlazdici, posunout na spravne misto a dalsi, >> ktere se stahnou, uz by mely pasovat...
**** Ja bych s tim byl opatrny, protoze to co se zda jako posun, muze byt i rotace a jine deformace... *** lepsi je last wmsplugin a pockat az se opravi zdroj, je-li to realne. hanoj

14.8.2008 02:28:17 (#21)
gravatar

Kubajz

<kubajz at kbx.cz>
615
hanoj napsal(a): zobrazit citaci
>> Hmmm ... a ted ktery z nich je ten "lepsi"? .... kde jsou k temhle >> dvoum k dispozici zdrojaky, ze bych to porovnal s verzi z svnka JOSMu >> a pripadne sloucil/poupravil? >> >>> Staci tedy stahnout jednu dlazdici, posunout na spravne misto a dalsi, >>> ktere se stahnou, uz by mely pasovat... >>> > **** Ja bych s tim byl opatrny, protoze to co se zda jako posun, muze > byt i rotace a jine deformace... > > *** lepsi je last wmsplugin a pockat az se opravi zdroj, je-li to realne. >
popripade zkusit to tahat v S-JTSK (pokud to vraci spravne) a udelat proxy WMS, ktery bude delat transformaci z/do WGS-84. Je to dobrej napad nebo je to blbej napad nebo jakej to je napad? zobrazit citaci
> > hanoj > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

14.8.2008 02:33:40 (#22)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
716
zobrazit citaci
>> **** Ja bych s tim byl opatrny, protoze to co se zda jako posun, muze >> byt i rotace a jine deformace... >> >> *** lepsi je last wmsplugin a pockat az se opravi zdroj, je-li to realne. >> > popripade zkusit to tahat v S-JTSK (pokud to vraci spravne) a udelat > proxy WMS, ktery bude delat transformaci z/do WGS-84. Je to dobrej napad > nebo je to blbej napad nebo jakej to je napad?
*** Ano, u Jachyma neco takoveho maji, ale ja si nejsem jist, ze se jim to uspesne dari preklopit: Kdyz jsem si pred pul rokem delal testy tak Cenia(z JTSK) skrze HS-RS(na wgs84), mela drobne potize. Poznat to slo jednoduse na liniovych stavbach (letiste) a nebyl to problem wmspluginu. ha hanoj

14.8.2008 04:58:10 (#23)
gravatar

JV

<j.v.2 at seznam.cz>
57
Zdravim, S-JTSK vraci spravne, jsou v nem ulozena zdrojova data (a bylo by smutne kdyby to zrovna u katastru bylo blbe). O moznych posunech proti ortofotu jsem uz psal - to je ale vec polohove presnosti ortofota nebo orientacni mapy parcel (u puvodnich podkladu vedenych napriklad v Gusterbergu). Ty chybne posuny budou opravene v historicky kratke dobe - doufam :-) J.Vesely zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: hanoj <ehanoj at gmail.com> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Podkladov? mapy C(?ZK > Datum: 14.8.2008 14:33:51 > ---------------------------------------- > >> **** Ja bych s tim byl opatrny, protoze to co se zda jako posun, muze > >> byt i rotace a jine deformace... > >> > >> *** lepsi je last wmsplugin a pockat az se opravi zdroj, je-li to realne. > >> > > popripade zkusit to tahat v S-JTSK (pokud to vraci spravne) a udelat > > proxy WMS, ktery bude delat transformaci z/do WGS-84. Je to dobrej napad > > nebo je to blbej napad nebo jakej to je napad? > *** Ano, u Jachyma neco takoveho maji, ale ja si nejsem jist, ze se > jim to uspesne dari preklopit: Kdyz jsem si pred pul rokem delal testy > tak Cenia(z JTSK) skrze HS-RS(na wgs84), mela drobne potize. Poznat to > slo jednoduse na liniovych stavbach (letiste) a nebyl to problem > wmspluginu. > > ha > > hanoj > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > >

