tkas 5 years ago
parent
commit
f81ec6f5f4
1 changed files with 7 additions and 7 deletions
  1. 7 7
      306.html

+ 7 - 7
306.html

@@ -140,7 +140,7 @@ xxx
 </div>
 <h2 id="wn306_about_us">O nás</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn306_12123">The English version of weeklyOSM is happy to say, that <a href="https://www.openstreetmap.org/user/Softgrow">Alex Sims aka Softgrow</a> from Adelaide joined the team. We welcome our first member from <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Australia">Down Under</a>.</li>
+ 	<li id="wn306_12123">Anglická část redakce WeeklyOSM s radostí oznamuje, že tým rozšířil <a href="https://www.openstreetmap.org/user/Softgrow">Alex Sims aka Softgrow</a> z australského Adelaide. Vítáme prvního člena od <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Australia">protinožců</a>.</li>
 </ul>
 <h2 id="wn306_mapping">Mapování</h2>
 <ul>
@@ -154,12 +154,12 @@ xxx
 </ul>
 <h2 id="wn306_community">Komunita</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn306_12091">Gregory Marler <a href="http://www.livingwithdragons.com/2016/05/from-a-to-g">continues his review</a> of <em>The OSM book</em> with comments about the interviews in the first half of the book.</li>
- 	<li id="wn306_12105">Rome based architect and designer <a href="http://www.matteoprati.com/">Mateo Prati</a> showcases his <a href="https://www.behance.net/gallery/36801691/Manhattan-and-OpenStreetMap-Data">3D views of Manhattan</a> made with <em>Blender</em> and OpenStreetMap data.</li>
- 	<li id="wn306_12081">The OpenStreetMap community in Ireland <a href="http://www.openstreetmap.ie/targets-hit-this-week-24th-may-2016/">blogged</a> about having finally reached 95% townland coverage. (A <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Townland">townland</a> is the small administrative division of land used in Ireland, there are around 61,000 nationwide.)</li>
- 	<li id="wn306_12086">In Latin America the number of country specific Telegram channels within the OSM community <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/List_of_OSM_centric_Telegram_accounts">continues to increase</a>. (via: <a href="https://twitter.com/OpenStreetMapAR/status/737066722847555584">Tweet from OSM Argentina</a>).</li>
- 	<li id="wn306_12095">H. Albrecht <a href="http://thread.gmane.org/gmane.comp.gis.openstreetmap.region.de/111777">asked</a> <img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/05/de.svg" alt="(German)" /> (<a href="https://translate.google.com/translate?sl=DE&amp;tl=cs&amp;u=https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-de/2016-March/112754.html">automatic translation</a>) questions about mapping in China a few weeks ago on the talk-de mailing list, now <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-de/2016-May/112996.html">reports back</a> <img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/05/de.svg" alt="(German)" /> (<a href="https://translate.google.com/translate?sl=DE&amp;tl=cs&amp;u=https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-de/2016-May/112996.html">automatic translation</a>) about his positive experience on his trip through China.</li>
- 	<li id="wn306_12078">Humberto Yances again <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-ec/2016-May/000406.html">points</a> <img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2015/01/es.svg" alt="(Spanisch)" /> (automatic <a href="https://translate.google.de/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-ec/2016-May/000406.html">translation</a>) to the HOT-Task about <a href="http://tasks.hotosm.org/project/1924">mapping</a> the coastal region of Ecuador as there are now new images from drones.</li>
+ 	<li id="wn306_12091">Gregory Marler <a href="http://www.livingwithdragons.com/2016/05/from-a-to-g">pokračuje ve své recenzi</a> knihy <em>The OSM book</em> s komentáři k rozhovorům v první polovině knihy.</li>
+ 	<li id="wn306_12105">Římský architekt a designér <a href="http://www.matteoprati.com/">Mateo Prati</a> předvedl své <a href="https://www.behance.net/gallery/36801691/Manhattan-and-OpenStreetMap-Data">3D pohledy Manhattanu</a> vytvořené s pomocí <em>Blenderu</em> a OpenStreetMap dat.</li>
+ 	<li id="wn306_12081">OpenStreetMap komunita v Irsku <a href="http://www.openstreetmap.ie/targets-hit-this-week-24th-may-2016/">bloguje</a> o dosažení 95% zmapovaných tonwlandů. (<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Townland">Townland</a> je malá administrativní jednotka členění země používaná v Irsku, kde jich je kolem 61 000.)</li>
+ 	<li id="wn306_12086">V Latinské americe <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/List_of_OSM_centric_Telegram_accounts">stále roste</a> počet kanálů Telegramu specifických pro OSM komunity. (via: <a href="https://twitter.com/OpenStreetMapAR/status/737066722847555584">Tweet z OSM Argentina</a>).</li>
+ 	<li id="wn306_12095">H. Albrecht <a href="http://thread.gmane.org/gmane.comp.gis.openstreetmap.region.de/111777">položil</a> <img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/05/de.svg" alt="(German)" /> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=DE&amp;tl=cs&amp;u=https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-de/2016-March/112754.html">překlad</a>) otázky ohledně mapování v Číně pár týdnů zpátky na mail listu talk-de. Nyní <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-de/2016-May/112996.html">informuje</a> <img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/05/de.svg" alt="(German)" /> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=DE&amp;tl=cs&amp;u=https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-de/2016-May/112996.html">překlad</a>) o svých pozitivních zkušenostech ze svého výletu po Číně.</li>
+ 	<li id="wn306_12078">Humberto Yances znovu <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-ec/2016-May/000406.html">upozorňuje</a> <img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2015/01/es.svg" alt="(Spanisch)" /> (automaticky <a href="https://translate.google.de/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-ec/2016-May/000406.html">překlad</a>) na úkol HOT na <a href="http://tasks.hotosm.org/project/1924">mapování</a> pobřežních regionů Ekvádoru, jelikož jsou dostupné nové snímky z dronů.</li>
 </ul>
 <h2 id="wn306_openstreetmap_foundation">Nadace OpenStreetMap</h2>
 <ul>