« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Tracer a pointInfo - activity report

Vlákno 19.3. - 28.3.2014, počet zpráv: 17


19.3.2014 11:26:43 (#1)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
Ahoj, posledn?ch p?r t?dn? jsem se intenzivn? v?noval Traceru a sna?il jsem se vy?e?it probl?my s duplicitn?mi body, konflikty, p?ekr?vaj?c?mi se budovami. Postupn? ?pravy nakonec stejn? vedly k tomu, ?e jsem celou t??du ConnectWays kompletn? p?epsal. Moment?ln? se sna??m odladit chyby. U? to vypad? l?pe, nicm?n? zat?m to st?le m? jist? mouchy. Abych si trochu oddychl, vrhl jsem na pointInfo. Zm?ny: ? 1) Neuv?domil jsem si, ?e kl?vesov? zkratka Ctrl+X je rezervov?na syst?mem - zm?nil jsem na Ctrl+Shift+C - v nastaven? si to m??ete zm?nit dle libosti. ? 2) V oblastech, kde nejsou kompletn? data, nena?el plugin nic. Nov? v?dy zobraz? minim?ln? katastr?ln? ?zemi. Pokud jsou v okol? i n?jak? adresn? body (v okruhu 100 metr?), zobraz? p?t nejbli???ch adres. ? 3) V souvislosti s bodem 2) vznikly duplicity v datech pos?lan?ch ze serveru - adresa na budov? i v adresn?ch m?stech. Tak?e jsem to p?epsal a duplicity vyh?zel. ? 4) V souvislosti s body 2) a 3) je nyn? mo?n? um?stit adresu na m?sto specifikovan? v RUIAN. Trochu jsem bojoval s ikonou, nakonec jsem skon?il u R s mal?m flekem - viz screenshot. Ale spokojen s n? moc nejsem. Pokud by n?kdo ud?lal n?jakou lep??, sem s n? ;-) S t?m souvis?? i dotaz od Dalibora, zda by bylo mo?n?, d?t nad ty ikony n?pov?du. Ona tam ta n?pov?da u? je, ale komponenta, kterou pou??v?m pro zobrazen? html (JEditorPane), ji nezobrazuje :-( A jin? komponenta zase neumo??uje klikat na odkazy. Nicm?n? se to pokus?m n?jak vy?e?it - ale term?n neslibuji ;-) No a posledn?, asi nejd?le?it?j?? v?c. Nahr?l jsem pointInfo do JOSM repozit??e a aktu?ln? verze se instaluje p??mo v JOSM. Stejn? jako ostatn? pluginy. Akor?t nev?m, jestli se to nebude n?jak b?t s p?edchoz? verz?. V p??pad? probl?m? zkuste nejprve starou verzi smazat. N?jak? screenshoty: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/pointInfo_beta5.png http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/pointInfo_beta6.png A to je zat?m v?e ;-) Mari?n ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140319/12560d14/attachment.html>

20.3.2014 05:35:29 (#2)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
412 1253
Ahoj, super, jsem r?d, ?e se ti to PointInfo povedlo d?t ofici?ln? do JOSM. U? jsem ho i p?elo?il v JOSM do ?estiny (tu jednu ??dku). ;-) N?vrh na vylep?en?: -n?zev katastr?ln?ho ?zem? by mohl b?t tak? klikac? a v?st sem http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/katastralniuzemi/785105 - dtto obec http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/545261 - ??st obce http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/castiobce/185108 - ulice http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/ulice/819093 - m?stsk? ??st http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/mestskecasti/539465 - kraj http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/vusc/35 - okres http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/okresy/3301 - PSC jsem nenasel, ale i pro to by mohl byt vhodny cil Treba tohle: http://www.postaonline.cz/vyhledani-psc?p_p_id=psc_WAR_pcpvpp <http://www.postaonline.cz/vyhledani-psc?p_p_id=psc_WAR_pcpvpp&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_psc_WAR_pcpvpp_struts.portlet.action=%2Fview%2FcleanFormPsc&_psc_WAR_pcpvpp_struts.portlet.mode=view> &p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_psc_WAR_pcpvpp_struts.portlet.action=%2Fview%2FcleanFormPsc&_psc_WAR_pcpvpp_struts.portlet.mode=view V?hodou by bylo, ?e by byly dosa?iteln? v?echny info v R?IAN z jednoho m?sta. Nev?hodou pak, ?e by to bylo dost modr? a podtrhan? (ale t?eba by ?ly linky ud?lat ?ern?, nebo modr? bez podtr?en?, nev?m) A p?r mali?katost?, jestli neuraz?m. Nejsou podstatn?, jen jsem si jich v?iml: - v informa?n? ??dce v Plugins p??e? Ruian, na webu pak RUIAN. Asi by to cht?lo sjednotit na RUIAN. - tady https://github.com/mkyral/josm-pointInfo bys mohl linkovat str?nku http://wiki.openstreetmap.org/wiki/RUIAN - tohle ?Currently only Czech Ruian module available.? mi p?ijde divn? ?iteln?. Mo?n? sp??e ?There is only a Czech RUIAN module available at this moment.? -tohle je pitomost, ale stejn? mi to ned?: kdy? nen? ??dn? vrstva, kam by se dalo kliknout, tak by ikonka PointInfo m?la b?t ?ed?, ostatn? dopl?ky to tak d?laj?. - do jak?ch vrstev se vlastn? d? klikat? Jen do OSM? Do Bing ani WMS mi to nejde. To je schv?ln?? - ja v?m, ?e jsem nena?ranej, ale mo?n? by se hodila fuknce, kdy? zobrazuje? adresy v okol?, tak posunout ViewPoint, aby ta adresa byla vid?t. Ale po??t?m, ?e se ti nebude cht?t p?id?vat dal?? ikonku, ?e? - na to jak zmizet to okno ?Connecting to server? jsi asi je?t? nep?i?el, ?e? Blb? je, ?e tvoje okno jde odsunout, ale ten progress bar pod n?m u? ne a p?ek??? p??mo uprost?ed, kdyby byl alespo? dole... - mo?n? bych nahradil text ?Informace o objektu? bu? ?Informace o stavebn?m objektu?, nebo ?Informace o budov?? p??p. ?Informace o stavb??, proto?e objekt v JOSM je vlastn? prvek ? cesta, uzel, relace. - nem?l by "start_date"="13.05.2013" b?t ve form?tu ?2013-05-13?? - "building:ruian:type=*" jsi zru?il, bebo tam nikdy nebyl? Mysl?m, ?e se to tady v konferenci l?bilo, to tam m?t p?esn? a ne jen jak odhad, co jsme to dali do building=* Nebo ho tam d?v?? jen n?kdy, zd? se? Ale jak p??u, to jsou v?echno blbinky, hlavn? je, ?e PointInfo je kr?sn? a funguje skv?le. ;-) D?kuje, Dalibor From: Mari?n Kyral [mailto:mkyral at email.cz] Sent: Wednesday, March 19, 2014 11:27 PM To: talk-cz at openstreetmap.org Subject: [Talk-cz] Tracer a pointInfo - activity report Ahoj, posledn?ch p?r t?dn? jsem se intenzivn? v?noval Traceru a sna?il jsem se vy?e?it probl?my s duplicitn?mi body, konflikty, p?ekr?vaj?c?mi se budovami. Postupn? ?pravy nakonec stejn? vedly k tomu, ?e jsem celou t??du ConnectWays kompletn? p?epsal. Moment?ln? se sna??m odladit chyby. U? to vypad? l?pe, nicm?n? zat?m to st?le m? jist? mouchy. Abych si trochu oddychl, vrhl jsem na pointInfo. Zm?ny: 1) Neuv?domil jsem si, ?e kl?vesov? zkratka Ctrl+X je rezervov?na syst?mem - zm?nil jsem na Ctrl+Shift+C - v nastaven? si to m??ete zm?nit dle libosti. 2) V oblastech, kde nejsou kompletn? data, nena?el plugin nic. Nov? v?dy zobraz? minim?ln? katastr?ln? ?zemi. Pokud jsou v okol? i n?jak? adresn? body (v okruhu 100 metr?), zobraz? p?t nejbli???ch adres. 3) V souvislosti s bodem 2) vznikly duplicity v datech pos?lan?ch ze serveru - adresa na budov? i v adresn?ch m?stech. Tak?e jsem to p?epsal a duplicity vyh?zel. 4) V souvislosti s body 2) a 3) je nyn? mo?n? um?stit adresu na m?sto specifikovan? v RUIAN. Trochu jsem bojoval s ikonou, nakonec jsem skon?il u R s mal?m flekem - viz screenshot. Ale spokojen s n? moc nejsem. Pokud by n?kdo ud?lal n?jakou lep??, sem s n? ;-) S t?m souvis? i dotaz od Dalibora, zda by bylo mo?n?, d?t nad ty ikony n?pov?du. Ona tam ta n?pov?da u? je, ale komponenta, kterou pou??v?m pro zobrazen? html (JEditorPane), ji nezobrazuje :-( A jin? komponenta zase neumo??uje klikat na odkazy. Nicm?n? se to pokus?m n?jak vy?e?it - ale term?n neslibuji ;-) No a posledn?, asi nejd?le?it?j?? v?c. Nahr?l jsem pointInfo do JOSM repozit??e a aktu?ln? verze se instaluje p??mo v JOSM. Stejn? jako ostatn? pluginy. Akor?t nev?m, jestli se to nebude n?jak b?t s p?edchoz? verz?. V p??pad? probl?m? zkuste nejprve starou verzi smazat. N?jak? screenshoty: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/pointInfo_beta5.png http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/pointInfo_beta6.png A to je zat?m v?e ;-) Mari?n = -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140320/0641e34d/attachment-0001.html>

