Browse Source

proofreading of #521

jmacura 8 months ago
parent
commit
e247241753
1 changed files with 14 additions and 14 deletions
 1. 14 14
    521.html

+ 14 - 14
521.html

@@ -155,12 +155,12 @@ img.wp-smiley, img.emoji {
 <h2 id="wn521_mapping">Mapování</h2>
 <ul>
 	<li id="wn521_22932">Mateusz Konieczny <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2020-July/053900.html">by rád věděl</a>, zda existuje způsob, jak otagovat rozdíl mezi kancelářemi firmy, do kterých má přístup veřejnost a těmi, odkud vás ochranka okamžitě vyvede ven.</li>
- 	<li id="wn521_22909">Michael Montani <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2020-July/053911.html">žádá</a> o komentáře pro svůj <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Ground">návrh</a> na zavedení tagu <code>natural=bare_soil</code> pro "oblast pokrytou hlínou bez jakékoliv vegetace". (via <a href="http://gis.19327.n8.nabble.com/Feature-Proposal-RFC-Ground-td5970431.html">Nabble</a>)</li>
- 	<li id="wn521_22910">Matthew Woehlke <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2020-July/053932.html">žádá</a> o zpětnou vazbu pro svůj <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/junction%3Dintersection">návrh</a> <code>junction=intersection</code>. Nový tag by měl umožnit identifikovat části silnice, které jsou součástí křižovatky. (via <a href="http://gis.19327.n8.nabble.com/Feature-Proposal-RFC-junction-intersection-td5970482.html">Nabble</a>)</li>
- 	<li id="wn521_22930">Skyler Hawthorne se na tagging mail listu <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2020-July/053806.html">ptá</a> na odsouhlasený způsob tagování řadových domů se jménem.</li>
+ 	<li id="wn521_22909">Michael Montani <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2020-July/053911.html">žádá</a> o komentáře ke svému <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Ground">návrhu</a> na zavedení tagu <code>natural=bare_soil</code> pro "oblast pokrytou půdou bez jakékoliv vegetace". (v <a href="http://gis.19327.n8.nabble.com/Feature-Proposal-RFC-Ground-td5970431.html">Nabble</a>)</li>
+ 	<li id="wn521_22910">Matthew Woehlke <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2020-July/053932.html">žádá</a> o zpětnou vazbu na svůj <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/junction%3Dintersection">návrh</a> <code>junction=intersection</code>. Nový tag by měl umožnit identifikovat části silnice, které jsou součástí křižovatky. (v <a href="http://gis.19327.n8.nabble.com/Feature-Proposal-RFC-junction-intersection-td5970482.html">Nabble</a>)</li>
+ 	<li id="wn521_22930">Skyler Hawthorne se na tagging mail listu <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2020-July/053806.html">ptá</a> na odsouhlasený způsob tagování řadových domů se jmény.</li>
 	<li id="wn521_22933">Mike Thompson si všiml, že klíč <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:network"><code>network</code></a> má různý význam a hodnoty v závislosti na typu trasy, ke které je přidán. Ptá se tedy <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2020-July/053963.html">na tagging</a> mail listu, proč nemůže mít konzistentní význam napříč všemi typy tras.</li>
- 	<li id="wn521_22934">Někdo vytvořil relaci pro aureliánské městské hradby v Římě. Martin Koppenhoefer se <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2020-July/053971.html">ptá</a> čtenářů tagging mail listu, zda to dává smysl.</li>
- 	<li id="wn521_22931">Speciality coffee je termín pro nejkvalitnější dostupnou kávu. Jake Edmonds <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2020-July/053853.html">hledá</a> možnosti, jak takové kavárny správně tagovat.</li>
+ 	<li id="wn521_22934">Někdo vytvořil relaci pro Aureliánské hradby v Římě. Martin Koppenhoefer se <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2020-July/053971.html">ptá</a> čtenářů tagging mail listu, zda to dává smysl.</li>
+ 	<li id="wn521_22931">'Speciality coffee' je termín pro nejkvalitnější dostupnou kávu. Jake Edmonds <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2020-July/053853.html">hledá</a> možnosti, jak takové kavárny správně tagovat.</li>
 	<li id="wn521_22935">Martijn van Exel pokračuje ve svém seriálu úterních streamů JOSM. Žádá o <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-us/2020-July/020281.html">návrhy</a> témat na další díly.</li>
 	<li id="wn521_22894">Fabian Kowatsch <a href="http://k1z.blog.uni-heidelberg.de/2020/07/09/how-to-become-ohsome-part-6-introducing-the-magical-filter-parameter/">představil</a> nový <a href="https://docs.ohsome.org/ohsome-api/stable/filter.html">filtr</a> dostupný na ohsome, platformě pro analýzu historie OpenStreetMap.</li>
 	<li id="wn521_22905">higa4 <a href="https://qiita.com/higa4/items/a69343a238f571e4bf28">analyzoval</a> <img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/12/ja.svg" alt="(ja)" /> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=https://qiita.com/higa4/items/a69343a238f571e4bf28">překlad</a>) s pomocí ohsome změny v OSM mapě v čase v Japonsku.</li>
@@ -169,11 +169,11 @@ img.wp-smiley, img.emoji {
 
