« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Nové překlady Wiki

Vlákno 18.4. - 18.4.2014, počet zpráv: 2


18.4.2014 10:43:29 (#1)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
410 1253
Ahoj, p?idal jsem n?jak? nov? p?eklady Wiki. Tak je nab?z?m ke ?ten?. :-) D?kuji v?em, kte?? to po m? ?tou a rovnou opravuj? chyby. Tyhle dva mi p?ijdou d?le?it? a m?m pocit, ?e u n?s se zat?m moc nepou??vaj?. Osobn? p?i mapov?n? je?t? dozna?uji na?e rybn?ky podle tohoto nov?ho sch?matu. http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:natural%3Dwater http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:water http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:landuse%3Dbasin http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:landuse%3Dgreenfield http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:landuse%3Dbrownfield http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:addr:flats http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:intermittent http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:salt (ne, ?e by tyhle u n?s byly n?jak? d?le?it?) M?jte se, Dalibor -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140418/57bf73f5/attachment.html>

18.4.2014 01:59:13 (#2)
gravatar

Petr Kolomazník

<petr.kolomaznik at gmail.com>
9
Ahoj, navrhoval bych upravit definici reten?n?ch n?dr?? a poldr?: "basin=detention ... Such? n?dr?, such? polder slou??c? ke zpomalen? odtoku de??ov?ch nebo povod?ov?ch vod z ?zem?. Je porostl? n?zkou vegetac? a m??e b?t i m?rn? zem?d?lsky vyu??v?n. V poldru zachycen? voda postupn? zcela odte?e do navazuj?c?ch vodn?ch tok? (s v?jimkou p??padn?ch mok?ad? ?i lok?ln?ch t?n?, v nich? v?ak necirkuluje voda a mohou i vyschnout). Such? poldr b?v? ?asto umis?ov?n jako dal?? stupe? ochrany nad?azen? reten?n?m n?dr??m a jako takov? b?v? potom relativn? v?t??ho rozsahu. Nejde v?ak o pravidlo, a such? poldr se tak m??e vyskytovat i jako prvn? stupe? zpomalen? odtoku de??ov?ch vod v m?stech, kde nen? z?jem udr?ovat v n?dr?i st?lou hladinu vody - nap?. u parkovi??, technologick?ch are?l? apod." "basin=retention ... Reten?n? n?dr? slou??c? k akumulaci a zpomalen? odtoku de??ov?ch nebo povod?ov?ch vod z ?zem?. M??e b?t porostl? vegetac?, nejde v?ak o pravidlo. V n?dr?i je c?len? udr?ov?no ur?it? minim?ln? mno?stv? vody k okrasn?m, ekologick?m, oddechov?m ?i jin?m ??el?m. Pro zaji?t?n? pr?toku vody je n?dr? bu? um?st?na na trval? vodote?i, nebo je minim?ln? cirkulace vody zaji?t?na um?le. V p??pad? de?t? je n?dr? schopna p?iv?d?nou vodu nejprve akumulovat a p?i dosa?en? maxim?ln? hladiny i ??zen? vypou?t?t do navazuj?c? de??ov? kanalizace ?i vodn?ho toku." K problematice t?? viz norma TNV 75 9011 ( http://eagri.cz/public/web/file/209372/TNV_75_9011__brezen_2013.pdf ), z n?? vyj?m?m n?sleduj?c? obr?zky: [image: Vlo?en? obr?zek 2] [image: Vlo?en? obr?zek 4] Petr 2014-04-18 10:43 GMT+02:00 Dalibor Jel?nek <dalibor at dalibor.cz>: zobrazit citaci
> Ahoj, > > p?idal jsem n?jak? nov? p?eklady Wiki. Tak je nab?z?m ke ?ten?. :-) > > D?kuji v?em, kte?? to po m? ?tou a rovnou opravuj? chyby. > > > > Tyhle dva mi p?ijdou d?le?it? a m?m pocit, ?e u n?s se zat?m moc > nepou??vaj?. > > Osobn? p?i mapov?n? je?t? dozna?uji na?e rybn?ky podle tohoto nov?ho > sch?matu. > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:natural%3Dwater > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:water > > > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:landuse%3Dbasin > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:landuse%3Dgreenfield > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:landuse%3Dbrownfield > > > > > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:addr:flats > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:intermittent > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:salt > > (ne, ?e by tyhle u n?s byly n?jak? d?le?it?) > > > > > > M?jte se, > > Dalibor > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140418/a57f7273/attachment-0001.html> ------------- dal?? ??st --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: image.png Type: image/png Size: 200571 bytes Desc: [??dn? popis nen? k dispozici] URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140418/a57f7273/attachment-0002.png> ------------- dal?? ??st --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: image.png Type: image/png Size: 144841 bytes Desc: [??dn? popis nen? k dispozici] URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140418/a57f7273/attachment-0003.png>

« zpět na výpis měsíce