« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] mapové podklady ČHMÚ

Vlákno 7.8. - 7.8.2008, počet zpráv: 2


7.8.2008 11:30:21 (#1)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
515
Dobr? den. Na str?nce http://www.chmi.cz/hydro/opv/gis.html nab?z?te k voln?mu sta?en? mapu rozvodnic a d?le p??ete o modelu GIS_PVV, kter? popisuje kompletn? s?? povrchov?ch vod. Bylo by pros?m mo?n? od v?s z?skat i data pro vytvo?en? mapy povrchov?ch vod? M?li bychom z?jem o jejich vyu?it? v projektu OpenStreetMap. Projekt OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org/ nebo vizte t?? http://cs.wikipedia.org/wiki/OpenStreetMap) si klade za c?l vytvo?it voln? dostupnou mapu cel?ho sv?ta (data jsou zve?ejn?na pod licenc? Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license), a z?rove? umo?nit u?ivatel?m mapy opravovat a vylep?ovat. Mohlo by tedy j?t o nav?z?n? spolupr?ce, kdy vy byste zp?tn? z?sk?vali aktualizace proveden? u?ivateli po zji?t?n? nep?esnost? ?i zm?n. S pozdravem Karel Voln?

7.8.2008 03:45:52 (#2)
gravatar

Jachym Cepicky

<jachym.cepicky at gmail.com>
407 93
Drzim palce, u? p?l roku se v r?mci CHMU diskutuje, jestli by se nezp??stupnily radarov? mapy p?es WMS... a nic :-) J?chym 2008/8/7 Karel Voln? <kavol at seznam.cz>: zobrazit citaci
> > Dobr? den. > > Na str?nce http://www.chmi.cz/hydro/opv/gis.html nab?z?te k voln?mu sta?en? > mapu rozvodnic a d?le p??ete o modelu GIS_PVV, kter? popisuje kompletn? s?? > povrchov?ch vod. Bylo by pros?m mo?n? od v?s z?skat i data pro vytvo?en? mapy > povrchov?ch vod? M?li bychom z?jem o jejich vyu?it? v projektu OpenStreetMap. > > Projekt OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org/ nebo vizte t?? > http://cs.wikipedia.org/wiki/OpenStreetMap) si klade za c?l vytvo?it voln? > dostupnou mapu cel?ho sv?ta (data jsou zve?ejn?na pod licenc? Creative > Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license), a z?rove? umo?nit u?ivatel?m > mapy opravovat a vylep?ovat. Mohlo by tedy j?t o nav?z?n? spolupr?ce, kdy vy > byste zp?tn? z?sk?vali aktualizace proveden? u?ivateli po zji?t?n? > nep?esnost? ?i zm?n. > > S pozdravem > Karel Voln? > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- Jachym Cepicky e-mail: jachym.cepicky gmail com URL: http://les-ejk.cz GPG: http://www.les-ejk.cz/pgp/jachym_cepicky-gpg.pub

« zpět na výpis měsíce