Browse Source

corrections of #471

jmacura 1 year ago
parent
commit
d9de9ab2b1
1 changed files with 19 additions and 20 deletions
  1. 19 20
      471.html

+ 19 - 20
471.html

@@ -141,16 +141,16 @@ a {
 
 <h2 id="wn471_mapping">Mapování</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn471_20579">Facebook <a href="https://ai.facebook.com/blog/mapping-roads-through-deep-learning-and-weakly-supervised-training">oznámil</a>, že připravují svůj nástroj pro mapování využívající umělou inteligenci k dispozici pro mappery v rámci jejich editoru <a href="https://mapwith.ai">RapiD</a>. Podle některých <a href="https://www.engadget.com/2019/07/23/facebook-opens-up-its-ai-tool-to-openstreetmap-users/">zpráv</a> chce Facebook zlepšit OSM data, na které tato firma spoléhá. Mapovací aktivity této firmy ale nejsou bez oponentů a v minulosti byly trvalým zdrojem <a href="https://twitter.com/floledermann/status/1155960862747680770?s=19">stížností</a>.</li>
- 	<li id="wn471_20605">Joseph Eisenberg podnikl kroky ke zlepšení procesu návrhu nových tagů. <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Approval_status">Vytvořil</a> stránku na wiki, kde dokumentuje, vysvětluje a kategorizuje 13 různých stavů, ve kterých se může návrh nacházet.</li>
+ 	<li id="wn471_20579">Facebook <a href="https://ai.facebook.com/blog/mapping-roads-through-deep-learning-and-weakly-supervised-training">oznámil</a>, že v rámci jeho editoru <a href="https://mapwith.ai">RapiD</a> připravuje k dispozici pro mappery svůj nástroj pro mapování využívající umělou inteligenci. Podle některých <a href="https://www.engadget.com/2019/07/23/facebook-opens-up-its-ai-tool-to-openstreetmap-users/">zpráv</a> chce Facebook zlepšit data OSM, na které tato firma spoléhá. Mapovací aktivity této firmy ale nejsou bez oponentů a v minulosti byly trvalým zdrojem <a href="https://twitter.com/floledermann/status/1155960862747680770?s=19">stížností</a>.</li>
+ 	<li id="wn471_20605">Joseph Eisenberg podnikl kroky ke zlepšení procesu návrhování nových tagů. <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Approval_status">Vytvořil</a> stránku na wiki, kde dokumentuje, vysvětluje a kategorizuje 13 různých stavů, ve kterých se může návrh nacházet.</li>
  	<li id="wn471_20583">Tag <code>waterway=tidal channel</code> pro mapování přílivových vod, navržený Josephem Eisenbergem po diskuzi v září 2018, byl <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2019-July/046699.html">schválen</a> a jeho dokumentace byla přesunuta ze stránky <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Tag:waterway%3Dtidal_channel">návrhu</a> na patřičnou <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:waterway%3Dtidal_channel">stránku na wiki</a>.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn471_community">Komunita</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn471_20617">Také bychom rádi <a href="https://twitter.com/openstreetmap/status/1154844872010063872">také</a> poděkovali našim systémový správcům, i když jsme si na <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/System_Administrator_Appreciation_Day">Den systémových administrátorů</a> vzpomněli trochu pozdě.</li>
- 	<li id="wn471_20608">Erwin se na talk-at mail listu <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-at/2019-July/010138.html">ptá</a> <img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/de.svg" alt="(de)" /> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=de&amp;tl=cs&amp;u=https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-at/2019-July/010138.html">překlad</a>), a tam jsou mappeři se zkušeností s nástrojem <a href="https://mapwith.ai/">mapwith.ai</a> od Facebooku. Jiný uživatel <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-at/2019-July/010145.html">odkazuje</a> <img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/de.svg" alt="(de)" /> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=de&amp;tl=cs&amp;u=https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-at/2019-July/010145.html">překlad</a>) na příspěvek na <a href="https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=66900">OSM fóru</a> od thajské komunity, která je z tohoto nástroje využívajícího umělou inteligenci docela nadšená.</li>