15.8.2008 07:48:33 (#24)
gravatar

Jachym Cepicky

<jachym.cepicky at gmail.com>
407 93
Cenia pou??v? ArcIMS, CUZK pou??v? UMN MapServer. Transofrmace by m?la prob?hat proti UMN MapServeru zna?n? l?pe, proto?e MapServer je schopen pos?lat obr?zky s r?zn?m rozli?en?m ve sm?ru X a Y. Nem??u mluvit za nikoho z chlapc?, co d?laj? CUZK WMS, ale v podstat? nejde ani tak o to, v ?em ta data jsou, jako taky o to, jak je to definov?no v MapFilu. Proto?e pro S-JTSK neexistuje ofici?ln? EPSG k?d, d?l? si to ka?dej trochu po sv?m. Chyba m??e b? tam. Ale nemus?. Co tak kouk?m, tak HS-RS? WMS vypad? tak jak m? (origin?ln? data jsou taky v S-JTSK), viz. http://www.bnhelp.cz/ows/crtopo2?request=GetMap&layers=dopra->va&styles=&srs=EPSG:4326&format=image/gif&service=WMS&version=1.1.1& resp. http://www.bnhelp.cz/ows/crtopo2?request=GetCapabilities&service=wms J Dne 14. srpen 2008 14:33 hanoj <ehanoj at gmail.com> napsal(a): zobrazit citaci
>>> **** Ja bych s tim byl opatrny, protoze to co se zda jako posun, muze >>> byt i rotace a jine deformace... >>> >>> *** lepsi je last wmsplugin a pockat az se opravi zdroj, je-li to realne. >>> >> popripade zkusit to tahat v S-JTSK (pokud to vraci spravne) a udelat >> proxy WMS, ktery bude delat transformaci z/do WGS-84. Je to dobrej napad >> nebo je to blbej napad nebo jakej to je napad? > *** Ano, u Jachyma neco takoveho maji, ale ja si nejsem jist, ze se > jim to uspesne dari preklopit: Kdyz jsem si pred pul rokem delal testy > tak Cenia(z JTSK) skrze HS-RS(na wgs84), mela drobne potize. Poznat to > slo jednoduse na liniovych stavbach (letiste) a nebyl to problem > wmspluginu. > > ha > > hanoj > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- Jachym Cepicky e-mail: jachym.cepicky gmail com URL: http://les-ejk.cz GPG: http://www.les-ejk.cz/pgp/jachym_cepicky-gpg.pub

15.8.2008 11:00:18 (#25)
gravatar

JV

<j.v.2 at seznam.cz>
57
Zdrav?m, tak WMS ??ZK jsem opravil, posuny se zmen?ily. Pokud m? n?kdo k dispozici je?t? lep?? definici transformac? pro UMN MapServer, sem s n? :-) J.V. zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: Jachym Cepicky <jachym.cepicky at gmail.com> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Podkladov? mapy C(?ZK > Datum: 15.8.2008 07:48:46 > ---------------------------------------- > Cenia pou??v? ArcIMS, CUZK pou??v? UMN MapServer. Transofrmace by m?la > prob?hat proti UMN MapServeru zna?n? l?pe, proto?e MapServer je > schopen pos?lat obr?zky s r?zn?m rozli?en?m ve sm?ru X a Y. > > Nem??u mluvit za nikoho z chlapc?, co d?laj? CUZK WMS, ale v podstat? > nejde ani tak o to, v ?em ta data jsou, jako taky o to, jak je to > definov?no v MapFilu. Proto?e pro S-JTSK neexistuje ofici?ln? EPSG > k?d, d?l? si to ka?dej trochu po sv?m. Chyba m??e b? tam. Ale nemus?. > > Co tak kouk?m, tak HS-RS? WMS vypad? tak jak m? (origin?ln? data jsou > taky v S-JTSK), viz. > http://www.bnhelp.cz/ows/crtopo2?request=GetMap&layers=dopra->va&styles=&srs=EPSG:4326&format=image/gif&service=WMS&version=1.1.1& > resp. > http://www.bnhelp.cz/ows/crtopo2?request=GetCapabilities&service=wms > > J > > Dne 14. srpen 2008 14:33 hanoj <ehanoj at gmail.com> napsal(a): > >>> **** Ja bych s tim byl opatrny, protoze to co se zda jako posun, muze > >>> byt i rotace a jine deformace... > >>> > >>> *** lepsi je last wmsplugin a pockat az se opravi zdroj, je-li to realne. > >>> > >> popripade zkusit to tahat v S-JTSK (pokud to vraci spravne) a udelat > >> proxy WMS, ktery bude delat transformaci z/do WGS-84. Je to dobrej napad > >> nebo je to blbej napad nebo jakej to je napad? > > *** Ano, u Jachyma neco takoveho maji, ale ja si nejsem jist, ze se > > jim to uspesne dari preklopit: Kdyz jsem si pred pul rokem delal testy > > tak Cenia(z JTSK) skrze HS-RS(na wgs84), mela drobne potize. Poznat to > > slo jednoduse na liniovych stavbach (letiste) a nebyl to problem > > wmspluginu. > > > > ha > > > > hanoj > > > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > > > -- > Jachym Cepicky > e-mail: jachym.cepicky gmail com > URL: http://les-ejk.cz > GPG: http://www.les-ejk.cz/pgp/jachym_cepicky-gpg.pub > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > >

