« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Votice

Vlákno 11.6. - 13.6.2014, počet zpráv: 14


11.6.2014 12:11:18 (#1)
gravatar

Matěj Cepl

<mcepl at cepl.eu>
144
Jenom n??emu nerozum?m anebo Votice jsou z heldiska OSM docela katastrofa? Hledal jsem na OSM kostel svat?ho V?clava vedle z?mku a nena?el jsem ani kostel ani z?mek (tedy ani jeden ze dvou z?mk?, abych byl p?esn?). Porovnejte http://goo.gl/maps/P0oRX a http://mapy.cz/s/a6u5 s t?m co je na OSM http://osm.org/go/0Jxpws5hQ-- To je prost? podle m?ho jin? m?sto, domy jsou jinak postaven? a tak. Ne, nekop?ruju nic z propriet?rn?ch map, jenom ukazuji v r?mci QA jak moc jsme na tom ?patn?. Je n?kde seznam podobn?ch katastrof? Tohle nen? jeden dva bugy, ale (minim?ln?) tenhle kus m?sta se mus? podle m?ho cel? p?ed?lat. Mat?j

11.6.2014 06:56:50 (#2)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2315 2537
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Mat?jCepl <mcepl at cepl.eu> Komu: talk-cz at openstreetmap.org Datum: 11. 6. 2014 0:38:23 P?edm?t: [Talk-cz] Votice "Jenom n??emu nerozum?m anebo Votice jsou z heldiska OSM docela katastrofa? Hledal jsem na OSM kostel svat?ho V?clava vedle z?mku a nena?el jsem ani kostel ani z?mek (tedy ani jeden ze dvou z?mk?, abych byl p?esn?). Porovnejte http://goo.gl/maps/P0oRX a http://mapy.cz/s/a6u5 s t?m co je na OSM http://osm.org/go/0Jxpws5hQ-- To je prost? podle m?ho jin? m?sto, domy jsou jinak postaven? a tak. " No ?ekn?me, ?e tam jsou jist? nep?esnosti a chyb?j?c? POI. ;-) " Ne, nekop?ruju nic z propriet?rn?ch map, jenom ukazuji v r?mci QA jak moc jsme na tom ?patn?. " Na z?klad? m? prezentace, kterou jsem v?era kone?n? dod?lal a z?tra ji budu prezentovat se d? ??ci, ?e jsi se pr?v? stal d?le?itou sou??st? QA ;-) " Je n?kde seznam podobn?ch katastrof? Tohle nen? jeden dva bugy, ale (minim?ln?) tenhle kus m?sta se mus? podle m?ho cel? p?ed?lat. " M?sto p?ed?lat bych pou?il slovo up?esnit a doplnit, ale v?sledek bude stejn? :-D Koukal jsem do JOSM a porovn?val s dostupn?mi vrstvami a ano, nen? to docela p?esn?. Dle v?eho je autorem v?t?iny budov Petr1868 a zdrojem dat jsou katastr?ln? mapy. Ale d?lal to v roce 2010 a to asi je?t? nebyly digit?ln?. Pozd?ji se tam je?t? p?r lid? vrtalo, ale nikdo to po??dn? neopravil. Moment?ln? ji? jsou KM zdigitalizov?ny, je dostupn? RUIAN a satelitn? mapy Bingu taky vypadaj? docela aktu?ln?. Zaj?mav? je t?eba tato budova: http://www.openstreetmap.org/way/82291362 Dle sou?asn?ch KM a Bingu, tam ??dn? budova nen? a z?ejm? ani nebyla Tak?e jestli to tam zn?? a m?? ?as a chu? tak se na to vrhni. Z?sk?? tak nehynouc? sl?vu :-D Jinak seznam podobn?ch katastrof asi nikde nen?, nicm?n? ve sv?m okol? v?m o n?kolika m?stech, kter? pot?ebuj? podobn? upravit a doplnit (nemluv? o t?ch, kter? nejsou zmapov?ny v?bec). Je to v pl?nu, jen se prost? nedost?v? ?as :- ( Mari?n "Mat?j _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140611/b18274b5/attachment.html>

