Browse Source

proofreading of 423

Marián Kyral 2 years ago
parent
commit
ed73a01fcc
1 changed files with 22 additions and 22 deletions
 1. 22 22
    423.html

+ 22 - 22
423.html

@@ -130,10 +130,10 @@ a {
 <h2>OSM CZ</h2>
 <ul>
  <li><a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2018-August/019607.html">Problémy</a> s LPIS tracerem v JOSM.</li>
- <li>V OSmHiCheck se <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2018-August/019617.html">přestaly</a> ignorovat fotky s tagem cyklo - hlásilo to spoustu nevyfocených rozcestníků pro cyklistiku ale teď je zase spousta nevyužitých fotek. Bude řešeno až v produkčním PhotoDB2.</li>
- <li>Prosba o <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2018-August/019625.html">zkušenosti</a> ohledně mapování rychlosti na silnicích v OpenStreetCam.</li>
+ <li>V OSmHiCheck se <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2018-August/019617.html">přestaly</a> ignorovat fotky s tagem cyklo - hlásilo to spoustu nevyfocených rozcestníků pro cyklistiku, ale teď je zase spousta nevyužitých fotek. Bude řešeno až v produkčním PhotoDB2.</li>
+ <li><a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2018-August/019625.html">Zkušenosti</a> s OpenStreetCam a mapováním rychlosti na silnicích?</li>
  <li>Rozjela se technická <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2018-August/019629.html">diskuze</a> o aktuálním fungování a možnostech satelitních navigačních systémů, GPS speciálně.</li>
- <li>Úvahy o vlastní <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2018-August/019634.html">kopii</a> heatmapy od Stravy pro potřeby mapování v OSM pro ČR (již je <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2018-August/019649.html">funkční</a></a>).</li>
+ <li>Úvahy o vlastní <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2018-August/019634.html">kopii</a> heatmapy od Stravy pro potřeby mapování v OSM pro ČR (již <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2018-August/019649.html">zprovozněno</a></a>).</li>
 </ul>
 
 <h2>OSM SK</h2>
@@ -144,23 +144,23 @@ a {
 <h2 id="wn423_mapping">Mapování</h2>
 <ul>
 	<li id="wn423_18264">Frederik Ramm <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/dev/2018-August/030355.html">publikoval</a> na dev mail listu kousky kódu,které použil pro hledání cesty s nejvíce členstvími v relaci. Nejzajímavější a nejpodivnější zjištění jsou zmíněna v následující diskuzi.</li>
- 	<li id="wn423_18265">Na talk mail listu byla <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/2018-August/081295.html">položena</a> otázka "Jak tagovat adresu, která nemá číslo domu?". Následující diskuze je ukázkou na rozdílnost mezi teorií toho, že adresa je jednoznačný identifikátor a realitou tam venku.</li>
- 	<li id="wn423_18260">Jyri-Petteri Paloposki <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2018-August/038683.html">píše</a> na tagging mail listu, že <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Key:winter_service">návrh</a> na tagování pro <code>winter_service</code>, původně nachystán uživatelem malenki, je k dispozici pro hlasování.</li>
+ 	<li id="wn423_18265">Na talk mail listu byla <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/2018-August/081295.html">položena</a> otázka "Jak tagovat adresu, která nemá číslo domu?". Následující diskuze ukazuje rozdíl mezi teorií, že adresa je jednoznačný identifikátor a realitou tam venku.</li>
+ 	<li id="wn423_18260">Jyri-Petteri Paloposki <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2018-August/038683.html">píše</a> na tagging mail listu, že <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Key:winter_service">návrh</a> na tagování pro <code>winter_service</code>, původně připravován uživatelem malenki, je k dispozici pro hlasování.</li>