16.8.2008 01:03:35 (#26)
gravatar

Jachym Cepicky

<jachym.cepicky at gmail.com>
407 93
Pou??v?me n?sleduj?c? definici: # S-JTSK Krovak East North ... ofiko + Stepan towgs <102067> +proj=krovak +lat_0=49.5 +lon_0=24.83333333333333 +alpha=30.28813975277778 +k=0.9999 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=bessel +units=m +towgs84=498.17,136.89,510.08,6.007,4.343,3.831,3.38 no_defs <> j 2008/8/15 JV <j.v.2 at seznam.cz>: zobrazit citaci
> Zdrav?m, > tak WMS ??ZK jsem opravil, posuny se zmen?ily. Pokud m? n?kdo k dispozici je?t? lep?? definici transformac? pro UMN MapServer, sem s n? :-) > > J.V. > >> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ >> Od: Jachym Cepicky <jachym.cepicky at gmail.com> >> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Podkladov? mapy C(?ZK >> Datum: 15.8.2008 07:48:46 >> ---------------------------------------- >> Cenia pou??v? ArcIMS, CUZK pou??v? UMN MapServer. Transofrmace by m?la >> prob?hat proti UMN MapServeru zna?n? l?pe, proto?e MapServer je >> schopen pos?lat obr?zky s r?zn?m rozli?en?m ve sm?ru X a Y. >> >> Nem??u mluvit za nikoho z chlapc?, co d?laj? CUZK WMS, ale v podstat? >> nejde ani tak o to, v ?em ta data jsou, jako taky o to, jak je to >> definov?no v MapFilu. Proto?e pro S-JTSK neexistuje ofici?ln? EPSG >> k?d, d?l? si to ka?dej trochu po sv?m. Chyba m??e b? tam. Ale nemus?. >> >> Co tak kouk?m, tak HS-RS? WMS vypad? tak jak m? (origin?ln? data jsou >> taky v S-JTSK), viz. >> http://www.bnhelp.cz/ows/crtopo2?request=GetMap&layers=dopra->va&styles=&srs=EPSG:4326&format=image/gif&service=WMS&version=1.1.1& >> resp. >> http://www.bnhelp.cz/ows/crtopo2?request=GetCapabilities&service=wms >> >> J >> >> Dne 14. srpen 2008 14:33 hanoj <ehanoj at gmail.com> napsal(a): >> >>> **** Ja bych s tim byl opatrny, protoze to co se zda jako posun, muze >> >>> byt i rotace a jine deformace... >> >>> >> >>> *** lepsi je last wmsplugin a pockat az se opravi zdroj, je-li to realne. >> >>> >> >> popripade zkusit to tahat v S-JTSK (pokud to vraci spravne) a udelat >> >> proxy WMS, ktery bude delat transformaci z/do WGS-84. Je to dobrej napad >> >> nebo je to blbej napad nebo jakej to je napad? >> > *** Ano, u Jachyma neco takoveho maji, ale ja si nejsem jist, ze se >> > jim to uspesne dari preklopit: Kdyz jsem si pred pul rokem delal testy >> > tak Cenia(z JTSK) skrze HS-RS(na wgs84), mela drobne potize. Poznat to >> > slo jednoduse na liniovych stavbach (letiste) a nebyl to problem >> > wmspluginu. >> > >> > ha >> > >> > hanoj >> > >> > _______________________________________________ >> > Talk-cz mailing list >> > Talk-cz at openstreetmap.org >> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > >> >> >> >> -- >> Jachym Cepicky >> e-mail: jachym.cepicky gmail com >> URL: http://les-ejk.cz >> GPG: http://www.les-ejk.cz/pgp/jachym_cepicky-gpg.pub >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- Jachym Cepicky e-mail: jachym.cepicky gmail com URL: http://les-ejk.cz GPG: http://www.les-ejk.cz/pgp/jachym_cepicky-gpg.pub

