« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Tagování cyklostezek v Praze - návrh

Vlákno 13.5. - 13.5.2008, počet zpráv: 3


13.5.2008 04:59:08 (#1)
gravatar

Vaclav Stepan

<vaclav.stepan at gmail.com>
27
Ahoj, zkusil jsem shrnout sou?asn? zna?en? s?t? v Praze na Wiki, je to tu: http://wiki.openstreetmap.org/index.php/WikiProjekt_Czechia/cycle_ways Na str?nku je link z Czechia editing rules. Je to OK, nebo s t?m m?m po?kat, kdyby byly protesty (va?e :-))? P?em??lel jsem nad zna?en?m cyklotras. Navrhuji n?sleduj?c?, pros?m o koment??e: ncn_ a rcn_ = p?te?n? a zhu??ovac? trasy Prahou na kole. lcn_ = spojky Prahou na kole a magistr?tn? trasy, p?i?em? magistr?tn? trasy si zachovaj? sv? zna?en? (A-??slo) Pokud jde v?ce tras po stejn? ulici, pou?ije se pro tu druhou (magistr?tn?) relation. ?ir?? zd?vodn?n?: V Praze fakticky existuj? dv? s?t? cyklostezek - ta ofici?ln? magistr?tn? a pak neofici?ln? mapa na prahounakole.cz. Magistr?t m? dv? t??dy cyklostezek (v sou?asn?m syst?mu) - p?te?n? (I. t??da, A1-99) a hlavn? (II. t??da A100+). Trasy jsou zna?en? v ter?nu, ale s?? tvo?? nepropojen? kousky, je ??dk? a popisuje pouze "ofici?ln? existuj?c? cyklostezky". Prahounakole.cz m? t?i t??dy cyklostezek - p?te?n?, zhu??ovac? a ostatn? (C/Z/X). Trasy v ter?nu zna?en? nejsou, ale n?kdy se kryj? s ofici?ln?mi. S?? v?born? kryje celou Prahu, je projet? a p?edev??m popisuje kudy se d? jet a jak dob?e a ne jestli tam jsou zna?ky. Z hlediska OSM i cyklisty je IMHO p??nosn?j?? to druh? - mapa hodnot? i pr?jezdnost norm?ln?ch ulic, p?jde z n? dob?e d?lat samostatn? routovateln? mapa pro kolo, m?me k n? zdroje a lid?, kte?? na n? pracuj?, jsou otev?eni OSM. Nav?c prahounakole.cz zahrnuje i magistr?tn? trasy. K logick? ot?zce, co kdy? bude jednou magistr?tn? s?? k n??emu, ?i bude-li n?kdo cht?t n?hled pouze magistr?tn? s?t?. N?hled p?jde vygenerovat i tak - z n?zvu trasy jasn? plyne, jestli je I. ?i II. t??dy. Stejn? tak to p?jde p?eklopit tam/zp?t... Tak. Co vy na to? Va?ek -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20080513/bdb5bbfa/attachment.html>

