« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] castle_type ... tvrz?

Vlákno 25.3. - 25.3.2014, počet zpráv: 1


25.3.2014 12:24:32 (#1)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
524
Zdrav?m, u? je to skoro m?s?c co jsme diskutovali, jak tagovat st?edov?k? tvrze ... P?i dotazu "jak se to sakra ?ekne anglicky" jsem byl odk?z?n na https://en.wikipedia.org/wiki/Motte-and-bailey_castle p?i?em? ?esk? verze ?l?nku - https://cs.wikipedia.org/wiki/Motte - jmenuje jako p??klady to, o ?em si nap?. hrady.cz mysl?, ?e jsou tvrze (a? na p?r nev?znamn?ch vyj?mek(*)); shodou okolnost? jsem zrovna byl na Mst?nic?ch, a podle tamn?ch infotabul? to je "tvrz", slovo "motte" se tam nevyskytuje ... Je mi tro?inku proti srsti navrhovat a? tak nezn?m? a odborn? pojem, ale zd? se, ?e je to asi jedin? mo?nost, jak to tagovat "mezin?rodn?" (tj. anglicky). Ostatn? pojmy mohou sice v souvislosti s popul?rn?mi hrami evokovat velmi p?esn? p?edstavy, co to m? b?t, ale realita je takov?, ?e ty v?znamy dostate?n? vyhran?n? nejsou, a p?edev??m v?echny jsou prim?rn? vojensk?, p?i?em? v?znam tvrz? byl s?deln?. Probl?m je, ?e tento pojem ale nepostihuje n?kter? vesnick? tvrze (o kter?ch by se dalo ??ct, ?e jsou "bailey bez motte") ... Tady bych si vypomohl opisem, na kter? jsem narazil ve v?kladu pojmu "fortalice", a to "fortified house". Ob?v?m se, ?e bl?? u? se asi nedostaneme ... Tak?e navrhuju dv? nov? hodnoty tagu "castle_type" - "motte" - tvrz s ter?nn?mi ?pravami odpov?daj?c? popisu motte-and-bailey, p??klad Tasov ( http://www.hrady.cz/?OID=1046 ) "fortified_house" - opevn?n? s?dlo ve vsi bez charakteristick?ho ter?nn?ho ?len?n?, p??klad Doma??n ( http://www.hrady.cz/?OID=4295 ) hm? K. (*) pozd?ji p?estav?no na hrad - anglick? zdroje jako takov? p??klad d?vaj? Windsor

« zpět na výpis měsíce