« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Stránka o RÚIAN

Vlákno 20.2. - 25.2.2014, počet zpráv: 6


20.2.2014 02:26:13 (#1)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
415 1552
Ahoj, snažil jsem se sledovat celou tuhle diskusi o RÚIAN a hodně se v ní ztrácel, tak jsem připravil na Wiki stránku o RÚIAN, jeho záludnostech a hlavně importních projektech. Ještě zdaleka není hotová, ale byl bych rád, kdyby se do ní psali naše zjištění ohledně RÚIAN a kdyby tam každý, který něco z RÚIAN přetahuje nějakým způsobem do OSM přidal svou sekci, kde by popsal co a jak. V neposlední řadě si na ni můžeme zahlasovat o country a is_in. ;-) Třeba zrovna tenhle poznatek o hlášení chyb v RÚIAN by na ni bylo vhodno přidat. http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:RUIAN http://wiki.openstreetmap.org/wiki/RUIAN Zdraví, Dalibor From: Václav Řehák [mailto:rehakv01 na gmail.com] Sent: Thursday, February 20, 2014 2:14 PM To: OpenStreetMap Czech Republic Subject: [Talk-cz] Opět hlášení chyb (Re: Minimalis_import) Dne 20. února 2014 12:33 Marián Kyral <mkyral na email.cz <mailto:mkyral na email.cz> > napsal(a): Ještě přemýšlím, co budeme následně dělat se zjištěnými problémy, Chtělo by to nějak konsolidovat a následně hromadně nahlásit, ať se to nemusí dělat po jedné. Myslíš chyby v RÚIANu? Nedělal bych si iluze, že to půjde v rozumné době opravit. Před 9 dny jsem hlásil na stavební odbor Mladé Boleslavi chybějící souřadnice zde: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/26713080 Dneska mi volala paní, že daná parcela (myslela asi budovu) má nějak omylem (prý možná už od války) přidělena 2 č.p. a on když tenhle bod umístí, tak se rozbije zas něco jiného. Takže nejdřív chtějí přes evidenci obyvatel obeslat všechny, kdo tu adresu někde úředně uvádí (škola tam má sídlo, možná někdo bydliště) a nějak to vyřešit. Aby se jí nestalo jako minule, že při smazání už zrušeného č.p. udělala z nějakých lidí úřední bezdomovce. Prý jenom v MB se podobné problémy týkají možná 500 adresních míst. Tolik jen ke kvalitě dat v RUIAN, když budeme posuzovat nějaké konflikty s OSM. Jinak jak jsem psal, navrhuju sporné tagy (country, is_in) neřešit, případně se dají doplnit/smazat nezávisle na importu. V. ------------- další část --------------- HTML příloha byla odstraněna... URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140220/ae2d52a8/attachment.html>

