« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Stránka o RÚIAN

Vlákno 20.2. - 25.2.2014, počet zpráv: 6


20.2.2014 02:26:13 (#1)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
412 1253
Ahoj, sna?il jsem se sledovat celou tuhle diskusi o R?IAN a hodn? se v n? ztr?cel, tak jsem p?ipravil na Wiki str?nku o R?IAN, jeho z?ludnostech a hlavn? importn?ch projektech. Je?t? zdaleka nen? hotov?, ale byl bych r?d, kdyby se do n? psali na?e zji?t?n? ohledn? R?IAN a kdyby tam ka?d?, kter? n?co z R?IAN p?etahuje n?jak?m zp?sobem do OSM p?idal svou sekci, kde by popsal co a jak. V neposledn? ?ad? si na ni m??eme zahlasovat o country a is_in. ;-) T?eba zrovna tenhle poznatek o hl??en? chyb v R?IAN by na ni bylo vhodno p?idat. http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:RUIAN http://wiki.openstreetmap.org/wiki/RUIAN Zdrav?, Dalibor From: V?clav ?eh?k [mailto:rehakv01 at gmail.com] Sent: Thursday, February 20, 2014 2:14 PM To: OpenStreetMap Czech Republic Subject: [Talk-cz] Op?t hl??en? chyb (Re: Minimalis_import) Dne 20. ?nora 2014 12:33 Mari?n Kyral <mkyral at email.cz <mailto:mkyral at email.cz> > napsal(a): Je?t? p?em??l?m, co budeme n?sledn? d?lat se zji?t?n?mi probl?my, Cht?lo by to n?jak konsolidovat a n?sledn? hromadn? nahl?sit, a? se to nemus? d?lat po jedn?. Mysl?? chyby v R?IANu? Ned?lal bych si iluze, ?e to p?jde v rozumn? dob? opravit. P?ed 9 dny jsem hl?sil na stavebn? odbor Mlad? Boleslavi chyb?j?c? sou?adnice zde: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/26713080 Dneska mi volala pan?, ?e dan? parcela (myslela asi budovu) m? n?jak omylem (pr? mo?n? u? od v?lky) p?id?lena 2 ?.p. a on kdy? tenhle bod um?st?, tak se rozbije zas n?co jin?ho. Tak?e nejd??v cht?j? p?es evidenci obyvatel obeslat v?echny, kdo tu adresu n?kde ??edn? uv?d? (?kola tam m? s?dlo, mo?n? n?kdo bydli?t?) a n?jak to vy?e?it. Aby se j? nestalo jako minule, ?e p?i smaz?n? u? zru?en?ho ?.p. ud?lala z n?jak?ch lid? ??edn? bezdomovce. Pr? jenom v MB se podobn? probl?my t?kaj? mo?n? 500 adresn?ch m?st. Tolik jen ke kvalit? dat v RUIAN, kdy? budeme posuzovat n?jak? konflikty s OSM. Jinak jak jsem psal, navrhuju sporn? tagy (country, is_in) ne?e?it, p??padn? se daj? doplnit/smazat nez?visle na importu. V. -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140220/ae2d52a8/attachment-0001.html>

