« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Změna ve vykreslování tramvají na silnici (?)

Vlákno 17.8. - 8.9.2014, počet zpráv: 10


17.8.2014 06:00:51 (#1)
gravatar

Petr Kadlec

<petr.kadlec at gmail.com>
208 937
Zdrav?m, v?era jsem si v?iml ?chyb?j?c?ch tramvajov?ch kolej?? na map? Prahy a po chvilce p?tr?n? m?m dojem, jako by se dost z?sadn? zm?nilo vykreslov?n? standardn? vrstvy na OSM, co? m? za n?sledek prakticky tot?ln? rozbit? tramvajov?ch trat? na map?. Pokud se nepletu, odjak?iva se tramvaje na silnici kreslily norm?ln? do jedn? cesty otagovan? z?rove? jako highway=* a railway=tram. [1] Ale te? se mi zd?, ?e se z takov? kombinace ?ern? ??ra reprezentuj?c? tramvajovou tra? vypa?ila. [2] V Brn? jsem si na jednom m?st? v?imnul nov? zakreslen? [3] _druh?_ cesty (se stejn?m pr?b?hem), p?i?em? highway=* z?stane na jedn? cest? a na novou cestu se vyd?l? railway=tram. [4] To, zd? se, zp?sob? spr?vn? vykreslen?. Tak?e: Zm?nil se doporu?ovan? (tedy, jedin? funk?n?) zp?sob tagov?n?? (A c?len?, nebo n?jak?m omylem ve stylech?) Bylo o tom n?kde informov?no (?i dokonce diskutov?no)? V? p??padn? Mar4s, kter? to v Brn? ?opravoval?, o tom n?co, nebo jen metodou pokus/omyl na?el zp?sob, jak to zm?nit, aby se to vykreslilo jako d??v? Nebo je v?echno jinak? -- Petr Kadlec / Mormegil [1] Zcela nam?tkou: http://www.openstreetmap.org/way/131565891 [2] Pov?imn?te si p???ern?ho vzhledu k?i?ovatky http://osm.org/go/0J0lH1vtQ, kde z?staly vid?t jen koleje nevedouc? po silnici. [3] http://www.openstreetmap.org/changeset/24701510 [4] http://www.openstreetmap.org/way/297357661 -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140817/2cf258d6/attachment.html>

17.8.2014 06:05:40 (#2)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<petr at pada.cz>
138
Dne 17.8.2014 18:00, Petr Kadlec napsal(a): zobrazit citaci
> Zdrav?m, > > v?era jsem si v?iml ?chyb?j?c?ch tramvajov?ch kolej?? na map? Prahy a po > chvilce p?tr?n? m?m dojem, jako by se dost z?sadn? zm?nilo vykreslov?n? > standardn? vrstvy na OSM, co? m? za n?sledek prakticky tot?ln? rozbit? > tramvajov?ch trat? na map?. > > Pokud se nepletu, odjak?iva se tramvaje na silnici kreslily norm?ln? do > jedn? cesty otagovan? z?rove? jako highway=* a railway=tram. [1] Ale te? > se mi zd?, ?e se z takov? kombinace ?ern? ??ra reprezentuj?c? > tramvajovou tra? vypa?ila. [2] V Brn? jsem si na jednom m?st? v?imnul > nov? zakreslen? [3] _druh?_ cesty (se stejn?m pr?b?hem), p?i?em? > highway=* z?stane na jedn? cest? a na novou cestu se vyd?l? > railway=tram. [4] To, zd? se, zp?sob? spr?vn? vykreslen?. > > Tak?e: Zm?nil se doporu?ovan? (tedy, jedin? funk?n?) zp?sob tagov?n?? (A > c?len?, nebo n?jak?m omylem ve stylech?) Bylo o tom n?kde informov?no > (?i dokonce diskutov?no)? V? p??padn? Mar4s, kter? to v Brn? > ?opravoval?, o tom n?co, nebo jen metodou pokus/omyl na?el zp?sob, jak > to zm?nit, aby se to vykreslilo jako d??v? Nebo je v?echno jinak? > > -- Petr Kadlec / Mormegil > > [1] Zcela nam?tkou: http://www.openstreetmap.org/way/131565891 > [2] Pov?imn?te si p???ern?ho vzhledu k?i?ovatky > http://osm.org/go/0J0lH1vtQ, kde z?staly vid?t jen koleje nevedouc? po > silnici. > [3] http://www.openstreetmap.org/changeset/24701510 > [4] http://www.openstreetmap.org/way/297357661
Ahoj, to je nahl??en? bug ve vykreslov?n?. https://github.com/gravitystorm/openstreetmap-carto/issues/874 Zdrav?, Petr Mor?vek aka Xificurk