20.3.2014 07:44:14 (#3)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
Ahoj, ty mi teda d?v?? ;-) Dne 20.3.2014 05:35, Dalibor Jel?nek napsal: zobrazit citaci
> Ahoj, > > super, jsem r?d, ?e se ti to PointInfo povedlo d?t ofici?ln? do JOSM. > > U? jsem ho i p?elo?il v JOSM do ?estiny (tu jednu ??dku). ;-) > > N?vrh na vylep?en?: > > -n?zev katastr?ln?ho ?zem? by mohl b?t tak? klikac? a v?st sem http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/katastralniuzemi/785105 [1] > > - dtto obec http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/545261 [2] > > - ??st obce http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/castiobce/185108 [3] > > - ulice http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/ulice/819093 [4] > > - m?stsk? ??st http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/mestskecasti/539465 [5] > > - kraj http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/vusc/35 [6] > > - okres http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/okresy/3301 [7] > > - PSC jsem nenasel, ale i pro to by mohl byt vhodny cil > > Treba tohle: http://www.postaonline.cz/vyhledani-psc?p_p_id=psc_WAR_pcpvpp&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_psc_WAR_pcpvpp_struts.portlet.action=%2Fview%2FcleanFormPsc&_psc_WAR_pcpvpp_struts.portlet.mode=view [8] > > V?hodou by bylo, ?e by byly dosa?iteln? v?echny info v R?IAN z jednoho m?sta. > > Nev?hodou pak, ?e by to bylo dost modr? a podtrhan? (ale t?eba by ?ly linky ud?lat ?ern?, nebo modr? bez podtr?en?, nev?m)
No m?? pravdu, ?e by to bylo modr? mo?e. Ud?lat ?ern? linky by zat?m ne?lo, ta komponenta nepodporuje css. Nicm?n? by to ?lo t?eba ?e?it n?jakou ikonou, takov? ta ?ipka, co se pou??v? pro extern? odkazy. Nicm?n? je ot?zka, jak moc to je vyu?iteln?. Je na t?ch linc?ch n?co zaj?mav?ho, aby st?lo za to tam ty linky m?t? zobrazit citaci
> A p?r mali?katost?, jestli neuraz?m. Nejsou podstatn?, jen jsem si jich v?iml: > > - v informa?n? ??dce v Plugins p??e? Ruian, na webu pak RUIAN. Asi by to cht?lo sjednotit na RUIAN.
Moje chyba, jestli si vzpomenu, tak to oprav?m ;-) zobrazit citaci To asi ani ne. Ten link by m?l b?t na informace o pluginu, ne o jednom z jeho mo?n?ch modul? ;-) Pl?nuji ud?lat n?jakou str?nku na OSM wiki, kde plugin pop??i trochu podrobn?ji. Tam ten odkaz p?idat m??u. zobrazit citaci
> - tohle "Currently only Czech Ruian module available." mi p?ijde divn? ?iteln?. Mo?n? sp??e ?There is only a Czech RUIAN module available at this moment."
OK, moje angli?tina nen? exceletn?, budu ti v??it ;-) zobrazit citaci
> -tohle je pitomost, ale stejn? mi to ned?: kdy? nen? ??dn? vrstva, kam by se dalo kliknout, tak by ikonka PointInfo m?la b?t ?ed?, ostatn? dopl?ky to tak d?laj?.
Mrknu na to, jak to d?laj? ostatn?. Asi jen n?jak? nastaven? v r?mci pluginu. zobrazit citaci
> - do jak?ch vrstev se vlastn? d? klikat? Jen do OSM? Do Bing ani WMS mi to nejde. To je schv?ln??
Vylo?en? schv?ln? to nen?, v tomhle ohledu jsem s t?m nic ned?lal. Tohle si n?jak ??d? JOSM. Mo?n? taky n?jak? v?choz? nastaven?. Nicm?n? je to logick?, do t?ch obr?zkov?ch vrstev stejn? bod nevlo??? ;-) zobrazit citaci
> - ja v?m, ?e jsem nena?ranej, ale mo?n? by se hodila fuknce, kdy? zobrazuje? adresy v okol?, tak posunout ViewPoint, aby ta adresa byla vid?t. Ale po??t?m, ?e se ti nebude cht?t p?id?vat dal?? ikonku, ?e?
Co? o to, p?idat ikonu nen? probl?m, jen mus?m nejprve zjistit, jak to ud?lat. Ide?ln?, kdyby to u? n?jak? plugin um?l a j? se u n?j mohl inspirovat. zobrazit citaci
> - na to jak zmizet to okno "Connecting to server" jsi asi je?t? nep?i?el, ?e? Blb? je, ?e tvoje okno jde odsunout, ale ten progress bar pod n?m u? ne a p?ek??? p??mo uprost?ed, kdyby byl alespo? dole...
Zat?m nep?i?el a tak n?jak jej u? automaticky ignoruji ;-) zobrazit citaci
> - mo?n? bych nahradil text ?Informace o objektu" bu? ?Informace o stavebn?m objektu", nebo ?Informace o budov?" p??p. ?Informace o stavb?", proto?e objekt v JOSM je vlastn? prvek - cesta, uzel, relace.
Stavebn? objekt byl moc dlouh?, tak z?stal jen objekt ;-) Jestli to a? tak moc vad?, tak nen? probl?m to zm?nit. zobrazit citaci
> - nem?l by "start_date"="13.05.2013" b?t ve form?tu ?2013-05-13"?
Nejd??v jsem t? cht?l zprdnout, pro? chce? zobrazovat n?jak? divn? form?t, ale pak mi do?lo, ?e mysl??, hodnotu v tagu. No m?? pravdu. To by asi cht?lo opravit. zobrazit citaci
> - "building:ruian:type=*" jsi zru?il, bebo tam nikdy nebyl? Mysl?m, ?e se to tady v konferenci l?bilo, to tam m?t p?esn? a ne jen jak odhad, co jsme to dali do building=* Nebo ho tam d?v?? jen n?kdy, zd? se?
Te? si nejsem jist?. Je mo?n?, ?e mi to vypadlo. Ve?er na to kouknu. zobrazit citaci
> Ale jak p??u, to jsou v?echno blbinky, hlavn? je, ?e PointInfo je kr?sn? a funguje skv?le. ;-)
D?ky za podn?ty. A? slou?? ;-) Mari?n Links: ------ [1] http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/katastralniuzemi/785105 [2] http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/545261 [3] http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/castiobce/185108 [4] http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/ulice/819093 [5] http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/mestskecasti/539465 [6] http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/vusc/35 [7] http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/okresy/3301 [8] http://www.postaonline.cz/vyhledani-psc?p_p_id=psc_WAR_pcpvpp&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_col_id=column-1&amp;p_p_col_count=1&amp;_psc_WAR_pcpvpp_struts.portlet.action=%2Fview%2FcleanFormPsc&amp;_psc_WAR_pcpvpp_struts.portlet.mode=view ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140320/18ed71c5/attachment.html>

20.3.2014 10:08:34 (#4)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
412 1253
Ahoj, Nicm?n? je ot?zka, jak moc to je vyu?iteln?. Je na t?ch linc?ch n?co zaj?mav?ho, aby st?lo za to tam ty linky m?t? Jo, u obce a mestke casti jsou nejake zajimave veci navic, viz ty funkci linky v mem mailu. Mozna bude casem i neco u casti obce. Predpokladal jsem, ze to v podstate nakopirujes systemme copy&paste, pac uz tam podobne veci mas. ;-) Nicm?n? je to logick?, do t?ch obr?zkov?ch vrstev stejn? bod nevlo??? ;-) Asi jo, jen jsem jednou omylem mel prepnuto na obrazky a prekvapilo me, ze plugin nic nedelal. Fakt neni tak moc podstatne, spis jsem byl zvedavy. Dalibor From: Mari?n Kyral [mailto:mkyral at email.cz] Sent: Thursday, March 20, 2014 7:44 AM To: OpenStreetMap Czech Republic Subject: Re: [Talk-cz] Tracer a pointInfo - activity report Ahoj, ty mi teda d?v?? ;-) Dne 20.3.2014 05:35, Dalibor Jel?nek napsal: Ahoj, super, jsem r?d, ?e se ti to PointInfo povedlo d?t ofici?ln? do JOSM. U? jsem ho i p?elo?il v JOSM do ?estiny (tu jednu ??dku). ;-) N?vrh na vylep?en?: -n?zev katastr?ln?ho ?zem? by mohl b?t tak? klikac? a v?st sem http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/katastralniuzemi/785105 - dtto obec http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/545261 - ??st obce http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/castiobce/185108 - ulice http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/ulice/819093 - m?stsk? ??st http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/mestskecasti/539465 - kraj http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/vusc/35 - okres http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/okresy/3301 - PSC jsem nenasel, ale i pro to by mohl byt vhodny cil Treba tohle: http://www.postaonline.cz/vyhledani-psc?p_p_id=psc_WAR_pcpvpp <http://www.postaonline.cz/vyhledani-psc?p_p_id=psc_WAR_pcpvpp&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_psc_WAR_pcpvpp_struts.portlet.action=%2Fview%2FcleanFormPsc&_psc_WAR_pcpvpp_struts.portlet.mode=view> &p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_psc_WAR_pcpvpp_struts.portlet.action=%2Fview%2FcleanFormPsc&_psc_WAR_pcpvpp_struts.portlet.mode=view V?hodou by bylo, ?e by byly dosa?iteln? v?echny info v R?IAN z jednoho m?sta. Nev?hodou pak, ?e by to bylo dost modr? a podtrhan? (ale t?eba by ?ly linky ud?lat ?ern?, nebo modr? bez podtr?en?, nev?m) No m?? pravdu, ?e by to bylo modr? mo?e. Ud?lat ?ern? linky by zat?m ne?lo, ta komponenta nepodporuje css. Nicm?n? by to ?lo t?eba ?e?it n?jakou ikonou, takov? ta ?ipka, co se pou??v? pro extern? odkazy. Nicm?n? je ot?zka, jak moc to je vyu?iteln?. Je na t?ch linc?ch n?co zaj?mav?ho, aby st?lo za to tam ty linky m?t? A p?r mali?katost?, jestli neuraz?m. Nejsou podstatn?, jen jsem si jich v?iml: - v informa?n? ??dce v Plugins p??e? Ruian, na webu pak RUIAN. Asi by to cht?lo sjednotit na RUIAN. Moje chyba, jestli si vzpomenu, tak to oprav?m ;-) - tady https://github.com/mkyral/josm-pointInfo bys mohl linkovat str?nku http://wiki.openstreetmap.org/wiki/RUIAN To asi ani ne. Ten link by m?l b?t na informace o pluginu, ne o jednom z jeho mo?n?ch modul? ;-) Pl?nuji ud?lat n?jakou str?nku na OSM wiki, kde plugin pop??i trochu podrobn?ji. Tam ten odkaz p?idat m??u. - tohle "Currently only Czech Ruian module available." mi p?ijde divn? ?iteln?. Mo?n? sp??e ?There is only a Czech RUIAN module available at this moment." OK, moje angli?tina nen? exceletn?, budu ti v??it ;-) -tohle je pitomost, ale stejn? mi to ned?: kdy? nen? ??dn? vrstva, kam by se dalo kliknout, tak by ikonka PointInfo m?la b?t ?ed?, ostatn? dopl?ky to tak d?laj?. Mrknu na to, jak to d?laj? ostatn?. Asi jen n?jak? nastaven? v r?mci pluginu. - do jak?ch vrstev se vlastn? d? klikat? Jen do OSM? Do Bing ani WMS mi to nejde. To je schv?ln?? Vylo?en? schv?ln? to nen?, v tomhle ohledu jsem s t?m nic ned?lal. Tohle si n?jak ??d? JOSM. Mo?n? taky n?jak? v?choz? nastaven?. Nicm?n? je to logick?, do t?ch obr?zkov?ch vrstev stejn? bod nevlo??? ;-) - ja v?m, ?e jsem nena?ranej, ale mo?n? by se hodila fuknce, kdy? zobrazuje? adresy v okol?, tak posunout ViewPoint, aby ta adresa byla vid?t. Ale po??t?m, ?e se ti nebude cht?t p?id?vat dal?? ikonku, ?e? Co? o to, p?idat ikonu nen? probl?m, jen mus?m nejprve zjistit, jak to ud?lat. Ide?ln?, kdyby to u? n?jak? plugin um?l a j? se u n?j mohl inspirovat. - na to jak zmizet to okno "Connecting to server" jsi asi je?t? nep?i?el, ?e? Blb? je, ?e tvoje okno jde odsunout, ale ten progress bar pod n?m u? ne a p?ek??? p??mo uprost?ed, kdyby byl alespo? dole... Zat?m nep?i?el a tak n?jak jej u? automaticky ignoruji ;-) - mo?n? bych nahradil text ?Informace o objektu" bu? ?Informace o stavebn?m objektu", nebo ?Informace o budov?" p??p. ?Informace o stavb?", proto?e objekt v JOSM je vlastn? prvek ? cesta, uzel, relace. Stavebn? objekt byl moc dlouh?, tak z?stal jen objekt ;-) Jestli to a? tak moc vad?, tak nen? probl?m to zm?nit. - nem?l by "start_date"="13.05.2013" b?t ve form?tu ?2013-05-13"? Nejd??v jsem t? cht?l zprdnout, pro? chce? zobrazovat n?jak? divn? form?t, ale pak mi do?lo, ?e mysl??, hodnotu v tagu. No m?? pravdu. To by asi cht?lo opravit. - "building:ruian:type=*" jsi zru?il, bebo tam nikdy nebyl? Mysl?m, ?e se to tady v konferenci l?bilo, to tam m?t p?esn? a ne jen jak odhad, co jsme to dali do building=* Nebo ho tam d?v?? jen n?kdy, zd? se? Te? si nejsem jist?. Je mo?n?, ?e mi to vypadlo. Ve?er na to kouknu. Ale jak p??u, to jsou v?echno blbinky, hlavn? je, ?e PointInfo je kr?sn? a funguje skv?le. ;-) D?ky za podn?ty. A? slou?? ;-) Mari?n -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140320/3e9dfb8d/attachment-0001.html>

