« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] info ruian import

Vlákno 18.2. - 26.2.2014, počet zpráv: 14


18.2.2014 09:27:52 (#1)
gravatar

Pavel Kwiecien

<pavel.kwiecien at seznam.cz>
48 5000
Ahoj, ji? asi m?s?c a p?l prov?d?m import budov z RUIANu, dosud jsem naimportoval zhruba 80000 budov 1) u sv?ch import? provedu zm?nu z ref:ruian na ref:ruian:building 2) KM-D - katastr?ln? mapa digitalizovan?: podle seznamu katastr?ln?ch ?zem? je ?etnost t?to mapy 8,5 %. Pokud je ?zem? pod touto mapou, tak nelze z?skat RUIAN data budov a pozemk? a tvorba budov nap?. Tracerem je tak? velmi chybov?. 3) pokud by se cht?l n?kdo p?idat k importu budov, tak na konci emailu je seznam obc? z Vyso?iny a zbytku Moravy, ve kter?ch je podez?en? na chyb?j?c? budovy. Bu? je m??e naklikat pomoc? RUIAN tracerem (brzo se uklik? k smrti) nebo mohu poskytnout u? p?ipraven? .osm soubory, ve kter?ch je pot?eba prov?st pouze kontrolu a v?b?r dat a dopln?n? dal??ch stavebn?ch objekt? tracerem. Zdrav? Pavel Kwiecien 591947_Zahr?dka 547760_?ernovice 590754_Jarom??ice 568660_Havl??kova_Borov? 596051_L?sek 561100_Lidma? 568490_?achot?n 591505_Py?el 548561_Po??tky 593117_Ivanovice 590576_Dukovany 548146_Koberovice 590347_Bochovice 547999_Humpolec 548090_Kali?t? 537608_?stra??n 595721_Chlum?t?n 594849_Suchohrdly 590282_Ba?ice 545040_Radotice 550141_Medlovice 554898_Rost?nice-Zvonovice 557048_Mou??nov 553964_?astohostice 590622_Hodov 596396_Pavlov 548472_Obrata? 594725_Re?ice 596205_N??kov 595047_Vedrovice 597155_Zvole 594733_Rozko? 591777_Studnice 591980_Zv?rkovice 561347_Martinice 598704_???kov 568414_Havl??k?v_Brod 529869_D?l 548219_K?elovice 584584_Krumv?? 591700_Slavi?ky 548502_On?ov 537730_?t?chovi?ky 590304_Benetice 595934_K?i??nkov 548774_Seno?aty 590631_Horn?_He?manice 590444_?echo?ovice 545180_Slav?kovice 561461_Jankov 548375_?e?kovice 595861_Korou?n? 590878_Kom?rovice 561240_Bo?etice 569089_Male? 596388_Pavl?nov 595438_?ern? 590550_Doln?_Vil?movice 568929_Kr?sn?_Hora 573582_V?ska 549215_?eliv 582883_Brat?ice 596159_Moraveck?_Pavlovice 568902_Ko?l? 569402_Ru?inov 561096_Hojovice 594113_Host?radice 595594_Her?lec 596302_Ol?? 569569_Sv?tl?_nad_S?zavou 593150_Koj?tky 591602_Rohy 596566_Radost?n 595985_Ku?imsk?_Nov?_Ves 591181_Moravsk?_Bud?jovice 595993_Ku?imsk?_Jest?ab? 591807_?ebkovice 569160_Nov?_Ves_u_Chot?bo?e 547689_??slavsko 594369_Litobrat?ice 596990_Velk?_Janovice 590240_?ele? 597686_Norber?any 536521_Jind?ichov 589641_Kov?lovice-Os??any 552330_Hl?snice 592021_B?nov 517836_Sob??ky 589004_Sob?suky 592188_Horn?_N?m?? 556858_Bravantice 585432_Lou?ka 588458_Hole?ov 590096_?ub??ov 514705_Lipn?k_nad_Be?vou 540684_P?se?n? 552810_Naho?ovice 547450_V?kleky 540986_Sobot?n 592382_Mist?ice 585556_Neubuz 589195_Zdounky 553247_Kop?ivn? 592251_Keln?ky 570281_Stavenice 552259_Olbramice 597945_V?clavov 585769_Slopn? 505587_Uni?ov 517585_Rakov 536687_Klopina 592285_Korytn? ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140218/5a51f6a7/attachment.html>

18.2.2014 09:52:07 (#2)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2322 2537
Dne 18.2.2014 09:27, Pavel Kwiecien napsal: zobrazit citaci
> 3) pokud by se cht?l n?kdo p?idat k importu budov, tak na konci emailu je seznam obc? z Vyso?iny a zbytku Moravy, ve kter?ch je podez?en? na chyb?j?c? budovy. Bu? je m??e naklikat pomoc? RUIAN tracerem (brzo se uklik? k smrti) nebo mohu poskytnout u? p?ipraven? .osm soubory, ve kter?ch je pot?eba prov?st pouze kontrolu a v?b?r dat a dopln?n? dal??ch stavebn?ch objekt? tracerem.
Jo. To jsou ti klika?i, co tam napr?skaj budovy hlava nehlava, ani to po??dn? nezkontroluj? a jedou d?l. To chce taky doplnit cesty, vyzna?it v?znamn? budovy (??ad, ?kolu, kostel...), h?bitov, obytnou oblast. K ?emu mi je budova uprost?ed pol? (nebo lesa) ke kter? nevede cesta? Navigace s t?m m? pak probl?m. Jist?, trv? to d?le, pot?ebn? ?daje si mus?m n?kde zjistit (a nejl?pe i ov??it jinde), ale alespo? to je po??dn?. Mari?n ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140218/d1ec3b04/attachment.html>

18.2.2014 10:28:38 (#3)
gravatar

Pavel Kwiecien

<pavel.kwiecien at seznam.cz>
48 5000
Ahoj, napsal jsem, ?e je pot?eba prov?st kontrolu vstupn?ch dat. Samoz?ejm? ve sv? oblasti Podkrkono?? dopl?uju v?e, co jde. J? tady nevid?m 10-20 Zde?k? Pra??k?, kte?? by tak moc dopl?ovali do OSM, to by ten seznam obc? byl pak velmi kr?tk? a openstreetmapa by vypadala ?pln? jinak. Tady jde o to, ?e za 2 a? 3 m?s?ce pr?ce se dostaneme alespo? s budovami na ?rove? min. 80 % pokryt? ?R. Ka?d? m?s?c je pak pot?eba doplnit dal??ch 50-100 katastr?ln?ch ?zem?, to u? je pak celkem hra?ka i doplnit cesty, landuse atd. Zdrav? Pavel Kwiecien
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> Datum: 18. 2. 2014 9:52:45 P?edm?t: Re: [Talk-cz] info ruian import " Dne 18.2.2014 09:27, Pavel Kwiecien napsal: " 3) pokud by se cht?l n?kdo p?idat k importu budov, tak na konci emailu je seznam obc? z Vyso?iny a zbytku Moravy, ve kter?ch je podez?en? na chyb?j?c? budovy. Bu? je m??e naklikat pomoc? RUIAN tracerem (brzo se uklik? k smrti) nebo mohu poskytnout u? p?ipraven? .osm soubory, ve kter?ch je pot?eba prov?st pouze kontrolu a v?b?r dat a dopln?n? dal??ch stavebn?ch objekt? tracerem. " Jo. To jsou ti klika?i, co tam napr?skaj budovy hlava nehlava, ani to po??dn? nezkontroluj? a jedou d?l. To chce taky doplnit cesty, vyzna?it v?znamn? budovy (??ad, ?kolu, kostel...), h?bitov, obytnou oblast. K ?emu mi je budova uprost?ed pol? (nebo lesa) ke kter? nevede cesta? Navigace s t?m m? pak probl?m. Jist?, trv? to d?le, pot?ebn? ?daje si mus?m n?kde zjistit (a nejl?pe i ov??it jinde), ale alespo? to je po??dn?. ? Mari?n _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140218/b362ee5e/attachment.html>

18.2.2014 11:01:46 (#4)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2322 2537
Dne 18.2.2014 10:28, Pavel Kwiecien napsal: zobrazit citaci
> Ahoj, napsal jsem, ?e je pot?eba prov?st kontrolu vstupn?ch dat.
Jen?e p?i takov? hromadn? kontrole se sn?ze n?co p?ehl?dne. Kdy? to klik?? budovu po budov?, tak m?? nad t?m v?t?? kontrolu ;-) zobrazit citaci
> Samoz?ejm? ve sv? oblasti Podkrkono?? dopl?uju v?e, co jde. J? tady > nevid?m 10-20 Zde?k? Pra??k?, kte?? by tak moc dopl?ovali do OSM, to by > ten seznam obc? byl pak velmi kr?tk? a openstreetmapa by vypadala ?pln? > jinak. Tady jde o to, ?e za 2 a? 3 m?s?ce pr?ce se dostaneme alespo? s > budovami na ?rove? min. 80 % pokryt? ?R. Ka?d? m?s?c je pak pot?eba > doplnit dal??ch 50-100 katastr?ln?ch ?zem?, to u? je pak celkem hra?ka > i doplnit cesty, landuse atd.
Pokud je to jen prvn? ??st a pak se vrhne? na cesty a ten zbytek, tak bez probl?m?. Mari?n zobrazit citaci
> > Zdrav? Pavel Kwiecien > > ---------- P?vodn? zpr?va ---------- > Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> > Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> > Datum: 18. 2. 2014 9:52:45 > P?edm?t: Re: [Talk-cz] info ruian import > > Dne 18.2.2014 09:27, Pavel Kwiecien napsal: > 3) pokud by se cht?l n?kdo p?idat k importu budov, tak na konci emailu > je seznam obc? z Vyso?iny a zbytku Moravy, ve kter?ch je podez?en? na > chyb?j?c? budovy. Bu? je m??e naklikat pomoc? RUIAN tracerem (brzo se > uklik? k smrti) nebo mohu poskytnout u? p?ipraven? .osm soubory, ve > kter?ch je pot?eba prov?st pouze kontrolu a v?b?r dat a dopln?n? > dal??ch stavebn?ch objekt? tracerem. > > Jo. To jsou ti klika?i, co tam napr?skaj budovy hlava nehlava, ani to > po??dn? nezkontroluj? a jedou d?l. > > To chce taky doplnit cesty, vyzna?it v?znamn? budovy (??ad, ?kolu, > kostel...), h?bitov, obytnou oblast. K ?emu mi je budova uprost?ed pol? > (nebo lesa) ke kter? nevede cesta? Navigace s t?m m? pak probl?m. > Jist?, trv? to d?le, pot?ebn? ?daje si mus?m n?kde zjistit (a nejl?pe i > ov??it jinde), ale alespo? to je po??dn?. > > Mari?n _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
_______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz [1] Links: ------ [1] https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