 	<li id="wn423_18230">Smazání kempovacích míst (legální kempování v divočině) v severní části Černého lesa v Německu mělo nechtěný postranní efekt <a href="https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=711889#p711889">spuštění</a> diskuze ohledně utajení těchto míst <img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/12/de.svg" alt="(de)" /> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=711889#p711889">překlad</a>). Normálně dostanete polohu těchto míst po zařízení rezervace a zaplacení malého poplatku. Cílem je chránit místa před zneužitím a vandalizmem, což by mohlo vést k jejich zrušení.</li>
 </ul>
 <h2 id="wn423_community">Komunita</h2>
 <ul>
 	<li id="wn423_18261">Nespokojenost s kvalitou importu od firmy Facebook a jejich spoluprací s komunitou <a href="https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=63456">roste</a>. Dva z nejaktivnějších mapperů v Thajsku uvažují o tom, že se na mapování prostě vykašlou.</li>
- 	<li id="wn423_18252">Tištěné turistické mapy byly dříve vydávány hlavně státními kartografickými institucemi na základě jejich vlastních oficiálních dat. Na blogu o turistice <a href="https://www.longroad.de/?p=7109">sdílí</a> <img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/12/de.svg" alt="(de)" /> (automatický <a href="http://translate.google.com/translate?hl=en&amp;sl=de&amp;tl=cs&amp;u=https://www.longroad.de/?p=7109">překlad</a>) svou dobrou zkušenost s tištěnými mapami vytvořenými z OSM dat, které nahradily ty od státních institucí.</li>
- 	<li id="wn423_18258">aHaSaN <a href="https://www.openstreetmap.org/user/aHaSaN/diary/44812">píše</a> ve svém deníku o iniciativě vládních institucí v Bangladéši použít dobrovolnické mapování OSM pro zvýšení počtu členů komunit pro oblasti postižené změnou klimatu jako součást iniciativy LoGIC (Local Government Initiative for Climate Change).</li>
- 	<li id="wn423_18216">Uživatel gsa vytvořil <a href="https://nuntius35.gitlab.io/extremal_peaks/">mapu</a>, která ukazuje vrcholy hor se speciální vlastností. Pokud stojíte na vrcholu a podíváte se kolem horizontálně, většinu času vidíte vyšší horu. Na některých vrcholech, které nazývá "extrémní" to ale neplatí. Pokud stojíte na jejich vrcholu, kamkoliv se v okolí podíváte, je to dolů. Výpočet těchto vrcholů z OSM dat (<code>natural=peak</code> a <code>natural=volcano</code> provedl v GNU Octave. Použitý kód je zveřejněn na <a href="https://gitlab.com/nuntius35/extremal_peaks">GitLabu</a>.</li>
- 	<li id="wn423_18241">Christoph Hormann <a href="https://www.openstreetmap.org/user/imagico/diary/44612">vidí</a> potřebu OSM mít vlastní systém pro organizaci projektů a související komunikací, úkoly a sledování issues. Považuje využívání repozitářů na GitHubu pro sledování aktivit souvisejících s OSM Nadací OSM i dalšími skupinami jako jasný signál, že tyto věci jsou pro OSM komunitu důležité. Protože GitHub je primárně orientován n a vývoj software, nemusí to být pro mnoho OSM přispěvatelů známé prostředí. Pro jiné zase může být problém komerční status GitHubu. Navrhuje proto hostovat vlastní instanci nějakého open source řešení.</li>
- 	<li id="wn423_18262">Martijn van Exel nedávno <a href="https://ma.rtijn.org/2018/07/08/meet-your-mappers.html">představil</a> nový nástroj nazvaný <a href="https://mym.rtijn.org/"><em>potkej svého mappera</em></a>, který zjednodušuje nalezení mapperů v zadané oblasti. Nyní nástroj vylepšil na základě zpětné vazby jeho uživatelů. Hlavní změna, popsaná v jeho <a href="https://www.openstreetmap.org/user/mvexel/diary/44833">deníku</a>, je přidání obdélníkových vymezujících boxů pro výběr oblasti (bbox). To doplňuje dřívější možnost vybrat oblast pomocí OSM relace. Ostatní novinky zahrnují: alternativní Overpass API server a <strong>lokální</strong> kvalitativní zhodnocení mapperů v oblastí podobné jako v Pascalově nástroji <a href="http://hdyc.neis-one.org/">How Did You Contribute</a>.</li>