20.3.2014 10:17:15 (#5)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
Ahoj, nahr?l jsem novou verzi. Zm?ny: *) Oprava form?tu data u kl??e: start_date *) P?id?n? kl??e building:ruian:type *) Nadpis "Informace o objektu" zm?n?n na "Informace o budov?" *) Opravena ta podivn? v?ta v popisu pluginu Je?t? jsem koukal na to za?ednut? ikony, kdy? nen? ??dn? vrstva k dispozici. Nena?el jsem ??dn? attribut. Nav?c pluginy se d?l? na n?kolik typ? - podle toho s ??m a jak manipuluj?. Zd? se, ?e ty co manipuluj? s konkr?tn?mi OSM objekty, za?ednou automaticky. Asi to tak zat?m nech?m. Mari?n Dne 20.3.2014 10:08, Dalibor Jel?nek napsal: zobrazit citaci
> Ahoj, > > Nicm?n? je ot?zka, jak moc to je vyu?iteln?. Je na t?ch linc?ch n?co zaj?mav?ho, aby st?lo za to tam ty linky m?t? > > Jo, u obce a mestke casti jsou nejake zajimave veci navic, viz ty funkci linky v mem mailu. Mozna bude casem i neco u casti obce. > > Predpokladal jsem, ze to v podstate nakopirujes systemme copy&paste, pac uz > > tam podobne veci mas. ;-) > > Nicm?n? je to logick?, do t?ch obr?zkov?ch vrstev stejn? bod nevlo??? ;-) > > Asi jo, jen jsem jednou omylem mel prepnuto na obrazky a prekvapilo me, > > ze plugin nic nedelal. Fakt neni tak moc podstatne, spis jsem byl zvedavy. > > Dalibor > > FROM: Mari?n Kyral [mailto:mkyral at email.cz] > SENT: Thursday, March 20, 2014 7:44 AM > TO: OpenStreetMap Czech Republic > SUBJECT: Re: [Talk-cz] Tracer a pointInfo - activity report > > Ahoj, ty mi teda d?v?? ;-) > > Dne 20.3.2014 05:35, Dalibor Jel?nek napsal: > >> Ahoj, >> >> super, jsem r?d, ?e se ti to PointInfo povedlo d?t ofici?ln? do JOSM. >> >> U? jsem ho i p?elo?il v JOSM do ?estiny (tu jednu ??dku). ;-) >> >> N?vrh na vylep?en?: >> >> -n?zev katastr?ln?ho ?zem? by mohl b?t tak? klikac? a v?st sem http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/katastralniuzemi/785105 [1] >> >> - dtto obec http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/545261 [2] >> >> - ??st obce http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/castiobce/185108 [3] >> >> - ulice http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/ulice/819093 [4] >> >> - m?stsk? ??st http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/mestskecasti/539465 [5] >> >> - kraj http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/vusc/35 [6] >> >> - okres http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/okresy/3301 [7] >> >> - PSC jsem nenasel, ale i pro to by mohl byt vhodny cil >> >> Treba tohle: http://www.postaonline.cz/vyhledani-psc?p_p_id=psc_WAR_pcpvpp&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_psc_WAR_pcpvpp_struts.portlet.action=%2Fview%2FcleanFormPsc&_psc_WAR_pcpvpp_struts.portlet.mode=view [8] >> >> V?hodou by bylo, ?e by byly dosa?iteln? v?echny info v R?IAN z jednoho m?sta. >> >> Nev?hodou pak, ?e by to bylo dost modr? a podtrhan? (ale t?eba by ?ly linky ud?lat ?ern?, nebo modr? bez podtr?en?, nev?m) > > No m?? pravdu, ?e by to bylo modr? mo?e. Ud?lat ?ern? linky by zat?m ne?lo, ta komponenta nepodporuje css. Nicm?n? by to ?lo t?eba ?e?it n?jakou ikonou, takov? ta ?ipka, co se pou??v? pro extern? odkazy. Nicm?n? je ot?zka, jak moc to je vyu?iteln?. Je na t?ch linc?ch n?co zaj?mav?ho, aby st?lo za to tam ty linky m?t? > >> A p?r mali?katost?, jestli neuraz?m. Nejsou podstatn?, jen jsem si jich v?iml: >> >> - v informa?n? ??dce v Plugins p??e? Ruian, na webu pak RUIAN. Asi by to cht?lo sjednotit na RUIAN. > > Moje chyba, jestli si vzpomenu, tak to oprav?m ;-) > >> - tady https://github.com/mkyral/josm-pointInfo [9] bys mohl linkovat str?nku http://wiki.openstreetmap.org/wiki/RUIAN [10] > > To asi ani ne. Ten link by m?l b?t na informace o pluginu, ne o jednom z jeho mo?n?ch modul? ;-) > > Pl?nuji ud?lat n?jakou str?nku na OSM wiki, kde plugin pop??i trochu podrobn?ji. Tam ten odkaz p?idat m??u. > >> - tohle "Currently only Czech Ruian module available." mi p?ijde divn? ?iteln?. Mo?n? sp??e ?There is only a Czech RUIAN module available at this moment." > > OK, moje angli?tina nen? exceletn?, budu ti v??it ;-) > >> -tohle je pitomost, ale stejn? mi to ned?: kdy? nen? ??dn? vrstva, kam by se dalo kliknout, tak by ikonka PointInfo m?la b?t ?ed?, ostatn? dopl?ky to tak d?laj?. > > Mrknu na to, jak to d?laj? ostatn?. Asi jen n?jak? nastaven? v r?mci pluginu. > >> - do jak?ch vrstev se vlastn? d? klikat? Jen do OSM? Do Bing ani WMS mi to nejde. To je schv?ln?? > > Vylo?en? schv?ln? to nen?, v tomhle ohledu jsem s t?m nic ned?lal. Tohle si n?jak ??d? JOSM. Mo?n? taky n?jak? v?choz? nastaven?. Nicm?n? je to logick?, do t?ch obr?zkov?ch vrstev stejn? bod nevlo??? ;-) > >> - ja v?m, ?e jsem nena?ranej, ale mo?n? by se hodila fuknce, kdy? zobrazuje? adresy v okol?, tak posunout ViewPoint, aby ta adresa byla vid?t. Ale po??t?m, ?e se ti nebude cht?t p?id?vat dal?? ikonku, ?e? > > Co? o to, p?idat ikonu nen? probl?m, jen mus?m nejprve zjistit, jak to ud?lat. Ide?ln?, kdyby to u? n?jak? plugin um?l a j? se u n?j mohl inspirovat. > >> - na to jak zmizet to okno "Connecting to server" jsi asi je?t? nep?i?el, ?e? Blb? je, ?e tvoje okno jde odsunout, ale ten progress bar pod n?m u? ne a p?ek??? p??mo uprost?ed, kdyby byl alespo? dole... > > Zat?m nep?i?el a tak n?jak jej u? automaticky ignoruji ;-) > >> - mo?n? bych nahradil text ?Informace o objektu" bu? ?Informace o stavebn?m objektu", nebo ?Informace o budov?" p??p. ?Informace o stavb?", proto?e objekt v JOSM je vlastn? prvek - cesta, uzel, relace. > > Stavebn? objekt byl moc dlouh?, tak z?stal jen objekt ;-) Jestli to a? tak moc vad?, tak nen? probl?m to zm?nit. > >> - nem?l by "start_date"="13.05.2013" b?t ve form?tu ?2013-05-13"? > > Nejd??v jsem t? cht?l zprdnout, pro? chce? zobrazovat n?jak? divn? form?t, ale pak mi do?lo, ?e mysl??, hodnotu v tagu. No m?? pravdu. To by asi cht?lo opravit. > >> - "building:ruian:type=*" jsi zru?il, bebo tam nikdy nebyl? Mysl?m, ?e se to tady v konferenci l?bilo, to tam m?t p?esn? a ne jen jak odhad, co jsme to dali do building=* Nebo ho tam d?v?? jen n?kdy, zd? se? > > Te? si nejsem jist?. Je mo?n?, ?e mi to vypadlo. Ve?er na to kouknu. > >> Ale jak p??u, to jsou v?echno blbinky, hlavn? je, ?e PointInfo je kr?sn? a funguje skv?le. ;-) > > D?ky za podn?ty. A? slou?? ;-) > > Mari?n > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz [11]
Links: ------ [1] http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/katastralniuzemi/785105 [2] http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/545261 [3] http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/castiobce/185108 [4] http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/ulice/819093 [5] http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/mestskecasti/539465 [6] http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/vusc/35 [7] http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/okresy/3301 [8] http://www.postaonline.cz/vyhledani-psc?p_p_id=psc_WAR_pcpvpp&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_col_id=column-1&amp;p_p_col_count=1&amp;_psc_WAR_pcpvpp_struts.portlet.action=%2Fview%2FcleanFormPsc&amp;_psc_WAR_pcpvpp_struts.portlet.mode=view [9] https://github.com/mkyral/josm-pointInfo [10] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/RUIAN [11] https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140320/718d5ae8/attachment-0001.html>