18.2.2014 02:41:27 (#5)
gravatar

Zdeněk Pražák

<zprazak at seznam.cz>
784
Pokud mi po?le? u? p?ipraven? .osm soubory tak s importem a kontrolou v?etn? dopln?n? pomohu Pra??k Dne 18. ?nora 2014 9:27 Pavel Kwiecien <pavel.kwiecien at seznam.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, ji? asi m?s?c a p?l prov?d?m import budov z RUIANu, dosud jsem > naimportoval zhruba 80000 budov > > 1) u sv?ch import? provedu zm?nu z ref:ruian na ref:ruian:building > > 2) KM-D - katastr?ln? mapa digitalizovan?: podle seznamu katastr?ln?ch > ?zem? je ?etnost t?to mapy 8,5 %. Pokud je ?zem? pod touto mapou, tak nelze > z?skat RUIAN data budov a pozemk? a tvorba budov nap?. Tracerem je tak? > velmi chybov?. > > 3) pokud by se cht?l n?kdo p?idat k importu budov, tak na konci emailu je > seznam obc? z Vyso?iny a zbytku Moravy, ve kter?ch je podez?en? na > chyb?j?c? budovy. Bu? je m??e naklikat pomoc? RUIAN tracerem (brzo se > uklik? k smrti) nebo mohu poskytnout u? p?ipraven? .osm soubory, ve kter?ch > je pot?eba prov?st pouze kontrolu a v?b?r dat a dopln?n? dal??ch stavebn?ch > objekt? tracerem. > > > Zdrav? Pavel Kwiecien > > 591947_Zahr?dka > 547760_?ernovice > 590754_Jarom??ice > 568660_Havl??kova_Borov? > 596051_L?sek > 561100_Lidma? > 568490_?achot?n > 591505_Py?el > 548561_Po??tky > 593117_Ivanovice > 590576_Dukovany > 548146_Koberovice > 590347_Bochovice > 547999_Humpolec > 548090_Kali?t? > 537608_?stra??n > 595721_Chlum?t?n > 594849_Suchohrdly > 590282_Ba?ice > 545040_Radotice > 550141_Medlovice > 554898_Rost?nice-Zvonovice > 557048_Mou??nov > 553964_?astohostice > 590622_Hodov > 596396_Pavlov > 548472_Obrata? > 594725_Re?ice > 596205_N??kov > 595047_Vedrovice > 597155_Zvole > 594733_Rozko? > 591777_Studnice > 591980_Zv?rkovice > 561347_Martinice > 598704_???kov > 568414_Havl??k?v_Brod > 529869_D?l > 548219_K?elovice > 584584_Krumv?? > 591700_Slavi?ky > 548502_On?ov > 537730_?t?chovi?ky > 590304_Benetice > 595934_K?i??nkov > 548774_Seno?aty > 590631_Horn?_He?manice > 590444_?echo?ovice > 545180_Slav?kovice > 561461_Jankov > 548375_?e?kovice > 595861_Korou?n? > 590878_Kom?rovice > 561240_Bo?etice > 569089_Male? > 596388_Pavl?nov > 595438_?ern? > 590550_Doln?_Vil?movice > 568929_Kr?sn?_Hora > 573582_V?ska > 549215_?eliv > 582883_Brat?ice > 596159_Moraveck?_Pavlovice > 568902_Ko?l? > 569402_Ru?inov > 561096_Hojovice > 594113_Host?radice > 595594_Her?lec > 596302_Ol?? > 569569_Sv?tl?_nad_S?zavou > 593150_Koj?tky > 591602_Rohy > 596566_Radost?n > 595985_Ku?imsk?_Nov?_Ves > 591181_Moravsk?_Bud?jovice > 595993_Ku?imsk?_Jest?ab? > 591807_?ebkovice > 569160_Nov?_Ves_u_Chot?bo?e > 547689_??slavsko > 594369_Litobrat?ice > 596990_Velk?_Janovice > 590240_?ele? > 597686_Norber?any > 536521_Jind?ichov > 589641_Kov?lovice-Os??any > 552330_Hl?snice > 592021_B?nov > 517836_Sob??ky > 589004_Sob?suky > 592188_Horn?_N?m?? > 556858_Bravantice > 585432_Lou?ka > 588458_Hole?ov > 590096_?ub??ov > 514705_Lipn?k_nad_Be?vou > 540684_P?se?n? > 552810_Naho?ovice > 547450_V?kleky > 540986_Sobot?n > 592382_Mist?ice > 585556_Neubuz > 589195_Zdounky > 553247_Kop?ivn? > 592251_Keln?ky > 570281_Stavenice > 552259_Olbramice > 597945_V?clavov > 585769_Slopn? > 505587_Uni?ov > 517585_Rakov > 536687_Klopina > 592285_Korytn? > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140218/d1ba324e/attachment.html>

18.2.2014 04:07:29 (#6)
gravatar

Pavel Kwiecien

<pavel.kwiecien at seznam.cz>
48 5000
Ahoj, nejprve je pot?eba rozum?t tomuto seznamu. Program proj??d? seznam katastr?ln?ch ?zem? http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=META:SESTAVA:MDR001_XSLT:WEBCUZK_ KRAJEKOD:660 (http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=META:SESTAVA:MDR001_XSLT:WEBCUZK_KRAJEKOD:660) a pot? mi osmosis vyhod? kolik je v hledan?m ?zem? budov. Podle toho seznamu se pak hled? obec s RUIAN ??slem, pod kterou zadan? katastr?ln? ?zem? pat??. Takhle se tam dostal i nap?. Lipn?k nad Be?vou, kde chyb? budovy v ??stech Nov? Dvory a Podh?ra. Pro v?t?? p?ehlednost by tam asi m?lo b?t napsan? jm?no i doty?n?ho katastr?ln?ho ?zem?. Ob?as se stane, ?e v seznamu je i obec, kde nen? zcela dod?lan? digit?ln? katastr?ln? mapa, a tak je na zv??enou, jestli t?ch p?r bar?k? nahr?vat. Postup jak to prov?d?m import: 1) ozna??m si v?echny domy a na maxim?ln? zv?t?en? cuzk:km (okolo 0.2 m) dorovn?m hrany, t?m odstran?m nep?esnosti p?i p?evodu S-JSTK -> WGS84 2) pokud to je obec jako Lipn?k nad Be?vou, tak vyma?u v?echny bar?ky, kde ji? jsou ud?lan? -- p?es Openstreetmap (Mapnik) 3) p?evedu relace na multipolygony, p??padn? je vyma?u 4) nahraju data z openstreetmap 5) dopln?m Tracerem ostatn? stavebn? objekty + kontrola dat jestli mi RUIAN nedal ji? neexistuj?c? budovy, zam?nil dvory za domy atd. 6) validace (p?ek???en? budovy, cesty p?es bar?ky, ...) 7) export dat Pro men?? vesnici to trv?, asi tak 10 minut. soubory lze st?hnout http://optics.fjfi.cvut.cz/~kwiecien/ruian_soubory.zip Zdrav? Pavel Kwiecien
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Zden?k Pra??k <zprazak at seznam.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> Datum: 18. 2. 2014 14:42:05 P?edm?t: Re: [Talk-cz] info ruian import " Pokud mi po?le? u? p?ipraven? .osm soubory tak s importem a kontrolou v?etn? dopln?n? pomohu Pra??k Dne 18. ?nora 2014 9:27 Pavel Kwiecien <pavel.kwiecien at seznam.cz (mailto:pavel.kwiecien at seznam.cz)> napsal(a): " Ahoj, ji? asi m?s?c a p?l prov?d?m import budov z RUIANu, dosud jsem naimportoval zhruba 80000 budov 1) u sv?ch import? provedu zm?nu z ref:ruian na ref:ruian:building 2) KM-D - katastr?ln? mapa digitalizovan?: podle seznamu katastr?ln?ch ?zem? je ?etnost t?to mapy 8,5 %. Pokud je ?zem? pod touto mapou, tak nelze z?skat RUIAN data budov a pozemk? a tvorba budov nap?. Tracerem je tak? velmi chybov?. 3) pokud by se cht?l n?kdo p?idat k importu budov, tak na konci emailu je seznam obc? z Vyso?iny a zbytku Moravy, ve kter?ch je podez?en? na chyb?j?c? budovy. Bu? je m??e naklikat pomoc? RUIAN tracerem (brzo se uklik? k smrti) nebo mohu poskytnout u? p?ipraven? .osm soubory, ve kter?ch je pot?eba prov?st pouze kontrolu a v?b?r dat a dopln?n? dal??ch stavebn?ch objekt? tracerem. Zdrav? Pavel Kwiecien 591947_Zahr?dka 547760_?ernovice 590754_Jarom??ice 568660_Havl??kova_Borov? 596051_L?sek 561100_Lidma? 568490_?achot?n 591505_Py?el 548561_Po??tky 593117_Ivanovice 590576_Dukovany 548146_Koberovice 590347_Bochovice 547999_Humpolec 548090_Kali?t? 537608_?stra??n 595721_Chlum?t?n 594849_Suchohrdly 590282_Ba?ice 545040_Radotice 550141_Medlovice 554898_Rost?nice-Zvonovice 557048_Mou??nov 553964_?astohostice 590622_Hodov 596396_Pavlov 548472_Obrata? 594725_Re?ice 596205_N??kov 595047_Vedrovice 597155_Zvole 594733_Rozko? 591777_Studnice 591980_Zv?rkovice 561347_Martinice 598704_???kov 568414_Havl??k?v_Brod 529869_D?l 548219_K?elovice 584584_Krumv?? 591700_Slavi?ky 548502_On?ov 537730_?t?chovi?ky 590304_Benetice 595934_K?i??nkov 548774_Seno?aty 590631_Horn?_He?manice 590444_?echo?ovice 545180_Slav?kovice 561461_Jankov 548375_?e?kovice 595861_Korou?n? 590878_Kom?rovice 561240_Bo?etice 569089_Male? 596388_Pavl?nov 595438_?ern? 590550_Doln?_Vil?movice 568929_Kr?sn?_Hora 573582_V?ska 549215_?eliv 582883_Brat?ice 596159_Moraveck?_Pavlovice 568902_Ko?l? 569402_Ru?inov 561096_Hojovice 594113_Host?radice 595594_Her?lec 596302_Ol?? 569569_Sv?tl?_nad_S?zavou 593150_Koj?tky 591602_Rohy 596566_Radost?n 595985_Ku?imsk?_Nov?_Ves 591181_Moravsk?_Bud?jovice 595993_Ku?imsk?_Jest?ab? 591807_?ebkovice 569160_Nov?_Ves_u_Chot?bo?e 547689_??slavsko 594369_Litobrat?ice 596990_Velk?_Janovice 590240_?ele? 597686_Norber?any 536521_Jind?ichov 589641_Kov?lovice-Os??any 552330_Hl?snice 592021_B?nov 517836_Sob??ky 589004_Sob?suky 592188_Horn?_N?m?? 556858_Bravantice 585432_Lou?ka 588458_Hole?ov 590096_?ub??ov 514705_Lipn?k_nad_Be?vou 540684_P?se?n? 552810_Naho?ovice 547450_V?kleky 540986_Sobot?n 592382_Mist?ice 585556_Neubuz 589195_Zdounky 553247_Kop?ivn? 592251_Keln?ky 570281_Stavenice 552259_Olbramice 597945_V?clavov 585769_Slopn? 505587_Uni?ov 517585_Rakov 536687_Klopina 592285_Korytn? _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org(mailto:Talk-cz at openstreetmap.org) https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz (https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz) " _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140218/cefdb98c/attachment-0001.html>