17.8.2014 07:31:58 (#3)
gravatar

Michal Pustějovský

<Michal.Pustejovsky at seznam.cz>
164 2646
Ano, odd?lov?n? tramvaj? od silnic v Ostrav? (komplet) a v Brn? (nap?l dokon?eno) je moje pr?ce. Uva?oval jsem o tom u? del?? dobu, ale nov? zp?sob renderov?n? mapniku m? k tomu tak ??kaj?c dokopal. Podle toho co v?m, tak na cest?ch s kombinac? highway+railway mapnik nov? vykresluje highway NAD railway. Jinak se nic nezm?nilo. Dle wiki jsou povolen? oba zp?soby tagov?n?, ale doporu?uje se ten se zvl??tn?mi cestami pro highway i railway.
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Petr Kadlec <petr.kadlec at gmail.com> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> Datum: 17. 8. 2014 18:02:13 P?edm?t: [Talk-cz] Zm?na ve vykreslov?n? tramvaj? na silnici (?) " Zdrav?m, v?era jsem si v?iml ?chyb?j?c?ch tramvajov?ch kolej?? na map? Prahy a po chvilce p?tr?n? m?m dojem, jako by se dost z?sadn? zm?nilo vykreslov?n? standardn? vrstvy na OSM, co? m? za n?sledek prakticky tot?ln? rozbit? tramvajov?ch trat? na map?. Pokud se nepletu, odjak?iva se tramvaje na silnici kreslily norm?ln? do jedn? cesty otagovan? z?rove? jako highway=* a railway=tram. [1] Ale te? se mi zd?, ?e se z takov? kombinace ?ern? ??ra reprezentuj?c? tramvajovou tra? vypa?ila. [2] V Brn? jsem si na jednom m?st? v?imnul nov? zakreslen? [3] _ druh?_ cesty (se stejn?m pr?b?hem), p?i?em? highway=* z?stane na jedn? cest? a na novou cestu se vyd?l? railway=tram. [4] To, zd? se, zp?sob? spr?vn? vykreslen?. Tak?e: Zm?nil se doporu?ovan? (tedy, jedin? funk?n?) zp?sob tagov?n?? (A c?len?, nebo n?jak?m omylem ve stylech?) Bylo o tom n?kde informov?no (?i dokonce diskutov?no)? V? p??padn? Mar4s, kter? to v Brn? ?opravoval?, o tom n?co, nebo jen metodou pokus/omyl na?el zp?sob, jak to zm?nit, aby se to vykreslilo jako d??v? Nebo je v?echno jinak? -- Petr Kadlec / Mormegil [1] Zcela nam?tkou: http://www.openstreetmap.org/way/131565891 (http://www.openstreetmap.org/way/131565891) [2] Pov?imn?te si p???ern?ho vzhledu k?i?ovatky http://osm.org/go/0J0lH1vtQ (http://osm.org/go/0J0lH1vtQ), kde z?staly vid?t jen koleje nevedouc? po silnici. [3] http://www.openstreetmap.org/changeset/24701510 (http://www.openstreetmap.org/changeset/24701510) [4] http://www.openstreetmap.org/way/297357661 (http://www.openstreetmap.org/way/297357661) _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140817/3766cf75/attachment.html>