- 	<li id="wn423_18271"><a href="http://hdyc.neis-one.org/?PierZen">Pierre Béland</a> publikoval <a href="https://opendatalabrdc.github.io/Blog/index.html#!Database_Quality_Analysis_Building_overlaps_and_irregular_geometries_Various_cartographic_projects_comparison.md">příspěvek</a> na blogu o OpenDataDRC (iniciativa z <a href="https://www.facebook.com/OpenStreetMap.RDC">OSM-DRC</a> a <a href="http://potentiel3-0.org/index.php/en/">Potentiel 3.0</a>) a navrhuje kvalitativní indikátory a vizualizaci na mapě pro identifikaci nepravidelných geometrií a překrývajících se budov pro pomoc OSM komunitám s vyhledáním a opravou problémů v jejich oblasti. Jako ukázka je použito 12 měst, které se účastní projektu Open Cities Africa. Zjistil, že z použitého vzorku má 27.8% budov nepravidelnou geometrii a 5.6% se překrývá nebo jsou v neplatném polygonu. Nicméně existují velké výkyvy a například Pointe-Noire má přes 24% budov s překrývajícími se cestami nebo chybnými polygony a Victoria více než 72% nepravidelných budov. Jsou navrhována různá vysvětlení jako je nedostatek dobrých satelitních snímků v dané oblasti, husté městské oblasti nebo mapathony s nezkušenými přispěvateli a nízký počet lokálních přispěvatelů.</li>
+ 	<li id="wn423_18252">Tištěné turistické mapy byly dříve vydávány hlavně státními kartografickými institucemi na základě jejich vlastních oficiálních dat. Turistiký blog <a href="https://www.longroad.de/?p=7109">sdílí</a> <img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/12/de.svg" alt="(de)" /> (automatický <a href="http://translate.google.com/translate?hl=en&amp;sl=de&amp;tl=cs&amp;u=https://www.longroad.de/?p=7109">překlad</a>) svou dobrou zkušenost s tištěnými mapami vytvořenými z OSM dat, které nahradily ty od státních institucí.</li>
+ 	<li id="wn423_18258">aHaSaN <a href="https://www.openstreetmap.org/user/aHaSaN/diary/44812">píše</a> ve svém deníku o iniciativě vládních institucí v Bangladéši použít v rámci iniciativy LoGIC (Local Government Initiative for Climate Change) dobrovolnické OSM mapování pro zvýšení počtu členů komunit v oblastech postižených změnou klimatu.</li>
+ 	<li id="wn423_18216">Uživatel gsa vytvořil <a href="https://nuntius35.gitlab.io/extremal_peaks/">mapu</a>, která ukazuje vrcholy hor se speciální vlastností. Pokud stojíte na vrcholu a rozhlédnete se, většinou někde vidíte vyšší horu. Na některých vrcholech, které nazývá "extrémní", to ale neplatí. Pokud stojíte na jejich vrcholu, kamkoliv se v okolí podíváte, je to dolů. Výpočet těchto vrcholů z OSM dat (<code>natural=peak</code> a <code>natural=volcano</code> provedl v GNU Octave. Použitý kód je zveřejněn na <a href="https://gitlab.com/nuntius35/extremal_peaks">GitLabu</a>.</li>
+ 	<li id="wn423_18241">Christoph Hormann <a href="https://www.openstreetmap.org/user/imagico/diary/44612">vidí</a> potřebu OSM mít vlastní systém pro organizaci projektů a související komunikací, úkoly a sledování issues. Považuje využívání repozitářů na GitHubu pro sledování aktivit souvisejících s OSM, Nadací OSM i dalšími skupinami, jako jasný signál, že tyto věci jsou pro OSM komunitu důležité. Protože je GitHub primárně orientován na vývoj software, není s ním řada OSM přispěvatelů seznámena. Pro jiné zase může být problém komerční status GitHubu. Navrhuje proto hostovat vlastní instanci nějakého open source řešení.</li>
+ 	<li id="wn423_18262">Martijn van Exel nedávno <a href="https://ma.rtijn.org/2018/07/08/meet-your-mappers.html">představil</a> nový nástroj nazvaný <a href="https://mym.rtijn.org/"><em>potkej svého mappera</em></a>, který zjednodušuje nalezení mapperů v zadané oblasti. Nyní nástroj vylepšil na základě zpětné vazby jeho uživatelů. Hlavní změna, popsaná v jeho <a href="https://www.openstreetmap.org/user/mvexel/diary/44833">deníku</a>, je přidání obdélníkových vymezujících boxů pro výběr oblasti (bbox). To doplňuje dřívější možnost vybrat oblast pomocí OSM relace. Ostatní novinky zahrnují: alternativní Overpass API server a <strong>lokální</strong> kvalitativní zhodnocení mapperů v oblasti, podobné jako v Pascalově nástroji <a href="http://hdyc.neis-one.org/">How Did You Contribute</a>.</li>