18.2.2014 04:29:58 (#7)
gravatar

Pavel Kwiecien

<pavel.kwiecien at seznam.cz>
48 5000
Ahoj. N?sleduj?c? seznam je jenom pro p?edstavu, kde je nov? od 1. 2. do dne?ka digitalizovan? katastr?ln? mapa (obecn? n?jak? zm?na) a 1. 3. 2014 budou i RUIAN soubory. ?esk? Bud?jovice 659452 097 [167]Jeznice 100 0 0 Da?ice 638463 143 [563]Mar?ov u He?man?e 0 100 0 Da?ice 779601 252 [595]Velk? Jen?kov 0 100 0 Prachatice 766852 181 [1158]T??ovice u Prachatic 10 0 0 Prachatice 759988 182 [1159]Trhon?n 0 0 100 Hustope?e 785962 079 [635]Vrbice u Velk?ch Pavlovic 0 100 0 Znojmo 698466 094 [882]Mora?ice 0 100 0 Znojmo 768421 145 [938]Trnov? Pole 82 18 0 Cheb 602621 310 [75]Beranov 0 100 0 Cheb 754714 332 [279]Zahr?dka u Star?ho Sedla 0 100 0 Hradec Kr?lov? 645362 037 [110]Ho?in?ves 48 51 0 Hradec Kr?lov? 797405 188 [254]Vrchovnice 70 30 0 Hradec Kr?lov? 787434 175 [255]V?estary 0 0 0 Hradec Kr?lov? 787671 179 [256]V?rava 100 0 0 Hradec Kr?lov? 790320 180 [257]Vyso?any u Nov?ho Byd?ova 0 100 0 Hradec Kr?lov? 788082 181 [258]Vysok? nad Labem 100 0 0 Hradec Kr?lov? 788457 195 [259]Vysok? ?jezd nad D?dinou 0 100 0 Hradec Kr?lov? 707210 099 [260]Z?b?dov 100 0 0 Hradec Kr?lov? 790338 183 [261]Zachra??any 0 0 0 Hradec Kr?lov? 789674 182 [262]Zadra?any 0 100 0 Hradec Kr?lov? 732893 184 [263]Zdechovice u Nov?ho Byd?ova 0 100 0 Hradec Kr?lov? 793957 185 [264]Zv?kov nad Byst?ic? 0 100 0 Hradec Kr?lov? 681733 186 [265]?el? 100 0 0 Ji??n 772526 232 [499]Zbo?? u Nov? Paky 0 100 0 Ji??n 695033 233 [500]Zeleneck? Lhota 0 100 0 N?chod 796590 186 [693]?ernov u ?esk? Skalice 40 24 0 Nov? Ji??n 743828 090 [412]Ryb? 0 100 0 Prost?jov 764159 124 [533]?ub??ov 64 0 0 Prost?jov 704407 125 [534]T??ice u Nezamyslic 100 0 0 ?umperk 706361 073 [727]Labe 0 100 0 Chrudim 641120 029 [106]Doln? Holet?n 0 100 0 Chrudim 641138 049 [125]Holet?n 0 100 0 Svitavy 783838 190 [658]Vl?kov 0 100 0 Doma?lice 763861 188 [256]Tasnovice 0 100 0 Doma?lice 752924 189 [257]T??ovice u Kolov?e 100 0 0 Doma?lice 781657 203 [271]Vidice 0 100 0 Doma?lice 753041 205 [272]V?t?n? 0 100 0 Doma?lice 707791 206 [273]Vlkanov u Nov?ho Kramol?na 0 100 0 Doma?lice 675920 208 [274]Vr?nov 61 0 0 Doma?lice 697486 207 [275]Vranov u Mnichova 0 100 0 Doma?lice 704172 209 [276]V?ekary 0 0 0 Klatovy 760307 418 [608]Sv?radice 35 5 0 Klatovy 637386 419 [609]Sv?tl? u Hartmanic 0 100 0 Klatovy 657786 198 [610]Svinn? na ?umav? 0 0 0 Klatovy 740101 420 [611]Svoj?e 0 0 0 Kralovice 671908 009 [705]Bohy 43 0 0 Kralovice 671924 012 [708]Brodeslavy 77 0 0 Kralovice 616036 020 [713]Bukovina u Mladotic 75 0 25 Kralovice 671941 172 [786]Rakolusky 50 0 0 Kralovice 615102 174 [787]Rob?ice 100 0 0 Kralovice 787027 213 [805]V?ehrdy u Kralovic 61 0 0 Plze?-jih 792829 192 [989]Zem?tice 100 0 0 Plze?-jih 657611 193 [990]Zh?? 100 0 0 Plze?-jih 704504 194 [991]??kava 100 0 0 Tachov 652211 055 [1268]Chodov? Plan? 74 0 0 Tachov 603783 211 [1455]Zho?ec u Bezdru?ic 44 0 0 Praha 730891 014 [123]Libe? 100 0 0 Praha 729795 143 [124]Liboc 100 0 0 Praha 728390 048 [125]Libu? 100 0 0 Praha 668605 021 [126]Lipany 100 0 0 Praha 683973 124 [127]Lipence 100 0 0 Praha 686425 126 [128]Lochkov 100 0 0 Praha 729931 146 [129]Lysolaje 0 0 0 Praha 729183 129 [130]Mal? Chuchle 100 0 0 Praha 727091 139 [131]Mal? Strana 100 0 0 Bene?ov 775959 222 [318]V?clavice u Bene?ova 0 100 0 Bene?ov 678171 330 [319]Velet?n 0 0 100 Kladno 759899 111 [522]Sv?rov u Unho?t? 0 100 0 Praha-z?pad 773247 107 [1636]?honice 19 0 0 Litom??ice 631680 037 [367]Drahobuz 0 100 0 Havl??k?v Brod 748391 272 [373]Skorkov u Her?lce 50 0 0 Pelh?imov 685348 109 [763]Litkovice 0 100 0 Pelh?imov 787752 242 [894]Vyskytn? 0 100 0 Velk? Mezi???? 629561 013 [1129]Bojanov u Doln? Libochov? 0 100 0 Velk? Mezi???? 613860 023 [1130]B?ezejc 0 100 0 Velk? Mezi???? 613916 025 [1131]B?ez? u Osov? B?t??ky 0 100 0 Velk? Mezi???? 614246 026 [1132]B?ezka u Velk? B?te?e 100 0 0 Velk? Mezi???? 614807 027 [1133]B?ezsk? 0 0 0 ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140218/6d477496/attachment.html>