20.2.2014 05:41:46 (#2)
gravatar

Pavel

<rattsnake at gmail.com>
30
Super nápad :) Díky Dne 20.2.2014 14:26, Dalibor Jelínek napsal(a): zobrazit citaci
> > Ahoj, > > snaz(il jsem se sledovat celou tuhle diskusi o RÚIAN a hodne( se v ní > ztrácel, > > tak jsem pr(ipravil na Wiki stránku o RÚIAN, jeho záludnostech a > hlavne( importních projektech. > > Jes(te( zdaleka není hotová, ale byl bych rád, kdyby se do ní psali > nas(e zjis(te(ní ohledne( RÚIAN > > a kdyby tam kaz(dý, který ne(co z RÚIAN pr(etahuje ne(jakým zpu*sobem > do OSM pr(idal svou sekci, > > kde by popsal co a jak. V neposlední r(ade( si na ni mu*z(eme > zahlasovat o country a is_in. ;-) > > Tr(eba zrovna tenhle poznatek o hlás(ení chyb v RÚIAN by na ni bylo > vhodno pr(idat. > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:RUIAN > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/RUIAN > > Zdraví, > > Dalibor > > *From:*Václav R(ehák [mailto:rehakv01 na gmail.com] > *Sent:* Thursday, February 20, 2014 2:14 PM > *To:* OpenStreetMap Czech Republic > *Subject:* [Talk-cz] Ope(t hlás(ení chyb (Re: Minimalis_import) > > Dne 20. února 2014 12:33 Marián Kyral <mkyral na email.cz > <mailto:mkyral na email.cz>> napsal(a): > > Jes(te( pr(emýs(lím, co budeme následne( de(lat se zjis(te(nými > problémy, Chte(lo by to ne(jak konsolidovat a následne( hromadne( > nahlásit, at( se to nemusí de(lat po jedné. > > Myslís( chyby v RÚIANu? Nede(lal bych si iluze, z(e to pu*jde v > rozumné dobe( opravit. > > Pr(ed 9 dny jsem hlásil na stavební odbor Mladé Boleslavi chybe(jící > sour(adnice zde: > > http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/26713080 > > Dneska mi volala paní, z(e daná parcela (myslela asi budovu) má ne(jak > omylem (prý moz(ná uz( od války) pr(ide(lena 2 c(.p. a on kdyz( tenhle > bod umístí, tak se rozbije zas ne(co jiného. Takz(e nejdr(ív chte(jí > pr(es evidenci obyvatel obeslat vs(echny, kdo tu adresu ne(kde > úr(edne( uvádí (s(kola tam má sídlo, moz(ná ne(kdo bydlis(te() a > ne(jak to vyr(es(it. Aby se jí nestalo jako minule, z(e pr(i smazání > uz( zrus(eného c(.p. ude(lala z ne(jakých lidí úr(ední bezdomovce. > > Prý jenom v MB se podobné problémy týkají moz(ná 500 adresních míst. > Tolik jen ke kvalite( dat v RUIAN, kdyz( budeme posuzovat ne(jaké > konflikty s OSM. > > Jinak jak jsem psal, navrhuju sporné tagy (country, is_in) ner(es(it, > pr(ípadne( se dají doplnit/smazat nezávisle na importu. > > V. > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
------------- dal?í ?ást --------------- HTML p?íloha byla odstran?na... URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140220/a43cb0b3/attachment.html>