11.6.2014 01:45:22 (#3)
gravatar

Martin Švec - OSM

<osm at maatts.cz>
109
Jojo, u spousty vesni?ek je to norm?ln? stav, co jsem si v?iml. Hlavn? kde jsou zdrojem jen scanovan? katastr?ln? mapy + bing. Tam je to ?asto v??t?n? z k?i???lov? koule. N?kter? objekty typu kostel, fara apod. se ve star?ch KM obkreslovaly snad od Marie Terezie ;-) Hor?? je, ?e plno chyb je i v RUIANu -- n?kde a? 5% budov m? jasn? chyby, dal??ch cca 10% je "podez?el?ch". Z?le?? jak jde. Tak?e te? vy?k?v?m, jak? reporting chyb dohodne komunita s CUZK, ne? za?nu prznit dal?? vesni?ky. (Nejl?p asi tagovat p??mo objekty v OSM. A? se to d? hromadn? vyt?hnout, vizualizovat a pak synchronizovat opravy podle ref:ruian:* tag?. Zapisovat ka?dou useknutou stodolu do wiki, na to fakt nem?m. Taky je probl?m, ?e pokud existuj?c? data v OSM nesouhlas?, tak bez m?stn? znalosti ?asto nepozn?m, jestli je chyba na stran? OSM. A nebo to naopak n?kdo m?stn? u? opravil podle reality a nesmysly jsou v RUIANu.) Martin Dne 11.6.2014 00:11, Mat?j Cepl napsal(a): zobrazit citaci
> Jenom n??emu nerozum?m anebo Votice jsou z heldiska OSM docela > katastrofa? Hledal jsem na OSM kostel svat?ho V?clava vedle > z?mku a nena?el jsem ani kostel ani z?mek (tedy ani jeden ze > dvou z?mk?, abych byl p?esn?). Porovnejte > http://goo.gl/maps/P0oRX a http://mapy.cz/s/a6u5 s t?m co je na > OSM http://osm.org/go/0Jxpws5hQ-- To je prost? podle m?ho jin? > m?sto, domy jsou jinak postaven? a tak. > > Ne, nekop?ruju nic z propriet?rn?ch map, jenom ukazuji v r?mci > QA jak moc jsme na tom ?patn?. > > Je n?kde seznam podobn?ch katastrof? Tohle nen? jeden dva bugy, > ale (minim?ln?) tenhle kus m?sta se mus? podle m?ho cel? > p?ed?lat. > > Mat?j > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

11.6.2014 03:04:02 (#4)
gravatar

Tomáš Tichý

<t.tichy at post.cz>
150 4809
zobrazit citaci
> > > Je n?kde seznam podobn?ch katastrof? Tohle nen? jeden dva bugy, > ale (minim?ln?) tenhle kus m?sta se mus? podle m?ho cel? > > Jinak seznam podobn?ch katastrof asi nikde nen?, nicm?n? ve sv?m okol? v?m > o n?kolika m?stech, kter? pot?ebuj? podobn? upravit a doplnit (nemluv? o > t?ch, kter? nejsou zmapov?ny v?bec). Je to v pl?nu, jen se prost? nedost?v? > ?as :-( > > > > J? pokud naraz?m n?kde na chybu a nem?m zrovna ?as ji opravit, tak ji
zad?m alespo? jako OSM note na hlavn? str?nce. T?eba se ?asem najde n?kdo, kdo to oprav?. Posledn? dobou se to u? i ob?as st?v?. Tak?e "seznam katastrof" by bylo dobr? udr?ovat minim?ln? t?mto zp?sobem. TT ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140611/e9ccb9e0/attachment.html>

