tkas 4 years ago
parent
commit
b1341389fa
1 changed files with 15 additions and 15 deletions
  1. 15 15
      342.html

+ 15 - 15
342.html

@@ -189,67 +189,67 @@ a {
 <h2 id="wn342_imports">Importy</h2>
 <ul>
 <li id="wn342_14257">
-<p>Mappers in West Midlands <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-gb-westmidlands/2017-February/002102.html">are going to import</a> updated <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/NaPTAN">NAPTAN</a> data (additional fields and improved coordinate accuracy). A discussion on Imports mailing list has not been started yet.</p>
+<p>Mappeři v britském West Midlands <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-gb-westmidlands/2017-February/002102.html">se chystají na import</a> aktualizovaných dat z registru <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/NaPTAN">NAPTAN</a> (další položky a vylepšená přesnost souřadnic). Diskuze na importním mail listu ještě nezačala.</p>
 
 </li></ul>
 <h2 id="wn342_events">Události</h2>
 <ul>
 <li id="wn342_14240">
-<p>The <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/State_Of_The_Map_Latam_2017/Logo_Contest">call for logo designs</a> for the SOTM Latam 2017 taking place in Lima, Peru, is out.</p>
+<p>Je otevřená soutěž <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/State_Of_The_Map_Latam_2017/Logo_Contest">pro design loga</a> konference SOTM Latam 2017 konané v peruánské Limě.</p>
 
 </li><li id="wn342_14205">
-<p>The exact date of the State of the Map US 2017 has not been announced yet, only that it <a href="https://openstreetmap.us/2017/01/sotmus-2017-announcement/">will take place</a> in Boulder, Colorado in October. But the date of the international State of the Map conference in Aizuwakamatsu, Japan <a href="https://blog.openstreetmap.org/2016/12/07/announcing-the-10th-state-of-the-map/">is known</a>—18 to 20 August 2017.</p>
+<p>Přesné datum konference State of the Map US 2017 ještě nebylo oznámeno, jen že se bude konat v <a href="https://openstreetmap.us/2017/01/sotmus-2017-announcement/">koloradském Boulderu v říjnu</a>. Naopak je známě datum mezinárodní konference State of the Map v japonském Aizuwakamatsu <a href="https://blog.openstreetmap.org/2016/12/07/announcing-the-10th-state-of-the-map/">v termínu</a> 18. - 20. srpna 2017.</p>
 
 </li><li id="wn342_14256">
-<p>Stefan Keller invites to the <a href="https://giswiki.hsr.ch/8._Micro_Mapping_Party_Rapperswil_2017">8th Micro Mapping Party</a> in Rapperswil, Switzerland on March 10th.</p>
+<p>Stefan Keller zve na <a href="https://giswiki.hsr.ch/8._Micro_Mapping_Party_Rapperswil_2017">8. mikro mapping party</a> do švýcarského Rapperswil v termínu 10.března 2017.</p>
 
 </li></ul>
 <h2 id="wn342_humanitarian_osm">Humanitární OSM</h2>
 <ul>
 <li id="wn342_14238">
-<p>HOT launches their new <a href="https://hotosm.org/updates/2017-02-02_hot_microgrants_programme_launches_0">micro grants program</a> to enable the development of local OSM communities, to have access to equipment and increase skills, capacity and experience.</p>
+<p>HOT spustili svůj nový program <a href="https://hotosm.org/updates/2017-02-02_hot_microgrants_programme_launches_0">mikro grantů</a> umožňující rozvoj lokálních OSM komunit. Cílem je zajistit dostupnost vybavení a zlepšení schopností, znalostí a zkušeností.</p>
 
 </li><li id="wn342_14249">
-<p>HOT <a href="https://hotosm.org/updates/2017-01-31_making_open_imagery_accessible_openaerialmap_comes_out_of_beta">announced</a> that <a href="https://openaerialmap.org/">OpenAerialMap</a> is officially no longer in beta status.</p>
+<p>HOT <a href="https://hotosm.org/updates/2017-01-31_making_open_imagery_accessible_openaerialmap_comes_out_of_beta">oznámil</a>, že <a href="https://openaerialmap.org/">OpenAerialMap</a> již není oficiálně v testovacím režimu (beta status).</p>
 
 </li><li id="wn342_14264">
-<p>The Guardian <a href="https://www.theguardian.com/society/2017/feb/06/online-mapping-tool-gives-fgm-runaways-a-path-to-help">reported</a> reported about the number of girls in Tanzania who manage to escape genital mutilation, thanks to collaboratieve crowd-mapping efforts of places they can flee to and how to get there.</p>
+  <p>Guardian <a href="https://www.theguardian.com/society/2017/feb/06/online-mapping-tool-gives-fgm-runaways-a-path-to-help">informuje</a> o množství dívek v Tanzanii, kterým se podařilo uniknout ženské obřízce díky kolaborativnímu mapování míst, kde se mohou schovat a žádat o pomoc.</p>
 
 </li></ul>
 <h2 id="wn342_maps">Mapy</h2>
 <ul>
 <li id="wn342_14219">
-<p>Wheelmap, the map for wheelchair-accessible places based on OSM, <a href="https://news.wheelmap.org/en/27-new-node-types/">added</a> support for 27 additional POI types.</p>
+<p>Wheelmap, mapa pro místa dostupná vozíčkářům z dat OSM <a href="https://news.wheelmap.org/en/27-new-node-types/">přidala</a> podporu pro dalších 27 typů bodů zájmu.</p>
 