18.2.2014 04:42:23 (#8)
gravatar

Zdeněk Pražák

<ZPrazak at seznam.cz>
784
Dob?e za?nu tedy odzadu Pra??k
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Pavel Kwiecien <pavel.kwiecien at seznam.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> Datum: 18. 2. 2014 16:08:26 P?edm?t: Re: [Talk-cz] info ruian import " Ahoj, nejprve je pot?eba rozum?t tomuto seznamu. Program proj??d? seznam katastr?ln?ch ?zem? http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=META:SESTAVA:MDR001_XSLT:WEBCUZK_ KRAJEKOD:660 (http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=META:SESTAVA:MDR001_XSLT:WEBCUZK_KRAJEKOD:660) a pot? mi osmosis vyhod? kolik je v hledan?m ?zem? budov. Podle toho seznamu se pak hled? obec s RUIAN ??slem, pod kterou zadan? katastr?ln? ?zem? pat??. Takhle se tam dostal i nap?. Lipn?k nad Be?vou, kde chyb? budovy v ??stech Nov? Dvory a Podh?ra. Pro v?t?? p?ehlednost by tam asi m?lo b?t napsan? jm?no i doty?n?ho katastr?ln?ho ?zem?. Ob?as se stane, ?e v seznamu je i obec, kde nen? zcela dod?lan? digit?ln? katastr?ln? mapa, a tak je na zv??enou, jestli t?ch p?r bar?k? nahr?vat. Postup jak to prov?d?m import: 1) ozna??m si v?echny domy a na maxim?ln? zv?t?en? cuzk:km (okolo 0.2 m) dorovn?m hrany, t?m odstran?m nep?esnosti p?i p?evodu S-JSTK -> WGS84 2) pokud to je obec jako Lipn?k nad Be?vou, tak vyma?u v?echny bar?ky, kde ji? jsou ud?lan? -- p?es Openstreetmap (Mapnik) 3) p?evedu relace na multipolygony, p??padn? je vyma?u 4) nahraju data z openstreetmap 5) dopln?m Tracerem ostatn? stavebn? objekty + kontrola dat jestli mi RUIAN nedal ji? neexistuj?c? budovy, zam?nil dvory za domy atd. 6) validace (p?ek???en? budovy, cesty p?es bar?ky, ...) 7) export dat Pro men?? vesnici to trv?, asi tak 10 minut. soubory lze st?hnout http://optics.fjfi.cvut.cz/~kwiecien/ruian_soubory.zip Zdrav? Pavel Kwiecien ---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Zden?k Pra??k <zprazak at seznam.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> Datum: 18. 2. 2014 14:42:05 P?edm?t: Re: [Talk-cz] info ruian import " Pokud mi po?le? u? p?ipraven? .osm soubory tak s importem a kontrolou v?etn? dopln?n? pomohu Pra??k Dne 18. ?nora 2014 9:27 Pavel Kwiecien <pavel.kwiecien at seznam.cz (mailto:pavel.kwiecien at seznam.cz)> napsal(a): " Ahoj, ji? asi m?s?c a p?l prov?d?m import budov z RUIANu, dosud jsem naimportoval zhruba 80000 budov 1) u sv?ch import? provedu zm?nu z ref:ruian na ref:ruian:building 2) KM-D - katastr?ln? mapa digitalizovan?: podle seznamu katastr?ln?ch ?zem? je ?etnost t?to mapy 8,5 %. Pokud je ?zem? pod touto mapou, tak nelze z?skat RUIAN data budov a pozemk? a tvorba budov nap?. Tracerem je tak? velmi chybov?. 3) pokud by se cht?l n?kdo p?idat k importu budov, tak na konci emailu je seznam obc? z Vyso?iny a zbytku Moravy, ve kter?ch je podez?en? na chyb?j?c? budovy. Bu? je m??e naklikat pomoc? RUIAN tracerem (brzo se uklik? k smrti) nebo mohu poskytnout u? p?ipraven? .osm soubory, ve kter?ch je pot?eba prov?st pouze kontrolu a v?b?r dat a dopln?n? dal??ch stavebn?ch objekt? tracerem. Zdrav? Pavel Kwiecien 591947_Zahr?dka 547760_?ernovice 590754_Jarom??ice 568660_Havl??kova_Borov? 596051_L?sek 561100_Lidma? 568490_?achot?n 591505_Py?el 548561_Po??tky 593117_Ivanovice 590576_Dukovany 548146_Koberovice 590347_Bochovice 547999_Humpolec 548090_Kali?t? 537608_?stra??n 595721_Chlum?t?n 594849_Suchohrdly 590282_Ba?ice 545040_Radotice 550141_Medlovice 554898_Rost?nice-Zvonovice 557048_Mou??nov 553964_?astohostice 590622_Hodov 596396_Pavlov 548472_Obrata? 594725_Re?ice 596205_N??kov 595047_Vedrovice 597155_Zvole 594733_Rozko? 591777_Studnice 591980_Zv?rkovice 561347_Martinice 598704_???kov 568414_Havl??k?v_Brod 529869_D?l 548219_K?elovice 584584_Krumv?? 591700_Slavi?ky 548502_On?ov 537730_?t?chovi?ky 590304_Benetice 595934_K?i??nkov 548774_Seno?aty 590631_Horn?_He?manice 590444_?echo?ovice 545180_Slav?kovice 561461_Jankov 548375_?e?kovice 595861_Korou?n? 590878_Kom?rovice 561240_Bo?etice 569089_Male? 596388_Pavl?nov 595438_?ern? 590550_Doln?_Vil?movice 568929_Kr?sn?_Hora 573582_V?ska 549215_?eliv 582883_Brat?ice 596159_Moraveck?_Pavlovice 568902_Ko?l? 569402_Ru?inov 561096_Hojovice 594113_Host?radice 595594_Her?lec 596302_Ol?? 569569_Sv?tl?_nad_S?zavou 593150_Koj?tky 591602_Rohy 596566_Radost?n 595985_Ku?imsk?_Nov?_Ves 591181_Moravsk?_Bud?jovice 595993_Ku?imsk?_Jest?ab? 591807_?ebkovice 569160_Nov?_Ves_u_Chot?bo?e 547689_??slavsko 594369_Litobrat?ice 596990_Velk?_Janovice 590240_?ele? 597686_Norber?any 536521_Jind?ichov 589641_Kov?lovice-Os??any 552330_Hl?snice 592021_B?nov 517836_Sob??ky 589004_Sob?suky 592188_Horn?_N?m?? 556858_Bravantice 585432_Lou?ka 588458_Hole?ov 590096_?ub??ov 514705_Lipn?k_nad_Be?vou 540684_P?se?n? 552810_Naho?ovice 547450_V?kleky 540986_Sobot?n 592382_Mist?ice 585556_Neubuz 589195_Zdounky 553247_Kop?ivn? 592251_Keln?ky 570281_Stavenice 552259_Olbramice 597945_V?clavov 585769_Slopn? 505587_Uni?ov 517585_Rakov 536687_Klopina 592285_Korytn? _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org(mailto:Talk-cz at openstreetmap.org) https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz (https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz) " _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140218/3fc05b67/attachment-0001.html>