- 	<li id="wn471_20594">Ruský uživatel OSM Valeriy Trubin publikoval <a href="https://www.openstreetmap.org/user/Silka123/diary/390335">příspěvek</a> <img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/ru.svg" alt="(ru)" /> "Několik myšlenek o deklaraci majitele a práv OSM", kde popisuje jak postupuje, když zjistí, že někdo používá OSM data bez správné deklarace. Navrhuje nemávnout nad tím rukou, ale kontaktovat vývojáře a vše jim vysvětlit. Jeho žádost byla již akceptována v <a href="https://gorodnakarte.ru">samosprávě</a> ruského města Nižnyj Novgorod, na cestovním portálu <a href="https://azur.ru">Azur</a> a dalších místech (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=https://www.openstreetmap.org/user/Silka123/diary/390335">překlad</a>).</li>
+ 	<li id="wn471_20617"><a href="https://twitter.com/openstreetmap/status/1154844872010063872">Také</a> bychom rádi poděkovali našim systémovým správcům, i když jsme si na <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/System_Administrator_Appreciation_Day">Den systémových administrátorů</a> vzpomněli trochu pozdě.</li>
+ 	<li id="wn471_20608">Erwin se na talk-at mail listu <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-at/2019-July/010138.html">ptá</a> <img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/de.svg" alt="(de)" /> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=de&amp;tl=cs&amp;u=https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-at/2019-July/010138.html">překlad</a>), zda tam jsou mappeři se zkušeností s nástrojem <a href="https://mapwith.ai/">mapwith.ai</a> od Facebooku. Jiný uživatel <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-at/2019-July/010145.html">odkazuje</a> <img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/de.svg" alt="(de)" /> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=de&amp;tl=cs&amp;u=https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-at/2019-July/010145.html">překlad</a>) na příspěvek na <a href="https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=66900">fóru OSM</a> od thajské komunity, která je z tohoto nástroje využívajícího umělou inteligenci docela nadšená.</li>
+ 	<li id="wn471_20594">Ruský uživatel OSM Valeriy Trubin publikoval <a href="https://www.openstreetmap.org/user/Silka123/diary/390335">příspěvek</a> <img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/ru.svg" alt="(ru)" /> "Několik myšlenek o deklaraci majitele a práv OSM", kde popisuje, jak postupuje, když zjistí, že někdo používá data OSM bez správné deklarace. Navrhuje nemávnout nad tím rukou, ale kontaktovat vývojáře a vše jim vysvětlit. Jeho žádost byla již akceptována v <a href="https://gorodnakarte.ru">samosprávě</a> ruského města Nižnij Novgorod, na cestovním portálu <a href="https://azur.ru">Azur</a> a na dalších místech (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=https://www.openstreetmap.org/user/Silka123/diary/390335">překlad</a>).</li>
  	<li id="wn471_20590">Ilya Zverev na svém blogu SHTOSM <a href="http://shtosm.ru/all/knopki-ne-nuzhny/">uvažuje</a> <img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/ru.svg" alt="(ru)" /> nad tím, proč interaktivní mapy nepotřebují tlačítka "plus" a "mínus" (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=http://shtosm.ru/all/knopki-ne-nuzhny/">překlad</a>).</li>
 </ul>
 
@@ -162,46 +162,46 @@ a {
 <h2 id="wn471_events">Události</h2>
 <ul>
  	<li id="wn471_20606">Je nejvyšší čas připravit a oznámit <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenStreetMap_15th_Anniversary_Birthday_party">vaši akci</a> pro oslavu <a href="https://blog.openstreetmap.org/2019/07/30/15th-osm-anniversary/">15. narozenin OSM</a>, které připadají na 10. srpna 2019.</li>
- 	<li id="wn471_20581">Byly <a href="https://summit2019.hotosm.org">spuštěny</a> registrace pro konferenci HOT Summit 2019, která se koná před hlavní konferencí State of the Map v německém Heidelbergu 19. - 20. září.</li>