+ 	<li id="wn423_18271"><a href="http://hdyc.neis-one.org/?PierZen">Pierre Béland</a> publikoval <a href="https://opendatalabrdc.github.io/Blog/index.html#!Database_Quality_Analysis_Building_overlaps_and_irregular_geometries_Various_cartographic_projects_comparison.md">příspěvek</a> na blogu o OpenDataDRC (iniciativa z <a href="https://www.facebook.com/OpenStreetMap.RDC">OSM-DRC</a> a <a href="http://potentiel3-0.org/index.php/en/">Potentiel 3.0</a>) a navrhuje kvalitativní indikátory a vizualizaci na mapě pro identifikaci nepravidelných geometrií a překrývajících se budov pro pomoc OSM komunitám s vyhledáním a opravou problémů v jejich oblasti. Jako ukázka je použito 12 měst, které se účastní projektu Open Cities Africa. Zjistil, že z použitého vzorku má 27.8% budov nepravidelnou geometrii a 5.6% se překrývá nebo jsou v neplatném polygonu. Nicméně existují velké výkyvy a například Pointe-Noire má přes 24% budov s překrývajícími se cestami nebo chybnými polygony a Victoria více než 72% nepravidelných budov. Nabízejí se různá vysvětlení, například nedostatek dobrých satelitních snímků v dané oblasti, husté městské oblasti nebo mapathony s nezkušenými přispěvateli a nízký počet lokálních přispěvatelů.</li>
 </ul>
 <h2 id="wn423_openstreetmap_foundation">Nadace OpenStreetMap</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn423_18263">Byl publikován <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Board/Minutes/2018-08-16">zápis</a> z jednání rady Nadace OSM z 16. srpna. Témata zahrnují: představení víceleté a doživotní kategorie členství; rozvoj programu "mikrograntů"; GDPR a další aktivity rady.</li>
+ 	<li id="wn423_18263">Byl publikován <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Board/Minutes/2018-08-16">zápis</a> z jednání rady Nadace OSM ze 16. srpna. Témata zahrnují: představení víceleté a doživotní kategorie členství; rozvoj programu "mikrograntů"; GDPR a další aktivity rady.</li>
 </ul>
 <h2 id="wn423_events">Události</h2>
 <ul>
@@ -168,17 +168,17 @@ a {
 </ul>
 <h2 id="wn423_humanitarian_osm">Humanitární OSM</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn423_18247">luc_kpogbe píše ve svém <a href="https://www.openstreetmap.org/user/luc_kpogbe/diary/44763">deníku</a> o tom, jak mikrogranty HOT pomohly zmapovat severní oblasti Beninu pro lepší znalost tohoto teritoria a jak se zlepšily možnosti reakce v případě krizí jako jsou epidemie. Oblasti jako je tato jsou stále nedostatečně zmapovány a nejen v OSM. Mikrogrant umožnil komunitě v Beninu pořídit chytré telefony pro sběr dat v terénu.</li>
- 	<li id="wn423_18259">Rebecca Firth <a href="https://www.hotosm.org/updates/state-of-the-map-2018-reflections-on-inclusivity/">napsala</a> článek na webu HOT o svých myšlenkách ohledně účasti na SotM. Jak Rebecca poukazuje, vidí změnu co se týká témat jako přijímání menšin v OSM komunitě, speciálně co se týká pohlaví a vysvětluje důvody pro svůj pozitivní postoj.</li>
+ 	<li id="wn423_18247">luc_kpogbe píše ve svém <a href="https://www.openstreetmap.org/user/luc_kpogbe/diary/44763">deníku</a> o tom, jak mikrogranty HOT pomohly zmapovat severní oblasti Beninu, získat lepší znalost tohoto teritoria a jak se zlepšily možnosti reakce v případě krizí, například epidemií. Oblasti, jako je tato, jsou stále nedostatečně zmapovány a to nejen v OSM. Mikrogrant umožnil komunitě v Beninu pořídit chytré telefony pro sběr dat v terénu.</li>