13.5.2008 05:30:09 (#2)
gravatar

Tomáš Tichý

<t.tichy at post.cz>
150 4809
Neosuhlas?m s n?vrhem, hlavn? rozd?l mezi ofici?ln?mi a neofici?ln?mi trasami je pr?v? to zna?en? v ter?nu, tak?e to m??e v?st ke zmaten?, proto?e se to vyrenderuje na cyklomap? stejn? jako ofici?ln? trasy. Rozhodn? bych nem?chal zna?en? a nezna?en? trasy. Zna?en? a nezna?en? trasa mus? b?t na prvn? pohled vizu?ln? odli?iteln?. Mapa Prahou na kole je vynikaj?c?, ale pr?v? tohle m?ch?n? pova?uji za jej? nejv?t?? nedostatek, proto?e pak se ?asto v ter?nu mus?m d?vat, jestli m?m jet po ?ipk?ch, nebo podle mapy. Je pot?eba se na to pod?vat taky z celorepublikov?ho hlediska. Neofici?ln? trasy jsou zat?m jen v Praze, kde je zna?en? zat?m slab??, ale to neznamen?, ?e ?asem nem??ou vznikat i jinde a pak by v tom byl stra?n? gul??. Ostatn? je pot?eba vy?e?it jednotn? pro ?R i zna?en? ostatn?ch cyklotras mimo prahu, tak?e n?vrhy: Protin?vrh I - l?pe respektuje s?mantiku pojmu "network": ncn - s?? K?T, rozli?it dal??m tagem "t??du" rcn - v ?R asi neexistuje lcn - pra?sk? s??, dal?? lok?ln? s?t?, rozli?it dal??m tagem "t??du" ucn - neofici?ln? trasy, rozli?it dal??m tagem "t??du" Protin?vrh II - l?pe se vyrenderuje v sou?asn?m rendereru: ncn - s?? K?T 1. a 2. t??da, magistr?tn? trasy Ax rcn - s?? K?T 3. t??da, magistr?tn? trasy Axx lcn - s?? K?T 4. t??da, magistr?tn? trasy Axxx, ostatn? lok?ln? zna?en? ucn - neofici?ln? trasy Osobn? si mysl?m, ?e nedostatky renderer? se nemaj? ?e?it zn?sil?ov?n?m tagov?n? , tak?e hlasuji pro I. =TT= 2008/5/13 Vaclav Stepan <vaclav.stepan at gmail.com>: zobrazit citaci
> Ahoj, > > zkusil jsem shrnout sou?asn? zna?en? s?t? v Praze na Wiki, je to tu: > http://wiki.openstreetmap.org/index.php/WikiProjekt_Czechia/cycle_ways > > Na str?nku je link z Czechia editing rules. Je to OK, nebo s t?m m?m po?kat, > kdyby byly protesty (va?e :-))? > > P?em??lel jsem nad zna?en?m cyklotras. Navrhuji n?sleduj?c?, pros?m o > koment??e: > ncn_ a rcn_ = p?te?n? a zhu??ovac? trasy Prahou na kole. > lcn_ = spojky Prahou na kole a magistr?tn? trasy, p?i?em? magistr?tn? trasy > si zachovaj? sv? zna?en? (A-??slo) > Pokud jde v?ce tras po stejn? ulici, pou?ije se pro tu druhou (magistr?tn?) > relation. > > ?ir?? zd?vodn?n?: > V Praze fakticky existuj? dv? s?t? cyklostezek - ta ofici?ln? magistr?tn? a > pak neofici?ln? mapa na prahounakole.cz. > Magistr?t m? dv? t??dy cyklostezek (v sou?asn?m syst?mu) - p?te?n? (I. > t??da, A1-99) a hlavn? (II. t??da A100+). > Trasy jsou zna?en? v ter?nu, ale s?? tvo?? nepropojen? kousky, je ??dk? a > popisuje pouze "ofici?ln? existuj?c? cyklostezky". > > Prahounakole.cz m? t?i t??dy cyklostezek - p?te?n?, zhu??ovac? a ostatn? > (C/Z/X). Trasy v ter?nu zna?en? nejsou, ale n?kdy se kryj? s ofici?ln?mi. > S?? v?born? kryje celou Prahu, je projet? a p?edev??m popisuje kudy se d? > jet a jak dob?e a ne jestli tam jsou zna?ky. > > Z hlediska OSM i cyklisty je IMHO p??nosn?j?? to druh? - mapa hodnot? i > pr?jezdnost norm?ln?ch ulic, p?jde z n? dob?e d?lat samostatn? routovateln? > mapa pro kolo, m?me k n? zdroje a lid?, kte?? na n? pracuj?, jsou otev?eni > OSM. Nav?c prahounakole.cz zahrnuje i magistr?tn? trasy. > > K logick? ot?zce, co kdy? bude jednou magistr?tn? s?? k n??emu, ?i bude-li > n?kdo cht?t n?hled pouze magistr?tn? s?t?. > N?hled p?jde vygenerovat i tak - z n?zvu trasy jasn? plyne, jestli je I. ?i > II. t??dy. Stejn? tak to p?jde p?eklopit tam/zp?t... > > Tak. Co vy na to? > > Va?ek > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-cz > >