18.2.2014 05:28:33 (#9)
gravatar

Zdeněk Pražák

<ZPrazak at seznam.cz>
784
Je?t? dotaz k bodu 2 - jak m?m v JOSM vybrat pouze ji? ud?lan? budovy ke smaz?n? Pra??k
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Zden?k Pra??k <ZPrazak at seznam.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> Datum: 18. 2. 2014 16:43:53 P?edm?t: Re: [Talk-cz] info ruian import " Dob?e za?nu tedy odzadu Pra??k ---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Pavel Kwiecien <pavel.kwiecien at seznam.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> Datum: 18. 2. 2014 16:08:26 P?edm?t: Re: [Talk-cz] info ruian import " Ahoj, nejprve je pot?eba rozum?t tomuto seznamu. Program proj??d? seznam katastr?ln?ch ?zem? http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=META:SESTAVA:MDR001_XSLT:WEBCUZK_ KRAJEKOD:660 (http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=META:SESTAVA:MDR001_XSLT:WEBCUZK_KRAJEKOD:660) a pot? mi osmosis vyhod? kolik je v hledan?m ?zem? budov. Podle toho seznamu se pak hled? obec s RUIAN ??slem, pod kterou zadan? katastr?ln? ?zem? pat??. Takhle se tam dostal i nap?. Lipn?k nad Be?vou, kde chyb? budovy v ??stech Nov? Dvory a Podh?ra. Pro v?t?? p?ehlednost by tam asi m?lo b?t napsan? jm?no i doty?n?ho katastr?ln?ho ?zem?. Ob?as se stane, ?e v seznamu je i obec, kde nen? zcela dod?lan? digit?ln? katastr?ln? mapa, a tak je na zv??enou, jestli t?ch p?r bar?k? nahr?vat. Postup jak to prov?d?m import: 1) ozna??m si v?echny domy a na maxim?ln? zv?t?en? cuzk:km (okolo 0.2 m) dorovn?m hrany, t?m odstran?m nep?esnosti p?i p?evodu S-JSTK -> WGS84 2) pokud to je obec jako Lipn?k nad Be?vou, tak vyma?u v?echny bar?ky, kde ji? jsou ud?lan? -- p?es Openstreetmap (Mapnik) 3) p?evedu relace na multipolygony, p??padn? je vyma?u 4) nahraju data z openstreetmap 5) dopln?m Tracerem ostatn? stavebn? objekty + kontrola dat jestli mi RUIAN nedal ji? neexistuj?c? budovy, zam?nil dvory za domy atd. 6) validace (p?ek???en? budovy, cesty p?es bar?ky, ...) 7) export dat Pro men?? vesnici to trv?, asi tak 10 minut. soubory lze st?hnout http://optics.fjfi.cvut.cz/~kwiecien/ruian_soubory.zip Zdrav? Pavel Kwiecien ---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Zden?k Pra??k <zprazak at seznam.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> Datum: 18. 2. 2014 14:42:05 P?edm?t: Re: [Talk-cz] info ruian import " Pokud mi po?le? u? p?ipraven? .osm soubory tak s importem a kontrolou v?etn? dopln?n? pomohu Pra??k Dne 18. ?nora 2014 9:27 Pavel Kwiecien <pavel.kwiecien at seznam.cz (mailto:pavel.kwiecien at seznam.cz)> napsal(a): " Ahoj, ji? asi m?s?c a p?l prov?d?m import budov z RUIANu, dosud jsem naimportoval zhruba 80000 budov 1) u sv?ch import? provedu zm?nu z ref:ruian na ref:ruian:building 2) KM-D - katastr?ln? mapa digitalizovan?: podle seznamu katastr?ln?ch ?zem? je ?etnost t?to mapy 8,5 %. Pokud je ?zem? pod touto mapou, tak nelze z?skat RUIAN data budov a pozemk? a tvorba budov nap?. Tracerem je tak? velmi chybov?. 3) pokud by se cht?l n?kdo p?idat k importu budov, tak na konci emailu je seznam obc? z Vyso?iny a zbytku Moravy, ve kter?ch je podez?en? na chyb?j?c? budovy. Bu? je m??e naklikat pomoc? RUIAN tracerem (brzo se uklik? k smrti) nebo mohu poskytnout u? p?ipraven? .osm soubory, ve kter?ch je pot?eba prov?st pouze kontrolu a v?b?r dat a dopln?n? dal??ch stavebn?ch objekt? tracerem. Zdrav? Pavel Kwiecien 591947_Zahr?dka 547760_?ernovice 590754_Jarom??ice 568660_Havl??kova_Borov? 596051_L?sek 561100_Lidma? 568490_?achot?n 591505_Py?el 548561_Po??tky 593117_Ivanovice 590576_Dukovany 548146_Koberovice 590347_Bochovice 547999_Humpolec 548090_Kali?t? 537608_?stra??n 595721_Chlum?t?n 594849_Suchohrdly 590282_Ba?ice 545040_Radotice 550141_Medlovice 554898_Rost?nice-Zvonovice 557048_Mou??nov 553964_?astohostice 590622_Hodov 596396_Pavlov 548472_Obrata? 594725_Re?ice 596205_N??kov 595047_Vedrovice 597155_Zvole 594733_Rozko? 591777_Studnice 591980_Zv?rkovice 561347_Martinice 598704_???kov 568414_Havl??k?v_Brod 529869_D?l 548219_K?elovice 584584_Krumv?? 591700_Slavi?ky 548502_On?ov 537730_?t?chovi?ky 590304_Benetice 595934_K?i??nkov 548774_Seno?aty 590631_Horn?_He?manice 590444_?echo?ovice 545180_Slav?kovice 561461_Jankov 548375_?e?kovice 595861_Korou?n? 590878_Kom?rovice 561240_Bo?etice 569089_Male? 596388_Pavl?nov 595438_?ern? 590550_Doln?_Vil?movice 568929_Kr?sn?_Hora 573582_V?ska 549215_?eliv 582883_Brat?ice 596159_Moraveck?_Pavlovice 568902_Ko?l? 569402_Ru?inov 561096_Hojovice 594113_Host?radice 595594_Her?lec 596302_Ol?? 569569_Sv?tl?_nad_S?zavou 593150_Koj?tky 591602_Rohy 596566_Radost?n 595985_Ku?imsk?_Nov?_Ves 591181_Moravsk?_Bud?jovice 595993_Ku?imsk?_Jest?ab? 591807_?ebkovice 569160_Nov?_Ves_u_Chot?bo?e 547689_??slavsko 594369_Litobrat?ice 596990_Velk?_Janovice 590240_?ele? 597686_Norber?any 536521_Jind?ichov 589641_Kov?lovice-Os??any 552330_Hl?snice 592021_B?nov 517836_Sob??ky 589004_Sob?suky 592188_Horn?_N?m?? 556858_Bravantice 585432_Lou?ka 588458_Hole?ov 590096_?ub??ov 514705_Lipn?k_nad_Be?vou 540684_P?se?n? 552810_Naho?ovice 547450_V?kleky 540986_Sobot?n 592382_Mist?ice 585556_Neubuz 589195_Zdounky 553247_Kop?ivn? 592251_Keln?ky 570281_Stavenice 552259_Olbramice 597945_V?clavov 585769_Slopn? 505587_Uni?ov 517585_Rakov 536687_Klopina 592285_Korytn? _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org(mailto:Talk-cz at openstreetmap.org) https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz (https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz) " _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140218/a16151a5/attachment.html>

18.2.2014 06:38:18 (#10)
gravatar

Pavel Kwiecien

<pavel.kwiecien at seznam.cz>
48 5000
Podlo??m si pod vrstvu osm souboru Openstreetmap (Mapnik), v JOSM menu Mapov? podklady/Openstreetmap (Mapnik), prohl?dnu data, jestli se tam ji? domy vyskytuj? a pot? je bu? ve vrstv? osm souboru sma?u nebo kde to je jednodu??? p?ekop?ruj? vybran? domy do nov? vrstvy. Pavel Kwiecien ?
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Zden?k Pra??k <ZPrazak at seznam.cz> Datum: 18. 2. 2014 P?edm?t: Re: [Talk-cz] info ruian import " Je?t? dotaz k bodu 2 - jak m?m v JOSM vybrat pouze ji? ud?lan? budovy ke smaz?n? Pra??k ---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Zden?k Pra??k <ZPrazak at seznam.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> Datum: 18. 2. 2014 16:43:53 P?edm?t: Re: [Talk-cz] info ruian import " Dob?e za?nu tedy odzadu Pra??k ---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Pavel Kwiecien <pavel.kwiecien at seznam.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> Datum: 18. 2. 2014 16:08:26 P?edm?t: Re: [Talk-cz] info ruian import " Ahoj, nejprve je pot?eba rozum?t tomuto seznamu. Program proj??d? seznam katastr?ln?ch ?zem? http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=META:SESTAVA:MDR001_XSLT:WEBCUZK_ KRAJEKOD:660 (http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=META:SESTAVA:MDR001_XSLT:WEBCUZK_KRAJEKOD:660) a pot? mi osmosis vyhod? kolik je v hledan?m ?zem? budov. Podle toho seznamu se pak hled? obec s RUIAN ??slem, pod kterou zadan? katastr?ln? ?zem? pat??. Takhle se tam dostal i nap?. Lipn?k nad Be?vou, kde chyb? budovy v ??stech Nov? Dvory a Podh?ra. Pro v?t?? p?ehlednost by tam asi m?lo b?t napsan? jm?no i doty?n?ho katastr?ln?ho ?zem?. Ob?as se stane, ?e v seznamu je i obec, kde nen? zcela dod?lan? digit?ln? katastr?ln? mapa, a tak je na zv??enou, jestli t?ch p?r bar?k? nahr?vat. Postup jak to prov?d?m import: 1) ozna??m si v?echny domy a na maxim?ln? zv?t?en? cuzk:km (okolo 0.2 m) dorovn?m hrany, t?m odstran?m nep?esnosti p?i p?evodu S-JSTK -> WGS84 2) pokud to je obec jako Lipn?k nad Be?vou, tak vyma?u v?echny bar?ky, kde ji? jsou ud?lan? -- p?es Openstreetmap (Mapnik) 3) p?evedu relace na multipolygony, p??padn? je vyma?u 4) nahraju data z openstreetmap 5) dopln?m Tracerem ostatn? stavebn? objekty + kontrola dat jestli mi RUIAN nedal ji? neexistuj?c? budovy, zam?nil dvory za domy atd. 6) validace (p?ek???en? budovy, cesty p?es bar?ky, ...) 7) export dat Pro men?? vesnici to trv?, asi tak 10 minut. soubory lze st?hnout http://optics.fjfi.cvut.cz/~kwiecien/ruian_soubory.zip Zdrav? Pavel Kwiecien ---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Zden?k Pra??k <zprazak at seznam.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> Datum: 18. 2. 2014 14:42:05 P?edm?t: Re: [Talk-cz] info ruian import " Pokud mi po?le? u? p?ipraven? .osm soubory tak s importem a kontrolou v?etn? dopln?n? pomohu Pra??k Dne 18. ?nora 2014 9:27 Pavel Kwiecien <pavel.kwiecien at seznam.cz (mailto:pavel.kwiecien at seznam.cz)> napsal(a): " Ahoj, ji? asi m?s?c a p?l prov?d?m import budov z RUIANu, dosud jsem naimportoval zhruba 80000 budov 1) u sv?ch import? provedu zm?nu z ref:ruian na ref:ruian:building 2) KM-D - katastr?ln? mapa digitalizovan?: podle seznamu katastr?ln?ch ?zem? je ?etnost t?to mapy 8,5 %. Pokud je ?zem? pod touto mapou, tak nelze z?skat RUIAN data budov a pozemk? a tvorba budov nap?. Tracerem je tak? velmi chybov?. 3) pokud by se cht?l n?kdo p?idat k importu budov, tak na konci emailu je seznam obc? z Vyso?iny a zbytku Moravy, ve kter?ch je podez?en? na chyb?j?c? budovy. Bu? je m??e naklikat pomoc? RUIAN tracerem (brzo se uklik? k smrti) nebo mohu poskytnout u? p?ipraven? .osm soubory, ve kter?ch je pot?eba prov?st pouze kontrolu a v?b?r dat a dopln?n? dal??ch stavebn?ch objekt? tracerem. Zdrav? Pavel Kwiecien 591947_Zahr?dka 547760_?ernovice 590754_Jarom??ice 568660_Havl??kova_Borov? 596051_L?sek 561100_Lidma? 568490_?achot?n 591505_Py?el 548561_Po??tky 593117_Ivanovice 590576_Dukovany 548146_Koberovice 590347_Bochovice 547999_Humpolec 548090_Kali?t? 537608_?stra??n 595721_Chlum?t?n 594849_Suchohrdly 590282_Ba?ice 545040_Radotice 550141_Medlovice 554898_Rost?nice-Zvonovice 557048_Mou??nov 553964_?astohostice 590622_Hodov 596396_Pavlov 548472_Obrata? 594725_Re?ice 596205_N??kov 595047_Vedrovice 597155_Zvole 594733_Rozko? 591777_Studnice 591980_Zv?rkovice 561347_Martinice 598704_???kov 568414_Havl??k?v_Brod 529869_D?l 548219_K?elovice 584584_Krumv?? 591700_Slavi?ky 548502_On?ov 537730_?t?chovi?ky 590304_Benetice 595934_K?i??nkov 548774_Seno?aty 590631_Horn?_He?manice 590444_?echo?ovice 545180_Slav?kovice 561461_Jankov 548375_?e?kovice 595861_Korou?n? 590878_Kom?rovice 561240_Bo?etice 569089_Male? 596388_Pavl?nov 595438_?ern? 590550_Doln?_Vil?movice 568929_Kr?sn?_Hora 573582_V?ska 549215_?eliv 582883_Brat?ice 596159_Moraveck?_Pavlovice 568902_Ko?l? 569402_Ru?inov 561096_Hojovice 594113_Host?radice 595594_Her?lec 596302_Ol?? 569569_Sv?tl?_nad_S?zavou 593150_Koj?tky 591602_Rohy 596566_Radost?n 595985_Ku?imsk?_Nov?_Ves 591181_Moravsk?_Bud?jovice 595993_Ku?imsk?_Jest?ab? 591807_?ebkovice 569160_Nov?_Ves_u_Chot?bo?e 547689_??slavsko 594369_Litobrat?ice 596990_Velk?_Janovice 590240_?ele? 597686_Norber?any 536521_Jind?ichov 589641_Kov?lovice-Os??any 552330_Hl?snice 592021_B?nov 517836_Sob??ky 589004_Sob?suky 592188_Horn?_N?m?? 556858_Bravantice 585432_Lou?ka 588458_Hole?ov 590096_?ub??ov 514705_Lipn?k_nad_Be?vou 540684_P?se?n? 552810_Naho?ovice 547450_V?kleky 540986_Sobot?n 592382_Mist?ice 585556_Neubuz 589195_Zdounky 553247_Kop?ivn? 592251_Keln?ky 570281_Stavenice 552259_Olbramice 597945_V?clavov 585769_Slopn? 505587_Uni?ov 517585_Rakov 536687_Klopina 592285_Korytn? _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org(mailto:Talk-cz at openstreetmap.org) https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz (https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz) " _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140218/894a0cf5/attachment-0001.html>