21.3.2014 08:57:36 (#6)
gravatar

Pavel

<rattsnake at gmail.com>
30
Ahoj, m?m dotaz: jak se taguje Spole?n? stezka pro chodce a cyklisty - auta tam a? na dopravn? obsluhu nesm? .... je to cycleway nebo pora?te s?m n?co lep??ho. D?ky Petr

21.3.2014 09:42:13 (#7)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
> jak se taguje Spole?n? stezka pro chodce a cyklisty - auta tam a? na
dopravn? obsluhu nesm? .... je to cycleway nebo pora?te s?m n?co zobrazit citaci
> lep??ho.
*** takto: highway=cycleway foot=designated bicycle=designated segregated=yes/no ha hanoj -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140321/b376139e/attachment.html>

21.3.2014 10:02:04 (#8)
gravatar

ratt snake

<rattsnake at gmail.com>
30
D?ky :) Dne 21. b?ezna 2014 9:42 hanoj <ehanoj at gmail.com> napsal(a): zobrazit citaci
> > jak se taguje Spole?n? stezka pro chodce a cyklisty - auta tam a? na > dopravn? obsluhu nesm? .... je to cycleway nebo pora?te s?m n?co > > lep??ho. > *** takto: > > highway=cycleway > foot=designated > bicycle=designated > segregated=yes/no > > ha > hanoj > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140321/82043442/attachment.html>

24.3.2014 06:05:41 (#9)
gravatar

Petr Kolomazník

<petr.kolomaznik at gmail.com>
9
Ahoj, moc d?ky za zapracov?n? RUIAN do Tracer-u, vytvo?il jsi ??asn? n?stroj. Po p?r t?dnech zkou?en? m?m k aktu?ln? verzi m?m p?r pozn?mek: 1/ Bylo by mo?n? voliteln? (t?eba p?es samostatnou zkratku Ctrl+Shift+T) u budovy aktualizovat pouze tagy? N?kter? obrysy RUIAN jsou dost mimo. 2/ Je opravdu vhodn? z RUIAN p?eb?rat building:levels? Pokud mohu soudit, tak se skoro nikdy tento ?daj nesch?z? s realitou (m?m podez?en?, ?e pokud v RUIAN nen? zn?m? po?et levels, je uvedena v?dy hodnota 1) a se zp?sobem po??t?n? levels na OSM (nezapo??t?vaj? se podkrov?). 3/ Obdobn? m?m jistou pochybnost o spr?vnosti hodnot v buildings:flats - to ale od stolu prakticky nelze ov??it a je pro m? proto ot?zka, zda v r?mci kontroly dat z traceru tuto hodnotu v?bec p?eb?rat. 4/ Napad? n?koho vhodn? zp?sob propojen? budovy v OSM s RUIAN v p??pad?, kdy 1 objektu v RUIAN fyzicky odpov?d? v?ce objekt? (?.p.) v realit?? Typicky jde o p??pad panelov?ho domu nap?. o 10ti re?ln?ch ?.p., kter?m odpov?d? 7 objekt? RUIAN. V takov?ch p??padech nech?v?m zat?m RUIAN tagy prov?zan? pouze na p??slu?n? objekt s nejni???m ?.p. D?ky, Petr Dne 20. b?ezna 2014 22:17 Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > nahr?l jsem novou verzi. > > Zm?ny: > > *) Oprava form?tu data u kl??e: start_date > > *) P?id?n? kl??e building:ruian:type > > *) Nadpis "Informace o objektu" zm?n?n na "Informace o budov?" > > *) Opravena ta podivn? v?ta v popisu pluginu > > > > Je?t? jsem koukal na to za?ednut? ikony, kdy? nen? ??dn? vrstva k > dispozici. Nena?el jsem ??dn? attribut. Nav?c pluginy se d?l? na n?kolik > typ? - podle toho s ??m a jak manipuluj?. Zd? se, ?e ty co manipuluj? s > konkr?tn?mi OSM objekty, za?ednou automaticky. Asi to tak zat?m nech?m. > > > > Mari?n > > > > Dne 20.3.2014 10:08, Dalibor Jel?nek napsal: > > Ahoj, > > Nicm?n? je ot?zka, jak moc to je vyu?iteln?. Je na t?ch linc?ch n?co > zaj?mav?ho, aby st?lo za to tam ty linky m?t? > > Jo, u obce a mestke casti jsou nejake zajimave veci navic, viz ty funkci > linky v mem mailu. Mozna bude casem i neco u casti obce. > > Predpokladal jsem, ze to v podstate nakopirujes systemme copy&paste, pac uz > > tam podobne veci mas. ;-) > > > > Nicm?n? je to logick?, do t?ch obr?zkov?ch vrstev stejn? bod nevlo??? ;-) > > Asi jo, jen jsem jednou omylem mel prepnuto na obrazky a prekvapilo me, > > ze plugin nic nedelal. Fakt neni tak moc podstatne, spis jsem byl zvedavy. > > > > Dalibor > > > > *From:* Mari?n Kyral [mailto:mkyral at email.cz] > *Sent:* Thursday, March 20, 2014 7:44 AM > *To:* OpenStreetMap Czech Republic > *Subject:* Re: [Talk-cz] Tracer a pointInfo - activity report > > > > Ahoj, ty mi teda d?v?? ;-) > > Dne 20.3.2014 05:35, Dalibor Jel?nek napsal: > > Ahoj, > > super, jsem r?d, ?e se ti to PointInfo povedlo d?t ofici?ln? do JOSM. > > U? jsem ho i p?elo?il v JOSM do ?estiny (tu jednu ??dku). ;-) > > > > N?vrh na vylep?en?: > > -n?zev katastr?ln?ho ?zem? by mohl b?t tak? klikac? a v?st sem > http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/katastralniuzemi/785105 > > - dtto obec http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/545261 > > - ??st obce http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/castiobce/185108 > > - ulice http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/ulice/819093 > > - m?stsk? ??st http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/mestskecasti/539465 > > - kraj http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/vusc/35 > > - okres http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/okresy/3301 > > - PSC jsem nenasel, ale i pro to by mohl byt vhodny cil > > Treba tohle: > http://www.postaonline.cz/vyhledani-psc?p_p_id=psc_WAR_pcpvpp&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_psc_WAR_pcpvpp_struts.portlet.action=%2Fview%2FcleanFormPsc&_psc_WAR_pcpvpp_struts.portlet.mode=view > > > > > > V?hodou by bylo, ?e by byly dosa?iteln? v?echny info v R?IAN z jednoho > m?sta. > > Nev?hodou pak, ?e by to bylo dost modr? a podtrhan? (ale t?eba by ?ly > linky ud?lat ?ern?, nebo modr? bez podtr?en?, nev?m) > > > > > > No m?? pravdu, ?e by to bylo modr? mo?e. Ud?lat ?ern? linky by zat?m > ne?lo, ta komponenta nepodporuje css. Nicm?n? by to ?lo t?eba ?e?it n?jakou > ikonou, takov? ta ?ipka, co se pou??v? pro extern? odkazy. Nicm?n? je > ot?zka, jak moc to je vyu?iteln?. Je na t?ch linc?ch n?co zaj?mav?ho, aby > st?lo za to tam ty linky m?t? > > > > > > A p?r mali?katost?, jestli neuraz?m. Nejsou podstatn?, jen jsem si jich > v?iml: > > - v informa?n? ??dce v Plugins p??e? Ruian, na webu pak RUIAN. Asi by to > cht?lo sjednotit na RUIAN. > > > > Moje chyba, jestli si vzpomenu, tak to oprav?m ;-) > > > > - tady https://github.com/mkyral/josm-pointInfo bys mohl linkovat > str?nku http://wiki.openstreetmap.org/wiki/RUIAN > > > > To asi ani ne. Ten link by m?l b?t na informace o pluginu, ne o jednom z > jeho mo?n?ch modul? ;-) > > Pl?nuji ud?lat n?jakou str?nku na OSM wiki, kde plugin pop??i trochu > podrobn?ji. Tam ten odkaz p?idat m??u. > > > > - tohle "Currently only Czech Ruian module available." mi p?ijde divn? > ?iteln?. Mo?n? sp??e "There is only a Czech RUIAN module available at this > moment." > > > > OK, moje angli?tina nen? exceletn?, budu ti v??it ;-) > > > > -tohle je pitomost, ale stejn? mi to ned?: kdy? nen? ??dn? vrstva, kam > by se dalo kliknout, tak by ikonka PointInfo m?la b?t ?ed?, ostatn? dopl?ky > to tak d?laj?. > > > > Mrknu na to, jak to d?laj? ostatn?. Asi jen n?jak? nastaven? v r?mci > pluginu. > > > > - do jak?ch vrstev se vlastn? d? klikat? Jen do OSM? Do Bing ani WMS mi > to nejde. To je schv?ln?? > > > > Vylo?en? schv?ln? to nen?, v tomhle ohledu jsem s t?m nic ned?lal. Tohle > si n?jak ??d? JOSM. Mo?n? taky n?jak? v?choz? nastaven?. Nicm?n? je to > logick?, do t?ch obr?zkov?ch vrstev stejn? bod nevlo??? ;-) > > > > - ja v?m, ?e jsem nena?ranej, ale mo?n? by se hodila fuknce, kdy? > zobrazuje? adresy v okol?, tak posunout ViewPoint, aby ta adresa byla > vid?t. Ale po??t?m, ?e se ti nebude cht?t p?id?vat dal?? ikonku, ?e? > > > > Co? o to, p?idat ikonu nen? probl?m, jen mus?m nejprve zjistit, jak to > ud?lat. Ide?ln?, kdyby to u? n?jak? plugin um?l a j? se u n?j mohl > inspirovat. > > > > - na to jak zmizet to okno "Connecting to server" jsi asi je?t? > nep?i?el, ?e? Blb? je, ?e tvoje okno jde odsunout, ale ten progress bar pod > n?m u? ne a p?ek??? p??mo uprost?ed, kdyby byl alespo? dole... > > > > Zat?m nep?i?el a tak n?jak jej u? automaticky ignoruji ;-) > > > > - mo?n? bych nahradil text "Informace o objektu" bu? "Informace o > stavebn?m objektu", nebo "Informace o budov?" p??p. "Informace o stavb?", > proto?e objekt v JOSM je vlastn? prvek - cesta, uzel, relace. > > Stavebn? objekt byl moc dlouh?, tak z?stal jen objekt ;-) Jestli to a? > tak moc vad?, tak nen? probl?m to zm?nit. > > > > - nem?l by "start_date"="13.05.2013" b?t ve form?tu "2013-05-13"? > > > > Nejd??v jsem t? cht?l zprdnout, pro? chce? zobrazovat n?jak? divn? form?t, > ale pak mi do?lo, ?e mysl??, hodnotu v tagu. No m?? pravdu. To by asi > cht?lo opravit. > > > > - "building:ruian:type=*" jsi zru?il, bebo tam nikdy nebyl? Mysl?m, ?e se > to tady v konferenci l?bilo, to tam m?t p?esn? a ne jen jak odhad, co jsme > to dali do building=* Nebo ho tam d?v?? jen n?kdy, zd? se? > > > > Te? si nejsem jist?. Je mo?n?, ?e mi to vypadlo. Ve?er na to kouknu. > > > > Ale jak p??u, to jsou v?echno blbinky, hlavn? je, ?e PointInfo je kr?sn? a > funguje skv?le. ;-) > > > > D?ky za podn?ty. A? slou?? ;-) > > Mari?n > > > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing listTalk-cz at openstreetmap.orghttps://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140324/f8ced109/attachment-0001.html>