+ 	<li id="wn423_18259">Rebecca Firth <a href="https://www.hotosm.org/updates/state-of-the-map-2018-reflections-on-inclusivity/">napsala</a> článek na webu HOT o tom, jak vidí snahy o inkluzi na SotM. Rebecca vidí změnu v přijímání menšin v OSM komunitě, speciálně co se týká pohlaví a vysvětluje, proč je to, podle ní, dobře.</li>
 </ul>
 <h2 id="wn423_maps">Mapy</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn423_18242">Daniel Koć, jeden ze správců stylu OSM Carto, píše ve svém <a href="https://www.openstreetmap.org/user/kocio/diary/44769">deníku</a> o svých osobních principech pro návrh mapového stylu. Jeho cílem bylo začít sérii článků pro představení problémů s vykreslováním map používajících OSM data z pohledu správce stylu členům komunity.</li>
- 	<li id="wn423_18270">Discostou36 <a href="https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=63373">navrhuje</a> <img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/12/de.svg" alt="(de)" /> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=712701">překlad</a>) na německém fóru, že by mohla být vytvořena speciální mapa obsahující POI důležité pro rodiny s malými dětmi. <a href="http://hdyc.neis-one.org/?amilopowers">amilopowers</a> myšlenku realizoval ve formě <a href="https://umap.openstreetmap.fr/de/map/open-diaper-map_243053#9/46.8517/8.5089">uMap mapy</a>.</li>
+ 	<li id="wn423_18242">Daniel Koć, jeden ze správců stylu OSM Carto, píše ve svém <a href="https://www.openstreetmap.org/user/kocio/diary/44769">deníku</a> o svých osobních principech návrhu mapového stylu. Jeho cílem bylo začít sérii článků, ve kterých představí členům komunity problémy s vykreslováním map používajících OSM data z pohledu správce stylu.</li>
+ 	<li id="wn423_18270">Discostou36 <a href="https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=63373">navrhuje</a> <img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/12/de.svg" alt="(de)" /> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=712701">překlad</a>) na německém fóru vytvoření speciální mapy obsahující POI, která jsou důležitá pro rodiny s malými dětmi. <a href="http://hdyc.neis-one.org/?amilopowers">amilopowers</a> myšlenku realizoval ve formě <a href="https://umap.openstreetmap.fr/de/map/open-diaper-map_243053#9/46.8517/8.5089">uMap mapy</a>.</li>
 </ul>
 <h2 id="wn423_switch2osm">Přechod k OSM</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn423_18233">Neil Gunto, tvůrce webu <a href="http://www.crazyguyonabike.com">crazyguyonabike</a> pro deníky cykloturistů, fóra a další zdroje <a href="https://www.neilgunton.com/doc/?o=1mr&amp;doc_id=21272">sepsal</a> detailní článek o svém přechodu na OSM. Nedávné zvýšení cen Map Google ho přimělo hledat alternativu. V článku vysvětluje, proč se rozhodl pro změnu na Stadia Maps, OpenCage Geocoder a Leaflet. V souhrnu píše: <em>To je příklad, proč je přechod na OSM krok dopředu - dává vám mnohem více kontroly než jste měli s mapami od Google.</em></li>
+ 	<li id="wn423_18233">Neil Gunto, tvůrce webu <a href="http://www.crazyguyonabike.com">crazyguyonabike</a> obsahující deníky cykloturistů, fóra a další zdroje <a href="https://www.neilgunton.com/doc/?o=1mr&amp;doc_id=21272">sepsal</a> detailní článek o svém přechodu na OSM. Nedávné zvýšení cen Map Google jej přimělo hledat alternativu. V článku vysvětluje, proč se rozhodl pro změnu na Stadia Maps, OpenCage Geocoder a Leaflet. V souhrnu píše: <em>To je příklad, proč je přechod na OSM krok dopředu - dává vám více možností kontroly, než jste měli s mapami od Google.</em></li>
 </ul>
 <h2 id="wn423_open_data">Otevřená data</h2>
 <ul>
@@ -190,7 +190,7 @@ a {
 </ul>
 <h2 id="wn423_software">Software</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn423_18238">Poté co Garmin odstranil v květnu z Google Play svou aplikaci Navigon se objevila jiná aplikace stejného jména od Sygic. Nový Navigone je <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.aponia.bor3&amp;hl=de&amp;showAllReviews=true">přejmenovaná</a> verze aplikace Be on Road používající OSM.</li>
