Browse Source

proofreading of #549

Marián Kyral 2 months ago
parent
commit
ed4ab69ea2
1 changed files with 9 additions and 9 deletions
 1. 9 9
    549.html

+ 9 - 9
549.html

@@ -156,17 +156,17 @@ img.wp-smiley, img.emoji {
 
 <h2 id="wn549_mapping">Mapování</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn549_24264">Fernando Trebien <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/hot/2021-January/015453.html">navrhuje</a> revizi pro popis klasifikace tagu <code>highway=trunk</code> na wiki stránce <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Highway_Tag_Africa">Highway Tag Africa</a>. Pierre Béland a ostatní odkazují na předchozí diskuze a vysvětlení ohledně výjimek aplikovatelných pro Afriku na hlavních arfických silničních spojích a propagují úpravu wiki aby odkazovala na stránku <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Trans-African_Highway_network">Trans-African Highway network</a> a také <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/SADC_Regional_Trunk_Road_Network">Southern African Development Community Regional Trunk Road Network (SADC RTRN)</a>.</li>
+ 	<li id="wn549_24264">Fernando Trebien <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/hot/2021-January/015453.html">navrhuje</a> revizi pro popis klasifikace tagu <code>highway=trunk</code> na wiki stránce <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Highway_Tag_Africa">Highway Tag Africa</a>. Pierre Béland a ostatní odkazují na předchozí diskuze a vysvětlení ohledně výjimek aplikovatelných pro Afriku na hlavních afrických silničních spojích a propagují úpravu wiki aby odkazovala na stránku <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Trans-African_Highway_network">Trans-African Highway network</a> a také <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/SADC_Regional_Trunk_Road_Network">Southern African Development Community Regional Trunk Road Network (SADC RTRN)</a>.</li>
 	<li id="wn549_24256">Peter Neale (uživatel PeterPan99) <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2021-January/058815.html">vytvořil</a> tento <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Proposal_to_Document_the_Key_%22addr:parentstreet%22">návrh</a> zaměřený na klíč <code>addr:parentstreet</code>. Klíč je aktuálně používán pro mapování adres se dvěma uličními jmény. Peter navrhuje, že by bylo užitečné zahrnout jej mezi standardní tagy. Připomínky se sbírají od 20. ledna.</li>
 	<li id="wn549_24245">b-unicycling <a href="https://www.openstreetmap.org/user/b-unicycling/diary/395504">píše</a> o zlepšování tagování pro historické prvky v Irsku.</li>
 	<li id="wn549_24265">OpenMap Development Tanzania <a href="https://omdtanzania.medium.com/community-data-for-improved-disaster-management-and-urban-planning-mwanza-tanzania-76e67baa4d65">informuje</a> o aktivitách a výsledcích z tvorby komunitních dat pro zlepšení krizového řízení a městského plánování pro tanzanské město Mwanza.</li>
- 	<li id="wn549_24257">Jak jsou nejčastěji zmapovány chodníky? S pomocí tagu <code>sidewalk=*</code> nebo jako samostatné cesty? Obě odpovědi jsou špatně, podívejte se na tuto <a href="https://www.openstreetmap.org/user/Hungerburg/diary/395540">analýzu</a> (odpověď je, záleží na okolnostech, podívejte se do analýzy proč.).</li>
+ 	<li id="wn549_24257">Jak jsou nejčastěji zmapovány chodníky? S pomocí tagu <code>sidewalk=*</code> nebo jako samostatné cesty? Obě odpovědi jsou špatně, podívejte se na tuto <a href="https://www.openstreetmap.org/user/Hungerburg/diary/395540">analýzu</a>. Krátce: záleží na okolnostech, analýza ukáže proč.</li>
 	<li id="wn549_24276"><a href="https://www.mapbeks.org/post/lgbt-advocates-and-allies-map-the-most-unmapped-towns-in-the-philippines-on-openstreetmap">MapBeks</a> mapují tři z 24 nejméně zmapovaných měst na Filipínách.</li>
 	<li id="wn549_24255">Mateusz Konieczny obrací pozornost na aktuální '<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Participation_criterion">no-show paradox</a>' při hlasování o návrzích tagování. Jeho nabídka na řešení této situace je do 2. února otevřena pro <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/change_vote_counting_rules_-_remove_no_show_paradox">hlasování</a>.</li>
- 	<li id="wn549_24254">Začalo hlasování pro <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/man_made%3Dguard_stone">návrh</a> na tag <code>man_made=guard_stone</code>.</li>
- 	<li id="wn549_24263">Začalo <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/ogham_stone">hlasování</a> pro tag <code>stone_type=ogham_stone</code> pro mapování kamenů s nápisy v <a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Ogam">Oghamu</a>. Ty se nejčastěji vyskytují v Irsku jako volně stojící kameny, nebo opětovně využité jako součást budov jako jsou kostely nebo artefakty v muzeích. Hlasování končí v pondělí 8. února.</li>
+ 	<li id="wn549_24254">Začalo hlasování o <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/man_made%3Dguard_stone">návrhu</a> tagu <code>man_made=guard_stone</code>.</li>
+ 	<li id="wn549_24263">Také začalo <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/ogham_stone">hlasování</a> o tagu <code>stone_type=ogham_stone</code> pro mapování kamenů s nápisy v <a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Ogam">Oghamu</a>. Ty se nejčastěji vyskytují v Irsku jako volně stojící kameny, nebo opětovně využité jako součást budov jako jsou kostely nebo artefakty v muzeích. Hlasování končí v pondělí 8. února.</li>
 	<li id="wn549_24278">Do úterý 9. února je <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Tailings_pond">otevřeno</a> hlasování pro návrh <code>man_made=tailings_pond</code>, těleso pro tekuté nebo pevné odpady po těžbě.</li>
- 	<li id="wn549_24260">Peter Neale se na tagging mail listu <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2021-January/058863.html">ptá</a> jak nakládat s 'nepořádkem' a bylo mu doporučeno, zdokumentovat vše na wiki, což <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:PeterPan99">učinil</a>. Problém je v nekonzistenci jmen ulic v několika zdrojích a ve skutečnosti.</li>
+ 	<li id="wn549_24260">Peter Neale se na tagging mail listu <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2021-January/058863.html">ptá</a>, jak nakládat s 'nepořádkem' a bylo mu doporučeno, zdokumentovat vše na wiki, což <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:PeterPan99">učinil</a>. Problém je v inkonzistenci jmen ulic v několika zdrojích a ve skutečnosti.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn549_community">Komunita</h2>
@@ -179,7 +179,7 @@ img.wp-smiley, img.emoji {
 