25.3.2014 04:32:58 (#10)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
412 1253
Ahoj, 1/ Bylo by mo?n? voliteln? (t?eba p?es samostatnou zkratku Ctrl+Shift+T) u budovy aktualizovat pouze tagy? N?kter? obrysy RUIAN jsou dost mimo. M??e? tak? pou??t PointInfo, zkop?rovat si zna?ky budovy do schr?nky a na budovu je vlo?it. 2/ Je opravdu vhodn? z RUIAN p?eb?rat building:levels? 3/ Obdobn? m?m jistou pochybnost o spr?vnosti hodnot v buildings:flats - J? jsem vid?l p??pady, kdy se to s realitou sch?z? a ur?it? jich bylo v?ce ne? naopak. Asi nelze ?ekat, ?e bych v?e v R?IAN bylo bez chyb. Ale m?l jsem dojem, ?e kdy? je hodnota vypln?na, tak v?t?inou dob?e. ??dnou statistiku jsem si ale ned?lal. V ka?d?m p??pad?, kdy? bude ta reference na R?IAN, tak a? to n?kdo oprav?, tak to m??eme lehce opravit i my. Ja se spr?vn? po??t? p?dn? vestaba do building:levels podle m? nen? jist? (na wiki jsem to m?l blb?). Z logiky v?ci by se n?mela po??tat n?zk? p?da, tak jak je nakreslen? na obr?zku na wiki. Ale kdy? je na p?d? vestavba vysok? stejn? jako b??n? patro, tak pro? ji nepo??tat? 4/ Napad? n?koho vhodn? zp?sob propojen? budovy v OSM s RUIAN? To je zvl??tn?. Pro? rovnou nepo?le? sou?adnice, abychom se mohli pod?vat? Zdrav?, Dalibor From: Petr Kolomazn?k [mailto:petr.kolomaznik at gmail.com] Sent: Monday, March 24, 2014 6:06 PM To: OpenStreetMap Czech Republic Subject: Re: [Talk-cz] Tracer a pointInfo - activity report Ahoj, moc d?ky za zapracov?n? RUIAN do Tracer-u, vytvo?il jsi ??asn? n?stroj. Po p?r t?dnech zkou?en? m?m k aktu?ln? verzi m?m p?r pozn?mek: 1/ Bylo by mo?n? voliteln? (t?eba p?es samostatnou zkratku Ctrl+Shift+T) u budovy aktualizovat pouze tagy? N?kter? obrysy RUIAN jsou dost mimo. 2/ Je opravdu vhodn? z RUIAN p?eb?rat building:levels? Pokud mohu soudit, tak se skoro nikdy tento ?daj nesch?z? s realitou (m?m podez?en?, ?e pokud v RUIAN nen? zn?m? po?et levels, je uvedena v?dy hodnota 1) a se zp?sobem po??t?n? levels na OSM (nezapo??t?vaj? se podkrov?). 3/ Obdobn? m?m jistou pochybnost o spr?vnosti hodnot v buildings:flats - to ale od stolu prakticky nelze ov??it a je pro m? proto ot?zka, zda v r?mci kontroly dat z traceru tuto hodnotu v?bec p?eb?rat. 4/ Napad? n?koho vhodn? zp?sob propojen? budovy v OSM s RUIAN v p??pad?, kdy 1 objektu v RUIAN fyzicky odpov?d? v?ce objekt? (?.p.) v realit?? Typicky jde o p??pad panelov?ho domu nap?. o 10ti re?ln?ch ?.p., kter?m odpov?d? 7 objekt? RUIAN. V takov?ch p??padech nech?v?m zat?m RUIAN tagy prov?zan? pouze na p??slu?n? objekt s nejni???m ?.p. D?ky, Petr Dne 20. b?ezna 2014 22:17 Mari?n Kyral <mkyral at email.cz <mailto:mkyral at email.cz> > napsal(a): Ahoj, nahr?l jsem novou verzi. Zm?ny: *) Oprava form?tu data u kl??e: start_date *) P?id?n? kl??e building:ruian:type *) Nadpis "Informace o objektu" zm?n?n na "Informace o budov?" *) Opravena ta podivn? v?ta v popisu pluginu Je?t? jsem koukal na to za?ednut? ikony, kdy? nen? ??dn? vrstva k dispozici. Nena?el jsem ??dn? attribut. Nav?c pluginy se d?l? na n?kolik typ? - podle toho s ??m a jak manipuluj?. Zd? se, ?e ty co manipuluj? s konkr?tn?mi OSM objekty, za?ednou automaticky. Asi to tak zat?m nech?m. Mari?n Dne 20.3.2014 10:08, Dalibor Jel?nek napsal: Ahoj, Nicm?n? je ot?zka, jak moc to je vyu?iteln?. Je na t?ch linc?ch n?co zaj?mav?ho, aby st?lo za to tam ty linky m?t? Jo, u obce a mestke casti jsou nejake zajimave veci navic, viz ty funkci linky v mem mailu. Mozna bude casem i neco u casti obce. Predpokladal jsem, ze to v podstate nakopirujes systemme copy&paste, pac uz tam podobne veci mas. ;-) Nicm?n? je to logick?, do t?ch obr?zkov?ch vrstev stejn? bod nevlo??? ;-) Asi jo, jen jsem jednou omylem mel prepnuto na obrazky a prekvapilo me, ze plugin nic nedelal. Fakt neni tak moc podstatne, spis jsem byl zvedavy. Dalibor From: Mari?n Kyral [mailto:mkyral at email.cz <mailto:mkyral at email.cz> ] Sent: Thursday, March 20, 2014 7:44 AM To: OpenStreetMap Czech Republic Subject: Re: [Talk-cz] Tracer a pointInfo - activity report Ahoj, ty mi teda d?v?? ;-) Dne 20.3.2014 05:35, Dalibor Jel?nek napsal: Ahoj, super, jsem r?d, ?e se ti to PointInfo povedlo d?t ofici?ln? do JOSM. U? jsem ho i p?elo?il v JOSM do ?estiny (tu jednu ??dku). ;-) N?vrh na vylep?en?: -n?zev katastr?ln?ho ?zem? by mohl b?t tak? klikac? a v?st sem http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/katastralniuzemi/785105 - dtto obec http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/545261 - ??st obce http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/castiobce/185108 - ulice http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/ulice/819093 - m?stsk? ??st http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/mestskecasti/539465 - kraj http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/vusc/35 - okres http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/okresy/3301 - PSC jsem nenasel, ale i pro to by mohl byt vhodny cil Treba tohle: http://www.postaonline.cz/vyhledani-psc?p_p_id=psc_WAR_pcpvpp <http://www.postaonline.cz/vyhledani-psc?p_p_id=psc_WAR_pcpvpp&p_p_lifecycle =0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_psc_W AR_pcpvpp_struts.portlet.action=%2Fview%2FcleanFormPsc&_psc_WAR_pcpvpp_strut s.portlet.mode=view> &p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_ count=1&_psc_WAR_pcpvpp_struts.portlet.action=%2Fview%2FcleanFormPsc&_psc_WA R_pcpvpp_struts.portlet.mode=view V?hodou by bylo, ?e by byly dosa?iteln? v?echny info v R?IAN z jednoho m?sta. Nev?hodou pak, ?e by to bylo dost modr? a podtrhan? (ale t?eba by ?ly linky ud?lat ?ern?, nebo modr? bez podtr?en?, nev?m) No m?? pravdu, ?e by to bylo modr? mo?e. Ud?lat ?ern? linky by zat?m ne?lo, ta komponenta nepodporuje css. Nicm?n? by to ?lo t?eba ?e?it n?jakou ikonou, takov? ta ?ipka, co se pou??v? pro extern? odkazy. Nicm?n? je ot?zka, jak moc to je vyu?iteln?. Je na t?ch linc?ch n?co zaj?mav?ho, aby st?lo za to tam ty linky m?t? A p?r mali?katost?, jestli neuraz?m. Nejsou podstatn?, jen jsem si jich v?iml: - v informa?n? ??dce v Plugins p??e? Ruian, na webu pak RUIAN. Asi by to cht?lo sjednotit na RUIAN. Moje chyba, jestli si vzpomenu, tak to oprav?m ;-) - tady https://github.com/mkyral/josm-pointInfo bys mohl linkovat str?nku http://wiki.openstreetmap.org/wiki/RUIAN To asi ani ne. Ten link by m?l b?t na informace o pluginu, ne o jednom z jeho mo?n?ch modul? ;-) Pl?nuji ud?lat n?jakou str?nku na OSM wiki, kde plugin pop??i trochu podrobn?ji. Tam ten odkaz p?idat m??u. - tohle "Currently only Czech Ruian module available." mi p?ijde divn? ?iteln?. Mo?n? sp??e "There is only a Czech RUIAN module available at this moment." OK, moje angli?tina nen? exceletn?, budu ti v??it ;-) -tohle je pitomost, ale stejn? mi to ned?: kdy? nen? ??dn? vrstva, kam by se dalo kliknout, tak by ikonka PointInfo m?la b?t ?ed?, ostatn? dopl?ky to tak d?laj?. Mrknu na to, jak to d?laj? ostatn?. Asi jen n?jak? nastaven? v r?mci pluginu. - do jak?ch vrstev se vlastn? d? klikat? Jen do OSM? Do Bing ani WMS mi to nejde. To je schv?ln?? Vylo?en? schv?ln? to nen?, v tomhle ohledu jsem s t?m nic ned?lal. Tohle si n?jak ??d? JOSM. Mo?n? taky n?jak? v?choz? nastaven?. Nicm?n? je to logick?, do t?ch obr?zkov?ch vrstev stejn? bod nevlo??? ;-) - ja v?m, ?e jsem nena?ranej, ale mo?n? by se hodila fuknce, kdy? zobrazuje? adresy v okol?, tak posunout ViewPoint, aby ta adresa byla vid?t. Ale po??t?m, ?e se ti nebude cht?t p?id?vat dal?? ikonku, ?e? Co? o to, p?idat ikonu nen? probl?m, jen mus?m nejprve zjistit, jak to ud?lat. Ide?ln?, kdyby to u? n?jak? plugin um?l a j? se u n?j mohl inspirovat. - na to jak zmizet to okno "Connecting to server" jsi asi je?t? nep?i?el, ?e? Blb? je, ?e tvoje okno jde odsunout, ale ten progress bar pod n?m u? ne a p?ek??? p??mo uprost?ed, kdyby byl alespo? dole... Zat?m nep?i?el a tak n?jak jej u? automaticky ignoruji ;-) - mo?n? bych nahradil text "Informace o objektu" bu? "Informace o stavebn?m objektu", nebo "Informace o budov?" p??p. "Informace o stavb?", proto?e objekt v JOSM je vlastn? prvek - cesta, uzel, relace. Stavebn? objekt byl moc dlouh?, tak z?stal jen objekt ;-) Jestli to a? tak moc vad?, tak nen? probl?m to zm?nit. - nem?l by "start_date"="13.05.2013" b?t ve form?tu "2013-05-13"? Nejd??v jsem t? cht?l zprdnout, pro? chce? zobrazovat n?jak? divn? form?t, ale pak mi do?lo, ?e mysl??, hodnotu v tagu. No m?? pravdu. To by asi cht?lo opravit. - "building:ruian:type=*" jsi zru?il, bebo tam nikdy nebyl? Mysl?m, ?e se to tady v konferenci l?bilo, to tam m?t p?esn? a ne jen jak odhad, co jsme to dali do building=* Nebo ho tam d?v?? jen n?kdy, zd? se? Te? si nejsem jist?. Je mo?n?, ?e mi to vypadlo. Ve?er na to kouknu. Ale jak p??u, to jsou v?echno blbinky, hlavn? je, ?e PointInfo je kr?sn? a funguje skv?le. ;-) D?ky za podn?ty. A? slou?? ;-) Mari?n _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org <mailto:Talk-cz at openstreetmap.org> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org <mailto:Talk-cz at openstreetmap.org> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140325/0f3982c5/attachment-0001.html>