16.8.2008 06:10:07 (#27)
gravatar

Jiří Veselý

<j.v.2 at seznam.cz>
57
na?e nastaven?: # S-JTSK Krovak East North # puvodni #<102067> +proj=krovak +lat_0=49.5 +lon_0=24.83333333333333 +alpha=30.28813975277778 +k=0.9999 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=bessel +units=m no_defs <> <102067> +proj=krovak +lat_0=49.5 +lon_0=24.83333333333333 +alpha=30.28813975277778 +k=0.9999 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=bessel +units=m +towgs84=570.830,85.668,462.843,4.99819,1.58669,5.26130,3.560 no_defs <> # Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 3 # puvodni #<28403> +proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=15 +k=1 +x_0=3500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs <> # oprava pro transformaci S-JTSK->S-42 <28403> +proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=15 +k=1.000000 +x_0=3500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=26,-121,-79,0.025,0.035,-0.025,1 +units=m +no_defs <> Zkusil jsem ty nov? koeficienty a je to prakticky stejn?. J. Jachym Cepicky napsal(a): zobrazit citaci
> Pou??v?me n?sleduj?c? definici: > > # S-JTSK Krovak East North ... ofiko + Stepan towgs > <102067> +proj=krovak +lat_0=49.5 +lon_0=24.83333333333333 > +alpha=30.28813975277778 +k=0.9999 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=bessel > +units=m +towgs84=498.17,136.89,510.08,6.007,4.343,3.831,3.38 no_defs > <> > > j > > 2008/8/15 JV <j.v.2 at seznam.cz>: > >> Zdrav?m, >> tak WMS ??ZK jsem opravil, posuny se zmen?ily. Pokud m? n?kdo k dispozici je?t? lep?? definici transformac? pro UMN MapServer, sem s n? :-) >> >> J.V. >> >> >>> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ >>> Od: Jachym Cepicky <jachym.cepicky at gmail.com> >>> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Podkladov? mapy C(?ZK >>> Datum: 15.8.2008 07:48:46 >>> ---------------------------------------- >>> Cenia pou??v? ArcIMS, CUZK pou??v? UMN MapServer. Transofrmace by m?la >>> prob?hat proti UMN MapServeru zna?n? l?pe, proto?e MapServer je >>> schopen pos?lat obr?zky s r?zn?m rozli?en?m ve sm?ru X a Y. >>> >>> Nem??u mluvit za nikoho z chlapc?, co d?laj? CUZK WMS, ale v podstat? >>> nejde ani tak o to, v ?em ta data jsou, jako taky o to, jak je to >>> definov?no v MapFilu. Proto?e pro S-JTSK neexistuje ofici?ln? EPSG >>> k?d, d?l? si to ka?dej trochu po sv?m. Chyba m??e b? tam. Ale nemus?. >>> >>> Co tak kouk?m, tak HS-RS? WMS vypad? tak jak m? (origin?ln? data jsou >>> taky v S-JTSK), viz. >>> http://www.bnhelp.cz/ows/crtopo2?request=GetMap&layers=dopra->va&styles=&srs=EPSG:4326&format=image/gif&service=WMS&version=1.1.1& >>> resp. >>> http://www.bnhelp.cz/ows/crtopo2?request=GetCapabilities&service=wms >>> >>> J >>> >>> Dne 14. srpen 2008 14:33 hanoj <ehanoj at gmail.com> napsal(a): >>> >>>>>> **** Ja bych s tim byl opatrny, protoze to co se zda jako posun, muze >>>>>> byt i rotace a jine deformace... >>>>>> >>>>>> *** lepsi je last wmsplugin a pockat az se opravi zdroj, je-li to realne. >>>>>> >>>>>> >>>>> popripade zkusit to tahat v S-JTSK (pokud to vraci spravne) a udelat >>>>> proxy WMS, ktery bude delat transformaci z/do WGS-84. Je to dobrej napad >>>>> nebo je to blbej napad nebo jakej to je napad? >>>>> >>>> *** Ano, u Jachyma neco takoveho maji, ale ja si nejsem jist, ze se >>>> jim to uspesne dari preklopit: Kdyz jsem si pred pul rokem delal testy >>>> tak Cenia(z JTSK) skrze HS-RS(na wgs84), mela drobne potize. Poznat to >>>> slo jednoduse na liniovych stavbach (letiste) a nebyl to problem >>>> wmspluginu. >>>> >>>> ha >>>> >>>> hanoj >>>> >>>> _______________________________________________ >>>> Talk-cz mailing list >>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>> >>>> >>> >>> -- >>> Jachym Cepicky >>> e-mail: jachym.cepicky gmail com >>> URL: http://les-ejk.cz >>> GPG: http://www.les-ejk.cz/pgp/jachym_cepicky-gpg.pub >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >>> >>> >>> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> > > > >