20.2.2014 05:41:46 (#2)
gravatar

Pavel

<rattsnake at gmail.com>
30
Super n?pad :) D?ky Dne 20.2.2014 14:26, Dalibor Jel?nek napsal(a): zobrazit citaci
> > Ahoj, > > snaz(il jsem se sledovat celou tuhle diskusi o R?IAN a hodne( se v n? > ztr?cel, > > tak jsem pr(ipravil na Wiki str?nku o R?IAN, jeho z?ludnostech a > hlavne( importn?ch projektech. > > Jes(te( zdaleka nen? hotov?, ale byl bych r?d, kdyby se do n? psali > nas(e zjis(te(n? ohledne( R?IAN > > a kdyby tam kaz(d?, kter? ne(co z R?IAN pr(etahuje ne(jak?m zpu*sobem > do OSM pr(idal svou sekci, > > kde by popsal co a jak. V neposledn? r(ade( si na ni mu*z(eme > zahlasovat o country a is_in. ;-) > > Tr(eba zrovna tenhle poznatek o hl?s(en? chyb v R?IAN by na ni bylo > vhodno pr(idat. > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:RUIAN > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/RUIAN > > Zdrav?, > > Dalibor > > *From:*V?clav R(eh?k [mailto:rehakv01 at gmail.com] > *Sent:* Thursday, February 20, 2014 2:14 PM > *To:* OpenStreetMap Czech Republic > *Subject:* [Talk-cz] Ope(t hl?s(en? chyb (Re: Minimalis_import) > > Dne 20. ?nora 2014 12:33 Mari?n Kyral <mkyral at email.cz > <mailto:mkyral at email.cz>> napsal(a): > > Jes(te( pr(em?s(l?m, co budeme n?sledne( de(lat se zjis(te(n?mi > probl?my, Chte(lo by to ne(jak konsolidovat a n?sledne( hromadne( > nahl?sit, at( se to nemus? de(lat po jedn?. > > Mysl?s( chyby v R?IANu? Nede(lal bych si iluze, z(e to pu*jde v > rozumn? dobe( opravit. > > Pr(ed 9 dny jsem hl?sil na stavebn? odbor Mlad? Boleslavi chybe(j?c? > sour(adnice zde: > > http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/26713080 > > Dneska mi volala pan?, z(e dan? parcela (myslela asi budovu) m? ne(jak > omylem (pr? moz(n? uz( od v?lky) pr(ide(lena 2 c(.p. a on kdyz( tenhle > bod um?st?, tak se rozbije zas ne(co jin?ho. Takz(e nejdr(?v chte(j? > pr(es evidenci obyvatel obeslat vs(echny, kdo tu adresu ne(kde > ?r(edne( uv?d? (s(kola tam m? s?dlo, moz(n? ne(kdo bydlis(te() a > ne(jak to vyr(es(it. Aby se j? nestalo jako minule, z(e pr(i smaz?n? > uz( zrus(en?ho c(.p. ude(lala z ne(jak?ch lid? ?r(edn? bezdomovce. > > Pr? jenom v MB se podobn? probl?my t?kaj? moz(n? 500 adresn?ch m?st. > Tolik jen ke kvalite( dat v RUIAN, kdyz( budeme posuzovat ne(jak? > konflikty s OSM. > > Jinak jak jsem psal, navrhuju sporn? tagy (country, is_in) ner(es(it, > pr(?padne( se daj? doplnit/smazat nez?visle na importu. > > V. > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140220/a43cb0b3/attachment.html>