18.2.2014 07:02:06 (#11)
gravatar

Zdeněk Pražák

<ZPrazak at seznam.cz>
784
Nedaj? se v JOSM n?jak?m p??kazem ve vrstv? vybrat pouze budovy nebo objekty stejn?ch definovan?ch vlastnost? Pra??k
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Pavel Kwiecien <pavel.kwiecien at seznam.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> Datum: 18. 2. 2014 18:39:10 P?edm?t: Re: [Talk-cz] info ruian import " Podlo??m si pod vrstvu osm souboru Openstreetmap (Mapnik), v JOSM menu Mapov? podklady/Openstreetmap (Mapnik), prohl?dnu data, jestli se tam ji? domy vyskytuj? a pot? je bu? ve vrstv? osm souboru sma?u nebo kde to je jednodu??? p?ekop?ruj? vybran? domy do nov? vrstvy. Pavel Kwiecien ? ---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Zden?k Pra??k <ZPrazak at seznam.cz> Datum: 18. 2. 2014 P?edm?t: Re: [Talk-cz] info ruian import " Je?t? dotaz k bodu 2 - jak m?m v JOSM vybrat pouze ji? ud?lan? budovy ke smaz?n? Pra??k ---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Zden?k Pra??k <ZPrazak at seznam.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> Datum: 18. 2. 2014 16:43:53 P?edm?t: Re: [Talk-cz] info ruian import " Dob?e za?nu tedy odzadu Pra??k ---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Pavel Kwiecien <pavel.kwiecien at seznam.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> Datum: 18. 2. 2014 16:08:26 P?edm?t: Re: [Talk-cz] info ruian import " Ahoj, nejprve je pot?eba rozum?t tomuto seznamu. Program proj??d? seznam katastr?ln?ch ?zem? http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=META:SESTAVA:MDR001_XSLT:WEBCUZK_ KRAJEKOD:660 (http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=META:SESTAVA:MDR001_XSLT:WEBCUZK_KRAJEKOD:660) a pot? mi osmosis vyhod? kolik je v hledan?m ?zem? budov. Podle toho seznamu se pak hled? obec s RUIAN ??slem, pod kterou zadan? katastr?ln? ?zem? pat??. Takhle se tam dostal i nap?. Lipn?k nad Be?vou, kde chyb? budovy v ??stech Nov? Dvory a Podh?ra. Pro v?t?? p?ehlednost by tam asi m?lo b?t napsan? jm?no i doty?n?ho katastr?ln?ho ?zem?. Ob?as se stane, ?e v seznamu je i obec, kde nen? zcela dod?lan? digit?ln? katastr?ln? mapa, a tak je na zv??enou, jestli t?ch p?r bar?k? nahr?vat. Postup jak to prov?d?m import: 1) ozna??m si v?echny domy a na maxim?ln? zv?t?en? cuzk:km (okolo 0.2 m) dorovn?m hrany, t?m odstran?m nep?esnosti p?i p?evodu S-JSTK -> WGS84 2) pokud to je obec jako Lipn?k nad Be?vou, tak vyma?u v?echny bar?ky, kde ji? jsou ud?lan? -- p?es Openstreetmap (Mapnik) 3) p?evedu relace na multipolygony, p??padn? je vyma?u 4) nahraju data z openstreetmap 5) dopln?m Tracerem ostatn? stavebn? objekty + kontrola dat jestli mi RUIAN nedal ji? neexistuj?c? budovy, zam?nil dvory za domy atd. 6) validace (p?ek???en? budovy, cesty p?es bar?ky, ...) 7) export dat Pro men?? vesnici to trv?, asi tak 10 minut. soubory lze st?hnout http://optics.fjfi.cvut.cz/~kwiecien/ruian_soubory.zip Zdrav? Pavel Kwiecien ---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Zden?k Pra??k <zprazak at seznam.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> Datum: 18. 2. 2014 14:42:05 P?edm?t: Re: [Talk-cz] info ruian import " Pokud mi po?le? u? p?ipraven? .osm soubory tak s importem a kontrolou v?etn? dopln?n? pomohu Pra??k Dne 18. ?nora 2014 9:27 Pavel Kwiecien <pavel.kwiecien at seznam.cz (mailto:pavel.kwiecien at seznam.cz)> napsal(a): " Ahoj, ji? asi m?s?c a p?l prov?d?m import budov z RUIANu, dosud jsem naimportoval zhruba 80000 budov 1) u sv?ch import? provedu zm?nu z ref:ruian na ref:ruian:building 2) KM-D - katastr?ln? mapa digitalizovan?: podle seznamu katastr?ln?ch ?zem? je ?etnost t?to mapy 8,5 %. Pokud je ?zem? pod touto mapou, tak nelze z?skat RUIAN data budov a pozemk? a tvorba budov nap?. Tracerem je tak? velmi chybov?. 3) pokud by se cht?l n?kdo p?idat k importu budov, tak na konci emailu je seznam obc? z Vyso?iny a zbytku Moravy, ve kter?ch je podez?en? na chyb?j?c? budovy. Bu? je m??e naklikat pomoc? RUIAN tracerem (brzo se uklik? k smrti) nebo mohu poskytnout u? p?ipraven? .osm soubory, ve kter?ch je pot?eba prov?st pouze kontrolu a v?b?r dat a dopln?n? dal??ch stavebn?ch objekt? tracerem. Zdrav? Pavel Kwiecien 591947_Zahr?dka 547760_?ernovice 590754_Jarom??ice 568660_Havl??kova_Borov? 596051_L?sek 561100_Lidma? 568490_?achot?n 591505_Py?el 548561_Po??tky 593117_Ivanovice 590576_Dukovany 548146_Koberovice 590347_Bochovice 547999_Humpolec 548090_Kali?t? 537608_?stra??n 595721_Chlum?t?n 594849_Suchohrdly 590282_Ba?ice 545040_Radotice 550141_Medlovice 554898_Rost?nice-Zvonovice 557048_Mou??nov 553964_?astohostice 590622_Hodov 596396_Pavlov 548472_Obrata? 594725_Re?ice 596205_N??kov 595047_Vedrovice 597155_Zvole 594733_Rozko? 591777_Studnice 591980_Zv?rkovice 561347_Martinice 598704_???kov 568414_Havl??k?v_Brod 529869_D?l 548219_K?elovice 584584_Krumv?? 591700_Slavi?ky 548502_On?ov 537730_?t?chovi?ky 590304_Benetice 595934_K?i??nkov 548774_Seno?aty 590631_Horn?_He?manice 590444_?echo?ovice 545180_Slav?kovice 561461_Jankov 548375_?e?kovice 595861_Korou?n? 590878_Kom?rovice 561240_Bo?etice 569089_Male? 596388_Pavl?nov 595438_?ern? 590550_Doln?_Vil?movice 568929_Kr?sn?_Hora 573582_V?ska 549215_?eliv 582883_Brat?ice 596159_Moraveck?_Pavlovice 568902_Ko?l? 569402_Ru?inov 561096_Hojovice 594113_Host?radice 595594_Her?lec 596302_Ol?? 569569_Sv?tl?_nad_S?zavou 593150_Koj?tky 591602_Rohy 596566_Radost?n 595985_Ku?imsk?_Nov?_Ves 591181_Moravsk?_Bud?jovice 595993_Ku?imsk?_Jest?ab? 591807_?ebkovice 569160_Nov?_Ves_u_Chot?bo?e 547689_??slavsko 594369_Litobrat?ice 596990_Velk?_Janovice 590240_?ele? 597686_Norber?any 536521_Jind?ichov 589641_Kov?lovice-Os??any 552330_Hl?snice 592021_B?nov 517836_Sob??ky 589004_Sob?suky 592188_Horn?_N?m?? 556858_Bravantice 585432_Lou?ka 588458_Hole?ov 590096_?ub??ov 514705_Lipn?k_nad_Be?vou 540684_P?se?n? 552810_Naho?ovice 547450_V?kleky 540986_Sobot?n 592382_Mist?ice 585556_Neubuz 589195_Zdounky 553247_Kop?ivn? 592251_Keln?ky 570281_Stavenice 552259_Olbramice 597945_V?clavov 585769_Slopn? 505587_Uni?ov 517585_Rakov 536687_Klopina 592285_Korytn? _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org(mailto:Talk-cz at openstreetmap.org) https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz (https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz) " _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140218/f402d188/attachment.html>

