POI importer

 Marián Kyral provozuje aplikaci POI Importer. Zde jsou nahrané sady dat od třetích sad a přehledně zobrazuje, zda tyto objekty už jsou v mapě. K dispozici je též experimentální POI Importer, kde je o trochu více dat.

Zainteresovaní lidé z komunity

Aktuality