21.2.2014 10:52:45 (#3)
gravatar

Pavel Kwiecien

<pavel.kwiecien at seznam.cz>
48 5000
Ahoj, ještě bych si představoval nějakou stránku, kde by byly shrnuty výraznější změny v RÚIAN souborech, aby bylo vidět, co je kde nového. Něco jsem sepsal do této podoby: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:RUIAN/nove_budovy Zdraví Pavel Kwiecien
---------- Původní zpráva ---------- Od: Pavel <rattsnake na gmail.com> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org> Datum: 20. 2. 2014 17:42:25 Předmět: Re: [Talk-cz] Stránka o RÚIAN " Super nápad :) Díky Dne 20.2.2014 14:26, Dalibor Jelínek napsal(a): " Ahoj, snažil jsem se sledovat celou tuhle diskusi o RÚIAN a hodně se v ní ztrácel, tak jsem připravil na Wiki stránku o RÚIAN, jeho záludnostech a hlavně importních projektech. Ještě zdaleka není hotová, ale byl bych rád, kdyby se do ní psali naše zjištění ohledně RÚIAN a kdyby tam každý, který něco z RÚIAN přetahuje nějakým způsobem do OSM přidal svou sekci, kde by popsal co a jak. V neposlední řadě si na ni můžeme zahlasovat o country a is_in. ;-)   Třeba zrovna tenhle poznatek o hlášení chyb v RÚIAN by na ni bylo vhodno přidat.   http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:RUIAN (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:RUIAN) http://wiki.openstreetmap.org/wiki/RUIAN (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/RUIAN)   Zdraví, Dalibor   From: Václav Řehák [mailto:rehakv01 na gmail.com(mailto:rehakv01 na gmail.com)] Sent: Thursday, February 20, 2014 2:14 PM To: OpenStreetMap Czech Republic Subject: [Talk-cz] Opět hlášení chyb (Re: Minimalis_import)       Dne 20. února 2014 12:33 Marián Kyral <mkyral na email.cz (mailto:mkyral na email.cz)> napsal(a): "  Ještě přemýšlím, co budeme následně dělat se zjištěnými problémy, Chtělo by to nějak konsolidovat a následně hromadně nahlásit, ať se to nemusí dělat po jedné. " Myslíš chyby v RÚIANu? Nedělal bych si iluze, že to půjde v rozumné době opravit. Před 9 dny jsem hlásil na stavební odbor Mladé Boleslavi chybějící souřadnice zde: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/26713080 (http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/26713080)   Dneska mi volala paní, že daná parcela (myslela asi budovu) má nějak omylem (prý možná už od války) přidělena 2 č.p. a on když tenhle bod umístí, tak se rozbije zas něco jiného. Takže nejdřív chtějí přes evidenci obyvatel obeslat všechny, kdo tu adresu někde úředně uvádí (škola tam má sídlo, možná někdo bydliště) a nějak to vyřešit. Aby se jí nestalo jako minule, že při smazání už zrušeného č.p. udělala z nějakých lidí úřední bezdomovce.   Prý jenom v MB se podobné problémy týkají možná 500 adresních míst. Tolik jen ke kvalitě dat v RUIAN, když budeme posuzovat nějaké konflikty s OSM.   Jinak jak jsem psal, navrhuju sporné tagy (country, is_in) neřešit, případně se dají doplnit/smazat nezávisle na importu.   V.     _______________________________________________ Talk-cz mailing list <a href='mailto:Talk-cz na openstreetmap.org'>Talk-cz na openstreetmap.org</a> <a href='https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz'>https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz</a> " _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz na openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- další část --------------- HTML příloha byla odstraněna... URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140221/698be1ab/attachment.html>

21.2.2014 11:49:17 (#4)
gravatar

Martin Landa

<landa.martin at gmail.com>
93
Dobry den, Dne 20. února 2014 14:26 Dalibor Jelínek <dalibor na dalibor.cz> napsal(a): [...] zobrazit citaci pripominam jeste existenci http://grass.fsv.cvut.cz/gwiki/Ruian2gis ML

22.2.2014 07:10:32 (#5)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
415 1552
Pridano, dekuji. Dalibor zobrazit citaci
> -----Original Message----- > From: Martin Landa [mailto:landa.martin na gmail.com] > Sent: Friday, February 21, 2014 11:49 AM > To: OpenStreetMap Czech Republic > Subject: Re: [Talk-cz] Stránka o RÚIAN > > Dobry den, > > Dne 20. února 2014 14:26 Dalibor Jelínek <dalibor na dalibor.cz> napsal(a): > > [...] > > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:RUIAN > > > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/RUIAN > > pripominam jeste existenci > > http://grass.fsv.cvut.cz/gwiki/Ruian2gis > > ML > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

25.2.2014 02:10:20 (#6)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
415 1552
Ahoj a dekuji, pridal jsem to na stranku http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:RUIAN#Nov.C3.A1_data_v_R.C3.9AIAN Dalibor From: Pavel Kwiecien [mailto:pavel.kwiecien na seznam.cz] Sent: Friday, February 21, 2014 10:53 AM To: OpenStreetMap Czech Republic Subject: Re: [Talk-cz] Stránka o RÚIAN Ahoj, ještě bych si představoval nějakou stránku, kde by byly shrnuty výraznější změny v RÚIAN souborech, aby bylo vidět, co je kde nového. Něco jsem sepsal do této podoby: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:RUIAN/nove_budovy Zdraví Pavel Kwiecien ------------- další část --------------- HTML příloha byla odstraněna... URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140225/c38e7156/attachment.html>

« zpět na výpis měsíce