17.8.2014 09:35:42 (#4)
gravatar

Jan Martinec

<jan at martinec.name>
384 2310
Dne 08/17/2014 v 07:31 PM Michal Pust?jovsk? napsal(a): zobrazit citaci
> Ano, odd?lov?n? tramvaj? od silnic v Ostrav? (komplet) a v Brn? (nap?l > dokon?eno) je moje pr?ce. Uva?oval jsem o tom u? del?? dobu, ale nov? zp?sob > renderov?n? mapniku m? k tomu tak ??kaj?c dokopal. > > Podle toho co v?m, tak na cest?ch s kombinac? highway+railway mapnik nov? > vykresluje highway NAD railway. Jinak se nic nezm?nilo. > > Dle wiki jsou povolen? oba zp?soby tagov?n?, ale doporu?uje se ten se zvl??tn?mi > cestami pro highway i railway. >
To d?v? smysl tam, kde jde o odd?len? cesty (nebo alespo? odd?len? pruhy); ale odd?lovat tramvaj od zbytku silnice nap?. v K?i?ovnick? v Praze smrd? mapov?n?m pro konkr?tn? renderer. (Kdo netu??, co mysl?m: koleje zaasfaltovan? do silnice, osa silni?n?ho pruhu zhruba odpov?d? ose trati - pro ilustraci viz nap?. https://www.google.cz/maps/place/K%C5%99i%C5%BEovnick%C3%A1+1040,+110+00+Praha+1-Star%C3%A9+M%C4%9Bsto/@50.085673,14.414165,3a,75y,10.8h,75.63t/data=!3m4!1e1!3m2!1sKb-HZ1wovfp4ox8gWGCniQ!2e0!4m2!3m1!1s0x470b94e6044861dd:0x8854dc07b4cb6a6b ) Takov? odd?len? m? smysl tam, kde jsou cesty skute?n? odd?len?, a? u? na samostatn? t?leso, nebo t?eba n?stupn?mi ostr?vky, viz Kl?rov: http://www.openstreetmap.org/way/9569861#map=19/50.09057/14.40993 ; ale v situaci, kdy je tram.tra? sou??st? vozovky, shled?v?m p?ed?l?v?n? jedn? cesty (way) na dv? r?zn? paraleln? zcela nevhodn?m, proto?e neodpov?daj?c?m realit?. Honza Pi?kvor Martinec

17.8.2014 09:46:21 (#5)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
Dne 17. srpna 2014 21:35 Jan Martinec <jan at martinec.name> napsal(a): zobrazit citaci
> Dne 08/17/2014 v 07:31 PM Michal Pust?jovsk? napsal(a): > >> Ano, odd?lov?n? tramvaj? od silnic v Ostrav? (komplet) a v Brn? (nap?l >> dokon?eno) je moje pr?ce. Uva?oval jsem o tom u? del?? dobu, ale nov? >> zp?sob >> renderov?n? mapniku m? k tomu tak ??kaj?c dokopal. >> >> Podle toho co v?m, tak na cest?ch s kombinac? highway+railway mapnik nov? >> vykresluje highway NAD railway. Jinak se nic nezm?nilo. >> >> Dle wiki jsou povolen? oba zp?soby tagov?n?, ale doporu?uje se ten se >> zvl??tn?mi >> cestami pro highway i railway. >> > To d?v? smysl tam, kde jde o odd?len? cesty (nebo alespo? odd?len? pruhy); > ale odd?lovat tramvaj od zbytku silnice nap?. v K?i?ovnick? v Praze smrd? > mapov?n?m pro konkr?tn? renderer.
*** mysl?m, ?e v tomto vl?kn? nejde o 2(3) paraleln? way, ale o 2 way na identick?ch nodech. ha hanoj