11.6.2014 03:14:50 (#5)
gravatar

Matěj Cepl

<mcepl at cepl.eu>
144
On 2014-06-11, 11:45 GMT, Martin ?vec - OSM wrote: zobrazit citaci
> Jojo, u spousty vesni?ek je to norm?ln? stav, co jsem si v?iml. Hlavn? > kde jsou zdrojem jen scanovan? katastr?ln? mapy + bing. Tam je to > ?asto v??t?n? z k?i???lov? koule. N?kter? objekty typu kostel, fara > apod. se ve star?ch KM obkreslovaly snad od Marie Terezie ;-)
D?ky bohu za here.com ... http://her.is/uMZ2ZX je na tom snad je?t? h??e ne?li my ;). Mat?j

11.6.2014 03:22:22 (#6)
gravatar

Matěj Cepl

<mcepl at cepl.eu>
144
On 2014-06-11, 04:56 GMT, Mari?n Kyral wrote: zobrazit citaci
> Zaj?mav? je t?eba tato budova: > http://www.openstreetmap.org/way/82291362 > > Dle sou?asn?ch KM a Bingu, tam ??dn? budova nen? a z?ejm? ani nebyla
No, on bar?k uprost?ed ulice nen? ?pln? norm?ln? z?le?itost, ?e ;) (krom? http://osm.org/go/0IDhd59RH?way=199258374 a http://osm.org/go/xV5ojYjbK?way=83769147 m? nic jin?ho nenapad?). Mat?j

11.6.2014 03:43:27 (#7)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2315 2537
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Mat?jCepl <mcepl at cepl.eu> Komu: talk-cz at openstreetmap.org Datum: 11. 6. 2014 15:40:16 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Votice "On 2014-06-11, 11:45 GMT, Martin ?vec - OSM wrote: zobrazit citaci
> Jojo, u spousty vesni?ek je to norm?ln? stav, co jsem si v?iml. Hlavn? > kde jsou zdrojem jen scanovan? katastr?ln? mapy + bing. Tam je to > ?asto v??t?n? z k?i???lov? koule. N?kter? objekty typu kostel, fara > apod. se ve star?ch KM obkreslovaly snad od Marie Terezie ;-)
D?ky bohu za here.com ... http://her.is/uMZ2ZX je na tom snad je?t? h??e ne?li my ;). " To je n?jak? m?da, zji??ovat, kdo m? v?ce chyb? Mari?n " Mat?j _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140611/4e261387/attachment.html>

11.6.2014 03:45:52 (#8)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2315 2537
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Mat?jCepl <mcepl at cepl.eu> Komu: talk-cz at openstreetmap.org Datum: 11. 6. 2014 15:41:23 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Votice "On 2014-06-11, 04:56 GMT, Mari?n Kyral wrote: zobrazit citaci
> Zaj?mav? je t?eba tato budova: > http://www.openstreetmap.org/way/82291362 > > Dle sou?asn?ch KM a Bingu, tam ??dn? budova nen? a z?ejm? ani nebyla
No, on bar?k uprost?ed ulice nen? ?pln? norm?ln? z?le?itost, ?e ;) (krom? http://osm.org/go/0IDhd59RH?way=199258374 a http://osm.org/go/xV5ojYjbK?way=83769147 m? nic jin?ho nenapad?). " No pr?v?. Tohle nen? ten p??pad. Tak?e to bude pot?eba opravit. Mari?n " Mat?j _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140611/0aff963c/attachment.html>

