« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Retrasování LPIS ve zmapovaných oblastech

Vlákno 7.5. - 7.5.2015, počet zpráv: 1


7.5.2015 10:02:52 (#1)
gravatar

Martin Švec - OSM

<osm at maatts.cz>
109
Ahoj, při čištění překryvů LPIS polí (díky Petrovi Vejsadovi za data) jsem si všiml, že mají společný původ: pokusy o "aktualizaci" (retrasování) už existujících polygonů ve zmapovaných oblastech. Pokud se o aktualizaci pokoušíte, prosím postupujte s maximální opatrností! Zejména věnujte pozornost varováním "Jednoduchá cesta NNNN bude zcela odstraněna..." resp. "Multipolygon NNNN by byl zcela odstraněn..." Skoro vždy vyžadují manuální zásah, nebo aspoň kontrolu co se stalo. (Hlášky znamenají, že LPIS pole zcela překrývá jiný existující (multi)polygon a ořez by ho tiše smazal. Tracer polygon nesmaže, místo toho zobrazí varování.) Problémy při aktualizaci LPIS: * Ze dvou LPIS polí se v LPISu stalo jedno velké. Retrasované pole pak překryje druhé pole a zobrazí se popsané varování. Pokud nesmažete druhé pole ručně, vznikne překryv. Pokud se jedná o multipolygon(y), nezapomeňte na relace. * LPIS pole více či méně změnilo svou geometrii. Retrasováním ořízne sousední pole tak, že ho rozseká na víc kousků, případně z něj zůstanou miniaturní odřezky podél hran nové geometrie. Zde je na zodpovědnosti mappera, aby si zkontroloval do čeho zasahuje nová geometrie a opravil výsledek. * (Re)trasování LPIS polí uvnitř staršího landuse polygonu z jiného zdroje (např. vinice obkreslená podle KM). Opět vznikají nepatrné odřezky kvůli rozdílům v geometrii. Někdy na odřezky upozorní Tracer ("Jednoduchá cesta bude zcela odstraněna"), jindy bohužel tiše zůstanou v mapě. Sousedící LPIS geometrie mívají mezi sebou drobné škvíry a právě v nich zůstává "smetí" ze starého polygonu. Možná přidám do Traceru upozornění na odřezky a/nebo jejich smazání. Ale univerzální řešení pro všechny situace stejně neexistuje. Takže buďte opatrní a neklikejte bez rozmyslu na každé pole ;-) Martin

« zpět na výpis měsíce