25.3.2014 12:42:09 (#11)
gravatar

Petr Kolomazník

<petr.kolomaznik at gmail.com>
9
Ahoj, Dopl?uji odkazy na uk?zky problematick?ch objekt?. Dne 25. b?ezna 2014 4:32 Dalibor Jel?nek <dalibor at dalibor.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > 1/ Bylo by mo?n? voliteln? (t?eba p?es samostatnou zkratku Ctrl+Shift+T) u > budovy aktualizovat pouze tagy? N?kter? obrysy RUIAN jsou dost mimo. > > M??e? tak? pou??t PointInfo, zkop?rovat si zna?ky budovy do schr?nky > > a na budovu je vlo?it. >
Dobr? tip, pointinfo jsem neznal - ur?it? jej budu pou??vat. Z dlouhodob?ho hlediska by mi v?ak v?c handy stejn? p?i?lo mnou v??e popsan? ?e?en?. 2/ Je opravdu vhodn? z RUIAN p?eb?rat building:levels? zobrazit citaci
> > 3/ Obdobn? m?m jistou pochybnost o spr?vnosti hodnot v buildings:flats - > > J? jsem vid?l p??pady, kdy se to s realitou sch?z? a ur?it? jich bylo v?ce > ne? naopak. > > Asi nelze ?ekat, ?e bych v?e v R?IAN bylo bez chyb. Ale m?l jsem dojem, > > ?e kdy? je hodnota vypln?na, tak v?t?inou dob?e. ??dnou statistiku > > jsem si ale ned?lal. V ka?d?m p??pad?, kdy? bude ta reference na R?IAN, > > tak a? to n?kdo oprav?, tak to m??eme lehce opravit i my. > > Ja se spr?vn? po??t? p?dn? vestaba do building:levels podle m? nen? jist? > > (na wiki jsem to m?l blb?). Z logiky v?ci by se n?mela po??tat n?zk? p?da, > tak jak je > > nakreslen? na obr?zku na wiki. Ale kdy? je na p?d? vestavba vysok? stejn? > > jako b??n? patro, tak pro? ji nepo??tat? >
Tak to m?m mo?n? sm?lu, ale v okol? m?ho bydli?t? je d?v?ryhodnost po?tu podla?? v RUIAN dost tristn?: * Bessemerova 2729, Praha (http://osm.org/go/0J0M293uJ?way=264385473) m? ve skute?nosti 5 vstup? se samostatn?mi ?.o. a jeho v??ka je 6-7 podla??. V RUIAN je tento objekt evidov?n s 45 podla??mi (patrn? jde o nejvy??? bytov? d?m v ?R ;-) ) * Svit?kova 2730, Praha (http://osm.org/go/0J0M29Bo_?way=264345559 + http://osm.org/go/0J0M29gQ6?way=91790709) m? ve skute?nosti 2 nadzemn? budovy na spole?n? suter?nn? podno?i, ka?d? budova m? samostatn? vstup s vlastn?m ?.o. a jejich v??ka je 6 podla??. V RUIAN je tento objekt evidov?n se 14 podla??mi (a pom?j?m zcela chybnou kresbu v RUIAN) * Svit?kova 2775, Praha (http://osm.org/go/0J0M2_mTF?way=180802486) m? ve skute?nosti 1 nadzemn? gar??ov? podla?? + 7 nadzemn?ch bytov?ch podla?? = celkem tedy 8 nadzemn?ch podla??. V RUIAN je tento objekt evidov?n se 7 podla??mi * O kousek vedle soubor panelov?ch dom? Fl?glova 1503 - Vlachova 1514, Praha (http://osm.org/go/0J0M8f_Io?way=89948761 - http://osm.org/go/0J0M8e_1k?way=89948933) m? ve skute?nosti 8 nadzemn?ch podla??. V RUIAN je v?ak pro ka?d? z 12 ?.p. uvedeno 1 podla?? (u panelov?ch dom? celkem ?ast? jev). V po?et podla?? dle RUIAN tedy nem?m ??dnou d?v?ru a pro ka?d? objekt je pro jistotu rad?ji ov??uji, co? je ov?em dost zdlouhav? a v kone?n?m d?sledku i odrazuj?c?. zobrazit citaci
> > 4/ Napad? n?koho vhodn? zp?sob propojen? budovy v OSM s RUIAN? > > To je zvl??tn?. Pro? rovnou nepo?le? sou?adnice, abychom se mohli pod?vat? >
OK - v?b?r n?kolika typov?ch problematick?ch objekt? z m?ho okol?: * soubor panelov?ch dom? Tr?vn??kova 1762-1779, Praha ( http://osm.org/go/0J0M_Mr1D?way=268625932 - http://osm.org/go/0J0M_SgGd?way=268625936) m? ve skute?nosti 18 ?.p. a tedy 18 objekt? v OSM. V RUIAN je v?ak reprezentov?n 11 objekty bez zjevn?ho hlub??ho principu * nov? administrativn? budova Siemensova 2716-2717, Praha ( http://osm.org/go/0J0M8WTD8?way=91790719 - http://osm.org/go/0J0M8XUXA?way=91790713) m? ve skute?nosti 2 ?.p a je v OSM spr?vn? zakreslena jako 2 p?il?haj?c? objekty. V RUIAN jsou v?ak tyto budovy z nezn?m?ho d?vodu reprezentov?ny 5 objekty, z nich? n?kter? dokonce sd?l? ?.p./?.o (budovu uv?d?m pouze pro p??klad - zde je ?e?en? nasnad?, nebo? je zjevn?, kter? z objekt? RUIAN odpov?d? kter? hlavn? budov?). * Svit?kova 2730, Praha (http://osm.org/go/0J0M29Bo_?way=264345559 + http://osm.org/go/0J0M29gQ6?way=91790709) je objekt s jedn?m ?.p., kter? m? ve skute?nosti 2 nadzemn? budovy na spole?n? suter?nn? podno?i. V OSM je tedy reprezentov?n 2 samostatn?mi objekty, v RUIAN jde v?ak (spr?vn?) pouze o 1 objekt. D?ky, Petr zobrazit citaci
> > > Zdrav?, > > Dalibor > > > > > > > > *From:* Petr Kolomazn?k [mailto:petr.kolomaznik at gmail.com] > *Sent:* Monday, March 24, 2014 6:06 PM > > *To:* OpenStreetMap Czech Republic > *Subject:* Re: [Talk-cz] Tracer a pointInfo - activity report > > > > Ahoj, > > > > moc d?ky za zapracov?n? RUIAN do Tracer-u, vytvo?il jsi ??asn? n?stroj. Po > p?r t?dnech zkou?en? m?m k aktu?ln? verzi m?m p?r pozn?mek: > > > > 1/ Bylo by mo?n? voliteln? (t?eba p?es samostatnou zkratku Ctrl+Shift+T) u > budovy aktualizovat pouze tagy? N?kter? obrysy RUIAN jsou dost mimo. > > 2/ Je opravdu vhodn? z RUIAN p?eb?rat building:levels? Pokud mohu soudit, > tak se skoro nikdy tento ?daj nesch?z? s realitou (m?m podez?en?, ?e pokud > v RUIAN nen? zn?m? po?et levels, je uvedena v?dy hodnota 1) a se zp?sobem > po??t?n? levels na OSM (nezapo??t?vaj? se podkrov?). > > 3/ Obdobn? m?m jistou pochybnost o spr?vnosti hodnot v buildings:flats - > to ale od stolu prakticky nelze ov??it a je pro m? proto ot?zka, zda v > r?mci kontroly dat z traceru tuto hodnotu v?bec p?eb?rat. > > 4/ Napad? n?koho vhodn? zp?sob propojen? budovy v OSM s RUIAN v p??pad?, > kdy 1 objektu v RUIAN fyzicky odpov?d? v?ce objekt? (?.p.) v realit?? > Typicky jde o p??pad panelov?ho domu nap?. o 10ti re?ln?ch ?.p., kter?m > odpov?d? 7 objekt? RUIAN. V takov?ch p??padech nech?v?m zat?m RUIAN tagy > prov?zan? pouze na p??slu?n? objekt s nejni???m ?.p. > > > > D?ky, > > Petr > > > > > > Dne 20. b?ezna 2014 22:17 Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> napsal(a): > > Ahoj, > > nahr?l jsem novou verzi. > > Zm?ny: > > *) Oprava form?tu data u kl??e: start_date > > *) P?id?n? kl??e building:ruian:type > > *) Nadpis "Informace o objektu" zm?n?n na "Informace o budov?" > > *) Opravena ta podivn? v?ta v popisu pluginu > > > > Je?t? jsem koukal na to za?ednut? ikony, kdy? nen? ??dn? vrstva k > dispozici. Nena?el jsem ??dn? attribut. Nav?c pluginy se d?l? na n?kolik > typ? - podle toho s ??m a jak manipuluj?. Zd? se, ?e ty co manipuluj? s > konkr?tn?mi OSM objekty, za?ednou automaticky. Asi to tak zat?m nech?m. > > > > Mari?n > > > > Dne 20.3.2014 10:08, Dalibor Jel?nek napsal: > > Ahoj, > > Nicm?n? je ot?zka, jak moc to je vyu?iteln?. Je na t?ch linc?ch n?co > zaj?mav?ho, aby st?lo za to tam ty linky m?t? > > Jo, u obce a mestke casti jsou nejake zajimave veci navic, viz ty funkci > linky v mem mailu. Mozna bude casem i neco u casti obce. > > Predpokladal jsem, ze to v podstate nakopirujes systemme copy&paste, pac uz > > tam podobne veci mas. ;-) > > > > Nicm?n? je to logick?, do t?ch obr?zkov?ch vrstev stejn? bod nevlo??? ;-) > > Asi jo, jen jsem jednou omylem mel prepnuto na obrazky a prekvapilo me, > > ze plugin nic nedelal. Fakt neni tak moc podstatne, spis jsem byl zvedavy. > > > > Dalibor > > > > *From:* Mari?n Kyral [mailto:mkyral at email.cz] > *Sent:* Thursday, March 20, 2014 7:44 AM > *To:* OpenStreetMap Czech Republic > *Subject:* Re: [Talk-cz] Tracer a pointInfo - activity report > > > > Ahoj, ty mi teda d?v?? ;-) > > Dne 20.3.2014 05:35, Dalibor Jel?nek napsal: > > Ahoj, > > super, jsem r?d, ?e se ti to PointInfo povedlo d?t ofici?ln? do JOSM. > > U? jsem ho i p?elo?il v JOSM do ?estiny (tu jednu ??dku). ;-) > > > > N?vrh na vylep?en?: > > -n?zev katastr?ln?ho ?zem? by mohl b?t tak? klikac? a v?st sem > http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/katastralniuzemi/785105 > > - dtto obec http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/545261 > > - ??st obce http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/castiobce/185108 > > - ulice http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/ulice/819093 > > - m?stsk? ??st http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/mestskecasti/539465 > > - kraj http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/vusc/35 > > - okres http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/okresy/3301 > > - PSC jsem nenasel, ale i pro to by mohl byt vhodny cil > > Treba tohle: > http://www.postaonline.cz/vyhledani-psc?p_p_id=psc_WAR_pcpvpp&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_psc_WAR_pcpvpp_struts.portlet.action=%2Fview%2FcleanFormPsc&_psc_WAR_pcpvpp_struts.portlet.mode=view > > > > > > V?hodou by bylo, ?e by byly dosa?iteln? v?echny info v R?IAN z jednoho > m?sta. > > Nev?hodou pak, ?e by to bylo dost modr? a podtrhan? (ale t?eba by ?ly > linky ud?lat ?ern?, nebo modr? bez podtr?en?, nev?m) > > > > > > No m?? pravdu, ?e by to bylo modr? mo?e. Ud?lat ?ern? linky by zat?m > ne?lo, ta komponenta nepodporuje css. Nicm?n? by to ?lo t?eba ?e?it n?jakou > ikonou, takov? ta ?ipka, co se pou??v? pro extern? odkazy. Nicm?n? je > ot?zka, jak moc to je vyu?iteln?. Je na t?ch linc?ch n?co zaj?mav?ho, aby > st?lo za to tam ty linky m?t? > > > > > > A p?r mali?katost?, jestli neuraz?m. Nejsou podstatn?, jen jsem si jich > v?iml: > > - v informa?n? ??dce v Plugins p??e? Ruian, na webu pak RUIAN. Asi by to > cht?lo sjednotit na RUIAN. > > > > Moje chyba, jestli si vzpomenu, tak to oprav?m ;-) > > > > - tady https://github.com/mkyral/josm-pointInfo bys mohl linkovat str?nku > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/RUIAN > > > > To asi ani ne. Ten link by m?l b?t na informace o pluginu, ne o jednom z > jeho mo?n?ch modul? ;-) > > Pl?nuji ud?lat n?jakou str?nku na OSM wiki, kde plugin pop??i trochu > podrobn?ji. Tam ten odkaz p?idat m??u. > > > > - tohle "Currently only Czech Ruian module available." mi p?ijde divn? > ?iteln?. Mo?n? sp??e "There is only a Czech RUIAN module available at this > moment." > > > > OK, moje angli?tina nen? exceletn?, budu ti v??it ;-) > > > > -tohle je pitomost, ale stejn? mi to ned?: kdy? nen? ??dn? vrstva, kam by > se dalo kliknout, tak by ikonka PointInfo m?la b?t ?ed?, ostatn? dopl?ky to > tak d?laj?. > > > > Mrknu na to, jak to d?laj? ostatn?. Asi jen n?jak? nastaven? v r?mci > pluginu. > > > > - do jak?ch vrstev se vlastn? d? klikat? Jen do OSM? Do Bing ani WMS mi to > nejde. To je schv?ln?? > > > > Vylo?en? schv?ln? to nen?, v tomhle ohledu jsem s t?m nic ned?lal. Tohle > si n?jak ??d? JOSM. Mo?n? taky n?jak? v?choz? nastaven?. Nicm?n? je to > logick?, do t?ch obr?zkov?ch vrstev stejn? bod nevlo??? ;-) > > > > - ja v?m, ?e jsem nena?ranej, ale mo?n? by se hodila fuknce, kdy? > zobrazuje? adresy v okol?, tak posunout ViewPoint, aby ta adresa byla > vid?t. Ale po??t?m, ?e se ti nebude cht?t p?id?vat dal?? ikonku, ?e? > > > > Co? o to, p?idat ikonu nen? probl?m, jen mus?m nejprve zjistit, jak to > ud?lat. Ide?ln?, kdyby to u? n?jak? plugin um?l a j? se u n?j mohl > inspirovat. > > > > - na to jak zmizet to okno "Connecting to server" jsi asi je?t? nep?i?el, > ?e? Blb? je, ?e tvoje okno jde odsunout, ale ten progress bar pod n?m u? ne > a p?ek??? p??mo uprost?ed, kdyby byl alespo? dole... > > > > Zat?m nep?i?el a tak n?jak jej u? automaticky ignoruji ;-) > > > > - mo?n? bych nahradil text "Informace o objektu" bu? "Informace o > stavebn?m objektu", nebo "Informace o budov?" p??p. "Informace o stavb?", > proto?e objekt v JOSM je vlastn? prvek - cesta, uzel, relace. > > Stavebn? objekt byl moc dlouh?, tak z?stal jen objekt ;-) Jestli to a? tak > moc vad?, tak nen? probl?m to zm?nit. > > > > - nem?l by "start_date"="13.05.2013" b?t ve form?tu "2013-05-13"? > > > > Nejd??v jsem t? cht?l zprdnout, pro? chce? zobrazovat n?jak? divn? form?t, > ale pak mi do?lo, ?e mysl??, hodnotu v tagu. No m?? pravdu. To by asi > cht?lo opravit. > > > > - "building:ruian:type=*" jsi zru?il, bebo tam nikdy nebyl? Mysl?m, ?e se > to tady v konferenci l?bilo, to tam m?t p?esn? a ne jen jak odhad, co jsme > to dali do building=* Nebo ho tam d?v?? jen n?kdy, zd? se? > > > > Te? si nejsem jist?. Je mo?n?, ?e mi to vypadlo. Ve?er na to kouknu. > > > > Ale jak p??u, to jsou v?echno blbinky, hlavn? je, ?e PointInfo je kr?sn? a > funguje skv?le. ;-) > > > > D?ky za podn?ty. A? slou?? ;-) > > Mari?n > > > > > > > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140325/86af244d/attachment-0001.html>