 <h2 id="wn549_openstreetmap_foundation">Nadace OpenStreetMap</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn549_24243">Nadace OSM <a href="https://osmf.limequery.org/281662">spustila</a> průzkum pro širokou komunitu OSM. Dotazník je <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Template:News">dostupný</a> v mnoha jazycích a akce končí v neděli 14. února. Několik čísel platných k 28. lednu 18:00 UTC: kompletních odpovědí 1998, nekompletních pak 767, celkem odpovědí 2765, počet načatých dotazníků 3176.</li>
+ 	<li id="wn549_24243">Nadace OSM <a href="https://osmf.limequery.org/281662">spustila</a> průzkum pro širokou komunitu OSM. Dotazník je <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Template:News">dostupný</a> v mnoha jazycích a akce končí v neděli 14. února. Několik čísel platných k 28. lednu 18:00 UTC: kompletních odpovědí 1998, nekompletních pak 767, celkem odpovědí 2765. Zahájeno bylo 3176 dotazníků.</li>
 	<li id="wn549_24235">Christoph Hormann <a href="https://www.openstreetmap.org/user/imagico/diary/395471">sdílí</a> své velmi detailní odpovědi pro dotazník Nadace OSM.</li>
 </ul>
 
@@ -190,12 +190,12 @@ img.wp-smiley, img.emoji {
 
 <h2 id="wn549_events">Události</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn549_24266">Konference State of the Map 2021 hledá logo. <a href="https://blog.openstreetmap.org/2021/01/24/call-for-state-of-the-map-2021-logo-designs/">Podívejte</a> se na pravidla návrhové soutěže a zašlete svůj nápad přes email. Termín pro zaslání podkladů je Sobota 14. února 2021 do 23:59 UTC.</li>
+ 	<li id="wn549_24266">Konference State of the Map 2021 hledá logo. <a href="https://blog.openstreetmap.org/2021/01/24/call-for-state-of-the-map-2021-logo-designs/">Podívejte</a> se na pravidla návrhové soutěže a zašlete svůj nápad přes email. Termínem pro zaslání podkladů je sobota 14. února 2021 do 23:59 UTC.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn549_humanitarian_osm">Humanitární OSM</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn549_24262">Německý červený kříž skrze svůj sekretariát společně s heidelbergským HeiGIT <a href="http://k1z.blog.uni-heidelberg.de/2021/01/25/erstes-handbuch-zur-veranstaltung-von-mapathons-im-deutschen-roten-kreuz/">připravili</a> <img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/de.svg" alt="(de)" /> &gt; <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=CS&amp;u=http://k1z.blog.uni-heidelberg.de/2021/01/25/erstes-handbuch-zur-veranstaltung-von-mapathons-im-deutschen-roten-kreuz/"><img src="https://weeklyosm.eu/wp-content/uploads/sites/4/2020/09/cz-green.svg" alt="en" /></a> a <a href="https://www.drk.de/fileadmin/user_upload/PDFs/Missing_Maps/How_to_Mapathon.pdf">průvodce</a> <img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/de.svg" alt="(de)" /> pro pomoc s organizací a nástroji pro pořádání mapathonů. Materiál je výsledkem projektu '25 Mapathonů'. Spolupráce mezi těmito dvěma entitami začala v roce 2017 a zaměřuje se hlavně na humanitární mapování pro potřeby mezinárodní činnosti Červeného kříže.</li>