18.2.2014 07:27:02 (#12)
gravatar

xkomczax at centrum.cz

<xkomczax at centrum.cz>
204 2794
Zd?rek, jo, jde to p?es filtry - https://josm.openstreetmap.de/wiki/Help/Dialog/Filter . Bu?to si p?es n? nech?? skr?t vybran? objekty nebo naopak nech?? zobrazit pouze vybran? vybran? objekty xkomczax ______________________________________________________________ zobrazit citaci
> Od: "Zden?k Pra??k" <ZPrazak at seznam.cz> > Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> > Datum: 18.02.2014 19:03 > P?edm?t: Re: [Talk-cz] info ruian import > >Nedaj? se v JOSM n?jak?m p??kazem ve vrstv? vybrat pouze budovy nebo objekty >stejn?ch definovan?ch vlastnost? >Pra??k > >---------- P?vodn? zpr?va ---------- >Od: Pavel Kwiecien <pavel.kwiecien at seznam.cz> >Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> >Datum: 18. 2. 2014 18:39:10 >P?edm?t: Re: [Talk-cz] info ruian import > >" >Podlo??m si pod vrstvu osm souboru Openstreetmap (Mapnik), v JOSM menu >Mapov? podklady/Openstreetmap (Mapnik), prohl?dnu data, jestli se tam ji? >domy vyskytuj? a pot? je bu? ve vrstv? osm souboru sma?u nebo kde to je >jednodu??? p?ekop?ruj? vybran? domy do nov? vrstvy. > >Pavel Kwiecien >? > >---------- P?vodn? zpr?va ---------- >Od: Zden?k Pra??k <ZPrazak at seznam.cz> >Datum: 18. 2. 2014 >P?edm?t: Re: [Talk-cz] info ruian import > >" >Je?t? dotaz k bodu 2 - jak m?m v JOSM vybrat pouze ji? ud?lan? budovy ke >smaz?n? >Pra??k > >---------- P?vodn? zpr?va ---------- >Od: Zden?k Pra??k <ZPrazak at seznam.cz> >Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> >Datum: 18. 2. 2014 16:43:53 >P?edm?t: Re: [Talk-cz] info ruian import > >" >Dob?e za?nu tedy odzadu >Pra??k > >---------- P?vodn? zpr?va ---------- >Od: Pavel Kwiecien <pavel.kwiecien at seznam.cz> >Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> >Datum: 18. 2. 2014 16:08:26 >P?edm?t: Re: [Talk-cz] info ruian import > >" >Ahoj, >nejprve je pot?eba rozum?t tomuto seznamu. Program proj??d? seznam >katastr?ln?ch ?zem? >http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=META:SESTAVA:MDR001_XSLT:WEBCUZK_ >KRAJEKOD:660 >(http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=META:SESTAVA:MDR001_XSLT:WEBCUZK_KRAJEKOD:660) > >a pot? mi osmosis vyhod? kolik je v hledan?m ?zem? budov. Podle toho seznamu >se pak hled? obec s RUIAN ??slem, pod kterou zadan? katastr?ln? ?zem? pat??. >Takhle se tam dostal i nap?. Lipn?k nad Be?vou, kde chyb? budovy v ??stech >Nov? Dvory a Podh?ra. Pro v?t?? p?ehlednost by tam asi m?lo b?t napsan? >jm?no i doty?n?ho katastr?ln?ho ?zem?. Ob?as se stane, ?e v seznamu je i >obec, kde nen? zcela dod?lan? digit?ln? katastr?ln? mapa, a tak je na >zv??enou, jestli t?ch p?r bar?k? nahr?vat. > >Postup jak to prov?d?m import: >1) ozna??m si v?echny domy a na maxim?ln? zv?t?en? cuzk:km (okolo 0.2 m) >dorovn?m hrany, t?m odstran?m nep?esnosti p?i p?evodu S-JSTK -> WGS84 >2) pokud to je obec jako Lipn?k nad Be?vou, tak vyma?u v?echny bar?ky, kde >ji? jsou ud?lan? -- p?es Openstreetmap (Mapnik) >3) p?evedu relace na multipolygony, p??padn? je vyma?u >4) nahraju data z openstreetmap >5) dopln?m Tracerem ostatn? stavebn? objekty + kontrola dat jestli mi RUIAN >nedal ji? neexistuj?c? budovy, zam?nil dvory za domy atd. >6) validace (p?ek???en? budovy, cesty p?es bar?ky, ...) >7) export dat > >Pro men?? vesnici to trv?, asi tak 10 minut. > >soubory lze st?hnout >http://optics.fjfi.cvut.cz/~kwiecien/ruian_soubory.zip > >Zdrav? Pavel Kwiecien > > >---------- P?vodn? zpr?va ---------- >Od: Zden?k Pra??k <zprazak at seznam.cz> >Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> >Datum: 18. 2. 2014 14:42:05 >P?edm?t: Re: [Talk-cz] info ruian import > >" > > >Pokud mi po?le? u? p?ipraven? .osm soubory tak s importem a kontrolou v?etn? >dopln?n? pomohu > >Pra??k > > > > > >Dne 18. ?nora 2014 9:27 Pavel Kwiecien <pavel.kwiecien at seznam.cz >(mailto:pavel.kwiecien at seznam.cz)> napsal(a): >" >Ahoj, ji? asi m?s?c a p?l prov?d?m import budov z RUIANu, dosud jsem >naimportoval zhruba 80000 budov > >1) u sv?ch import? provedu zm?nu z ref:ruian na ref:ruian:building > >2) KM-D - katastr?ln? mapa digitalizovan?: podle seznamu katastr?ln?ch ?zem? >je ?etnost t?to mapy 8,5 %. Pokud je ?zem? pod touto mapou, tak nelze z?skat >RUIAN data budov a pozemk? a tvorba budov nap?. Tracerem je tak? velmi >chybov?. > >3) pokud by se cht?l n?kdo p?idat k importu budov, tak na konci emailu je >seznam obc? z Vyso?iny a zbytku Moravy, ve kter?ch je podez?en? na chyb?j?c? >budovy. Bu? je m??e naklikat pomoc? RUIAN tracerem (brzo se uklik? k smrti) >nebo mohu poskytnout u? p?ipraven? .osm soubory, ve kter?ch je pot?eba >prov?st pouze kontrolu a v?b?r dat a dopln?n? dal??ch stavebn?ch objekt? >tracerem. > > >Zdrav? Pavel Kwiecien > >591947_Zahr?dka >547760_?ernovice >590754_Jarom??ice >568660_Havl??kova_Borov? >596051_L?sek >561100_Lidma? >568490_?achot?n >591505_Py?el >548561_Po??tky >593117_Ivanovice >590576_Dukovany >548146_Koberovice >590347_Bochovice >547999_Humpolec >548090_Kali?t? >537608_?stra??n >595721_Chlum?t?n >594849_Suchohrdly >590282_Ba?ice >545040_Radotice >550141_Medlovice >554898_Rost?nice-Zvonovice >557048_Mou??nov >553964_?astohostice >590622_Hodov >596396_Pavlov >548472_Obrata? >594725_Re?ice >596205_N??kov >595047_Vedrovice >597155_Zvole >594733_Rozko? >591777_Studnice >591980_Zv?rkovice >561347_Martinice >598704_???kov >568414_Havl??k?v_Brod >529869_D?l >548219_K?elovice >584584_Krumv?? >591700_Slavi?ky >548502_On?ov >537730_?t?chovi?ky >590304_Benetice >595934_K?i??nkov >548774_Seno?aty >590631_Horn?_He?manice >590444_?echo?ovice >545180_Slav?kovice >561461_Jankov >548375_?e?kovice >595861_Korou?n? >590878_Kom?rovice >561240_Bo?etice >569089_Male? >596388_Pavl?nov >595438_?ern? >590550_Doln?_Vil?movice >568929_Kr?sn?_Hora >573582_V?ska >549215_?eliv >582883_Brat?ice >596159_Moraveck?_Pavlovice >568902_Ko?l? >569402_Ru?inov >561096_Hojovice >594113_Host?radice >595594_Her?lec >596302_Ol?? >569569_Sv?tl?_nad_S?zavou >593150_Koj?tky >591602_Rohy >596566_Radost?n >595985_Ku?imsk?_Nov?_Ves >591181_Moravsk?_Bud?jovice >595993_Ku?imsk?_Jest?ab? >591807_?ebkovice >569160_Nov?_Ves_u_Chot?bo?e >547689_??slavsko >594369_Litobrat?ice >596990_Velk?_Janovice >590240_?ele? >597686_Norber?any >536521_Jind?ichov >589641_Kov?lovice-Os??any >552330_Hl?snice >592021_B?nov >517836_Sob??ky >589004_Sob?suky >592188_Horn?_N?m?? >556858_Bravantice >585432_Lou?ka >588458_Hole?ov >590096_?ub??ov >514705_Lipn?k_nad_Be?vou >540684_P?se?n? >552810_Naho?ovice >547450_V?kleky >540986_Sobot?n >592382_Mist?ice >585556_Neubuz >589195_Zdounky >553247_Kop?ivn? >592251_Keln?ky >570281_Stavenice >552259_Olbramice >597945_V?clavov >585769_Slopn? >505587_Uni?ov >517585_Rakov >536687_Klopina >592285_Korytn? > > > >_______________________________________________ >Talk-cz mailing list >Talk-cz at openstreetmap.org(mailto:Talk-cz at openstreetmap.org) >https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >(https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz) > >" > > > >_______________________________________________ >Talk-cz mailing list >Talk-cz at openstreetmap.org >https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" >_______________________________________________ >Talk-cz mailing list >Talk-cz at openstreetmap.org >https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" >_______________________________________________ >Talk-cz mailing list >Talk-cz at openstreetmap.org >https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" >_______________________________________________ >Talk-cz mailing list >Talk-cz at openstreetmap.org >https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" >_______________________________________________ >Talk-cz mailing list >Talk-cz at openstreetmap.org >https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz"= > >---------- > >_______________________________________________ >Talk-cz mailing list >Talk-cz at openstreetmap.org >https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