- 	<li id="wn471_20596">Web GIM International <a href="https://www.gim-international.com/content/news/looking-back-at-the-international-cartographic-conference-2019">publikoval</a> reportáž z nedávné <em>Mezinárodní kartografické konference 2019</em> v japonském Tokiu, která měla jako moto akce "Mapování všeho a pro všechny". Steve Coast, zakladatel OSM a víceprezident firmy TomTom, mluvil o "Minulosti, přítomnosti a budoucnosti OpenStreetMap".</li>
+ 	<li id="wn471_20581">Byly <a href="https://summit2019.hotosm.org">spuštěny</a> registrace pro konferenci HOT Summit 2019, která se koná před hlavní konferencí State of the Map v německém Heidelbergu 19.&ndash;20. září.</li>
+ 	<li id="wn471_20596">Web GIM International <a href="https://www.gim-international.com/content/news/looking-back-at-the-international-cartographic-conference-2019">publikoval</a> reportáž z nedávné <em>Mezinárodní kartografické konference 2019</em> v japonském Tokiu, která měla za své moto "Mapování všeho a pro všechny". Steve Coast, zakladatel OSM a viceprezident firmy TomTom, mluvil o "Minulosti, přítomnosti a budoucnosti OpenStreetMap".</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn471_humanitarian_osm">Humanitární OSM</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn471_20599">HOT <a href="https://www.hotosm.org/updates/announcing-the-winners-of-number-map2020/">oznámila</a> vítěze své výzvy #map2020, projektu pro zrychlení sběru mapových dat v řídce osídlených oblastech poskytnutím uličních snímků.</li>
- 	<li id="wn471_20595">Vládní organizace na Filipínách <a href="https://m.reliefweb.int/report/3230248">spolupracují</a> s Pacific Disaster Center na Univerzitě na Havaji pro řešení hrozeb z tajfunů, sopek, zemětřesení, záplav, sesuvů půdy a jiných vznikajících rizik ze změn klimatu.</li>
+ 	<li id="wn471_20599">HOT <a href="https://www.hotosm.org/updates/announcing-the-winners-of-number-map2020/">oznámila</a> vítěze své výzvy #map2020, projektu pro zrychlení sběru mapových dat v řídce osídlených oblastech poskytnutím snímků ulic.</li>
+ 	<li id="wn471_20595">Vládní organizace na Filipínách <a href="https://m.reliefweb.int/report/3230248">spolupracují</a> s Pacific Disaster Center při Havajské univerzitě na řešení hrozeb z tajfunů, sopek, zemětřesení, záplav, sesuvů půdy a jiných rizik, vznikajících ze změn klimatu.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn471_maps">Mapy</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn471_20607">Spokojený cyklista <a href="https://www.reddit.com/r/openstreetmap/comments/cix746/easy_travveling_with_kids_thanks_community/">děkuje</a> na Redditu OSM komunitě za poskytnutí dat potřebných pro hladký průběh jejich rodinné cyklistické dovolené.</li>
- 	<li id="wn471_20597">Firma AllTrails, online cestovatelský průvodce, koupilo firmu GPSies a <a href="https://support.alltrails.com/hc/en-us/articles/360029500751-GPSies-is-merging-with-AllTrails">zahrnulo</a> její služby do své nabídky.</li>
+ 	<li id="wn471_20607">Spokojený cyklista <a href="https://www.reddit.com/r/openstreetmap/comments/cix746/easy_travveling_with_kids_thanks_community/">děkuje</a> na Redditu komunitě OSM za poskytnutí dat potřebných pro hladký průběh jejich rodinné cyklistické dovolené.</li>
+ 	<li id="wn471_20597">Firma AllTrails, online cestovatelský průvodce, koupila firmu GPSies a <a href="https://support.alltrails.com/hc/en-us/articles/360029500751-GPSies-is-merging-with-AllTrails">zahrnula</a> její služby do své nabídky.</li>