18.8.2014 12:37:53 (#6)
gravatar

Michal Pustějovský

<Michal.Pustejovsky at seznam.cz>
164 2646
P?esn? tak, jedn? se o dv? cesty na identick?ch uzlech, tedy "na sob?". Nap?. cesty http://www.openstreetmap.org/way/297697496 (http://www.openstreetmap.org/way/297697496) a http://www.openstreetmap.org/ way/26622597(http://www.openstreetmap.org/way/26622597). Brno u? m?m skoro hotov?, chyb? akor?t Kr?lovo Pole a ?e?kovice. P?i pr?ci jsem si ale v?iml, ?e veden? tramvajov?ch linek v Brn? odpov?d? tomu star?mu p?ed reorganizac? tramvaj? p?ed p?r lety (zru?en? 13, zm?na veden? 3,9, 11...). Postupn? tedy trasy linek budu p?ed?l?vat na aktu?ln? stav. P??padn? p?ed?l?n? Prahy a ostatn?ch m?st p?enech?m z d?vodu nedostatku ?asu n?komu jin?mu.
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: hanoj <ehanoj at gmail.com> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> Datum: 17. 8. 2014 21:47:13 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Zm?na ve vykreslov?n? tramvaj? na silnici (?) "Dne 17. srpna 2014 21:35 Jan Martinec <jan at martinec.name> napsal(a): zobrazit citaci
> Dne 08/17/2014 v 07:31 PM Michal Pust?jovsk? napsal(a): > >> Ano, odd?lov?n? tramvaj? od silnic v Ostrav? (komplet) a v Brn? (nap?l >> dokon?eno) je moje pr?ce. Uva?oval jsem o tom u? del?? dobu, ale nov? >> zp?sob >> renderov?n? mapniku m? k tomu tak ??kaj?c dokopal. >> >> Podle toho co v?m, tak na cest?ch s kombinac? highway+railway mapnik nov? >> vykresluje highway NAD railway. Jinak se nic nezm?nilo. >> >> Dle wiki jsou povolen? oba zp?soby tagov?n?, ale doporu?uje se ten se >> zvl??tn?mi >> cestami pro highway i railway. >> > To d?v? smysl tam, kde jde o odd?len? cesty (nebo alespo? odd?len? pruhy); > ale odd?lovat tramvaj od zbytku silnice nap?. v K?i?ovnick? v Praze smrd? > mapov?n?m pro konkr?tn? renderer.
*** mysl?m, ?e v tomto vl?kn? nejde o 2(3) paraleln? way, ale o 2 way na identick?ch nodech. ha hanoj _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140818/a953c867/attachment.html>