18.2.2014 07:29:38 (#13)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
414 1552
Daji - filtrem. Ctrl+F a pak trocha koumani, co tam napsat podle te tabulky. Dalibor Sent from my HTC
----- Reply message ----- From: "Zden?k Pra??k" <ZPrazak at seznam.cz> To: "OpenStreetMap Czech Republic" <talk-cz at openstreetmap.org> Subject: [Talk-cz] info ruian import Date: Tue, Feb 18, 2014 19:02 Nedaj? se v JOSM n?jak?m p??kazem ve vrstv? vybrat pouze budovy nebo objekty stejn?ch definovan?ch vlastnost? Pra??k ---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Pavel Kwiecien <pavel.kwiecien at seznam.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> Datum: 18. 2. 2014 18:39:10 P?edm?t: Re: [Talk-cz] info ruian import Podlo??m si pod vrstvu osm souboru Openstreetmap (Mapnik), v JOSM menu Mapov? podklady/Openstreetmap (Mapnik), prohl?dnu data, jestli se tam ji? domy vyskytuj? a pot? je bu? ve vrstv? osm souboru sma?u nebo kde to je jednodu??? p?ekop?ruj? vybran? domy do nov? vrstvy. Pavel Kwiecien ---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Zden?k Pra??k <ZPrazak at seznam.cz> Datum: 18. 2. 2014 P?edm?t: Re: [Talk-cz] info ruian import Je?t? dotaz k bodu 2 - jak m?m v JOSM vybrat pouze ji? ud?lan? budovy ke smaz?n? Pra??k ---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Zden?k Pra??k <ZPrazak at seznam.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> Datum: 18. 2. 2014 16:43:53 P?edm?t: Re: [Talk-cz] info ruian import Dob?e za?nu tedy odzadu Pra??k ---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Pavel Kwiecien <pavel.kwiecien at seznam.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> Datum: 18. 2. 2014 16:08:26 P?edm?t: Re: [Talk-cz] info ruian import Ahoj, nejprve je pot?eba rozum?t tomuto seznamu. Program proj??d? seznam katastr?ln?ch ?zem? http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=META:SESTAVA:MDR001_XSLT:WEBCUZK_KRAJEKOD:660 a pot? mi osmosis vyhod? kolik je v hledan?m ?zem? budov. Podle toho seznamu se pak hled? obec s RUIAN ??slem, pod kterou zadan? katastr?ln? ?zem? pat??. Takhle se tam dostal i nap?. Lipn?k nad Be?vou, kde chyb? budovy v ??stech Nov? Dvory a Podh?ra. Pro v?t?? p?ehlednost by tam asi m?lo b?t napsan? jm?no i doty?n?ho katastr?ln?ho ?zem?. Ob?as se stane, ?e v seznamu je i obec, kde nen? zcela dod?lan? digit?ln? katastr?ln? mapa, a tak je na zv??enou, jestli t?ch p?r bar?k? nahr?vat. Postup jak to prov?d?m import: 1) ozna??m si v?echny domy a na maxim?ln? zv?t?en? cuzk:km (okolo 0.2 m) dorovn?m hrany, t?m odstran?m nep?esnosti p?i p?evodu S-JSTK -> WGS84 2) pokud to je obec jako Lipn?k nad Be?vou, tak vyma?u v?echny bar?ky, kde ji? jsou ud?lan? -- p?es Openstreetmap (Mapnik) 3) p?evedu relace na multipolygony, p??padn? je vyma?u 4) nahraju data z openstreetmap 5) dopln?m Tracerem ostatn? stavebn? objekty + kontrola dat jestli mi RUIAN nedal ji? neexistuj?c? budovy, zam?nil dvory za domy atd. 6) validace (p?ek???en? budovy, cesty p?es bar?ky, ...) 7) export dat Pro men?? vesnici to trv?, asi tak 10 minut. soubory lze st?hnout http://optics.fjfi.cvut.cz/~kwiecien/ruian_soubory.zip Zdrav? Pavel Kwiecien ---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Zden?k Pra??k <zprazak at seznam.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> Datum: 18. 2. 2014 14:42:05 P?edm?t: Re: [Talk-cz] info ruian import Pokud mi po?le? u? p?ipraven? .osm soubory tak s importem a kontrolou v?etn? dopln?n? pomohu Pra??k Dne 18. ?nora 2014 9:27 Pavel Kwiecien <pavel.kwiecien at seznam.cz> napsal(a): Ahoj, ji? asi m?s?c a p?l prov?d?m import budov z RUIANu, dosud jsem naimportoval zhruba 80000 budov 1) u sv?ch import? provedu zm?nu z ref:ruian na ref:ruian:building 2) KM-D - katastr?ln? mapa digitalizovan?: podle seznamu katastr?ln?ch ?zem? je ?etnost t?to mapy 8,5 %. Pokud je ?zem? pod touto mapou, tak nelze z?skat RUIAN data budov a pozemk? a tvorba budov nap?. Tracerem je tak? velmi chybov?. 3) pokud by se cht?l n?kdo p?idat k importu budov, tak na konci emailu je seznam obc? z Vyso?iny a zbytku Moravy, ve kter?ch je podez?en? na chyb?j?c? budovy. Bu? je m??e naklikat pomoc? RUIAN tracerem (brzo se uklik? k smrti) nebo mohu poskytnout u? p?ipraven? .osm soubory, ve kter?ch je pot?eba prov?st pouze kontrolu a v?b?r dat a dopln?n? dal??ch stavebn?ch objekt? tracerem. Zdrav? Pavel Kwiecien 591947_Zahr?dka 547760_?ernovice 590754_Jarom??ice 568660_Havl??kova_Borov? 596051_L?sek 561100_Lidma? 568490_?achot?n 591505_Py?el 548561_Po??tky 593117_Ivanovice 590576_Dukovany 548146_Koberovice 590347_Bochovice 547999_Humpolec 548090_Kali?t? 537608_?stra??n 595721_Chlum?t?n 594849_Suchohrdly 590282_Ba?ice 545040_Radotice 550141_Medlovice 554898_Rost?nice-Zvonovice 557048_Mou??nov 553964_?astohostice 590622_Hodov 596396_Pavlov 548472_Obrata? 594725_Re?ice 596205_N??kov 595047_Vedrovice 597155_Zvole 594733_Rozko? 591777_Studnice 591980_Zv?rkovice 561347_Martinice 598704_???kov 568414_Havl??k?v_Brod 529869_D?l 548219_K?elovice 584584_Krumv?? 591700_Slavi?ky 548502_On?ov 537730_?t?chovi?ky 590304_Benetice 595934_K?i??nkov 548774_Seno?aty 590631_Horn?_He?manice 590444_?echo?ovice 545180_Slav?kovice 561461_Jankov 548375_?e?kovice 595861_Korou?n? 590878_Kom?rovice 561240_Bo?etice 569089_Male? 596388_Pavl?nov 595438_?ern? 590550_Doln?_Vil?movice 568929_Kr?sn?_Hora 573582_V?ska 549215_?eliv 582883_Brat?ice 596159_Moraveck?_Pavlovice 568902_Ko?l? 569402_Ru?inov 561096_Hojovice 594113_Host?radice 595594_Her?lec 596302_Ol?? 569569_Sv?tl?_nad_S?zavou 593150_Koj?tky 591602_Rohy 596566_Radost?n 595985_Ku?imsk?_Nov?_Ves 591181_Moravsk?_Bud?jovice 595993_Ku?imsk?_Jest?ab? 591807_?ebkovice 569160_Nov?_Ves_u_Chot?bo?e 547689_??slavsko 594369_Litobrat?ice 596990_Velk?_Janovice 590240_?ele? 597686_Norber?any 536521_Jind?ichov 589641_Kov?lovice-Os??any 552330_Hl?snice 592021_B?nov 517836_Sob??ky 589004_Sob?suky 592188_Horn?_N?m?? 556858_Bravantice 585432_Lou?ka 588458_Hole?ov 590096_?ub??ov 514705_Lipn?k_nad_Be?vou 540684_P?se?n? 552810_Naho?ovice 547450_V?kleky 540986_Sobot?n 592382_Mist?ice 585556_Neubuz 589195_Zdounky 553247_Kop?ivn? 592251_Keln?ky 570281_Stavenice 552259_Olbramice 597945_V?clavov 585769_Slopn? 505587_Uni?ov 517585_Rakov 536687_Klopina 592285_Korytn? _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140218/4835f69f/attachment-0001.html>

26.2.2014 11:20:46 (#14)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1054 1226
On Tue 2014-02-18 09:52:07, Mari?n Kyral wrote: zobrazit citaci
> > > Dne 18.2.2014 09:27, Pavel Kwiecien napsal: > > > 3) pokud by se cht?l n?kdo p?idat k importu budov, tak na konci emailu je seznam obc? z Vyso?iny a zbytku Moravy, ve kter?ch je podez?en? na chyb?j?c? budovy. Bu? je m??e naklikat pomoc? RUIAN tracerem (brzo se uklik? k smrti) nebo mohu poskytnout u? p?ipraven? .osm soubory, ve kter?ch je pot?eba prov?st pouze kontrolu a v?b?r dat a dopln?n? dal??ch stavebn?ch objekt? tracerem. > > Jo. To jsou ti klika?i, co tam napr?skaj budovy hlava nehlava, ani to > po??dn? nezkontroluj? a jedou d?l.
A diky jim, protoze mame budovy v mape... Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

« zpět na výpis měsíce