« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Fwd: Google Map Maker setkani v Praze (posta z FSv)

Vlákno 20.6. - 20.6.2014, počet zpráv: 1


20.6.2014 05:13:21 (#1)
gravatar

Martin Landa

<landa.martin at gmail.com>
92
FYI ---------- P?eposlan? zpr?va ---------- Dovolujeme si v?s pozvat na akci Map Maker komunity v ?esk? republice po??dan? spole?nost? Google ?R. Dvoudenn? workshop se uskute?n? ve dnech 26. a? 27.7.2014 v prostor?ch Googlu v Praze. N?pln? workshopu bude s?rie p?edn??ek a ??astn?ci si budou moci vyzkou?et i samotn? mapov?n?. Z?rove? budou m?t mo?nost poznat dal?? mapery a st?t se ?lenem rozr?staj?c? se Map Maker komunity, kter? aktivn? ovliv?uje podobu Google Map v ?esk? republice. N?klady na dopravu a ubytov?n? v dob? kon?n? akce budou hrazeny. Po?et m?st je omezen. Pro v?ce informac? a p?ihl??en?, pros?m klikn?te sem: http://goo.gl/tH8vJ5 Andrea Hurychov? - marketing ahurychova at google.com Google Czech Republic -- Martin Landa * http://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/Landa

« zpět na výpis měsíce