18.8.2014 11:01:32 (#7)
gravatar

Jan Martinec

<jan at martinec.name>
384 2310
zobrazit citaci
> >> Podle toho co v?m, tak na cest?ch s kombinac? highway+railway mapnik nov? > >> vykresluje highway NAD railway. Jinak se nic nezm?nilo. > >> > >> Dle wiki jsou povolen? oba zp?soby tagov?n?, ale doporu?uje se ten se > >> zvl??tn?mi > >> cestami pro highway i railway. > >> > > To d?v? smysl tam, kde jde o odd?len? cesty (nebo alespo? odd?len? pruhy); > > ale odd?lovat tramvaj od zbytku silnice nap?. v K?i?ovnick? v Praze smrd? > > mapov?n?m pro konkr?tn? renderer. > *** mysl?m, ?e v tomto vl?kn? nejde o 2(3) paraleln? way, ale o 2 way > na identick?ch nodech.
Po??d tomu nerozum?m: p?esto, ?e oba zp?soby jsou mo?n? ("doporu?uje se ten se zvl??? cestami"? to jsem na wiki nena?el, mo?n? ?patn? hled?m), a ten sou?asn? nen? chybn? v ni?em jin?m, ne? ?e ho te? nejb??n?j?? renderer zobrazuje blb?, tak je pot?eba ho p?ed?lat, aby se to v mapniku renderovalo p?kn?? Jak tahle pr?ce nav?c _nen?_ ?prava pro konkr?tn? renderer, a k ?emu je?t? _dal??mu_ je to dobr?? Fakt netroll?m a sna??m se to pochopit, ale neda?? se mi to. Nebo tomu rozum?m blb? a mapnik je n?jak v?jime?n?? Kouk?m na pra?skou tram s??, a mo?n? by si zaslou?ila p?emapovat _v m?stech, kde vede odd?len? od silni?n?_, zejm?na u zast?vkov?ch ostr?vk? (jeden p??klad za v?echny: "?vandovo divadlo"); to je ale ?pln? jin? ??lek ?erv? ne? "p?ekresl?me 150 km trat?, a budeme doufat, ?e se v?voj??i mapniku z?tra nevzbud? s dal??m Geni?ln?m N?padem, kter? si vy??d? op?tovn? p?epracov?n?." (Pokud u? to bude n?kdo moc? mermo p?emapov?vat, nest?lo by za to zmapovat ka?dou kolej zvl???? Zrovna v Praze by to nem?l b?t a? takov? probl?m, drtiv? v?t?ina trat? je dvojkolejn?...)

19.8.2014 12:49:07 (#8)
gravatar

Michal Pustějovský

<Michal.Pustejovsky at seznam.cz>
164 2646
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Jan Martinec <jan at martinec.name> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> Datum: 18. 8. 2014 23:02:27 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Zm?na ve vykreslov?n? tramvaj? na silnici (?) "> >> Podle toho co v?m, tak na cest?ch s kombinac? highway+railway mapnik nov? zobrazit citaci
> >> vykresluje highway NAD railway. Jinak se nic nezm?nilo. > >> > >> Dle wiki jsou povolen? oba zp?soby tagov?n?, ale doporu?uje se ten se > >> zvl??tn?mi > >> cestami pro highway i railway. > >> > > To d?v? smysl tam, kde jde o odd?len? cesty (nebo alespo? odd?len?
pruhy); zobrazit citaci
> > ale odd?lovat tramvaj od zbytku silnice nap?. v K?i?ovnick? v Praze
smrd? zobrazit citaci
> > mapov?n?m pro konkr?tn? renderer. > *** mysl?m, ?e v tomto vl?kn? nejde o 2(3) paraleln? way, ale o 2 way > na identick?ch nodech.