 </li><li id="wn342_14217">
-<p>GeekWire <a href="http://www.geekwire.com/2017/walk-way-new-pedestrian-oriented-access-map-fills-gap-world-apps/">reports</a> on <a href="https://accessmap.io/">Access Map</a> research project at the University of Washington, which, among other things, provides routing for pedestrians and wheelchair users, using a mix of different data sources. The project (its <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Seattle,_Washington/Sidewalk_Import">import</a>, its procedure and its <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/sidewalk_schema">tagging scheme</a>) met with <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2016-August/029804.html">some people</a> in the OSM community on rejection.</p>
+<p>GeekWire <a href="http://www.geekwire.com/2017/walk-way-new-pedestrian-oriented-access-map-fills-gap-world-apps/">informuje</a> o výzkumném projektu <a href="https://accessmap.io/">Access Map</a> na universitě v americkém Washingtonu, který kromě jiného podporuje navigaci pro chodce a vozíčkáře s použitím mixu různých zdrojů dat. Tento projekt (jeho <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Seattle,_Washington/Sidewalk_Import">import</a>, procedury a <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/sidewalk_schema">tagovací schéma</a>) se u <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2016-August/029804.html">některých lidí</a> v OSM komunitě setkal s odporem.</p>
 
 </li></ul>
 <h2 id="wn342_open_data">Otevřená data</h2>
 <ul>
 <li id="wn342_14218">
-<p>[1] Stuttgart's <a href="http://luftdaten.info/">Citizen Science</a> self-measure the particulates in their city. The project is also available in other areas, as you can see it on this <a href="http://opendata-stuttgart.github.io./feinstaub-map/">map</a>.</p>
+<p>[1] <a href="http://luftdaten.info/">Citizen Science</a> v německém Stuttgartu měří znečištění ovzduší. Projekt je také dostupný v jiných oblastech, jak je vidět na <a href="http://opendata-stuttgart.github.io./feinstaub-map/">mapě</a>.</p>
 
 </li></ul>
 <h2 id="wn342_software">Software</h2>
 <ul>
 <li id="wn342_14242">
-<p>Osmand shares a gif showing <a href="https://twitter.com/osmandapp/status/826835786154795010?s=09">how to quickly and efficiently</a> search an address in the android app.</p>
+<p>Osmand sdílí obrázek ukazující, jak <a href="https://twitter.com/osmandapp/status/826835786154795010?s=09">rychle a efektivně hledat</a> adresu v této androidí aplikaci.</p>
 
 </li></ul>
 <h2 id="wn342_programming">Programování</h2>
 <ul>
 <li id="wn342_14270">
-<p>Jochen Topf <a href="https://blog.jochentopf.com/2017-02-06-expedicious-and-exact-extracts-with-osmium.html">blogs</a> about the new osmium-tool extract command that creates OSM data extracts faster than any other existing tool, while enabling several extracts on the same run.</p>
+<p>Jochen Topf <a href="https://blog.jochentopf.com/2017-02-06-expedicious-and-exact-extracts-with-osmium.html">bloguje</a> o novém příkazu pro osmium k rychlejší vytváření extraktů a zároveň umožňující generovat několik extraktů zároveň.</p>
 
 </li><li id="wn342_14220">
-<p>Chris Loer <a href="https://www.mapbox.com/blog/balanced-multiline-labels/">reports</a> how Mapbox improved label rendering using better line-breaking algorithms. This can be particularly tricky when displaying <a href="https://www.mapbox.com/blog/supporting-arabic-and-hebrew/">right-to-left languages</a>.</p>
+<p>Chris Loer <a href="https://www.mapbox.com/blog/balanced-multiline-labels/">informuje</a> o tom, jak Mapbox vylepšil vykreslování názvů s pomocí lepšího zalamování řádků. To může být velký problém hlavně při zobrazování <a href="https://www.mapbox.com/blog/supporting-arabic-and-hebrew/">zprava doleva</a>.</p>
 
 </li><li id="wn342_14208">
-<p>The maximum size of changesets was <a href="https://github.com/openstreetmap/operations/issues/144">restricted</a> to 10,000 (down from 50,000). This should only <a href="https://twitter.com/OSM_Tech/status/826568330760839174">affect</a> editor developers.</p>
+<p>Maximální velikost sady změn byla <a href="https://github.com/openstreetmap/operations/issues/144">omezena</a> na 10.000 (sníženo z původních 50.000). To by mělo <a href="https://twitter.com/OSM_Tech/status/826568330760839174">omezit</a> jen vývojáře editorů.</p>
 
 </li><li id="wn342_14262">
-<p>Mariusz Rogowski complains on the <a href="http://lists.openstreetmap.org/pipermail/dev/2017-February/029682.html">dev mailing list</a> about the quality of Nominatim and the project's ability to attract new developers. Sarah and Frederik give detailed answers and, among other things, clarify why erroneous code is not included in the project.</p>
+<p>Mariusz Rogowski si na <a href="http://lists.openstreetmap.org/pipermail/dev/2017-February/029682.html">dev mail listu</a> stěžuje na kvalitu projektu Nominatim a jeho schopnost přitáhnout nové vývojáře. Sarah a Frederik poskytují detailní odpovědi a mimo jiné objasňují, proč není chybný kód začleněn do projektu.</p>
 
 </li></ul>
 <h2 id="wn342_releases">Nová vydání</h2>