  	<li id="wn471_20618">Rádio Renascença, jedno z nejpopulárnějších rádií v Portugalsku, <a href="https://rr.sapo.pt/2019/07/29/modalidades/veja-se-a-volta-passa-a-sua-porta-as-etapas-da-prova/multimedia/159055/">spustilo stránku</a> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=pt&amp;tl=cs&amp;u=https://rr.sapo.pt/2019/07/29/modalidades/veja-se-a-volta-passa-a-sua-porta-as-etapas-da-prova/multimedia/159055/">překlad</a>) s mapou jednotlivých etap cyklistického závodu <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Volta_a_Portugal">Volta a Portugal</a>, která je postavena na OSM a obsahuje i správnou deklaraci práv a majitele. &#x1f44c;&#x1f3fb;</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn471_switch2osm">Přechod k OSM</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn471_20612">Kecálek pro iOS a Android Threema, který získává popularitu díky svým vlastnostem zachování soukromí a šifrování, <a href="https://threema.ch/en/blog/posts/threema-android-fresh-look-and-even-more-privacy">dosáhl</a> verze 4. Nová verze obsahuje nové uživatelské rozhraní, ukazuje pozici na vlastní mapě postavené na OSM a umožňuje uživateli archivovat konverzace.</li>
+ 	<li id="wn471_20612">Kecálek Threema pro iOS a Android, který získává popularitu díky svým vlastnostem šifrování a zachování soukromí, <a href="https://threema.ch/en/blog/posts/threema-android-fresh-look-and-even-more-privacy">dosáhl</a> verze 4. Nová verze obsahuje nové uživatelské rozhraní, ukazuje pozici na vlastní mapě postavené na OSM a umožňuje uživateli archivovat konverzace.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn471_releases">Nová vydání</h2>
 <ul>
  	<li id="wn471_20604">Martijn van Exel <a href="https://www.openstreetmap.org/user/mvexel/diary/390353">píše</a> ve svém deníku o nové verzi projektu MapRoulette. Verze 3.3.3 představila virtuální projekty pro organizaci výzev, které patří k sobě, vylepšuje integraci Mapillary a přidává možnost označit úkoly pomocí štítků.</li>
- 	<li id="wn471_20602">Quincy Morgan <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/rails-dev/2019-July/016355.html">oznámil</a> vydání nové verze OSM editoru iD. Verze 2.15.4 již nepoužívá jako výchozí komentář k předešlé sadě změn, ukazuje směr pro jezy a obsahuje i mnoho jiných oprav a vylepšení validací, lokalizací a přidané presety.</li>
+ 	<li id="wn471_20602">Quincy Morgan <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/rails-dev/2019-July/016355.html">oznámil</a> vydání nové verze OSM editoru iD. Verze 2.15.4 již nepoužívá jako výchozí komentář k předešlé sadě změn, ukazuje směr pro jezy a obsahuje i mnoho jiných oprav, vylepšení validací, lokalizací a přidané předvolby.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn471_did_you_know_…">Věděli jste ...</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn471_20601">... že podle <a href="https://www.bbc.com/news/uk-wales-48992331">článku</a> na BBC je nejstrmější cesta na světě v britském Walesu. Hodnota stoupání byla do OSM <a href="https://www.openstreetmap.org/way/71230443#map=18/52.86078/-4.10707">přidána</a> před devíti lety.</li>
- 	<li id="wn471_20593">... že ruská společnost Urbica <a href="https://v3.urbica.co/walkstreets">nabízí</a> aplikaci "Walkstreets". Ta umožňuje najít nejpříjemnější pěší trasy přes Moskvu namísto obvyklé nejkratší. Je dostupná pro Android a iOS.</li>
+ 	<li id="wn471_20601">... že podle <a href="https://www.bbc.com/news/uk-wales-48992331">článku</a> na BBC je nejstrmější cesta na světě v britském Walesu? Hodnota stoupání byla do OSM <a href="https://www.openstreetmap.org/way/71230443#map=18/52.86078/-4.10707">přidána</a> před devíti lety.</li>
+ 	<li id="wn471_20593">... že ruská společnost Urbica <a href="https://v3.urbica.co/walkstreets">nabízí</a> aplikaci "Walkstreets"? Ta umožňuje najít nejpříjemnější pěší trasy přes Moskvu namísto obvyklé nejkratší. Je dostupná pro Android a iOS.</li>
  	<li id="wn471_20592">... že ruská společnost NextGIS <a href="http://nextgis.com/blog/tn/">vytvořila</a> mapu "<a href="https://tn.ovdinfo.org/">Zakázaných oblastí</a>" <img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/ru.svg" alt="(ru)" /> ukazující místa v Rusku, kde jsou zakázány organizace masových demonstrací?</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn471_other_“geo”_things">Ostatní geo záležitosti</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn471_20603">Dr Marco Minghini z European Commission-Joint Research Centre <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/science/2019-July/000046.html">zve</a> členy komunity na osm-science mail listu k zaslání vědeckých článků k plánovanému speciálnímu vydání sborníku MDPI <a href="https://www.mdpi.com/journal/remotesensing/special_issues/appl_VGI"><em>Advances in Applications of Volunteered Geographic Information</em></a>.</li>
