tkas 5 years ago
parent
commit
b0639ed742
1 changed files with 7 additions and 7 deletions
  1. 7 7
      306.html

+ 7 - 7
306.html

@@ -144,13 +144,13 @@ xxx
 </ul>
 <h2 id="wn306_mapping">Mapování</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn306_12102">User Reclus started a <a href="http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=594361#p594361">discussion</a> <img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/05/de.svg" alt="(Deutsch)" /> (automatic <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=594361#p594361">translation</a>) about difficulties with the previously agreed <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/VRR_Tagging">public transport tagging</a> <img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/05/de.svg" alt="(Deutsch)" /> (automatic <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=https://wiki.openstreetmap.org/wiki/VRR_Tagging">translation</a>) used for public transport <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Verkehrsverbund_Rhein-Ruhr">in the Rhine Ruhr conurbation</a>. He notices problems with maintenance of the OpenStreetMap data and the variation in data provision between transport operators. Discussion ensues.</li>
- 	<li id="wn306_12060">User <a href="http://hdyc.neis-one.org/?Blackbird27">Blackbird27</a> wrote a lengthy and detailed <a href="http://www.openstreetmap.org/user/Blackbird27/diary/38711">article</a> about using Mapillary for mapping in OpenStreetMap with JOSM. <a href="http://www.mapillary.com/profile/sandrauddback">Sandra</a> Uddback <a href="http://blog.mapillary.com/update/2016/05/24/use-mapillary-editing-OSM.html">aslo wrote</a> about using Mapillary in OpenStreetMap in the Mapillary blog.</li>
- 	<li id="wn306_12097">User Ukundji <a href="http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=54705">began a discussion</a> <img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/05/de.svg" alt="(German)" /> (automatic <a href="https://translate.google.de/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=54705">translation</a>) about improving the mapping of churches and mosques around Berlin which then provoked a lot of tagging discussion about buildings, religious communities, ways and nodes.</li>
- 	<li id="wn306_12075">[1] The Peruvian members of the Spanish team of our sister "weeklyOSM", <a href="http://hdyc.neis-one.org/?samely">Eliane Joyo Meneses</a> and <a href="http://hdyc.neis-one.org/?Rub21">Rubén López Mendoza</a> (both employed by Mapbox Peru) have developed a <a href="https://www.mapbox.com/blog/knife-tool/">knife-tool</a> for JOSM, which makes splitting ways at an arbitrary point a breeze.</li>
- 	<li id="wn306_12080">The 6.17 release of the iOS MAPS.ME app can search postal codes. The release notes suggest that users should add missing postal codes to OSM. TheFive <a href="https://twitter.com/TheFive_osm/status/736433502175035392">tweets</a> his doubts that this is not such a good suggestion for newbies.</li>
- 	<li id="wn306_12071">User Maturi0n is <a href="http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=54712">asking</a> on the German OSM Forum if he can delete the details of private gardens from OSM that were mapped from aerial imagery. His personal opinion is that these details are private and do not belong on OSM. The discussion gets quite heated. <img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/05/de.svg" alt="(Deutsch)" /> (automatic <a href="https://translate.google.de/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=54712">translation</a>)</li>
- 	<li id="wn306_12089">There is a <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-at/2016-May/008394.html">discussion in the talk-at mailing</a> <img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/05/de.svg" alt="(Deutsch)" /> (automatic <a href="https://translate.google.de/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-at/2016-May/008394.html">translation</a>) list about whether to include including some spiritual improvised outdoor shrines in OpenStreetMap but there are concerns raised about their impermanence.</li>
+ 	<li id="wn306_12102">Uživatel Reclus odstartoval <a href="http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=594361#p594361">diskuzi</a> <img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/05/de.svg" alt="(Deutsch)" /> (automatic <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=594361#p594361">překlad</a>) o obtížích s dříve odsouhlaseným <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/VRR_Tagging">tagováním veřejné dopravy</a> <img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/05/de.svg" alt="(Deutsch)" /> (automatic <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=https://wiki.openstreetmap.org/wiki/VRR_Tagging">překlad</a>) použitém pro veřejnou dopravu <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Verkehrsverbund_Rhein-Ruhr">v oblasti Rýna a Růhru</a>. Poukazuje na problémy s udržováním dat v OpenStreetMap rozdílech ve formátu dat mezi jednotlivými provozovateli. Diskuze následuje.</li>
+ 	<li id="wn306_12060">Uživatel <a href="http://hdyc.neis-one.org/?Blackbird27">Blackbird27</a> sepsal dlouhý a detailní <a href="http://www.openstreetmap.org/user/Blackbird27/diary/38711">článek</a> o použití Mapillary pro mapování v OpenStreetMap s použitím JOSM. <a href="http://www.mapillary.com/profile/sandrauddback">Sandra</a> Uddback <a href="http://blog.mapillary.com/update/2016/05/24/use-mapillary-editing-OSM.html">také napsala</a> o použití Mapillary v OpenStreetMap na blogu Mapillary.</li>
+ 	<li id="wn306_12097">Uživatel Ukundji <a href="http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=54705">odstartoval diskuzi</a> <img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/05/de.svg" alt="(German)" /> (automatic <a href="https://translate.google.de/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=54705">překlad</a>) ohledně vylepšení mapování kostelů a mešit v okolí Berlína. To vyprovokovalo spoustu diskuzí o tagování o budovách, náboženských komunitách, cestách a uzlech.</li>
+ 	<li id="wn306_12075">[1] Peruánští členoví španělského týmu "weeklyOSM", <a href="http://hdyc.neis-one.org/?samely">Eliane Joyo Meneses</a> a <a href="http://hdyc.neis-one.org/?Rub21">Rubén López Mendoza</a> (oba zaměstnanci Mapboxu v Peru) vyvynuli <a href="https://www.mapbox.com/blog/knife-tool/">knife-tool</a> pro JOSM, který umí velmi jednoduše rozdělit cesty v libovolném bodě.</li>
+ 	<li id="wn306_12080">Verze 6.17 aplikace pro iOS MAPS.ME umí hledat v poštovních směrovacích číslech. Poznámky k vydání doporučují, že uživatelé by měli přidat chybějící čísla do OSM. TheFive <a href="https://twitter.com/TheFive_osm/status/736433502175035392">tweetuje</a> svoje pochybnosti, že tohle není až tak dobrá rada pro nováčky.</li>
+ 	<li id="wn306_12071">Uživatel Maturi0n <a href="http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=54712">se ptá</a> na německém OSM fóru, zda může smazat detaily soukromých zahrad, které byly do OSM zaneseny z leteckých fotografií. Jeho osobní názor je, že tyto detaily jsou soukromé a nepatří tedy do OSM. Rozproudila se žhavá diskuze. <img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/05/de.svg" alt="(Deutsch)" /> (automatic <a href="https://translate.google.de/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=54712">překlad</a>)</li>
+ 	<li id="wn306_12089">Na talk-at mail listu se <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-at/2016-May/008394.html">vede diskuze</a> <img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/05/de.svg" alt="(Deutsch)" /> (automatic <a href="https://translate.google.de/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-at/2016-May/008394.html">překlad</a>) o zahrnutí spirituálních svatyní do OSM, ale je nedůvěra v jejich pernamentnost.</li>
 </ul>
 <h2 id="wn306_community">Komunita</h2>
 <ul>