+ 	<li id="wn423_18238">Poté co Garmin odstranil v květnu z Google Play svou aplikaci Navigon, se objevila jiná aplikace stejného jména od Sygic. Nový Navigone je <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.aponia.bor3&amp;hl=de&amp;showAllReviews=true">přejmenovaná</a> verze aplikace Be on Road používající OSM.</li>
 </ul>
 <h2 id="wn423_programming">Programování</h2>
 <ul>
@@ -199,8 +199,8 @@ a {
 </ul>
 <h2 id="wn423_releases">Nová vydání</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn423_18257">Byla <a href="https://josm.openstreetmap.de/wiki/Changelog#stable-release-18.08-hotfix">vydána</a> rychlá oprava pro JOSM zvyšující robustnost na Debianu/Ubuntu kvůli chybě způsobené GNOME ATK wrapperem. Nová verze také zahrnuje některé drobnější <a href="https://josm.openstreetmap.de/log/josm/?rev=14178&amp;stop_rev=14164&amp;limit=900">opravy</a>.</li>
- 	<li id="wn423_18255">Byl <a href="https://github.com/openstreetmap/Nominatim/releases/tag/v3.2.0">vydán</a> Nominatim verze 3.2.0. Mezi výstupní formáty byly přidány GeoJSON a GeocodeJSON. Byl také přepsán algoritmus pro reverzní geokódování pro zlepšení výsledků v řídce obydlených oblastech a když hledáte administrativní entity.</li>
+ 	<li id="wn423_18257">Byla <a href="https://josm.openstreetmap.de/wiki/Changelog#stable-release-18.08-hotfix">vydána</a> rychlá oprava pro JOSM zvyšující robustnost na Debianu/Ubuntu na chybu způsobenou GNOME ATK wrapperem. Nová verze také zahrnuje některé drobnější <a href="https://josm.openstreetmap.de/log/josm/?rev=14178&amp;stop_rev=14164&amp;limit=900">opravy</a>.</li>
+ 	<li id="wn423_18255">Byl <a href="https://github.com/openstreetmap/Nominatim/releases/tag/v3.2.0">vydán</a> Nominatim verze 3.2.0. Mezi výstupní formáty byly přidány GeoJSON a GeocodeJSON. Byl také přepsán algoritmus pro reverzní geokódování pro zlepšení výsledků v řídce obydlených oblastech a pro hledání administrativních entit.</li>
 </ul>
 <h2 id="wn423_did_you_know_…">Věděli jste ...</h2>
 <ul>
@@ -210,8 +210,8 @@ a {
 <h2 id="wn423_other_“geo”_things">Ostatní geo záležitosti</h2>
 <ul>
 	<li id="wn423_18253">Oliver Beattie si na Twitteru <a href="https://twitter.com/obeattie/status/1033438811991113728">stěžuje</a>, že musel vypnout svůj populární nástroj <a href="http://obeattie.github.io/gmaps-radius/?lat=51.500358&amp;lng=-0.125506&amp;z=10&amp;u=mi&amp;r=5">radius</a> protože Google zvýšil ceny mapových služeb. Brzy po prvních odezvách přišel návrh na využívání OSM.</li>
- 	<li id="wn423_18229">článek na Geospatial World <a href="https://www.geospatialworld.net/blogs/kerela-floods-geospatial-technologies-playing-a-crucial-role/">popisuje</a>, jak technologie jako vzdálené snímkování, GIS nebo satelitní snímky hrají klíčovou roli v krizovém řízení během záplav v indickém státě Kerala.</li>
- 	<li id="wn423_18267">Velká Británie plánuje pracovat na vlastním satelitním systému <a href="https://www.theregister.co.uk/2018/08/28/uk_may_go_it_alone_on_galileo/">konkurenčnímu</a> k systému Galileo provozovaném EU, protože po brexitu nebude mít přístup k neveřejné přesnější verzi dat.</li>
+ 	<li id="wn423_18229">Článek na Geospatial World <a href="https://www.geospatialworld.net/blogs/kerela-floods-geospatial-technologies-playing-a-crucial-role/">popisuje</a>, jak technologie jako vzdálené snímkování, GIS nebo satelitní snímky hrají klíčovou roli v krizovém řízení během záplav v indickém státě Kerala.</li>
+ 	<li id="wn423_18267">Velká Británie plánuje pracovat na vlastním satelitním systému, <a href="https://www.theregister.co.uk/2018/08/28/uk_may_go_it_alone_on_galileo/">konkurenčnímu</a> k systému Galileo provozovaném EU, protože po brexitu nebude mít přístup k neveřejné, přesnější verzi dat.</li>
 </ul>
 <h2 id="wn423_upcoming_events">Plánované události</h2>
 <table>