21.2.2014 10:52:45 (#3)
gravatar

Pavel Kwiecien

<pavel.kwiecien at seznam.cz>
48 5000
Ahoj, je?t? bych si p?edstavoval n?jakou str?nku, kde by byly shrnuty v?razn?j?? zm?ny v R?IAN souborech, aby bylo vid?t, co je kde nov?ho. N?co jsem sepsal do t?to podoby: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:RUIAN/nove_budovy Zdrav? Pavel Kwiecien
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Pavel <rattsnake at gmail.com> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> Datum: 20. 2. 2014 17:42:25 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Str?nka o R?IAN " Super n?pad :) D?ky Dne 20.2.2014 14:26, Dalibor Jel?nek napsal(a): " Ahoj, sna?il jsem se sledovat celou tuhle diskusi o R?IAN a hodn? se v n? ztr?cel, tak jsem p?ipravil na Wiki str?nku o R?IAN, jeho z?ludnostech a hlavn? importn?ch projektech. Je?t? zdaleka nen? hotov?, ale byl bych r?d, kdyby se do n? psali na?e zji?t?n? ohledn? R?IAN a kdyby tam ka?d?, kter? n?co z R?IAN p?etahuje n?jak?m zp?sobem do OSM p?idal svou sekci, kde by popsal co a jak. V neposledn? ?ad? si na ni m??eme zahlasovat o country a is_in. ;-) ? T?eba zrovna tenhle poznatek o hl??en? chyb v R?IAN by na ni bylo vhodno p?idat. ? http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:RUIAN (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:RUIAN) http://wiki.openstreetmap.org/wiki/RUIAN (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/RUIAN) ? Zdrav?, Dalibor ? From: V?clav ?eh?k [mailto:rehakv01 at gmail.com(mailto:rehakv01 at gmail.com)] Sent: Thursday, February 20, 2014 2:14 PM To: OpenStreetMap Czech Republic Subject: [Talk-cz] Op?t hl??en? chyb (Re: Minimalis_import) ? ? ? Dne 20. ?nora 2014 12:33 Mari?n Kyral <mkyral at email.cz (mailto:mkyral at email.cz)> napsal(a): " ?Je?t? p?em??l?m, co budeme n?sledn? d?lat se zji?t?n?mi probl?my, Cht?lo by to n?jak konsolidovat a n?sledn? hromadn? nahl?sit, a? se to nemus? d?lat po jedn?. " Mysl?? chyby v R?IANu? Ned?lal bych si iluze, ?e to p?jde v rozumn? dob? opravit. P?ed 9 dny jsem hl?sil na stavebn? odbor Mlad? Boleslavi chyb?j?c? sou?adnice zde: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/26713080 (http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/26713080) ? Dneska mi volala pan?, ?e dan? parcela (myslela asi budovu) m? n?jak omylem (pr? mo?n? u? od v?lky) p?id?lena 2 ?.p. a on kdy? tenhle bod um?st?, tak se rozbije zas n?co jin?ho. Tak?e nejd??v cht?j? p?es evidenci obyvatel obeslat v?echny, kdo tu adresu n?kde ??edn? uv?d? (?kola tam m? s?dlo, mo?n? n?kdo bydli?t?) a n?jak to vy?e?it. Aby se j? nestalo jako minule, ?e p?i smaz?n? u? zru?en?ho ?.p. ud?lala z n?jak?ch lid? ??edn? bezdomovce. ? Pr? jenom v MB se podobn? probl?my t?kaj? mo?n? 500 adresn?ch m?st. Tolik jen ke kvalit? dat v RUIAN, kdy? budeme posuzovat n?jak? konflikty s OSM. ? Jinak jak jsem psal, navrhuju sporn? tagy (country, is_in) ne?e?it, p??padn? se daj? doplnit/smazat nez?visle na importu. ? V. ? ? _______________________________________________ Talk-cz mailing list <a href='mailto:Talk-cz at openstreetmap.org'>Talk-cz at openstreetmap.org</a> <a href='https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz'>https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz</a> " _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140221/698be1ab/attachment-0001.html>

21.2.2014 11:49:17 (#4)
gravatar

Martin Landa

<landa.martin at gmail.com>
92
Dobry den, Dne 20. ?nora 2014 14:26 Dalibor Jel?nek <dalibor at dalibor.cz> napsal(a): [...] zobrazit citaci pripominam jeste existenci http://grass.fsv.cvut.cz/gwiki/Ruian2gis ML

22.2.2014 07:10:32 (#5)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
412 1253
Pridano, dekuji. Dalibor zobrazit citaci
> -----Original Message----- > From: Martin Landa [mailto:landa.martin at gmail.com] > Sent: Friday, February 21, 2014 11:49 AM > To: OpenStreetMap Czech Republic > Subject: Re: [Talk-cz] Str?nka o R?IAN > > Dobry den, > > Dne 20. ?nora 2014 14:26 Dalibor Jel?nek <dalibor at dalibor.cz> napsal(a): > > [...] > > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:RUIAN > > > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/RUIAN > > pripominam jeste existenci > > http://grass.fsv.cvut.cz/gwiki/Ruian2gis > > ML > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

25.2.2014 02:10:20 (#6)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
412 1253
Ahoj a dekuji, pridal jsem to na stranku http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:RUIAN#Nov.C3.A1_data_v_R.C3.9AIAN Dalibor From: Pavel Kwiecien [mailto:pavel.kwiecien at seznam.cz] Sent: Friday, February 21, 2014 10:53 AM To: OpenStreetMap Czech Republic Subject: Re: [Talk-cz] Str?nka o R?IAN Ahoj, je?t? bych si p?edstavoval n?jakou str?nku, kde by byly shrnuty v?razn?j?? zm?ny v R?IAN souborech, aby bylo vid?t, co je kde nov?ho. N?co jsem sepsal do t?to podoby: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:RUIAN/nove_budovy Zdrav? Pavel Kwiecien -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140225/c38e7156/attachment.html>

« zpět na výpis měsíce