 <h2 id="wn521_community">Komunita</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn521_22915">Přispěvatel do OSM plepe <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-at/2020-July/010580.html">prezentuje</a> <img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/de.svg" alt="(de)" /> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-at/2020-July/010580.html">překlad</a>) na mail listu talk-at svůj ogd-wikimedia-osm-checker. Ten <a href="https://openstreetmap.at/checker/">porovnává</a> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=https://openstreetmap.at/checker/">překlad</a>) záznamy různých datových sad OGD s daty z Wikidata, Wikipedie, Wikimedia Commons a OpenStreetMap. Je dostupný i <a href="https://github.com/plepe/ogd-wikimedia-osm-checker">zdrojový kód</a>.</li>
+ 	<li id="wn521_22915">Přispěvatel do OSM plepe <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-at/2020-July/010580.html">prezentuje</a> <img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/de.svg" alt="(de)" /> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-at/2020-July/010580.html">překlad</a>) na mail listu talk-at svůj ogd-wikimedia-osm-checker. Ten <a href="https://openstreetmap.at/checker/">porovnává</a> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=https://openstreetmap.at/checker/">překlad</a>) záznamy různých datových sad OGD (otevřená data veřejné správy) s daty z Wikidat, Wikipedie, Wikimedia Commons a OpenStreetMap. Je dostupný i <a href="https://github.com/plepe/ogd-wikimedia-osm-checker">zdrojový kód</a>.</li>
 	<li id="wn521_22899">Aprílový vtípek OSM z roku 2017 (<a href="https://blog.openstreetmap.org/2017/03/31/osm-plate-tectonics/">adaptace na tektoniku zemských desek</a>) byl vzat vážně uživatelem ScubbX a <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-at/2020-July/010568.html">rozjela</a> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-at/2020-July/010568.html">překlad</a>) se tak odpovídající diskuze na mail listu talk-at.</li>
- 	<li id="wn521_22908">Člen rady Nadace OSM Rory McCann <a href="https://www.openstreetmap.org/user/%E1%9A%9B%E1%9A%8F%E1%9A%92%E1%9A%90%E1%9A%94%E1%9A%8F%E1%9A%94%E1%9A%8B%E1%9A%9C%20%F0%9F%8F%B3%EF%B8%8F%E2%80%8D%F0%9F%8C%88/diary/393579">informuje</a> o svých aktivitách v červnu - jak v radě, tak i mimo ni.</li>
+ 	<li id="wn521_22908">Člen rady Nadace OSM Rory McCann <a href="https://www.openstreetmap.org/user/%E1%9A%9B%E1%9A%8F%E1%9A%92%E1%9A%90%E1%9A%94%E1%9A%8F%E1%9A%94%E1%9A%8B%E1%9A%9C%20%F0%9F%8F%B3%EF%B8%8F%E2%80%8D%F0%9F%8C%88/diary/393579">informuje</a> o svých aktivitách v červnu &ndash; jak v radě, tak i mimo ni.</li>
 	<li id="wn521_22927">Harry Wood <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:Featured_image_proposals#The_death_of_OpenStreetMap_featured_images.3F">hledá zájemce</a>, který by pokračoval v roky trvající tradici fotek týdne. Pokud se nikdo nenajde, tradice skončí.</li>
- 	<li id="wn521_22891">Dara Carney-Nedelman <a href="https://www.openstreetmap.us/2020/07/osmus-community-guest/">bloguje</a> o svém úspěchu v objevování komunity OSM. Dara také vyzývá všechny studenty, mladé nebo starší, jejichž letní plánu nejsou takové, jaké si představovali, aby si osvojili novou schopnost - mapování.</li>
+ 	<li id="wn521_22891">Dara Carney-Nedelman <a href="https://www.openstreetmap.us/2020/07/osmus-community-guest/">bloguje</a> o svém úspěchu v objevování komunity OSM. Dara také vyzývá všechny studenty, mladé nebo starší, jejichž letní plány nejsou takové, jaké si představovali, aby si osvojili novou schopnost &ndash; mapování.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn521_imports">Importy</h2>
@@ -183,7 +183,7 @@ img.wp-smiley, img.emoji {
 