25.3.2014 01:14:36 (#12)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
Dne 24.3.2014 18:05, Petr Kolomazn?k napsal: zobrazit citaci
> Ahoj, > > moc d?ky za zapracov?n? RUIAN do Tracer-u, vytvo?il jsi ??asn? n?stroj. Po p?r t?dnech zkou?en? m?m k aktu?ln? verzi m?m p?r pozn?mek:
D?ky, jen jsem jej ve spolupr?ci s Petrem Vejvodou m?rn? roz???il ;-) zobrazit citaci
> 1/ Bylo by mo?n? voliteln? (t?eba p?es samostatnou zkratku Ctrl+Shift+T) u budovy aktualizovat pouze tagy? N?kter? obrysy RUIAN jsou dost mimo.
Obrysy co jsou mimo hl?sit. N?jak? n?vrh seznamu probl?mov?ch m?st je tady: http://wiki.openstreetmap.org/w/index.php?title=Cs:RUIAN/chyby . Ov?em zat?m ??dn? dal?? pl?ny ohledn? p??padn?ho hromadn?ho hl??en? nejsou. N?jak? bugzilla p??mo na cuzk by se ?ikla ;-) Ohledn? t?ch tag? - p?vodn? Tracer reaguje r?zn? na kliknut? bez modifik?tor? a na kliknut? s modifik?tory (Alt, Ctrl a Shift). Asi by ?el p?idat dal?? re??m, t?eba Ctrl+Alt, kdy by se pouze zkop?rovaly vlastnosti a budova by se nechala tak jak je. Trochu probl?m toho je, ?e tyto modifik?tory jsou "skryt?" a nevid?m mo?nost, kde to n?jak zviditelnit. zobrazit citaci
> 2/ Je opravdu vhodn? z RUIAN p?eb?rat building:levels? Pokud mohu soudit, tak se skoro nikdy tento ?daj nesch?z? s realitou (m?m podez?en?, ?e pokud v RUIAN nen? zn?m? po?et levels, je uvedena v?dy hodnota 1) a se zp?sobem po??t?n? levels na OSM (nezapo??t?vaj? se podkrov?). > 3/ Obdobn? m?m jistou pochybnost o spr?vnosti hodnot v buildings:flats - to ale od stolu prakticky nelze ov??it a je pro m? proto ot?zka, zda v r?mci kontroly dat z traceru tuto hodnotu v?bec p?eb?rat.
Pokud to nesouhlas?, tak taky nahl?sit. Co jsem zat?m koukal, tak mi p?i?lo, ?e u n?s jsou ty hodnoty v pohod?. Nicm?n? bych mohl p?idat n?jakou konfigura?n? str?nku, kde by sis nastavil, kter? kl??e se budou p?id?vat. Nicm?n? moment?ln? jsem trochu ve skluzu - p?epsal jsem logiku aktualizace existuj?c? budovy plus lep?? napojov?n?, ale je to n?ro?n? na testov?n? a po??d se mi nepoda?ilo zcela odstranit konflikty - n?kdy se prost? sma?e bod, kter? by se smazat nem?l. A zat?m nev?m pro?. zobrazit citaci
> 4/ Napad? n?koho vhodn? zp?sob propojen? budovy v OSM s RUIAN v p??pad?, kdy 1 objektu v RUIAN fyzicky odpov?d? v?ce objekt? (?.p.) v realit?? Typicky jde o p??pad panelov?ho domu nap?. o 10ti re?ln?ch ?.p., kter?m odpov?d? 7 objekt? RUIAN. V takov?ch p??padech nech?v?m zat?m RUIAN tagy prov?zan? pouze na p??slu?n? objekt s nejni???m ?.p.
Zkontroloval bych, zda se RUIAN n?jak extra li?? od KM a reality. Pokud ano a je to evidentn? ?patn?, tak op?t: hl?sit na pat?i?n? m?sta. V OSM bych pak zkombinoval informace RUIAN/KM/skute?nost. V zhledem k tomu, ?e zat?m neexistuje pl?n na automatick? import budov a vlastnost? budov z RUIAN, tak by to nem?lo vadit. Ono v RUIAN je t?ch chyb docela dost. Ale hodn? z?le?? na oblasti a na tom, kdo m? danou oblast na starosti. Nav?c geometrii budov d?l? pravd?podobn? n?kdo jin? ne? technick? atributy. Nav?c docela dost chyb se d? naj?t pomoc? jednoduch?ho selectu. Kdyby se tomu na cuzk n?kdo v?noval, tak u? tam ty chyby nemusely b?t. Mari?n ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140325/2a85d320/attachment.html>