17.8.2008 01:49:35 (#28)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
716
2008/8/15 Jachym Cepicky <jachym.cepicky at gmail.com>: zobrazit citaci
> Cenia pou??v? ArcIMS, CUZK pou??v? UMN MapServer. Transofrmace by m?la > prob?hat proti UMN MapServeru zna?n? l?pe, proto?e MapServer je > schopen pos?lat obr?zky s r?zn?m rozli?en?m ve sm?ru X a Y. > > Nem??u mluvit za nikoho z chlapc?, co d?laj? CUZK WMS, ale v podstat? > nejde ani tak o to, v ?em ta data jsou, jako taky o to, jak je to > definov?no v MapFilu. Proto?e pro S-JTSK neexistuje ofici?ln? EPSG > k?d, d?l? si to ka?dej trochu po sv?m. Chyba m??e b? tam. Ale nemus?. > > Co tak kouk?m, tak HS-RS? WMS vypad? tak jak m? (origin?ln? data jsou > taky v S-JTSK), viz. > http://www.bnhelp.cz/ows/crtopo2?request=GetMap&layers=dopra->va&styles=&srs=EPSG:4326&format=image/gif&service=WMS&version=1.1.1& > resp. > http://www.bnhelp.cz/ows/crtopo2?request=GetCapabilities&service=wms
Ale s Ortofoto Ceni? z JTSK-> WGS84, nejaky problem je. Pokud pouziju toto: http://www.bnhelp.cz/cgi-bin/crtopo2?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:4326&LAYERS=fotoc&STYLES=&FORMAT=image/jpeg tak je z toho i toto: http://gis.templ.net/JOSM-EPSG4327.png http://gis.templ.net/JOSM-EPSG4327_Mercator.png ha hanoj

17.8.2008 01:51:06 (#29)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
716
zobrazit citaci
> tak WMS ??ZK jsem opravil, posuny se zmen?ily. Pokud m? n?kdo k dispozici je?t? lep?? definici transformac? pro UMN MapServer, sem s n? :-)
*** na prvni pohled do WMS v EPS4327, se to zda jiz v poradku. ha hanoj

« zpět na výpis měsíce