+ 	<li id="wn549_24262">Německý červený kříž skrze svůj sekretariát společně s heidelbergským HeiGIT <a href="http://k1z.blog.uni-heidelberg.de/2021/01/25/erstes-handbuch-zur-veranstaltung-von-mapathons-im-deutschen-roten-kreuz/">připravili</a> <img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/de.svg" alt="(de)" /> &gt; <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=CS&amp;u=http://k1z.blog.uni-heidelberg.de/2021/01/25/erstes-handbuch-zur-veranstaltung-von-mapathons-im-deutschen-roten-kreuz/"><img src="https://weeklyosm.eu/wp-content/uploads/sites/4/2020/09/cz-green.svg" alt="en" /></a> <a href="https://www.drk.de/fileadmin/user_upload/PDFs/Missing_Maps/How_to_Mapathon.pdf">průvodce</a> <img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/de.svg" alt="(de)" /> pro pomoc s organizací a nástroji pro pořádání mapathonů. Materiál je výsledkem projektu '25 Mapathonů'. Spolupráce mezi těmito dvěma entitami začala v roce 2017 a zaměřuje se hlavně na humanitární mapování pro potřeby mezinárodní činnosti Červeného kříže.</li>
 	<li id="wn549_24253">Během roku 2020 obdržela senegalská komunita OpenStreetMap 'Rapid Response Microgrant' pro zmapování nemocnic a aktualizaci informací o službách první pomoci. Daniel Abanto Graffman <a href="http://k1z.blog.uni-heidelberg.de/2021/01/22/updated-osm-healthcare-in-senegal-2020/">ukazuje</a>, jak se data vyvíjela během práce na projektu a dopad nově dostupných informací o těchto službách například při použití OpenRouteService.</li>
 	<li id="wn549_24247">Nicolas Chavent se hlásí jako kandidát na volnou pozici do správní rady nadace HOT US Inc. Ve svém OSM deníku <a href="https://www.openstreetmap.org/user/Nicolas%20Chavent/diary/395517">sepsal</a> svou vizi ohledně HOT.</li>
 </ul>
@@ -215,7 +215,7 @@ img.wp-smiley, img.emoji {
 <h2 id="wn549_did_you_know_…">Věděli jste ...</h2>
 <ul>
 	<li id="wn549_24228">... že <a href="https://matekarte.strubbl.de/#3/51.34/16.88">MateKa'te</a> zobrazuje všechny zařízení zmapované v OSM, které nabízí <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Club-Mate">Club-Mate</a> (<code>drink:club-mate=*</code>)?</li>
- 	<li id="wn549_24238">... o <a href="https://hdyc.neis-one.org/">vyhodnocení</a> profilu přispěvatele OSM od Pascala Neise? Není to žádná novinka ale zkuste se podívat na vyhodnocení jiných mapperů nebo na svoje hodnocení. Zadejte prostě OSM nick mappera, který vás zajímá a hned vidíte, jak na tom je.</li>
+ 	<li id="wn549_24238">... o <a href="https://hdyc.neis-one.org/">vyhodnocení</a> profilu přispěvatele OSM od Pascala Neise? Není to žádná novinka, ale zkuste se podívat na vyhodnocení jiných mapperů nebo na svoje hodnocení. Zadejte prostě OSM nick mappera, který vás zajímá a hned vidíte, jak na tom je.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn549_other_“geo”_things">Ostatní geo záležitosti</h2>