27.3.2014 07:44:13 (#13)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
Ahoj, jak se ti l?b? tohle? Zat?m jen screenshoty, je?t? jsem to nestihl po??dn? otestovat. Dneska ve?er, nebo z?tra bych to cht?l publikovat. Mari?n
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> Datum: 20. 3. 2014 7:45:06 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer a pointInfo - activity report " Ahoj, ty mi teda d?v?? ;-) Dne 20.3.2014 05:35, Dalibor Jel?nek napsal: " Ahoj, super, jsem r?d, ?e se ti to PointInfo povedlo d?t ofici?ln? do JOSM. U? jsem ho i p?elo?il v JOSM do ?estiny (tu jednu ??dku). ;-) ? N?vrh na vylep?en?: -n?zev katastr?ln?ho ?zem? by mohl b?t tak? klikac? a v?st sem http://vdp. cuzk.cz/vdp/ruian/katastralniuzemi/785105 (http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/katastralniuzemi/785105) - dtto obec http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/545261 (http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/545261) - ??st obce http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/castiobce/185108 (http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/castiobce/185108) - ulice http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/ulice/819093 (http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/ulice/819093) - m?stsk? ??st? http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/mestskecasti/539465 (http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/mestskecasti/539465) - kraj http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/vusc/35 (http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/vusc/35) - okres http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/okresy/3301 (http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/okresy/3301) - PSC jsem nenasel, ale i pro to by mohl byt vhodny cil Treba tohle: http://www.postaonline.cz/vyhledani-psc?p_p_id=psc_WAR_pcpvpp&p _p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_ count=1&_psc_WAR_pcpvpp_struts.portlet.action=%2Fview%2FcleanFormPsc&_psc_ WAR_pcpvpp_struts.portlet.mode=view (http://www.postaonline.cz/vyhledani-psc?p_p_id=psc_WAR_pcpvpp&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_psc_WAR_pcpvpp_struts.portlet.action=%2Fview%2FcleanFormPsc&_psc_WAR_pcpvpp_struts.portlet.mode=view) ? ? V?hodou by bylo, ?e by byly dosa?iteln? v?echny info v R?IAN z jednoho m?sta. Nev?hodou pak, ?e by to bylo dost modr? a podtrhan? (ale t?eba by ?ly linky ud?lat ?ern?, nebo modr? bez podtr?en?, nev?m) ? " ? No m?? pravdu, ?e by to bylo modr? mo?e. Ud?lat ?ern? linky by zat?m ne?lo, ta komponenta nepodporuje css. Nicm?n? by to ?lo t?eba ?e?it n?jakou ikonou, takov? ta ?ipka, co se pou??v? pro extern? odkazy. Nicm?n? je ot?zka, jak moc to je vyu?iteln?. Je na t?ch linc?ch n?co zaj?mav?ho, aby st?lo za to tam ty linky m?t? ? " ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140327/10327727/attachment-0001.html> ------------- dal?? ??st --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: pointInfo_1.png Type: image/png Size: 59559 bytes Desc: [??dn? popis nen? k dispozici] URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140327/10327727/attachment-0004.png> ------------- dal?? ??st --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: pointInfo_3.png Type: image/png Size: 59802 bytes Desc: [??dn? popis nen? k dispozici] URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140327/10327727/attachment-0005.png> ------------- dal?? ??st --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: pointInfo_2.png Type: image/png Size: 61427 bytes Desc: [??dn? popis nen? k dispozici] URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140327/10327727/attachment-0006.png> ------------- dal?? ??st --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: pointInfo_4.png Type: image/png Size: 49136 bytes Desc: [??dn? popis nen? k dispozici] URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140327/10327727/attachment-0007.png>

27.3.2014 07:53:56 (#14)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
412 1253
Ahoj, to je hodne dobry ta ikonka na browser, je to vsude,ale nebude to vsude modry. To se bude libit. :-) I ten zbytek toho designu je takovej cistsi. Jinak jsem narazil na takovej problem, kterej by asi mel reseni, ale do kteryho se ti asi nebude chtit. ;-) Kdyz pridavam adresy v mistech, kde nejsou budovy, tak se musim spolehat na AM nalezene v okoli. Takze se proklikavam vesnici a pomoci PointInfo pridavam AM. Jenze pak nevim, ktery uz jsem pridal, a ktery ne. A protoze to debilni progress okno nejde odsunout, tak se i blbe kouka, ktery uz tam jsou. Musim ?silhat? a nepridavat ve stredu, ale na okrajich obrazovky, coz neni uplne ono. Napadlo me, ze bys pri pridani bodu mohl udelat test, jestli tam to AM nahodou uz neni, a pokud jo, tak zobrazit varovani, ze to pridavas podruhy. Co myslis? Dalibor From: Mari?n Kyral [mailto:mkyral at email.cz] Sent: Thursday, March 27, 2014 7:44 AM To: OpenStreetMap Czech Republic Subject: Re: [Talk-cz] Tracer a pointInfo - activity report Ahoj, jak se ti l?b? tohle? Zat?m jen screenshoty, je?t? jsem to nestihl po??dn? otestovat. Dneska ve?er, nebo z?tra bych to cht?l publikovat. Mari?n
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz <mailto:mkyral at email.cz> > Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org <mailto:talk-cz at openstreetmap.org> > Datum: 20. 3. 2014 7:45:06 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer a pointInfo - activity report Ahoj, ty mi teda d?v?? ;-) Dne 20.3.2014 05:35, Dalibor Jel?nek napsal: Ahoj, super, jsem r?d, ?e se ti to PointInfo povedlo d?t ofici?ln? do JOSM. U? jsem ho i p?elo?il v JOSM do ?estiny (tu jednu ??dku). ;-) N?vrh na vylep?en?: -n?zev katastr?ln?ho ?zem? by mohl b?t tak? klikac? a v?st sem http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/katastralniuzemi/785105 - dtto obec http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/545261 - ??st obce http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/castiobce/185108 - ulice http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/ulice/819093 - m?stsk? ??st http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/mestskecasti/539465 - kraj http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/vusc/35 - okres http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/okresy/3301 - PSC jsem nenasel, ale i pro to by mohl byt vhodny cil Treba tohle: http://www.postaonline.cz/vyhledani-psc?p_p_id=psc_WAR_pcpvpp <http://www.postaonline.cz/vyhledani-psc?p_p_id=psc_WAR_pcpvpp&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_psc_WAR_pcpvpp_struts.portlet.action=%2Fview%2FcleanFormPsc&_psc_WAR_pcpvpp_struts.portlet.mode=view> &p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_psc_WAR_pcpvpp_struts.portlet.action=%2Fview%2FcleanFormPsc&_psc_WAR_pcpvpp_struts.portlet.mode=view V?hodou by bylo, ?e by byly dosa?iteln? v?echny info v R?IAN z jednoho m?sta. Nev?hodou pak, ?e by to bylo dost modr? a podtrhan? (ale t?eba by ?ly linky ud?lat ?ern?, nebo modr? bez podtr?en?, nev?m) No m?? pravdu, ?e by to bylo modr? mo?e. Ud?lat ?ern? linky by zat?m ne?lo, ta komponenta nepodporuje css. Nicm?n? by to ?lo t?eba ?e?it n?jakou ikonou, takov? ta ?ipka, co se pou??v? pro extern? odkazy. Nicm?n? je ot?zka, jak moc to je vyu?iteln?. Je na t?ch linc?ch n?co zaj?mav?ho, aby st?lo za to tam ty linky m?t? = -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140327/2a16653d/attachment.html>

27.3.2014 09:26:56 (#15)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Dalibor Jel?nek <dalibor at dalibor.cz> Komu: 'OpenStreetMap Czech Republic' <talk-cz at openstreetmap.org> Datum: 27. 3. 2014 7:55:14 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer a pointInfo - activity report " Ahoj, to je hodne dobry ta ikonka na browser, je to vsude,ale nebude to vsude modry. To se bude libit. :-) I ten zbytek toho designu je takovej cistsi. ? Jinak jsem narazil na takovej problem, kterej by asi mel reseni, ale do kteryho se ti asi nebude chtit. ;-) Kdyz pridavam adresy v mistech, kde nejsou budovy, tak se musim spolehat na AM nalezene v okoli. Takze se proklikavam vesnici a pomoci PointInfo pridavam AM. Jenze pak nevim, ktery uz jsem pridal, a ktery ne. A protoze to debilni progress okno nejde odsunout, tak se i blbe kouka, ktery uz tam jsou. Musim ?silhat? a nepridavat ve stredu, ale na okrajich obrazovky, coz neni uplne ono. Napadlo me, ze bys pri pridani bodu mohl udelat test, jestli tam to AM nahodou uz neni, a pokud jo, tak zobrazit varovani, ze to pridavas podruhy. Co myslis? " Jo. Na to jsem u? taky narazil. N?jak? kontrola by bodla. Nicm?n? je blbost p?id?vat ty body p?es pointInfo, kdy? se ka?dou chv?li (snad) rozb?hne regul?rn? import :-D Nicm?n? st?le je?t? uva?uji, ?e by se mo?n? hodil n?jak? speci?ln? m?d, kter? by do vybran? oblasti doplnit v?echny chyb?j?c? budovy nebo adresn? m?sta. Ale asi by to bylo sp??e sou??st? traceru. Mari?n ? ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140327/5e007a82/attachment.html>

28.3.2014 10:27:02 (#16)
gravatar

Jakub Sýkora

<kubajz at kbx.cz>
614
regul?rn? import :-) To bude n?jak? novinka :-) Regul?rn? m? to pobavilo :-) K

28.3.2014 12:22:58 (#17)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
To jsem n?jak nepochopil. Ale asi dob?e mi tak. Mari?n ---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Jakub S?kora <kubajz at kbx.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> Datum: 28. 3. 2014 10:27:43 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer a pointInfo - activity report "regul?rn? import :-) To bude n?jak? novinka :-) Regul?rn? m? to pobavilo :-) K _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140328/1de8e4ae/attachment.html>

« zpět na výpis měsíce