Po??d tomu nerozum?m: p?esto, ?e oba zp?soby jsou mo?n? ("doporu?uje se ten se zvl??? cestami"? to jsem na wiki nena?el, mo?n? ?patn? hled?m), a ten sou?asn? nen? chybn? v ni?em jin?m, ne? ?e ho te? nejb??n?j?? renderer zobrazuje blb?, tak je pot?eba ho p?ed?lat, aby se to v mapniku renderovalo p?kn?? Jak tahle pr?ce nav?c _nen?_ ?prava pro konkr?tn? renderer, a k ?emu je?t? _dal??mu_ je to dobr?? Fakt netroll?m a sna??m se to pochopit, ale neda?? se mi to. Nebo tomu rozum?m blb? a mapnik je n?jak v?jime?n?? Kouk?m na pra?skou tram s??, a mo?n? by si zaslou?ila p?emapovat _v m?stech, kde vede odd?len? od silni?n?_, zejm?na u zast?vkov?ch ostr?vk? (jeden p??klad za v?echny: "?vandovo divadlo"); to je ale ?pln? jin? ??lek ?erv? ne? "p?ekresl?me 150 km trat?, a budeme doufat, ?e se v?voj??i mapniku z?tra nevzbud? s dal??m Geni?ln?m N?padem, kter? si vy??d? op?tovn? p?epracov?n?." (Pokud u? to bude n?kdo moc? mermo p?emapov?vat, nest?lo by za to zmapovat ka?dou kolej zvl???? Zrovna v Praze by to nem?l b?t a? takov? probl?m, drtiv? v?t?ina trat? je dvojkolejn?...) " Lze to naj?t tady: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:railway%3Dtram (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:railway%3Dtram) Pozor, to nen? pouze o renderov?n? v mapniku. D?vod? je v?ce. Jednak mi p?ijde jako zbyte?n? nep?ehledn? m?t cesty klidn? s 15 tagy a ?leny 10 dopravn?ch relac?, kdy? je m??eme rozd?lit na dv? cesty s polovi?n?m po?tem. Nav?c jak jinak chcete vy?e?it spole?n? tagy, jejich? hodnoty b?vaj? pro silnici a ?eleznici jin?? Jedn? se zejm?na o maxspeed, ale ur?it? by se na?ly dal??. Zav?d?n? r?zn?ch "maxspeed:railway" atd. je cesta do pekel, kterou nikdo nepou??v?. Viz ITO Map. Individu?ln? kojele klidn? mapovat m??ete. Ale varuji V?s, je to hrozn? pracn?. Nav?c u tramvajov?ch kolej? vyvst?vaj? probl?my s t?m, ?e pokud jsou vedeny uprost?ed silnice (co? je u n?s pravidlem), tak byste m?l odd?lit jednotliv? sm?ry j?zdy po silnici. A k nim p?idat oneway, upravit lanes. A upravit p?kn?ch p?r relac?, nedej bo?e z?kazy odbo?en?. P?ijde mi jednodu??? prost? pou??t "tracks=2". Ale proti gustu... Co jsem se d?val v N?mecku (Lipsko), tak tam mapuj? individu?ln? koleje a ?asto si ned?laj? hlavu s t?m, ?e tramvaj je vedena uprost?ed silnice nebo sd?l? pruhy s auty. Slu?? se poznamenat, ?e jsem na?el i p??pady, kdy byly kolej a silnice zmapov?ny jako identick? cesta. Jen?e ?lo o ?seky o maxim?ln? p?r des?tk?ch metr?, zejm?na v zast?vkach, pop?. na komunikac?ch pro odd?len? veden? MHD. -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140819/67a5144e/attachment-0001.html>

