« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Nové překlady Wiki

Vlákno 18.4. - 18.4.2014, počet zpráv: 2


18.4.2014 10:43:29 (#1)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
415 1552
Ahoj, přidal jsem nějaké nové překlady Wiki. Tak je nabízím ke čtení. :-) Děkuji všem, kteří to po mě čtou a rovnou opravují chyby. Tyhle dva mi přijdou důležité a mám pocit, že u nás se zatím moc nepoužívají. Osobně při mapování ještě doznačuji naše rybníky podle tohoto nového schématu. http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:natural%3Dwater http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:water http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:landuse%3Dbasin http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:landuse%3Dgreenfield http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:landuse%3Dbrownfield http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:addr:flats http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:intermittent http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:salt (ne, že by tyhle u nás byly nějaké důležité) Mějte se, Dalibor ------------- další část --------------- HTML příloha byla odstraněna... URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140418/57bf73f5/attachment.html>

18.4.2014 01:59:13 (#2)
gravatar

Petr Kolomazník

<petr.kolomaznik at gmail.com>
9
Ahoj, navrhoval bych upravit definici retenčních nádrží a poldrů: "basin=detention ... Suchá nádrž, suchý polder sloužící ke zpomalení odtoku dešťových nebo povodňových vod z území. Je porostlý nízkou vegetací a může být i mírně zemědělsky využíván. V poldru zachycená voda postupně zcela odteče do navazujících vodních toků (s výjimkou případných mokřadů či lokálních tůní, v nichž však necirkuluje voda a mohou i vyschnout). Suchý poldr bývá často umisťován jako další stupeň ochrany nadřazený retenčním nádržím a jako takový bývá potom relativně většího rozsahu. Nejde však o pravidlo, a suchý poldr se tak může vyskytovat i jako první stupeň zpomalení odtoku dešťových vod v místech, kde není zájem udržovat v nádrži stálou hladinu vody - např. u parkovišť, technologických areálů apod." "basin=retention ... Retenční nádrž sloužící k akumulaci a zpomalení odtoku dešťových nebo povodňových vod z území. Může být porostlá vegetací, nejde však o pravidlo. V nádrži je cíleně udržováno určité minimální množství vody k okrasným, ekologickým, oddechovým či jiným účelům. Pro zajištění průtoku vody je nádrž buď umístěna na trvalé vodoteči, nebo je minimální cirkulace vody zajištěna uměle. V případě deště je nádrž schopna přiváděnou vodu nejprve akumulovat a při dosažení maximální hladiny i řízeně vypouštět do navazující dešťové kanalizace či vodního toku." K problematice též viz norma TNV 75 9011 ( http://eagri.cz/public/web/file/209372/TNV_75_9011__brezen_2013.pdf ), z níž vyjímám následující obrázky: [image: Vložený obrázek 2] [image: Vložený obrázek 4] Petr 2014-04-18 10:43 GMT+02:00 Dalibor Jelínek <dalibor na dalibor.cz>: zobrazit citaci
> Ahoj, > > přidal jsem nějaké nové překlady Wiki. Tak je nabízím ke čtení. :-) > > Děkuji všem, kteří to po mě čtou a rovnou opravují chyby. > > > > Tyhle dva mi přijdou důležité a mám pocit, že u nás se zatím moc > nepoužívají. > > Osobně při mapování ještě doznačuji naše rybníky podle tohoto nového > schématu. > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:natural%3Dwater > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:water > > > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:landuse%3Dbasin > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:landuse%3Dgreenfield > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:landuse%3Dbrownfield > > > > > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:addr:flats > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:intermittent > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:salt > > (ne, že by tyhle u nás byly nějaké důležité) > > > > > > Mějte se, > > Dalibor > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >
------------- další část --------------- HTML příloha byla odstraněna... URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140418/a57f7273/attachment.html> ------------- další část --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: image.png Type: image/png Size: 200571 bytes Desc: [žádný popis není k dispozici] URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140418/a57f7273/attachment.png> ------------- další část --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: image.png Type: image/png Size: 144841 bytes Desc: [žádný popis není k dispozici] URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140418/a57f7273/attachment-0001.png>

« zpět na výpis měsíce