- 	<li id="wn471_20572">Americká Agentura pro vesmír a letectví <a href="https://www.nasa.gov/feature/goddard/2019/nasa-eyes-gps-at-the-moon-for-artemis-missions">vyvinula</a> speciální přijímač, který umožní určování pozice na měsíci s využitím stávajících GPS satelitů. Možná je na čase začít proces návrhu na tagování kráterů.</li>
- 	<li id="wn471_20591">Vývojáři známé ruské navigace 2GIS <a href="https://habr.com/ru/company/2gis/blog/457342/">sdílí</a> <img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/ru.svg" alt="(ru)" /> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=ru&amp;tl=cs&amp;u=https://habr.com/ru/company/2gis/blog/457342/">překlad</a>) informaci o tom, jak pro svoji službu automatický sbírali informace o silničním značení.</li>
+ 	<li id="wn471_20603">Dr Marco Minghini ze Společného výzkumného střediska Evropské komise <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/science/2019-July/000046.html">zve</a> členy komunity na osm-science mail listu k zaslání vědeckých článků k plánovanému speciálnímu vydání sborníku MDPI <a href="https://www.mdpi.com/journal/remotesensing/special_issues/appl_VGI"><em>Advances in Applications of Volunteered Geographic Information</em></a>.</li>
+ 	<li id="wn471_20572">Americká kosmická agentura NASA <a href="https://www.nasa.gov/feature/goddard/2019/nasa-eyes-gps-at-the-moon-for-artemis-missions">vyvinula</a> speciální přijímač, který umožní určování pozice na Měsíci s využitím stávajících satelitů GPS. Možná je na čase začít s procesem návrhu na tagování kráterů.</li>
+ 	<li id="wn471_20591">Vývojáři známé ruské navigace 2GIS <a href="https://habr.com/ru/company/2gis/blog/457342/">sdílí</a> <img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/ru.svg" alt="(ru)" /> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=ru&amp;tl=cs&amp;u=https://habr.com/ru/company/2gis/blog/457342/">překlad</a>) informaci o tom, jak pro svoji službu automaticky sbírali informace o silničním značení.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn471_upcoming_events">Plánované události</h2>
@@ -306,7 +306,7 @@ a {
 <td><img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/01/de.svg" alt="germany" /></td>
 </tr>
 <tr>
-<td>Osaka</td>
+<td>Ósaka</td>
 <td>みんなで東淀川区の魅力を発信しよう!</td>
 <td>18.08.2019</td>
 <td><img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/08/jp.svg" alt="japan" /></td>
@@ -394,4 +394,3 @@ a {
 </div>
 <div style="background-color: #dddddd; padding: 10px;"><span style="color: #333333;">Můžete nás kontaktovat e-mailem: <strong><a style="color: #333333;" href="mailto:weekly@openstreetmap.cz"><img src="https://kasparkovi.net/osm/weekly.php?img=Mail" alt="e-mail" /> <span style="text-decoration: underline;">weekly@openstreetmap.cz</span></a></strong></span></div>
 <div style="text-align: right;"><i>Originál tohoto souhrnu <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WeeklyOSM#Languages">připravili</a>: <a href="https://www.openstreetmap.org/user/Nakaner">Nakaner</a>, <a href="https://www.openstreetmap.org/user/Polyglot">Polyglot</a>, <a href="https://www.openstreetmap.org/user/Rogehm">Rogehm</a>, <a href="https://www.openstreetmap.org/user/SK53">SK53</a>, <a href="https://www.openstreetmap.org/user/Silka123">Silka123</a>, <a href="https://www.openstreetmap.org/user/SunCobalt/">SunCobalt</a>, <a href="https://www.openstreetmap.org/user/TheSwavu">TheSwavu</a>, <a href="http://www.openstreetmap.org/user/YoViajo">YoViajo</a>, <a href="https://twitter.com/manfred__r">derFred</a>, <a href="https://www.openstreetmap.org/user/geologist">geologist</a>, <a href="https://twitter.com/fofliajinal">jinalfoflia</a>.</i></div>
-