11.6.2014 07:27:15 (#9)
gravatar

Zdeněk Pražák

<zprazak at seznam.cz>
781
Dobr? den, provedu opravu budov dle RUIAN a bingu Petr1868 Dne 11. ?ervna 2014 6:56 Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> > ---------- P?vodn? zpr?va ---------- > Od: Mat?jCepl <mcepl at cepl.eu> > Komu: talk-cz at openstreetmap.org > Datum: 11. 6. 2014 0:38:23 > P?edm?t: [Talk-cz] Votice > > Jenom n??emu nerozum?m anebo Votice jsou z heldiska OSM docela > katastrofa? Hledal jsem na OSM kostel svat?ho V?clava vedle > z?mku a nena?el jsem ani kostel ani z?mek (tedy ani jeden ze > dvou z?mk?, abych byl p?esn?). Porovnejte > http://goo.gl/maps/P0oRX a http://mapy.cz/s/a6u5 s t?m co je na > OSM http://osm.org/go/0Jxpws5hQ-- To je prost? podle m?ho jin? > m?sto, domy jsou jinak postaven? a tak. > > > No ?ekn?me, ?e tam jsou jist? nep?esnosti a chyb?j?c? POI. ;-) > > > > Ne, nekop?ruju nic z propriet?rn?ch map, jenom ukazuji v r?mci > QA jak moc jsme na tom ?patn?. > > > Na z?klad? m? prezentace, kterou jsem v?era kone?n? dod?lal a z?tra ji > budu prezentovat se d? ??ci, ?e jsi se pr?v? stal d?le?itou sou??st? QA ;-) > > > > Je n?kde seznam podobn?ch katastrof? Tohle nen? jeden dva bugy, > ale (minim?ln?) tenhle kus m?sta se mus? podle m?ho cel? > p?ed?lat. > > > M?sto p?ed?lat bych pou?il slovo up?esnit a doplnit, ale v?sledek bude > stejn? :-D > > > Koukal jsem do JOSM a porovn?val s dostupn?mi vrstvami a ano, nen? to > docela p?esn?. Dle v?eho je autorem v?t?iny budov Petr1868 a zdrojem dat > jsou katastr?ln? mapy. Ale d?lal to v roce 2010 a to asi je?t? nebyly > digit?ln?. Pozd?ji se tam je?t? p?r lid? vrtalo, ale nikdo to po??dn? > neopravil. Moment?ln? ji? jsou KM zdigitalizov?ny, je dostupn? RUIAN a > satelitn? mapy Bingu taky vypadaj? docela aktu?ln?. > > > Zaj?mav? je t?eba tato budova: http://www.openstreetmap.org/way/82291362 > > Dle sou?asn?ch KM a Bingu, tam ??dn? budova nen? a z?ejm? ani nebyla > > > Tak?e jestli to tam zn?? a m?? ?as a chu? tak se na to vrhni. Z?sk?? tak > nehynouc? sl?vu :-D > > > Jinak seznam podobn?ch katastrof asi nikde nen?, nicm?n? ve sv?m okol? v?m > o n?kolika m?stech, kter? pot?ebuj? podobn? upravit a doplnit (nemluv? o > t?ch, kter? nejsou zmapov?ny v?bec). Je to v pl?nu, jen se prost? nedost?v? > ?as :-( > > > Mari?n > > > Mat?j > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140611/401370ae/attachment-0001.html>

11.6.2014 08:00:26 (#10)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2315 2537
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Zden?k Pra??k <zprazak at seznam.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> Datum: 11. 6. 2014 19:27:57 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Votice " Dobr? den, provedu opravu budov dle RUIAN a bingu Petr1868 " D?ky, kouk?m, ?e hned jak budu m?t ?as, mus?m prioritn? dod?lat tu vylep?enou verzi Traceru. Tohle je stra?n?. Jak s t?m m??e? d?lat? ;-) Mari?n ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140611/3778755b/attachment-0001.html> ------------- dal?? ??st --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: tracer.png Type: image/png Size: 43683 bytes Desc: [??dn? popis nen? k dispozici] URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140611/3778755b/attachment-0001.png>