13.5.2008 06:24:49 (#3)
gravatar

Vaclav Stepan

<vaclav.stepan at gmail.com>
27
Ahoj, d?ky za p?ipom?nky. Rozb?hne? renderer, nebo protla??? ?pravu mapniku, aby se to taky dalo zobrazovat? Va?ek 2008/5/13 Tom?? Tich? <t.tichy at post.cz>: zobrazit citaci
> Neosuhlas?m s n?vrhem, > hlavn? rozd?l mezi ofici?ln?mi a neofici?ln?mi trasami je pr?v? to > zna?en? v ter?nu, tak?e to m??e v?st ke zmaten?, proto?e se to > vyrenderuje na cyklomap? stejn? jako ofici?ln? trasy. Rozhodn? bych > nem?chal zna?en? a nezna?en? trasy. Zna?en? a nezna?en? trasa mus? b?t > na prvn? pohled vizu?ln? odli?iteln?. > Mapa Prahou na kole je vynikaj?c?, ale pr?v? tohle m?ch?n? pova?uji za > jej? nejv?t?? nedostatek, proto?e pak se ?asto v ter?nu mus?m d?vat, > jestli m?m jet po ?ipk?ch, nebo podle mapy. > Je pot?eba se na to pod?vat taky z celorepublikov?ho hlediska. > Neofici?ln? trasy jsou zat?m jen v Praze, kde je zna?en? zat?m slab??, > ale to neznamen?, ?e ?asem nem??ou vznikat i jinde a pak by v tom byl > stra?n? gul??. > > Ostatn? je pot?eba vy?e?it jednotn? pro ?R i zna?en? ostatn?ch > cyklotras mimo prahu, tak?e n?vrhy: > > Protin?vrh I - l?pe respektuje s?mantiku pojmu "network": > > ncn - s?? K?T, rozli?it dal??m tagem "t??du" > rcn - v ?R asi neexistuje > lcn - pra?sk? s??, dal?? lok?ln? s?t?, rozli?it dal??m tagem "t??du" > ucn - neofici?ln? trasy, rozli?it dal??m tagem "t??du" > > Protin?vrh II - l?pe se vyrenderuje v sou?asn?m rendereru: > > ncn - s?? K?T 1. a 2. t??da, magistr?tn? trasy Ax > rcn - s?? K?T 3. t??da, magistr?tn? trasy Axx > lcn - s?? K?T 4. t??da, magistr?tn? trasy Axxx, ostatn? lok?ln? zna?en? > ucn - neofici?ln? trasy > > Osobn? si mysl?m, ?e nedostatky renderer? se nemaj? ?e?it > zn?sil?ov?n?m tagov?n? , tak?e hlasuji pro I. > > =TT= > > > > 2008/5/13 Vaclav Stepan <vaclav.stepan at gmail.com>: > > Ahoj, > > > > zkusil jsem shrnout sou?asn? zna?en? s?t? v Praze na Wiki, je to tu: > > http://wiki.openstreetmap.org/index.php/WikiProjekt_Czechia/cycle_ways > > > > Na str?nku je link z Czechia editing rules. Je to OK, nebo s t?m m?m > po?kat, > > kdyby byly protesty (va?e :-))? > > > > P?em??lel jsem nad zna?en?m cyklotras. Navrhuji n?sleduj?c?, pros?m o > > koment??e: > > ncn_ a rcn_ = p?te?n? a zhu??ovac? trasy Prahou na kole. > > lcn_ = spojky Prahou na kole a magistr?tn? trasy, p?i?em? magistr?tn? > trasy > > si zachovaj? sv? zna?en? (A-??slo) > > Pokud jde v?ce tras po stejn? ulici, pou?ije se pro tu druhou > (magistr?tn?) > > relation. > > > > ?ir?? zd?vodn?n?: > > V Praze fakticky existuj? dv? s?t? cyklostezek - ta ofici?ln? > magistr?tn? a > > pak neofici?ln? mapa na prahounakole.cz. > > Magistr?t m? dv? t??dy cyklostezek (v sou?asn?m syst?mu) - p?te?n? (I. > > t??da, A1-99) a hlavn? (II. t??da A100+). > > Trasy jsou zna?en? v ter?nu, ale s?? tvo?? nepropojen? kousky, je ??dk? > a > > popisuje pouze "ofici?ln? existuj?c? cyklostezky". > > > > Prahounakole.cz m? t?i t??dy cyklostezek - p?te?n?, zhu??ovac? a ostatn? > > (C/Z/X). Trasy v ter?nu zna?en? nejsou, ale n?kdy se kryj? s > ofici?ln?mi. > > S?? v?born? kryje celou Prahu, je projet? a p?edev??m popisuje kudy se > d? > > jet a jak dob?e a ne jestli tam jsou zna?ky. > > > > Z hlediska OSM i cyklisty je IMHO p??nosn?j?? to druh? - mapa hodnot? i > > pr?jezdnost norm?ln?ch ulic, p?jde z n? dob?e d?lat samostatn? > routovateln? > > mapa pro kolo, m?me k n? zdroje a lid?, kte?? na n? pracuj?, jsou > otev?eni > > OSM. Nav?c prahounakole.cz zahrnuje i magistr?tn? trasy. > > > > K logick? ot?zce, co kdy? bude jednou magistr?tn? s?? k n??emu, ?i > bude-li > > n?kdo cht?t n?hled pouze magistr?tn? s?t?. > > N?hled p?jde vygenerovat i tak - z n?zvu trasy jasn? plyne, jestli je I. > ?i > > II. t??dy. Stejn? tak to p?jde p?eklopit tam/zp?t... > > > > Tak. Co vy na to? > > > > Va?ek > > > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-cz > > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-cz >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20080513/0f76c42c/attachment.html>

« zpět na výpis měsíce