 <h2 id="wn521_openstreetmap_foundation">Nadace OpenStreetMap</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn521_22923">Byl zveřejněn <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Board/Minutes/2020-06-11">zápis</a> z jednání neveřejného zasedání rady Nadace OSM z 11. června 2020. Program jednání obsahoval výběr žadatelů o mikrogranty, žádost o členství potencionálního porušovatele licence ODbL a odpověď na RFC ohledně řízení iD.</li>
+ 	<li id="wn521_22923">Byl zveřejněn <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Board/Minutes/2020-06-11">zápis</a> z jednání neveřejného zasedání rady Nadace OSM z 11. června 2020. Program jednání obsahoval výběr žadatelů o mikrogranty, žádost o členství potencionálního porušovatele licence ODbL a odpověď na žádost o komentář ohledně řízení iD.</li>
 	<li id="wn521_22922">Data Working Group <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Data_Working_Group/DWG_Activity_Report_Q2_2020">zveřejnila</a> svůj přehled aktivit za druhé čtvrtletí 2020. Kromě mnoha řešených problémů obsahuje také bližší popis některých výjimečných případů.</li>
 	<li id="wn521_22920">Rada Nadace OSM <a href="https://wiki.osmfoundation.org/w/index.php?title=Board_Rules_of_Order&amp;type=revision&amp;diff=7351&amp;oldid=7098">upravila</a> svá pravidla provozu.</li>
 	<li id="wn521_22883">Byl <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licensing_Working_Group/Minutes/2020-06-11">zveřejněn</a> zápis z jednání Licensing Working Group z 11. června.</li>
@@ -199,14 +199,14 @@ img.wp-smiley, img.emoji {
 <h2 id="wn521_humanitarian_osm">Humanitární OSM</h2>
 <ul>
 	<li id="wn521_22886">HOT <a href="https://twitter.com/hotosm/status/1280264770294288391">hledá</a> vedoucího <a href="https://www.hotosm.org/jobs/head-of-community/">Komunitního týmu</a>. Přihlášky je možné podávat do 26. července 2020.</li>
- 	<li id="wn521_22897">HOT <a href="https://www.hotosm.org/updates/hot-supporting-the-greater-accra-resilient-and-integrated-development-project-to-protect-communities-from-flooding/">podporuje</a> projekt Greater Accra Resilient and Integrated Development pro pomoc ochranou komunit před povodněmi.</li>
+ 	<li id="wn521_22897">HOT <a href="https://www.hotosm.org/updates/hot-supporting-the-greater-accra-resilient-and-integrated-development-project-to-protect-communities-from-flooding/">podporuje</a> projekt Greater Accra Resilient and Integrated Development na pomoc s ochranou komunit před povodněmi.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn521_maps">Mapy</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn521_22911">Martin Ždila <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/2020-July/085075.html">oznámil</a> rozšíření pokrytí mapového portálu <a href="https://www.freemap.sk/?map=6/45.065762/18.588867&amp;layers=X">freemap.sk</a> o další evropské země. Mapové menu je dostupní v angličtině, slovenštině, češtině a maďarštině.</li>
+ 	<li id="wn521_22911">Martin Ždila <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/2020-July/085075.html">oznámil</a> rozšíření pokrytí mapového portálu <a href="https://www.freemap.sk/?map=6/45.065762/18.588867&amp;layers=X">freemap.sk</a> o další evropské země. Mapové menu je dostupné v angličtině, slovenštině, češtině a maďarštině.</li>
 	<li id="wn521_22892">[1] Mapa veřejné dopravy ÖPNVKarte je nyní <a href="https://www.openstreetmap.org/#map=14/50.9383/6.9552&amp;layers=O">dostupná</a> jako vrstva na OpenStreetMap.org. Blog OpenStreetMap nabízí <a href="https://blog.openstreetmap.org/2020/07/10/opnvkarte-a-new-featured-layer-on-www-openstreetmap-org/">článek</a> o přidávání této vrstvy.</li>
- 	<li id="wn521_22902">Plánujete nějakou akci a potřebujete off-line mapu, kterou můžete distribuovat? S použitím <a href="https://www.aktionskarten.org/#/en/home">Aktionskarten</a> můžete takovou mapu vytvořit během pěti minut.</li>
+ 	<li id="wn521_22902">Plánujete nějakou akci a potřebujete off-line mapu, kterou můžete rozeslat? S použitím <a href="https://www.aktionskarten.org/#/en/home">Aktionskarten</a> můžete takovou mapu vytvořit během pěti minut.</li>
 	<li id="wn521_22895">Holandský uživatel OsmAnd by rád <a href="https://groups.google.com/forum/?utm_medium=email&amp;utm_source=footer#!msg/osmand/jAhova2KO6g/ihQHSCx3AQAJ">zobrazil</a> vrstevnice po 1 metru, což rozhodně není nerozumný požadavek od obyvatele této ploché krajiny.</li>
 </ul>
 