19.8.2014 09:35:09 (#9)
gravatar

Jan Martinec

<jan at martinec.name>
384 2310
On 08/19/2014 12:49 AM, Michal Pust?jovsk? wrote: zobrazit citaci
> > > ---------- P?vodn? zpr?va ---------- > Od: Jan Martinec <jan at martinec.name> > Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> > Datum: 18. 8. 2014 23:02:27 > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Zm?na ve vykreslov?n? tramvaj? na silnici (?) > > > > >> Podle toho co v?m, tak na cest?ch s kombinac? highway+railway mapnik nov? > > >> vykresluje highway NAD railway. Jinak se nic nezm?nilo. > > >> > > >> Dle wiki jsou povolen? oba zp?soby tagov?n?, ale doporu?uje se ten se > > >> zvl??tn?mi > > >> cestami pro highway i railway. > > >> > > > To d?v? smysl tam, kde jde o odd?len? cesty (nebo alespo? odd?len? pruhy); > > > ale odd?lovat tramvaj od zbytku silnice nap?. v K?i?ovnick? v Praze smrd? > > > mapov?n?m pro konkr?tn? renderer. > > *** mysl?m, ?e v tomto vl?kn? nejde o 2(3) paraleln? way, ale o 2 way > > na identick?ch nodech. > > Po??d tomu nerozum?m: p?esto, ?e oba zp?soby jsou mo?n? ("doporu?uje se > ten se zvl??? cestami"? to jsem na wiki nena?el, mo?n? ?patn? hled?m), a > ten sou?asn? nen? chybn? v ni?em jin?m, ne? ?e ho te? nejb??n?j?? > renderer zobrazuje blb?, tak je pot?eba ho p?ed?lat, aby se to v mapniku > renderovalo p?kn?? Jak tahle pr?ce nav?c _nen?_ ?prava pro konkr?tn? > renderer, a k ?emu je?t? _dal??mu_ je to dobr?? Fakt netroll?m a sna??m > se to pochopit, ale neda?? se mi to. Nebo tomu rozum?m blb? a mapnik je > n?jak v?jime?n?? > > Kouk?m na pra?skou tram s??, a mo?n? by si zaslou?ila p?emapovat _v > m?stech, kde vede odd?len? od silni?n?_, zejm?na u zast?vkov?ch ostr?vk? > (jeden p??klad za v?echny: "?vandovo divadlo"); to je ale ?pln? jin? > ??lek ?erv? ne? "p?ekresl?me 150 km trat?, a budeme doufat, ?e se > v?voj??i mapniku z?tra nevzbud? s dal??m Geni?ln?m N?padem, kter? si > vy??d? op?tovn? p?epracov?n?." > > (Pokud u? to bude n?kdo moc? mermo p?emapov?vat, nest?lo by za to > zmapovat ka?dou kolej zvl???? Zrovna v Praze by to nem?l b?t a? takov? > probl?m, drtiv? v?t?ina trat? je dvojkolejn?...) > > > > Lze to naj?t tady: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:railway%3Dtram > > Pozor, to nen? pouze o renderov?n? v mapniku. D?vod? je v?ce. Jednak mi p?ijde > jako zbyte?n? nep?ehledn? m?t cesty klidn? s 15 tagy a ?leny 10 dopravn?ch > relac?, kdy? je m??eme rozd?lit na dv? cesty s polovi?n?m po?tem. Nav?c jak > jinak chcete vy?e?it spole?n? tagy, jejich? hodnoty b?vaj? pro silnici a > ?eleznici jin?? Jedn? se zejm?na o maxspeed, ale ur?it? by se na?ly dal??. > Zav?d?n? r?zn?ch "maxspeed:railway" atd. je cesta do pekel, kterou nikdo > nepou??v?. Viz ITO Map.
Nojo, relace, to dava smysl - diky za objasneni. zobrazit citaci
> Individu?ln? kojele klidn? mapovat m??ete. Ale varuji V?s, je to hrozn? pracn?. > Nav?c u tramvajov?ch kolej? vyvst?vaj? probl?my s t?m, ?e pokud jsou vedeny > uprost?ed silnice (co? je u n?s pravidlem), tak byste m?l odd?lit jednotliv? > sm?ry j?zdy po silnici. A k nim p?idat oneway, upravit lanes. A upravit p?kn?ch > p?r relac?, nedej bo?e z?kazy odbo?en?. P?ijde mi jednodu??? prost? pou??t > "tracks=2". Ale proti gustu...
Podivam se, jak moc je to aktualni (prazsky) problem; je pravda, ze mapovat dve oneway a pres ne oneway track mi pro pripad "jeden pruh tam, jeden pruh zpatky, sdilene s tramvaji, oddelene pouze vodorovnym dopravnim znacenim" mi pripada nevhodne. Honza Piskvor Martinec

8.9.2014 05:32:12 (#10)
gravatar

Petr Kadlec

<petr.kadlec at gmail.com>
208 937
Ahoj, jen pro úplnost k tomuhle threadu: Ta příslušná regrese byla opravena a oprava nasazena na servery, takže se již znovu kombinované silnice s kolejemi renderují včetně kolejí. (Čímž pochopitelně nikomu nebráním to přesto nějak složitěji tagovat/přetagovávat.) -- Petr Kadlec / Mormegil -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140908/ee0791f5/attachment.html>

« zpět na výpis měsíce