12.6.2014 11:46:28 (#11)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1050 1226
On Wed 2014-06-11 00:11:18, Mat?j Cepl wrote: zobrazit citaci
> Jenom n??emu nerozum?m anebo Votice jsou z heldiska OSM docela > katastrofa? Hledal jsem na OSM kostel svat?ho V?clava vedle > z?mku a nena?el jsem ani kostel ani z?mek (tedy ani jeden ze > dvou z?mk?, abych byl p?esn?). Porovnejte > http://goo.gl/maps/P0oRX a http://mapy.cz/s/a6u5 s t?m co je na > OSM http://osm.org/go/0Jxpws5hQ-- To je prost? podle m?ho jin? > m?sto, domy jsou jinak postaven? a tak. > > Ne, nekop?ruju nic z propriet?rn?ch map, jenom ukazuji v r?mci > QA jak moc jsme na tom ?patn?. > > Je n?kde seznam podobn?ch katastrof? Tohle nen? jeden dva bugy, > ale (minim?ln?) tenhle kus m?sta se mus? podle m?ho cel? > p?ed?lat.
Ja vidim pekne zmapovany kus mesta, a podekoval bych autorovi, muselo to dat hodne prace. Pokud mas pocit, ze hodlas zachranovat vsechny "katastrofy" v osm, nechces zacit mapovani nekde kde zmapovano neni? Takovych mist je stale mnoho, namatkou: http://www.openstreetmap.org/#map=16/49.9351/15.1240 Proti tomu jsou votice krasne a luxusni... Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

12.6.2014 01:59:21 (#12)
gravatar

Matěj Cepl

<mcepl at cepl.eu>
144
On 2014-06-12, 09:46 GMT, Pavel Machek wrote: zobrazit citaci
> Ja vidim pekne zmapovany kus mesta, a podekoval bych autorovi, > muselo to dat hodne prace.
Ale prop?nakr?le, j? jsem v?bec necht?l kritizovat toho ?lov?ka co ty Votice ud?lal! V?ichni openstreetmapn?ci jsou podle m?ho superninjov?, kter? m??eme my ostatn?mi jenom s otev?enou pusou obdivovat (pop?. jim s na?imi omezen?mi silami taky pomoci). zobrazit citaci
> Pokud mas pocit, ze hodlas zachranovat vsechny "katastrofy" v osm, > nechces zacit mapovani nekde kde zmapovano neni? Takovych mist je > stale mnoho, namatkou:
Naprosto nem?m pocit (ani ?as) n?co takov?ho d?lat. Jenom jsem cht?l tuhle katastrofu, kdy? jsem na n? n?hodou narazil, n?kam zaregistrovat. Pracoval jsem p?t let na redhat? bugzille, tak?e m?m okam?itou tendenci p?lit bug, kdy? ho n?kde najdu, a te? jsem se jenom ptal kam. Te? jsem na?el https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Notes a MapDust. M?m pou?it jedno z t?chto za??zen?? Hezk? den, Mat?j

12.6.2014 02:08:35 (#13)
gravatar

Matěj Cepl

<mcepl at cepl.eu>
144
On 2014-06-11, 17:27 GMT, Zden?k Pra??k wrote: zobrazit citaci
> Dobr? den, provedu opravu budov dle RUIAN a bingu
zobrazit citaci
>> Zaj?mav? je t?eba tato budova: >> http://www.openstreetmap.org/way/82291362
D?kuji ... tahle budova u? zmizela. D?kuji. Mat?j

13.6.2014 12:21:56 (#14)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1050 1226
Ahoj! On Thu 2014-06-12 13:59:21, Mat?j Cepl wrote: zobrazit citaci
> On 2014-06-12, 09:46 GMT, Pavel Machek wrote: > > Ja vidim pekne zmapovany kus mesta, a podekoval bych autorovi, > > muselo to dat hodne prace. > > Ale prop?nakr?le, j? jsem v?bec necht?l kritizovat toho ?lov?ka > co ty Votice ud?lal! V?ichni openstreetmapn?ci jsou podle m?ho > superninjov?, kter? m??eme my ostatn?mi jenom s otev?enou pusou > obdivovat (pop?. jim s na?imi omezen?mi silami taky pomoci).
Tak to sorry, spatne jsem to pochopil. zobrazit citaci
> Te? jsem na?el https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Notes > a MapDust. M?m pou?it jedno z t?chto za??zen??
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Notes vypada, ze je ten spravny nastroj. Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

« zpět na výpis měsíce