@@ -237,8 +237,8 @@ img.wp-smiley, img.emoji {
 <ul>
  <li id="wn521_22914">Harald Schernthanner <a href="https://twitter.com/HSchernthanner/status/1282320369974685698">nabízí</a> na Twitteru vtipnou <a href="http://comandantina.com/2020/07/11/oesterreich-aus-wiener-sicht/">mapu</a> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=http://comandantina.com/2020/07/11/oesterreich-aus-wiener-sicht/">překlad</a>) zachycující, jak si typický vídeňák představuje na mapě Rakousko.</li>
 	<li id="wn521_22869">Čím jste bohatší, tím více vytváříte světelného znečištění. Asmi Kumar <a href="https://towardsdatascience.com/how-to-understand-global-poverty-from-outer-space-442e2a5c3666">vysvětluje</a>, jak dokáže strojové učení odhadnout blahobyt určité oblasti podle porovnání denních a nočních satelitních snímků.</li>
- 	<li id="wn521_22846"><em>Long Beach Post</em> <a href="https://lbpost.com/news/staff-blog/how-we-reported-the-story-landmark-data-release-sheds-new-light-on-lbpd-stops">informuje</a> o své analýze detailních záznamů všech zastavených řidičů u policejního oddělení Long Beach během roku 2019. Použili <a href="https://openrefine.org/">OpenRefine</a> pro vyčištění dat a vytvořili n-gram otisky pro srovnání nesprávných názvů ulic proti seznamu získaném z dat OpenStreetMap data pro všechny ulice a křižovatky v Long Beach.</li>
- 	<li id="wn521_22924">3. - 5. července se konaly přijímací zkoušky univerzity na Tchajwanu. Test pro <a href="https://udn.com/news/story/121427/4680141">zeměpis</a> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=https://udn.com/news/story/121427/4680141">překlad</a>) obsahuje oproti stejným testům loni spoustu věcí kolem geo technologií. Jedním z témat ukazujícím koncepty GIS byly úlohy zmapovat a určit, kde si koupit masku proti šíření COVID-19.</li>
+ 	<li id="wn521_22846"><em>Long Beach Post</em> <a href="https://lbpost.com/news/staff-blog/how-we-reported-the-story-landmark-data-release-sheds-new-light-on-lbpd-stops">informuje</a> o své analýze detailních záznamů všech zastavených řidičů u policejního oddělení Long Beach během roku 2019. Použili <a href="https://openrefine.org/">OpenRefine</a> pro vyčištění dat a vytvořili n-gram otisky pro srovnání nesprávných názvů ulic proti seznamu všech ulic a křižovatek v Long Beach získanému z dat OpenStreetMap.</li>
+ 	<li id="wn521_22924">3&ndash;5. července se konaly přijímací zkoušky na univerzity na Tchaj-wanu. Test pro <a href="https://udn.com/news/story/121427/4680141">zeměpis</a> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=https://udn.com/news/story/121427/4680141">překlad</a>) obsahuje oproti stejným testům z loňského roku spoustu věcí kolem geo-technologií. Jedním z témat ukazujícím koncepty GIS byly úlohy zmapovat a určit, kde si koupit masku proti šíření COVID-19.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn521_upcoming_events">Plánované události</h2>